TARGET2


TARGET2 w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Salda wybranych państw eurosystemu w TARGET2 w latach 2007–2014

TARGET2 (ang. Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System, Transeuropejski Zautomatyzowany Błyskawiczny System Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym) – transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego. TARGET 2 jest jednolitą platformą techniczną, składającą się z narodowych systemów rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (tzw. RTGS)[1]. Składowe systemy rozliczeń stanowią tzw. komponenty TARGET2. Są one prowadzone przez Europejski Bank Centralny oraz krajowe banki centralne Eurosystemu i pozostałych państw członkowskich, których walutą nie jest euro, ale które podpisały odpowiednią umowę z Europejskim Bankiem Centralnym.

TARGET2 ma kluczowe znaczenie dla realizacji podstawowego zadania Eurosystemu, tj. urzeczywistniania polityki pieniężnej Unii oraz wspierania sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych[1]. TARGET2 umożliwia szybkie i bezpieczne prowadzenie rozliczeń między bankami z różnych krajów, wzmacniając płynność europejskiego systemu finansowego. System umożliwia bankom redukcję kosztów rozliczeń i stwarza im możliwość scentralizowanego zarządzania płatnościami[2].

System TARGET2 został uruchomiony w 2007 r. pod nadzorem Europejskiego Banku Centralnego i zastąpił wcześniejszy system TARGET. TARGET2 został zbudowany i jest obsługiwany na rzecz Eurosystemu przez trzy banki centralne państw członkowskich, tj. Deutsche Bundesbank, Banque de France oraz Banca d’Italia; funkcjonuje jako jednolita platforma, na której składanie i przetwarzanie wszystkich zleceń płatniczych oraz otrzymywanie płatności odbywa się na takich samych zasadach technicznych, co w poprzednim systemie TARGET.

Podstawowymi funkcjami systemu TARGET 2 są:

  • przetwarzanie zleceń płatniczych w systemach będących jego komponentami,
  • rozliczanie transakcji związanych z systemami zewnętrznymi,
  • utrzymywanie funkcji płynności w Eurosystemie.

Narodowy Bank Polski przystąpił do systemu TARGET2 w dniu 19 maja 2008 r., uruchamiając polski komponent systemu TARGET2 o nazwie TARGET2-NBP. Na koniec 2012 r. bezpośrednimi uczestnikami systemu TARGET2-NBP były 23 podmioty (NBP, KIR, KDPW S.A. i 20 banków komercyjnych)[2].

Przypisy | edytuj kod

  1. a b 2013/47/UE: Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2012/27) [dostęp 18.06.2015 r.]
  2. a b System TARGET2, Narodowy Bank Polski [dostęp 18.06.2015]
Na podstawie artykułu: "TARGET2" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy