Wikipedia:Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce 2013


Wikipedia:Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce 2013 w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Logo Dnia Białoruskiej Wikipedii w Polsce autorstwa Dariusza Woszczyńskiego Organizatorzy imprezy, kolejno trzeci i czwarty od lewej: wikipedysta Tomasz Bladyniec i Anatol Michnawiec z Białoruskiej Pamięci Narodowej. Drugi od lewej wspierający Marek Stelmasik ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Samodzielna praca uczestników Samodzielna praca uczestników Marek Stelmasik pomaga uczestnikom Tomasz Bladyniec wręcza nagrody Przerwa na kawę

Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce 2013 – zorganizowane 16 lutego 2013 roku wydarzenie mające na celu popularyzację idei redagowania i rozwoju białoruskojęzycznych Wikipedii wśród przebywających w Polsce osób posługujących się tym językiem; organizatorami przedsięwzięcia były: Białoruska Pamięć Narodowa, Stowarzyszenie Wikimedia Polska i Tomasz Bladyniec.

Spis treści

Przyczyny | edytuj kod

Na początku 2013 roku obie białoruskojęzyczne Wikipedie liczyły po ok. 50 tysięcy artykułów, co zaliczało je do mniejszych spośród wersji językowych tego projektu. Zdaniem organizatorów jedną z przyczyn ich powolnego rozwoju jest skomplikowana sytuacja polityczna i społeczna na Białorusi, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Nieprzychylna postawa władz Białorusi wobec upowszechniania i stosowania w życiu publicznym języka białoruskiego, a wcześniej wielowiekowy proces rusyfikacji doprowadziły do tego, że język znalazł się w obliczu zagrożenia wyginięciem. Niewielkie rozmiary białoruskojęzycznych Wikipedii stanowią rezultat małej i stale zmniejszającej się liczby osób, które posługują się tym językiem oraz niskiej jego znajomości pośród tych, którzy go jeszcze znają. Drugim czynnikiem ograniczającym rozwój białoruskojęzycznych Wikipedii jest rozpowszechniony w białoruskim społeczeństwie dystans i brak zaufania wobec angażowania się w działalność społeczną.

Cel | edytuj kod

Rozwój białoruskojęzycznej Wikipedii mógłby doprowadzić do częstszego korzystania Białorusinów z tego języka, a co za tym idzie, do zahamowania procesu jego wymierania, co jest zgodne z jednym z podstawowych założeń Wikipedii, aby dostarczać ludziom wiedzę w ich ojczystym języku. Z kolei zachęcenie większej liczby Białorusinów do pracy na rzecz jej rozwoju pomogłoby im głębiej zrozumieć wartość działalności społecznej w szerokim znaczeniu.

Na korzyść organizacji Dnia Białoruskiej Wikipedii w Polsce przemawia wiele czynników:

 • duża i ciągle powiększająca się białoruska społeczność w tym kraju, wśród której dominują studenci, działacze społeczni, dziennikarze – ludzie młodzi, o wyższej od przeciętnej świadomości narodowej i społecznej;
 • w Polsce zamieszkuje rdzenna białoruska mniejszość narodowa na Podlasiu;
 • na części terytorium Polski język białoruski jest językiem pomocniczym.

Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce miał przede wszystkim na celu popularyzację idei redagowania i rozwoju białoruskojęzycznych Wikipedii. Odbywać się to miało poprzez szkolenie uczestników w zakresie strony technicznej procesu redagowania, a także ich motywację poprzez współzawodnictwo. Drugim celem przedsięwzięcia było stworzenie zalążka społeczności białoruskojęzycznych wikipedystów w Polsce, który z czasem mógłby się usamodzielnić i umocnić. W szerszym kontekście miałoby to pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego wśród Białorusinów.

Przebieg | edytuj kod

Dzień białoruskiej Wikipedii w Polsce odbył się 16 lutego 2013 roku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na 12. piętrze, w sali komputerowej uniwersytetu Collegium Civitas. Impreza rozpoczęła się o godzinie 11:00. Przez pierwszą godzinę trwał wykład Marka Stelmasika na temat historii, celów i zasad działania Wikipedii. Część praktyczna zaczęła się o godzinie 12:00, kiedy uczestnicy zarejestrowali swoje konta. O godzinie 12:30 była przerwa na kawę, o 14:30 obiad dla uczestników w stołówce na dole Pałacu Kultury, o 16:30 – druga przerwa na kawę, a o 18:00 – uroczyste wyłonienie zwycięzcy konkursu na największą aktywność w trakcie warsztatów. Aktywność określano na podstawie ilości wprowadzonego tekstu, zaś zwycięzcą został Alaksandr Łahwiniec. Wręczono także wszystkim uczestnikom upominki w postaci materiałów promocyjnych Wikipedii: książek o Fryderyku Chopinie i Marii Skłodowskiej-Curie, ołówków i toreb z logiem Wikipedii. Impreza zakończyła się wkrótce po 18:00.

W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymywali informacje na temat podstaw edycji Wikipedii poprzez projektor, a następnie podejmowali samodzielne próby pisania własnych artykułów, konsultując swoją pracę z obecnymi na sali instruktorami: Markiem Stelmasikiem i Tomaszem Bladyńcem. Ogółem w warsztatach wzięło udział ok. 20 uczestników, z których większość stanowili mieszkający w Polsce obywatele Białorusi. Pewną część stanowili Polacy znający język białoruski. Dwóch uczestników przyjechało specjalnie na imprezę z Białorusi. Dwoje uczestników było przedstawicielami białoruskiej mniejszości narodowej z Podlasia.

Problemy | edytuj kod

Podczas imprezy i po niej pojawiły się pewne problemy. Wielu uczestników piszących na Wikipedii oficjalną pisownią (be.wikipedia.org) sygnalizowało, że ich artykuły są usuwane przez administratorów, wkrótce po napisaniu lub nawet w trakcie. Administratorzy obu wariantów białoruskiej Wikipedii byli wcześniej informowani o terminie warsztatów, i o ile ci z Wikipedii klasycznej (be-x-old.wikipedia.org) reagowali wyrozumiale, starając się poprawiać artykuły nowicjuszy, o tyle postępowanie administratorów Wikipedii oficjalnej zniechęciło wiele osób do zaangażowania w Wikipedię, a w niektórych wywołało złość.

Organizatorzy imprezy przekazywali uczestnikom w formie podarunków jedynie apolityczne książki. Jednak często na białoruskie imprezy w Warszawie ich uczestnicy przynoszą różne inne materiały na sprzedaż lub do rozdania, co jest powszechnie przyjętą praktyką. Jedna z uczestniczek warsztatu przyniosła na nie książki „Belarus in Focus”, będące zbiorami artykułów prasowych dziennikarzy z całego świata na temat Białorusi. Książki te były dostępne dla uczestników, jednak organizatorzy ich nie wręczali i nie były one częścią imprezy. Dwaj studenci, którzy przyjechali na warsztaty specjalnie z Białorusi, postanowili wziąć pewną liczbę egzemplarzy w drogę powrotną. Na granicy polsko-białoruskiej białoruscy pogranicznicy uznali książki za „krytyczne wobec obecnej władzy”. Studenci zostali zatrzymani i poddani wielogodzinnym przesłuchaniom. Książki oraz ich komputery zostały zarekwirowane.

Reakcje | edytuj kod

Reakcje mediów | edytuj kod

Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce zyskał szeroki rozgłos w białoruskojęzycznych mediach, pojawiły się też wzmianki w mediach polskich. 14 lutego artykuł o nadchodzącej imprezie opublikował białoruski niezależny portal gazety Nasza Niwa. Rozważano w nim kwestię ewentualnego połączenia dwóch wersji białoruskiej Wikipedii, a także poinformowano o Tygodniu Artykułu Polskiego na białoruskiej klasycznej Wikipedii[1]. Tego samego dnia Radio Swaboda zaprezentowało na antenie oraz opublikowało na swojej stronie internetowej znacznie bardziej obszerny materiał, w którym powtórzono informację o wydarzeniu w Warszawie. Swaboda omówiła ogólną sytuację białoruskich Wikipedii, podkreślając, że obie razem czyta zaledwie 1,6–1,8% użytkowników Wikipedii z Białorusi. Powrócono do sprawy szans na zjednoczenie obu wersji, cytując opinie w tej sprawie wikipedystów Marka Biernsztejna, Maksima Lepuszenki, Rusłana Rawiaki i Tomasza Bladyńca[2]. Oba artykuły uzyskały bardzo dużą, jak na te strony internetowe, liczbę komentarzy od czytelników. Dotyczyły one głównie zasadności zjednoczenia białoruskich Wikipedii i wyższości jednej nad drugą.

W czasie trwania imprezy obecnych było wielu dziennikarzy z białoruskojęzycznych środków masowego przekazu, którzy relacjonowali jej przebieg. Artykuły opatrzone fotografiami znalazły się między innymi na stronach Europejskiego Radia dla Białorusi[3], Radia Swaboda[4], Białoruskiego Radia Racja[5] oraz, dwukrotnie, telewizji Biełsat TV[6][7]. Stacja telewizyjna wyemitowała także dwa materiały wideo dotyczące imprezy, trwające razem pięć i pół minuty. Krótka wzmianka o akcji pojawiła się na stronie Białoruskiej Redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy[8]. Zainteresowanie mediów polskojęzycznych w trakcie imprezy było ograniczone. Na godzinę przed rozpoczęciem, krótką rozmowę z organizatorem przeprowadziło na żywo Akademickie Radio Kampus.

W kolejnych dniach po wydarzeniu Europejskie Radio dla Białorusi podało, że zwycięzcą konkursu aktywności został Alaksandr Łahwiniec[9]. Nasza Niwa oraz Polskie Radio poinformowały o zatrzymaniu uczestników imprezy na granicy. Na stronie Naszej Niwy początkowo napisano, że zatrzymani zostali „wikipedyści”, jednak niedługo potem, na prośbę jednego z administratorów białoruskiej Wikipedii, zmieniono nazwę na „studentów”. Argumentowano, że powiązanie Wikipedii z opozycją polityczną może mieć negatywne skutki dla tej pierwszej[10][11]. Informacja o Dniu białoruskiej Wikipedii w Polsce została także umieszczona na polskojęzycznej stronie internetowej eastbook.eu[12]. Informację o wydarzeniu opublikowało także czasopismo białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce „Niwa[13].

Reakcje innych rozdziałów Wikipedii | edytuj kod

Społeczności obu białoruskich Wikipedii zostały zaproszone do współpracy w tym przedsięwzięciu. Wikipedia pisownią klasyczną (be-x-old) zareagowała bardzo pozytywnie, organizując w Mińsku równoległy warsztat, a także ogłaszając w dniach 14−27 lutego Tydzień Artykułu Polskiego. W ramach Tygodnia w białoruskiej klasycznej Wikipedii napisano 62 artykuły o Polsce, a 7 rozbudowano. Utworzonych zostało także 10 powiązanych szablonów. Wikipedia pisownią oficjalną (be) nie podjęła współpracy.

Ciekawostki | edytuj kod

Jednym z uczestników Dnia białoruskiej Wikipedii w Polsce był Igor Iwaniuk, tłumacz książki „Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 1918–1945”, która stanowiła nagrodę za aktywność na warsztatach.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Аксана Рудовіч: Прагучала прапанова аб’яднаць беларускія Вікіпедыі афіцыйным і класічным правапісам (biał.). Nasza Niwa, 2013-02-14 09:46. [dostęp 2018-01-26].
 2. Беларускую Вікіпэдыю не чытаюць: ні «тарашкевіцай», ні «наркамаўкай» (biał.). Radio Swaboda, 2013-02-14 22:07. [dostęp 2018-01-26].
 3. Дзень беларускай Вікіпедыі ў Варшаве (фота) (biał.). Europejskie Radio dla Białorusi, 2013-02-16 16:58. [dostęp 2018-01-26].
 4. Дзень беларускай Вікіпэдыі ў Варшаве (biał.). Radio Swaboda, 2013-02-16 16:15. [dostęp 2018-01-26].
 5. Вікторыя Сцяпановіч: Дзень беларускай Вікіпедыі ў Варшаве (фота) (biał.). Białoruskie Radio Racja, 2013-02-16. [dostęp 2018-01-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-06-02)].
 6. У Варшаве прайшоў Дзень беларускай “Вікіпедыі” (biał.). Biełsat TV, 2012-02-16 17:28. [dostęp 2018-01-26].
 7. Марцін Ярскі: За нашу і вашу «Вікіпедыю». Biełsat TV, 2013-02-16 17:27. [dostęp 2018-01-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-05)].
 8. Дзень беларускай Вікіпэдыі (biał.). Polskie Radio dla Zagranicy, 2013-02-16 13:11. [dostęp 2018-01-26].
 9. 2013-02-17 10:08: Алеся Лагвінца ўзнагародзілі за актыўнасць у беларускай Вікіпедыі (biał.). Europejskie Radio dla Białorusi. [dostęp 2018-01-26].
 10. Вольга Гарапучык: Брэсцкія мытнікі затрымалі двух студэнтаў. Прычына — кнігі з «крытыкай уласці» (biał.). Nasza Niwa, 2013-02-17 15:47. [dostęp 2018-01-26].
 11. Białoruś: wikipedystom wracającym z Warszawy zabrano komputery i "groźne" książki (biał.). Polskie Radio, 2013-02-17. [dostęp 2018-01-26].
 12. Joanna Koziol: Dzień Białoruskiej Wikipedii w Warszawie. eastbook.eu, 2015-04-05. [dostęp 2018-01-26].
 13. Эва Вашчынская. Дзень беларускай Вікіпедыі ў Польшчы. „Niwa”. 12 (2967), s. 8, 2013. Białystok: Rada Programowa Tygodnika „Niwa”. ISSN 0546-1960 (biał.). [dostęp 2018-01-26]. 
Na podstawie artykułu: "Wikipedia:Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce 2013" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy