Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Na mapach: 52°24′27″N 16°54′56″E/52,407500 16,915556

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Aula uniwersytecka i Collegium Minus Wnętrze auli uniwersyteckiej Prezydent Aleksander Kwaśniewski na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2005/2006

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (łac. Universitas Studiorum Mickiewicziana Posnaniensis, skr. UAM) – polski publiczny uniwersytet z siedzibą w Poznaniu, czwarty najstarszy funkcjonujący uniwersytet w Polsce. Powstał w 1919 r., lecz jego historia sięga XVI w.

Spis treści

Nazwa | edytuj kod

Pierwszą nazwą uczelni pojawiającą się w dokumentach jest Uniwersytet Polski w Poznaniu, użytą w obwieszczeniu Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 30 stycznia 1919, powołującym z dniem 1 kwietnia 1919 Wydział Filozoficzny jako zaczątek Uniwersytetu[2]. Rozporządzeniem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 10 maja 1919 uczelnia otrzymała nazwę Wszechnica Piastowska[3]. Na wniosek senatu uczelni minister byłej dzielnicy pruskiej, Władysław Seyda, rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 1920 postanowił, że urzędowa nazwa uczelni brzmieć będzie Uniwersytet Poznański[3]. Podczas II wojny światowej, w latach 1940–1944, Uniwersytet Poznański działał w Warszawie jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich[4]. 24 grudnia 1955 patronem uniwersytetu został Adam Mickiewicz – uczelnia otrzymała nazwę w brzmieniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[5]. Oficjalnie stosowano jednak nazwę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, która uchwałą senatu uczelni w dniu 25 stycznia 2010 uzupełniona została o słowa w Poznaniu[6].

Historia | edytuj kod

Szkoła Lubrańskiego (1519-1780) | edytuj kod

Początki akademickości w Poznaniu sięgają Szkoły Lubrańskiego (nazywanej także Akademią lub Collegium). Była to druga w kraju, obok krakowskiej, uczelnia o charakterze akademickim. Starania o powstanie Akademii podjął biskup poznański Jan Lubrański. 29 lipca 1519 roku biskup uzyskał przywilej królewski od króla Zygmunta Starego na powołanie akademii kształcącej na poziomie uczelni wyższej. Akademia nie miała jednak prawa nadawania stopni naukowych – w tym względzie Akademia Krakowska posiadała monopol. Szkoła Lubrańskiego nie przetrwała jednak próby czasu – zamknięto ją w 1780 roku w wyniku reform Komisji Edukacji Narodowej.

Starania o odrodzenie akademickości (1780-1861) | edytuj kod

Poznaniacy protestowali przeciwko działaniom KEN pozbawiającym miasto oprócz Akademii, także Kolegium Jezuickiego. W miejsce zamkniętych ośrodków otwarto sześcioklasową Szkołę Wydziałową podlegającą krakowskiej Szkole Głównej Koronnej. Mieszkańcy Poznania domagali się utworzenia trzeciej w kraju Szkoły Głównej (oprócz krakowskiej jednostki Szkoła Główna działała także w Wilnie).W wyniku buntu poznaniaków otwarto tzw. szkołę narodową, czyli wojewódzką.

Okres zaborów nie sprzyjał zabiegom o powrót akademickości do Poznania. Ponieważ zaborca pruski potrzebował dobrze wykształconych urzędników, postawiono na rozwój uniwersytetów w Królewcu i Frankfurcie nad Odrą. W ten sposób narzucano Polakom kulturę niemiecką oraz sprzyjano asymilacji społeczeństwa. Składane przez deputowanych polskich petycje w sprawie utworzenia uniwersytetu były odrzucane na sejmach krajowych: w 1827 wniosek złożył Hieronim Zakrzewski z powiatu śremskiego, w 1843 ziemianin Wojciech Lipski. W 1851 August Cieszkowski podjął starania w sejmie pruskim w Berlinie – nadal bezskutecznie. Hrabia wniosek ponowił kilkukrotnie, po raz ostatni w 1861 – za każdym razem otrzymując decyzję odmowną z różnych przyczyn, od stałej niechęci rządu pruskiego począwszy, a kończąc na braku zrozumienia u innych posłów konieczności walki o polska edukację.

Jako kompromis, w odpowiedzi na konieczność kształcenia w ośrodkach niemieckich oraz brak możliwości utworzenia uniwersytetu w Poznaniu, powstał pomysł utworzenia tzw. uniwersytetu krajowego o charakterze niemiecko-polskim. Pomimo entuzjazmu jaki wzbudzał, projekt zakończył się fiaskiem. Tym samym upadły starania o odrodzenie akademickości w Poznaniu w okresie zaborów.

Akademia Królewska (1903–1918) | edytuj kod

4 listopada 1903 roku powstała w Poznaniu uczelnia wyższego typu – Akademia Królewska, choć nie przyznano jej uprawnień do nadawania stopni i dyplomów naukowych. Na potrzeby jednostki wybudowano gmach dzisiejszego Collegium Minus oraz budynek obecnej Biblioteki Uniwersyteckiej UAM.

Początki Uniwersytetu Polskiego (1919–1939) | edytuj kod

Akademia działała do 1918, w którym rozpoczęto przygotowania do powołania polskiego uniwersytetu. Powołano „Komisję Organizacyjną Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu”, w skład której weszli dr Heliodor Święcicki, ks. dr Stanisław Kozierowski, dr hab. Józef Kostrzewski oraz dr hab. Michał Sobeski. Owocem prac Komisji było powołanie, dekretem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 30 stycznia 1919 roku, Wydziału Filozoficznego. W połowie maja 1919 roku rozpoczął działalność Wydział Prawa pod przewodnictwem prof. Antoniego Peretiatkowicza. Jesienią 1920 roku powołano Wydział Lekarski, nad którym pieczę sprawował prof. Adam Wrzosek.

Uniwersytet sięgnął do tradycji z XIX wieku i organizował Powszechne Wykłady Uniwersyteckie. Służyły one promowaniu uczelni i nauki. Inicjatorem akcji był Józef Kostrzewski. W Poznaniu i okolicach prowadzono otwarte wykłady przez uniwersyteckich profesorów oraz specjalistów reprezentujących poszczególne dziedziny nauki.

7 maja 1919 roku Wszechnica Piastowska rozpoczęła działalność, a w czerwcu 1919 roku dokonano wyboru pierwszego senatu uniwersyteckiego. Pierwszym rektorem został „ojciec-założyciel” prof. Heliodor Święcicki, który do sprawowania tej funkcji został wybrany aż sześciokrotnie. 10 kwietnia 1920 roku zmieniono nazwę Wszechnicy na Uniwersytet Poznański.

Uniwersytet był jednym z sześciu działających w kraju w Drugiej Rzeczypospolitej. Od początku był ośrodkiem polskiej myśli zachodniej oraz badań niemcoznawczych. Poza prężnie działającą kadrą naukową, sam Uniwersytet przeszedł zmiany strukturalne: w 1921 roku Wydział Prawa i Nauk Ekonomiczno – Politycznych zmieniono na Wydział Prawno – Ekonomiczny, 6 sierpnia 1919 roku utworzono Wydział Rolniczo – Leśny, a 25 kwietnia 1920 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego[7]. W listopadzie 1925 roku przemianę przeszedł Wydział Filozoficzny – został przekształcony w Wydział Matematyczno – Przyrodniczy oraz Wydział Humanistyczny. Wydział Lekarski pozostawiono w formie niezmienionej.

Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich/Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu (1940–1945) | edytuj kod

W okresie II Wojny Światowej w Poznaniu, w miejsce Uniwersytetu Poznańskiego, otwarto Reichsuniversität Posen. Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu nie był kontynuatorem Uniwersytetu Poznańskiego. Była to jednostka prowadzona głównie przez Niemców, której celem była likwidacja polskiej nauki i propagowanie ideologii nazistowskiej. W związku ze zdewastowaniem przez Niemców w 1939 budynków i laboratoriów badawczych oraz brakiem kadry naukowej, jednostka nie rozwijała się tak jak zakładano.

Pod koniec wojny Uniwersytet Rzeszy przestał działać.

W czasie okupacji niemieckiej wykładowcy Uniwersytetu Poznańskiego współtworzyli tzw. tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich[8], działający w Warszawie do wybuchu powstania warszawskiego.

Uniwersytet w okresie PRL (1945–1989) | edytuj kod

Uniwersytet Poznański wznowił działalność w kwietniu 1945 roku. Nowe władze podjęły decyzję o dezintegracji Uniwersytetu poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej:

 • w styczniu 1950 roku powstała Akademia Medyczna utworzona z Wydziału Lekarskiego, Studium Stomatologicznego oraz Wydziału Farmaceutycznego, a Studium Wychowania Fizycznego przekształcono w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego,
 • w styczniu 1952 roku powstała Wyższa Szkoła Rolnicza z Wydziału Rolniczego, Studium Ogrodniczego oraz Wydziału Leśnego.

Poza zmianami organizacyjnymi, nastąpiły również zmiany strukturalne:

31 grudnia 1955 roku zmieniono nazwę z Uniwersytetu Poznańskiego na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, a w 1977 rozpoczęto budowę Kampusu Morasko w północnej części miasta, będącego siedzibą m.in. siedmiu wydziałów UAM.

W 1978 zawarto umowę o współpracy naukowej ze strasburskim Université des Sciences Humaines (ob. Uniwersytet im. Marca Blocha).

Uniwersytet dzisiaj (od 1989) | edytuj kod

W 1992 roku jako kontynuację procesu umiędzynarodowienia UAM rozpoczął współpracę z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, której efektem jest utworzenie Collegium Polonicum w Słubicach. Uniwersytet podpisał umowy o współpracy m.in. z Amirkabir University of Technology w Teheranie, Uniwersytetem im. Christiana Alberta w Kilonii czy University of Law and Political Science of Bamako. Od 2012 roku UAM jest także członkiem EUPRIO[9], Stowarzyszenia Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich. W 2016 roku Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi wyróżnienie "HR Excellence in Research"[10] w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, która skupia się na podnoszeniu atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w krajach Unii Europejskiej.

W wolnej Polsce kontynuowano przemiany strukturalne uczelni:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest otwarty na wymianę akademicką, współpracę międzyuczelnianą oraz upowszechnianie nauki. UAM oferuje swoim studentom możliwość wymiany akademickiej w ramach projektu MOST[11] oraz Erasmus+[12] – w ramach tego drugiego z wymiany korzystać może także kadra naukowa i administracyjna. A mieszkańcom Poznania, jako „Uniwersytet Zaangażowany”[13] oferuje szeroki wachlarz zajęć w ramach Uniwersytetu Kolorowego[14], którego adresatami są dzieci, oraz Uniwersytetu Otwartego[15].

Dla wzmocnienia aspektu praktycznego kształcenia, komercjalizacji badań oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej uczelnia współrealizuje projekt Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej, powołała Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Radę Gospodarczą przy Rektorze UAM.

Rok akademicki 2018/2019 był rokiem jubileuszowym – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świętował stulecie istnienia Uniwersytetu Poznańskiego, a także w wymiarze symbolicznym pięć wieków tradycji akademickiej[16][17].

26 czerwca 2019 roku UAM wszedł w skład konsorcjum EPICUR[18][19]. Partnerami UAM są:

Kształcenie | edytuj kod

Proces kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) odbywa się na piętnastu wydziałach, obejmując swym zasięgiem najważniejsze dziedziny nauki: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, a także te związane ze sztuką. Studia prowadzone są w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, na trzech poziomach: I, II i III stopnia. Strategia Rozwoju UAM na lata 2009–2019 zakłada, że w przypadku studiów pierwszego stopnia UAM dążyć będzie do jak największego otwarcia na wszystkich, którzy chcą studiować, postrzegając studia jako klucz do osobistego rozwoju i do sukcesu zawodowego. Natomiast w przypadku studiów drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza będzie podnosić wymagania stawiane kandydatom na studia.

Troska o najwyższą jakość procesu dydaktycznego jest fundamentalnym zadaniem UAM. Uniwersytet dba o jakość kształcenia poprzez wierność zasadzie jedności badań i kształcenia oraz stałe uatrakcyjnianie i modernizację oferty dydaktycznej w celu zapewnienia studentom i absolwentom kompetencji potrzebnych na wymagającym rynku pracy.

Informacje dotyczące jednostek organizacyjnych, opisy efektów kształcenia możliwych do uzyskania na kierunkach/specjalnościach oraz przedmiotach, a także zasad punktacji ECTS i liczby punktów przypisanych poszczególnym przedmiotom można znaleźć w Katalogu ECTS, i na uczelnianej stronie USOSweb.

Studenci i absolwenci zainteresowani formułą uczenia się przez całe życie mogą korzystać z licznych form kształcenia, jakie oferuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wśród nich są:

 • Studia podyplomowe, umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • Akademia „Artes Liberales” (AAL) i Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH), dające okazję łączenia różnych specjalności humanistycznych
 • Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE), dzięki któremu studenci mogą uczęszczać na zajęcia prowadzone w językach obcych
 • Programy MOST i LLP Erasmus, ułatwiające mobilność studentów uczelni zarówno w kraju, jak i za granicą
 • Centrum Studiów Otwartych, oferujące mieszkańcom Wielkopolski możliwość udziału w życiu akademickim i uczestnictwa w wykładach z różnych dziedzin nauki
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku, dający możliwość kształcenia i rozwoju bez ograniczeń wiekowych.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza działają Parlament Studentów i Parlament Doktorantów. Ponadto z inicjatywy studentów, powstało na UAM Stowarzyszenie Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra”.

Rankingi i statystyki | edytuj kod

Corocznie uniwersytet zajmuje 3 miejsce w rankingu polskich uczelni publicznych przeprowadzanych przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy[20]. Według World University Rankings 2018 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest piątą uczelnią wyższą w Polsce[21].

W światowym rankingu uniwersytetów (szanghajskim) z 2017 uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 701–800[22]. Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2018, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajmuje 4 miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 678 pośród wszystkich typów uczelni[23].

W 2017 na uniwersytecie studiowało 40 358 studentów, w tym 1303 słuchaczy studiów doktoranckich i 1448 słuchaczy studiów podyplomowych. Na uczelni pracuje 5175 pracowników, w tym 2995 pracowników naukowych (z czego 918 ma tytuł profesora)[24].

Struktura | edytuj kod

Szkoły dziedzinowe i wydziały | edytuj kod

Collegium Novum siedziba m.in. Wydziału Anglistyki, Wydziału Neofilologii Collegium Znanieckiego siedziba Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych Wydział Chemii Collegium Chemicum Wydział Historyczny Collegium Historicum Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Collegium Geographicum Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Szkoły i wydziały[25]

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

Szkoła Nauk Humanistycznych

Szkoła Nauk Społecznych

Szkoła Nauk Ścisłych

Szkoła Nauk Przyrodniczych

Szkoła Doktorska UAM

Ponadto UAM sprawuje opiekę naukowo-dydaktyczną nad Nauczycielskimi Kolegiami Języków Obcych w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Lesznie, Wrześni oraz w Złotowie.

Filie | edytuj kod

Jednostki ogólnouczelniane | edytuj kod

 • Archiwum UAM – powstało 7 października 1957 jako jednostka ogólnouczelniana, w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentów wytworzonych przez uczelnię. Od 1977 r. do końca lat 80. za prowadzenie sekretariatu odpowiedzialny był Instytut Historii UAM, następnie była to jednostka międzywydziałowa, od lat 90. ponownie ogólnouczelniana. W przeszłości jednostką kierowali: kurator Zdzisław Grot (1957–1965), kierownicy: Franciszek Paprocki (1965–1969 i 1973–1978), Maria Banasiewicz (1969–1973), kurator Irena Radtke (1978–1988), Anna Ryfa (1988–?), Ilona Czamańska i Grzegorz Łukomski (?). Obecnym kierownikiem jest Anna Domalanus.
 • Studium Językowe
 • Studium WF i Sportu

Jednostki wspólne i międzyuczelniane | edytuj kod

 • Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum
 • Centrum NanoBioMedyczne
 • Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI)

Zamiejscowe jednostki organizacyjne | edytuj kod

 • Stacja Ekologiczna w Jeziorach
 • Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze
 • Stacja Geoekologiczna w Storkowie
 • Stacja Polarna „Petuniabukta”
 • Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Poznań-Morasko”

Centra Uniwersyteckie | edytuj kod

 • Centrum Badań im. Edyty Stein
 • Centrum Humanistyki Otwartej
 • Centrum Integracji Europejskiej
 • Polski Instytut Archeologiczny w Atenach
 • Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
 • Centrum Badań Migracyjnych
 • Centrum Badań Metropolitalnych
 • Laboratorium C14

Władze | edytuj kod

Rektorzy | edytuj kod

Wykładowcy | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studenci i absolwenci | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ludzie nauki i kultury | edytuj kod

Laureaci Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej | edytuj kod

Literaci | edytuj kod

Politycy | edytuj kod

Dziennikarze | edytuj kod

Kampusy | edytuj kod

 Osobny artykuł: Kampus Morasko.

W północnej części miasta, w dzielnicy Morasko powstał kampus uniwersytecki, na terenie którego znajdują się nowe budynki wydziałowe. Obecnie swoją siedzibę mają tam: Wydział Fizyki, Wydział Biologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Chemii oraz Wydział Historyczny.

W skład Kampusu Śródmiejskiego wchodzą: Wydział Neofilologii, Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Prawa i Administracji.

W Kampusie Ogrody zlokalizowane są dwa wydziały: Wydział Nauk Społecznych i Wydział Studiów Edukacyjnych.

Collegium Biologicum Collegium Mathematicum i Collegium Physicum

Galeria | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c Stan zatrudnienia i liczba studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biuletyn Informacji Publicznej. [dostęp 2018-07-03].
 2. Obwieszczenie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 30 stycznia 1919 roku powołujące Wydział Filozoficzny jako zaczątek Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu z dniem 1 kwietnia 1919 roku.
 3. a b Rozporządzenie o zmianie nazwy uniwersytetu w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 1920 r. (Dziennik Urzędowy Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 26 maja 2019 r., nr 24, poz. 219).
 4. Łukomski, Grzegorz, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich 1940–1945, 2018 [dostęp 2018-11-21] .
 5. Uchwała nr 1037 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie nadania Uniwersytetowi Poznańskiemu nazwy „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.
 6. § 2 ust. 1 uchwały nr 125/2010 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. o zmianie uchwały Senatu UAM nr 59/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 7. GrzegorzG. Łukomski GrzegorzG., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pięć wieków tradycji., amu.edu.pl [dostęp 2018-12-19] .
 8. GrzegorzG. Łukomski GrzegorzG., Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich 1940–1945, 2018 [dostęp 2018-12-19] .
 9. Euprio subscription, Communicators network higher education, EUPRIO [dostęp 2018-12-19]  (ang.).
 10. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., HR Excellence in Research – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2018-12-19]  (pol.).
 11. STRONA GŁÓWNA, most.amu.edu.pl [dostęp 2018-12-19] .
 12. Erasmus+ – Strona główna, erasmus.amu.edu.pl [dostęp 2018-12-19] .
 13. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., Relacje z otoczeniem – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2018-12-19]  (pol.).
 14. Kolorowy Uniwersytet, kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl [dostęp 2018-12-19] .
 15. Rafał Piechocki (PrometSoft), Aktualności Uniwersytetu Otwartego UAM – Uniwersytet Otwarty UAM, uo.amu.edu.pl [dostęp 2018-12-19]  (pol.).
 16. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., Inauguracja na cztery berła - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2019-10-07]  (pol.).
 17. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., 100 lat Uniwersytetu Poznańskiego - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2019-10-07]  (pol.).
 18. Administrator stronyA. UAM Administrator stronyA., UAM w konsorcjum EPICUR ubiega się o status Uniwersytetu Europejskiego - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2019-10-07]  (pol.).
 19. UAM w konsorcjum EPICUR ubiega się o status Uniwersytetu Europejskiego, Nauka w Polsce [dostęp 2019-10-10]  (pol.).
 20. Ranking Uniwersytetów 2019 .
 21. World University Rankings, „Times Higher Education (THE)”, 2018 [dostęp 2018-07-03]  (ang.).
 22. ARWU World Top 500 Candidates | ARWU World University Rankings 2017 | Academic Ranking of World Universities 2017 | Top 500 universities | Shanghai Ranking – 2017, www.shanghairanking.com [dostęp 2017-09-30] .
 23. Poland | Ranking Web of Universities, www.webometrics.info [dostęp 2018-07-03] .
 24. Stan zatrudnienia i liczba studiujących w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, bip.amu.edu.pl [dostęp 2018-07-03] .
 25. Wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [dostęp 2019-10-01].
 26. Władze UAM. [dostęp 2019-10-01].
 27. skróty tytułów i stopni naukowych oraz stanowisk zajmowanych w UAM podano zgodnie z zarządzeniem nr 368/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 4 października 2019 roku

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (uniwersytet):
Na podstawie artykułu: "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy