Wikipedia:Głosowania/Kryteria encyklopedyczności sieci kolejowych


Wikipedia:Głosowania/Kryteria encyklopedyczności sieci kolejowych w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedia:Głosowania Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Głosowanie nad kryteriami encyklopedyczności elementów infrastruktury sieci kolejowej

Spis treści

Wyniki I tury głosowania | edytuj kod

Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 1. Jako zasadę Wikipedii przyjęto, że encyklopedyczne są: linie kolejowe (w znaczeniu fizycznie istniejących, obecnie lub dawniej, torów, a nie tras pociągów), dworce kolejowe, stacje kolejowe i stacje węzłowe, systemy kolejowe (np. SKM, WKD), węzły kolejowe, przedsiębiorstwa kolejowe (tzn. te, które kiedyś budowały i zarządzały liniami kolejowymi), Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwowych (i ich zagraniczne odpowiedniki); natomiast nieencyklopedyczne są: rozjazdy i górki rozrządowe.
 • za: 25
 • przeciw: 0
 • neutralne: 0
 • wynik: 100% za
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 2. Jako zasadę Wikipedii przyjęto, że szlaki i odcinki kolejowe są nieencyklopedyczne
 • encyklopedyczne: 3
 • nieencyklopedyczne: 25
 • głosy wstrzymujące się: 0
 • wynik: 89,29% za nieencyklopedycznością
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 3. Jako zasadę Wikipedii przyjęto, że nastawnie są nieencyklopedyczne
 • encyklopedyczne: 4
 • nieencyklopedyczne: 23
 • głosy wstrzymujące się: 1
 • wynik: 85,19% za nieencyklopedycznością
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 4. Jako zasadę Wikipedii przyjęto, że przejazdy kolejowe są nieencyklopedyczne
 • encyklopedyczne: 0
 • nieencyklopedyczne: 25
 • głosy wstrzymujące się: 0
 • wynik: 100% za nieencyklopedycznością
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 5. Jako zasadę Wikipedii przyjęto, że mijanki są nieencyklopedyczne
 • encyklopedyczne: 2
 • nieencyklopedyczne: 24
 • głosy wstrzymujące się: 0
 • wynik: 92,31% za nieencyklopedycznością
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 6. Jako zasadę Wikipedii przyjęto, że wagonownie są encyklopedyczne
 • encyklopedyczne: 16
 • nieencyklopedyczne: 5
 • głosy wstrzymujące się: 3
 • wynik: 76,19% za encyklopedycznością
Głosowanie zostało przedłużone. Głosowanie 7. (przystanki kolejowe) - ze względu na nieuzyskanie 70% poparcia przez którąkolwiek z propozycji, głosowanie zostało przedłużone o tydzień (w przedłużonym głosowaniu głosowane będą tylko propozycje "encyklopedyczne wszystkie" i "encyklopedyczne jedynie jeżeli są dawną stacją lub dworcem"
 • encyklopedyczne wszystkie: 19
 • encyklopedyczne za wyjątkiem: nieposiadających infrastruktury (peronów, zabudowań), obecnie nieczynnych: 4
 • encyklopedyczne jedynie jeżeli są dawną stacją lub dworcem: 9
 • nieencyklopedyczne: 0
 • głosy wstrzymujące się: 1
 • wynik: 59,38% za encyklopedycznością wszystkich
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 8. Jako zasadę Wikipedii przyjęto, że wiadukty, mosty i tunele kolejowe są encyklopedyczne wyłącznie wtedy, gdy spełniają jeden z warunków: są ważnymi elementami sieci kolejowej; są ważne ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne; mają wyjątkowe walory turystyczne; mają duże znaczenie historyczne; są wyjątkowe z innych powodów
 • encyklopedyczne wszystkie: 0
 • encyklopedyczne wyłącznie wtedy, gdy spełniają jeden z warunków: są ważnymi elementami sieci kolejowej; są ważne ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne; mają wyjątkowe walory turystyczne; mają duże znaczenie historyczne; są wyjątkowe z innych powodów: 25
 • nieencyklopedyczne: 0
 • głosy wstrzymujące się: 0
 • wynik: 100% za encyklopedycznością wyłącznie wtedy, gdy spełniają jeden z warunków: są ważnymi elementami sieci kolejowej; są ważne ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne; mają wyjątkowe walory turystyczne; mają duże znaczenie historyczne; są wyjątkowe z innych powodów
Głosowanie zostało przedłużone. Głosowanie 9. (Parowozownie, lokomotywownie itp.) - ze względu na nieuzyskanie 70% poparcia przez którąkolwiek z propozycji, głosowanie zostało przedłużone o tydzień (w przedłużonym głosowaniu głosowane będą tylko propozycje "encyklopedyczne wszystkie" i "encyklopedyczne tylko istniejące współcześnie, a historyczne o ile zachowała się ich zabudowa"
 • encyklopedyczne wszystkie: 16
 • encyklopedyczne tylko istniejące współcześnie, a historyczne o ile zachowała się ich zabudowa: 7
 • encyklopedyczne tylko jeśli są ważne historycznie: 1
 • nieencyklopedyczne: 0
 • głosy wstrzymujące się: 0
 • wynik: 66,67% za encyklopedycznością wszystkich
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 10. Jako zasadę Wikipedii przyjęto, że posterunki (w tym posterunki ruchu włącznie z posterunkami odgałęźnymi, punktami ekspedycyjnymi, posterunkami technicznymi) są nieencyklopedyczne
 • encyklopedyczne wszystkie: 4
 • encyklopedyczne wyłącznie posterunki odgałęźne: 2
 • nieencyklopedyczne: 15
 • głosy wstrzymujące się: 6
 • wynik: 71,43% za nieencyklopedycznością
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 11. Jako zasadę Wikipedii przyjęto, że bocznice kolejowe są nieencyklopedyczne
 • encyklopedyczne wszystkie: 0
 • encyklopedyczne wyłącznie leżące poza stacjami i obecnie istniejące: 3
 • nieencyklopedyczne: 19
 • głosy wstrzymujące się: 3
 • wynik: 86,36% za nieencyklopedycznością
Głosowanie zostało przedłużone. Głosowanie 12. (Poszczególne trasy pociągów) - ze względu na nieuzyskanie 70% poparcia przez którąkolwiek z propozycji, głosowanie zostało przedłużone o tydzień (w przedłużonym głosowaniu głosowane będą tylko propozycje "encyklopedyczne wyłącznie te posiadające nazwę własną" i "encyklopedyczne wyłącznie znane linie międzynarodowe (np. Orient Express) lub długie linie krajowe (np. The Ghan)"
 • encyklopedyczne wszystkie: 2
 • encyklopedyczne wyłącznie te posiadające nazwę własną: 9
 • encyklopedyczne wyłącznie znane linie międzynarodowe (np. Orient Express) lub długie linie krajowe (np. The Ghan): 14
 • nieencyklopedyczne: 0
 • głosy wstrzymujące się: 1
 • wynik: 56,00% za encyklopedycznością wyłącznie znanych linii międzynarodowych (np. Orient Express) lub długich linii krajowych (np. The Ghan)

Wyniki II tury głosowania | edytuj kod

Strona głosowania: Wikipedia:Głosowania/Kryteria encyklopedyczności sieci kolejowych (II tura)

Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 1. Jako zasadę Wikipedii przyjęto, że wszystkie przystanki kolejowe są encyklopedyczne.
 • encyklopedyczne wszystkie: 35
 • encyklopedyczne jedynie jeżeli są dawną stacją lub dworcem: 11
 • głosy wstrzymujące się: 2
 • wynik: 76,09% za encyklopedycznością wszystkich
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 2. Jako zasadę Wikipedii przyjęto, że wszystkie parowozownie, lokomotywownie itp. są encyklopedyczne.
 • encyklopedyczne wszystkie: 26
 • encyklopedyczne tylko istniejące współcześnie, a historyczne o ile zachowała się ich zabudowa: 6
 • głosy wstrzymujące się: 0
 • wynik: 81,25% za encyklopedycznością wszystkich
Głosowanie zostało zakończone. Głosowanie 3. Kryterium encyklopedyczności dotyczące poszczególnych tras pociągów (np. P83514 Świnoujście-Przemyśl; IC1803 "Chrobry" Warszawa - Szczecin) nie zostało rozstrzygnięte.
 • encyklopedyczne wyłącznie te posiadające nazwę własną: 18
 • encyklopedyczne wyłącznie znane linie międzynarodowe (np. Orient Express) lub długie linie krajowe (np. The Ghan): 17
 • głosy wstrzymujące się: 1
 • wynik: poparcie dla najliczniejszej propozycja wyniosło 51,43%

Sformułowanie problemu | edytuj kod

Jakiś czas temu na SdU rozgorzała "walka" o artykuły dotyczące rozjazdów i bocznic kolejowych, kilka (a może już kilkanaście) artykułów poddano pod głosowanie. Encyklopedyczność elementów sieci kolejowej była już głosowana 3 miesiące temu wraz z innymi sieciami komunikacyjnymi (zob. tutaj pod nr 2), lecz zasady dotyczące kolei nie przeszły, głównie (jak wskazywały uwagi przy głosach przeciw ich przyjęciu) ze względu na zaproponowany brak encyklopedyczności dla przystanków kolejowych. Powtórzone głosowanie dotyczące samych elementów sieci kolejowej zostało zawieszone ze względu na jego niewłaściwe przygotowanie.

Uwzględniając wcześniejsze zastrzeżenia przez styczeń i początek lutego trwała sonda (zobacz wyniki sondy) mająca na celu ustalenie zasad, które powinny być głosowane. W sondzie tej dyskutowano encyklopedyczność poszczególnych elementów sieci kolejowej; elementy niekontrowersyjne (tzn. takie, za których encyklopedycznością lub jej brakiem opowiedziało się co najmniej 80% dyskutantów) głosowane będą łącznie w głosowaniu pierwszym, pozostałe elementy będą głosowane w osobnych głosowaniach nr 2-12.

Kryteria dotyczyć mają kolei na całym świecie, a nie tylko w Polsce. Przed oddaniem głosu proszę zapoznać się z definicjami poszczególnych elementów sieci kolejowej (niektóre definicje są definicjami stosowanymi na PKP i nie zawsze nadają się do kolei zagranicznych).

Głosujemy idee tworzenia osobnych haseł dla wymienionych niżej elementów (tzn. artykułów na temat konkretnej stacji czy mostu mających swą indywidualną nazwę). Proszę zauważyć, że infrastruktura kolejowa i niektóre elementy organizacji ruchu mogą być z powodzeniem opisane w ramach haseł zbiorczych i nie muszą znajdować się w osobnym artykule. Proszę też zwrócić uwagę, że element w niektórych wypadkach może być encyklopedyczny, ale nie ze względu na funkcje (kolejnictwo), ale inne aspekty (np. związek z ważnym wydarzeniem). Zasady encyklopedyczności linii metra i linii tramwajowych zostały już ustalone wcześniej (zob. Wikipedia:Encyklopedyczność/Transport), więc w tym głosowaniu nie są uwzględnione.

Sposób wprowadzania propozycji po przegłosowaniu | edytuj kod

Jeśli propozycje spełnią warunki zawarte w zasadach głosowania, zaczną obowiązywać z dniem zakończenia głosowania. W przypadku istniejących artykułów nie spełniających zasad - w ciągu miesiąca powinny być dostosowne do nich lub zintegrowane.

Propozycja do przegłosowania | edytuj kod

Głosowanie składa się z 12 głosowań cząstkowych, a głosować można za nastepującymi opcjami:

1. Elementy bezdyskusyjne wg sondy. | edytuj kod

Encyklopedyczne są: Linie kolejowe (w znaczeniu fizycznie istniejących, obecnie lub dawniej, torów, a nie tras pociągów), Dworce kolejowe, Stacje kolejowe i stacje węzłowe, Systemy kolejowe (np. SKM, WKD), Węzły kolejowe, Przedsiębiorstwa kolejowe (tzn. te, które kiedyś budowały i zarządzały liniami kolejowymi), Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwowych (i ich zagraniczne odpowiedniki).
Nieencyklopedyczne są: Rozjazdy, Górki rozrządowe.

 • a) za zasadami
 • b) przeciw
 • c) wstrzymuję się od głosu

2. Szlaki i odcinki kolejowe. | edytuj kod

 • a) encyklopedyczne
 • b) nieencyklopedyczne
 • c) wstrzymuję się od głosu

3. Nastawnie. | edytuj kod

 • a) encyklopedyczne
 • b) nieencyklopedyczne
 • c) wstrzymuję się od głosu

4. Przejazdy kolejowe. | edytuj kod

 • a) encyklopedyczne
 • b) nieencyklopedyczne
 • c) wstrzymuję się od głosu

5. Mijanki. | edytuj kod

 • a) encyklopedyczne
 • b) nieencyklopedyczne
 • c) wstrzymuję się od głosu

6. Wagonownie. | edytuj kod

 • a) encyklopedyczne
 • b) nieencyklopedyczne
 • c) wstrzymuję się od głosu

7. Przystanki kolejowe. | edytuj kod

 • a) encyklopedyczne wszystkie
 • b) encyklopedyczne za wyjatkiem: nieposiadających infrastruktury (peronów, zabudowań), obecnie nieczynnych
 • c) encyklopedyczne jedynie jeżeli są dawną stacją lub dworcem
 • d) nieencyklopedyczne
 • e) wstrzymuję się od głosu

8. Wiadukty, mosty i tunele kolejowe. | edytuj kod

 • a) encyklopedyczne wszystkie
 • b) encyklopedyczne wyłącznie wtedy, gdy spełniają jeden z warunków: są ważnymi elementami sieci kolejowej; są ważne ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne; mają wyjątkowe walory turystyczne; mają duże znaczenie historyczne; są wyjątkowe z innych powodów
 • c) nieencyklopedyczne
 • d) wstrzymuję się od głosu

9. Parowozownie, lokomotywownie itp | edytuj kod

 • a) encyklopedyczne
 • b) encyklopedyczne tylko istniejące współcześnie, a historyczne o ile zachowała się ich zabudowa
 • c) encyklopedyczne tylko jeśli są ważne historycznie
 • d) nieencyklopedyczne
 • e) wstrzymuję się od głosu

10. Posterunki (w tym posterunki ruchu włącznie z posterunkami odgałęźnymi, punkty ekspedycyjne, posterunki techniczne). | edytuj kod

 • a) encyklopedyczne wszystkie
 • b) encyklopedyczne wyłącznie posterunki odgałęźne
 • c) nieencyklopedyczne
 • d) wstrzymuję się od głosu

11. Bocznice kolejowe. | edytuj kod

 • a) encyklopedyczne wszystkie
 • b) encyklopedyczne wyłącznie leżące poza stacjami i obecnie istniejące
 • c) nieencyklopedyczne
 • d) wstrzymuję się od głosu

12. Poszczególne trasy pociągów (np. P83514 Świnoujście-Przemyśl; IC1803 "Chrobry" Warszawa - Szczecin). | edytuj kod

 • a) encyklopedyczne wszystkie
 • b) encyklopedyczne wyłącznie znane linie międzynarodowe (np. Orient Express) lub długie linie krajowe (np. The Ghan)
 • c) encyklopedyczne wyłącznie te posiadające nazwę własną
 • d) nieencyklopedyczne
 • e) wstrzymuję się od głosu

Głosowanie | edytuj kod

Zasady tego głosowania | edytuj kod

 • Głosować mogą: osoby będące w chwili rozpoczęcia głosowania zarejestrowane od co najmniej dwóch miesięcy i mające wówczas na koncie co najmniej 100 edycji.
 • Głosowanie składa się z 12 głosowań cząstkowych, każde z głosowań cząstkowych jest ważne jeżeli zagłosuje w nim 20 osób (do kworum liczone są głosy wstrzymujące się)
 • W głosowaniach, w których do wyboru są tylko dwie opcje (głosowania od 1. do 6.):
  • propozycja zostaje przyjęta jako zasada Wikipedii jeżeli za którymś rozwiązaniem będzie co najmniej 70% całkowitej liczby głosów (tu głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę)
  • propozycja zostaje przyjęta jako zalecenie Wikipedii jeżeli za którymś rozwiązaniem będzie co najmniej 55% lecz mniej niż 70% całkowitej liczby głosów (tu głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę)
  • głosowanie trwa 14 dni bez możliwości przedłużenia
 • W głosowaniach, w których do wyboru jest więcej opcji niż w przypadku powyżej (głosowania od 7. do 12.):
  • propozycja zostaje przyjęta jako zasada Wikipedii jeżeli za którymś rozwiązaniem będzie co najmniej 70% całkowitej liczby głosów (tu głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę)
  • propozycja zostaje przyjęta jako zalecenie Wikipedii jeżeli za którymś rozwiązaniem będzie co najmniej 55% lecz mniej niż 70% całkowitej liczby głosów za tymi opcjami (tu głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę)
  • głosowanie trwa 14 dni, lecz w przypadku liczby głosów nie przekraczających 70% oddanych na jedną z opcji, głosowanie zostaje przedłużone o dodatkowy tydzień, o ile głosowanie było ważne. W przedłużonym głosowaniu (druga tura głosowania) głosowane będą dwie opcje, które zdobędą w pierwszym terminie (pierwsza tura głosowania) największą liczbę głosów, a głosy oddaje się na nie nowo. Przedłużone głosowanie (druga tura głosowania) jest ważne jeżeli zagłosuje co najmniej jeden Wikipedysta.

1. Elementy bezdyskusyjne wg sondy | edytuj kod

a) za zasadami | edytuj kod

 1. Aotearoa dyskusja 09:01, 16 lut 2008 (CET)
 2. Masur juhu? 09:15, 16 lut 2008 (CET)
 3. Kosiarz-PLDyskusja 10:26, 16 lut 2008 (CET)
 4. Яudi Kontakt 11:25, 16 lut 2008 (CET)
 5. Kkaktus 12:06, 16 lut 2008 (CET)
 6. Klejas (Dyskusja) 13:27, 16 lut 2008 (CET)
 7. --Szczepan talk 13:55, 16 lut 2008 (CET)
 8. Airwolf {D} 15:18, 16 lut 2008 (CET)
 9. Sir_iwan (dyskusja) 16:42, 16 lut 2008 (CET)
 10. Monopol (dyskusja) 17:02, 16 lut 2008 (CET)
 11. Elfhelm (dyskusja) 17:07, 16 lut 2008 (CET)
 12. raziel (dyskusja) 17:14, 16 lut 2008 (CET)
 13. Orem dyskusja 23:04, 16 lut 2008 (CET)
 14. KamStak23 dyskusja► 14:03, 17 lut 2008 (CET)
 15. --TvMsipisz 14:14, 17 lut 2008 (CET)
 16. Beax 15:26, 17 lut 2008 (CET)
 17. >Antares< >info< 15:37, 17 lut 2008 (CET)
 18. Karol007dyskusja 16:17, 17 lut 2008 (CET)
 19. Astromp (dyskusja) 21:32, 17 lut 2008 (CET)
 20. --Lukasz Lukomski (dyskusja) 11:34, 19 lut 2008 (CET)
 21. Enejsi Diskusjon 15:14, 20 lut 2008 (CET)
 22. Upior polnocy (dyskusja) 12:20, 26 lut 2008 (CET)
 23. ►wikikonwersacja Sidriel.13 14:23, 26 lut 2008 (CET)
 24. Paelius Ϡ 01:40, 28 lut 2008 (CET)
 25. Pudelek (dyskusja) 18:33, 28 lut 2008 (CET)

b) przeciw | edytuj kod

c) wstrzymuję się od głosu | edytuj kod

2. Szlaki i odcinki kolejowe | edytuj kod

a) encyklopedyczne | edytuj kod

 1. Kkaktus 12:06, 16 lut 2008 (CET)
 2. Klejas (Dyskusja) 13:27, 16 lut 2008 (CET)
 3. ►wikikonwersacja Sidriel.13 14:26, 26 lut 2008 (CET)

b) nieencyklopedyczne | edytuj kod

 1. Aotearoa dyskusja 09:03, 16 lut 2008 (CET) (za nieencyklopedycznością było 52% głosów z sondy)
 2. Masur juhu? 09:17, 16 lut 2008 (CET)
 3. Kosiarz-PLDyskusja 10:28, 16 lut 2008 (CET)
 4. oj chyba jednak nie Яudi Kontakt 11:26, 16 lut 2008 (CET)
 5. --Szczepan talk 13:55, 16 lut 2008 (CET)
 6. Airwolf {D} 15:23, 16 lut 2008 (CET)
 7. Sir_iwan (dyskusja) 16:42, 16 lut 2008 (CET)
 8. Elfhelm (dyskusja) 17:07, 16 lut 2008 (CET)
 9. Monopol (dyskusja) 17:10, 16 lut 2008 (CET) (tu, jeśli głosujemy idee tworzenia odrębnych artykułów)
 10. raziel (dyskusja) 17:14, 16 lut 2008 (CET)
 11. LOLek 18:06, 16 lut 2008 (CET) – chyba, że artykuł o linii rozrośnie się do takich rozmiarów, że bez szablonu {{Osobny artykuł}} się nie obędzie
 12. Orem dyskusja 23:04, 16 lut 2008 (CET)
 13. Maikking dyskusja 23:17, 16 lut 2008 (CET) z dopuszczeniem ew. mainu
 14. SPIKE RSVP? 12:08, 17 lut 2008 (CET) Do integracji z liniami. Jako odrebne - sztuczny tlok i klopoty z pilnowaniem. SPIKE RSVP? 12:08, 17 lut 2008 (CET)
 15. KamStak23 dyskusja► 14:03, 17 lut 2008 (CET)
 16. --TvMsipisz 14:14, 17 lut 2008 (CET)
 17. Beax 15:27, 17 lut 2008 (CET)
 18. >Antares< >info< 15:37, 17 lut 2008 (CET)
 19. Astromp (dyskusja) 21:35, 17 lut 2008 (CET)
 20. --Lukasz Lukomski (dyskusja) 11:34, 19 lut 2008 (CET)
 21. Enejsi Diskusjon 15:14, 20 lut 2008 (CET)
 22. Karol007dyskusja 10:35, 25 lut 2008 (CET)
 23. chyba że rozrośnie się do dzikich rozmiarów, to wtedy można dać {{Osobny artykuł}} w artykule o linii Upior polnocy (dyskusja) 12:20, 26 lut 2008 (CET)
 24. Paelius Ϡ 01:40, 28 lut 2008 (CET)
 25. Pudelek (dyskusja) 18:37, 28 lut 2008 (CET)

c) wstrzymuję się od głosu | edytuj kod

3. Nastawnie | edytuj kod

a) encyklopedyczne | edytuj kod

 1. po dłuższych przemyśleniach Яudi Kontakt 11:27, 16 lut 2008 (CET)
 2. Kkaktus 12:06, 16 lut 2008 (CET)
 3. Klejas (Dyskusja) 13:27, 16 lut 2008 (CET)
 4. Beax 15:28, 17 lut 2008 (CET)

b) nieencyklopedyczne | edytuj kod

 1. Aotearoa dyskusja 09:05, 16 lut 2008 (CET) (za nieencyklopedycznością było 76% głosów z sondy)
 2. Masur juhu? 09:17, 16 lut 2008 (CET)
 3. Kosiarz-PLDyskusja 10:29, 16 lut 2008 (CET)
 4. --Szczepan talk 13:55, 16 lut 2008 (CET)
 5. Airwolf {D} 15:23, 16 lut 2008 (CET)
 6. Sir_iwan (dyskusja) 16:42, 16 lut 2008 (CET)
 7. Elfhelm (dyskusja) 17:07, 16 lut 2008 (CET)
 8. raziel (dyskusja) 17:14, 16 lut 2008 (CET)
 9. Monopol (dyskusja) 17:21, 16 lut 2008 (CET) (po przemyśleniu tu, skoro głosujemy idee tworzenia osobnych haseł)
 10. LOLek 17:49, 16 lut 2008 (CET) – nie oszukujmy się, takie artykuły praktycznie nie mają szans wyrosnąć poza poziom oinfoboxowanego substuba.
 11. Orem dyskusja 23:04, 16 lut 2008 (CET)
 12. Maikking dyskusja 23:14, 16 lut 2008 (CET)
 13. Ew. zbiorczo. To w sumie nawet tabela moglaby byc. SPIKE RSVP? 12:08, 17 lut 2008 (CET)
 14. KamStak23 dyskusja► 14:04, 17 lut 2008 (CET)
 15. --TvMsipisz 14:15, 17 lut 2008 (CET)
 16. >Antares< >info< 15:38, 17 lut 2008 (CET)
 17. Astromp (dyskusja) 21:33, 17 lut 2008 (CET)
 18. --Lukasz Lukomski (dyskusja) 11:35, 19 lut 2008 (CET)
 19. Enejsi Diskusjon 15:15, 20 lut 2008 (CET)
 20. Karol007dyskusja 10:36, 25 lut 2008 (CET)
 21. integrować ze stacjami/posterunkami Upior polnocy (dyskusja) 12:20, 26 lut 2008 (CET)
 22. ►wikikonwersacja Sidriel.13 14:27, 26 lut 2008 (CET)
 23. Paelius Ϡ 01:40, 28 lut 2008 (CET)

c) wstrzymuję się od głosu | edytuj kod

 1. w wyjątkowych przypadkach jakiegoś zabytkowego budynku nastawni - Pudelek (dyskusja) 18:39, 28 lut 2008 (CET)

4. Przejazdy kolejowe | edytuj kod

a) encyklopedyczne | edytuj kod

b) nieencyklopedyczne | edytuj kod

 1. Aotearoa dyskusja 09:06, 16 lut 2008 (CET) (za nieencyklopedycznością było 76% głosów z sondy)
 2. Masur juhu? 09:17, 16 lut 2008 (CET)
 3. Kosiarz-PLDyskusja 10:29, 16 lut 2008 (CET)
 4. bez przesady... Яudi Kontakt 11:27, 16 lut 2008 (CET)
 5. Klejas (Dyskusja) 13:27, 16 lut 2008 (CET)
 6. --Szczepan talk 13:55, 16 lut 2008 (CET)
 7. Airwolf {D} 15:24, 16 lut 2008 (CET)
 8. Sir_iwan (dyskusja) 16:42, 16 lut 2008 (CET)
 9. Elfhelm (dyskusja) 17:07, 16 lut 2008 (CET)
 10. raziel (dyskusja) 17:14, 16 lut 2008 (CET)
 11. Monopol (dyskusja) 17:23, 16 lut 2008 (CET) (po przemyśleniu tu, skoro głosujemy idee tworzenia osobnych haseł)
 12. Orem dyskusja 23:04, 16 lut 2008 (CET)
 13. Maikking dyskusja 23:13, 16 lut 2008 (CET)
 14. Czy ja dobrze rozumiem? Chodzi o skrzyzowania torow i szosy? SPIKE RSVP? 12:09, 17 lut 2008 (CET)
 15. KamStak23 dyskusja► 14:04, 17 lut 2008 (CET)
 16. --TvMsipisz 14:15, 17 lut 2008 (CET)
 17. Beax 15:28, 17 lut 2008 (CET)
 18. >Antares< >info< 15:38, 17 lut 2008 (CET)
 19. Astromp (dyskusja) 21:34, 17 lut 2008 (CET)
 20. --Lukasz Lukomski (dyskusja) 11:35, 19 lut 2008 (CET)
 21. Enejsi Diskusjon 15:15, 20 lut 2008 (CET)
 22. Karol007dyskusja 10:37, 25 lut 2008 (CET)
 23. (integrować z art. o liniach, chyba że się jakoś dziko rozrośnie) Upior polnocy (dyskusja) 12:20, 26 lut 2008 (CET) ►wikikonwersacja Sidriel.13 14:28, 26 lut 2008 (CET) raz wystarczy :-) Kreśliła Beax 22:37, 26 lut 2008 (CET)
 24. ►wikikonwersacja Sidriel.13 14:28, 26 lut 2008 (CET)
 25. Paelius Ϡ 01:40, 28 lut 2008 (CET)

c) wstrzymuję się od głosu | edytuj kod

5. Mijanki | edytuj kod

a) encyklopedyczne | edytuj kod

 1. Kkaktus 12:06, 16 lut 2008 (CET) (słabo)
 2. JAK NAJBARDZIEJ ENCYKLOPEDYCZNE - mijanka jest stacją Upior polnocy (dyskusja) 12:20, 26 lut 2008 (CET) Zgodnie z informacjami z artykułu mijanka - mijanka jest stcją na PKP, a gdzie indziej niekoniecznie. A my głosujemy zasady nie dla PKP, lecz dla całego świata. Poza tym, jeśli mijanka jest stacją, to jest opisywana jako stacja (bo to w tedy jej istotna cecha) i nie ma wątpliwości co do jej encyklopedyczności. Aotearoa dyskusja 07:39, 27 lut 2008 (CET)

b) nieencyklopedyczne | edytuj kod

 1. Aotearoa dyskusja 09:07, 16 lut 2008 (CET) (za nieencyklopedycznością było 73,9% głosów z sondy)
 2. Masur juhu? 09:17, 16 lut 2008 (CET)
 3. Kosiarz-PLDyskusja 10:29, 16 lut 2008 (CET)
 4. Яudi Kontakt 11:28, 16 lut 2008 (CET)
 5. Klejas (Dyskusja) 13:27, 16 lut 2008 (CET)
 6. --Szczepan talk 13:55, 16 lut 2008 (CET)
 7. Airwolf {D} 15:24, 16 lut 2008 (CET)
 8. Sir_iwan (dyskusja) 16:42, 16 lut 2008 (CET)
 9. Elfhelm (dyskusja) 17:07, 16 lut 2008 (CET)
 10. raziel (dyskusja) 17:14, 16 lut 2008 (CET)
 11. Monopol (dyskusja) 17:16, 16 lut 2008 (CET)
 12. Orem dyskusja 23:04, 16 lut 2008 (CET)
 13. Maikking dyskusja 23:13, 16 lut 2008 (CET) zagłosowałbym dwa razy tutaj, jakby było można
 14. Kkaktus pomyliles miejsce wpisu? Czy to moze taki zart? SPIKE RSVP? 12:12, 17 lut 2008 (CET)
 15. KamStak23 dyskusja► 14:05, 17 lut 2008 (CET)
 16. --TvMsipisz 14:16, 17 lut 2008 (CET)
 17. Beax 15:29, 17 lut 2008 (CET)
 18. >Antares< >info< 15:38, 17 lut 2008 (CET)
 19. Astromp (dyskusja) 21:35, 17 lut 2008 (CET)
 20. --Lukasz Lukomski (dyskusja) 11:36, 19 lut 2008 (CET)
 21. Enejsi Diskusjon 15:16, 20 lut 2008 (CET)
 22. Karol007dyskusja 10:37, 25 lut 2008 (CET)
 23. ►wikikonwersacja Sidriel.13 14:29, 26 lut 2008 (CET)
 24. Paelius Ϡ 01:40, 28 lut 2008 (CET)

c) wstrzymuję się od głosu | edytuj kod

6. Wagonownie | edytuj kod

a) encyklopedyczne | edytuj kod

 1. Kosiarz-PLDyskusja 10:30, 16 lut 2008 (CET)
 2. Яudi Kontakt 11:29, 16 lut 2008 (CET)
 3. Kkaktus 12:06, 16 lut 2008 (CET)
 4. Klejas (Dyskusja) 13:27, 16 lut 2008 (CET)
 5. Airwolf {D} 15:24, 16 lut 2008 (CET)
 6. Sir_iwan (dyskusja) 16:42, 16 lut 2008 (CET)
 7. --TvMsipisz 14:17, 17 lut 2008 (CET)
 8. Beax 15:40, 17 lut 2008 (CET)
 9. Po zastanowieniu jednak tu. >Antares< >info< 15:43, 17 lut 2008 (CET)
 10. Astromp (dyskusja) 21:36, 17 lut 2008 (CET)
 11. Sobol2222 -- Dyskusja 12:28, 18 lut 2008 (CET)
 12. --Lukasz Lukomski (dyskusja) 11:36, 19 lut 2008 (CET)
 13. Enejsi Diskusjon 15:16, 20 lut 2008 (CET)
 14. Karol007dyskusja 10:39, 25 lut 2008 (CET)
 15. ►wikikonwersacja Sidriel.13 14:30, 26 lut 2008 (CET)
 16. Paelius Ϡ 01:40, 28 lut 2008 (CET)

b) nieencyklopedyczne | edytuj kod

 1. Aotearoa dyskusja 09:08, 16 lut 2008 (CET) (za nieencyklopedycznością było 53,6% głosów z sondy)
 2. Masur juhu? 09:18, 16 lut 2008 (CET)
 3. --Szczepan talk 13:55, 16 lut 2008 (CET)
 4. Elfhelm (dyskusja) 17:07, 16 lut 2008 (CET)
 5. Zbiorczo (tabela cy cuś). SPIKE RSVP? 12:13, 17 lut 2008 (CET)

c) wstrzymuję się od głosu | edytuj kod

 1. Monopol (dyskusja) 17:25, 16 lut 2008 (CET)
 2. Upior polnocy (dyskusja) 12:20, 26 lut 2008 (CET)
 3. w wyjątkowych przypadkach encyklopedyczne Pudelek (dyskusja) 18:41, 28 lut 2008 (CET)

7. Przystanki kolejowe | edytuj kod

a) encyklopedyczne wszystkie | edytuj kod

 1. Kosiarz-PLDyskusja 10:31, 16 lut 2008 (CET)
 2. Яudi Kontakt 11:29, 16 lut 2008 (CET)
 3. Kkaktus 12:06, 16 lut 2008 (CET)
 4. Klejas (Dyskusja) 13:27, 16 lut 2008 (CET)
 5. Rechta [dyskusja] 14:24, 16 lut 2008 (CET)
 6. Airwolf {D} 15:25, 16 lut 2008 (CET)
 7. raziel (dyskusja) 17:13, 16 lut 2008 (CET) Sprawa dotyczy kilkuset istnijących stubów, czy warto usuwać?
 8. A to bym zostawil. Jest tylko na granicy hobby i fanatyzmu. SPIKE RSVP? 12:16, 17 lut 2008 (CET)
 9. --TvMsipisz 14:17, 17 lut 2008 (CET)
 10. >Antares< >info< 15:39, 17 lut 2008 (CET)
 11. Sobol2222 -- Dyskusja 12:29, 18 lut 2008 (CET)
 12. --Lukasz Lukomski (dyskusja) 11:37, 19 lut 2008 (CET)
 13. Enejsi Diskusjon 15:17, 20 lut 2008 (CET)
 14. rdrozd (dysk.) 21:42, 24 lut 2008 (CET)
 15. --Ptasiek Dyskutuj 22:27, 24 lut 2008 (CET)
 16. Jakubhal (dyskusja) 09:19, 26 lut 2008 (CET)
 17. Upior polnocy (dyskusja) 12:20, 26 lut 2008 (CET)
 18. Paelius Ϡ 01:40, 28 lut 2008 (CET)
 19. generalnie wszystkie Pudelek (dyskusja) 18:42, 28 lut 2008 (CET)

b) encyklopedyczne za wyjątkiem: nieposiadających infrastruktury (peronów, zabudowań), obecnie nieczynnych | edytuj kod

 1. Sir_iwan (dyskusja) 16:42, 16 lut 2008 (CET)
 2. Monopol (dyskusja) 17:27, 16 lut 2008 (CET)
 3. Orem dyskusja 23:04, 16 lut 2008 (CET)
 4. Astromp (dyskusja) 21:37, 17 lut 2008 (CET)

c) encyklopedyczne jedynie jeżeli są dawną stacją lub dworcem | edytuj kod

 1. Aotearoa dyskusja 09:09, 16 lut 2008 (CET)
 2. Masur juhu? 09:19, 16 lut 2008 (CET)
 3. --Szczepan talk 13:55, 16 lut 2008 (CET)
 4. Kenraiz (dyskusja) 17:32, 16 lut 2008 (CET)
 5. Maikking dyskusja 23:11, 16 lut 2008 (CET)
 6. KamStak23 dyskusja► 14:06, 17 lut 2008 (CET)
 7. Beax 15:30, 17 lut 2008 (CET)
 8. Karol007dyskusja 16:18, 17 lut 2008 (CET)
 9. ►wikikonwersacja Sidriel.13 14:30, 26 lut 2008 (CET)

d) nieencyklopedyczne | edytuj kod

e) wstrzymuję się od głosu | edytuj kod

 1. Elfhelm (dyskusja) 17:11, 16 lut 2008 (CET)

8. Wiadukty, mosty i tunele kolejowe | edytuj kod

a) encyklopedyczne wszystkie | edytuj kod

b) encyklopedyczne wyłącznie wtedy, gdy spełniają jeden z warunków: są ważnymi elementami sieci kolejowej; są ważne ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne; mają wyjątkowe walory turystyczne; mają duże znaczenie historyczne; są wyjątkowe z innych powodów | edytuj kod

 1. Aotearoa dyskusja 09:10, 16 lut 2008 (CET) (za takim warunkami było 74,1% głosów z sondy)
 2. Masur juhu? 09:18, 16 lut 2008 (CET)
 3. Kosiarz-PLDyskusja 10:32, 16 lut 2008 (CET)
 4. Яudi Kontakt 11:29, 16 lut 2008 (CET)
 5. Kkaktus 12:06, 16 lut 2008 (CET)
 6. Klejas (Dyskusja) 13:27, 16 lut 2008 (CET)
 7. --Szczepan talk 13:55, 16 lut 2008 (CET)
 8. Airwolf {D} 15:25, 16 lut 2008 (CET)
 9. Sir_iwan (dyskusja) 16:42, 16 lut 2008 (CET)
 10. Elfhelm (dyskusja) 17:11, 16 lut 2008 (CET)
 11. raziel (dyskusja) 17:13, 16 lut 2008 (CET)
 12. Monopol (dyskusja) 17:29, 16 lut 2008 (CET)
 13. Orem dyskusja 23:04, 16 lut 2008 (CET)
 14. Maikking dyskusja 23:16, 16 lut 2008 (CET)
 15. Troche metne kryteria ale lepsze metne niz zadne. SPIKE RSVP? 12:17, 17 lut 2008 (CET)
 16. KamStak23 dyskusja► 14:06, 17 lut 2008 (CET)
 17. --TvMsipisz 14:18, 17 lut 2008 (CET)
 18. Beax 15:31, 17 lut 2008 (CET)
 19. >Antares< >info< 15:40, 17 lut 2008 (CET)
 20. Astromp (dyskusja) 21:37, 17 lut 2008 (CET)
 21. --Lukasz Lukomski (dyskusja) 11:38, 19 lut 2008 (CET)
 22. Karol007dyskusja 10:40, 25 lut 2008 (CET)
 23. Upior polnocy (dyskusja) 12:20, 26 lut 2008 (CET)
 24. ►wikikonwersacja Sidriel.13 14:31, 26 lut 2008 (CET)
 25. Paelius Ϡ 01:40, 28 lut 2008 (CET)

c) nieencyklopedyczne | edytuj kod

d) wstrzymuję się od głosu | edytuj kod

9. Parowozownie, lokomotywownie itp. | edytuj kod

a) encyklopedyczne | edytuj kod

 1. Kkaktus 12:06, 16 lut 2008 (CET)
 2. Klejas (Dyskusja) 13:27, 16 lut 2008 (CET)
 3. Яudi Kontakt 15:20, 16 lut 2008 (CET)
 4. Airwolf {D} 15:26, 16 lut 2008 (CET)
 5. Sir_iwan (dyskusja) 16:42, 16 lut 2008 (CET)
 6. Monopol (dyskusja) 17:32, 16 lut 2008 (CET)
 7. --TvMsipisz 14:19, 17 lut 2008 (CET)
 8. Beax 15:36, 17 lut 2008 (CET)
 9. >Antares< >info< 15:40, 17 lut 2008 (CET)
 10. Astromp (dyskusja) 21:38, 17 lut 2008 (CET)
 11. Sobol2222 -- Dyskusja 12:30, 18 lut 2008 (CET)
 12. Enejsi Diskusjon 15:18, 20 lut 2008 (CET)
 13. Upior polnocy (dyskusja) 12:20, 26 lut 2008 (CET)
 14. ►wikikonwersacja Sidriel.13 14:32, 26 lut 2008 (CET)
 15. Paelius Ϡ 01:40, 28 lut 2008 (CET)
 16. Pudelek (dyskusja) 18:44, 28 lut 2008 (CET)

b) encyklopedyczne tylko istniejące współcześnie, a historyczne o ile zachowała się ich zabudowa | edytuj kod

 1. Aotearoa dyskusja 09:11, 16 lut 2008 (CET)
 2. Masur juhu? 09:19, 16 lut 2008 (CET)
 3. Kosiarz-PLDyskusja 10:35, 16 lut 2008 (CET) Яudi Kontakt 11:30, 16 lut 2008 (CET) zmiana głosu, Kkaktus w dyskusji ma jednak rację. Яudi Kontakt 15:20, 16 lut 2008 (CET)
 4. --Szczepan talk 13:55, 16 lut 2008 (CET)
 5. Elfhelm (dyskusja) 17:11, 16 lut 2008 (CET)
 6. --Lukasz Lukomski (dyskusja) 11:38, 19 lut 2008 (CET)
 7. Karol007dyskusja 10:41, 25 lut 2008 (CET)

c) encyklopedyczne tylko jeśli są ważne historycznie | edytuj kod

 1. SPIKE RSVP? 12:05, 17 lut 2008 (CET) Bo inaczej wszystkie filie ZNTK beda opisywane. Za to historycznie wazne nawet nieistniejace obecnie moga byc ciekawe - no i warto by zgromadzic wiedze na ten temat. SPIKE RSVP? 12:05, 17 lut 2008 (CET)

d) nieencyklopedyczne | edytuj kod

e) wstrzymuję się od głosu | edytuj kod

10. Posterunki (w tym posterunki ruchu włącznie z posterunkami odgałęźnymi, punkty ekspedycyjne, posterunki techniczne) | edytuj kod

a) encyklopedyczne wszystkie | edytuj kod

 1. Kosiarz-PLDyskusja 10:39, 16 lut 2008 (CET) Wszystkie nieistniejące, ważne z historycznego punktu widzenia oraz wszystkie istniejące, które znajdują się w Wykazie posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych.
 2. Яudi Kontakt 11:30, 16 lut 2008 (CET)
 3. Bankotravel (dyskusja) 19:13, 21 lut 2008 (CET)
 4. Jak Kosiarz-PL w/w. Linie kolejowe (które są encyklopedyczne) gdzieś się przecież zaczynają! Upior polnocy (dyskusja) 12:20, 26 lut 2008 (CET)

b) encyklopedyczne wyłącznie posterunki odgałęźne | edytuj kod

 1. Kkaktus 12:06, 16 lut 2008 (CET)
 2. >Antares< >info< 15:41, 17 lut 2008 (CET)

c) nieencyklopedyczne | edytuj kod

 1. Aotearoa dyskusja 09:13, 16 lut 2008 (CET) (za nieencyklopedycznością było 69,2% głosów z sondy)
 2. Masur juhu? 09:19, 16 lut 2008 (CET)
 3. --Szczepan talk 13:55, 16 lut 2008 (CET)
 4. Airwolf {D} 15:26, 16 lut 2008 (CET)
 5. Elfhelm (dyskusja) 17:11, 16 lut 2008 (CET)
 6. raziel (dyskusja) 17:13, 16 lut 2008 (CET)
 7. Ew. lista/tabela/zbiorczo SPIKE RSVP? 12:19, 17 lut 2008 (CET)
 8. KamStak23 dyskusja► 14:07, 17 lut 2008 (CET)
 9. --TvMsipisz 14:20, 17 lut 2008 (CET)
 10. Astromp (dyskusja) 21:38, 17 lut 2008 (CET)
 11. --Lukasz Lukomski (dyskusja) 11:39, 19 lut 2008 (CET)
 12. Enejsi Diskusjon 15:18, 20 lut 2008 (CET)
 13. Maikking dyskusja 10:41, 25 lut 2008 (CET)
 14. ►wikikonwersacja Sidriel.13 14:33, 26 lut 2008 (CET)
 15. Paelius Ϡ 01:40, 28 lut 2008 (CET)

d) wstrzymuję się od głosu | edytuj kod

 1. Klejas (Dyskusja) 13:27, 16 lut 2008 (CET)
 2. Sir_iwan (dyskusja) 16:42, 16 lut 2008 (CET)
 3. Monopol (dyskusja) 17:36, 16 lut 2008 (CET)
 4. Beax 15:33, 17 lut 2008 (CET), w zasadzie nastawnie powinny wystarczyć. (jeśli "przetrwają" głosowanie, a na to się nie zanosi) >Antares< >info< 23:17, 17 lut 2008 (CET)
 5. Karol007dyskusja 10:42, 25 lut 2008 (CET)
 6. Pudelek (dyskusja) 18:46, 28 lut 2008 (CET)

11. Bocznice kolejowe | edytuj kod

a) encyklopedyczne wszystkie | edytuj kod

b) encyklopedyczne wyłącznie leżące poza stacjami i obecnie istniejące | edytuj kod

 1. Kkaktus 12:06, 16 lut 2008 (CET)
 2. >Antares< >info< 15:41, 17 lut 2008 (CET)
 3. Bankotravel (dyskusja) 19:14, 21 lut 2008 (CET)

c) nieencyklopedyczne | edytuj kod

 1. Aotearoa dyskusja 09:14, 16 lut 2008 (CET) (za nieencyklopedycznością było 50% głosów z sondy)
 2. Masur juhu? 09:19, 16 lut 2008 (CET)
 3. Kosiarz-PLDyskusja 10:40, 16 lut 2008 (CET)
 4. Яudi Kontakt 11:31, 16 lut 2008 (CET)
 5. --Szczepan talk 13:55, 16 lut 2008 (CET)
 6. Airwolf {D} 15:28, 16 lut 2008 (CET)
 7. Elfhelm (dyskusja) 17:11, 16 lut 2008 (CET)
 8. raziel (dyskusja) 17:12, 16 lut 2008 (CET)
 9. Monopol (dyskusja) 17:37, 16 lut 2008 (CET) (Po przemyśleniu tu, skoro głosujemy idee tworzenia odrębnych haseł)
 10. Maikking dyskusja 23:09, 16 lut 2008 (CET)
 11. Chyba ze tu chodzi o to zeby na silniku Wiki zrobic jakis Transport Tycoon ale wiernie oddajacy reaila. SPIKE RSVP? 12:21, 17 lut 2008 (CET)
 12. KamStak23 dyskusja► 14:07, 17 lut 2008 (CET)
 13. --TvMsipisz 14:20, 17 lut 2008 (CET)
 14. Beax 15:39, 17 lut 2008 (CET)
 15. Astromp (dyskusja) 21:39, 17 lut 2008 (CET)
 16. --Lukasz Lukomski (dyskusja) 11:39, 19 lut 2008 (CET)
 17. Enejsi Diskusjon 15:19, 20 lut 2008 (CET)
 18. Karol007dyskusja 10:43, 25 lut 2008 (CET)
 19. Paelius Ϡ 01:40, 28 lut 2008 (CET)

d) wstrzymuję się od głosu | edytuj kod

 1. Klejas (Dyskusja) 13:27, 16 lut 2008 (CET)
 2. Upior polnocy (dyskusja) 12:20, 26 lut 2008 (CET)
 3. ►wikikonwersacja Sidriel.13 14:34, 26 lut 2008 (CET)

12. Poszczególne trasy pociągów (np. P83514 Świnoujście-Przemyśl; IC1803 "Chrobry" Warszawa - Szczecin) | edytuj kod

a) encyklopedyczne wszystkie | edytuj kod

 1. Klejas (Dyskusja) 13:27, 16 lut 2008 (CET)
 2. Bankotravel (dyskusja) 19:12, 21 lut 2008 (CET)

b) encyklopedyczne wyłącznie te posiadające nazwę własną | edytuj kod

 1. Kkaktus 12:06, 16 lut 2008 (CET)
 2. Airwolf {D} 15:29, 16 lut 2008 (CET)
 3. Nazwy sa ciekawe pod wzgl. linkowania i ciekawostek. SPIKE RSVP? 12:22, 17 lut 2008 (CET)
 4. --TvMsipisz 14:21, 17 lut 2008 (CET)
 5. >Antares< >info< 15:42, 17 lut 2008 (CET)
 6. Astromp (dyskusja) 21:39, 17 lut 2008 (CET)
 7. Sobol2222 -- Dyskusja 12:32, 18 lut 2008 (CET)
 8. Paelius Ϡ 01:40, 28 lut 2008 (CET)
 9. po wahaniu tutaj Pudelek (dyskusja) 18:48, 28 lut 2008 (CET)

c) encyklopedyczne wyłącznie znane linie międzynarodowe (np. Orient Express) lub długie linie krajowe (np. The Ghan) | edytuj kod

 1. Aotearoa dyskusja 09:15, 16 lut 2008 (CET)
 2. Masur juhu? 09:19, 16 lut 2008 (CET)
 3. Kosiarz-PLDyskusja 10:42, 16 lut 2008 (CET)
 4. --Szczepan talk 13:55, 16 lut 2008 (CET)
 5. Sir_iwan (dyskusja) 16:42, 16 lut 2008 (CET)
 6. Elfhelm (dyskusja) 17:11, 16 lut 2008 (CET)
 7. Monopol (dyskusja) 17:38, 16 lut 2008 (CET)
 8. Orem dyskusja 23:04, 16 lut 2008 (CET)
 9. KamStak23 dyskusja► 14:08, 17 lut 2008 (CET)
 10. Beax 15:35, 17 lut 2008 (CET)
 11. --Lukasz Lukomski (dyskusja) 11:40, 19 lut 2008 (CET)
 12. Karol007dyskusja 10:43, 25 lut 2008 (CET)
 13. Upior polnocy (dyskusja) 12:20, 26 lut 2008 (CET)
 14. ►wikikonwersacja Sidriel.13 14:34, 26 lut 2008 (CET)

d) nieencyklopedyczne | edytuj kod

e) wstrzymuję się od głosu | edytuj kod

 1. Яudi Kontakt 11:31, 16 lut 2008 (CET)

Dyskusja | edytuj kod

Sprawy niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem głosowania proszę omawiać w Kawiarence, na stronie dyskusji konkretnej osoby, bądź ew. na stronie dyskusji głosowania.

Do punku 9 rozumiem, że - dajmy na to - jeśli była gdzieś największa parowozownia na świecie ale budynku już nie ma to absolutnie nie ma prawa być na Wikipedii? Kkaktus 13:29, 16 lut 2008 (CET)

Zgadzam się w zupełności. Uprzejmie proszę innych Wikipedystów o przemyślenie swoich głosów w tym punkcie. Klejas (Dyskusja) 14:06, 16 lut 2008 (CET) Dyskusja trwała ponad 6 tygodni, więc uwagi merytoryczne do proponowanych sformuowań można było wtedy zgłaszać. Jeżeli faktycznie ten wydumany przykład zaistniałby (a dla czego nie największa w jakimś kraju, czy województwie), to wątpie by nie dało się jej opisać w artykule o czymś większym (np. przedsiębiorstwie). Zwracam jeszcze uwgę na to, że głosujemy nad zasadami elementów ze względu wyłącznie na ich funcję w kolejnictwie, a element pod tym względem nieency może być ency np. ze względów hitorycznych czy technicznych (ta największa parowozownia świata może była by właśnie ency ze względów technicznych jako największa w owym okresie budowla o dachu podpartym jedynie na ścianch bocznych). Aotearoa dyskusja 14:20, 16 lut 2008 (CET)

Do punktu 7: Proste podliczenie głosów w głosowaniu faworyzuje rozwiązanie totalnie inkluzjonistyczne, ponieważ głosy głosujących za wprowadzeniem ograniczeń w encyklopedyczności przystanków są podzielone między dwoma wariantami, z których jeden zawiera się w drugim. Proponuję zsumować głosujących za wariantem b i c i w razie ich przewagi nad rozwiązaniem inkluzjonistycznym i przy nierozstrzygniętej między nimi przewadze wybrać wariant c jako mniej rygorystyczny (zakładam, że przystanki będące dawnymi dworcami posiadają lub posiadały zabudowania kolejowe). Kenraiz (dyskusja) 17:40, 16 lut 2008 (CET)

Opinia całokształt: | edytuj kod

Wikipedia miała być w swym założeniu zbiorem ludzkiej wiedzy pisanym przez ochotników na wolnej licencji. Niestety cel ten na polskojęzycznej Wikipedii znacznie się wypaczył co rusz powstają nowe listy tzw. zakazanych tematów. Zwróćcie uwagę, że na pozostałych Wikipediach (pisanych w innych językach) te w/w artykuły istnieją nawet w niedopracowanej formie i nikomu to nie przeszkadza. Bankotravel (dyskusja) 21:10, 19 lut 2008 (CET)

 • te w/w artykuły istnieją nawet w niedopracowanej formie i nikomu to nie przeszkadza - to bardzo przykre w sumie. Elfhelm (dyskusja) 20:08, 22 lut 2008 (CET)
 • Niedługo na polskiej Wiki pewnie dojdzie do tego, że nie będzie można pisać o wsiach, małych jeziorach, podstawówkach...itd etc... Np. nie można pisać o drużynach/klubach piłkarskich, które nie były nigdy w III lidze... Tylko, że najczęściej o takich zespołach jest pełno materiałów, gdzie można o nich znaleźć pełno informacji, a o małych klubach wcale (ale to tylko mała dygresja).Trambampas (dyskusja) 12:46, 23 lut 2008 (CET)

Zgadzam się z tym, że na angielsko- lub niemieckojęzycznej Wikipedii jest mniej rygorystyczne podejście i raczej zachęca się ludzi to poszerzania artykułów, a w polskiej... Administratorzy prześcigają się w wymyślaniu jak cały projekt maksymalnie ograniczyć lub co hurtowo kasować. Drodzy Administratorzy jeśli nie dajecie sobie rady to może stworzyć jeszcze więcej szczebli administrowania projektu pomocników administratorów, młodszych administratorów, starszych administratorów, zasłużonych administratorów, adminów do zadań specjalnych... (Ale jest jak jest i nic się pewnie nie zmieni bo przecież "wszyscy ludzie są równi" ale dużo częściej "wszyscy ludzie są równi i równiejsi..." Czasami to, aż nic nie chce się pisać, bo trzeba posprawdzać całe listy zakazów o czym można, a o czym nie można. "Wikipedia - wolna encyklopedia"? Tak mi się wydaje, że raczej nie do końca... ;( Pozdrawiam Trambampas (dyskusja) 12:46, 23 lut 2008 (CET)

W tej dyskusji oraz w głosowaniu biorą udział nie tylko administratorzy, proszę to zauważyć. Każdy, kto ma konto zarejestrowane od 2 miesięcy i ponad 100 edycji na tym koncie, może głosować przeciwko proponowanym kryteriom encyklopedyczności sieci kolejowych. Monopol (dyskusja) 20:37, 23 lut 2008 (CET)

ad punktu 10 | edytuj kod

Jak mają wg Szanownych Dyskutantów wyglądać artykuły o stacjach/przystankach na liniach, a konkretnie "następna/poprzednia", jeżeli wytniemy posterunki odgałęźne?

wyobraźmy sobie sytuację:

--[stacja T]---linia nr X-------[stacja A]------[podg B]-------[stacja C]---[stacja F]-- \ \-linia nr Y----[stacja D]---[stacja G]-- 

w obecnym wariancie szablony następna/poprzednia wyglądają następująco:

stacja A: linia nr X: poprzednia: stacja T, następna: podg B podg B: linia nr X: poprzednia: stacja A, następna: stacja C linia nr Y: (brak poprzedniej), następna: stacja D stacja C: linia nr X: poprzednia: podg B, następna: stacja F stacja D: linia nr Y: poprzednia: podg B, następna: stacja G 

w przypadku, gdy uznajemy podg B za "nieency", cały schemat nam się idzie kopać...

Upior polnocy (dyskusja) 13:21, 26 lut 2008 (CET)

Moim zdaniem, jest to kwestja przeredagowania szablonu - ja bym dał wtedy np jako następne dwie stacje, np. poprzednia:Stacia A; nastepna: stacja B (linia X), stacja C (linia Y) - te dwie stacje najlepiej w szablonie jedna pod drugą. Zawsze można w ten szablon jeszcze wcisnąć posterunek, ale jako nielinkowalny. Dla mnie rozgałęzienie torów (cyli poczatek linii) nie jest brdziej ency niż rozgałęzieie np. dróg krajowych (czyli początek drogi) i nie musi być uwzgledniane jako osobny artykuł. Aotearoa dyskusja 07:48, 27 lut 2008 (CET) Miałeś chyba na myśli coś takiego: Stacja A: następna (linia X): stacja C, następna (linia Y): stacja D. No i ewidentny błąd, bo umieszczasz w ten sposób podg B na stacji A, co nie odpowiada stanowi faktycznemu. Czemu nie wzorować się na Ogólnopolskiej Bazie Kolejowej Jarka Woźnego? Często nie musi być uwzględniane jako osobny artykuł, jeżeli można to sensownie zintegrować ze stacją (vide Lewki), ale czemu walczyć na siłę z istniejącymi artykułami? :-( Upior polnocy (dyskusja) 09:18, 27 lut 2008 (CET)

Uwaga formalna do głosowania | edytuj kod

Nie było zgłoszone w wikiprojekcie. Sowa z Mińska (dyskusja) 15:00, 2 mar 2008 (CET)

Nie ma takiego wymogu - głosowanie i dyskusje przed nim trwały na tyle długo i były na tyle rozpropagowane (Tablica ogłoszeń, informacja wyskakujaca przy przejściu do obserwowanych stron, dyskusje na stronach SdU), że każdy zainteresowany mógł sie o nim dowiedzieć. Aotearoa dyskusja 15:06, 2 mar 2008 (CET) Pytanie drugie - kiedy można rozpisać kolejne głosowanie na ten sam temat? Upior polnocy (dyskusja) 18:33, 2 mar 2008 (CET)
Na podstawie artykułu: "Wikipedia:Głosowania/Kryteria encyklopedyczności sieci kolejowych" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy