Trzcianka


Na mapach: 53°02′30″N 16°27′40″E/53,041667 16,461111

Trzcianka w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Trzcianka (niem. Schönlanke) – miasto w zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Trzcianka. Miasto położone jest nad rzeką Trzcianka i kilkoma jeziorami na Pojezierzu Wałeckim.

Początki miejscowości sięgają XIII wieku. Prawa miejskie uzyskała 3 marca 1731 z rąk króla Polski Augusta II Mocnego[2]. Miasto wraz z Czarnkowem pełni funkcję stolicy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W mieście znajduje się część instytucji powiatowych, m.in. Sąd Rejonowy, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wiele pozostałych instytucji ma tu swoje przedstawicielstwa, m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Filia w Trzciance czy Delegatura Starostwa Powiatowego.

Trzcianka jest największym miastem powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Według danych z 2017 roku miasto liczyło 17 228 mieszkańców. Zajmuje powierzchnię 18,3 km2.

Jest siedzibą władz gminy miejsko-wiejskiej Trzcianka, w której skład wchodzi 20 sołectw[3].

Trzcianka jest lokalnym ośrodkiem kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Tutaj znajdują się siedziby m.in. burmistrza, Rady Miejskiej, Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny[4]. Do największych zakładów produkcyjnych działających w mieście należą Hydro Extrusion Poland, Joskin Polska, Northstar Poland i Lubmor Sp. z o.o.[5]

Spis treści

Nazwa | edytuj kod

Pierwsza osada powstała w miejscu dzisiejszej Trzcianki prawdopodobnie już w XIII wieku i położona była przy średniowiecznym trakcie z Poznania do Kołobrzegu. Było to miejsce, w którym krzyżowały się drogi lokalne, stąd nazwano je Rozdróżką.

W XVI wieku rozwijająca się w tym miejscu miejscowość przyjęła nazwę Trzcianna Łąka, a następnie Trzciana Łąka. Pochodziło to od licznych w okolicy łąk porośniętych trzciną.

W XVII wieku nazwę skrócono do formy Trzcionka, a w 1751 roku przyjęto nazwę Trzcianka.

W latach 1772–1945, kiedy miasto znajdowało się w granicach Prus Wschodnich, a kolejnie III Rzeszy, używano nazwy Schönlanke od słowa schön, czyli piękny.

7 maja 1946 roku po powrocie miejscowości w granice Polski zadecydowano o przywróceniu nazwy Trzcianka, która funkcjonuje do dziś[6].

Położenie | edytuj kod

Trzcianka leży w północno-zachodniej Polsce, w północnej części województwa wielkopolskiego, w północnej części powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Miasto znajduje się w południowej części Pojezierza Wałeckiego[7]. Od północnej, zachodniej i południowej strony otoczone jest lasami, które zajmują niecałe 50% powierzchni gminy[8].

W granicach miasta znajdują się jeziora: połączone kanałem Sarcze i Długie (znane też jako Logo), Okunie oraz Moczytko. Miasto leży po obu stronach rzeki Trzcianka, która przepływa przez centrum. Poza tym przez zachodnią i południową część miasta przepływają 3 strumienie[9].

Według danych z 1 stycznia 2010 roku, Trzcianka zajmuje obszar 18,3 km2[10], w tym są: użytki rolne – 42,28%, lasy – 45,95%[11]. Miasto stanowi 4,89% powierzchni gminy.

Najbliższe duże miasta to: Piła (oddalona o 25 km) Poznań (90 km), Gorzów Wielkopolski (110 km), Bydgoszcz (120 km), Szczecin (170 km). Odległość z Trzcianki do Warszawy wynosi 375 km, a do Berlina 225 km.

Warunki naturalne | edytuj kod

Rzeźba terenu | edytuj kod

Rzeźba terenu została wykształcona podczas ostatniego zlodowacenia. Występują tu elementy nizinnych krajobrazów naturalnych: równiny morenowe, pola sandrowe, wydmy, ozy i zagłębienia wytopiskowe. Najwięcej jest gleb rdzawych (ok. 70%)  i bielicowych (ok. 10%)[12].

Szata roślinna | edytuj kod

W okolicy występuje bogata szata roślinna, związana z żyznymi glebami. W lokalnych lasach dominują drzewostany z panującą sosną, ale licznie występują tu też dęby, buki i jodły.

W okolicach miasta występuje kilkadziesiąt gatunków krzewów i roślin runa leśnego podlegających ochronie gatunkowej. Wśród nich są podkolan biały, śnieżyczka przebiśnieg, widłaki kędzierzawy i miotlasty, kukułka szerokolistna, bagno zwyczajne. Stanowiska występowania tych roślin są chronione czynnie, a więc nie prowadzi się tu prac gospodarczych, mogących je zniszczyć. Chronione są także najokazalsze egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody[13].

Zwierzęta | edytuj kod

Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: łosia, jelenia, sarnę, dzika, daniela, zająca, lisa, jenota, borsuka, kunę, norkę, tchórza i piżmaka. Spośród zwierząt chronionych odnotowano występowanie łasicy, gronostaja, orzesznicy, podkowca dużego, mroczków, a z częściowo chronionych – bobra i wydrę.

Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych, m.in. bociana czarnego, orła krzykliwego, rybołowa, błotniaka, krogulca, derkacza, płomykówkę, pójdźkę, puszczyka, dudka, muchołówkę szarą i żałobną.

Z gromady gadów występują: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: żmija i zaskroniec.

Z płazów występują m.in. traszki, rzekotki drzewne, ropuchy szara i zielona, a z owadów m.in. trzmiel rudy i leśny oraz biegacze[14].

Klimat | edytuj kod

Miasto znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego o odmianie morskiej[15].

Demografia | edytuj kod

Trzcianka jest najludniejszym miastem powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego; ma 17 228 mieszkańców, w średnim wieku 40,5 lat, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni[18].

Ludność Trzcianki na przestrzeni wieków[19][20][21][22][19][23][24][25]:

Piramida wieku mieszkańców Trzcianki w 2014 roku[26]:

Historia miasta | edytuj kod

Mauzoleum żołnierzy radzieckich zburzone 8.09.2017 r. na podstawie uchwały radnych i starań burmistrza Krzysztofa Czarneckiego[27] za zgodą Piotra Glińskiego, wicepremiera rządu RP[28]  Osobny artykuł: Kalendarium historii Trzcianki.

Tereny znajdujące się na północ od Noteci, pomiędzy Drawą a Łomnicą na przełomie wieków XIII i XIV były własnością Czarnkowskich. Dokument Bolesława Wstydliwego z 1245 roku, który według historyków określany jest falsyfikatem, potwierdza przynależność tych terenów do rodu Czarnkowskich. W dokumencie wymienione są z nazwy wsie: Biała (Bialla), Gulcz (Goliasza) i Rozdróżka (Rossdrussga), czyli Trzcianka. Położona miała ona być przy trakcie z Poznania do Kołobrzegu. Zdaniem niektórych badaczy krzyżowały się tu również drogi lokalne, stąd też jej pierwotną nazwą miało być określenie Rozdróżka. Poświadczenia z późniejszych lat, uwiarygadniają dokument Bolesława Wstydliwego: Władysława Łokietka z 1323 r., Zygmunta Starego z 1546 r. oraz Zygmunta Augusta z 1548 r.:

W imię Pana Amen. Na wieczną pamiątkę.... Dlatego my Zygmunt August z Bożej Łaski Król Polski, Wielki Książę Litwy jako też ziemi Krakowskiej, Sandomierskiej (...) Niniejszym podajemy do wiadomości wszystkim, którym należy, obecnym i przyszłym, którzy o tym wiedzieć powinni, że stawił się osobiście szlachetny Stanisław Sędziwój z Czarnkowa... Przedstawił pismo na pergaminie z podpisem przez świętego księcia Pana Zygmunta I Króla Polski, ojca naszego. (...) i prosił aby je naszym królewskim autorytetem potwierdzić i ratyfikować, umocnić i odnowić. (...) Treść tego słowo w słowo jest ta: (...) Chcemy zasługi tegoż Sędziwoja, naszego umiłowanego, naszą łaską wynagrodzić (...). Od tego czasu wsie nasze Bialla, Goliasza i Rossdrussga (...) jemu oraz następcom dajemy, przekazujemy, zatwierdzamy aby mogli je posiadać, sprzedać, podarować lub zamienić (...).[19]

Historia miejscowości sięga jednak co najwyżej początków XVI wieku. Prawa miejskie magdeburskie Trzciance nadał 3 marca 1731 król Polski August II Mocny. W latach 1738–1755 Trzcianka była własnością Stanisława Poniatowskiego (ojca ostatniego króla Polski).

Powojenna Trzcianka – widok na park przy p. Pocztowym oraz na obecną ul. Sikorskiego w miejscu, gdzie znajduje się rondo Solidarności

Intensywnie rozwinęło się tu osadnictwo niemieckie (sukiennictwo) i żydowskie (handel wełną). W XVIII był to jeden z największych ośrodków sukienniczych Wielkopolski, posiadając ponad 200 warsztatów tkackich. W 1772 miasto znalazło się pod zaborem pruskim, by w 1807 wejść w granice Księstwa Warszawskiego. Od 1815 ponownie stało się częścią Prus, a wraz z nimi od 1871 Niemiec. W połowie XIX gdy wybudowano linię kolejową, miasto ożywiło się gospodarczo. Powstało wiele nowych fabryk i zakładów powodując tym samym rozwój miasta. Ze względu na dominację ludności niemieckiej traktat wersalski pozostawił w 1919 Trzciankę w granicach Rzeszy. W okresie międzywojennym miasto było stolicą powiatu Netzekreis.

27 stycznia 1945 Trzciankę zajęły wojska radzieckie 2 armii pancernej gwardii i 9 korpusu pancernego gwardii Armii Czerwonej. Podczas walk poległo 127 żołnierzy radzieckich (pochowano ich w mauzoleum, obok którego ustawiono czołg; 1953 roku zwłoki poległych w walce o miasto ekshumowano[29]). Po 173 latach Trzcianka powróciła w granice państwa polskiego. Ludność miasta została wysiedlona do Niemiec i zastąpiona polskimi osadnikami. Na początku 1945, w związku z działaniami Pełnomocnika Rządu na Obwód Trzcianecki, przywrócono również przedrozbiorową nazwę miasta – Trzcianka[19]. W 1965 rozebrano wznoszący się na pl. Armii Czerwonej (obecnie pl. Pocztowy) kościół ewangelicki z l. 1843–1847[19][21].

W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa pilskiego.

Gospodarka | edytuj kod

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance (stara część)

Wybudowano wysypisko odpadów, oczyszczalnię ścieków miejskich o przepustowości 4000 m³[30].

W Trzciance rozwinął się w ostatnich latach przede wszystkim przemysł aluminiowy. Swoje siedziby mają tu:

 • Hydro (do 2018 – Sapa Aluminium; tłocznia profili aluminiowych, anodownie i obróbka profili aluminiowych)
 • Copal (systemy aluminiowe oraz obróbka aluminium)
 • Zobal (wyroby aluminiowe)

Ponadto w mieście działają firmy takie, jak:

 • Northstar Poland (kominki, piece)
 • Joskin Polska (maszyny rolnicze)
 • Al-Trans (transport krajowy i międzynarodowy)
 • Alsanit (Wyposażenia Inwestycji)
 • Lubmor (budownictwo okrętowe i lądowe)

W Trzciance są zlokalizowane przedsiębiorstwa z branży handlowej, filie i oddziały banków, towarzystw ubezpieczeniowych i leasingowych.

W grudniu 2010 r. została otwarta pierwsza w mieście galeria handlowa.

Większe sklepy w mieście:

Edukacja | edytuj kod

Szkoły podstawowe | edytuj kod

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance (od 1 września 2017 r.)
  • dyrektor: Waldemar Łastowski – od 1 września 2017 – do chwili obecnej
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. W. Broniewskiego
  • dyrektor: Rafał Kwiatkowski
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika
  • dyrektor: Anna Wyrzykowska
 • Katolicka Szkoła Podstawowa im. Siostry Faustyny Kowalskiej

Szkoły średnie | edytuj kod

 • Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Sienkiewicza
 • Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich

Szkoły wyższe | edytuj kod

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi filia w Trzciance
Szkoły w TrzcianceSzkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika przy ul. BroniewskiegoKatolicka Szkoła Podstawowa im. św. Faustyny Kowalskiej przy ul. SpokojnejLiceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica przy ul. ŻeromskiegoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Sikorskiego

Kultura | edytuj kod

Trzcianecki Dom Kultury

Trzcianka jest centrum kulturalnym, w którym wiele się dzieje z zakresu kultury. W mieście istnieją instytucje kulturalno-oświatowe dla mieszkańców miasta i powiatu.

 • Instytucje:
  • Trzcianecki Dom Kultury – organizuje wiele przedsięwzięć kulturalnych, do których należą m.in. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Portret”, Dni Trzcianki, Noc Świętojańska, Dożynki Gminne, Przegląd Filmów „Wampiriada”, czy też Wielkie Malowanie.
  • Młodzieżowy Dom Kultury – organizuje on czas wolny dla dzieci i młodzieży. W MDK działają liczne zespoły wokalne i artystyczne, które osiągają sukcesy na ogólnopolskich konkursach m.in. Ogólnopolskim Festiwalu „Śpiewolandia”.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Muzeum organizuje liczne imprezy, z których najbardziej efektowny jest organizowany w plenerze Piknik Muzealny,

W Trzciance mieści się również:

 • Hala Sportowo-Widowiskowa – w hali odbywają się miejskie akademie, koncerty, występy kabaretów oraz mecze piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i zajęcia aikido. Znajduje się tu także siłownia, sauna oraz sala do aerobiku,
 • Kino Osiedlowe – po modernizacji otwarte 27 stycznia 2017, cyfrowe, ze 147 miejscami siedzącymi[31].

Zespoły muzyczne | edytuj kod

W mieście działa kilka zespołów muzycznych:

 • Chór parafialny Pasjonata
 • Chór Dziecięcy
 • Zespół Cykady
 • Zespół Małolaty
 • Grupa wokalna Divino Canto
 • Zmaza
 • Loty
 • The Broken Guitars
 • Bez Jahzgh
 • The Synki
 • ZijenSu

Zespoły teatralne | edytuj kod

W mieście działa Teatr Poezji Lotka – zespół teatralny działający od 2005 r. przy Młodzieżowym Domu Kultury. Instruktorem zespołu jest Włodzimierz Ignasiński, pełniący również rolę dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. W dorobku teatru znajduje się 5 spektakli:

 • Rzecz o chlebie
 • Kto widział błazna
 • Promieniowanie ojcostwa
 • Zrozumieć Słowackiego
 • Madonny bieszczadzkie.

Teatr osiągnął wiele sukcesów na arenie ogólnopolskiej i wojewódzkiej. Do najważniejszych należą:

 • Złota Igła na VI Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Małych Igła[32]
 • Złoty Gwóźdź – nagroda główna na X Regionalnym Mityngu Teatralnym im. Sławka Kuczkowskiego w Gnieźnie (kwiecień 2010)
 • I nagroda na Wojewódzkim Konkursie Teatrów Młodzieżowych Melpomena 2007[33] w Środzie Wielkopolskiej
 • Wyróżnienie na Ogólnopolskim Kramiku Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Heca 2006 w Płocku.

Nazwa zespołu stanowi nawiązanie do Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance, skąd co roku przybywają młodzi aktorzy oraz do lotki jako przedmiotu, która pozwala wzbić się ponad przeciętność.

Media | edytuj kod

W mieście od 1990[34] roku działa telewizja kablowaTelewizja Lokalna Trzcianka (TVL Trzcianka) mająca status niekomercyjnego i niedochodowego towarzystwa (TTUKST).

Oprócz reemisji polskich i zagranicznych stacji telewizyjnych, od 1992 roku TVL Trzcianka produkuje własny lokalny program telewizyjny. Główne wydanie pojawia się raz w tygodniu – w każdy poniedziałek o godzinie 20:00, a powtórki nadawane są co 4 godziny. Stacja emituje serwis informacyjny, magazyn kulturalny, serwis sportowy oraz magazyn „Na sygnale”. W programie poruszane są sprawy ważne dla miasta, jak i gminy Trzcianka. Retransmitowane są sesje Rady Miasta i Powiatu, a także miejskie uroczystości. W niedzielę natomiast nadawana jest msza. Przez kablówkę świadczone są także usługi dostępu do internetu i telefonii – operatorem tych usług jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa[35].

Trzcianka ma także kilka serwisów informacyjnych, takich jak:

 • Trzcianka.pl – oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka
 • Trzcianka.info – mieszkańcy piszą o swoim mieście – forum z informacjami

Od 2013 roku, Miasto i Gmina Trzcianka prowadzi stronę na facebooku, gdzie najczęściej umieszczane są aktualności i ciekawostki na temat miasta i gminy.

Alternatywnym źródłem informacji z gminy jest satyryczny profil Prezydent Miasta Trzcianki oraz grupa Trzcianka.online na facebooku.

Turystyka | edytuj kod

Plaża nad Sarczem, tzw. stara plaża Sarcze

Nad jeziorem Sarcze znajduje się kompleks rekreacyjno-sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Park Ryb Słodkowodnych. Przy Ośrodku działają: wypożyczalnia sprzętu wodnego, korty tenisowe, przystań żeglarska oraz boisko. Kompleks dysponuje dwugwiazdkowym hotelem i domkami kempingowymi[36]. W mieście jest też kilka pensjonatów.

Przez Trzciankę przebiegają trasy:

Architektura | edytuj kod

 • Obiekty wpisane do rejestru zabytków[38]:
  • Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, 1914–1915; Budynek trójnawowy, bazylikowy z asymetrycznie usytuowaną wieżą. Ołtarz główny z pierwszej połowy XVIII wieku w stylu barokowym. Dwa ołtarze boczne rokokowe z końca XVIII wieku. W środkowym polu ołtarza głównego mieści się neobarokowy obraz św. Jana Chrzciciela z końca XIX, a w nawie głównej, na jednym z filarów podziwiać można późnobarokową rzeźbę Chrystusa Króla. W lewym ołtarzu bocznym znajduje się obraz Matki Bożej i św. Jacka Odrowąża.
  • park pałacowy z pierwszej połowy XVIII; w latach 1896–1970 mieściła się w parku siedziba Nadleśnictwa Trzcianka, znajdowała się też winnica z początku XIX w.
  • dom z pierwszej połowy XIX w. przy ul. Żeromskiego 36 a
Architektura TrzciankiZabytkowy dom przy ul. Żermoskiego 36a, należący do Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora StachowiakaSiedziba Nadleśnictwa Trzcianka przy ul. OgrodowejKapliczka z 1811 r., tzw. „Boża Męka” na rogu ulic Grunwaldzkiej i Ogrodowej, postawiona na cześć przemarszu wojsk NapoleonaBudynek Biblioteki Pedagogicznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wybudowany w 1905 r. dla przemysłowca A. Levy’egoKamienica przy ul. MatejkiBloki przy ul. DąbrowskiegoGaleria handlowa „Abita” na rogu placu Pocztowego i ul. Żeromskiego


Obiekty historyczne[19]:

 • dom z 1777 przy ul. E. Orzeszkowej 3
 • murowana kapliczka tzw. Boża Męka z 1811 przy ul. Grunwaldzkiej, postawiona na cześć przejść wojsk Napoleona
 • dawna rytualna łaźnia żydowska z przełomu XVIII/XIX wieku przy ul. Wita Stwosza 6
 • przebudowane lamusy tkackie przy ul. Mochnackiego – domy przełomu XVIII/XIX
 • późnoklasycystyczny budynek z przełomu XVIII/XIX, dzisiejsza siedziba Muzeum Ziemi Nadnoteckiej, ul. S. Żeromskiego
 • domy kalenicowe z pierwszej połowy XIX przy ul. S. Żeromskiego
 • budynek dawnego sądu (obecnie Szkoły Katolickiej) z 1851
 • budynek dworca kolejowego, wybudowany w 1852
 • budynek Urzędu Miejskiego przy ul. W. Sikorskiego, zaadaptowany w 1854 na ratusz i rozbudowany w 1908
 • neogotycki budynek poczty z 1893
 • budynek Nadleśnictwo Trzcianka, wybudowany w stylu eklektycznym w XIX w.
 • secesyjna willa z 1905 r., obecnie siedziba Biblioteki Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • gmach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, wzniesiony w latach 1913–1915 jako Evangelische Volksschule
 • budynek dawnego Urzędu Powiatowego, wybudowany około 1925
 • budynek dawnej szkoły rolniczej z lat 1925–1926, obecnie siedziba Sądu Rejonowego

Pomniki | edytuj kod

Pomnik Jana Pawła II

Dawne (nieistniejące już) pomniki:

 • pomnik wdzięczności poległym w wojnie francusko-pruskiej 1870–1871 – wybudowany w 1902
 • pomnik wdzięczności poległym w wojnie 1914–1918
 • mauzoleum – wybudowane w 1945 w miejscu pochówku 56 żołnierzy Armii Czerwonej, będącym cmentarzem wojennym[39], zburzone 8.09.2017 r. na podstawie uchwały radnych i starań burmistrza Krzysztofa Czarneckiego[27] za zgodą Piotra Glińskiego, wicepremiera rządu RP[28]

Pomniki przyrody znajdujące się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody to[40]:

Osiedla | edytuj kod

 • os. Dębowe
 • os. ks. Bolesława Domańskiego
 • os. Artura Grottgera
 • os. Jana Kasprowicza
 • os. Joachima Lelewela
 • os. Leśne
 • os. Modrzewiowe
 • os. Obotryckie
 • os. Juliusza Słowackiego
 • os. Przy Sadowej
 • os. Słoneczne Wzgórze
 • os. Stanisława Poniatowskiego
 • os. W Narcyzach
 • os. XXV-lecia
 • os. XXX-lecia
 • os. Zacisze
 • os. J.Fałata

Sport | edytuj kod

Stadion piłkarski OSiR

W Trzciance działa 6 klubów sportowych:

 • MKS Hydro Lubuszanin z IV ligowym zespołem piłkarskim (gr. wielkopolska) założonym w 1948 oraz sekcją podnoszenia ciężarów
 • LZS Arto Trzcianka z A-klasowym zespołem piłkarskim
 • MKS MDK Trzcianka z sekcjami: szachową, żeglarską i siatkarską (MKS MDK Trzcianka – III liga).
 • UKS Kajak – klub kajakowy
 • Harcerski Ośrodek Wodny przy MKS MDK Trzcianka z przystanią położoną nad jeziorem Sarcz
 • Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych Trzcianka

W Trzciance działają 4 akademie piłkarskie dla młodych miłośników piłki nożnej:

 • Akademia Piłkarska Bambinis
 • Akademia Piłkarska Piotra Reissa
 • Akademia Przedszkolaka
 • Akademia Lubuszanina Trzcianka

W mieście działa też akademia siatkówki.

Wspólnoty wyznaniowe | edytuj kod

Kościół św. Jana Chrzciciela

Na terenie miasta działalność religijną prowadzą następujące Kościoły i związki wyznaniowe:

Komunikacja | edytuj kod

Rondo Solidarności Rondo Niepodległości na skrzyżowaniu ulic Staszica z Sikorskiego

Transport drogowy | edytuj kod

Miasto posiada dogodny układ komunikacyjny, krzyżują się w nim: droga wojewódzka nr 178 i droga wojewódzka nr 180.

Kolej | edytuj kod

Przez stację Trzcianka przechodzi niezelektryfikowana linia kolejowa nr 203 (część dawniej Pruskiej Kolei Wschodniej) łącząca stację Tczew ze stacją graniczną Kostrzyn (Kostrzyn nad Odrą). W chwili obecnej Trzcianka posiada bezpośrednie połączenia z Krzyżem, Piłą i Chojnicami (przewoźnik – Przewozy Regionalne) oraz Gorzowem Wielkopolskim i Trójmiastem (PKP Intercity).

Komunikacja autobusowa | edytuj kod

Trzcianka ma połączenia autobusowe z:

Transport lotniczy | edytuj kod

W 2012 przy ul. Sikorskiego oddano do użytku sanitarne lądowisko.

Administracja | edytuj kod

 Osobny artykuł: Burmistrzowie Trzcianki.

Trzcianka należy do Związku Miast Polskich.

Urzędy i instytucje | edytuj kod

Sąd Rejonowy w Trzciance, wybudowany w latach 1925–1926 jako szkoła rolnicza. Przy wejściu głównym widoczne płaskorzeźby, symbolizujące siew i zbiór.
 • Urząd Miasta i Gminy Trzcianka
 • Starostwo Powiatowe Delegatura w Trzciance
 • Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Filia w Trzciance
 • Komisariat Policji w Trzciance
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej
 • Sąd Rejonowy
 • Prokuratura Rejonowa
 • ZUS Oddział Piła Inspektorat Czarnków Punkt Informacyjny w Trzciance
 • Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Nadleśnictwo Trzcianka
 • Urząd Skarbowy Filla w Trzciance (Budynek TTBS ulica Żeromskiego)

Miasta partnerskie | edytuj kod

Planowane inwestycje | edytuj kod

 • przebudowa Placu Pocztowego i targowiska miejskiego rozpoczęta 04.01.2019[43]
 • budowa pływalni miejskiej (ma być oddana do użytku w 2022 roku)

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Trzcianka w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-01-12]  (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 2. Od powstania miejscowości do wykupienia jej przez króla pruskiego (1561-1790) | Wirtualne Muzeum Trzcianki, www.wirtualnemuzeumtrzcianki.trz.pl [dostęp 2019-05-30] .
 3. Sołtysi | Serwis Miasta i Gminy Trzcianka, www.trzcianka.pl [dostęp 2019-05-30] .
 4. Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny | Serwis Miasta i Gminy Trzcianka, www.trzcianka.pl [dostęp 2019-05-30] .
 5. Zakłady wiodące | Serwis Miasta i Gminy Trzcianka, www.trzcianka.pl [dostęp 2019-05-30] .
 6. Rys historyczny | Serwis Miasta i Gminy Trzcianka, www.trzcianka.pl [dostęp 2019-05-30] .
 7. Jerzy Kondracki, Andrzej Richling: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 1994.
 8. Urząd Miejski Trzcianki: Miasto i Gmina Trzcianka. Informator turystyczny. Trzcianka: Urząd Miejski Trzcianki, s. 7. ISBN 978-83-922171-6-9.
 9. Google Maps, Google Maps [dostęp 2019-05-30]  (pol.).
 10. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r.. „Powierzchnia i Ludność w Przekroju Terytorialnym”, 2010-08-20. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-5507
 11. Struktura terenów Trzcianki. [dostęp 2011-04-03].
 12. Lasy nadleśnictwa – Nadleśnictwo Trzcianka – Lasy Państwowe, www.trzcianka.pila.lasy.gov.pl [dostęp 2019-05-30] .
 13. Lasy nadleśnictwa – Nadleśnictwo Trzcianka – Lasy Państwowe, www.trzcianka.pila.lasy.gov.pl [dostęp 2019-05-30] .
 14. Lasy nadleśnictwa – Nadleśnictwo Trzcianka – Lasy Państwowe, www.trzcianka.pila.lasy.gov.pl [dostęp 2019-05-30] .
 15. Dane TrzciankaAdres pocztowy Trzciankaul Sikorskiego 764-980 TrzciankaPolskaTelefon Trzcianka67 352 73 11międzynarodowy: +48 67 352 73 11Faks Trzcianka67 216 37 50międzynarodowy: +48 67 216 37 50Adres e-mail TrzciankaŁadowanie Strona WWW Trzciankawww trzcianka plAkt urodzeniaD.T.T.S.7. 9. T.T.3. 7. 1. : +4. 6. 3. 7. 1. T.2. 3. 5. : +4. 6. 2. 3. 5. T.S.W.T. Trzcianka Dane TrzciankaAdres pocztowy Trzciankaul Sikorskiego 764-980 TrzciankaPolskaTelefon Trzcianka67 352 73 11międzynarodowy: +48 67 352 73 11Faks Trzcianka67 216 37 50międzynarodowy: +48 67 216 37 50Adres e-mail TrzciankaŁadowanie Strona WWW Trzciankawww trzcianka plAkt urodzeniaD.T.T.S.7. 9. T.T.3. 7. 1. : +4. 6. 3. 7. 1. T.2. 3. 5. : +4. 6. 2. 3. 5. T.S.W.T., Karta zgonuK. Trzcianka Karta zgonuK., Trzcianka, Powiat czarnkowsko-trzcianecki, Województwo wielkopolskie, Polska – Miasto i miasteczko na świecie, pl.db-city.com [dostęp 2019-05-30]  (pol.).
 16. l, Trzcianka pogoda i temperatura, Polska | Prognoza pogody i klimat dla Trzcianki, ekologia.pl [dostęp 2019-05-30]  (pol.).
 17. Klimat: Trzcianka: Klimatogram, wykres temperatury, tabela klimatu – Climate-Data.org, pl.climate-data.org [dostęp 2019-05-30] .
 18. Trzcianka w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2019-06-03]  (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 19. a b c d e f Jan Dolata, Elżbieta Gajda, Henryk Rogacki: Trzcianka. Zarys dziejów. Część I (do 1945 roku). Poznań: Wydawnictwo „Korab”, 1994. ISBN 83-901269-2-3.
 20. Zajchowska Stanisława: Powiat trzcianecki wczoraj i dziś. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1961, s. 89, 119.
 21. a b Piotr Maluśkiewicz: Trzcianka i okolice. Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. ISBN 83-03-02947-9.
 22. Hlebionek Marcin: Z dziejów parafii w Trzciance. Trzcianka: Biblioteka Publiczna Parafii św. Jana Chrzciciela, 1995, s. 12. ISBN 83-903708-0-8.
 23. Dolata Jan, Gajda Elżbieta, Kosowicz Maria: Kronika ziemi trzcianeckiej. Trzcianka: Muzeum im. Wiktora Stachowiaka, 1995, s. 113.
 24. Trzcianka – położenie i ludność. Oficjalna strona internetowa miasta Trzcianka. [dostęp 2017-01-15].
 25. Trzcianka w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2019-06-03]  (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 26. Trzcianka w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2019-06-03]  (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 27. a b W kilka minut zburzyli radzieckie mauzoleum. „Ostatni bastion komunizmu padł na pysk”.
 28. a b Zburzyli radzieckie mauzoleum. Zgodę na to wydał wicepremier Piotr Gliński.
 29. Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa „Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939–1945”, Sport i Turystyka 1988, ​ISBN 83-217-2709-3​, s. 517.
 30. Burmistrz Trzcianki.. Oficjalna strona miasta Trzcianka. [dostęp 2011-04-03].
 31. Kino Osiedlowe, Trzcianka.
 32. VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych. [dostęp 2010-09-28].
 33. Uczestnicy – Teatr Poezji Lotka. [dostęp 2012-03-02].
 34. ttukst.pl.
 35. smtvsat.pl.
 36. OSiR Trzcianka.
 37. Międzynarodowa Trasa Rowerowa R-1.
 38. Rejestr zabytków województwa wielkopolskiego.
 39. Каталог захоронений советских воинов, военнопленных и гражданских лиц,погибших в годы Второй мировой войны и погребенных на территории Республики Польша, Варшава – Москва 2003.
 40. Pomniki przyrody na terenie gminy Trzcianka. Gmina Trzcianka. [dostęp 2011-04-05].
 41. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2018-10-17] .
 42. Miasta partnerskie Trzcianki. Oficjalna strona miasta Trzcianka. [dostęp 2011-04-03].
 43. Koncepcja przebudowy Placu Pocztowego i targowiska miejskiego | Serwis Miasta i Gminy Trzcianka, trzcianka.pl [dostęp 2018-02-13]  (pol.).

Bibliografia | edytuj kod

 • Piotr Maluśkiewicz: Trzcianka i okolice. Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. ISBN 83-03-02947-9.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (miasto):
Na podstawie artykułu: "Trzcianka" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy