Warunki standardowe


Warunki standardowe w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Warunki standardowe (STP, ang. standard temperature and pressure) – ściśle określona temperatura i ciśnienie otoczenia, które stanowią rodzaj punktu odniesienia dla pomiarów doświadczalnych i obliczeń fizykochemicznych. Różne organizacje ustanowiły alternatywne definicje dla warunków standardowych:

ciśnienie standardowe – 105 Pa (1000 hPa, 14,504 psi, 0,987 atm), temperatura standardowa – 273,15 K (0 °C, 32 °F)[1][2], których nie należy mylić ze stanem standardowym, w którym zazwyczaj przyjmuje się temperaturę 298,15 K (25 °C). Przed wydaniem nowych zaleceń przez IUPAC w 1990 roku, jako warunki standardowe rozumiano ciśnienie równe 1 atm (1013,25 hPa) i temperaturę równą 273,15 K (0 °C, 32 °F).

W termodynamice i chemii fizycznej w warunkach standardowych wyznacza się tzw. standardowe wartości różnych funkcji stanu rozmaitych procesów fizycznych i chemicznych.

Ponieważ nie można wyznaczyć bezwzględnej wartości molowej energii wewnętrznej pierwiastków i związków chemicznych, a także np. bezwzględnej wartości molowej entalpii reakcji chemicznych przyjmuje się umownie, że tzw. standardowa entalpia, energia wewnętrzna i inne wartości podstawowych funkcji stanu wszystkich substancji prostych (czystych pierwiastków) wynoszą 0. Wartości wszystkich standardowych entalpii, energii wewnętrznych i innych funkcji stanu substancji złożonych oraz reakcji chemicznych i rozmaitych procesów fizycznych oblicza się przyjmując to założenie.

Wartości standardowych funkcji stanu odnosi się zazwyczaj do temperatury 298,15 K (25 °C) i oznacza symbolem ΔXo298 (często upraszczanym do ΔXo )[4], gdzie X to symbol danej funkcji stanu, np. ΔHo298 (entalpia) albo ΔUo298 (energia wewnętrzna).

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. standard conditions for gases, [w:] A.D.A.D. McNaught A.D.A.D., A.A. Wilkinson A.A., Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), S.J. Chalk (akt.), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, DOI10.1351/goldbook.S05910, ISBN 0-9678550-9-8  (ang.).
  2. STP, [w:] A.D.A.D. McNaught A.D.A.D., A.A. Wilkinson A.A., Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), S.J. Chalk (akt.), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, DOI10.1351/goldbook.S06036, ISBN 0-9678550-9-8  (ang.).
  3. Natural gas – Standard reference conditions (ISO 13443). International Organization for Standardization, 1996. (ang.)
  4. AdamA. Bielański AdamA., Podstawy chemii nieorganicznej, wyd. 6, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 304, ISBN 978-83-01-16281-8 .
Na podstawie artykułu: "Warunki standardowe" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy