Ustawa o kołach gospodyń wiejskich


Ustawa o kołach gospodyń wiejskich w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich – polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, która określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spis treści

Proces legislacyjny | edytuj kod

Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 25 września 2018 roku. Trzy dni później projekt został skierowany do I czytania. 2 października 2018 r. odbyło się I czytanie projektu ustawy, po którym projekt został skierowany do prac w komisjach sejmowych. Prace w komisjach sejmowych trwały do 3 października. 3 października 2018 r. posłanka Teresa Hałas przedstawiła sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym Komisja wniosła o uchwalenie projektu ustawy. Jeszcze tego samego dnia odbyło się II czytanie projektu ustawy, po którym projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji. 4 października Komisja wniosła o uchwalenie projektu ustawy z poprawkami przyjętymi przez Komisję. Jeszcze tego samego dnia odbyło się III czytanie projektu ustawy i głosowanie. Głosowało 431 posłów: 406 głosowało za, 14 przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. 4 października 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o kołach gospodyń wiejskich. 8 października ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 26 października 2018 r. Senat przyjął poprawki do ustawy, a 3 dni później skierował ją do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 7 listopada Komisja wniosła o przyjęcie poprawek Senatu przez Sejm. 9 listopada Sejm przyjął część poprawek. 13 listopada ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu, co uczynił 26 listopada 2018 r.

Budowa ustawy | edytuj kod

Ustawa składa się z 37 artykułów oraz wzoru statutu koła gospodyń wiejskich, który stanowi załącznik do ustawy.

Akty zmienione | edytuj kod

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich zmieniła 6 aktów prawnych:

Akty zmieniające | edytuj kod

  • Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Akty wykonawcze | edytuj kod

Do Ustawy o kołach gospodyń wiejskich wydano dotychczas trzy akty wykonawcze:

  • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich
  • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości
Na podstawie artykułu: "Ustawa o kołach gospodyń wiejskich" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy