Tropicielka


Tropicielka w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tropicielka – drugi żeński stopień harcerski w ZHP, SHK Zawisza i ZHR. Przeznaczony dla dziewcząt wieku 12-13 lat. Oznaczeniem stopnia jest srebrna lilijka nabita na Krzyżu Harcerskim (ZHR) lub dwie belki na pagonie (ZHP).

Spis treści

W ZHP | edytuj kod

Wyższym stopniem jest Pionierka, niższym – Ochotniczka.

Idea stopnia | edytuj kod

Przestrzega Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w codziennym życiu. Zdobywa harcerską wiedzę i doskonali umiejętności z różnych dziedzin. Tropi sytuacje, w których może być pożyteczny. Ćwiczy swoją spostrzegawczość i sprawność. Aktywnie uczestniczy w zadaniach zastępu i drużyny.

Wymagania do otworzenia próby | edytuj kod

 • zdobyła stopień Ochotniczka, a jeżeli nie posiada stopnia Ochotniczka to realizuje próbę Tropicielki poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach na stopień Ochotniczka
 • aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.

Czas próby | edytuj kod

6-12 miesięcy

Wymagania stopnia | edytuj kod

1) Praca nad sobą | edytuj kod

 1. Notuję sytuacje, w których postąpiłam zgodnie i niezgodnie z Prawem Harcerskim i na ich podstawie dokonałam wyboru punktu Prawa, na którym szczególnie chciałabym się mocno poprawić.
 2. Robię codzienny rachunek dobrych i złych uczynków.
 3. Ukończyłam próbę silnej woli, np. przez tydzień zrezygnowałem ze słodyczy, oglądania telewizji, gier komputerowych.

2) Życie codzienne | edytuj kod

 1. Przygotowałam uroczysty posiłek dla domowników lub uczestniczyłam w przygotowaniach świąt rodzinnych.
 2. Znam historię swojej rodziny.
 3. Rozmawiam z rodziną o moich problemach.

3) Zaradność życiowa | edytuj kod

 1. Osiągnęłam dobre wyniki w grach na spostrzegawczość.
 2. Uczestniczyłam w akcji zarobkowej drużyny.
 3. Wiem, jakie zmiany rozwojowe zachodzą u chłopców i dziewczyn w moim wieki. Staram się poznawać możliwości swojego organizmu.
 4. Znam szkodliwe skutki palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
 5. Regularnie uprawiam wybraną dziedzinę sportu lub aktywności ruchowej. Poprawiłam swoje osiągnięcia.
 6. Systematycznie ćwiczę znajomość języka obcego.
 7. Korzystałam z informacji PKS/PKP. Uzyskałam potrzebny numer telefoniczny i znalazłam potrzebną informację w internecie.

4) Wiedza harcerska | edytuj kod

 1. Znam najważniejsze wydarzenia z dziejów harcerstwa. Potrafię wskazać kilka postaci zasłużonych dla ruchu harcerskiego.
 2. Wiem, jak powstała tradycja Dnia Myśli Braterskiej.
 3. Wiem, co oznacza skrót WOSM i WAGGGS. Wyjaśnię, dlaczego harcerski noszą na mundurze plakietkę WAGGGS, a harcerze – WOSM.
 4. Znam historię swojej drużyny(szczepu) oraz bohatera drużyny(szczepu). Wiem, jakie cechy bohatera drużyny(szczepu) warto naśladować.
 5. Wiem, kto jest bohaterem mojego hufca i mojej chorągwi.
 6. Znam nazwy stopni harcerskich i instruktorskich oraz sposób oznaczania ich na mundurze. Wiem, jakie sznury noszą instruktorzy komendy hufca, komendy chorągwi, Głównej Kwatery, Przewodniczący ZHP. Znam ich miejsce w strukturze ZHP.
 7. Przeczytałam minimum 2 książki o tematyce harcerskiej.

5) Techniki harcerskie | edytuj kod

 1. Znam skład apteczki drużyny i wiem, jak stosować znajdujące się w niej środki. Potrafię udzielić pierwszej pomocy w wypadku: krwotoku, stłuczenia, oparzenia, odmrożenia, skręcenia stawu, złamania kończyny, wystąpienia ciała obcego w oku, omdlenia, udaru słonecznego. Pełniłam służbę samarytańską, np. na wycieczce, biwaku, festynie.
 2. Wyznaczyłam azymuty w terenie. Wykonałam szkic drogi: zaznaczając azymuty, charakterystyczne obiekty i odległości. Posługując się busolą i mapą dotarłam do wyznaczonego miejsca. Wyznaczyłam w nocy kierunek północny. Prawidłowo oceniłem „na oko” odległość w terenie, długość przebytej drogi i marszu. W pomiarach wykorzystałem wymiary swojego ciała, np. wzrost, rozpiętość ramion i długość stopy.
 3. Znam oznakowanie szlaków turystycznych oraz zasady poruszania się na nich. Przeszedłam oznaczonym szlakiem.
 4. Uczestniczyłam w rozstawianiu obozu. Zbudowałam proste urządzenia obozowe lub wykonałam element zdobnictwa obozowego. Znam osiem węzłów, wykorzystałem je w praktyce, np. przy budowie urządzeń, w zdobnictwie obozowym lub podczas wędrówki. Przygotowałem posiłek dla zastępu na kuchni polowej lub kuchence turystycznej.
 5. Kompletuję ekwipunek turystyczny odpowiedni na różne pory roku.
 6. Nadałam i odebrałam wiadomość przekazaną Alfabetem Morse’a.
 7. Odnalazłam w środowisku 5 roślin chronionych.
 8. Obserwowałam wybrane zwierzę i opowiedziałam w zastępie, drużynie lub szczepie o swoich spostrzeżeniach.
 9. Wykonałam pożyteczną pracę na rzecz przyrody.

6) Postawa obywatelska | edytuj kod

 1. Znam obszar swojej gminy i jej siedzibę. Sprawnie posługuję się mapą lub planem swojej okolicy, na jej podstawie dotrę na wskazane miejsce.
 2. Znam daty świąt narodowych, wiem, jakie wydarzenia te święta upamiętniają. Przygotuję z zastępem zbiórkę z okazji jednego z nich.
 3. Potrafię wskazać na mapie krainy geograficzne Polski.
 4. Wiem, kto jest protektorem ZHP.
 5. Znam flagę Unii Europejskiej. Potrafię wymienić kilka państw, które należą do Unii Europejskiej.

W okresie próby uczestniczyłam w realizacji co najmniej czterech zadaniach zespołowych i jednym biwaku.

W okresie próby zdobyłem przynajmniej 3 sprawności, w tym jedną dwugwiazdkową(**).

Próbę można rozszerzyć o wymagania przyjęte w środowisku.

W ZHR | edytuj kod

Idea stopnia | edytuj kod

Tropicielka jest „zanurzona” w harcerskiej przygodzie. Jest aktywna i ciekawa świata. Obserwuje przyrodę i swoje otoczenie. Tropi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Życie polowe jest jej żywiołem. Uczestniczy w grach, harcach i biwakach.

Idea stopnia w SHK Zawisza | edytuj kod

Tropicielka wtapia się w życie harcerskie, „tropi” wszystko co ją ciekawi i odkrywa nowe rzeczy. Wypełnia próby, które pomagają jej zgłębiać wiedzę i zrozumieć otaczający ją świat.

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Tropicielka" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy