Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Na mapach: 53°07′49″N 23°09′57″E/53,130278 23,165833

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB, do 2008 Akademia Medyczna w Białymstoku) – publiczna uczelnia o profilu medycznym powstała 3 lutego 1950 roku.

Siedzibę Uniwersytetu stanowi spalony w czasie wojny, a następnie odbudowany pałac Branickich. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych główny wysiłek badawczy uczelni koncentrował się wokół zagadnień patofizjologii i biochemii procesów krzepnięcia krwi i fibrynolizy. Później stała się znana głównie z pierwszych wykonywanych w Polsce operacji in vitro. Na Uniwersytecie funkcjonują trzy wydziały: Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Na uczelni studiuje obecnie około 5000 studentów na piętnastu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2019, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 6. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów medycznych, a na świecie 2371. pośród wszystkich typów uczelni[3].

Spis treści

Władze uczelni | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Rektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Władze kadencji 2008–2012 | edytuj kod

Władze kadencji 2012–2016 | edytuj kod

 • Jego Magnificencja Rektor: prof. dr hab. Jacek Nikliński
 • Prorektor ds. Studenckich: prof. dr hab. Adrian Chabowski
 • Prorektor ds. Nauki: prof. dr hab. Adam Krętowski
 • Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego: prof. dr hab. Zenon Mariak

Władze kadencji 2016–2020 | edytuj kod

 • Jego Magnificencja Rektor: prof. dr hab. Adam Krętowski
 • Prorektor ds. Studenckich: prof. dr hab. Adrian Chabowski
 • Prorektor ds. Nauki: prof. dr hab. Marcin Moniuszko
 • Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego: prof. dr hab. Janusz Dzięcioł
Akt założenia uczelni Delegaci akademii na II Kongresie Nauki Polskiej w 1973 roku Dekoracja wyróżniających się pracowników uczelni odznaczeniami państwowymi (1975) Sztandar AMB (1975) Uroczystości z okazji 25-lecia uczelni Pałac Branickich w Białymstoku w 1975 roku

Historia | edytuj kod

Prace zmierzające do utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podjęto w początkach 1949 roku. Pomysł utworzenia uczelni przedłożył doktor Jerzy Sztachelski. Akademię Lekarską w Białymstoku powołano mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 roku, jako pięćsetny wydział lekarski na świecie i dziesiąty w powojennej Polsce[4]. Miesiąc później kolejnym rozporządzeniem przemianowano nazwę uczelni na Akademia Medyczna w Białymstoku[5]. Pierwszym rektorem został profesor Tadeusz Kielanowski.

Siedzibą uczelni ustanowiono Pałac Branickich – najokazalszy i najcenniejszy gmach zabytkowy w Białymstoku. W przyległym Collegium Primum zlokalizowano pierwsze zakłady podstawowych nauk medycznych. W drugim roku istnienia akademia uzyskała uprawnienia do nadawania stopni naukowych. W roku 1953 powołano pierwsze kliniki. Siedzibą jednostek klinicznych stały się szpitale zlokalizowane na terenie Białegostoku. W 1954 oddano do użytku budynek Collegium Universum, który pomieścił większość zakładów nauk podstawowych. W 1963 oddano do użytku Państwowy Szpital Kliniczny (obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny). W roku 1968 powołano Oddział Stomatologii. W 1976 uczelnia została odznaczona Orderem Sztandaru Pracy II klasy[6]. W 1977 utworzono Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej (od 2001 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej). Początkowo dokonano naboru jedynie na Oddział Analityki Medycznej tego wydziału. Kształcenie farmaceutów ze względu na trudności w skompletowaniu kadry naukowej rozpoczęto dopiero w 1987 roku. W 1981 rozpoczęto budowę Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa, który mimo że nie ukończony rozpoczął działalność siedem lat później. W roku 1982 przekazano do użytku gmach Collegium Pathologicum. W 1999 powołano Oddział Pielęgniarstwa na Wydziale Lekarskim, który stał się zalążkiem Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia powołanego 30 maja 2003 roku (w 2008 zmieniono nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu). Przełomem było uruchomienie studiów anglojęzyczne na kierunku Lekarskim w 2004 roku. Wysoki poziom kształcenia i badań naukowych został potwierdzony podniesieniem uczelni do rangi uniwersytetu. W dniu 22 marca 2008 roku weszła w życie ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku[7].

Do roku 2000 w uczelni tytuł naukowy profesora uzyskało 189 osób, stopień naukowy doktora habilitowanego 255 a stopień doktora 1586 osób. Uczelnia nadała tytuł doctor honoris causa 42 osobom. UMB wykształcił wielu lekarzy z krajów rozwijających się, głównie z obszaru Bliskiego Wschodu, północnej Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Ostatnio Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podjął szeroki program międzynarodowej współpracy, w zakresie wdrażania nowych metod nauczania, w dziedzinie badań naukowych oraz w zakresie diagnostyki i terapii. Unowocześniono także wyposażenie aparaturowe zakładów nauk podstawowych i zaplecze diagnostyczno-lecznicze klinik.

Pałac Branickich – siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Collegium Primum Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Wykładowcy | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Działalność dydaktyczna | edytuj kod

Uczelnia daje możliwość podjęcia kształcenia na piętnastu kierunkach studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w ramach trzech wydziałów:

Uniwersytet prowadzi również kształcenie w ramach studiów podyplomowych:

 • Prawo, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • Dietetyka kliniczna
 • Epidemiologia
 • Prawo medyczne i bioetyka
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Psychodietetyka
 • Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie,

a także podyplomowe kursy specjalizacyjne dla lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych oraz kursy w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów.

Uczelnia kształci także na studiach doktoranckich (III stopnia):

 • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
  • w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna
  • w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina medycyna
  • w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina stomatologia
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • w dziedzinie nauk farmaceutycznych
  • w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina medycyna
  • w dziedzinie nauk o zdrowiu

Działalność naukowa | edytuj kod

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest prężnym ośrodkiem naukowo-badawczym Polski północno-wschodniej. Od pierwszych lat istnienia uczelnia jest miejscem wielu zjazdów i sympozjów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W ponad 50-letniej historii odbyło się około 200 imprez tego typu. Corocznie pracownicy uczelni realizują blisko 500 projektów naukowych. Dorobek publikacyjny pracowników Uczelni stale wzrasta i dzięki tak prowadzonej polityce naukowej Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim znalazł się na 1. miejscu, a Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na 4. miejscu, spośród innych wydziałów jednorodnych w rankingu przeprowadzonym przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet stara się zapewniać swoim pracownikom naukowym najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. Uniwersytet również swoim studentom stwarza możliwości rozwoju zainteresowań naukowych w studenckich kołach naukowych, które działają przy większości uczelnianych zakładów i klinik. Uczelnia zrzesza 88 kół naukowych, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności oraz biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. W strukturach uczelni funkcjonują takie instytucje naukowe jak: Centrum Medycyny Doświadczalnej (2006), Euroregionalne Laboratorium Analiz Farmaceutycznych (2008), Centrum Badań Innowacyjnych (2010) z ośrodkiem biostatystyki (2015), które w 2012 r. uzyskało tytuł Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), Euroregionalne Centrum Farmacji (2011) czy Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii (2014). Uniwersytet jest również wydawcą czasopisma naukowego o zasięgu międzynarodowym, obecnego na liście filadelfijskiej: „Advances in Medical Sciences” (od 1955 r.; do 2005 pod nazwą „Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku”).

Kadra | edytuj kod

Obecnie w skład kadry naukowej wchodzi 816 nauczycieli akademickich w tym 128 profesorów tytularnych oraz 141 doktorów habilitowanych i 372 doktorów nauk[11]. Reprezentują oni nieomal wszystkie specjalności nauk lekarskich, stomatologii, farmacji i analityki medycznej. Blisko 90% obecnie zatrudnionych profesorów i doktorów habilitowanych to absolwenci uczelni. Ponad 30 absolwentów uczelni, profesorów i doktorów habilitowanych pełni kierownicze funkcje w innych uniwersytetach medycznych, instytutach i placówkach służby zdrowia, w kraju i za granicą.

Główne kierunki badawcze | edytuj kod

Do najważniejszych kierunków badawczych w zakresie nauk podstawowych i klinicznych należy: alergologia eksperymentalna i kliniczna, biochemia glikokoniugatów, biochemia tkanki łącznej, biochemia i patofizjologia hemostazy, biologia karotenoidów, biologia molekularna nowotworów, chemioterapia eksperymentalna, chirurgia endokrynologiczna, dializoterapia i transplantacja nerek, enzymy proteolityczne i ich inhibitory oraz właściwości biologiczne produktów degradacji białek, farmakologia centralnego układu nerwowego, fizjologia mięśni, immunodiagnostyka białek krwi, gastroenterologia wieku dziecięcego, kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia, mikrochirurgia i chirurgia naczyń, onkologia doświadczalna, patologia trzustki, patologia wątroby, serodiagnostyka kiły, techniki wspomaganego rozrodu.

Centrum Medycyny Doświadczalnej | edytuj kod

Budynek Centrum Medycyny Doświadczalnej

Centrum Medycyny Doświadczalnej powstało w 2006 roku jako inicjatywa w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych oraz biologicznych w zakresie badań in vivo oraz in vitro. Centrum Medycyny Doświadczalnej jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w kraju, którego zadaniem jest hodowla zwierząt laboratoryjnych, a także prowadzenie badań eksperymentalnych na zwierzętach i liniach komórkowych. Centrum stanowi unikalną bazę do prowadzenia badań podstawowych, przedklinicznych i wdrożeniowych dla jednostek krajowych i międzynarodowych.

Euroregionalne Laboratorium Analiz Farmaceutycznych | edytuj kod

W 2008 na Wydziale Farmaceutycznym UMB rozpoczęło działalność Euroregionalne Laboratorium Analiz Farmaceutycznych – pierwsza tego typu placówka w kraju, która zapewnia możliwość kontroli leków i preparatów pochodzących z wymiany przygranicznej oraz ocenę jakościowo-ilościową substancji toksycznych w preparatach leczniczych, żywności oraz w materiale biologicznym. Współpracę z placówką prowadzą przedstawiciele policji, prokuratury, straży pożarnej oraz straży granicznej. W przyszłości kadra laboratorium chce się również zajmować dziedziną mało jeszcze znaną, czyli tym, do jakich reakcji między lekami dochodzi w organizmie, kiedy pacjent leczący się na kilka schorzeń przyjmuje wiele lekarstw jednocześnie.

Utworzenie laboratorium było wynikiem realizacji projektu „Utworzenie laboratorium analiz farmaceutycznych w transgranicznym obszarze polsko-litewskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu INTERREG IIIA. W projekcie ze strony Polski brał udział Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a ze strony Litwy szpitale w Łoździejach, Mariampolu i Kalwarii. Projekt obejmował zorganizowanie zespołu lekarzy i analityków odpowiednio przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy i pobieraniu materiału do badań oraz stworzenie bazy technicznej o standardach europejskich wymaganej do oceny jakościowo-ilościowej substancji czynnych oraz substancji toksycznych zawartych zarówno w preparatach leczniczych, jak i w materiale biologicznym pochodzącym od pacjentów.

Euroregionalne Centrum Farmacji | edytuj kod

Na UMB zrealizowano projektu utworzenia Euroregionalnego Centrum Farmacji, które przyczynia się nie tylko do efektywniejszej działalności dydaktycznej i naukowej Wydziału Farmaceutycznego, ale jest także nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym o zasięgu międzynarodowym. Nowo powstałe Centrum umożliwia szerszą współpracę z innymi jednostkami medycznymi zarówno w Polsce, jak i w krajach sąsiednich (Litwa, Rosja, Białoruś). Projekt był ściśle powiązany z działającym od niedawna Euroregionalnym Laboratorium Analiz Farmaceutycznych. W 2012 roku otwarto budynek, który pomieścił część zakładów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, a także pomieszczenia ogólnodostępne, jak dziekanat czy sale wykładowe.

Centrum Badań Innowacyjnych | edytuj kod

Centrum Badań Innowacyjnych tworzą Wydział Lekarski oraz Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN oraz współpracujące jednostki zagraniczne: Center for Statistic, Hasselt University i Center for Metabolomics and Bioanalysis, University San Pablo-CEU. W 2012 roku Centrum otrzymało od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dzięki czemu w latach 2012–2017 otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe na rozwój potencjału badawczego i kadry naukowej. Celem prowadzonych obecnie przez CBI badań są choroby cywilizacyjne (nowotwory, choroby układu krążenia, otyłość, cukrzyca oraz choroby OUN). Ze względu na ogromną ilość koniecznych do przetworzenia danych w ramach CBI powstanie ośrodek biostatystyki, który będzie również kształcił specjalistów w tej dziedzinie.

Laboratorium Obrazowania Molekularnego | edytuj kod

Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii to spółka powstała na bazie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (BPNT), której 100% udziałowcem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyposażone jest ono w innowacyjną na skalę światową aparaturę diagnostyczną – skaner PET/MR (3.0 Tesla) oraz pracownię izotopową klasy II. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest przeprowadzenie unikalnych badań z dziedziny neurologii, psychiatrii, kardiologii czy onkologii, np. poszukiwanie wczesnych markerów chorób neurozwyrodnieniowych, rozpoznanie i monitorowanie guzów głowy i szyi, wykorzystanie we wczesnej diagnostyce i ocenie terapii w zaburzeniach poznawczych i przy objawach pozytywnych w psychiatrii. Badania przeprowadzane w LOM mają zarówno charakter naukowy, diagnostyczny, jak i dydaktyczny.

Współpraca międzynarodowa | edytuj kod

Aktualnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ma podpisane umowy o współpracy i wymianie naukowej z 20 ośrodkami zagranicznymi. Kierunek rozwoju Uczelni to jej umiędzynarodowienie – rozwijanie coraz szerszej współpracy naukowo-dydaktycznej z krajami europejskimi, ale także z USA i Japonią. Jednocześnie sukcesywnie realizowana jest idea europejskich wykładów eksperckich skierowanych do całej społeczności akademickiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli tzw. visiting professors – wybitnych specjalistów o szczególnym dorobku naukowym.

Jednostki naukowo-dydaktyczne | edytuj kod

Uczelnia składa się z 3 katedr, 82 zakładów podstawowych nauk medycznych, 51 klinik, 3 studiów, 7 samodzielnych pracowni i 2 centrów[12].

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim | edytuj kod

 • Katedra Biostruktury
  • Zakład Histologii i Embriologii
  • Zakład Patomorfologii Lekarskiej
  • Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji
 • Katedra Protetyki Stomatologicznej
  • Zakład Protetyki Stomatologicznej
  • Zakład Technik Dentystycznych
 • Katedra Stomatologii Zintegrowanej
  • Zakład Stomatologii Zintegrowanej
  • Samodzielna Pracownia Gerostomatologii
 • Zakład Alergologii i Immunologii Doświadczalnej
 • Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka
 • Zakład Biochemii Lekarskiej
 • Zakład Biofizyki
 • Zakład Biologii Medycznej
 • Zakład Chirurgii Stomatologicznej
 • Zakład Chorób Metabolicznych
 • Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej
 • Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych
 • Zakład Farmakologii
 • Zakład Farmakologii Klinicznej
 • Zakład Fizjologii
 • Zakład Genetyki Klinicznej
 • Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych
 • Zakład Immunologii Klinicznej
 • Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej
 • Zakład Medycyny Nuklearnej
 • Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
 • Zakład Medycyny Sądowej
 • Zakład Mikrobiologii
 • Zakład Ortodoncji
 • Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
 • Zakład Propedeutyki Stomatologii
 • Zakład Radiologii
 • Zakład Stomatologii Dziecięcej
 • Zakład Stomatologii Zachowawczej
 • Zakład Symulacji Medycznych
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji
 • Samodzielna Pracownia Laboratorium Obrazowania Molekularnego
 • Samodzielna Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych
 • Centrum Badań Klinicznych
 • Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji
 • I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
 • II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej
 • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej
 • I Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy
 • II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy
 • Klinika Chorob Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych
 • Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
 • Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
 • Klinika Dermatologii i Wenerologii
 • Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
 • Klinika Hematologii
 • Klinika Kardiochirurgii
 • Klinika Kardiologii
 • Klinika Kardiologii Inwazyjnej
 • I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ
 • II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii
 • Klinika Neurochirurgii
 • Klinika Neurologii
 • Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci
 • Klinika Okulistyki
 • Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
 • Klinika Onkologii
 • Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
 • Klinika Otolaryngologii
 • Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
 • Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii
 • Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii
 • Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
 • Klinika Pediatrii i Nefrologii
 • Klinika Perinatologii
 • Klinika Psychiatrii
 • Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej
 • Klinika Urologii

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej | edytuj kod

 Osobny artykuł: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wydział Nauk o Zdrowiu | edytuj kod

 • Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Zakład Biotechnologii Żywności
 • Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego
 • Zakład Farmakologii Doświadczalnej
 • Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii
 • Zakład Ginekologii i Położnictwa Praktycznego
 • Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii
 • Zakład Medycyny Klinicznej
 • Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego
 • Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego
 • Zakład Neurologii Inwazyjnej
 • Zakład Patomorfologii Ogólnej
 • Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
 • Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej
 • Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej
 • Zakład Radiologii Dziecięcej
 • Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej
 • Zakład Zdrowia Publicznego
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
 • Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Geriatrii
 • Klinika Medycyny Ratunkowej
 • Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci
 • Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
 • Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej
 • Klinika Pediatrii i Chorób Płuc
 • Klinika Rehabilitacji
 • Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
 • Studium Filozofii i Psychologii Człowieka
 • Samodzielna Pracownia Diagnostyki Układu Oddechowego i Bronchoskopii
 • Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Narządu Wzroku

Budynki uczelni | edytuj kod

Ponadto część jednostek uczelni działa na bazie obcej. Są to:

 • Klinika Geriatrii – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ul. Fabryczna 27)
 • Klinika Onkologii – Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (ul. Ogrodowa 12)
 • Klinika Psychiatrii – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Plac Brodowicza 1)

Organizacje studenckie | edytuj kod

Dom Studenta nr 2

Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł | edytuj kod

SCR Radiosupeł to organizacja studencka założona w 1951 roku przy Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku). Program tworzą stowarzyszeni w Radiosuple studenci wszystkich wydziałów UMB. Aktualnie SCR Radiosupeł nie ma pozwolenia na nadawanie na falach FM, w związku z czym audycje można usłyszeć jedynie w Internecie.

 Osobny artykuł: Radiosupeł.

Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku | edytuj kod

Mieszany chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku istnieje od 1951 roku. Śpiewają w nim studenci, lekarze i pracownicy uczelni. Chór jest zdobywcą wielu nagród. Odnosi sukcesy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 Osobny artykuł: Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Klub Studencki Co Nie Co | edytuj kod

Klub Studencki Co Nie Co jest organizacją istniejącą od roku 1958. W latach 1975–1978 kierownikiem był Stanisław Włudyga. Wtedy to powstały „Spotkania pod Schodkami” – kabaret, który do dziś funkcjonuje pod skróconą nazwą „Schodki” (pomysłodawcą był Janusz Olszewski). W klubie gościło wielu bardziej lub mniej znanych artystów i zespołów m.in. Janusz Laskowski, kabaret Pod Egidą. Klub ma na swoim koncie kilka osiągnięć. Za pomysł „Spotkań pod Schodkami”, w 1975 uzyskał I nagrodę na Ogólnopolskiej Giełdzie Imprez Klubowych. Obecnie klub kontynuuje działalność kabaretową, organizuje dyskoteki, „Medykalia”. Klub od początku istnienia mieści się w Domu Studenta nr 1.

Klub muzyczny Herkulesy | edytuj kod

Herkulesy to klub studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z ponad 50-letnią tradycją. Jest to typowa dyskoteka studencka. Klub mieści się w podziemiach Collegium Universum.

Inne, w tym oddziały ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji studenckich | edytuj kod

 • Samorząd Studentów UMB
 • Samorząd Doktorantów UMB
 • Klub uczelniany AZS
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA-Poland)
 • Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”
 • Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS)
 • Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny (KDL)
 • Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa (SAFF)
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów UMB (NZS UMB)
 • Sekcja Kulturalna Samorządu Studentów „Grupa BUM”
 • Innowacyjny Kosmetolog
 • Europejskie Forum Studentów (AEGEE)

Doktorzy Honoris Causa | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Ciekawostki | edytuj kod

Ekspozycja muzealna w Pracowni Historii Medycyny i Farmacji
 • Jest to najstarsza publiczna uczelnia w województwie podlaskim.
 • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w 2006 roku był najlepszym wydziałem lekarskim w Polsce według oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30.06.2006[14]. Sytuacja powtórzyła się w ocenie z 30.09.2013[15].
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej według oceny potencjału naukowego z 30.09.2013 roku dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest najwyżej sklasyfikowaną jednostką wśród medycznych i paramedycznych jednostek w Polsce[15]
 • Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł to najstarsze radio akademickie w Polsce (rok założenia 1951).
 • Pierwszego udanego zapłodnienia in vitro człowieka w Polsce dokonał w 1987 prof. dr hab. Marian Szamatowicz z Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku).
 • W 1998 oddano do użytku nowocześnie wyposażoną Klinikę Kardiochirurgii – protektorat nad jej budową, wyposażaniem oraz wysoko kwalifikowaną kadrą objął profesor Zbigniew Religa.
 • Wychowankowie i pracownicy uczelni pełnili ważne funkcje państwowe: Tadeusz Szelachowski był wiceprzewodniczącym Rady Państwa oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, Mirosław Cybulko był Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, Tadeusz Czystohorski pełnił funkcję posła na Sejm, a Andrzej Kaliciński był senatorem RP.
 • W Pracowni Historii Medycyny i Farmacji istnieje ekspozycja muzealna ukazująca wyposażenie dawnych aptek.

Uwagi | edytuj kod

 1. Podane zostało zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

Przypisy | edytuj kod

 1. Plan rzeczowo-finansowy na 2015 rok.
 2. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r.”, s. 70, 2019. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163 (pol.). 
 3. Ogólnoświatowy ranking uczelni CSIC.
 4. Dz.U. z 1950 r. nr 6, poz. 57.
 5. Dz.U. z 1950 r. nr 9, poz. 92.
 6. Wysokie odznaczenia państwowe dla zasłużonych zakładów pracy, uczelni, instytucji i stowarzyszeń. „Nowiny”, s. 2, nr 165 z 21–22 lipca 1976. 
 7. Dz.U. z 2008 r. nr 39, poz. 224.
 8. Rektorzy. W: Medyk białostocki [on-line]. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2010. [dostęp 2012-10-21].
 9. Dotychczasowi Dziekani – Wydział Lekarski UM w Białymstoku. umb.edu.pl/s. [dostęp 2017-04-15].
 10. Dotychczasowi Dziekani – Wydział Farmaceutyczny UM w Białymstoku. umb.edu.pl/wf. [dostęp 2017-04-15].
 11. „Medyk Białostocki”. 9 (147), s. 5, grudzień 2016. Lech Chyczewski – redaktor naczelny. Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. ISSN 1643-2734. [dostęp 2017-02-02]. 
 12. https://bip.umb.edu.pl/attachments/download/3332
 13. Doktorzy Honoris Causa UM w Białymstoku. umb.edu.pl. [dostęp 2017-04-15].
 14. Wykaz wydziałów lekarskich uczelni medycznych według Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki z 30.06.2006.
 15. a b Wykaz kategorii jednostek naukowych według GWO z 30.09.2013 [zarchiwizowane z adresu 2018-06-27] .

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (uczelnia medyczna):
Na podstawie artykułu: "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy