Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce


Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Dawna siedziba Zarządu Głównego TSKŻ przy placu Grzybowskim 12/16 w Warszawie

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ) – świecka organizacja żydowska powstała w 1950 w wyniku połączenia Centralnego Komitetu Żydów Polskich i Żydowskiego Towarzystwa Kultury.

TSKŻ liczy około 2700 członków i jest największą żydowską organizacją w Polsce.

Spis treści

Opis | edytuj kod

Celem Towarzystwa jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności żydowskiej i jej reprezentowanie, rozwijanie twórczości literackiej, artystycznej i naukowej, promowanie języka jidysz, ochrona dziedzictwa żydowskiego w Polsce oraz pomoc materialna i duchowa jego członkom.

Towarzystwo reprezentowane jest w Światowym i Europejskim Kongresie Żydów. Utrzymuje się ze środków własnych. Korzysta również z dotacji na realizację zadań z zakresu kultury mniejszości narodowych i etnicznych[1]. Towarzystwo działa w oparciu o statut i prawo o stowarzyszeniach. Walne Zgromadzenie wybiera zarząd co cztery lata. Wybory odbywają się też w oddziałach terenowych TSKŻ.

Uchwałą Rady Państwa z 14 lipca 1954 w 10 rocznicę Polski Ludowej za zasługi w pracy społecznej i zawodowej zostali odznaczeni działacze i pracownicy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce[2].

W 1962 założono działający przy oddziale TSKŻ w Warszawie Klub Młodzieżowy „Babel”, który sześć lat później liczył 262 członków. Później dla marcowej propagandy stał się on symbolem syjonistycznego spisku. W partyjnych opracowaniach podtrzymywano dalekie od prawdy insynuacje, że stanowił "forum propagandowe szowinizmu i nacjonalizmu żydowskiego, dążąc do zaszczepienia skupionej wokół klubu młodzieży postawy syjonistycznej"[3]. Zarówno w „Bablu”, jak i na obozach organizowanych przez TSKŻ kształtowało się żydowskie środowisko świeckie[4].

TSKŻ wydaje m.in. miesięcznik „Słowo Żydowskie”.

 Zobacz też kategorię: Członkowie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

Oddziały terenowe | edytuj kod

Siedziba TSKŻ w Wałbrzychu TSKŻ w Wałbrzychu

Towarzystwo posiada 17 oddziałów terenowych:

W Śródborowie pod Warszawą TSKŻ ma swój dom wypoczynkowy służący celom szkoleniowym i wypoczynkowym.

Zarząd | edytuj kod

Prezydium Zarządu Głównego | edytuj kod

Lista przewodniczących | edytuj kod

Do 2014 honorowym prezesem towarzystwa był stojący niegdyś przez wiele lat na jego czele Szymon Szurmiej, dyrektor Teatru Żydowskiego.

Przypisy | edytuj kod

  1. W roku 2007 (stan na 19 czerwca 2007) Towarzystwu przyznano dotacje w łącznej kwocie 816 420 zł w roku 2008 (stan na 9 maja 2008) Towarzystwu przyznano dotacje w łącznej kwocie 577 983 zł (Źródło: www.mswia.gov.pl)
  2. M.P. z 1954 r. nr 103, poz. 1328.
  3. Bogdan Hillebrandt, Marzec 1968. Geneza i przebieg wypadków, Warszawa 1983, s. 57.
  4. Jerzy Eisler, Polski rok 1968, wyd. IPN, Warszawa 2006, s. 106]

Bibliografia | edytuj kod

  • Grzegorz Berendt, Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Gdańsk 2006.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (stowarzyszenie):
Na podstawie artykułu: "Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy