Tensor odkształcenia


Odkształcenie w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Tensor odkształcenia) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Odkształcenie – miara deformacji ciała poddanego działaniu sił zewnętrznych[1].

Aby móc mówić o odkształceniu, należy wyróżnić dwa stany ciała: początkowy i końcowy. Na podstawie różnic w położeniach punktów w tych dwóch stanach można wyznaczać liczbowe wartości odkształcenia.

Zależność pomiędzy stanem odkształcenia a naprężenia określa m.in. prawo Hooke’a[2].

Spis treści

Odkształcenie liniowe | edytuj kod

Przy rozpatrywaniu rozciągania bądź ściskania, czyli odkształcenia liniowego w kierunku, wyznaczonym przez dwa dowolnie wybrane punkty A {\displaystyle A} i B {\displaystyle B} wewnątrz ciała nieobciążonego, można określić odległość L {\displaystyle L} pomiędzy nimi. Po obciążeniu tego ciała siłami zewnętrznymi następuje jego deformacja, w wyniku czego odległość ta się zmienia o Δ L . {\displaystyle \Delta L.} Odkształcenie liniowe ε w dowolnym punkcie ciała jest granicą ilorazu różnicy odległości Δ L {\displaystyle \Delta L} do odległości wyjściowej L , {\displaystyle L,} gdy odległość wyjściowa zmierza do zera, tzn[3].

ε = lim L 0 Δ L L . {\displaystyle \varepsilon =\lim _{L\to 0}{\frac {\Delta L}{L}}.}

Innymi słowy przy definicji odkształcenia liniowego w punkcie ciała rozważa się zmiany odległości w bezpośrednim otoczeniu tego punktu.

Przypadek ogólny odkształcenia liniowego | edytuj kod

Dla ciała o dowolnym kształcie, poddanego dowolnej deformacji, wartości odkształcenia liniowego mogą być różne w zależności od kierunku w jakim są badane. Jeśli rozpatrujemy odkształcenie liniowe w punkcie A położonym w początku układu współrzędnych i obierzemy punkt B leżący na osi x układu, który pod wpływem obciążenia przemieścił się do B’ to odkształcenie liniowe można zapisać jako:

ε x = lim B A | A B | | A B | | A B | . {\displaystyle \varepsilon _{x}=\lim _{B\to A}{\frac {|AB'|-|AB|}{|AB|}}.}

Przeprowadzając podobną analizę dla osi y i z można otrzymać odpowiednio εy i εz. Mając dane pole przemieszczeń u {\displaystyle {\overrightarrow {u}}} (czyli wartości wektora przemieszczenia dla wszystkich punktów ciała) można zapisać odkształcenia liniowe jako[4]:

ε x = u x x , ε y = u y y , ε z = u z z . {\displaystyle \varepsilon _{x}={\frac {\partial u_{x}}{\partial x}},\quad \varepsilon _{y}={\frac {\partial u_{y}}{\partial y}},\quad \varepsilon _{z}={\frac {\partial u_{z}}{\partial z}}.}

Odkształcenie postaciowe | edytuj kod

Podobnie rozważa się zmiany miar kątowych w bezpośrednim otoczeniu punktu. Odkształcenie kątowe γ {\displaystyle \gamma } jest granicą ilorazu różnicy kąta pomiędzy dwoma dowolnie wybranymi odcinkami w ciele nieobciążonym i obciążonym, gdy długości tych odcinków zmierzają do zera. Mając dane pole przemieszczeń jak wyżej można zapisać[4]: γ x y = u x y + u y x , γ y z = u y z + u z y , γ x z = u x z + u z x . {\displaystyle \gamma _{xy}={\frac {\partial u_{x}}{\partial y}}+{\frac {\partial u_{y}}{\partial x}},\quad \gamma _{yz}={\frac {\partial u_{y}}{\partial z}}+{\frac {\partial u_{z}}{\partial y}},\quad \gamma _{xz}={\frac {\partial u_{x}}{\partial z}}+{\frac {\partial u_{z}}{\partial x}}.}

Odkształcenie objętościowe | edytuj kod

Chociaż odkształcenia liniowe ε {\displaystyle \varepsilon } i kątowe γ {\displaystyle \gamma } w pełni definiują stan odkształcenia, możliwe jest wyznaczenie innych charakterystycznych wartości odkształceń. Jednym z nich jest odkształcenie objętościowe, które jest miarą zmiany objętości ciała. Z definicji odkształcenie objętościowe to[2]:

ϑ = lim V ( 0 ) 0 V V ( 0 ) V ( 0 ) , {\displaystyle \vartheta =\lim _{V^{(0)}\to 0}{\frac {V-V^{(0)}}{V^{(0)}}},}

gdzie:

V ( 0 ) {\displaystyle V^{(0)}} – objętość początkowa, V {\displaystyle V} – objętość końcowa.

W układzie kartezjańskim:

ϑ = ε x + ε y + ε z . {\displaystyle \vartheta =\varepsilon _{x}+\varepsilon _{y}+\varepsilon _{z}.}

Zapis tensorowy | edytuj kod

Stosując jednolite oznaczenie dla obu typów odkształceń, można zapisać odkształcenie w postaci tensora odkształcenia:

ε i j = 1 2 ( i u j + j u i ) , {\displaystyle \varepsilon _{ij}={\frac {1}{2}}\left(\nabla _{i}u_{j}+\nabla _{j}u_{i}\right),}

lub w notacji tensorowej:

ε = 1 2 ( u + ( u ) T ) . {\displaystyle \varepsilon ={\frac {1}{2}}({\vec {\nabla }}{\vec {u}}+({\vec {\nabla }}{\vec {u}})^{T}).}

Porównując zapis tensorowy z tradycyjnym, dla przypadku kartezjańskiego układu współrzędnych, otrzymuje się[1]:

ε i j = ε x γ x y 2 γ x z 2 γ x y 2 ε y γ y z 2 γ x z 2 γ y z 2 ε z . {\displaystyle \varepsilon _{ij}=\left[{\begin{matrix}\varepsilon _{x}&{\frac {\gamma _{xy}}{2}}&{\frac {\gamma _{xz}}{2}}\\{\frac {\gamma _{xy}}{2}}&\varepsilon _{y}&{\frac {\gamma _{yz}}{2}}\\{\frac {\gamma _{xz}}{2}}&{\frac {\gamma _{yz}}{2}}&\varepsilon _{z}\end{matrix}}\right].}

Odkształcenie objętościowe: ϑ = ε i j g i j , {\displaystyle \vartheta =\varepsilon _{ij}g^{ij},}

gdzie:

g i j {\displaystyle g^{ij}} – kontrawariantny tensor metryczny, ϑ = t r ( ε ) {\displaystyle \vartheta =tr(\varepsilon )} – w notacji tensorowej.

Przypadek dużych odkształceń | edytuj kod

Powyższe rozważania dotyczą tzw. przypadku małych odkształceń. Jest dyskusyjnym, co można nazywać małymi odkształceniami. Nie ma tu konkretnych rozgraniczeń, należy być jednak świadomym rosnących błędów wraz ze wzrostem odkształceń[5].

Dla dużych odkształceń tensor odkształcenia można opisać jako:

ε i j = 1 2 ( g i j g i j ( 0 ) ) , {\displaystyle \varepsilon _{ij}={\frac {1}{2}}(g_{ij}-g_{ij}^{(0)}),}

gdzie:

g i j {\displaystyle g_{ij}} tensor metryczny układu współrzędnych związanego z ciałem odkształconym, g i j ( 0 ) {\displaystyle g_{ij}^{(0)}} – tensor metryczny układu współrzędnych związanego z ciałem nieodkształconym.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. a b Stan odkształcenia, 6 grudnia 2017 .
  2. a b Podstawy wytrzymałości materiałów. IMiR -IA- Wykład nr 9. Analiza stanu odkształcenia, 6 grudnia 2017 .
  3. MarekM. Dietrich MarekM., Podstawy konstrukcji maszyn, wyd. 2, t. tom 1, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995, s. 644, ISBN 83-204-1940-9 .
  4. a b AdamA. Bodnar AdamA., Wytrzymałość Materiałów. Teoria stanu odkształcenia., 6 grudnia 2017 .
  5. Notatki do wykładu. Fizyka ośrodków ciągłych. Fizyka techniczna sem. VI, 6 grudnia 2017 .
Kontrola autorytatywna (zmiana):
Na podstawie artykułu: "Tensor odkształcenia" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy