Uniwersytet Wrocławski


Na mapach: 51°06′49″N 17°02′00″E/51,113611 17,033333

Uniwersytet Wrocławski w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 jako Academia Leopoldina, w 1811 połączoną z (dawnym) Uniwersytetem Viadrina przeniesionym z Frankfurtu nad Odrą, a w 1945 został przekształcony w polski uniwersytet. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich i tradycji Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie[2], założonego w 1661. Jest najstarszą uczelnią wyższą we Wrocławiu, na której studiuje blisko 25,6 tysięcy studentów[3].

Kształci studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz wieczorowych. Uniwersytet Wrocławski jest uczelnią interdyscyplinarną kształcącą zarówno w zakresie nauk ścisłych, jak i humanistycznych. W jego ramach znajduje się 10 wydziałów i jednostki ogólnouczelniane[4].

Aktualnie (30 listopada 2018) zatrudnionych jest 1959 nauczycieli akademickich (z czego 164 na stanowisku profesora zwyczajnego, 288 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 1120 na stanowisku adiunkta, 126 na stanowisku asystenta, 6 na stanowisku docenta, 215 na stanowisku starszego wykładowcy i wykładowcy, 24 na stanowisku lektora oraz 16 bibliotekarzy dyplomowanych). Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracuje: 216 profesorów, 361 doktorów habilitowanych i 1017 doktorów. Uniwersytet ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową[3].

Według stanu na 2017 rok na uczelni studiowało łącznie 25 549 studentów, w tym 18 576 na studiach stacjonarnych, 5597 na studiach niestacjonarnych, 1376 obcokrajowców oraz 1406 doktorantów[3].

Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnienie w sieci, uczelnia zajmuje 4. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 640. pośród wszystkich typów uczelni[5].

Spis treści

Kalendarium | edytuj kod

Główny gmach uniwersytetu w XIX wieku
 • 20 lipca 1505 – dokument fundacyjny króla Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka o utworzeniu czterowydziałowej uczelni, wystawiony w Budzie, niepotwierdzony przez papieża Juliusza II wskutek protestu Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 21 października 1702 – złota bulla cesarza Leopolda I ustanawiająca jezuicką Akademię Leopoldyńską (Academia Leopoldina)[a] we Wrocławiu ze wszystkimi przywilejami ówczesnych uniwersytetów europejskich
 • 15 listopada 1702 – inauguracja działalności Akademii Leopoldyńskiej w dniu imienin jej fundatora
 • 6 grudnia 1728 – położenie kamienia węgielnego pod nowy gmach Akademii Leopoldyńskiej Collegium Maximum od strony starego miasta
 • 1776 – kasacja Towarzystwa Jezusowego i oddanie Akademii Leopoldyńskiej pod nadzór państwa
 • 24 kwietnia 1811 – Fryderyk Wilhelm III rozkazem gabinetowym zarządził przeniesienie do Wrocławia podupadającego ewangelickiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Brandenburgische Universität Frankfurt – Alma Mater Viadrina) i kontynuowanie jesienią wykładów we Wrocławiu wspólnie z tutejszą Akademią Leopoldyńską. Akt ten ustanowił Królewski Uniwersytet Wrocławski jako prawnego kontynuatora frankfurckiej Viadriny[6][7]
 • 3 sierpnia 1811 – ogłoszenie szczegółowego „planu połączenia” Akademii Leopoldyńskiej z Viadriną w nowy uniwersytet z pięcioma wydziałami (teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa, medycyny i filozofii)
 • 19 października 1811 – uroczysta inauguracja roku akademickiego w Auli Leopoldina z oficjalnym ogłoszeniem przeniesienia Uniwersytetu Viadrina do Wrocławia i połączenia go z Leopoldiną
 • 21 lutego 1816 – oficjalne nadanie uczelni nazwy statutowej Königliche Universität zu Breslau – Universitas litterarum Vratislaviensis[7] (Królewski Uniwersytet we Wrocławiu – Wszechnica Wrocławska)[8] Ten drugi człon wkrótce zmieniono na Universitas Vratislaviensis.
 • 1841 – Fryderyk Wilhelm IV powołał katedrę języków i literatur słowiańskich, „aby dać polskim studentom sposobność do doskonalenia się w mowie ojczystej”
Fasada Collegium Maximum i balkon z rzeźbami J.A. Siegwitza Widok z wieży matematycznej Collegium Maximum
 • 26 czerwca (ogłoszenie 2 sierpnia) 1911 – w 100. rocznicę powstania królewskiego uniwersytetu król i cesarz Wilhelm II nadał mu nową nazwę Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität (Śląski Uniwersytet Fryderyka Wilhelma) na cześć Fryderyka Wilhelma III, reorganizatora uniwersytetów w Prusach[9] Wieża matematyczna Collegium Maximum (2009)
 • maj 1945 – do Wrocławia przyjechał z Krakowa polski zespół (Grupa Naukowo-Kulturalna) kierowany przez profesora Stanisława Kulczyńskiego (byłego rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie), który został pierwszym rektorem polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 24 sierpnia 1945 – przekształcenie dekretem Rady Ministrów i Prezydium Krajowej Rady Narodowej niemieckich uczelni wrocławskich (Uniwersytetu i Politechniki) w polskie państwowe uczelnie akademickie, co zapewniło ciągłość prawną niemieckich i polskich uczelni. W praktyce jednak było to faktyczne powołanie do życia obecnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 15 listopada 1945 – pierwszy wykład profesora Ludwika Hirszfelda
 • 9 czerwca 1946 – uroczysta inauguracja Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 13 czerwca 1946 – wydanie pierwszego polskiego dyplomu magisterskiego
 • 18 kwietnia 1952–1989 – Uniwersytet Wrocławski nosił imię Bolesława Bieruta[10]
 • 2011 – ustanowienie nowego godła[11]

W 1811, po reorganizacji uczelni, studiowało na wszystkich wydziałach łącznie 222 studentów; w 1914 było ich 3224, w tym 100 kobiet (według danych z uniwersyteckiej wystawy 2007–2008 dotyczącej historii uczelni).

Władze i dyrektorzy (2020-2024) | edytuj kod

Władze | edytuj kod

Dyrektorzy | edytuj kod

 • dyrektor generalny: mgr Barbara Starnawska
 • dyrektor finansowy (d. kwestor): mgr Aneta Kędzierska-Nowicka
 • dyrektor ds. technicznych i inwestycji: mgr inż. Tomasz Czaja
 • dyrektor ds. administracyjnych mgr inż. Agnieszka Buszta-Małusecka

Rektorzy (od 1945) | edytuj kod

 Osobny artykuł: Rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego.
 1. 1945–1951: prof. dr hab. Stanisław Kulczyński – botanik
 2. 1951–1953: prof. dr hab. Jan Mydlarski – antropolog
 3. 1953–1957: prof. dr hab. Edward Marczewski – matematyk
 4. 1957–1959: prof. dr hab. Kazimierz Szarski – zoolog
 5. 1959–1962: prof. dr hab. Witold Świda – prawnik
 6. 1962–1968: prof. dr hab. Alfred Jahn – geograf
 7. 1968–1971: prof. dr hab. Włodzimierz Berutowicz – prawnik
 8. 1971–1975: prof. dr hab. Marian Orzechowski – historyk
 9. 1975–1981: prof. dr hab. Kazimierz Urbanik – matematyk
 10. 1981–1982: prof. dr hab. Józef Łukaszewicz – matematyk
 11. 1982–1984: prof. dr hab. Henryk Ratajczak – chemik
 12. 1984–1987: prof. dr hab. Jan Mozrzymas – fizyk
 13. 1987–1990: prof. dr hab. Mieczysław Klimowicz – historyk literatury
 14. 1990–1995: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński – historyk
 15. 1995–1999: prof. dr hab. Roman Duda – matematyk
 16. 1999–2002: prof. dr hab. Romuald Gelles – historyk
 17. 2002–2005: prof. dr hab. Zdzisław Latajka – chemik
 18. 2005–2008: prof. dr hab. Leszek Pacholski – informatyk
 19. 2008–2016: prof. dr hab. Marek Bojarski – prawnik
 20. 2016–2020: prof. dr hab. Adam Jezierski – chemik
 21. od 2020: prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – historyk

Administracja | edytuj kod

Dyplom ukończenia studiów na uczelni wrocławskiej przez Wojciecha Feliksa Morawskiego (1830, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu) Dyplom wydany przez Uniwersytet Wrocławski (1958)

Biuro Audytu Wewnętrznego[12]:

 • Kierownik: mgr Urszula Łupkowska-Bugaj

Biuro Kanclerza[13]:

 • Kierownik: mgr Bożena Napora

Biuro Karier – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów[14]:

 • Kierownik: mgr Dominika Buczkowska

Biuro Projektów Zagranicznych[15]:

 • Kierownik: mgr Emilia Wilanowska

Biuro Rektora[16]:

 • Kierownik: dr Andrzej Ostrowski
 • zastępca kierownika: mgr Agnieszka Kalota
 • zastępca kierownika: mgr Marcin Fajfruk

Biuro Współpracy Międzynarodowej[17]:

 • Kierownik: mgr Urszula Broda
 • zastępca kierownika: mgr Barbara Skałacka-Harrold

Biuro Zamówień Publicznych[18]:

 • Kierownik: mgr inż. Marzena Latuszek
 • zastępca kierownika: mgr inż. Katarzyna Pawełczyk

Dział Badań Naukowych[19]:

 • Kierownik: mgr Bożena Tytoń
 • zastępca kierownika: mgr Krystyna Lisowska

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej[20]:

 • Kierownik: inż. Bolesław Antulski

Dział Gospodarki Nieruchomościami[21]:

 • Kierownik: mgr inż. Agnieszka Buszta-Małusecka
 • zastępca kierownika: mgr inż. Iwona Hendrychowska

Dział Infrastruktury Technicznej[22]:

 • Kierownik: mgr inż. Bernard Włodarczyk
 • zastępca kierownika: mgr inż. Ewa Krzystyniak

Dział Inwentaryzacji[23]:

 • Kierownik: mgr Małgorzata Gogolewska
 • zastępca kierownika: Anna Juszczak (p.o. zastępcy)

Dział Kadr[24]:

 • Kierownik: mgr Elżbieta Solarewicz
 • zastępca kierownika: mgr Monika Janiak
 • zastępca kierownika: mgr Alina Strent

Dział Logistyki[25]:

 • Kierownik: mgr Dorota Zielińska

Dział Nadzoru Technicznego[26]:

 • Kierownik: inż. Mirosława Moskaluk

Dział Nauczania[27]:

 • Kierownik: mgr Małgorzata Gregier-Głowacka
 • zastępca kierownika: mgr Agnieszka Furgo-Chodorowska

Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych[28]:

 • Kierownik: inż. Marek Sielski

Dział Ochrony Mienia[29]:

 • Kierownik: Kazimierz Świętalski (p.o. kierownika)

Dział Organizacyjny[30]:

 • Kierownik: mgr Rafał Musiał
 • zastępca kierownika: mgr Małgorzata Lipska

Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów[31]:

Dział Realizacji Inwestycji[32]:

 • Kierownik: mgr inż. Marcin Chociej

Dział Spraw Studenckich[33]:

 • Kierownik: mgr Anna Szulc

Dział Usług Informatycznych[34]:

 • Kierownik: dr Edward Łazor

Pion Ochrony Informacji Niejawnych[35]:

 • Pełnomocnik: dr hab. Piotr Jurek
 • zastępca Pełnomocnika: mgr Marian Łukasik

Samodzielna Sekcja Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego[36]:

 • Kierownik: mgr Krzysztof Demczyszyn

Samodzielna Sekcja Gospodarowania Majątkiem Uczelni[37]:

 • Kierownik: Alina Fiszer

Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe[38]:

 • Kierownik: Waldemar Pasikowski

Samodzielna Sekcja Obsługi Gmachu Głównego[39]:

 • Kierownik: mgr Bożena Tomaszewicz

Samodzielna Sekcja Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa[40]:

 • Kierownik: Alina Piekarska (p.o. kierownika)

Samodzielna Sekcja Socjalna[41]:

 • Kierownik: mgr Bożena Kosiara

Samodzielna Sekcja Wsparcia Informatycznego USOS[42]:

 • Kierownik: mgr inż. Monika Zielonka

Samodzielna Sekcja Zaopatrzenia[43]:

 • Kierownik: mgr Aneta Ociepa

Samodzielne stanowisko ds. analiz[44]:

 • Kierownik: mgr inż. Krzysztof Majsiak

Sekretariat Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”[45]

Sekretariat Prorektora ds. Nauczania

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

Sekretariat Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego[46]

Zespół Radców Prawnych[47]:

 • Radca Prawny koordynator: mgr Halina Popiołek-Dobiech

Struktura | edytuj kod

Wydział Biotechnologii | edytuj kod

Wyspa Tamka w widocznym Wydziałem Biotechnologii  Osobny artykuł: Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziekan: dr hab. Marcin Łukaszewicz Prodziekan ds. Nauczania: prof. dr hab. Wiesław Wątorek Prodziekan ds. Ogólnych: prof. dr hab. Stanisław Cebrat Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi dr Zdzisław Wróblewski Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktycznych: dr Dorota Nowak Pełnomocnik Dziekana ds. Budowy Obiektu Biotechnologii: prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek Kontakt: ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław www: www.biotech.uni.wroc.pl

Wydział Biotechnologii UWr dzieli się na 12 zakładów i 2 pracownie[48]:

Wydział Chemii | edytuj kod

 Osobny artykuł: Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziekan: dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr. Prodziekan ds. Nauczania: dr hab. Maria Jolanta Korabik, prof. UWr. Prodziekan ds. Studenckich: dr hab. Piotr Durlak Prodziekan ds. Ogólnych: dr Bartosz Szyszko Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Chemicznych: prof. dr hab. Marcin Stępień Kierownik Kolegium Doktorskiego Chemii: prof. dr hab. Piotr Stefanowicz Kontakt: ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław www: www.chem.uni.wroc.pl

Wydział Chemii UWr dzieli się na 14 zakładów[49]:

Wydział Filologiczny | edytuj kod

Główny Gmach Wydziału Filologicznego na pl. Nankiera  Osobny artykuł: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziekan: dr hab. Marcin Cieński, prof. UWr Prodziekan ds. Nauki i Ogólnych: prof. dr hab. Leszek Berezowski Prodziekan ds. Dydaktyki: dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr Prodziekan ds. Socjalno-Bytowych oraz Studiów Niestacjonarnych: dr hab. Igor Borkowski, prof. UWr Kontakt: pl. Biskupa Nankiera 15, 50-140 Wrocław www: www.wfil.uni.wroc.pl

Wydział Filologiczny UWr dzieli się na 8 instytutów i 1 katedrę[50]:

 • Instytut Filologii Polskiej
  • Dyrektor: dr hab. Paweł Kaczyński, prof. UWr
 • Instytut Filologii Angielskiej
 • Instytut Filologii Romańskiej
 • Instytut Filologii Słowiańskiej
 • Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
 • Instytut Filologii Germańskiej
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Katedra Filologii Niderlandzkiej
 • Katedra Judaistyki

Wydział Fizyki i Astronomii | edytuj kod

Główny Gmach Wydziału Fizyki i Astronomii na pl. Borna  Osobny artykuł: Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziekan: prof. dr hab. Antoni Ciszewski Prodziekan ds. Studenckich i Komputeryzacji: dr hab. Andrzej Frydryszak, prof. UWr Prodziekan ds. Dydaktycznych: dr hab. Robert Kucharczyk, prof. UWr Kontakt: pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław www: www.wfa.uni.wroc.pl

Wydział Fizyki i Astronomii UWr dzieli się na 3 instytuty[51]:

Wydział Matematyki i Informatyki | edytuj kod

Główna siedziba Wydziału Matematyki i Informatyki  Osobny artykuł: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziekan: prof. dr hab. Piotr Biler Prodziekan ds. Ogólnych: prof. dr hab. Dariusz Buraczewski Prodziekan ds. Dydaktyki Informatyki: dr hab. Tomasz Jurdziński Prodziekan ds. Dydaktyki Matematyki i Spraw Socjalnych: dr hab. Janusz Wysoczański ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław www: www.wmi.uni.wroc.pl

Wydział Matematyki i Informatyki UWr dzieli się na 2 instytuty[52]:

 • Instytut Informatyki
 • Instytut Matematyczny
  • Dyrektor: prof. dr hab. Grzegorz Karch

Wydział Nauk Biologicznych | edytuj kod

Collegium Anthropologicum, siedziba Wydziału Nauk Biologicznych  Osobny artykuł: Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziekan: dr hab Dariusz Skarżyński, prof. UWr Prodziekan ds Dydaktycznych: dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska Prodziekan ds. Ogólnych: dr hab. Małgorzata Daczewska, prof. UWr ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław www: www.biologia.uni.wroc.pl

Wydział Nauk Biologicznych UWr dzieli się na 4 instytuty, 5 katedr i 3 pracownie naukowe[53]:

 • Instytut Biologii Eksperymentalnej
 • Instytut Genetyki i Mikrobiologii'
 • Instytut Specjalizacyjny – Muzeum Przyrodnicze
 • Instytut Specjalizacyjny – Ogród Botaniczny
 • Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii
 • Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej
 • Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej
 • Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska
 • Pracownia Biologii Lasu
 • Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii
  • Kierownik: dr Józef Krawczyk
 • Pracownia Technik Mikroskopowych
  • Kierownik: dr Marta Mazurkiewicz-Kania (p.o. kierownika)

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | edytuj kod

Główna siedziba Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w byłym pałacu Hornesów  Osobny artykuł: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziekan: dr hab. Elżbieta Kościk, prof. UWr Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Spraw Socjalnych: doc. dr Alina Czapiga Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych: dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą: dr hab. Przemysław Wiszewski, prof. UWr ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław www: www.wnhip.uni.wroc.pl

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr dzieli się na 6 instytutów i 2 katedry[54]:

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska | edytuj kod

Jeden z budynków należący do Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  Osobny artykuł: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziekan: dr hab. Zdzisław Jary, prof. UWr Prodziekan ds. Nauczania: dr hab. Dariusz Ilnicki Prodziekan ds. Studenckich: dr hab. Jacek Szczepański ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław www: www.wnoz.uni.wroc.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr dzieli się na 2 instytuty[55]:

 • Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 • Instytut Nauk Geologicznych

Wydział Nauk Społecznych | edytuj kod

 Osobny artykuł: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziekan: prof. dr hab. Robert Alberski Prodziekan ds. nauki i rozwoju: dr hab. Mateusz Błaszczyk, prof. UWr. Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Jacek Zieliński Prodziekan ds. kształcenia: dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej: dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr. ul. Koszarowa 3, 50-149 Wrocław www: www.wns.uni.wroc.pl

Wydział Nauk Społecznych UWr dzieli się na 4 instytuty i 2 katedry[56]:

 • Instytut Filozofii
  • Dyrektor: dr hab. Ilona Błocian, prof. UWr
 • Instytut Politologii
 • Instytut Socjologii
 • Instytut Studiów Międzynarodowych
 • Katedra Logiki i Metodologii Nauk
 • Katedra Studiów Europejskich

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii | edytuj kod

Budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii proj. Zbigniewa Maćkowa  Osobny artykuł: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziekan: prof. dr hab. Karol Kiczka Prodziekan ds. Finansowych i Ewaluacji: dr hab. Paweł Borszowski prof. nadzw. UWr Prodziekan ds. Kształcenia: dr hab. Łukasz Machaj prof. nadzw. UWr Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą: dr hab. Dariusz Adamski prof. nadzw. UWr Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych: dr Jacek Przygodzki Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych: dr hab. Tomasz Kalisz prof. nadzw. UWr ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław www: prawo.uni.wroc.pl

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr dzieli się na 4 instytuty i 11 katedr i 2 pracownie[57]:

 • Instytut Historii Państwa i Prawa
 • Instytut Nauk Administracyjnych
 • Instytut Nauk Ekonomicznych
 • Instytut Prawa Cywilnego
 • Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych
 • Katedra Kryminalistyki
 • Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie
 • Katedra Postępowania Karnego
 • Katedra Prawa Finansowego
  • Kierownik: prof. dr hab. Wiesława Miemiec
 • Katedra Prawa Karnego Materialnego
 • Katedra Prawa Karnego Wykonawczego
  • Kierownik: dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego
  • Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
 • Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
 • Katedra Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa
 • Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej
 • Pracownia Ekspertyz Prawnych
  • Kierownik: dr Bogusław Sołtys
 • Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych
  • Kierownik: dr Agnieszka Malicka

Jednostki działające przy uczelni | edytuj kod

Dolnośląski Festiwal Nauki | edytuj kod

 Osobny artykuł: Dolnośląski Festiwal Nauki. pl. Solny 12, 50-061 Wrocław www: www.festiwal.wroc.pl

Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego | edytuj kod

pl. Uniwersytecki 15, 50-137 Wrocław www” www.uni.wroc.pl

Instytut Konfucjusza | edytuj kod

ul. ks. Witolda 47, 50-202 Wrocław www: www.ik.uni.wroc.pl Pracownicy[17]:

Międzyuczelniana Pracownia Balistyki i Mechanoskopii Sądowej | edytuj kod

ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław www: www.uni.wroc.pl

Międzyuczelniane Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych | edytuj kod

ul. S. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław www: www.uni.wroc.pl

Międzyuczelniane Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych dzieli się na 4 zespoły badawcze[58]:

 • Zespół Analizy Oddziaływań Liposom – Komórka
 • Zespół Lipidów i Liposomów w Terapii Genowej
 • Zespół Naturalnych i Sztucznych Lipidowych Nośników Substancji Bioaktywnych
 • Zespół Teorii i Praktyki Agregatów Lipidowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego | edytuj kod

 Osobny artykuł: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor – Redaktor Naczelny: dr hab. Marek Górny, prof. UWr pl. Uniwersytecki 15, 50-137 Wrocław www: www.wuwr.com.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego składa się z 4 działów[59]:

 • Redakcja
  • Kierownik: Marzena Golisz
 • Dział Handlowy
  • Kierownik: Barbara Pęcherska
 • Dział Umów i Administracji
  • Kierownik: Barbara Juszczyk
 • Dział Graficzno-Techniczny
  • Kierownik: wakat

Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane | edytuj kod

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego | edytuj kod

 • Dyrektor: mgr Tomasz Niciak
ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław www: www.uni.wroc.pl/

Archiwum | edytuj kod

 Osobny artykuł: Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. ul. Szewska 50/51, 50-139 Wrocław www: www.archiw.uni.wroc.pl

Biblioteka Uniwersytecka | edytuj kod

 Osobny artykuł: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Dyrektor: mgr inż. Grażyna Piotrowicz Zastępca Dyrektora: mgr Anna Hołyk ul. K. Szajnochy 7/10, 50-076 Wrocław www: www.bu.uni.wroc.pl

Centrum Edukacji Nauczycielskiej | edytuj kod

Dyrektor: dr Leszek Ryk Zastępca Dyrektora: dr Krystyna Sujak-Lesz ul. W. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław www: www.cen.uni.wroc.pl

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta | edytuj kod

Dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, ul. Strażnicza 1-3, 50-206 Wrocław www: www.wbz.uni.wroc.pl

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych | edytuj kod

Pełnomocnik Rektora ds. Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych: prof. dr hab. Piotr Chruszczewski pl. Biskupa Nankiera 15, 50-140 Wrocław www: www.mish.uw.edu.pl

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego | edytuj kod

 Osobny artykuł: Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław www: www.muzeum.uni.wroc.pl

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego | edytuj kod

Dyrektor: mgr Anna Hałucha Zastępca Dyrektora: mgr Marian Zamorski ul. Kuźnicza 21/22, 50-138 Wrocław www: www.elc.uni.wroc.pl

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych | edytuj kod

 Osobny artykuł: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor: mgr Aleksandra Matkowska Zastępca Dyrektora: mgr Elżbieta Kopeć Zastępca Dyrektora: mgr Iwona Nowicka pl. Biskupa Nankiera 2/3, 50-140 Wrocław www: www.spnjo.uni.wroc.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku | edytuj kod

Kierownik: dr Aleksander Kobylarek ul. J. Dawida 1/3, 50-527 Wrocław www: www.utw.wroclaw.pl

Kierunki kształcenia | edytuj kod

Aktualnie Uniwersytet Wrocławski oferuje możliwość kształcenia na następujących kierunkach studiów[60]:

Posiadane uprawnienia | edytuj kod

Uniwersytet Wrocławski powsiada następujące uprawnienia jako uczelnia publiczna do:

 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie[61][62]:
  • biochemii
  • biologii
  • biotechnologii
  • ekologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w zakresie chemii[63]
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie[64][65][66]:
  • archeologii
  • bibliologii i informatologii
  • filozofii
  • językoznawstwa
  • historii
  • literaturoznawstwa
  • kulturoznawstwa
  • nauk o sztuce
  • pedagogiki
  • psychologii
  • socjologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie[67]:
  • astronomii
  • fizyki
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie[68]:
  • informatyki
  • matematyki
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie[69]:
  • geografii
  • geologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa[70]:
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie[61][62]:
  • biochemii
  • biologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii[63]
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie[64][65][66]:
  • archeologii
  • bibliologii i informatologii
  • filozofii
  • językoznawstwa
  • historii
  • literaturoznawstwa
  • nauk o sztuce
  • pedagogiki
  • psychologii
  • socjologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie[67]:
  • astronomii
  • fizyki
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie[68]:
  • informatyki
  • matematyki
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie[69]:
  • geografii
  • geologii
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa[66]
 • prowadzenia studiów I oraz II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich na około 70 kierunkach i specjalnościach kształcenia[60]
 • prowadzenia studiów III stopnia (studiów doktoranckich) na 18 kierunkach[71]
 • prowadzenia studiów podyplomowych[72].

Laureaci Nagrody Nobla związani z uczelnią | edytuj kod

Nagrody i wyróżnienia | edytuj kod

Statut Uniwersytetu Wrocławskiego przewiduje wręczenie następujących godności i nagród akademickich[74]:

 • Tytuł doktora honoris causa[75]:
  • tytuł ten jest najwyższą godnością akademicką,
  • można go nadać uczonemu o wybitnych osiągnięciach naukowych, osobie będącej powszechnie uznanym autorytetem w danej dziedzinie, a przy tym o niekwestionowanym etosie naukowym,
  • kandydat do tytułu doktora honoris causa powinien mieć również zasługi dla uczelni,
  • można go nadać także twórcom w zakresie literatury i sztuki, wybitnym politykom o międzynarodowym uznaniu lub o znaczących zasługach dla Polski,
  • decyzję w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa podejmuje senat uczelni w drodze uchwały,
  • uroczystość nadania tytułu odbywa się zgodnie z ceremoniałem akademickim.
 Osobny artykuł: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Tytuł honorowego senatora[76]
  • tytuł ten nadawany jest przez Senat uczelni,
  • stanowi formę szczególnego wyróżnienia i jest nadawany osobom zasłużonym dla uczelni w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kształcenia kadry, a także osobom, które w sposób wybitny przyczyniły się do jej rozwoju.
  • nadanie tytułu honorowego senatora odbywa się poprzez wręczenie dyplomu i togi danego wydziału.
  • do tej pory tytuł ten otrzymali:
 • Medal Uniwersytetu Wrocławskiego[77]
  • przyznaje się go szczególnie zasłużonym pracownikom uczelni lub osobom, które przyczyniły się znacząco do jej rozwoju od 1977 roku,
  • medal przyznaje senat uczelni,
  • odznaczenie to jest trzystopniowe: medal złoty, srebrny i brązowy.
 Osobny artykuł: Medal Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Nagroda Księżnej Jadwigi Śląskiej[78]
  • honoruje się nią osoby od 2004 roku, które od lat odważnie, a także z wielkim oddaniem działają na rzecz niemiecko-polskiego pojednania, a swoją postawą dają świadectwo tych idei.
 Osobny artykuł: Nagroda Księżnej Jadwigi Śląskiej.
 • Nagroda Naukowa Leopoldina[79]
  • przyznawana od 2004 roku pracownikom UWr. za prace z dziedziny nauk humanistycznych, stanowiące istotny wkład w kulturę europejską i uwzględniające tematykę polsko-niemiecką.
 Osobny artykuł: Leopoldina (nagroda).

Baza naukowo-dydaktyczna | edytuj kod

Uniwersytet Wrocławski dysponuje obiektami położonymi praktycznie na terenie całego Wrocławia, które zgrupowane są w czterech kampusach. Najstarszą i zasadniczą część stanowi kampus położony na Starym Mieście, którego początki sięgają XVIII-wiecznej Akademii Leopoldyńskiej. Kolejne obiekty stanowią obiekty położone na południe od dworca kolejowego Wrocław Główny, mieszczące obecnie instytuty Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, a należące wcześniej do Gimnazjum im. św. Marii Magdaleny. W latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zbudowano na placu Grunwaldzkim nowy kampus wzdłuż Odry i miasteczko akademickie wzdłuż osi tej ulicy. Po przemianach ustrojowych w Polsce w latach 90. XX wieku uniwersytet przejął obiekty powojskowe na ulicy Koszarowej, gdzie powstał kampus Wydziału Nauk Społecznych[80]

Kampus Stare Miasto | edytuj kod

Gmach Główny – Leopoldina (Collegium Maximum)

 Osobny artykuł: Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego. pl. Uniwersytecki 1 Aula Leopoldina

W XVII wieku podupadający zamek piastowski cesarz Leopold I Habsburg przekazał w użytkowanie zakonowi jezuitów którzy na jego terenie założyli kościół i szkołę na poziomie wyższym. Zamek otrzymany na własność w 1670 roku, szybko okazał się zbyt mały na potrzeby szkoły. W związku z tym zamek wyburzono, a w jego miejsce na przełomie lat 20. i 30. XVIII wieku powstał nowy gmach w stylu barokowym. Wojny śląskie przerwały jednak budowę jego wschodniego skrzydła. W czasie I wojny światowej założenie w budynku lazaretu spowodowało zniszczenia, które były usuwane dopiero w latach 1926–1929, a nawet i później. Końcowe miesiące II wojny światowej spowodowały poważne zniszczenia gmachu w wielu miejscach, szczególnie w części środkowej. W maju 1945 roku grupa polskich naukowców przejęła gmach główny w stanie ogólnej dewastacji. Przystąpiono do odbudowy budynku, a w listopadzie 1945 r. odbył się w nim pierwszy wykład[81].

Biblioteka Uniwersytecka na Piasku

ul. św. Jadwigi 3-4

Obiekt powstał w obecnej postaci w latach 1709–1715 na miejscu zabudowań średniowiecznych jako klasztor augustianów. Posiada wirydarz. Od 1810 roku mieści się w nim Biblioteka Uniwersytecka, a aktualnie jej zbiory specjalne[82].

Biblioteka Główna

Biblioteka Główna Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Szajnochy Karola 7-9

Obiekt powstał w latach 1886–1891 według projektu Richarda Plüddemanna w stylu neogotyckim jako gmach Miejskiej Kasy Oszczędnościowej i Biblioteki Miejskiej. Od 1945 roku mieści się w nim Biblioteka Główna[83].

Pałac Wallenberg-Pachaly

ul. Szajnochy Karola 10

Klasycystyczny pałac rodziny Wallenberg-Pachaly, dzieło Carla Gottharda Langhansa powstały w latach 1785–1787. Do 1945 roku był siedzibą magnacką, a także mieścił się tu Commerzbank. Po wojnie został zaadaptowany do celów bibliotecznych, służąc oddziałom opracowywania zbiorów. Tu znajdują się też gabinety dyrektorskie, administracja Biblioteki, a dla publiczności otwierane są zabytkowe sale wystawowe[84].

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

pl. Nankiera 2-3

Mieści się w dwóch kamienicach przy placu Nankiera, pochodzących z 2. połowy XIX wieku. Budynek ten przechodził gruntowny remont w pierwszej dekadzie XXI wieku[85].

Budynek administracyjny

Budynek administracyjny UWr ul. Kuźnicza 49-55

Budynek powstał jako Szkoła Podstawowa nr 29, a następnie został przejęty na potrzeby uczelni jako budynek administracyjny oraz siedziba Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. W gmachu obecnie mieszczą następujące jednostki administracyjne: Biuro Audytu Wewnętrznego, Dział Logistyki, Dział Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Rzecznika Prasowego, Biuro Zamówień Publicznych, Dział Ochrony Mienia, Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Samodzielna Sekcja Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego, Samodzielna Sekcja Socjalna oraz Samodzielna Sekcja Wsparcia Informatycznego USOS[86].

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

pl. Uniwersytecki 15

Siedziba wydawnictwa mieści się w kamienicy pochodzącej z 3. ćwierci XIX wieku[87].

Wydział Biotechnologii na Tamce

ul. Tamka 2

Obiekt znajduje się na wrocławskiej Wyspie Tamce. W budynku znajdują się: Zakład Biochemii, Zakład Biotechnologii Białek, Zakład Inżynierii Białka oraz Zakład Mikrobiologii Molekularnej[88].

Siedziba Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr ul. Komuny Paryskiej 21

Budynek wybudowano w 1930 roku według projektu architekta R. Gaze jako żeński dom studencki, który w późniejszym okresie został przejęty przez Gestapo. Po zakończeniu II wojny światowej do połowy lat 50. XX wieku obiekt był zajmowany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie do XXI wieku był męskim akademikiem „Ul”. Obecnie mieści się w nim Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych[89].

Budynek przy ul. Kuźniczej 22

ul. Kuźnicza 22

Obiekt powstał w latach 80. XX wieku w miejscu zniszczonych kamienic. Mieści się w nim Instytut Filologii Angielskiej oraz Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu[90].

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Plac Uniwersytecki 10-13, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr pl. Uniwersytecki 12

Plac Uniwersytecki 10-13 oraz Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego mieszczą się w dawnej kamienicy, wybudowanej w XIX wieku[91].

Instytut Filologii Romańskiej

pl. Nankiera 4

Instytut Filologii Romańskiej mieści się w dawnej kamienicy z początku XIX wieku, znajdującej się na pl. Nankiera 4[92].

Główny Gmach Wydziału Filologicznego

pl. Nankiera 15

Pierwszy obiekt na tym terenie powstał przed 1240 roku z fundacji księcia Henryka Brodatego był to klasztor należący początkowo do franciszkanów. Od 1530 roku należał do norbertanów. Obecny gmach powstał w latach 1682–1695 w stylu barokowym na zrębach gotyckiego projektu J. Froehlicha, o elewacji w „wielkim porządku” z wewnętrznym wirydarzem. Po 1810 roku mieścił się w nim sąd krajowy, a następnie obiekt został przekazany na cele naukowo-dydaktyczne. Obecnie mieści się w nim Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Germańskiej[93].

Główny Gmach Wydziału Fizyki i Astronomii

pl. M. Borna 9

Obiekt powstał w okresie dwudziestolecia międzywojennego jako siedziba Urzędu Pracy (niem.: Arbeitsamt). Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej został odbudowany w ramach czynu społecznego. Od 23 maja 1949 roku w budynku znajdowała się siedziba KW PZPR. Obecnie jest to gmach główny Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym znajdują się: Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki Teoretycznej oraz Centrum usług informatycznych UWr[94]. Na początku XXI wieku do budynku dobudowano północno-zachodnią część z rotundą, w której ulokowano Bibliotekę Wydziału Fizyki i Astronomii[95]. Swoją siedzibę mają w nim także: Centrum Edukacji Nauczycielskiej, Centrum Usług Informatycznych, Instytut Nauk Geologicznych, Instytut Zoologiczny, Zakład Fizjologii Zwierząt, Muzeum Mineralogiczne oraz Zakład Gemmologii.

Kompleks Instytutu Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego

Instytut i Muzeum Przyrodnicze UWr ul. Sienkiewicza 21

Cały kompleks powstał w latach 1902–1904 jako Instytut Zoologiczny według projektu Ludwiga Burgemeistera. Gotowa całość prezentuje się jako murowany ceglany budynek z elewacją klinkierową wzbogaconą detalami z piaskowca, pochodzącego w większości z Gór Stołowych. Obiekt posiada dwa skrzydła: północne i wschodnie. W pierwszym ulokowane są, na parterze i pierwszym piętrze, pomieszczenia instytutu, a nad nimi pomieszczenia ze zbiorami. W skrzydle wschodnim znajdują się na parterze mieszkania służbowe pracowników, nad nimi pomieszczenia dostępne dla publiczności. Wielka sala wystawowa sięga przez trzy piętra, wielka sala wykładowa przez dwa. Program funkcjonalny budynku rozróżniał zasadniczo trzy części: po pierwsze – pomieszczenia instytutu, po drugie – pomieszczenia dla zbiorów naukowych do studiowania i po trzecie – pomieszczenia dla ogólnych publicznych zbiorów (Muzeum). Korzyść z takiego podziału jest taka, że żadna z różnych grup, które się jednocześnie w budynku poruszają: publiczność, pracownicy naukowi i urzędnicy, wreszcie uczestnicy kolegiów, nie musi się z inną stykać[96].

Dawny Konwikt św. Józefa

ul. Kuźnicza 35

Budynek powstał w latach 1738–1755 jako konwikt św. Józefa w stylu barokowym w wewnętrznym wirydarzem. Od samego początku związany był z wrocławską uczelnią. Obecnie swoją siedzibę w nim mają dziekanaty: Wydziału Nauk Biologicznych, Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, a także Katedra Antropologii, Muzeum Człowieka i Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego[97].

Siedziba Instytutu Biologii Roślin

ul. Kanonia 6-8

Gmach powstał na terenie Ogrodu Botanicznego w latach 1888–1889 według projektu Friedricha Knorra. W czasie II wojny światowej obiekt został znacznie zniszczony, jednak niedługo potem został odbudowany[98].

Herbarium Muzeum Przyrodniczego

ul. Mieszka I 1

Obiekt został zaprojektowany w 1996 roku przez inż. Wojciecha Jarząbka, a wybudowany w latach 2000–2003. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 500 m² i mieści się w nim herbarium[99].

Siedziba Instytutu Historii Sztuki

ul. Szewska 36

Siedzibą instytutu jest budynek należący do książąt piastowskich we Wrocławiu, mieszczący się przy ul. Szewskiej 36. który w 2003 roku przeszedł gruntowny remont i modernizację. Budynek ten jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz nowoczesnych sal wykładowych oraz seminaryjnych mieści także wszechstronnie wyposażoną pracownię komputerową i otwartą w 2005 roku galerię sztuki „Szewska 36”, a w jego podziemiach znajduje się bufet dla studentów. W budynku mieści się również Katedra Muzykologi[100].

Dawny Pałac Książąt Legnicko-Brzeskich

 Osobny artykuł: Pałac Książąt Legnicko-Brzeskich we Wrocławiu. ul. Szewska 49

Pałac ten powstał około 1560 roku w stylu renesansowym jako wrocławska rezydencja książąt legnicko-brzeskich. W 1709 roku obiekt przeszedł w ręce sióstr urszulanek, które zaadaptowały go na szkołę dla dziewcząt. Po jej przeniesieniu do klasztoru w 1811 roku budynek został przejęty przez policję. W latach 1925–1927 pałac został zaadaptowany na potrzeby dydaktyczne Uniwersytetu Wrocławskiego[101].

Dawny Pałac Hornesów

 Osobny artykuł: Pałac Hornesów we Wrocławiu. ul. Szewska 48

Pałac Hornesów powstał w 1. połowie XVIII wieku w stylu barokowym jako rezydencja rodu Hornesów. Obecnie swoją siedzibę mają tam Instytut Archeologii oraz dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych[102].

Gmach Instytutu Kulturoznawstwa

Gmach Instytutu Kulturoznawstwa i Archiwum UWr ul. Szewska 50-51

Siedziba Instytutu Kulturoznawstwa mieści się w dwóch kamienicach przy ul. Szewskiej 50-51, które powstały w latach 70. XVIII wieku i zostały przebudowane pod koniec XIX wieku w stylu secesyjnym. Poza tym swoją siedzibę w budynkach ma także Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego[103].

Budynek A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Kuźnicza 46-47

Budynek powstał w okresie dwudziestolecia międzywojennego z przebudowania kilku kamienic i mieścił od samego początku fakultet prawa Uniwersytetu Wrocławskiego[104].

Budynek B Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22-26

Budynek powstał pod koniec XIX wieku i został przebudowany na początku kolejnego stulecia[105].

Budynek C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Więzienna 8-12

Gmach powstał na początku lat 90. XX wieku z przeznaczeniem na sale dydaktyczno-naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii[106].

Budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 7-10

Jest najbardziej reprezentacyjnym gmachem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Powstał w latach 2001–2003 według projektu architekta Zbigniewa Maćkowa. Na jego parterze znajduje się stołówka studencka Bazylia[107].

Kampus Krzyki | edytuj kod

Kompleks Instytutów Pedagogiki i Psychologii UWr na wrocławskich Krzykach

Instytut Filologii Słowiańskiej

ul. Pocztowa 9

Instytut Filologii Słowiańskiej mieści się w dawnej kamienicy pochodzącej z 3. ćwierci XIX wieku[108].

Kompleks Instytutów Pedagogiki i Psychologii

ul. J. W. Dawida 1

W 1901 roku rozpoczęto budowę nowego kompleksu dla Gimnazjum św. Elżbiety, na południe od dworca kolejowego Wrocław Główny według projektu Karla Klimma i Richard Plüddemmana oraz Juliusa Nathansohna. Koszt budowy wyniósł ówczesne 592000 marek. Uroczyste otwarcie budynków nastąpiło 16 listopada 1903 roku. W 1913 roku budynek rozbudowano w kierunku południowym według projektu Nathansohna. Po II wojnie światowej swoje siedziby znalazły tam Instytuty Pedagogiki i Psychologii oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku[109].

Kampus Sołtysowice / Karłowice | edytuj kod

Kompleks Wydziału Nauk Społecznych na wrocławskich Sołtysowicach

Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu – Hala Sportowa

ul. Z. Przesmyckiego 10

Obiekt hali sportowej powstał na początku XXI wieku[110].

Gmach Główny Wydziału Biotechnologii

ul. S. Przybyszewskiego 63-67

Obiekt powstał na początku XX wieku jako Seminarium Duchowne Albertinum. Po zakończeniu II wojny światowej został przejęty przez władze świeckie. Obecnie w budynku znajdują się: Zakład Biochemii Genetycznej, Zakład Biofizyki, Zakład Biologii Molekularnej Komórki, Zakład Biotransformacji, Zakład Cytobiochemii, Zakład Genomiki, Zakład Lipidów i Liposomów, Zakład Patologii Komórki, Pracownia Białek Jądrowych oraz Biblioteka Wydziału Biotechnologii[111].

Kompleks Wydziału Nauk Społecznych

ul. Koszarowa 3

Cały kompleks powstał na początku XX wieku jako Koszary Hindenburga (jęz. niem.: Hindenburg Kaserne), które po zakończeniu II wojny światowej zostały przejęte przez władze wojskowe. Stacjonowały w nim oddziały radzieckie. W 1991 roku uchwałą Rady Miasta Wrocławia budynki zostały przekazane Uniwersytetowi Wrocławskiemu i zaadaptowane sukcesywnie na potrzeby naukowo-dydaktyczne. Swoją siedzibą mają tam: Instytut Studiów Międzynarodowych, Instytut Politologii, Instytut Filozofii i Instytut Socjologii oraz zakłady Instytut Archeologii oraz katedra Logiki i Metodologii Nauk jak rówwnież Katedra Studiów Europejskich[112].

Kampus Plac Grunwaldzki | edytuj kod

Kampus Plac Grunwaldzki UWr

Nowa Biblioteka Główna

Nowa biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego ul. F. Joliot-Curie 12

Budowę nowej biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęto w 2003 roku. Głównym wykonawcą została firma Mitex. W 2006 roku budowa została wstrzymana z powodu afery związanej z ustawieniem przetargu. W 2009 roku podpisano umowę na dokończenie budowy z firmą Skanska. Całkowity koszt budowy szacowany był na ok. 300 mln złotych. Uroczystego otwarcia gmachu dokonano w 2012 roku, mimo to wciąż trwają w nim prace adaptacyjne. Nowy gmach powstał na działce o powierzchni 45 tys. metrów kwadratowych. Budynek ma dwie kondygnacje podziemne i pięć nadziemnych. W obiekcie jest 11 wind towarowo-osobowych. Księgozbiór uczelni, przeniesiony ze starej biblioteki, rozmieszczony zostanie na półkach o łącznej długości ok. 108 km[113].

Gmach przy ul Szczytnickiej 11

ul. Szczytnicka 11

W latach 1974–2002 znajdowało się tutaj XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, które następnie zostało przeniesione na ulicę Bruecknera. W budynku znajdują się m.in.: Biuro Karier, Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów, biura SPNJO, sala gimnastyczna[114].

Siedziba Wydziału Chemii

ul. F. Joliot-Curie 13-14

Wydział Chemii to zespół 3 budynków zlokalizowanych przy ul. Fryderyka Joliot-Curie. Cały kompleks został oddany do użytku 8 grudnia 1980 roku[115].

Kompleks Edukacyjno-Badawczy Wydziału Biotechnologii

ul. F. Joliot-Curie 14a

Kompleks Edukacyjno-Badawczy Wydziału Biotechnologii jest sukcesywnie budowany od 2010 roku przez firmę Warbud[116].

Gmach przy ul. F. Joliot-Curie 15

Instytut Informatyki UWr ul. F. Joliot-Curie 15

Budynek powstał w latach 2004–2006 jako siedziba Instytutu Informatyki według projektu Juliusza Modlingera i Marka Wołyńca, w wykonawcą inwestycji były firmy: MITEX S.A. Warszawa – Rejon Wrocław oraz WARBUD S.A. Warszawa – Region Zachód. Obecnie w budynku tym swoją siedzibę ma także Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej[117].

Siedziba Instytut Matematycznego

pl. Grunwaldzki 2-4

Budynek powstał w latach 1967–1972 według projektu Barskich. Swoją siedzibę ma w nim Instytut Matematyczny[118].

Domy studenckie | edytuj kod

Obiekty w pozostałych częściach miasta | edytuj kod

Instytut Astronomiczny

ul. M. Kopernika 11

Obiekt powstał w 1929 roku jako nowe obserwatorium astronomiczne we Wrocławiu na terenie Parku Szczytnickiego. Autorem kopuły był Gottfried Müller. W 1937 roku dobudowano salę wykładową. Obecnie w budynku tym mieści się Instytut Astronomiczny[125].

Budynek Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery

ul. A. Kosiby 8

Budynek powstał jako obiekt mieszkalny w 1927 roku. W latach 1945–1946 został zaadaptowany na obserwatorium meteorologiczne i Katedrę Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geograficznego, obecnie jednostka ta nosi nazwę Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego[126].

Uwagi | edytuj kod

 1. O ustanowienie akademii we Wrocławiu zabiegał m.in. zaufany dyplomata cesarza i jego żony, Friedrich Wolf von Lüdinghausen.

Przypisy | edytuj kod

 1. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r.”, s. 70, 2015. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163 (pol.). 
 2. M. Porada, Historia Uniwersytetu Wrocławskiego [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 3. a b c Informacje ogólne – Uniwersytet Wrocławski, bip.uni.wroc.pl [dostęp 2019-01-15] .
 4. Uniwersytet Wrocławski w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2019-01-15].
 5. Ogólnoświatowy ranking uczelni CSIC.
 6. Geschichte der Universität Breslau 1811–1911, [w:] GeorgG. Kaufmann GeorgG., Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Universität Breslau, t. I, Breslau: Ferdinand Hirt Königliche Universitäts- und Verlagsbuchhandlung, 1911, s. 20 .
 7. a b Piotr Hübner: Uniwersytet we Wrocławiu.
 8. Marian Ptak: Nauczanie prawa na Państwowym Uniwersytecie we Wrocławiu (1811–1945).
 9. JohannesJ. Ziekursch JohannesJ., Bericht über die Jahrhundertfeier der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau vom 1.-3. August 1911, Breslau: Ferdinand Hirt, 1912, s. 48 .
 10. M.P. z 1952 r. nr 35, poz. 511.
 11. Nowy herb Uniwersytetu Wrocławskiego.
 12. Wykaz pracowników Biura Audytu Wewnętrznego UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 13. Wykaz pracowników Biura Kanclerza UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 14. Wykaz pracowników Biura Karier UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 15. Wykaz pracowników Biura Projektów Zagranicznych UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 16. Wykaz pracowników Biura Rektora UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 17. a b Wykaz pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 18. Wykaz pracowników Biura Zamówień Publicznych UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 19. Wykaz pracowników Działu Badań Naukowych UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 20. Wykaz pracowników Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 21. Wykaz pracowników Działu Gospodarki Nieruchomościami UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 22. Wykaz pracowników Działu Infrastruktury Technicznej UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 23. Wykaz pracowników Działu Inwentaryzacji UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 24. Wykaz pracowników Działu Kadr UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 25. Wykaz pracowników Działu Logistyki UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 26. Wykaz pracowników Działu Technicznego UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 27. Wykaz pracowników Działu Nauczania UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 28. Wykaz pracowników Działu Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 29. Wykaz pracowników Działu Ochrony Mienia UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 30. Wykaz pracowników Działu Organizacyjnego UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 31. Wykaz pracowników Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 32. Wykaz pracowników Działu Realizacji Inwestycji UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 33. Wykaz pracowników Działu Spraw Studenckich UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 34. Wykaz pracowników Działu Usług Informatycznych UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 35. Wykaz pracowników Pionu Ochrony Informacji Niejawnych UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 36. Wykaz pracowników Sekcji Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 37. Wykaz pracowników Sekcji Gospodarowania Majątkiem Uczelni UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 38. Wykaz pracowników Sekcji Obiektów Sportowych UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 39. Wykaz pracowników Sekcji Obsługi Gmachu Głównego UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 40. Wykaz pracowników Sekcji Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 41. Wykaz pracowników Sekcji Socjalnej UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 42. Wykaz pracowników Sekcji Wsparcia Informatycznego USOS UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 43. Wykaz pracowników Sekcji Wsparcia Informatycznego USOS UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 44. Wykaz pracowników stanowiska ds. analiz UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 45. Wykaz pracowników Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 46. Wykaz pracowników Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 47. Wykaz pracowników Zespołu Radców Prawnych UWr [on-line] [dostęp 2012-03-08].
 48. Struktura organizacyjna WB UWr [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 49. Struktura organizacyjna WCh UWr [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 50. Struktura organizacyjna WF UWr [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 51. Struktura organizacyjna WFiA UWr [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 52. Struktura organizacyjna WMI UWr [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 53. Struktura organizacyjna WNB UWr [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 54. Struktura organizacyjna WNHiP UWr [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 55. Struktura organizacyjna WNZKS UWr [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 56. Struktura organizacyjna WNS UWr [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 57. Struktura organizacyjna WPAE UWr [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 58. Struktura MCBiMS [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 59. Struktura organizacyjna WUWr [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 60. a b Kierunku studiów na Uniwersytecie Wrocławskim [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 61. a b Wydział Biotechnologii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 62. a b Wydział Nauk Biologicznych w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 63. a b Wydział Chemii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 64. a b Wydział Filologiczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 65. a b Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 66. a b c Wydział Nauk Społecznych w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 67. a b Wydział Fizyki i Astronomii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 68. a b Wydział Matematyki i Informatyki w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 69. a b Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 70. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-14].
 71. Wykaz studiów III stopnia oferowanych przez Uniwersytet Wrocławski [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 72. Wykaz studiów podyplomowych oferowanych przez Uniwersytet Wrocławski [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 73. Krzysztof Zajdej: Uniwersytet- między tradycją a wyzwaniami współczesności. W: Ładyżyński A., Raińczuk J. (red): Wrocławska Alma Mater w biografiach znanych noblistów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003.
 74. Nagrody i wyróżnienia przyznawane przez UWr [on-line] [dostęp 2012-11-11].
 75. Informacje dotyczące tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 76. Informacja dotycząca tytułu honorowego senatora UWr [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 77. Informacje dotyczące Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 78. Informacje dotyczące Nagrody Księżnej Jadwigi Śląskiej na stronie uczelni [on-line] [dostęp 2012-12-12].
 79. Informacje dotyczące Nagrody Naukowej Leopoldina na stronie uczelni [on-line] [dostęp 2013-02-10].
 80. Plan Wrocławia, 1:20 000, wyd. Eko-Graf, Wrocław 2010.
 81. Informacja dotycząca Gmachu Głównego UWr na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 82. Informacje dotyczące Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 83. Informacje dotyczące Biblioteki Uniwersyteckiej na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 84. Informacja dotycząca Pałacu Wallenberg-Pachaly na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 85. Informacje dotyczące budynku SPNJO UWr na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 86. Informacje dotyczące budynku administracyjnego UWr na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 87. Informacje dotyczące siedziby Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 88. Informacje dotyczące Wydziału Biotechnologii na Tamce na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 89. Informacje dotyczące budynku przy ul. Komuny Paryskiej 21 na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 90. Informacje dotyczące budynku przy ul. Kuźniczej 22 na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 91. Informacje dotyczące Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 92. Informacje dotyczące Instytutu Filologii Romańskiej na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 93. Informator o Wrocławiu, [w:] „Kalendarz Akademicki 2006/2007”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 3.
 94. Informacje dotyczące gmachu głównego Wydziału Fizyki i Astronomii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 95. Informacja dotycząca Biblioteki WFiA UWr [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 96. Informacje dotyczące Kompleksu Instytutu Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 97. Informacje dotyczące dawnego Konwiktu św. Józefa na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 98. Informacje dotyczące budynku Instytutu Biologii Roślin na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 99. Informacje dotyczące Herbarium na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 100. Informacje dotyczące siedziby Instytutu Historii Sztuki na stronie instytutu [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 101. Informacje dotyczące Pałacu Książąt Legnicko-Brzeskich we Wrocławiu na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 102. Informacje dotyczące Pałacu Hornesów we Wrocławiu na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 103. Informacje dotyczące Gmachu Instytutu Kulturoznawstwa na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 104. Informacje dotyczące budynku A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 105. Informacje dotyczące budynku B Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 106. Informacje dotyczące budynku C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 107. Informacje dotyczące budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 108. Informacje dotyczące Instytutu Filologii Słowiańskiej na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 109. Informacje dotyczące Kompleksu Instytutów Pedagogiki i Psychologii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 110. Informacje dotyczące Hali Sportowej na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 111. Informacje dotyczące gmachu głównego Wydziału Biotechnologii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 112. Informacja dotycząca obiektów przy ul. Koszarowej 3 na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 113. Informacje dotyczące Nowej Biblioteki Głównej na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 114. Informacje dotyczące budynku przy ul. Szczytnickiej 11 na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 115. Informacje dotyczące Kompleksu Wydziału Chemii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 116. Informacje dotyczące Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Wydziału Biotechnologii na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 117. Informacja dotycząca budynku przy ul. F. Joliot-Curie 15 na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 118. Informacja dotycząca siedziby Instytutu Matematycznego na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 119. Informacje dotyczące DS „Dwudziestolatka” na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 120. Informacje dotyczące DS „Kredka” na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 121. Informacje dotyczące DS „Ołówek” na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 122. Informacje dotyczące DS „Pancernik” na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 123. Informacje dotyczące DS „Parawanowiec” na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 124. Informacje dotyczące DS „Słowianka” na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 125. Informacja dotycząca Instytutu Astronomicznego na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].
 126. Informacje dotyczące budynku Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery na stronie www.dolny-slask.org.pl [on-line] [dostęp 2012-12-15].

Bibliografia | edytuj kod

 • Dziurla H., Uniwersytet Wrocławski, Ossolineum, Wrocław 1975.
 • Wrzesiński W., Uniwersytet Wrocławski 1945–1995, Leopoldinum, Wrocław 1995.
 • Pater M., Uniwersytet Wrocławski i jego polska przeszłość, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1986.
 • Kulak T., Pater M., Wrzesiński W., Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702–2002, Wrocław 2002.
 • Cztery Początki. Dokumenty Fundacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. R. Żerelika, Wrocław 2002.
 • Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945–2005, pod red. A. Chmielewskiego, Wrocław 2007.
 • Karl Grosser, Alfred Hillebrandt, Vorschlag für die Freilegung der Universität Breslau, Berlin [1913].
 • Erinnerungsblätter zum hundertjährigen Jubiläum der Universität Breslau, Breslau 1911.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (uniwersytet):
Na podstawie artykułu: "Uniwersytet Wrocławski" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy