Turystyka - wspólna sprawa


Turystyka - wspólna sprawa w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Turystyka – wspólna sprawa (2006–2007) – projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego beneficjentami są pracownicy i menedżerowie firm z branży turystycznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających pracodawców i ew. organizacji wspierających rozwój turystyki.

Spis treści

Zadania | edytuj kod

 • poprawa umiejętności tworzenia, rozwijania i promowania markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, tj. poprzez współpracę różnych podmiotów działających na jednym obszarze,
 • rozszerzenie zasobów wiedzy dotyczącej zagadnień branżowych związanych z działalnością turystyczną,
 • doskonalenie znajomości języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Edycje | edytuj kod

Ze względu na rozległość geograficzną projekt jest przeprowadzany w trzech trwających jednocześnie edycjach:

Komponenty | edytuj kod

Ze względu na obszerność materii, której dotyczy szkolenie i doradztwo, projekt „Turystyka – wspólna sprawa” w każdej z edycji został funkcjonalnie podzielony na trzy niezależne komponenty:

 • Komponent 1. „Współpraca sieciowa” – obejmuje cykl szkoleń i doradztwa na temat tworzenia, rozwijania i promowania markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, tj. w ścisłej współpracy partnerów działających na danym terenie. Dofinansowanie z EFS: MŚP – 80%, duże przedsiębiorstwa – 60%, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje – 100%
 • Komponent 2. „Zarządzanie turystyką” – obejmuje cykl szkoleń na temat zarządzania produktem i przedsiębiorstwem turystycznym; zawiera również szereg szkoleń dla pracowników doskonalących kwalifikacje zawodowe. Dofinansowanie z EFS: MŚP – 80%, duże przedsiębiorstwa – 60%, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje – 100%
 • Komponent 3. „Języki obce” – obejmuje naukę czterech języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego; kurs obejmujący 94-96 godzin kładzie nacisk przede wszystkim na rozwijanie słownictwa dotyczącego branży turystycznej. Dofinansowanie z EFS: MŚP – 80%, duże przedsiębiorstwa – 60%, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje nie są przewidziane w tym komponencie.

Grupy partnerskie | edytuj kod

W ramach projektu powstanie około 100 Grup Partnerskich, których celem będzie wspólne stworzenie, rozwijanie i promowania markowych produktów turystycznych w formule sieciowej. Członkami Grup są przedsiębiorstwa turystyczne, samorządy oraz organizacje. Każda grupa spełniająca określone w regulaminie wymogi formalne może wziąć udział w Pakiecie Promocji Produktu (PPP). Jego celem jest pomoc finansowa przy tworzeniu materiałów promocyjnych grupy: folderu, przewodnika lub innego wydawnictwa kartograficznego, prezentacji na płycie CD lub DVD oraz strony internetowej. Grupy Partnerskie mogą również zgłaszać swój udział w konkursie „Turystyka – wspólna sprawa”. W każdym województwie zostanie wyłoniona grupa realizująca najciekawszy Produkt Turystyczny, a nagrodą będzie udział w targach Tour Salon 2007. Przewidziano 16 równorzędnych nagród, po jednej dla przedstawiciela każdego z województw.

Regionalne Biura Projektu | edytuj kod

W celu sprawnego realizowania zadań projektu „Turystyka – wspólna sprawa” w każdym z województw zorganizowano Regionalne Biura Projektu (RBP). Do zadań RBP należy między innymi prowadzenie rekrutacji, a także organizowanie konferencji, spotkań oraz szkoleń.

Fazy projektu | edytuj kod

 • Konferencje regionalne
 • Rekrutacja do Grup Partnerskich
 • Spotkania Grup Partnerskich
 • Rekrutacja na szkolenia, komponent I, II i III
 • Szkolenia, komponent I, II i III; Pakiet Promocji Produktu; Konkurs
 • Zakończenie szkoleń – konferencje zamykające.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Turystyka - wspólna sprawa" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy