Władysław Anders


Władysław Anders w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Władysław Anders i Gustaw Paszkiewicz 1926 Edward Rydz-Śmigły na komersie korporacji studenckiej Arkonia w 1937. Za marszałkiem stoi gen. Władysław Anders. Władysław Anders po aresztowaniu przez NKWD 1940 Władysław Anders i Władysław Sikorski podczas wizyty u Józefa Stalina (grudzień 1941) Podpisanie polsko-sowieckiej deklaracji politycznej 4 grudnia 1941. Podpisuje Józef Stalin. Widoczni od lewej: Gieorgij Malenkow, Władysław Anders, Stanisław Kot, Władysław Sikorski, Wiaczesław Mołotow Generałowie: Michał Tokarzewski-Karaszewicz, Władysław Anders, Mieczysław Boruta-Spiechowicz (pierwszy rząd, od lewej), Zygmunt Bohusz-Szyszko, płk Leopold Okulicki (drugi rząd). Polskie Siły Zbrojne w ZSRR 1942 Tadeusz Romer, Władysław Sikorski, Władysław Anders i Tadeusz Klimecki podczas podróży inspekcyjnej Naczelnego Wodza na Bliskim Wschodzie 1943 Tadeusz Klimecki i Władysław Anders 1943 Władysław Anders i Kazimierz Sosnkowski 1944 Władysław Anders i George Patton 1944 Władysław Anders podczas inspekcji Gimnazjum polskiego w Casarano we Włoszech, 2 czerwca 1946 Płyta nagrobna pod Monte Cassino

Władysław Albert Anders (ur. 11 sierpnia 1892 w Błoniu, zm. 12 maja 1970 w Londynie[1]) – polski wojskowy i polityk, generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Polskiej w ZSRR oraz 2 Korpusu Polskiego. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, następca prezydenta RP na uchodźstwie w latach 1950–1954, w 1954 mianowany przez władze emigracyjne generałem broni. Od 1954 członek Rady Trzech[2].

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

Lata I wojny światowej i II Rzeczypospolitej | edytuj kod

Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 w Błoniu, znajdującym się wówczas na terenie Królestwa Polskiego będącego częścia Imperium Rosyjskiego. Jego ojciec Albert Anders[3] (1864–1942)[4][5] był agronomem i pracował jako administrator majątków ziemskich. Matką była Elżbieta z domu Tauchert[3] (1868–1930)[6]. Oboje rodzice pochodzili z Niemców bałtyckich z Inflant i byli wyznania ewangelickiego[7][8]. Rodzice ochrzcili Władysława w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Chodczu (powiat Włocławek)[a]. Miał trzech braci, którzy jak on, zostali zawodowymi żołnierzami Wojska Polskiego: Karola (1893–1971), Jerzego Edwarda (1896–1977) i Tadeusza Konstantego (1902–1995)[10].

Uczęszczał do warszawskiego gimnazjum realnego. 12 października 1910 zgłosił się do służby jako tzw. Wolnoopriedielajuszczijsia (dobrowolny ochotnik)[11]. Szkoła średnia (w rosyjskiej armii nie wymagano matury), dobry stan zdrowia i zdany egzamin pozwalały skrócić służbę do roku, mieszkać poza koszarami (za własne pieniądze) i – po zdaniu egzaminu – awansować na chorążego (praporszczyka) rezerwy. Tak właśnie postąpił młody Anders, którego los rzucił do 3 Noworosyjskiego Pułku Dragonów Jej Cesarskiej Mości Wielkiej Księżny Heleny Władimirowny w Kownie. W 1912 odbył trzymiesięczne ćwiczenia rezerwy w 19 Pułku Huzarów w Rydze. Studiował sześć semestrów na Politechnice w Rydze. Podczas studiów (1911–1914)[12] został członkiem Korporacji Akademickiej Arkonia[13]. Był miłośnikiem kawalerii i koni, czego dowodem był udział w wielu międzynarodowych zawodach jeździeckich.

Anders był uczestnikiem I wojny światowej. Początkowo został przydzielony do służb aprowizacyjnych 2 Korpusu, ale 25 października 1914 na własną prośbę przeszedł do macierzystego 3 Noworosyjskiego Pułku Dragonów. Szybko awansował, otrzymując 5 listopada 1915 stopień podporucznika, 3 lipca 1916 – porucznika, a 22 listopada 1916 – sztabsrotmistrza[11]. Anders był dwa razy ranny: w głowę, w piętę oraz kontuzjowany w głowę, piersi i prawą nogę przez wybuch pocisku artyleryjskiego[14]. W 1917 ukończył skrócony kurs Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu[12][14]. Rewolucja lutowa 1917 i obalenie caratu zastały go w Rumunii, gdzie pełnił służbę jako szef sztabu 7 Dywizji Strzelców[12].

6 września 1917, po zwolnieniu ze służby w armii rosyjskiej, wstąpił do I Korpusu Polskiego, którym dowodził gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Początkowo podrotmistrz Anders został przydzielony do 1 Pułku Ułanów, w którym objął komendę nad 6 szwadronem. Przez kilka miesięcy pomagał w reorganizacji i uzupełnianiu jednostki. 24 lutego 1918, po uznaniu decyzji rosyjskiego Sztabu Głównego, dowódca I Korpusu gen. Józef Dowbor-Muśnicki mianował rotmistrza Andersa szefem sztabu 1 Dywizji Strzelców[15][16]. Po kapitulacji korpusu przed Niemcami Anders wrócił do kraju i wstąpił do Wojska Polskiego. Był szefem sztabu Armii Wielkopolskiej w powstaniu wielkopolskim. W wojnie polsko-bolszewickiej był dowódcą 15 pułku Ułanów Poznańskich. Został ranny podczas walk nad Berezyną[17].

W październiku 1921 rozpoczął studia na Wyższej Szkole Wojennej (fr. École Superieure de Guerre) w Paryżu, a następnie odbył staż liniowy we Francji[17]. 1 lutego 1924 został przydzielony do 15 pułku z równoczesnym odkomenderowaniem do Biura Ścisłej Rady Wojennej w Warszawie[18]. Z dniem 15 lipca tego roku został przydzielony do Generalnego Inspektora Kawalerii na stanowisko I oficera sztabu[19]. Pod kierunkiem gen. Tadeusza Rozwadowskiego pogłębił znajomość kawalerii jako broni szybkiej. Szczególne uznanie gen. Rozwadowskiego zyskał po wielkich manewrach kawaleryjskich na Wołyniu w 1925.[20] Od listopada 1925 był komendantem Warszawy.

Anders był członkiem Towarzystwa Hodowli Konia Arabskiego w Polsce[21]. W latach 20 XX w. był członkiem władz Wojskowego Klubu Samochodowego i Motocyklowego[22][23]. W czasie przewrotu majowego 1926 był szefem sztabu dowódcy obrony Warszawy, wyznaczonego przez władze legalne generała Tadeusza Rozwadowskiego[24].

13 października 1926 Prezydent RP Ignacy Mościcki mianował go dowódcą 2 Samodzielnej Brygady Kawalerii[25]. Następnie był dowódcą Nowogródzkiej Brygady Kawalerii i jednocześnie dowódcą Garnizonu Baranowicze[17]. W 1932 przewodził polskiej ekipie jeździeckiej, która podczas zawodów hippicznych o Puchar Narodów w Nicei zdobyła 4 pierwsze nagrody.

Lata II wojny światowej | edytuj kod

Podczas kampanii wrześniowej Anders początkowo dowodził Nowogródzką Brygadą Kawalerii w bitwie pod Mławą. W czasie odwrotu spod Mławy nie wykonał rozkazu osłony ruchu 20 Dywizji Piechoty, co było jedną z przyczyn jej rozbicia. Następnie kilkakrotnie Naczelne Dowództwo zmieniało przydział jego brygady. W związku z tymi zmienianymi rozkazami nie są jasne powody, dla których jednostka, mimo otrzymanego rozkazu, nie wzięła udziału w bitwie nad Bzurą. W czasie przebijania się Armia „Poznań” i „Pomorze” przez Puszczę Kampinoską do Warszawy Anders odmówił gen. Tadeuszowi Kutrzebie wykonania rozkazu obrony skraju Puszczy, motywując to przewidywanymi zbyt dużymi stratami swojej brygady.

Od 12 września 1939 Anders dowodził Grupą Operacyjną Kawalerii swojego imienia. Stoczył ciężkie walki przeciwko Niemcom w okolicach Mińska Mazowieckiego i Tomaszowa Lubelskiego (w ramach drugiej bitwy tomaszowskiej). W tej ostatniej bitwie, po osiągnięciu poważnego sukcesu, jakim było zdobycie 22 września Krasnobrodu, wraz z Nowogródzką Brygadą Kawalerii opuścił zdobyte miasto i dotarł do Majdanu Sopockiego, skąd po krótkim odpoczynku udał się w kierunku Lwowa, wychodząc samowolnie z bitwy i nie powiadamiając o tym dowództwa Frontu Północnego. W wyniku tego udało mu się przebić na południe. Wobec zaciskającego się pierścienia niemiecko-sowieckiego generał Anders zdecydował rozformować Grupę Kawalerii na mniejsze grupy, które miały przedostać się na Węgry. Przebijając się w jednej z takich grup, 29 września w okolicach Sambora generał Anders został dwukrotnie postrzelony przez Ukraińców, po czym dostał się do niewoli sowieckiej.

Początkowo Andersa przetrzymywano w lwowskim szpitalu przy ul. Kurkowej 33. W grudniu 1939 odmówił przyjęcia instrukcji gen. Kazimierza Sosnkowskiego w sprawie powołania do życia ZWZ, przywiezionej z Paryża przez emisariusza Tomasza Jana Strowskiego[26]. Przebywał następnie w więzieniu Brygidki we Lwowie. 29 lutego 1940 NKWD wywiozło go do Moskwy i osadziło w centralnym więzieniu NKWD na Łubiance, a potem w więzieniu śledczym Butyrki. Na jesieni 1940 przeniesiono go z powrotem na Łubiankę, gdzie jego sytuacja polepszyła się (otrzymywał chociażby lepsze wyżywienie). Pod koniec listopada 1940 postanowił zeznawać (jego informacje niewiele znaczyły, ale później wyrzucał sobie, że się ugiął)[27]. Podczas 22-miesięcznego pobytu w więzieniu wielokrotnie go przesłuchiwano i bezskutecznie namawiano (jeszcze w lwowskim szpitalu) do wstąpienia do Armii Czerwonej.

4 sierpnia 1941 Anders został zwolniony z więzienia[28] po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i podpisaniu układu Sikorski-Majski. Wsiewołod Mierkułow uważał, że z Andersem jako byłym oficerem armii rosyjskiej rozprawić się nie będzie trudno[29]. W tym czasie Anders był zdecydowanym zwolennikiem porozumienia między rządem RP na uchodźstwie a ZSRR (w liście do generała Sikorskiego pisał o akcji sprzeciwu kierowanej przez generała Sosnkowskiego: „Podobna akcja dziś graniczy bodaj ze zdradą.”[30]). 10 sierpnia 1941 otrzymał nominację na stanowisko dowódcy Armii Polskiej w ZSRS[31]. 11 sierpnia 1941 został awansowany do stopnia generała dywizji[28][31]. W porozumieniu z władzami radzieckimi próbował przerzucać do okupowanego przez Niemców kraju podległych mu oficerów (np. ppłk Józefa Spychalskiego i ppor. Antoniego Iglewskiego)[32], co spowodowało stanowczy zakaz ze strony gen. Sikorskiego podejmowania przez Andersa jakichkolwiek działań zmierzających do nawiązania kontaktów z podziemiem w kraju i prób kierowania nim[33]. Wobec postawy władz radzieckich, które zmniejszyły ilość racji żywnościowych dla Armii Polskiej niemal o dwie trzecie[34], Anders uważał, że należy szybko ewakuować żołnierzy polskich z ZSRS i postawił Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego przed faktami dokonanymi. Ewakuację części oddziałów ustalił podczas bezpośredniej rozmowy ze Stalinem w marcu 1942 roku bez wiedzy Sikorskiego[35].

 Główny artykuł: Ewakuacja Polaków z ZSRS.

Między 24 marca a 3 kwietnia 1942, podczas pierwszej ewakuacji, 33 tys. wojskowych i 11 tys. cywilów[36][37] (uratowanych z więzień i łagrów) przetransportowano pociągami z republik Azji Środkowej w ZSRS do portu w Kranowodzku nad Morzem Kaspijskim, a następnie statkami do Iranu. Od 11 sierpnia do 1 września 1942, podczas drugiej ewakuacji, przetransportowano do Iranu 45 tys. wojskowych i 25,5 tys. cywilów[38][37]. 12 września 1942 Anders został nominowany na dowódcę Armii Polskiej na Wschodzie[39]. Stworzony przez niego 2 Korpus Polski, którego był dowódcą od 19 sierpnia 1943[40], w grudniu 1943 i styczniu 1944 został przetransportowany drogą morską z Bliskiego Wschodu do Włoch i w 1944 uczestniczył w kampanii włoskiej – jego najważniejszymi starciami były bitwa o Monte Cassino i bitwa o Ankonę.

W lutym 1943 Anders znalazł się w ostrym konflikcie z generałem Sikorskim w związku z prowadzoną przez niego polityką wobec ZSRR. Generał Sikorski napisał do niego „Ofiaruje mi Pan Generał rzetelne poparcie. Nie poparcia od Was oczekuję, ale pełnienia obowiązku żołnierskiego.” „Zwracam się więc do Generała z apelem, by odrzucił Pan wszystkich intrygantów od siebie i wojska. Intrygantów, którym się (…) zdawało, że mogą mnie obalić wraz z koncepcją jedności narodowej nawrócić do tak fatalnych dla Polski kombinacji przedwojennych[30]. Jako efekt tego listu Anders napisał list do prezydenta Raczkiewicza opowiadając się za odwołaniem Sikorskiego przez prezydenta rządu i określając go następująco: „Mówi o powstaniu w Polsce! Po to, żeby Niemcy mieli pretekst do represji, mówi o współpracy z Sowietami! […] Dzisiaj z całym zaufaniem, miłością patrzymy na Ciebie i wierzymy, że znajdziesz należyte dla sprawy polskiej rozwiązanie […] Jest ogólne mniemanie, że dla sprawy polskiej rząd powinien z trzaskiem ustąpić i ułatwić przez to pracę ludziom nowym”[41]. W połowie roku starał się załagodzić relacje z Naczelnym Wodzem pisząc m. in do Sikorskiego, że wszelkie informacje o spiskach przeciwko niemu to kłamstwo, a Naczelnemu Wodzowi podczas zapowiadanej wizytacji na Bliskim Wschodzie w oddziałach dowodzonych przez Andersa „włos z głowy nie spadnie”[35].

Andersa oskarżano o udział w domniemanym zamachu na gen. Sikorskiego na Gibraltarze (m. in. wdowa po gen. Sikorskim Helena Sikorska, zastępca dowódcy 1. Korpusu Polskiego gen. Gustaw Paszkiewicz i były adiutant – rotmistrz Jerzy Klimkowski)[35][42]. Po śmierci Sikorskiego Anders był kandydatem sił antypiłsudczykowskich na Naczelnego Wodza[43]. W czasie kryzysu politycznego po śmierci gen. Sikorskiego sprzeciwił się planom powołania na stanowisko premiera Stanisława Mikołajczyka. W liście do prezydenta Raczkiewicza stwierdził: „Wierzymy (…), że nastąpi nareszcie rozdział dowodzenia wojskiem od kierownictwa polityką (…). Melduję jednocześnie, że aż do zdecydowania tego inaczej przez Pana Prezydenta będę wykonywał wyłącznie jego rozkazy.” Oświadczenie to wzbudziło ostrą reakcję Ministra Obrony Narodowej gen. Mariana Kukiela, który napisał do prezydenta Raczkiewicza, by ten zwrócił uwagę Andersowi „na niedopuszczalność wkraczania w atrybucje Głowy Państwa, wyłamywanie się z ram hierarchii państwowej i subordynacji wojskowej i zakłócanie powszechnej żałoby w tak ciężkiej chwili.”[44]. W „Orle Białym”, piśmie Armii Polskiej na Wschodzie, którą dowodził Anders, nie zamieszczono żadnych informacji biograficznych o nowym premierze Mikołajczyku ani żadnych informacji dotyczących śmierci Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego. Wzbudziło to wzburzenie Ministra Obrony Narodowej gen. Kukiela, który w piśmie do nowego Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego prosił „by zechciał powściągnąć te wyskoki politycznego wojskowego organu prasowego przez odpowiednie pouczenie Dowódcy Armii.”[45]. Do apogeum konfliktu doszło 13 lipca 1944, kiedy to Rada Ministrów uchwaliła jednogłośnie wniosek do Prezydenta, w którym stwierdzano: „Wobec powtarzających się coraz częściej wystąpień politycznych dowództwa Armii Polskiej we Włoszech, jaskrawie szkodliwych dla interesów Państwa Rada Ministrów zwraca się do Pana Prezydenta RP o spowodowanie Naczelnego Wodza do niezwłocznego zbadania wszystkich zarzutów podniesionych przeciwko generałowi Andersowi i wyciągnięcie wszystkich konsekwencji oraz do natychmiastowego zahamowania akcji politycznej dowództwa Armii Polskiej we Włoszech.” Podczas tego posiedzenia Rządu jego członek Jan Kwapiński domagał się odwołania gen. Andersa ze stanowiska i postawienia go przed sądem[46].

24 marca 1944 r. dowódca brytyjskiej 8 Armii gen. Oliver Leese zaproponował dowódcy 2 Korpusu Polskiego zdobywanie Monte Cassino. Dał mu tylko dziesięć minut[47]. Po krótkim zastanowieniu gen. Anders, bez konsultacji z polskimi władzami wojskowymi (co spowodowało gniewną reakcję Naczelnego Wodza gen. Sosnkowskiego – przeciwnika frontalnego ataku na umocnienia niemieckie[48]) przyjął propozycję. 18 maja 1944 2 Korpus Polski, dowodzony przez generała Andersa, zdobył Monte Cassino.

Anders był zdecydowanym przeciwnikiem wywołania powstania w Warszawie w sierpniu 1944. 2 sierpnia szef sztabu Naczelnego Wodza – generał Stanisław Kopański zwrócił się do Andersa z propozycją, aby w II Korpusie przygotowano zmniejszoną kompanię komandosów w celu zrzucenia jej do walki o Warszawę. 2 dni później Anders odmówił spełnienia tej propozycji, motywując to brakiem odpowiednich ludzi. Napisał: „Osobiście uważam decyzję Armii Krajowej za nieszczęście”[49], jednak w swoich wspomnieniach pt. Bez ostatniego rozdziału, stwierdził, że mówił o decyzji dowódcy Armii Krajowej, gdyż w ten sposób ogłoszono zarządzenie powstania, „a nie wchodziłem w rolę innych czynników w tej sprawie, tym bardziej że nie mogłem w ogóle znać ich wówczas szczegółowo”[50]. 23 sierpnia 1944 roku w liście skierowanym do generała Kukiela Anders pisał: „Żołnierze nie rozumieją celowości powstania w Warszawie. Nikt nie miał u nas złudzeń, żeby bolszewicy pomimo ciągłych zapowiedzi pomogli stolicy. W warunkach tych stolica, pomimo bezprzykładnych w historii bohaterstw, z góry jest skazana na zagładę. Wywołanie powstania uważamy za ciężką zbrodnię i pytamy się, kto ponosi za to odpowiedzialność.”[51]. 31 sierpnia stwierdził: „Wywołanie powstania w Warszawie w obecnej chwili było nie tylko głupotą, ale wyraźną zbrodnią.”[52], dodał jednak w liście: „wszystkie nasze boje od Monte Cassino przez Ankonę do Linii Gotów wydają się nam małe wobec walki w stolicy”[53]. Już po powstaniu 25 maja 1945 r. Anders w rozmowie z prezydentem Raczkiewiczem i premierem Franciszkiem Arciszewskim powiedział „Jestem na kolanach przed walczącą Warszawą, jednak sam fakt powstania w Warszawie uważam za zbrodnię. Dziś oczywiście nie jest jeszcze czas na wyjaśnienie tej sprawy, ale generał Komorowski i szereg innych osób stanie na pewno przed sądem za tak straszliwie lekkomyślne i niepotrzebne ofiary.”[54].

Natomiast w książce Janusza Kazimierza Zawodnego Władysław Anders powiedział o powstaniu warszawskim: „Powstanie było kulminacyjnym punktem, tu był bastion polskości, cały świat powinien dostrzec naszą wolę. To było przed Jałtą”[55].

Według własnych wspomnień Anders podczas rozmowy z Churchillem w sierpniu 1944 r. stwierdził: „My w Warszawie mamy nasze żony, dzieci, ale wolelibyśmy, by raczej zginęły, aniżeliby miały żyć pod bolszewikami.”[56].

Anders ostro skrytykował ustalenia konferencji w Jałcie.

Wobec wzięcia do niewoli gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego od 26 lutego do 27 maja 1945 pełnił obowiązki Naczelnego Wodza.

Lata powojenne | edytuj kod

Po zakończeniu II wojny światowej Anders pozostał na emigracji, czynnie uczestnicząc w działaniach politycznych polskiego wychodźstwa. 26 września 1946 Prezydent RP Władysław Raczkiewicz mianował go Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych i Naczelnym Wodzem[57][58][59][60].

Oddziaływanie Andersa na kraj było postrzegane niejednoznacznie. W maju 1946 roku na kongresie polskich Żydów w Paryżu, zwołanym pod patronatem Światowej Federacji Żydów Polskich, jej prezydent Józef Tenenbaum stwierdził: „Głównym winowajcą mordów na Żydach w Polsce jest generał Anders”; to on „wysyła emisariuszy do Polski, aby wszczynali oni niepokoje przeciwko demokratycznemu rządowi, jednocześnie zachęcali do krwawych mordów przeciwko ostatnim ocalałym Żydom.”[61]. Na kongresie opozycyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w 1946 roku jego przywódca Stanisław Mikołajczyk stwierdził, że Anders jest „moralnym sprawcą śmierci generała Sikorskiego”[35].

26 września 1946 Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, na podstawie ustawy z 1920 o obywatelstwie Państwa Polskiego, pozbawił Andersa obywatelstwa polskiego i stopnia generała w związku z „przyjęciem bez zgody właściwych władz polskich, urzędu publicznego w państwie obcym, a to podejmując się funkcji współorganizowania Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczeń, będącego formacją paramilitarną stanowiącą część armii brytyjskiej”. Na posiedzeniu TRJN po przedstawieniu listy 75 oficerów, którzy mieli być pozbawieni obywatelstwa głos zabrał ówczesny wicepremier Stanisław Mikołajczyk zwracając uwagę, że na liście nie ma gen. Andersa. „Tak się złożyło, że główny winowajca nie będzie objęty uchwałą, a inni dobrzy żołnierze poniosą konsekwencje” – powiedział Mikołajczyk. Uwaga Mikołajczyka została przyjęta w odrębnej uchwale[62]. W 1971 Rada Ministrów, na czele której stał premier Jaroszewicz, uchyliła decyzję TRJN, ale uchwała w tej sprawie nie została opublikowana. 28 lutego 1989 przewodniczący Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego Jan Dobraczyński zwrócił się, w związku ze zbliżającą się 50. rocznicą wybuchu II wojny światowej, do Przewodniczącego Rady Państwa Wojciecha Jaruzelskiego o przywrócenie obywatelstwa polskiego Andersowi. 15 marca 1989 rząd PRL premiera Mieczysława Rakowskiego uchylił uchwałę pozbawiającą Andersa obywatelstwa[62][63].

Być może osobista interwencja Andersa u aliantów uchroniła przed deportacją do ZSRR ukraińskich żołnierzy 14 Dywizji Grenadierów SS, obywateli polskich, internowanych we Włoszech po zakończeniu wojny[64].

16 maja 1954 Anders został mianowany przez Prezydenta RP na uchodźstwie Augusta Zaleskiego generałem broni. 4 sierpnia 1954 Anders wręczył Zaleskiemu list, w którym między innymi stwierdził, że „(…) po głębokim rozważeniu wytworzonej sytuacji, stwierdzam, że nie może Pan wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej i – zgodnie z nakazem sumienia – oświadczam, że przestałem uważać Pana jako Prezydenta Rzeczypospolitej i Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Oświadczenie niniejsze przekazuję do opublikowania w dniu jutrzejszym”[65]. Tego samego dnia Prezydent Zaleski zwolnił go z zajmowanych stanowisk i przeniósł w stan spoczynku[66]. W liście skierowanym tego samego dnia Prezydent RP Zaleski napisał: „przykro mi, że tak zasłużony żołnierz splamił się w obliczu pokoleń potomnych buntem wobec swoich legalnych władz, uzurpując sobie prawa, które tak z obowiązujących przepisów prawnych, jak i dobrych obyczajów politycznych do niego nie należą”[67]. Anders wszedł do Rady Trzech (uzyskując w niej dominującą pozycję), która chciała obalić prezydenta Zaleskiego. Zaleski zwolnił gen. Andersa z funkcji Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Postępowanie Andersa ostro krytykowali m.in. ówczesny premier na uchodźstwie Stanisław Mackiewicz i redaktor Jerzy Giedroyc[48].

Od 14 października 1949 do śmierci Anders był przewodniczącym Głównej Komisji Skarbu Narodowego[68], choć w związku ze sporem z prezydentem na uchodźstwie Augustem Zaleskim Anders podporządkował Komisję Skarbu Radzie Trzech, na co Zaleski zareagował rozwiązaniem „starej” komisji i powołaniem nowej, w zawiązku z czym istniały de facto dwie Komisje[48].

Anders uczestniczył w kampanii na rzecz uwolnienia Polaków przebywających w łagrach. W 1956 poprowadził w Londynie marsz 20 tysięcy polskich emigrantów. W 1963 roku wdowa po gen. Sikorskim wysłała publiczny list do Andersa, żądając, by nie pojawiał się on na uroczystościach ku czci jej męża. W liście do gen. Kukiela, odnosząc się do tego gestu, stwierdziła odnośnie do Andersa: „(…) jawnym i zorganizowanym buntem wraz ze swą kliką dążył do zabójstwa swego Naczelnego Wodza. (…) Ten człowiek, którego mój śp. Mąż przywrócił do życia, był przecież główną przyczyną śmierci Jego, mojej śp. Córki i tylu wartościowych osób.”[35].

Do końca życia pozostał na emigracji. Ostatni dzień życia generał spędził u swoich znajomych, w domu płk. dypl. Kamila Czarneckiego i jego żony Ireny (przed laty generał wspierał edukację wojskową braci Kamila i Mariana Czarneckich po śmierci ich ojca Janusza, którego był przyjacielem)[69][70]. Zmarł dokładnie w 26. rocznicę bitwy pod Monte Cassino oraz w 50. urodziny swojej żony. Zgodnie ze swoją wolą gen. Anders został pochowany wśród swoich żołnierzy na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, we Włoszech.

Życie prywatne | edytuj kod

Anders był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego związku z Ireną Marią z domu Jordan-Krąkowską (1894–1981)[71] w 1919 urodziła się: córka Anna (Anna Nowakowska, primo voto Romanowska)[72] (zm. 2006)[73], autorka wydanych pośmiertnie wspomnień Mój Ojciec generał Anders, oraz syn Jerzy (1927–1983)[74].

Podczas pobytu na Bliskim Wschodzie Anders związał się z aktorką Ireną Borucką (Iriną Jarosewycz, pseudonim Renata Bogdańska), ówczesną żoną Gwidona Boruckiego. Kiedy do Włoch przybyła z Polski żona, syn i wnuczka, Anders zdecydował się pozostać z Ireną Borucką. Ożenił się z nią w 1948, po tym, gdy oboje otrzymali rozwody[27]. Z drugą żoną – Ireną Anders – miał córkę Annę Marię (ur. 1950)[75]. Po śmierci druga żona, Irena Anders, została pochowana obok generała na cmentarzu pod Monte Cassino.

Dokonania | edytuj kod

Awanse | edytuj kod

 • chorąży rezerwy (ros. Пра́порщик, praporszczyk) jazdy carskiej uzyskany w wyniku zdanego egzaminu w 1911[76];
 • kornet kawalerii rosyjskiej (ros. корне́т, odpowiednik podporucznika) – stopień nadany w 1915[76];
 • rotmistrz kawalerii rosyjskiej (ros. ро́тмистр) – stopień nadany w 1916[76];
 • podpułkownik – 23 maja 1919 mianowany przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej[77];
 • major – 15 lipca 1920 zatwierdzony przez Naczelnego Wodza 1 kwietnia 1920[78];
 • podpułkownik – 15 lipca 1920 otrzymał zezwolenie Ministerstwa Spraw Wojskowych na używanie tytułu podpułkownika, rok później został zweryfikowany jako rzeczywisty podpułkownik ze starszeństwem z 1 czerwca 1919;
 • pułkownik – 1 grudnia 1924 ze starszeństwem z 15 sierpnia 1924 i 2 lokatą w korpusie oficerów kawalerii[79];
 • generał brygady – 1 stycznia 1934;
 • generał dywizji – 11 sierpnia 1941;
 • generał broni – 16 maja 1954, mianowany przez władze RP na uchodźstwie.
U dołu odznaczenia gen. Andersa w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Odznaczenia i wyróżnienia | edytuj kod

Polskie
Zagraniczne

Dzieła | edytuj kod

Anders opublikował wspomnienia z lat 1939–1946 pod tytułem Bez ostatniego rozdziału (I wydanie Londyn 1949, II wydanie Londyn 1950, Londyn 1959, Warszawa 2007). Był autorem wstępu do opracowanej przez Józefa Mackiewicza dokumentalnej monografii zbrodni katyńskiejZbrodnia katyńska w świetle dokumentów (I wyd. Londyn 1948), wielokrotnie wznawianych na emigracji, w kraju w wydawnictwach podziemnych, wreszcie oficjalnie po 1989. Napisał również książkę Klęska Hitlera w Rosji 1941–1945 (I wydanie Londyn 1952, II wydanie Londyn 1972, III wydanie Londyn 1997).

Upamiętnienie | edytuj kod

Pomnik Władysława Andersa w krakowskim Parku Jordana

Postać generała Andersa pojawia się w filmach Do krwi ostatniej (1978) w reż. Jerzego Hoffmana (gdzie wcielił się w niego Marek Walczewski)[98] oraz Katastrofa w Gibraltarze (1984) w reż. Bohdana Poręby (zagrał go Arkadiusz Bazak)[99].

Po 1990 jego imię nadano ulicom i placom kilku polskich miast – m.in. w Krakowie, w Nowej Hucie znajduje się aleja jego imienia[100], a w Gnieźnie park. Jego imię noszą też jednostki Wojska Polskiego oraz liczne szkoły (m.in. Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku, XXI Liceum Ogólnokształcące, Technikum Budowlane nr 1 w Poznaniu oraz Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie) i kilka struktur organizacyjnych ZHP i ZHR.

W 1991 został wybity medal z podobizną gen. Władysława Andersa o treści Powstanie Armii Polskiej w ZSRR 1941 – 1991, wydany przez Mennicę Państwową, a zaprojektowany przez Hannę Jelonek[101]. W 2002 Narodowy Bank Polski wydał monety kolekcjonerskie z wizerunkiem Władysława Andersa.

Uchwałą z 20 grudnia 2006 Senat RP zdecydował o ustanowieniu roku 2007 Rokiem Władysława Andersa[102].

Władysław Anders upamiętniony został w ramach projektu „słynni Polacy XX w.” popiersiem, które stoi w parku im. Henryka Jordana w Krakowie (III.7) – odsłonięcie 18 maja 2007. Dla upamiętnienia generała został nazwany wóz bojowy „Anders” z 2010.

W 2013 przed rodzinnym domem Andersów (obecnie szkoła) w Krośniewicach został odsłonięty pomnik gen. Andersa, wykonany przez rzeźbiarza Roberta Sobocińskiego. Honorowym gościem uroczystości była córka generała, Anna Maria Anders[75].

Filmy dokumentalne
 • Generał Anders i jego armia (1987), scenariusz i reżyseria: Witold Zadrowski
 • Bo wolność krzyżami się mierzy … Generał Anders (1989), scenariusz i reżyseria: Krzysztof Szmagier
 • Generał Polskich nadziei … (Władysław Anders 1892–1970) (2007) – dwuczęściowy film dokumentalny, reżyseria: Hanna Kramarczuk i Leszek Wiśniewski, scenariusz: Jan Tarczyński (także pomysłodawca), Tadeusz Kondracki. W postać generała wcielili się Robert Jarociński i Jan Machulski.
 • Ułani Andersa 1939–1948 (2009), scenariusz i reżyseria: Janusz Sidor

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Konwersji na wiarę katolicką gen. Władysław Anders dokonał 27 czerwca 1942 w miejscowości Jangi-Jul pod Taszkientem w Uzbekistanie (ówcześnie Uzbecka Socjalistyczna Republika Radziecka w ZSRR) w czasie uroczystości, której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego arcybiskup gen. dyw. Józef Gawlina[9].

Przypisy | edytuj kod

 1. Władysław Anders, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2018-12-31] .
 2. Biografia Władysław Anders – postacie II wojny światowej, www.sww.w.szu.pl [dostęp 2018-12-31] .
 3. a b Markert 2012 ↓, s. 9.
 4. Albert Anders, geni_family_tree [dostęp 2018-03-13]  (ang.).
 5. Albert Anders, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2018-12-31] .
 6. Elżbieta Anders, geni_family_tree [dostęp 2018-03-13]  (ang.).
 7. Bogusz Szymański: Władysław Anders. gazeta.pl, 2010-10-28. [dostęp 2009-11-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-06)].
 8. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 9. 75. lat temu konwersja gen. Andersa na katolicyzm. „Wspólnota Andersa”, 27 czerwca 2017. [dostęp 2021-09-15].
 10. Markert 2012 ↓, s. 10.
 11. a b Markert 2012 ↓, s. 11.
 12. a b c Władysław Anders: Bez ostatniego rozdziału, s. 4.
 13. Księga Pamiątkowa Arkonii 1879–1979.
 14. a b Markert 2012 ↓, s. 13.
 15. Bujniewicz i Sawicka 2007 ↓, s. 22.
 16. Markert 2012 ↓, s. 14.
 17. a b c Władysław Anders: Bez ostatniego rozdziału, s. 5.
 18. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” ↓, Nr 11 z 10 lutego 1924 roku, s. 57.
 19. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” ↓, Nr 71 z 26 lipca 1924 roku, s. 407.
 20. M. Patelski: Służba płk. dypl. Władysława Andersa w Generalnym Inspektoracie Kawalerii (1924–1926). W: Andrzej Szczepaniak (red.): Generał Władysław Anders – żołnierz czasu pokoju i wojny.
 21. Członkowie Towarzystwa Hodowli Konia Arabskiego w Polsce. lenczewski.com.pl. [dostęp 24 marca 2015].
 22. Dział urzędowy. Spis członków Wojskowego Klubu Samochodowego i Motocyklowego w dniu 15 marca 1926 r.. „Automobilista Wojskowy”, s. 3, nr 2 z 15 marca 1926. Wojskowy Klub Samochodowy i Motocyklowy. 
 23. Dział urzędowy. Władze klubowe. „Automobilista Wojskowy”, s. 4, nr 3 z 1 kwietnia 1926. Wojskowy Klub Samochodowy i Motocyklowy. 
 24. Stanisław Haller: Wypadki warszawskie od 12 do 15 maja 1926 r., Kraków 1926, s. 11.
 25. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” ↓, Nr 46 z 25 października 1926 roku, s. 373.
 26. Jerzy Węgierski: Zdrajcy, załamani, zagadkowi (próba oceny zachowań wybranych oficerów konspiracji polskiej w Małopolsce Wschodniej, aresztowanych w latach 1939–1941), w: Piotr Chmielowiec (red.); Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941, Rzeszów – Warszawa 2005, s. 21.
 27. a b Bartosz T. Wieliński: Niezłomny. W: „ale Historia”, nr 20/122, s. 6.
 28. a b Bogusław Polak. Andersa potyczki z Rosjanami. „Rzeczpospolita”. Generał Anders. Dodatek Specjalny Rzeczpospolitej, s. J3, 2020-09-08 (pol.). 
 29. Paweł Wieczorkiewicz: Historia polityczna Polski 1935–1945, Warszawa 2005, s. 241–242.
 30. a b Duraczyński 1986 ↓, s. 25
 31. a b Markert 2012 ↓, s. 44.
 32. Stanisław Piwowarski: Józef Spychalski (pol.). [dostęp 2021-03-26].
 33. Andrzej Leon Sowa: Kto wydał wyrok na miasto. Plany operacyjne ZWZ-AK (1940–1944) i sposoby ich realizacji, Wydawnictwo Literackie 2016, ​ISBN 978-83-08-06095-7​, s. 150.
 34. Sławomir Kalbarczyk. Doskonała rozgrywka Andersa. „Rzeczpospolita”. Generał Anders. Dodatek Specjalny Rzeczpospolitej, s. J4, 2020-09-08 (pol.). 
 35. a b c d e Krzysztof Jóźwiak: Zaczyna mi pan wyrastać ponad głowę. W: „Rzeczpospolita – Rzecz o historii”, 10 marca 2017, str. J8.
 36. Markert 2012 ↓, s. 51.
 37. a b Kowalski, Ossowski i Sitarek 2012 ↓, s. 54.
 38. Markert 2012 ↓, s. 52.
 39. Markert 2012 ↓, s. 53.
 40. Bujniewicz i Sawicka 2007 ↓, s. 8.
 41. Andrzej Leon Sowa: Kto wydał wyrok na miasto. Plany operacyjne ZWZ-AK (1940–1944) i sposoby ich realizacji, Wydawnictwo Literackie 2016, ​ISBN 978-83-08-06095-7​, s. 159.
 42. Zobacz też Oskarżenia – Kontrowersje – Film „Generał – zamach na Gibraltarze” – zagadka śmierci gen. Sikorskiego.
 43. Jan Ciechanowski: Powstanie Warszawskie, Bellona, ​ISBN 978-83-7549-074-9​, s. 564.
 44. Duraczyński 1986 ↓, s. 60.
 45. Duraczyński 1986 ↓, s. 65.
 46. Duraczyński 1986 ↓, s. 147.
 47. Harvey Sarner Zdobywcy Monte Cassino …, s. 182.
 48. a b c Paweł Ziętara: Rokosz generała Andersa. W: „Rzeczpospolita – PlusMinus”, 20/21 grudnia 2014, s. P26.
 49. Andrzej Leon Sowa:Kto wydał wyrok na miasto. Plany operacyjne ZWZ-AK (1940–1944) i sposoby ich realizacji, s. 447.
 50. Władysław Anders: Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946. s. 254.
 51. Andrzej Leon Sowa: Kto wydał wyrok na miasto. Plany operacyjne ZWZ-AK (1940–1944) i sposoby ich realizacji, s. 677.
 52. Jan Ciechanowski: Powstanie warszawskie, Pułtusk – Warszawa 2009, ​ISBN 978-83-7549-074-9​, s. 357.
 53. Norman Davies: Powstanie ’44. Kraków: Znak, 2008, s. 466.
 54. Andrzej Leon Sowa: Kto wydał wyrok na miasto. Plany operacyjne ZWZ-AK (1940–1944) i sposoby ich realizacji, s. 678.
 55. Janusz Zawodny: Uczestnicy i świadkowie powstania warszawskiego. Wywiady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 15.
 56. Michał Zarzycki: Anders wobec Powstania. W: „Karta”, nr 42, s. 144.
 57. Józef Smoliński Polskie władze państwowe i wojskowe na uchodźstwie, s. 102.
 58. Tadeusz Kryska-Karski i Stanisław Żurakowski Generałowie Polski niepodległej, s. 23 (autorzy podali datę 8 listopada 1946).
 59. Piotr Stawecki Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918–1939, s. 69 (autor podał datę 8 listopada 1946).
 60. Jerzy Morawicz: Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W: Leonidas Kliszewicz (red.): Mobilizacja uchodźstwa do walki politycznej 1945–1990, Londyn 1995, s. 5, 9, 22.
 61. August Grabski: Żydzi skazani na komunę. W: „Gazeta Wyborcza”, 16/17 września 2006, s. 30.
 62. a b „Rzeczpospolita”, 20 marca 1989.
 63. Aleksander Kochański: Polska 1944–1991. Informator historyczny, Tom III, część 1, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 861.
 64. Grzegorz Motyka: Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła, Kraków, Wydawnictwo Literackie 2011, ​ISBN 978-83-08-04576-3​, s. 269 (OCLC 751572861).
 65. IPMS sygn. A.44.49/24 1954 ↓, s. 218.
 66. Markert 2012 ↓, s. 74.
 67. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Nr 8, Londyn, 14 sierpnia 1954, s. 48, 51.
 68. Eugeniusz S. Kruszewski: Prawno-polityczne podstawy funkcjonowania władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939–1990. W: „Przegląd Polsko-Polonijny”, 2/2011, ISSN 2083-3121, s. 64.
 69. Irena Delmar-Czarnecka: |Andersowie, „Tygodnik Powszechny”, 4, stycznia 2011 (dostęp 2017-06-23).
 70. Jolanta Ciosek: Bliżej ojczyzny, „Dziennik Polski”, 4 września 2010 (dostęp 2017-06-22).
 71. Irena Maria Anders (Jordan-Krąkowska). www.geni.com. [dostęp 2015-06-23].
 72. Historia. wladyslawanders.org. [dostęp 2016-01-15].
 73. Anna Nowakowska (Anders). www.geni.com. [dostęp 2015-06-23].
 74. Jerzy Anders. Sejm-Wielki.pl. [dostęp 2015-06-23].
 75. a b Anna Maria Anders – córka generała i pieśniarki, a nie karciarza i szansonistki. W: „Polska. Dziennik Łódzki”, wydanie A, 24–27 XII 2015, s. 36.
 76. a b c d e f Andrzej Nieuważny, Aleksiej Wasiliew: Gen. Anders w służbie cara (pol.). WIEM – Portal Wiedzy, 17 sierpnia 2009. [dostęp 26 marca 2018].
 77. „Tygodnik Urzędowy Naczelnej Rady Ludowej”, nr 16 z 4 czerwca 1919 r.
 78. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, nr 28 z 28 lipca 1920.
 79. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, nr 131 z 17 grudnia 1924.
 80. M.P. z 1996 r. nr 11, poz. 124.
 81. Zbigniew Puchalski: Dzieje polskich znaków zaszczytnych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 196.
 82. a b c Zbigniew Mierzwiński: Generałowie II Rzeczypospolitej, Warszawa: Polonia, 1990, s. 31.
 83. Krzysztof Filipow: Order Virtuti Militari 1792–1945, Bellona, Warszawa 1990, s. 141.
 84. Dekret Wodza Naczelnego L. 3109 z 30 czerwca 1921 r. („Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, nr 28 z 1921 r., poz. 1121).
 85. M.P. z 1938 r. nr 258, poz. 592.
 86. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, nr 123 z 20 listopada 1925.
 87. Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”. Nr 9, s. 106, 19 marca 1934. 
 88. a b c d e f g h i j k l m n o Markert 2012 ↓, s. 89.
 89. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Odznaczenia. Generał Broni Władysław Anders. wsiz.rzeszow.pl. [dostęp 2014-07-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-26)].
 90. Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych L. 2035 z 1921 r. („Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, nr 40 z 1921, poz. 1854, s. 1570).
 91. Zbigniew Puchalski: Dzieje polskich znaków zaszczytnych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 196–209.
 92. Stefan Melak: Gwiazda Wytrwałości, usqe ad finem, Warszawa 1997.
 93. a b c d e f g h i j k l m Markert 2012 ↓, s. 90.
 94. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, nr 16 z 12 kwietnia 1926.
 95. Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych L. 1717 z 28 maja 1921 r. („Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, nr 29, 1921, poz. 1208).
 96. Andrzej Bąkowski: Generał Władysław Anders. palestra.pl. [dostęp 18 marca 2014].
 97. Jarosław Sozański: Tajemnice zakonu maltańskiego, Kom-Pakt, Warszawa 1993, s. 142.
 98. Do krwi ostatniej, FilmPolski.pl.
 99. Katastrofa w Gibraltarze, FilmPolski.pl.
 100. Alfabetyczny wykaz ulic Miasta Krakowa. 2005-01-26 (akt.). [dostęp 2017-05-12].
 101. Andrzej Romaniak: Medale, medaliony, plakiety. Katalog zbiorów. Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku, 2005, s. 105. ISBN 83-919305-8-0.
 102. M.P. z 2006 r. nr 90, poz. 935.

Bibliografia | edytuj kod

Literatura, linki zewnętrzne | edytuj kod

Członkowie Rady Trzech

Wodzowie Naczelni Polskich Sił Zbrojnych

Kontrola autorytatywna (osoba):Encyklopedia internetowa:
Na podstawie artykułu: "Władysław Anders" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy