Uczelnia


Uczelnia w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Ważniejsze ośrodki akademickie w Polsce. Wybrane miasta opisano według schematu: liczba uczelni publicznych podległych MNiSW + liczba uczelni niepublicznych + liczba uczelni publicznych spoza MNiSW. Schemat nie uwzględnia zamiejscowych jednostek organizacyjnych uczelni

Uczelnia (również szkoła wyższa[1]) – szkoła prowadząca studia wyższe[2].

Spis treści

Uczelnie w Polsce | edytuj kod

 Osobny artykuł: Uczelnie w Polsce.

Uczelnia to w Polsce jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub prywatna działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub, w przypadku uczelni kościelnych, na podstawie umowy rządu z władzami odpowiedniego Kościoła. W polskim systemie edukacji jest to szkoła kształcąca absolwentów liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny. Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, drugiego stopnia zaś magistra lub magistra inżyniera. Niektóre kierunki mają jednak formę jednolitych studiów magisterskich i kończą się one uzyskaniem tytułu magistra albo lekarza, lekarza dentysty lub lekarza weterynarii. Ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pozwala kontynuować naukę w szkole doktorskiej.

Poszczególne wydziały uczelni mogą być uprawnione do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego. Uczelnia posiadająca co najmniej jedną kategorię naukową A, A+ lub B w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej ma status uczelni akademickiej, a niespełniająca tego warunku status uczelni zawodowej[2].

Poszczególne kierunki studiów na uczelniach podlegają akredytacji polegającej na sprawdzeniu, czy dany kierunek odpowiada przewidzianym dla niego standardom kształcenia. Instytucją odpowiedzialną za akredytację szkolnictwa wyższego w Polsce jest Polska Komisja Akredytacyjna. Ponadto uczelnie prowadzą studia podyplomowe, a także działalność naukową.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. szkoła wyższa, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-30] .
  2. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 1668.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Informacja NIK o wynikach kontroli:

Etapy edukacji w Polsce Kontrola autorytatywna (instytucja edukacyjna):Encyklopedia internetowa:
Na podstawie artykułu: "Uczelnia" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy