WIG-banki


WIG-banki w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

WIG-bankiindeks giełdowy spółek sektora bankowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spis treści

Charakterystyka subindeksu WIG-banki | edytuj kod

WIG-banki – subindeks sektorowy indeksu WIG obliczany przez Giełdę od 31 grudnia 1998 roku[1].

W dniu bazowym wartość indeksu była równa wartości indeksu WIG i wynosiła dla indeksu WIG-banki 12 795,60 pkt (1 279,56 pkt. po denominacji), kapitalizacja bazowa 9 799 574 250,00 zł.

Wartość tego subindeksu pozwala ocenić efektywność inwestowania w spółki z sektora bankowego.

W portfelu tego indeksu znajdują się spółki uwzględniane w WIG, należące do sektora bankowego.

Subindeks ten opiera się na metodologii indeksu WIG i uwzględnia również dochody z tytułu dywidend i praw poboru (dochody z tytułu dywidend i praw poboru są odejmowane od kapitalizacji spółki, wpływając na zmianę tzw. współczynnika korygującego).

Inne subindeksy:

Zasady obliczania | edytuj kod

Wartość indeksu oblicza się według wzoru:

( i = 1 n P ( i ) S ( i ) / t = 1 n P ( 0 ) S ( 0 ) K ( t ) ) B ( 0 ) ) {\displaystyle \left(\sum \limits _{i=1}^{n}P(i)*S(i)/\sum \limits _{t=1}^{n}P(0)*S(0)*K(t)\right)*B(0))}

gdzie:

S(i) – pakiet uczestnika indeksu ‘i’ na danej sesji
P(i) – kurs uczestnika indeksu ‘i’ na danej sesji
S(0) – pakiet uczestnika indeksu ‘i’ na sesji w dniu bazowym
P(0) – kurs uczestnika indeksu ‘i’ na sesji w dniu bazowym
K(t) – współczynnik korygujący indeksu na danej sesji
B(0) – wartość indeksu w dniu bazowym

Zasady publikacji | edytuj kod

Wartość otwarcia ogłaszana jest o 11:30 – o ile transakcje na sesji pozwolą wycenić co najmniej 65% kapitalizacji portfela. Wartość bieżąca po drugim fixingu podawana jest o 15:20. Wartość zamknięcia publikowana jest, po zakończeniu sesji o godzinie 16:35. W przypadku, gdyby anulowanie transakcji giełdowych wpłynęło na wartość subindeksu, to po sesji giełdowej powtórnie oblicza się i podaje do publicznej wiadomości wartość indeksu otwarcia, zamknięcia oraz dziennego maksimum oraz minimum tego subindeksu giełdowych. W trakcie sesji giełdowej Giełda nie ma możliwości ich powtórnego obliczania.

Zmiany okresowe i nadzwyczajne | edytuj kod

Zmiany okresowe dokonywane są po zakończeniu każdego kwartału w oparciu o aktualną listę sektora oraz okresowe zmiany portfela indeksu WIG (tzw. Rewizja kwartalna). Pakiety subindeksu muszą być równe pakietowi akcji, które wchodzą w skład subindeksu w indeksie WIG.

Ewentualne zmiany nadzwyczajne dokonywane są wraz ze zmianami portfela indeksu WIG.

Przypisy | edytuj kod

  1. Charakterystyka subindeksów WIG. [dostęp 2010-12-19].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "WIG-banki" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy