Warianty tekstowe Nowego Testamentu


Warianty tekstowe Nowego Testamentu w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Warianty tekstowe Nowego Testamentu – warianty tekstu greckiego 27. ksiąg Nowego Testamentu, które powstały w wyniku zamierzonych lub nieświadomych zmian w tekście pierwotnym dokonanych przez kopistów przy sporządzaniu kolejnej kopii tekstu. Niektóre z wariantów powstały w wyniku błędu, na przykład kiedy oko kopisty zatrzymało się na podobnym słowie, ale znajdującym się w innym miejscu oryginalnego tekstu. Jeżeli oko wróciło na wcześniejsze słowo, powstawało powtórzenie (błąd dittografii). Jeżeli oko spojrzało na dalsze słowo, powstawało opuszczenie (błąd homoioteleuton). W innych przypadkach kopista dodawał tekst z pamięci, z innych paralelnych tekstów (najczęściej miało to miejsce w Ewangeliach synoptycznych). Czasami zmieniał pisownię. Synonimy zastępował substytutami. Zaimki zamieniano w rzeczowniki (zwrot jak „On powiedział” stał się zwrotem „Jezus powiedział”).

Spis treści

Historia badań | edytuj kod

Orygenes był jednym z pierwszych, który zastanawiał się nad różnicami w tekście Nowego Testamentu i deklarował swoje preferencje dla określonych wariantów. W Mat 27,16-17 faworyzował „Barabasz” przeciwko „Jezus Barabasz” (In Matt. Comm. ser. 121). W Jan 1,28 preferował „Bethabara” zamiast „Betania” jako miejsce gdzie Jan chrzcił (Komentarz do Ewangelii św. Jana VI.40 (24)). „Gergeza” raczej niż „Geraza” albo „Gadara” (Komentarz do Ewangelii św. Jana VI.40 (24)). Orygenes odnotował dwa warianty w Hebr 2,9 „z dala od Boga” i „przez łaskę Bożą”. W Komentarzu do Ewangelii Mateusza Orygenes napisał: „Tymczasem jest oczywiste, że istnieje duża różnica między rękopisami; wynika ona bądź z niedbalstwa pewnych kopistów, bądź z niegodziwej śmiałości niektórych, bądź winę za to ponoszą ci, <którzy nie zwracają uwagi>na poprawność tekstów, bądź ci, którzy poprawiając dodają lub usuwają, co im się podoba”[1].

John Mill w roku 1707 oszacował liczbę wariantów Nowego Testamentu na 30 000[2]. Jednak Mill miał do dyspozycji zaledwie około stu rękopisów NT. Eberhard Nestle, w końcu XIX wieku podał liczbę od 150 000 do 200 000 wariantów[3]. Obecnie Ehrman mówi o 400 000 wariantach[4] a Daniel B. Wallace o 300–400 tysiącach wariantów[5].

W dalszej części artykułu podana została skrócona lista wybranych wariantów tekstowych Nowego Testamentu.

Niektóre spośród stosowanych skrótów
 • syrcur – kuretoński[a]
 • syrh – harkleński[b]
 • syrpPeszitta
 • syrpal – palestyński[c]
 • syrph – filokseński[d]
 • syrsin – synajski[e]
 • cop – przekłady koptyjskie:
 • copsa – sahidycki dialekt języka koptyjskiego
 • copbo – bohairycki dialekt języka koptyjskiego
 • copfay – fajumski dialekt języka koptyjskiego
 • copach – achmimski dialekt języka koptyjskiego
 • arm – przekład ormiański
 • goth – przekład gocki (Codex Argenteus)
 • geo – przekład gruziński
 • geo1 – rękopis Adysz
 • geo2 – rękopisy Opiza i Tbet

Ewangelia Mateusza | edytuj kod

Papirus 1 verso z tekstem Mateusz 1,1-9; w 1,3 zawiera wariant Ζαρε przeciwko Ζαρα  Osobny artykuł: Ewangelia Mateusza.

Mateusz 1,24

ἐγερθεὶς (wstał) – א, B, C, Z, 071, f1 διεγερθεὶς (został zbudzony) – C3, D, L, W, 087, f13, Byz mss

Mateusz 1,25

υἱὸν (syn) – א, B, Z, 071, f1, f13, 33 τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον (jej pierworodny syn) – C, D, K, L (brak αὐτῆς), W, Δ, Π, 28, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1365, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, 70, 185, 333, 1761, itaur, f, ff1, vg

Mateusz 2,18

κλαυθμὸς (płacz) – א, B, 0250, f1, it(q), aur, b, c, f, ff1,g1,k, l, 1, vg, syrp, pal, copsa, bo, eth θρῆνος καὶ κλαυθμός (lament i płacz) – C, D, K, L, W, Δ, Π, f13, 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1241, 1253, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, 70, 150, 185, 1761, syrcur, syrs, syrh, arm

Mateusz 4,10

ὕπαγε (idź precz) – א, B, C*, K, P, W, Δ, 0233, f1, f13, 565, 700, 892 ὕπαγε ὀπίσω μου (idź precz ode mnie) – C2, D, L, Z, 28, 33, 8922, 1009, 1010, 1071, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1365, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, 76, itb, d, h, l, vg, syrc, h ὕπαγε ὀπίσω σου (idź precz za siebie) – syrs vade retro – ita, aur, c, ff1, g1

Mateusz 5,44

ευλογειτε τους καταρωμενους υμας, καλως ποιειτε τοις μισουσιν υμας (błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą) – K, L, W, Δ, Θ, Π, f13, 28, 33, 565, 70, 892, 1009, 1010, 1079, 1195, 1216, 1241, 1242, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect brak w א, B, f1 itk syrc, s copsa, bo[6]

Mateusz 5,47

ἐθνικοί (poganie) – א, Β, Δ, f1, 33, 892, 1071, 1216, 1230, 1241, 1365, it, vg τελῶναι (poborcy podatków) – Κ, L, W, Δ, Θ, Π, f13, 28, 565, 700, 1009, 1010, 1079, 1195, 1242, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, ith, syrp, goth, geo

Mateusz 6,13 (patrz 1 Krn 29,11-13)

ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (bo Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. amen) – K, L, W, Δ, Θ, Π, f13, 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1365, 1546, 1646, Byz, Lect ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (bo Twoje jest królestwo i moc i chwała, Ojca i Syna i Ducha Świętego na wieki. amen) – 157, 225, 418 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (bo Twoja jest moc na wieki. amen) – k ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (bo Twoja jest moc i chwała na wieki. amen) – copsa, fay ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (bo Twoje jest królestwo i moc na wieki. amen) – syrc ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (bo Twoje jest królestwo, Ojca, i Syna i Ducha Świętego na wieki. amen) – 1253 ominięty przez א, B, D, 0170, f1, 547, it, vg, copbo

Mateusz 6,15

τὰ παραπτώματα αὐτῶν (ich przestępstwa), ominięty przez א, D, 1-118-205-209-1582, 22, 892*, ita, aur, c, ff1, g1, syrh Mt 8,13 w Kodeksie Naniańskim

Mateusz 8,13 (por. Łk 7,10)

και υποστρεψας ο εκατονταρχος εις τον οικον αυτου εν αυτη τη ωρα ευρεν τον παιδα υγιαινοντα (a kiedy setnik powrócił do swego domu tej godziny, znalazł sługę zdrowym) – א, C, (N), U, Θ, (0250), f1, (33, 1241), itg1, syrh[7]. brak w większości mss

Mateusz 9,34

οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον ἐν τᾡ ἂρχωντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια (Ale faryzeusze powiedzieli: „On wypędza demony [mocą] księcia demonów”) – opuszczone przez D, ita, d, k, syrsin, Hilary (hiatus w e, syrcur)

Mateusz 12,47

wiersz ominięty przez א, B, L, 1009, 12, itff1, k, syrc, s, copsa

Mateusz 13,33

ἐλάλησεν αὐτοῖς (powiedział im) – mss tekstu aleksandryjskiego, cezarejskiego i bizantyjskiego ominięte przez – D, itd, (k), syrsin, syrcur

Mateusza 13,35

 • W Ewangelii Mateusza powiedziano zatem: ‘Stało się to po to, aby spełniło się to, co zostało napisane u proroka Asafa’. Taka lekcja znajduje się we wszystkich dawnych kodeksach, lecz ludzie nie znający się na rzeczy usunęli ten fragment. Natomiast wiele wydań Ewangelii do dziś zawiera lekcje: ‘Aby spełniło się to, co zostało napisane przez proroka Izajasza: ‘Otworzę moje usta w przypowieściach i opowiem postanowienia od początku’. Słów tych jednak nie wypowiada Izajasz, lecz Asaf (Orygenes, Hom.Ps. 1/77:2; Hieronim, Kom.Mat. II, 13,35), – Kodeksy א, Θ, f1, f13, 33

Mateusz 14,12

σωμα (ciało) – W, 0106, 0136, Byz, lat, syrh copsa πτωμα (zwłoki) – א, B, C, D, L, Θ, f1, f13, 33, 565, 700, 892, 1010, 1241, 1424, ite, k, syrs, c, p copbo

Mateusz 15,6

τὸν πατέρα αὐτοῦ (jego ojca) – אa, B, D, ita, d, e, syrc, copsa, geo τὸν πατέρα ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ (ojca i jego matkę) – Θ, f1, (1216 opuszcza αὐτοῦ), 184, geoB, Orygenes τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα (jego ojca albo matkę) – 084, f13, 33, 700, 892, 1071 τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ (jego ojca albo jego matkę) – C, K, L, W, X, Δ, Π, 0106, 1009, 1010, 1079, 1195, 1230, 1242, 1253, 1344, 1365, (1546), 1646, 2148, 2174, Byz, Lect τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ (jego ojca i jego matkę) – 565, 1241

Mateusz 15,6 (patrz Marek 7,13)

τὸν λόγον (słowo) – אa, B, D, Θ, 700, 892, 1230, ita, b, d, e, ff1, syrc, s, p, hmg, copsa, bo, arm, eth, geo, Diatessaron, Ireneusz, Orygenes, Euzebiusz, Augustyn τὸν νόμον (prawo) – א*, b, C, 084, f13, 1010, geo2 τὴν ἐντολήν (przykazanie) – K, L, W, X, Δ, Π, 0106, f1, 33, 565, 1009, 1071, 1079, 1216, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, itaur, c, f, g1, l, q, vg, syrh, Orygenes Mateusz 15,15 w kodeksie 0237; wariant „przypowieść”

Mateusz 15,15

τὴν παραβολὴν ταύτην (przypowieść tę) – C, D, K, L, W, X, Θ, Π, 0119, 33, 565, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect τὴν παραβολὴν αὐτήν (przypowieść tę) – Δ ταύτην τὴν παραβολήν (tę przypowieść) – f13 τὴν παραβολήν (przypowieść) – א, B, 0237, f1, 700, 892, copsa, bo, geoB

Mateusz 15,31

λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς – C, K, L, P, W, X, Δ, Π, 565, (700c), 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1242, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, 1231m, 1761 itd, f, q λαλοῦντας, κυλοὺς ὑγιεῖς – 185 λαλοῦντας καὶ κυλλοὺς ὑγιεῖς – D, Θ, f13, 33, 1230, 1253, 76, syrp, h ἀκούοντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς – B ἀκούοντας, κυλοὺς ὑγιεῖς – 211 ἀκούοντας καὶ λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς – N, O, Σ, λαλοῦντας – א, f1, 700*, 892, 184, it, vg, syr, eth, geo, Orygenes

Mateusz 16,2b-3 Rękopisy tekstu aleksandryjskiego nie zawierają tego tekstu. Również najstarsze bizantyjskie rękopisy nie mają go bądź kwestionują jego autentyczność.

 • Tego nie ma w wielu kodeksach (Hieronim, Kom.Mat II:16,2-3) – brak np. w א, B, X, f13, 1216

Mateusz 16,12

της ζυμης των αρτων (kwasu chlebów) – א2, B, L, 892, 1009, 1241 της ζυμης των αρτων των Φαρισαιων και Σαδδουκαιων (kwasu chlebów faryzeuszy i saduceuszy) – א, ff1, syrc της ζυμης των Φαρισαιων (kwasu faryzeuszy) – 33 των αρτων (chlebów) – f1 της ζυμης του αρτου (kwasu chleba) – C, W, Byz, itc, f, q, syrp, syrh, copsa, bo της ζυμης (kwasu) – D, Θ, f13, 565, ita, b, ff2, syrs

Mateusza 16,20

 • Mateusz zatem według pewnego rękopisu napisał: ‘Wtedy polecił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.(...) Trzeba także wiedzieć, że niektóre rękopisy Ewangelii według Mateusza mają: ‘Surowo przykazał’ (Orygenes, Kom.Mt. 12:15)

Mateusz 17,21

werset opuszczony przez א, B, Θ, 33, 892, syrc, pal, copsa, bo, arm, eth werset występuje w C, D, K, L, W, X, Δ, Π, f1, f13

Mateusza 18,1

 • [Mateusz] oddał według jednych rękopisów: ‘W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa’, według zaś innych: ‘W tym dniu’ (Orygenes, Kom.Mt. 13:14)

Mateusz 18:11

werset opuszczony przez א, B, L*, Θ, 33, 892txt, it, syr, cop

Mateusz 19,29

ἐκατονπλασίονα (stokrotnie) – א, C, D, W, Θ, f1, f13, 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 2148, 2174, Byz, Lect, it, vg, syr, copbo, arm, eth πολλαπλασίονα (wielokrotnie) – B, L, 1010, syrpal, copsa, ethmss

Mateusz 20,28

D, Φ, syrcur, vgmss zawierają dodatek:

„Ale wy dążcie, by wzrastać z tego, co jest małe, a z większego mniejszym być. Kiedy wejdziecie do domu wezwani na obiad, nie siadajcie na prominentnych miejscach, aby nie wszedł ktoś dostojniejszy od ciebie i gospodarz nie przyszedł, i nie powiedział tobie: Usiądź niżej. I będziecie zawstydzeni. Lecz jeśli usiądziesz na niższym miejscu i przyjdzie do ciebie ktoś niższy, wtedy gospodarz powie tobie: Usiądź wyżej. Będzie to dla ciebie korzystne.”[8]

Mateusz 21,10

γαμος (wesele) – B1, D, W, Θ, 085, 0161, f1, f13, Byz νυμφων (oblubieniec) – א, B, L, 0138, 892, 1010 αγαμος – C Kodeks 087, Mt 21,19-24

Mateusz 21,31[9][10]

ὁ πρῶτος (pierwszy) – א, C*, K, W, Δ, Π, Byz ὁ δεύτερος (drugi) – 4, 273 ὁ ὕστερος (następny) – B ὁ ἔσχατος (ostatni) – D, Θ, f13

Mateusz 21,44

Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον (A kto upadnie na ten kamień) – א, B, C, K, L, W, X, Δ, Π, 0138, 33, 892, 1010, 1546, f1, f13, 28, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, it, vg, syr, cop, arm, eth, geo ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον (Kto upadnie na ten kamień) – Θ, 1079, 1546 cały wiersz opuszczony przez P 104 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{104}} , D, 33, ita, b, d, e, ff1, ff2, r1, syrsin, Ireneuszlat, Orygenes, Euzebiusz

Mateusz 23,26

καὶ τῆς παροψίδος (i misie) – B, C, L, W, 33, Byz, cop ominięty przez D, Q, 1-118-209-1582, 700, ita, d, e, ff1, r1, syrsin, geo, Ireneuszlat, Klemens (hiatus w b, syrcur)

Mateusz 23,35

εως του αιματος Ζαχαριου (aż do krwi Zachariasza) – א εως του αιματος Ζαχαριου υιου Βαραχιου (aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza) – pozostałe rękopisy

Mateusz 23,38

ἔρημος (pustynia) – mss zachodnie, cezarejskie, bizantyjskie i niektóre aleksandryjskie opuszczone przez P 77 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{77}} ?, B, L, 184

Mateusza 24,36

 • ‘O dniu zaś owym i o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec’. W niektórych kodeksach łacińskich dodano: ‘ani Syn’, podczas gdy w greckich, a szczególnie w manuskryptach Adamantiusa i Pieriusa nie jest to dopisane. Ponieważ jednak w niektórych to można przeczytać (Hieronim, Kom.Mat. IV:24,36)
zwrot „ani syn” zawierają – א* (tekst pierwotny oraz jego druga korekta; pierwszy korektor usunął „ani syn”, drugi przywrócił), B, D, Θ, Φ, f13, 28, 1195, 1230*, 2680, al, it, vgmss, syrpal, Diatessaron, Ireneusz, Hilary, Ambroży, Orygenes, Chryzostom, Augustyn, Cyryl zwrot „ani syn” pomijają – א1, L, W, Y, Δ, Π, Σ, 0133, f1, 22 – 2174, Byz, itg, l, vg, syrsin, syrp, syrh, cop, Orygenes (znał oba warianty), Bazyli, Hieronim (znał oba warianty) i in.

Mateusz 25,17

ἐκέρδησεν (zyskał) – א, B, C*, L, 33, 892, 1010, 1546, itaur, g1, l, vg, syrp, pal, copsa, bo, arm, eth καὶ αὐτὸς ἐκέρδησεν (i on zyskał) – D, itd ἐκέδησεν καὶ αὐτός (zyskał i on) – A, C3, K, W, X, Δ, Θ, Π, 074, f1, f13, 28, 565, 700, 1009, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1646, 2174, Byz, Lect, ith, syrh Mateusz 25,41-46 w Chester Beatty I Papirus 37 recto; fragment Mt 26,19-37; w Mt 26,28 przekazuje wariant przymierza

Mateusz 26,28

διαθήκης (przymierza) – mss aleksandryjskie oraz Θ καινῆς διαθήκης (nowego przymierza) – mss zachodnie, cezarejskie i bizantyjskie

Mateusz 27,4

ἀθῷον (niewinny) – א, B*, C, K, W, X, Δ, Π, Byz, Lect δίκαιον (sprawiedliwy) – B2mg, L, Θ

Mateusz 27,9

ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου (wypełniło się słowo powiedziane przez Jeremiasza proroka) – ominięte słowo Ιερεμιου (Jeremiasza) w manuskryptach: Φ, 33, ita, b, syrs, syrp, copbo ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ζαχαρίου τοῦ προφήτου (wypełniło się słowo powiedziane przez Zachariasza proroka) – 22, syrhmg ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰησαίου τοῦ προφήτου (wypełniło się słowo powiedziane przez Izajasza proroka) – 21

Mateusz 27,16

Ἰησοῦν τὸν Βαραββᾶν (Jezus Barabasz) – Θ, f1, 700*, syrs, pal, arm, geo2 τὸν Βαραββᾶν (Barabasz) – B, 1010, Orygenes Βαραββᾶν (Barabasz) – א, A, D, K, L, W, Δ, Π, 064, f13, 565, 700c, 892, 1009, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, copsa, bo, goth

Mateusz 27,49 (por. J 19,34)

ἄλλος δὲ λαβὼν λόγχην ἒνυξεν αὐτοῦ τὴν πλευράν, καὶ ἐξῆλθεν ὕδορ καὶ αἷμα (inny wziął włócznię i przebił Jego bok, i natychmiast wyszła woda i krew), ten wariant pochodzi z Jan 19,34 – występuje w rękopisach א, B, C, L, U, Γ, 1010, 1293, syrpal, ethmss, nie posiadają go rękopisy: A, D, E, F, G, H, K, M, S, W, Δ, Θ, Σ, 090, Byz, it, am, syrcur, copsa, bo, arm, geo); nie występuje w późnych aleksandryjskich rękopisach 892

Mateusz 28:19

Πορευθέντες οὖν (pominięte: οὖν | א, A, ƒ13, Byz) μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες (–σαντες | B, D) αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος (Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego) – א, A, B, D, W, ƒ1,13, Byz, latt, syr, cop Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη ἐν τῷ ὀνόματί μου (Idźcie, nauczajcie wszystkie narody w moim imieniu) – Euzebiuszprzednicejski לכו אחם (Idźcie) – EMSzTb

Ewangelia Marka | edytuj kod

Codex Boreelianus, Marek 1,1-5a Kodeks 543, w Mk 1,2 wariant – ἐν τοῖς προφήταις, Mk 1,8 – ἐν πνεύματι ἁγίῳ  Osobny artykuł: Ewangelia Marka.

Marek 1,2

ἐν τοῖς προφήταις (u proroków) – A, W, f13, Byz ἐν τῷ Ἠσαἲᾳ τῷ προφήτῃ (u Izajasza proroka) – א, B, L, D ἐν Ἠσαἲᾳ τῷ προφήτῃ (u Izajasza proroka) – D, Θ, f1

Marek 1,8

ἐν πνεύματι ἁγίῳ (Duchem Świętym) – א, A, D, K, W, Δ, Θ, Π, f1, f13, πνεύματι ἁγίῳ – B, L ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί (Duchem Świętym i ogniem) – P, 1195, 1241, 44, syrh

Marek 1,13

καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρημω (był na pustyni) – א, A, B, D, L, Θ, 33, 579, 892, 1342, 2427 καὶ ἦν ἐκει ἐν τῇ ἐρημω (był tam na pustyni) – W, Δ, 157, 1241, Byz, TR καὶ ἦν ἐκει (był tam) – 28, 517, 565, 700, f1, Rodzina Π, syrs ominięte – f13 hiatus – C, Ψ, syrc

Marek 1,14

εὐαγγέλιον (ewangelię) – א, Β, L, Θ, f1, f13, 28, 33, 565, 892 εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας (ewangelię królestwa) – Α, D, Κ, W, Δ, Π, 074, 0133, 0135, 28mg, 700, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, lat, syrp, copbo

Marek 1,41

σπλαγχνισθεις – większość mss οργισθεις – Kodeks Bezy a ff2 r1

Marek 2,26

ἐπὶ Ἀβιαθαρ ἀρχιερέως (kiedy Abiatar był wielkim kapłanem) – א, A, B, K, L, 892, 1010, 1195, 1216, 1230, 1242, 1344, 1365, 1646, 2174, Byz, 69, 70, 76, 80, 150, 299, 1127, 1634, 1761, arm ἐπὶ Ἀβιαθαρ τοῦ ἀρχιερέως (kiedy Abiatar był wielkim kapłanem) – A, C, Θ, Π, 074 ἐπὶ Ἀβιαθαρ τοῦ ἱερέως (kiedy Abiatar był kapłanem) – Δ, itf fraza ominięta przez rękopisy: D, W, 1009, 1546, ita, b, d, e, ff2, i, r1, t, syrs

Marek 4,19

η αγαπη του πλουτου (miłość bogactwa) – Δ η απατη του πλουτου (złudzenie bogactwa) – א, A, Β, C, E, Byz απαται του πλουτου (złudzenia bogactwa) – W απαται του κοσμου (złudzenia świata) – D (Θ, 565)

Marek 4,19

και αι περι τα λοιπα επιθυμιαι (i pożądanie innych rzeczy) – reszta mss brak – D, (Θ), W, f1, 28, (565, 700), it

Marek 4,24

καὶ προστεθήσεται ὑμῖν (i zostanie wam dodane) – א, B, C, L, Δ, 700, 892 καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς ἀκούουσιν (i zostanie dodane wam słuchającym) – A, K, Π, 0107, Byz ominięte – D, W, 565

Marek 5,9

απεκριθη λεγων (odpowiedział mówiąc) – E, 565, 700, 1010 απεκριθη (odpowiedział) – D λεγει αυτω (mówi mu) – pozostałe mss

Marek 5,9

λεγιων ονομα μοι (Legion imię moje) – א, B, C, L, Δ λεγεων (legiony) – A, W, Θ, f1, f13, Byz

Marek 6,33

ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς – א, B, 0187 (ominięte εκει), 892, 49, 69, 70, 299, 303, 333, 1579, ( 950 αυτους), itaur, vg, (copsa, bo) ἐκει καὶ προσηλθον αὐτοῖς – L, 1241, (Δ, Θ, 10 αὐτοῖς), 12, 80, 184, 211, 1127, arm, geo ἐκεῖ καὶ συνῆλθον αὐτῷ – Dgr, itb ἐκεῖ καὶ συνῆλθον αὐτοῦ – 28, 700 ἐκεῖ καὶ ἢλθον αὐτοῦ – 565, it(a), d, ff, i, r, Diatessaron καὶ ἢλθον ἐκεῖ – f1 προηλθον αὐτὸν ἐκεῖ – syrp πρὸς αὐτούς καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτον – 33 ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτοῖς καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτον – K, Π, (f13 συνεισηλθον πρὸς αὐτούς), 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτοῖς καὶ συνέδραμον πρὸς αὐτον – A ἐκει – W, 150, itc

Marek 6,51

ἐξίσταντο – א, B, L, Δ, 28, 892, itc, ff2, i, l, vg, syrs, copsa, bo, geo ἐξεπλήσσοντο – f1 ἐξίσταντο καὶ ἐθαύμαζον – A, D, K, W, X, Θ, Π, f13, 33, 565, 700, 1009, 1010, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect ἐθαύμαζον καὶ ἐξίσταντο – 517, 1424

Marek 7,16

werset ominięty przez א, Β, L, Δ, 28

Marek 8,10

τὰ μέρη Δαλμανουθά – א, Α, Β, C, K, L, X, Δ, Π, 0131, 33, 700, 892, 1009, 1010, 1195, 1216, 1230, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, it, vg, syr, cop τὰ ὂρη Δαλμανουθά (góry Dalmanuta) – 1071 τὸ ὂρος Δαλμανοῦναι (góra Dalmanuta) – W τὰ ὅρια Δαλμανουθά (kraj Dalmanuta) – 1241 τὸ ὂρος Μαγεδά (góra Megiddo) – 28 τὰ ὅρια Μελεγαδά – Dgr τὰ μέρη Μαγδαλά – Θ f1, f13, 80 τὰ μέρη Μαγεδά – 565

Marek 8,29

συ ει ο Χριστος – większość mss συ ει ο Χριστος ο υιος του θεου – א, L, r1 συ ει ο Χριστος ο υιος του θεου του ζωντος – W f13 b syrp copsa Marek 8,35-9,1 z Papirusu 45

Marek 9,29

προσευχη – א*, Β, itk, geo, Klemens προσευχη και νηστεια – A, C, D, K, L, W, X, Δ, Θ, Π, Ψ, f1, f13, 28, 33, 565, 700, 892 νηστεια και προσευχη – syr, cop, arm, eth Minuskuł 544 z tekstem Mk 9,42-10,4; brak wierszy 44 i 46

Marek 9,49

πας γαρ πυρι αλισθησεται (każdy bowiem ogniem zostanie osolony) – (א εν πυρι) B, L, W, Δ, f1, f13, 28, 565, 700, 260, syrs, copsa πασα γαρ θυσια αλι αλισθησεται – D, it πας γαρ πυρι αλισθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται (każda ofiara solą zostanie osolona) – A, (C εν πυρι), K, (X πυρι αλι αλισθησεται), Π, (Ψ θυσια αναλωθησεται) πας γαρ πυρι αναλωθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται (każdy bowiem zostanie ogniem spalony i każda ofiara solą osolona) – Θ θυσια αναλωθησεται (ofiarą spaloną) – Ψ[11].

Marek 10,2

προσελθόντες Φαρισαῖοι (przyszli faryzeusze) – A, B, K, L, Γ, Δ, Ψ, f13, 28, 700, 892, 1010, 1079, 1546, 1646, Byz, copbo, goth προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι (przyszli faryzeusze – rozmaita kolejność słów) – א, C, X ominięte przez D, ita, b, d, k, r1, syrsin (syrcur)

Marek 11,26

werset ominięty przez א, B, L, W, Δ, Ψ, 565, 700, 892, 1216, itk, l, syrs, pal, cop werset występuje w K, X, Θ, Π, 28, Byz

Marek 14,39

τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών (tymi słowami) – opuszczony przez D, ita, b, c, d, ff2, k, (syrcur)

Marek 15,28

Wers pominięty przez א, B, C, D, Ψ, k, syrs, cop Zakończenie Marka w Kodeksie Watykańskim

Marek 15,34 (por. Ps 22,2)

ἐγκατέλιπές με (zostawiłeś mnie) – א, B, Ψ, 059, vg, syrs, p, copsa, bo, fay, geo ἐγκατέλειπές με (zostawiłeś mnie) – L, 0112, 565, 892 με ἐγκατέλιπες (mnie zostawiłeś) (por. Mt 27,46) – C, P, X, Δ, Θ, Π2, f1, f13, 28, 700, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, it, goth με ἐγκατέλειπες (mnie zostawiłeś) – A, Π* με ἐγκατέλειπας (mnie zostawiłeś) – K, 1009, ( 70) με ἐγκατέλιπας (mnie zostawiłeś) – 33 ὠνείδισάς με (obraziłeś mnie) – D, itc, (i), k, syrh

Marek 16,8-20

 Osobny artykuł: Dłuższe zakończenie Ewangelii Marka.

Ewangelia Łukasza | edytuj kod

Codex Boreelianus, początek Łukasza Kodeks 0177 z Łk 1,59-73  Osobny artykuł: Ewangelia Łukasza.

Łukasz 2,7

φατνη (żłób) – א, A, B, D, L, W, Θ, Ξ, 700 τη φατνη (żłób) – Ψ, 053, f1, f13, Byz τω σπηλαιω φατνη (żłób w jaskini) – Orygenes (Epifaniusz)

Łukasz 2,9

εφοβηθησαν σφοδρα (bardzo się przerazili) – Β εφοβηθησαν φοβον μεγαν (przerazili się wielkim strachem) – א, A, D, L, Ψ, 053, f1, f13, Byz εφοβηθησαν φοβον μεγαν σφοδρα (przerazili się bardzo wielkim strachem) – W, copsa

Łukasz 2,21

επλησθησαν (dokonały) – א, Β, A, L, Ψ, 053, f1, f13, Byz επληρωθησαν (wypełniły) – Θ, 33 συνετελεσθησαν (ukończyły) – D, copsa

Łukasz 2,21

αυτον και εκληθη (Go i nazwano) – א, Β, A, L, Ψ, 053, f1, Byz αυτον εκληθη (Go nazwano) – Θ, f13, 565 το παιδιον ωνομασθη (Dziecko nazwano) – D

Łukasz 2,22

αὐτῶν (ich) – א, A, B, K, L, W, Δ, Θ, Ξ, Π, Ψ, 053 i inne αὐτου (jego) – D, 2174, syrs, copsa αὐτῆς (jej) – 76 ominięte – 435, copbo

Łukasz 2,37

osiemdziesiąt cztery lat siedemdziesiąt lat – א

Łukasz 2,38

καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ (i tej godziny) – א, A, B, D, L, W, Δ, Ξ, Ψ, 0130, 28, 33 καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ (i która tej godziny) – Θ, 053, f1, f13, Byz

Łukasz 3,36

τοῦ Καϊνὰμ (syna Kainama) – pominięte przez P 75 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75}} , D

Łukasz 4,17

ἀνοίξας (otworzył) – B, A, L, W, Ξ, 33, 892, 1195, 1241, 547, syrs, h, pal, copsa, bo ἀναπτύξας (rozwinął) – א, Dc, K, Δ, Θ, Π, Ψ, f1, f13, 28, 565, 700, 1009, 1010, 1071, 1079, 1216, 1230, 1242, 1253, 1344, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz ἁπτύξας (dotknął) – D* Łk 5,26 w Nitriensis (Scrivener’s facsimile)

Łukasz 5,26

και εκστασις ελαβεν απαντας και εδοξαζον τον θεον (I zdumienie ogarnęło wszystkich, i chwalili Boga) – brak w D, M, S, W, X, Ψ, Ω*, 13, 69, 118, 124, 157, 174, 205, 209, 579, 788, 1241, itd, e

Łukasz 5,39

cały wiersz ominięty przez D, ita, b, c, d, e, ff2, l, r1 (syrsin, cur)

Łukasz 6,2

οὐκ ἔξεστιν (nie wolno) – P 4 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{4}} , B, (D), R, 700, lat, copsa, copbo, arm, geo οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν (nie wolno czynić) – większość mss

Łukasz 8,26

Γερασηνων (Gerazeńczycy) – P 75 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75}} , B, D, 0267 Γεργεσηνων (Gergezeńczycy) – א, L, Θ, Ξ, f1, 33, 700, 1241 Γαδαρηνων (Gadareńczycy) – A, R, W, Ψ, 0135, f13, Byz

Łukasz 9,10

εις πολιν καλουμενην Βηθσαιδα (do miasta zwanego Betsaida) – א1, Β, L, Ξ*, 33, (syrs), cop εις πολιν καλουμενην Βηδσαιδα (do miasta zwanego Bedsaida) – P 75 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75}} εις κωμην λεγομενην Βηδσαιδα (do wioski zwanej Bedsaida) – D εις τοπον ερημον (do miejsca pustynnego) – Sinaiticus*, 2, (1241), syrc, copbo εις τοπον καλουμενην Βηθσαιδα (do miejsca zwanego Betsaida) – Ψ εις κωμην καλουμενην Βηθσαιδα εις τοπον ερημον (do wioski zwanej Betsaida, do miejsca pustynnego) – Θ, itr1 εις τοπον ερημον πολεως καλουμενην Βηδσαιδα (do miejsca pustynnego, miasta zwanego Bedsaida) – A, C, W, Ξmg, (f1), f13, Byz, syr(p), h brak całej frazy – 1010

Łukasz 9,55-56

στραφεις δε επετιμησεν αυτοις (A On obróciwszy się, zgromił ich) – P 45 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{45},} P 75 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75},} א, B, C, L, W, X, Δ, Ξ, Ψ, 28, 33, 565, 892, 1009, 1010, 1071, Byzpt, Lect στραφεις δε επετιμησεν αυτοις και ειπεν, Ουκ οιδατε ποιου πνευματος εστε (A On obróciwszy się, zgromił ich i powiedział: „Nie wiecie jakiego ducha jesteście”) – D, ( 1127m), itd, geo στραφεις δε επετιμησεν αυτοις και ειπεν, Ουκ οιδατε ποιου πνευματος εστε υμεις; ο γαρ υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν ψυχας ανθρωπων απολεσαι αλλα σωσαι (A On obróciwszy się, zgromił ich i powiedział: „Nie wiecie jakiego ducha jesteście; Albowiem Syn Czowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale zbawiać”) – K, Π, 1079, 1242, 1546, (f1 bez γαρ), (Θ, f13 bez υμεις i γαρ)

Łukasz 10,1.17

ἑβδομήκοντα [δύο] (siedemdziesięciu [dwóch]) – niektóre mss dodają δύο

Łukasz 10,41-42

μεριμνας και θορυβαζη περι πολλα, ολιγων (ενος) δε εστιν χρεια Μαριαμ γαρ (troszczysz się i kłopoczesz o wiele, lecz niewiele (jednego) trzeba) θορυβαζη (kłopoczesz) (w D także Μαριαμ) (ita, b, d, e, ff2, i, l, r1, syrsin, Ambroży omija θορυβαζη)

Łukasz 11,2 (Modlitwa Pańska)

ἐλθέτω τὸ πνεῦμα σου τὸ ἄγιον εφ ημας και καθαρισατω ημας („Niech Twój Duch Święty przyjdzie i oczyści nas”) – 162, 700 ἐφ ἡμᾶς ἐλθέτω σου ἡ βασιλεία (na nas przyjdzie Twoje królestwo) – D, itd ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου („niech Twoje królestwo przyjdzie”) – A, B, K, L, X, Θ, Π, Ψ, f1, 28, 33, (565, 1253), 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, 69, 185, 1127, it, vg, syr, copsa, bo, arm, geo, Orygenes ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου („niech Twoje królestwo przyjdzie”) – C, P, W, Δ, f13, 1241, ( P 45 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{45}} nieprzetłumaczalne ἐλθάτω/ἐλθέτω) ominięte – geo

Łukasz 12,14

κριτὴν ἢ μεριστήν (sędzią lub rozjemcą) – P 75 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75},} א, B, L, 0191, f1, f13, 33, 700, 892, 1241, copsamss δικαστὴν ἢ μεριστήν (sędzią lub rozjemcą) – A, K, W, X, Δ, Θ, Π, Ψ, 565, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz μεριστὴν ἢ δικαστήν (rozjemcą lub sędzią) – 472, 1642, eth κριτὴν ἢ δικαστήν (rozjemcą lub sędzią) – 69 ἄρχοντα καὶ δικαστήν (rządcą lub sędzią) – 157 κριτήν (sędzią) – D, it(a), c, d δικαστήν (sędzią) – 28 μεριστήν (rozjemcą) – copsamss

Łukasz 12,21

cały wiersz ominięty przez D, ita, b, d

Łukasz 17,36 (por. Mat 24,40)

cały wiersz ominięty przez א, A, B, K, L, W, X, Δ, Θ, Π, Ψ, 063, f1, 28, 33, 565, 892, 1009, 1010, 1079, 1195, 1216, 1242, 1365, Byz, 184, 950, copsa, bo, goth, eth δύο ἐν ἀγρῷ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται (dwóch na polu, jeden zostanie zabrany, a drugi zostawiony) – D, 1071, 1230, 2174, 185, 1579, it, vg, syr, arm, geo, Diatessarona, i, n δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται (dwóch będzie na polu, jeden zostanie zabrany, a drugi zostawiony) – 700, 1253, 1344 δύο ἔσονται ἐν ἀγρῷ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται (dwóch będzie na polu, jeden zostanie zabrany, a drugi zostawiony) – 1646 δύο ἔσονται ἐν ἀγρῷ εἷς παραλημφθήσεται, ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται (dwóch będzie na polu, jeden zostanie zabrany, druga będzie zostawiona) – f13

Łukasz 22,19b-20

τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον... τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον (dane za was... przelana za was), ominięte przez D, ita, (itb, e mają inną kolejność słów) itd, ff2, i, l (syrcur omija tylko werset 20)

Łukasz 22,62

wiersz ominięty przez (0171 nawet nie zostawia przerwy) ita, b, e, ff2, i, l, r1

Łukasz 23,34a

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν· Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν (A Jezus mówił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.) – fragment wiersza został pominięty przez P 75 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75},} 1א, B, D*, W, Θ, 070, 579, 1241, pc, syrsin, sa słowa te zawierają – 2,*א, (A), C, D2, L, Ψ, 0250, Ë1,(13), 33, Ï, lat, syrcur,p,h

Łukasz 24,3

τοῦ κυρίου Ἰησοῦ (Pana Jezusa) – P 75 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75},} א, A, B, C, K, L, W, X, Δ, Θ, Π, Ψ, 0124, f1, f13, 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1010, Byz, Lect, itaur, c, f, q, vg του Ιησου (Jezusa) – 579, 1071, 1241, syrcur ominięty przez D, ita, b, d, e, ff2, l, r1

Łukasz 24,6

οὐκ ἔστιν ὢδε, ἀλλ(ὰ) ἠγέρθη (nie ma Go tu, ale powstał!), opuszczony przez D, ita, b, d, e, ff2, l, r1, armmss, geoB

Łukasz 24,9

απο του μνημειου (z grobu), opuszczone przez D, ita, b, c, d, e, ff2, l, r1, arm, geo

Łukasz 24,12

cały wiersz ominięty przez D, ita, b, d, e, l, r1

Łukasz 24,26

δοξαν (chwałę) – większość mss βασιλειαν (królestwo) – P 75 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75}}

Łukasz 24,36

καὶ λέγει αὐτοῖς εἰρήνη ὑμῖν (i powiedział do nich: Pokój wam), opuszczony przez D, ita, b, d, e, ff2, l, r1 Kodeks Bezy, z tekstem Łk 23,47-24,1 (sparafrazowany)

Łukasz 24,40

καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χειρᾶς καὶ τοὺς πόδας (a kiedy to powiedział, pokazał im swoje ręce i swoje stopy), opuszczony przez D, ita, b, d, e, ff2, l, r1, syrsin, syrcur

Łukasz 24,51

καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν (i został zaniesiony do nieba), opuszczony przez א*, D, ita, b, d, e, ff2, l, hiatus w itr1, syrsin, (syrcur), geo1

Łukasz 24,52 – προσκυνήσαντες αὐτὸν (służąc Mu), opuszczony przez D, ita, b, d, e, ff2, l (hiatus w itr1), syrsin, (cur), geo2

Łukasz 24,53

εὐλογοῦντες τὸν θεόν (błogosławiąc Boga) – mss aleksandryjskie αἰνουντες τὸν θεόν (chwaląc Boga) – mss zachodnie αἰνουντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν θεόν (chwaląc i błogosławiąc Boga) – mss bizantyjskie

Ewangelia Jana | edytuj kod

Codex Sangallensis, Jan 1,1-13 Kodeks Bezy, Jan 1,1-16  Osobny artykuł: Ewangelia Jana.

Jan 1,1

και ο λογος ην προς τον θεον (a Słowo było [zwrócone] do Boga) – greckie mss et Verbum erat apud Deum (a Słowo było u Boga (przy Bogu)) – it, vg ΑΥШ ΠϢΑϪЄ ΝЄϤϢΟΟΠ ΝΝΑϩΡΜ ΠΝΟΥΤЄ (a Słowo było z Bogiem) – copsa ΠЄ ΟϒΟϨ ΠΙСΑϪІ ΝΑϤΧН ϦΑΤЄΝ Φ'Ϯ (a Słowo było z Bogiem) – copbo

Jan 1,4

ἐν αὐτῷ ζωὴ ἐστίν (w Nim jest życie) – א, D, it, mss copsa ἐν αὐτῷ ζωὴ ᾓν (w Nim było życie) – mss tekstu aleksandryjskiego, bizantyjskiego i cezarejskiego
 • Niektóre jednak rękopisy Pisma zawierają lekcję: ‘To, co się w Nim stało, jest życiem’, i jest to wersja bardzo prawdopodobna (Orygenes, Kom.Jn. 2:132)

Jan 1,18

ὁ μονογενὴς υἱὸς (jednorodzony Syn) – A, C3, K, X, Δ, Θ, Π, 063, 0234, f1, f13, 28, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, Byz ὁ μονογενὴς θεὸς (jednorodzony Bóg) – P 75 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75}} , אc, 33, copbo μονογενὴς θεὸς (jednorodzony Bóg) – P 66 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66}} , א*, B, C*, L

Jan 1,28

ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο (w Betanii się stało) – P 59 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{59}} vid, P 75 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75},} A, B, C*, L, Wsupp, X, Δ, Θ, Ψ, 063, 28, 565, 700, 892*, 1009, 1010, 1071, 1195, 1216, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365*, 2148, 2174, Byz, Lect, it, vg, syr ἐγένετο ἐν Βηθανίᾳ – P 66 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66},} א*, ita, b, e, r1, copsa ἐν Βηθαβαρᾷ ἐγένετο (w Betabarze się stało) – C2, K, Ψ, 083, 0113, f1, f13, 33, 1079, 1230, 1365c, 1546, 1646c, Byz ἐν Βηθαραβᾷ ἐγένετο (w Betarabie się stało) – 892, syrhmg, Orygenes ἐγένετο ἐν Βηθαραβᾷ – א2

Jan 1,30

ὑπὲρ (za) – P 5 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{5}} , P 66 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66}} , P 75 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75}} , א*, B, C*, WS περι (koło) – א2, A, C3, L, Θ, Ψ, 063, 0101, f1, f13, Byz

Jan 1,34

ὁ ἐκλεκτός – P 5 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{5},} P 106 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{106}} , א, itb, e, ff2, syrc, s ὁ ἐκλεκτός υἱὸς – ita,ff2c, syrpalmss, copsa ὁ υἱὸς – mss tekstu aleksandryjskiego, bizantyjskiego i cezarejskiego

Jan 3,8

εκ του πνευματος (z ducha) – większość mss εκ του υδατος και πνευματος (z wody i ducha) – Sinaiticus, it, syrs, c

Jan 3,12

πιστεύετε (wierzycie) – P 75 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75},} 050, 083 πιστεύσετε (uwierzycie) – większość mss wszystkich tradycji

Jan 3,15

ἐν αὐτῷ – P 75 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75},} B, WS, 083, 0113 ἐπ' αὐτῷ – P 63 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{63}} , A εἰς αὐτον – א, Θ, Ψ, 063, 086, f1, f13, Byz

Jan 3,16

υἱον (syna) – P 66 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66},} P 75 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75}} , א*, B, W υἱον αὐτοῦ (syna jego) – P 63 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{63},} א2, A, L, Θ, Ψ, 063, 083, 086, 0113, f1, f13, Byz, Didache

Jan 3,20

τὰ ἔργα αὐτοῦ (dzieła jego) – א, B, Δ, 050, 063, 083, 086, 28, 700, 1230, 1242c, 1253, 1365, 2148, Byz, Lect, it, copfay, arm, geo αὐτοῦ τὰ ἔργα (jego dzieła) – P 75 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75},} A, K, Wsupp, Π, f1, 565, 892*, 1079, 1546, τὰ ἔργα αὐτοῦ ὄτι πονηρά ἐστιν (dzieła jego, że są złe) – P 66 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66},} Θ, f13, 33, 1009, 1010, 1071, 1195, 1216, 1242*, 1344, 1646, 2174, itr1, copsa, bo, ach2 τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν ὄτι (dzieła jego, złe są że) – L τὰ ἔργα αὐτοῦ ὄτι πονηρά εἰσιν (dzieła jego, że złe są) – Ψ, 1241 αὐτοῦ τὰ ἔργα ὄτι πονηρά εἰσιν (jego dzieła, że złe są) – 892mg, 1241

Jan 4,9

ου γαρ συνχρωνται Ιουδαιοι Σαμαρειταις (Żydzi nie obcują z Samarytanami), ominięty przez א*, D, ita, b, d, e, j, copfay

Jan 5,2

βηθζαθα – Sinaiticus, 1, 33, itb, ff2 βηλζεθα – D, ita, r1 βηζαθα – L, ite βηθεσδα – A, C, Byz, itf, q, TR βησθεσδα – N βηθσαιδα – P 75 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75},} B, W, 0125, itaur, c, vg, copbo βηδσαιδα – P 66 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66},} copsa

Jan 5,4

werset opuszczony przez P 66 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66},} P 75 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75},} א, B, C*, D, T, Wsupp, 0141, 33, 157, 821, 2718, itmss, vgmss, syrc, co, arm, geo

Jan 7,8

εγω ουκ αναβαινω εις την εορτην ταυτην (nie pójdę na to święto) – א, D, K, Π, 1071, 1079, 1241, 1242, 1546 εγω ουπω αναβαινω εις την εορτην ταυτην (jeszcze nie pójdę na to święto) – P 66 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66},} P 75 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75},} B, L, 0113, W, X, Δ, Θ, Ψ, 0105, 0180, 0250, f1, f13, 28, 700, 892, 1010, 1195, 1216, 1230, 1253, 1344, 1365, 1646, 2148, mss Byz P 66 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66}} – brak perykopy J 7,53-8,11

Jan 7,53-8,11

 Osobny artykuł: Pericope adulterae.

Jan 8,8

ἕνος ἑκάστου αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας („grzechy każdego z nich”) – U (030), 73, 331, 364, 700, 782, 1592, arm, it. Minuskuł 264 posiada ten wariant w Jan 8,6.

Jan 9,35

εις τον υιον του ανθρωπου (w Syna Człowieczego) – P 66 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66},} P 75 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75},} א, Β, D, W, syrc, cop εις τον υιον του θεου (w Syna Bożego) – A, K, L, X, Δ, Θ, Ψ, 0124, 0250, f1, f1, 28, 33, 565, 700, Byz, Lect

Jan 10,7

η θυρα (drzwi) – większość mss ο ποιμην (pasterz) – P 75 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75},} copsa, ach

Jan 12,1

εξ (sześć) – większość mss πεντε (pięć) – P 66 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66}}

Jan 12,28

δοξασον σου το ονομα (uwielbij imię) – א, A, C, K, W, Δ, Θ, Π, Ψ, 0250, 28, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, Byz, Lect 69, 70, 211, 1579, 1761 δοξασον μου το ονομα (uwielbij moje imię) – B δοξασον σου τον υιον (uwielbij swego Syna) – L, X, f1, f13, 33, 1071, 1241, pc, vg, syrhmg, copbo δοξασον σου το ονομα εν τη δοξη η ειχον παρα σοι προ του τον κοσμον γενεσται – D, itd P 5 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{5}} z fragmentem Jana 16,22-30

Jan 13,2

Ιουδας Σιμωνος Ισκαριωτου – L, Ψ, 0124, 1241 Ιουδα Σιμωνος απο Καρυωτου – D, it(d), e

Jan 14,14

nie mają: X, f1, 565, 1009, 1365, 76, 253, b, vgmss, syrs, pal, arm, geo, Diatessaron Papirus Rylandsa 457

Jan 16,28

ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρός (wyszedłem od Ojca) – ominięty w: D, W, itb, d, ff2, syrs, copach2

Jan 17,14

brak frazy καθως εγω ουκ ειμι εκ του κοσμου (jak Ja nie jestem ze świata) w: P 66 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66*},} D, f13, it, syrs

Jan 18,5

brak frazy ο παραδιδους αυτον (który Go wydał) w: P 66 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66*},} syrs

Jan 18,11

παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρα απολουνται – Θ

Jan 18,21

ερωτας – א*, A, B, C, L, W, Θ, Ψ, 054, 0250, 33, 1424, al επερωτας – Ds, f1, f13, Byz

Jan 19,29

υσσωπω – P 66 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66}} אc, A, Dsupp, K, L, X, Π, Ψ, 054, f1, 28, 33, 565, 700, 1009, 1010, 1071, Byz μετα χολης και υσσωπου – Θ, 892supp, 1195, 2174

Jan 19,29

υσσωπω – P 66 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66},} אc, A, Dsupp, K, L, X, Π, Ψ, 054, f1, 28, 33, 565, 700, 1009, 1010, 1071, Byz μετα χολης και υσσωπου – Θ, 892supp, 1195, 2174

Jan 19,39

μίγμα (mieszanina) – P 66 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66},} אc, A, Dsupp, K, L, X, Θ, Π, 054, f1, f13, 28, 33 565, 700, 1009, 1010, 1071 ἕλιγμα (zawinięcie) – א*, B, W, copbo σμίγμα – Ψ, 892supp, 2174, 47 σμῆγμα (ług) – 1242*, 181, syrpal malagmani – ite

Jan 20,21

fraza ο Ιησους (Jezus) ominięta w: א, D, L, W, Ψ, 050, lat, syrs, co

Jan 20,31

ζωην αιωνιον (życie wieczne) – א, C(*), D, L, Ψ, 0100, f13, 33, it, vgmss, syrp, h, copsa, bo, Ireneuszlat ζωην (życie) – większość mss

Jan 21,7

οι δε ειπον δι οληϲ (τηϲ) νυκτοϲ εκοπιαϲαμεν και (κοπιαϲαντεϲ) ουδεν ελαβομεν επι δε τω ϲω ρηματι (ονοματι) βαλουμεν (oni zaś powiedzieli: przez całą noc trudziliśmy się, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucimy) – P 66 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{66},} א1, Ψ, vgmss, copbo

Dzieje Apostolskie | edytuj kod

 Osobny artykuł: Dzieje Apostolskie.

Dzieje 1,5

ἔως τῆς πεντηκοστῆς (aż do pięćdziesiątnicy) – D, copsa

Dzieje 1,10.11

εἰς τὸν οὐρανόν (do nieba) – opuszczony przez D, 33c, 242, 326*

Dzieje 2,5

κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς (mieszkali w Jeruzalem, mężowie pobożni) – A, B κατοικοῦντες εν Ἰερουσαλὴμ, ἄνδρες Ἰουδαῖοι (mieszkali w Jerozolimy, mężowie judzcy) – C3 (Ἰουδαῖοι ἄνδρες), D (εὐλαβεῖς ἄνδρες), Ea (Ἰουδαῖοι κατοικοῦντες), Ψ, 049, 056, 0142, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 945, 1241, 1505, 1739, 1877, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz, Lect κατοικοῦντες ἄνδρες εὐλαβεῖς (mieszkali mężowie pobożni) – א, itph, syrp κατοικοῦντες Ιουδαιοι (mieszkańcy Judei) – 603

Dzieje 5,3

ὁ Πέτρος Ἁνανία (Piotr: Ananiaszu) – większość mss wszystkich tradycji Πέτρος πρὸς Ἁνανίαν (Piotr do Ananiasza) – D, Ψ πρὸς αὐτόν ὁ Πέτρος Ἁνανίαν (do niego Piotr, Ananiasza) – E, 321 Dz 8,26-32 w P 50 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{50}}

Dzieje 8,37

εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Φίλιππος, εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξεστιν ἀποκριθεὶς δὲ ειπε, πιστεύω τὸν υἱὸν του θεου ειναι τὸν Ιησουν Χριστον – 323, 453, 945, 1739, 1891, 2818 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Φίλιππος, ἐὰν πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, σωθήσει ἀποκριθεὶς δὲ ειπε, πιστεύω εἰς τὸν Χριστὸν τὸν υἱὸν του θεου – Εa, ite wiersz ominięty przez P 45 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{45}} , P 74 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{74}} , א, A, B, C, P, Ψ, 049, 056, 0142, 33, 81, 88*, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 1241, 1505, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz, Lect

Dzieje 8,39

πνεῦμα ἅγιον ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν εὐνοῦχον, ἄγγελος δέ κύριου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον (Duch Święty spadł na eunucha, a anioł Pański porwał Filipa) – A, 94, 103, 307, 322, 323, 385, 453, 467, 945, 1739, 1765, 1891, 2298, 2818, itp, vg, syrh

Dzieje 11,25

Kodeks Bezy zawiera dodatek: „A gdy Pιοtr zbliżał się do Cezarei, jeden ze sług wybiegł naprzeciw i doniósł o jego przybyciu.”

Dzieje 12,25

εις Ιερουσαλημ (do Jeruzalem) – א, B, H, L, P, 049, 056, 0142, 81, 88, 326, 330, 451, 629, 1241, 1505, 1877, 2492, 2495, Byz, Lect εξ Ιερουσαλημ (z Jeruzalem) – P 74 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{74},} A, 33, 69, 630, 2127 απο Ιερουσαλημ (z Jeruzalem) – D, Ψ, 181, 436, 614, 2412, 147, 809, 1021, 1141, 1364, 1439, itar, d, gig, vg, Chryzostom εις Αντιοχειαν (do Antiochii) – 97mg, 110, 328, 424mg, 425c εις την Αντιοχειαν (do Antiochii) – 38 απο Ιερουσαλημ εις Αντιοχειαν (z Jeruzalem do Antiochii) – E, 322, 323 εξ Ιερουσαλημ εις Αντιοχειαν (z Jeruzalem do Antiochii) – 429, 945, 1739, ite, p, syrp, copsa, geo εις Ιερουσαλημ εις Αντιοχειαν (do Jeruzalem do Antiochii) – 104, copsa (kilka mss)

Dzieje 13,33

εν τω ψαλμω γεγραπται τω δευτερω (w Psalmie drugim napisano) – P 75 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{75},} א, A, B, C, Ψ, 33, 81, 181, 326, 630, 945, 1739 εν τω ψαλμω τω δευτερω γεγραπται (w Psalmie drugim napisano) – Ε, Π, 049, 88, 104, 330, 436, 451, 614, 629, 1241, 1505, 1877, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz εν τω δευτερω ψαλμω γεγραπται (w drugim Psalmie napisano) – 056, 0142 εν τω πρωτω ψαλμω γεγραπται (w pierwszym Psalmie napisano) – D*, it εν τοις ψαλμοις γεγραπται (w Psalmach napisano) – P 45 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{45}} εν τω ψαλμω γεγραπται (w Psalmie napisano) – 522, 1175 Dz 15,22–24 z grecko-łacińskiego kodeksu Ea

Dzieje 15,23

γραψαντης δια χειρος αυτων (napisany przez ich ręce) – P 45 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{45},} P 74 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{74},} א*, A, B, copbo γραψαντης δια χειρος αυτων ταδε (to napisane przez ich ręce) – אc, E, (33), Byz, syrh γραψαντης δια χειρος αυτων επιστολην περιεχουσαν ταδε (napisany przez ich ręce list zawierający to) – C, itar, c, gig, w, geo γραψαντης επιστολην δια χειρος αυτων περιεχουσαν ταδε – D, itd γραψαντης επιστολην δια χειρος αυτων εχουσαν τον τυπον τουτον – Ψ γραψαντης δια χειρος αυτων επιστολην και πεμψαντες περιεχουσαν ταδε – 614[12]

Dzieje 15,24

ψυχας υμων (dusze wasze) – P 33 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{33},} P 45 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{45},} P 74 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{74},} א, A, B, D, 33, 81, 629 ψυχας υμων λεγοντες περιτεμνεσθαι και τηρειν τον νομον (dusze wasze, mówiąc że musicie się obrzezać i zachowywać prawo) – C, Ea (περιτεμνεσθαι δει), P, Ψ, 049, 056, 0142, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 630, 945, 1241, 1739, Byz

Dzieje 15,34

większość rękopisów nie posiada wiersza wiersz zawierają: C, D, 33, 88, 181, 326, 436, 614, 630, 945, 1739, 2412, itar, c, gig, l, ph, w, vgcl

Dzieje 16,10

θεος – P 74 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{74},} א, A, B, C, E, 044, 33, 81, 181, 326, 630, 945, 1739, itar, e, l, vg, copbo, geo κυριος – D, P, 049, 056, 0142, 88, 104, 330, 436, 451, 614, 629, 1241, 1505, 1877, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz, itc, d, gig, syrp, h, copsa

Dzieje 17,26

εξ ενος (z jednego) – P 74 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{74},} א, A, B, 33, 81, 181, 629, 630, 1739, vg, copsa, bo εξ ενος αιματος (z jednej krwi) – D, E, P, 049, 056, 0142, 88, 104, 326, 330, 436, 451, 614, 945, 1241, 1505, 1877, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz, Lect εξ ενος στοματος (z jednych ust) – Ψ, 603 brak w ethro

Dzieje 18,26

την οδον – D, itd, gig την οδον του θεου – P 74 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{74},} א, A, B, 33, 88, 181, 326, 436, 614, 2412, 60, 1356 την οδον του κυριου – E, 1505, 2495, 598 τον λογον του κυριου – 945, 1739 την του θεου οδον – P, Ψ, 049, 0142, 104, 330, 451, 1241, 1877, 2127, 2492, Byz, Lect

Dzieje 20,28

εκκλησιαν του Θεου (kościół Boga) – B, 614, 1175, 2495, al, vg, sy, copboms εκκλησιαν του κυριου (kościół Pana) – P 74 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{74},} A, C*, D, E, Ψ, 33, 453, 945, 1739, 1891, 2818 εκκλησιαν του κυριου και του Θεου (kościół Pana i Boga) – C3, Byz

Dzieje 24,6b-8a

zdecydowana większość rękopisów nie posiada wiersza wiersz zawierają (z pewną rozbieżnością wariantów) E, Ψ, 056, 0142, 33, 88, 181, 424, 436, 483, 614, 630, 945, 1505, 2412, 2495 P 74 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{74}} z tekstem Dz 27,14-21 (wariant Καυδα w 27,16)

Dzieje 27,16

Καυδα (nazwa wyspy) – P 74 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{74},} B, 1175, it, vg, syrp[13]. Κλαυδα – א, A, 33, 81, 614, 945, 1739, 2495, vgmss (Codex Cavensis), syrh Κλαυδην – mss Byz Γαυδην – Ψ

Dzieje 27,37

ως εβδομηκοντα (około siedemdziesięciu) – Epifaniuszpt ως εβδομηκοντα εξ (około siedemdziesięciu sześciu) – B, copsa Epifaniuszpt εβδομηκοντα εξ (siedemdziesiąt sześć) – 522, 680 εκατον εβδομηκοντα εξ (sto siedemdziesiąt sześć) – copbomss διακοσιοι δεκα εξ (dwieście szesnaście) – 1156 διακοσιαι εβδομηκοντα (dwieście siedemdziesiąt) – 69, Efrem διακοσιαι εβδομηκοντα πεντε (dwieście siedemdziesiąt pięć) – A, copsa διακοσιαι εβδομηκοντα εξ (dwieście siedemdziesiąt sześć) – rell

Dzieje 27,41

απο της βιας (from the force) – א* υπο της βιας (by the force) – A, B, arm, geo a vi maris (from the sea) – latt των κυματων (of the waves) – 1441 (w/obeli) υπο των κυματων (by the waves) – Ψ, 1678, 2464, eth υπο της βιας των ανεμων (by the force of the winds) – 629 απο της βιας των κυματων (from the force of the waves) – 104, 599 υπο της βιας των κυματων (by the force of the waves) – P 74 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{74},} א2, rell

Dzieje 28,29

werset opuszczony werset występuje w vg

List do Rzymian | edytuj kod

Boernerianus, w Rz 1,7 fraza „w Rzymie” zamieniona na „w miłości” (ΕΝ ΑΓΑΠΗ – trzecia linijka po lakunie, z lewej)  Osobny artykuł: List do Rzymian.

Rzymian 1,7

ἐν Ῥώμῃ (w Rzymie) – א, A, B, C, D, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739txt, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, vg, syr, cop, arm, Orygenes, Ambrozjaster, Augustyn ἐν ἀγάπῃ θεοῦ (w miłości Bożej) – Gp opuszczony przez 1739mg, 1908mg, itg, Orygenes

Rzymian 1,8

περι – א, A, B, C, D*, K, 33, 81, 1506, 1739, 1881 υπερ – Dc, G, Ψ, Byz Boernarianus, w Rz 1,15 brak wyrażenia „w Rzymie”.

Rzymian 1,15

ἐν Ῥώμῃ (w Rzymie) – opuszczony tylko przez Ga

Rzymian 2,5

αποκαλυψεως (objawienia)] ανταποδοσεως (odpłaty) – A

Rzymian 3,26

Ἰησοῦ – א, A, B, C, K, P, 81, 88, 104, 181, 630, 1241, 1739, 1881, 1877, 1962, 2495, Byz, 598, 599, 603 Ἰησοῦν – D, Ψ, 33, 326, 330, 436, 451, 614, 1985, 2127, 2492 Ἰησοῦν Χριστόν – 1984 Ἰησοῦ Χριστοῦ – 629 κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ – syrp ominięty – F, G, 336, it

Rzymian 6,11

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ – P 46 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46}} , A, B, D, G, Ψ, 629, 630, 1739, it, vg ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυριῷ ἡμῶν – א, C, K, P, 33, 81, 88, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect ἐν Χριστῷ τῷ κυριῷ ἡμῶν – 104 ominięty przez itr

Rzymian 6,16

εἰς θάνατον (na śmierć) – mss aleksandryjskie i bizantyjskie ominięty przez D, 1739*, d, r, am, pesh, sa, armmss, Ambrozjaster

Rzymian 6,17

καρδιας – większość mss καθαρας – A

Rzymian 9,11

κακον – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} D, F, G, Ψ, Byz φαυλον – א, B, C, 6, 81, 365, 630, 945, 1506, 1739, 1881, al

Rzymian 10,21

καὶ ἀντιλέγοντα (i zaprzeczającego) – ominięty przez F, G, g, Ambrozjaster, Hilary

Rzymian 11,1

τὸν λαόν (naród) – א, A, Β, C, D, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, itar, d, dem, e, z, vg, syrp, h, copsa, bo, arm, Orygenes, Euzebiusz, Chryzostom, Augustyn, Teodoret τὴν κληρονομίαν (dziedzictwo) – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} G, it, goth, Ambrozjaster, Ambroży, Pelagiusz

Rzymian 12,9

ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν – mss tekstu aleksandryjskiego, cezarejskiego, bizantyjskiego μισουντες το πονηρον – F, G, lat, syr

Rzymian 12,11

 • [‘Pełnijcie służbę!’] Wiem jednak, że w niektórych wydaniach łacińskich jest lekcja: ‘Służcie czasowi’; moim zdaniem jest to nieprawidłowa koniektura (Orygenes, Kom.Rzym 9:10)

Rzymian 12,13

 • [‘Miejcie udział w potrzebach świętych!’] Pamiętam, że w wydaniach łacińskich tekst ten brzmi: ‘Miejcie udział w pamiątkach świętych’ (Orygenes, Kom.Rzym. 9:12)

Rzymian 13,1

υπο θεου – א, Α, Β, D2, Ψ, Byz απο θεου – D*, F, G, 629, 945

Rzymian 13,9

ου ψευδομαρτυρησεις – א, (P), 048, 81, 104, 365, 1506, a, b, vgcl, (syrh), copbo brak – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} Α, Β, D, F, G, L, Ψ, 6, 33, 630, 1175, 1241, 1739, 1881, vgst, syrp, copsa

Rzymian 15,29

Χριστου (Chrystusa) – P 46 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46}} א, Α, Β, C, D, G, P, 81, 629, 630, 1739, 1881, ar, d, e, f, g, x, z, vgww, cop, arm, του ευαγγελιου του Χριστου (Ewangelię Chrystusa) – א, Ψ, 33, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 1241, 1877, 1962, 1984, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, vgcl, syrp, h της διδαχης του Χριστου (naukę Chrystusa) – ethro

Rzymian 16,15

Ιουλιαν, Νηρεα – א, Α, Β, C2, D, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, vg, syr, cop, arm Βηρεα και Αουλιαν – P 46 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46}} Ιουνιαν, Νηρεα – C, Ggr

Rzymian 16,20

ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ (Χριστου) μεθ' ὑμῶν (Łaska Pana naszego Jezusa (Chrystusa) z wami) – mss tekstu aleksandryjskiego, cezarejskiego i bizantyńskiego opuszczony przez D*vid, F, G, d, f, g, m, bodl Ambrozjaster, Pelagiuszms

Rzymian 16,25-27

wiersz ominięty przez F, G, 629, d**?, g, goth?, Hieronimmss

1. List do Koryntian | edytuj kod

1 Kor. 1,1-21 w Codex Amiatinus  Osobny artykuł: 1. List do Koryntian.

1 Kor 2,1

μυστηριον – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} א, Α, C, 88, 436, ita, r, syrp, copbo μαρτυριον – B, D, G, P, Ψ, 333, 81, 104, 181, 326, 330, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, vg, syrh, copsa, arm, eth αυαγγελιον – Teodoret σωτηριον – 489, 598pt, 599

1 Kor 2,4

πειθοις σοφιας λογοις (przekonywających słowach mądrości) – (א λογος) B, (Dgr 33 πιθοις), Dc, 181, 1739, 1877, 1881, itr1, vgww, eth πειθοις σοφιας (przekonywającej mądrości) – P 46 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46}} Ggr πειθοι σοφιας – 35 itf, g πειθοις ανθρωπινης σοφιας λογοις – C, Ψ, (A, P, 326, 330 πιθοις) 81, 88, 104, 436, 451, 614, 629, 1241, 1984, 2127, 2492, Byz, vgcl, syrh, copbo πειθοις ανθρωπινης σοφιας – 630 πειθοις ανθρωπινης σοφιας και λογοις – 131

1 Kor 3,3

ἔρις – P 11 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{11}} , א, B, C, P, Ψ, 81, 181, 630, 1739, 1877, 1881, it, vg ἔρεις – A ἔρις διχοστασία – 623, Chryzostom ἔρις καί διχοστασίαι – P 46 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46}} , D, 33, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 1241, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect ἔρις καί ἀρχοστασία – 1962 ἔρεις καί διχοστασίαι – Ga

1 Kor 5,5

κυρίου – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} B, 630, 1739, Marcjon, Tertulian, Orygenes κυρίου Ἰησοῦ – א, Ψ, 81, 181, 326, 614, 1877, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ – D, 1984 Ἰησοῦ Χριστοῦ – 629 κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ – 048, copbo, eth κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ – A, G, P, 33, 88, 104, 330, 436, 451, 629, 241, 1881, 1962, 2127, it, vg, syrp, h, copsa, bo, arm, Orygenes

1 Kor 7,5

προσευχη (modlitwy) – P 11 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{11},} P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} א*, A, Β, C, D, G, P, Ψ, 33, 81, 104, 181, 629, 630, 1739, 1877, 1881, 1962, it, vg, cop, arm, eth νηστεια και προσευχη (postu i modlitwy) – אc, K, L, 88, 326, 436, 614, 1241, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, syrp,h, goth προσευχη και νηστεια (modlitwy i postu) – 330, 451, Jan z Damaszku

1 Kor 10,9

Χριστον – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} D, G, K, Ψ, 88, 330, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1881, 1984, 2492, 2495, Byz, Lect κυριον – א, B, C, P, 33, 104, 181, 326, 436, 1877, 2127 θεον – A, 81 pominięte przez 1985

1 Kor 11,24

υμων – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} א*, A, B, C*, 33, 1739, arm υμων κλωμενον – אc, C3, Db,c, G, K, Ψ, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739mg, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect υμων θρυπτομενον – Dgr υμων διδομενον – c, dem, f, t, x, zc, vg (tradetur), cop, eth

1 Kor 12,9

χαρισματα ιαματων εν τω ενι πνευματι – A, B, 33, 81, 104, 436, 630, 1881, it, vg χαρισματα ιαματων εν πνευματι – 1739 χαρισματα ιαματων εν τω αυτω πνευματι – א, C3, D, G, K, P, 0201, 88, 181, 330, 451, 614, 629, 1241, 1877, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect χαρισματα ιαματων εν τω πνευματι – P 46 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46}} χαρισματα ιαματων – C χαρισματα – Ψ

1 Kor 14,40

wiersze 14:34-35 włączone za 14:40 – D, F, G, 88

1 Kor 15,3

ὃ καὶ παρέλαβον (otrzymałem) – ominięty przez b, Ambrozjaster, Ireneuszlat, Tertulian?

1 Kor 15,15

εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται (jeśli martwi nie powstają) – ominięty przez D, a, b, r, bam, ful**, harl*, kar, mon, reg, val*, pesh, Ambrozjaster, Ireneuszlat, Tertulian?

1 Kor 15,51

 • ‘Wszyscy zmartwychwstaniemy’, albo jak mają inne kodeksy: ‘Wszyscy zaśniemy’ (Augustyn, Państwo Boże 20:20 przyp. cf. Tertull.Resurr.c.42; Hieron.ep.ad Minerv. c.7 et comment in Esai.c.51)

2. List do Koryntian | edytuj kod

 Osobny artykuł: 2. List do Koryntian.

2 Kor 2,10

τηλικουτου θανατου – א, A, B, C, Dgr, Ggr, K, P, Ψ, 0121a, 0209, 0243, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz τηλικουτου κινδυνου – 629 τηλικουτων θανατων – P 46 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46}} , 630, 1739c, itd, e, syrp, h, goth

2 Kor 4,14

τὸν κύριον Ἰησοῦν (Pana Jezusa) – א, B, 630, 1739, Marcjon, Tertulian, Orygenes τὸν Ἰησοῦν (Jezusa) – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} Β Ἰησοῦν – 0243, 33, 630, 1739, 1984, 1985 τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν (Pana naszego Jezusa) – syrp, h τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν (Pana naszego Jezusa Chrystusa) – itar τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν (Pana Jezusa Chrystusa) – 436 τὸν κύριον Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν (Pana Jezusa z martwych) – 2492

2 Kor 8,19

σύν (z) – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} א, D, G, K, Ψ, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 1241, 1984, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect ἐν (w) – Β, C, P, 0225, 0243, 33, 81, 88, 104, 326, 630, 1739, 1877, 1881, 1962, 2127, itdem, f, x, z vg syrp, copsa, bo, arm, eth, Ambrozjaster

2 Kor 10,12-13

οὐ συνιᾶσιν. ἡμεῖς δέ (nie rozumieją. My natomiast) – opuszczony przez D*, F, G, a, b, d, f, (429?) Ambrozjaster

List do Galatów | edytuj kod

 Osobny artykuł: List do Galatów.

Gal 2,20

υιου του θεου – א, A, C, D2, Ψ θεου και Χριστου – B, D*, F, G, (b)

Gal 2,20

αγαπησαντος – wszystkie mss αγορασαντος – Marcjon

Gal 3,14

ἐπαγγελίαν (obietnica) – א, A, B, C, D, K, P, Ψ, 33, 81, 88mg, 104, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 2127, 2492, 2465, Byz, Lect, it, vg. syr, cop, arm εὐλογίαν (błogosławieństwo) – P 46 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46}} , D*, Fgr, G, 88*, it

Gal 5,21

φθόνοι – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} א, B, 33, 81, 2492, 603, 809, it, copsa φθόνοι φόνοι – A, C, D, G, K, P, Ψ, 0122, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1985, 2127, 2495, Byz, Lect

List do Efezjan | edytuj kod

 Osobny artykuł: List do Efezjan.

Efezjan 1,1

ἐν Ἐφέσῳ (w Efezie) – אc, A, B3, D*, G, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, vg, syr, cop, goth, arm ominięty przez: P 46 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46}} , א*, B*, 424c, 1739

Efezjan 1,7

χαριτος – większość mss χρηστοτητος – Α, 365, copbo

Efezjan 2,1

αμαρτιαις – większość mss επιθυμιαις – Β

Efezjan 2,15

καινον – większość mss κοινον – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} F, G και μονον – K

Efezjan 4,14

του διαβολου – A της πλανης – pozostałe mss

Efezjan 4,28

ταις χερσιν το αγαθον – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} אb, B, a, vgst το αγαθον – Porphyrianus, 6, 33, 1739, 1881 το αγαθον ταις χερσιν – L, Ψ, 323, 326, 614, 630, 945 το αγαθον ταις ιδιαις χερσιν – K, 2495 εν ταις χερσιν αυτου το αγαθον – 629 ταις ιδιαις χερσιν το αγαθον – א, A, D, F, G, 81, 104, 365, 1175, 1241, 2464, vgcl

Efezjan 5,9

φωτός (światłości) – P 49 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{49}} , א, A, B, D*, G, P, 33, 81, 330, 629, 1739*, 1877, 1881, 1962, 2127, 2492, Lect πνεύματος (ducha) – P 49 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{49},} Dc, K, Ψ, 88, 104, 181, 326, 436, 451, 614, 630, 1241, 1739mg, 1877, 1984, 1985, 2495, Byz, 809, syrh

List do Filipian | edytuj kod

 Osobny artykuł: List do Filipian.

Filipian 1,14

του θεου – א, A, B, (D*), P, Ψ, 33, 81, 104, 326, 365, 629, 1175, 1241, 2464 κυρίου – F, G, Cyp opuszczony – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} D2 Byz, r, Marcjon

Filipian 2,30

Χριστοῦ (Chrystusa) – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} B, G, 88, 436, 1739, 1881, Orygenes τοῦ Χριστοῦ (Chrystusa) – D, K, 181, 326, 614, 629, 630, 1877, 1984 1495, Byz, Lect κυρίου (Pana) – אc, A, P, Ψ, 33, 81, 104, 330, 451, 1241, 1962, 2127, 2492, syr, cop, arm, eth τοῦ θεοῦ (Boga) – 1985, Chryzostom opuszczony – C

List do Kolosan | edytuj kod

Codex Claromontanus, Kolossan 1,28b-2,3  Osobny artykuł: List do Kolosan.

Kolosan 1,28

Χριστω – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} א*, A, B, C, D*, F, G, 33, 81, 1241, 1739, 1881, 2464 Χριστω Ιησου – א2, D2, H, Ψ, Byz

Kolosan 2,14

 • Wprawdzie w innych rękopisach znajduje się lekcja: ‘powiódł je w tryumfie w sobie samym’, jednakże w wydaniach greckich jest wersja: ‘na drzewie' (Orygenes, Hom.Joz. 8:3)

Kolosan 3,13

κύριος (Pan) – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} A, B, D*, G, 809, it, vg, Pelagiusz, Augustyn Χριστός (Chrystus) – אc, C, Dc, K, P, Ψ, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, syr, cop, goth, eth θεός (Bóg) – א* θεός ἐν Χριστῷ (Bóg w Chrystusie) – 33, arm, Augustyn

Kolosan 4,8

γνωτε τα περι ημων – A, B, D*, F, G, P, 048, 33, 81, 365, 1175 γνωτε τα περι υμων – א* γνω τα περι υμων – P 46 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46}} , א2, C, D1, Ψ, Byz γνω τα περι ημων – 451, 598, 1356

1. List do Tesaloniczan | edytuj kod

 Osobny artykuł: 1. List do Tesaloniczan.

1 Tes 1,7

νήπιοι (dzieci) – P 65 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{65}} , א*, B, C*, G, I, Ψ*, 104*, 326c, 451, 1962, 2495, it, vg, cop, eth ἢπιοι (łagodni) – אc, A, C2, Dc, K, P, Ψc, 33, 81, 88, 104c, 181, 326*, 330, 436, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1984, 1985, 2127, 2992, Byz, Lect

1 Tes 3,9

θεω (Bogu) – אb, A, B, D2, Ψ, Byz, f, m, vg, syr, cop, κυριω (Panu) – א*, D*, F, G, a, b, vg, copbo

2. List do Tesaloniczan | edytuj kod

Kodeks Watykański, koniec 2 Listu do Tesaloniczan i początek Listu do Hebrajczyków  Osobny artykuł: 2. List do Tesaloniczan.

2 Tes 1,12

Ιησου (Jezus ) – א, B, D, K, L, Ψ, 0111, 6, 323, 630, 1175, 1241, 2464, Byzpt, itb, copsa, bopt Ιησου Χριστου (Jezus Chrystus) – A, F, G, P, 0278, 33, 81, 104, 365, 1505, 1739, 1881, Byzpt, lat, syr, copbopt

2 Tes 2,2

Χριστου (Chrystus) – D2, Byz κυριου (Pan) – rell

2 Tes 2,3

ἀνομὶας (bezprawia) – א, B, 81, 88mg, 104, 326, 436, 1739, 1881, 2127, 1365 ἁμαρτίας (grzechu) – A, D, G, K, L, P, Ψ, 88*, 181, 330, 451, 614, 629, 630, 1241, 1877, 1962, 1984, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect

1. List do Tymoteusza | edytuj kod

 Osobny artykuł: 1. List do Tymoteusza.

1 Tym 3,1

ανθρωπινος (ludzki albo człowieka) – D*, itb, d, g, m, mon, Ambroży, Hieronimmss, Augustyn πιστος (prawdziwy) – większość mss

[[ Plik:Minuscule 1424, f. 317 r. 1 Tim 3,16.jpg|thumb|Minuskuł 1424, IX/X wiek, wariant „Bóg objawiony” (druga linijka)]]

1 Tym 3,16

ὅς ἐφανερώθη (który został objawiony) – א, C, G, 33, 365, 442, 2127, 599, syr, goth, eth ὅ ἐφανερώθη – D*, it, vg ω ἐφανερώθη – 061 θεός ἐφανερώθη (Bóg objawiony) – אe, A2, C2, Dc, K, L, P, Ψ, 81, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect ὁ θεός ἐφανερώθη (Bóg objawiony) – 88

1 Tym 4,10

αγωνιζομεθα (walczymy) – א*, A, C, Fgr, Ggr, K, Ψ, 33, 88, 104, 326, 442, 915, 1175 ονειδιζομεθα (obrażani jesteśmy) – אc, D, L, (P ονειδιζωμεθα), 81, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, Byz, Lect ωνειδιζομεθα (obrażani jesteśmy) – 1881, 1985

1 Tym 5,19

ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων (z wyjątkiem jeżeli jest oparta na dwóch albo trzech świadkach), ominięty przez b, Ambrozjaster, Pelagiusz, Cyprian

1 Tym 6,7

οτι – א, A, F, G, 048, 061, 33, 81, 1739, 1881 δηλον οτι – ‭אc, Dc, K, L, P, Ψ, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1877, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz αλητες οτι – D*

2. List do Tymoteusza | edytuj kod

 Osobny artykuł: 2. List do Tymoteusza.

2 Tym 1,11

καὶ διδάσκαλος (i nauczyciel) – א*, A, I, 1175, syrpal καὶ διάκονος (i sługa) – 33 καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν (i nauczyciel narodów) – אc, D, G, K, Ψ, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect

2 Tym 2,14

θεοῦ (Boga) – א, C, G, I, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1877, 1962, 2492, 2495, 598, it κυρίου (Pana) – A, D, K, P, Ψ, 048, 81, 88, 104, 181, 326, 1241, 1739, 1881, 1984, 1985, 2127, Byz, Lect Χριστου – 206, 429, 1758

2 Tym 4,6

 • ‘Nadszedł czas mojej rozłąki’, albo – jak czytamy w rękopisach greckich* – ‘mojego powrotu’ (Orygenes, Hom. Lb. 24:1; przyp.: „Dodatek Rufina”)

List do Tytusa | edytuj kod

Tytus 1-12a w minuskule 699  Osobny artykuł: List do Tytusa.

Tytus 1,14

ἐντολαῖς (przykazań) – większość mss ἐνταλμασιν (ustaw) – F, G γενεαλογιας (genealogii) – 1908

Tytus 3,9

λογομαχιας – F, G γενεαλογίας – większość mss

List do Filemona | edytuj kod

 Osobny artykuł: List do Filemona.

Filemon 1

Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ (Paweł więzień Chrystusa Jezusa) – większość mss Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ (Paweł apostoł Chrystusa Jezusa) – D* Παῦλος ἀπόστολος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ (Paweł apostoł, więzień Chrystusa Jezusa) – 629 Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ (Paweł sługa Chrystusa Jezusa) – 323, 945

List do Hebrajczyków | edytuj kod

Hebr 1,7-12 w Papirus 104  Osobny artykuł: List do Hebrajczyków.

Hebr 1,3

podtrzymujący wszystko słowem swojej potęgi – większość mss wszystkich tradycji objawiający wszystko słowem swojej potęgiB

Hebr 1,3

της δυναμεως αυτου, καθαρισμον – א, A, B, H*, P, Ψ, 33, 81, 181, 436, 629, 917, 1175, 1836, 1962, 2492 της δυναμεως αυτου, δι' αυτου καθαρισμον – D, Hc, K, L, 88, 104, 181mg, 326, 330, 424*, 451, 614, 630, 1241, 1877, 1881c, 1984, 1985, 2495, Byz, Lect της δυναμεως, δι' αυτου καθαρισμον – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} 0243, 424c, 1739, 1881*, 2127, 603

Hebr 2,1

cały wiersz opuszczony przez 0243, 1739, 1881

Hebr 2,9

χάριτι θεοῦ (łaską Boga) – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} א, A, B, C, D, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 424, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, cop, arm, eth, Orygenes, Euzebiusz, Atanazy χωρὶς θεοῦ (bez Boga) – 0243, 424c, 1739, mss, Orygenes

Hebr 8,11

πολιτην – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} א, A, B, D, K, 33, 88, 181, 330, 451, 614, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect πλησιον – P, 81, 104, 436, 629, 630, 1985 πλησιον αυτου και εκαστος τον πολιτην – 326

Hebr 10,11

ιερευς (kapłan) – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} א, D, K, Ψ, 33, 81, 326, 330, 629, 1241, 1739, 1881, 1984, 2495, Byz, Lect αρχιερευς (arcykapłan) – A, C, P, 88, 104, 181, 436, 451, 614, 630, 1877, 1962, 2127, 2492, syr, cop, arm, eth

Hebr 12,20

η βολιδι κατατοξευθησεται (albo pociskiem przebite) – minuskuł 2

Hebr 13,12

πυλης – większość mss παρεμβολης – P 46 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{46},} P, 104

Hebr 13,20

Ιησουν – większość mss Χριστον – D, Ψ, 33, 104, 323, 629

Hebr 13,21

παντι αγαθω – א, D, Ψ, it εργω αγαθω – arm παντι εργω αγαθω – C, Dc, K, P, 0121b, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, Byz παντι εργω και λογω αγαθω – A
 • ‘zaznał śmierci za wszystkich z wyjątkiem Boga’; w niektórych bowiem rękopisach Listu do Hebrajczyków zamiast: ‘z łaski Boga’, czytamy: ‘z wyjątkiem Boga’ (Orygenes, Kom.Jn. 1:255)

List Jakuba | edytuj kod

Papirus 23 z tekstem Jk 1,10-12  Osobny artykuł: List Jakuba.

Jakub 1,12

ο κυριος (Pan) – P, 0246, Byz κυριος (Pan) – C ο θεος (Bóg) – 2816, 33vid, 323, 945, 1739, vg, syrp brak – א, A, B, Ψ, 81, ff, cop

Jakub 1,22

λογου (słowa) – większość mss νομου (prawa) – C2, 88, 621, 1067, 1852 Kodeks 0173 z tekstem Jk 1,25-27

Jakub 1,25

ποιητης εργου – większość mss ακροατης νομου και ποιητης εργου – 33

Jakub 2,19

εἵς ἐστιν ὁ θεός (jeden jest Bóg) – P 74 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{74}} , א, A, 2464, itar, c, dem, div, p, s, z, vg, syrp, copsa, bo, arm, eth εἵς ἐστιν θεός (jeden jest Bóg) – 945, 1241, 1739 εἵς θεος εστιν (jeden Bóg jest) – B, 614, 630, 1505, 2412, 2495 εἵς ὁ ἐστιν θεός (jeden jest Bóg) – C, 33, 81, 2992, syrh ὁ θεος εἵς εστιν (Bóg jeden jest) – Kmg, 049, 056, 0142, 88, 104, 181, 326, 436, 629, 1877, Byz, Lect θεος εἵς εστιν (Bóg jeden jest) – 330, 451, 2127 εἵς ὁ θεός (jeden Bóg) – Cyryl ἐστιν θεός (jest Bóg) – Ψ unus Deus (jeden Bóg) – ff

Jakub 2,20

αργη – B, C, 322, 323, 945, 1739 νεκρα – א, A, C3, K, P, Ψ, 049, 056, 0142, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, Byz κενη – P 74 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{74},} itff

Jakub 4,4

μοιχαλιδες – א*, A, Β, 33, 81, 1241, 1739, it, vg μοιχοι και μοιχαλιδες – אc, K, P, Ψ, 049, 056, 0142, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629c, 630, 945, 1505, 1877, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz μοιχοι – 629*

1. List Piotra | edytuj kod

 Osobny artykuł: 1. List Piotra.

1 Piotr 1,22

ἀληθείας (prawdę) – P 72 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{72}} , א, A, B, C, Ψ, 33, 81, 436, 629, 945, 1241, 1739, 1881, 2492, syrp, h, copsa, bo, ἀληθείας διὰ πνεύματος (prawdę i ducha) – k, P, 049, 056, 0142, 88, 104, 181, 326, 330, 451, 614, 630, 1505, 1877, 2127, 2412, 2495, Byz, Lect fidei per spiritum (wiarę przez ducha) – itm caritatis (łaskę) – itar, c, dem, div, p, z, vg

1 Piotr 1,22b

εκ καθαρας καρδιας – P 72 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{72},} א*, C, Ψ, 049, 056, 0142 εκ καρδιας αληθινας – אc, eth εκ καρδιας – A, B, it, vg

1 Piotr 3,15

τὸν Χριστόν (Chrystusa) – P 72 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{72},} א, A, B, C, Ψ, 326mg, 614, 630, 945, 1739, 1881, 2412, it, vg, syr, copsa, bo, arm τὸν Θεόν (Boga) – K, L, P, 049, 056, 0142, 81, 88, 104, 181, 326txt, 330, 436, 451, 1241, 1505, 1877, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect τὸν Θεόν ἡμῶν (Boga naszego) – 1441

1 Piotra 3,18

ἔπαθεν (cierpiał) – B ἀπέθανεν (umarł) – P 72 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{72},} א, A, C, Ψ, 1739, 1852, cop, vg

1 Piotr 5,13

ἐν Βαβυλῶνι (w Babilonie) – większość mss ἐν Ρωμη (w Rzymie) – 2138, pc ἐν ἐκκλησια (w kościele) – א, pc, vgmss, syrp

2. List Piotra | edytuj kod

 Osobny artykuł: 2. List Piotra.

2 Piotra 1,3

ἰδίᾳ δόξῃ καί ἀρετῇ – א, A, C, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 436, 614, 629, 630, 945, 1241, 1505, 1739, 1881, 2412, 1495, it, vg, syr, copsa, bo, arm διὰ δόξης καί ἀρετῆς – P 72 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{72},} B, K, L, 049, 056, 0142, 0209vid, 181, 330, 451, 1877, 2492, Byz, Lect, 598m, 1365m per propria gloria et virtute – itz

2 Piotra 2,13 (por Juda 12)

απαταις – większość mss αγαπαις – Ac, B, Ψ, 623, 1243, 1611, 2464 αγνοιαις – 322, 323, 945 (1241), 1739, 1881

2 Piotra 2,15

Βοσορ – P 72 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{72},} אc, Ac, C, K, Ψ, 048, 049, 056, 0142, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 630, 945, 1241, 1505, 1739, 1877, 1881, 2127, 2412, 2492, Byz, Lect, it, vg Βοσυρ – 2495 Βεωρ – B, 453, vgmss, syrph, copsa, arm Βεωορσορ – א*

2 Piotra 3,10

κατακαήσεται (spalona) – A (odkryta) – א, B, 1739, 1852 εὑρεθήσεται (obnażona) – P 72 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{72}} ἀφανισθήσονται (zniknie) – C pominięte – Ψ

1. List Jana | edytuj kod

 Osobny artykuł: 1. List Jana.

1 Jana 4,3

τὸν Ἰησοῦν (Jezusa) – A, B, 945, 1241, 1739 Ἰησοῦν Χριστόν (Jezusa Chrystusa) – 629* τὸν Χριστόν (Chrystusa) – copsa, bo τὸν Ἰησοῦν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα (Jezusa przychodzącego w ciele) – Ψ, 33, 81, 436, 630, 1505, 2495, τὸν Ἰησοῦν κύριον ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα (Jezusa Pana w ciele przychodzącego) – א τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα (Jezusa Chrustusa w ciele przychodzącego) – K, 056, 0142, 181, 330, 629c, 1877, 2127, 2492 τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα – 614, 2412 τὸν Ἰησοῦν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα – 049, 88, 104, 326, 451, Byzpt, Lect
 • ‘Wszelki zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga’. Tę bowiem myśl usunęli ze starych odpisów ci, którzy pragnęli oddzielić bóstwo od człowieczeństwa (Sokrates Scholastyk, HE 7:32)

1 Jana 5,6

δι' ὕδατος καὶ αἵματος (przez wodę i krew) – B, K, Ψ, 049, 056, 0142, 181, 330, 451, 629, 1739*, 1881, 2127, Byz, Lect, it, vg, syrp δι' ὕδατος καὶ πνεύματος (przez wodę i ducha) – 43, 241, 463, 945, 1241, 1831, 1877*, 1891 δι' ὕδατος καὶ πνεύματος καὶ αἵματος (przez wodę i ducha, i krew) – P, 81, 88, 442, 630, 915, 2492, arm, eth δι' ὕδατος καὶ αἵματος καὶ πνεύματος (przez wodę i krew, i ducha) – א, A, 104, 424c, 614, 1739c, 2412, 2495, l598m, syrh, copsa, bo, Orygenes δι' ὕδατος καὶ αἵματος καὶ πνεύματος ἁγίου (przez wodę i krew, i Ducha Świętego) – 39, 61, 326, 1837

1 Jana 5,7b-8a

 Osobny artykuł: Comma Johanneum.

2. List Jana | edytuj kod

 Osobny artykuł: 2. List Jana.

2 Jana 3

Ἰησοῦ (Jezusa) – A, B, Ψ, 048, 0238, 81, 88, 326, 436, 629, 1505, 1739, 2127, 2495, it, vg, copsa, eth κύριου Ἰησοῦ (Pana Jezusa) – א, K, L, P, 049, 056, 0142, 33, 181, 330, 451, 614, 630, 945, 1877, 1881, 2412, 2492, Byz, Lect, 1439, syrh, copbomss, arm κύριου Ἰησοῦ ἡμῶν (Pana Jezusa naszego) – syrph, copbo

2 Jana 9

διδαχη – א, A, B, Ψ, 33, 81, 1241, 1739, 1881 διδαχη αυτου – it, syr διδαχη του Χριστου – K, L, P, 049, 056, 0142, 88, 104, Byz, Lect

2 Jana 13

της εκλεκτης – א, Α, Β, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 1739, 1881, 2127, 2492 της εκλεκτης. αμην – K, L, 049, 056, 0142, 181, 326, 330, 451, 614, 945, 1505, 1877, 2412, 2495, Byz, Lect της εκκλησιας. αμην – vgmss της εκλεκτης της εν Εφεσω – 465mg της εκλεκτης. η χαρις μετα σου. αμην – 429, 629, 1758, 1881 της εκλεκτης. η χαρις μεθ' υμων. αμην – syrh brak – 436

3. List Jana | edytuj kod

 Osobny artykuł: 3. List Jana.

3 Jana 3

γαρ – A, B, C, K, P, Ψ, 048, 056, 0142, 88, 181, 326, Byz, Lect brak – 33, 81, 104, 2127, 2495, it, vg, cop, arm, eth

3 Jana 12

ἀληθεὶας (prawdę) – większość mss wszystkich typów tekstu ἐκκλησὶας (kościół) – P 74 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{74},} A ἐκκλησίας και της ἀληθεὶας (kościół i prawdę) – C, syr

List Judy | edytuj kod

 Osobny artykuł: List Judy.

Juda 4

κριμα – א, C, P κήρυγμα – Ψ

Juda 5

παντα οτι κυριος απαξ (wszystko, że Pan wprawdzie) – א, Ψ παντα οτι ο κυριος απαξ (wszystko, że Pan wprawdzie) – C, 630, 1505, 2412, 2495 παντα οτι ο θεος απαξ (wszystko, że Bóg wprawdzie) – 2492 απαξ παντα οτι Ιησους – A, B, 33, 81, 2344, ar, dem, div, vg, eth απαξ παντα οτι κυριος – Efrem απαξ παντα οτι ο θεος – C2 απαξ παντας οτι θεος Χριστος – P 72 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{72}} απαξ τουτο οτι ο κυριος – L, 049, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 629, 945, 1877, 2127, Byz, Lect τουτο απαξ οτι ο κυριος (to wprawdzie, że Pan) – K, 056 απαξ τουτο υμας οτι ο κυριος (wprawdzie to wy, że Pan) – 0142 παντα οτι Ιησους απαξ – 322, 323, 665, 1241, 1739, 1881, 2298, itc, copbo παντα οτι ο Ιησους απαξ (wszystko, że Jezus wprawdzie) – 88, 915

Juda 12 (por 2 Pt 2,13)

αγαπαις – większość mss απαταις – A, C, 1243, 1846 ευωχιαις – 6

Juda 22

ἐλεᾶτε διακρινομένους – א, Β, Ψ2, Ψ, 88, l680, syrh ἐλέγχετε διακρινομένους – A, C*, 33, 81, 326, 436, 1241, 1739, 1881, it, vg, copbo, arm ἐλέγετε διακρινομένους – 181 ἐλεεῖτε διακρινόμενοι – K, L, P, 049, 056, 0142, 104, 330, 451, 630, 945, 1877, 2127, 2412, 2495, Byz, Lect

Apokalipsa św. Jana | edytuj kod

Ap 1,4-7 w P 18 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{18}}  Osobny artykuł: Apokalipsa św. Jana.  Zobacz też: Tekst Apokalipsy św. Jana.

Ap 1,5

λυσαντι ημας εκ (uwolnił nas od) – P 18 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{18}} , אc, A, C, 1, 2020, 2081, λουσαντι ημας απο (oczyścił nas z) – P, 046, 94, 1006, 1859, 2042, 2065, 2073, 2138, 2432

Ap 1,6

βασιλειαν (królestwo) – א, A, 046, 1854, 2050, 2351 βασιλεις (królowie) – P, ByzA

Ap 1,11

ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω (Ja jestem Alfa i Omega) – rękopisy z grupy ByzA pomijają – א, A, C, 1006, 1841, 2050, ByzK

Ap 5,9

ἠγόρασας τῷ θεῷ (odkupił Bogu) – A, eth ἠγόρασας τῷ θεῷ ἡμας (odkupił Bogu nas) – א, O46, 1006, 1611, 1859, 2020, 2042, 2053, 2065, 2081, 2138, 2432, copbo ἠγόρασας ἡμας τῷ θεῷ (odkupił nas Bogu) – 94, 1828, 2073, 2344, copsa ἠγόρασας ἡμας (odkupił nas) – 1, 2065*, Cyprian

Ap 6,17[14]

αυτων (ich) – א, C, 94, 1611, 1828 αυτου (jego) – A, P, 046 Kodeks 0308, w Ap 11,18 przekazuje wariant „sługom i prorokom”

Ap 11,18

τοις δουλοις σου και τοις προφηταις (sługom swoim i prorokom) – P 47 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{47}} , א, 0308 τοις δουλοις σου τοις προφηταις (sługom swoim prorokom) – A, Byz

Ap 13,18

εξακοσιοι εξηκοντα εξ (sześćset sześćdziesiąt sześć) – większość mss χξς (666) – P 47 , {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{47},} 051, Byz εξακοσιοι τεσσαρακοντα εξ (sześćset czterdzieści sześć) – itar εξακοσιοι δεκα εξ (sześćset szesnaście) – P 115 {\displaystyle {\mathfrak {P}}^{115}} , C itz εξακοσιοι εξηκοντα πεντε (sześćset sześćdziesiąt pięć) – 2344

Ap 22,14

ποιουντες τας εντολας αυτου (przestrzegających przykazań Jego) – 046, 1, 94, 1611, 1854, 1859, 2042, 2065, 2073, 2138, 2432 πλυνοντες τας στολας αυτων (piorących szaty swoje) – א, A, 1006, 2020, 2053

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Wydany w 1858 roku przez W. Curetona (Lo 1858) oraz F.C. Burkitta (C 1904) na podstawie starszego rękopisu z V w. przekład ten pochodzi prawdopodobnie z Diatessaronu.
 2. Poprawiony w 616 roku przekład filokseński przez Tomasza z Heraklei, biskupa Mabbug; nie ma pewności w jakim stopniu praca Tomasza ograniczyła się do dołączenia uwag i aparatu krytycznego, a w jakim była rewizją przekładu filokseńskiego. Przekład ten zawiera uwagi krytyczne szczególnie częste w Dziejach Apostolskich, które mają duże znaczenie dla zachodniej recenzji tekstu; przekład ten był używany w liturgii i ulegał wielu zmianom.
 3. Wydany przez Agnes Smith Lewis (Lo 1897, C 1907) oraz P. de Lagarde’a (Gö 1892), zachowany tylko we fragmentach jako lekcje czytane w trakcie nabożeństw u palestyńskich melchitów; tekst wykazuje wpływy Targumów a pochodzi prawdopodobnie z V w.
 4. Dokonany przez chorepiskopa Polikarpa w latach 507–508 z polecenia Filoksena, biskupa Mabbug; prawdopodobnie obejmował również księgę Psalmów oraz Izajasza.
 5. Wydany przez R.L. Bensly’a i in. (C 1894) oraz A. Smith Lewis (Lo 1910) na podstawie młodszego rękopisu z V w. przechwywanego w klasztorze św. Katarzyny na Synaju; tekst ten posłużył jako podstawa wielu tłumaczeń na języki wschodu.

Przypisy | edytuj kod

 1. Orygenes, Komentarz do Ewangelii według Mateusza, tłum. K. Augustyniak, Kraków: WAM 1998, s. 246.
 2. John Mill, Novum Testamentum Graecum, cum lectionibus variantibus MSS (Oxford 1707).
 3. E. Nestle, Einfürung in das Griechische Neue Testament, s. 23.
 4. Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus – The Story Behind Who Changed the Bible and Why, s. 90 (review).
 5. Daniel B. Wallace: Revisiting the Corruption of the New Testament: Manuscript, Patristic, and Apocryphal Evidence. Grand Rapids: Kregel Publications, 2011, s. 20. ISBN 978-0-82-54-3338-2.
 6. UBS3, s. 16.
 7. NA26, s. 18.
 8. Bruce M. Metzger, Bart D. Ehrman: The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration. Oxford University Press, 2005, s. 71.
 9. Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament (Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart 2001), s. 45.
 10. NA26, s. 60.
 11. NA26, s. 121.
 12. NA26, s. 366.
 13. NA26, s. 403.
 14. Grant R. Osborne: Revelation. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2002, s. 300, seria: Baker Exegetical Commentary on the New Testament. ISBN 978-0801022999.

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Warianty tekstowe Nowego Testamentu" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy