Wikipedia:Nazwa użytkownika/Niełacińskie nazwy użytkowników


Wikipedia:Nazwa użytkownika/Niełacińskie nazwy użytkowników w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedia:Nazwa użytkownika Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nazwy użytkowników polskojęzycznej Wikipedii muszą być zapisywane alfabetem polskim lub łacińskim, przy czym dopuszczalne są spacje.

Nazwy w alfabetach innych niż wymienione mogą być stosowane wyłącznie przez użytkowników, którzy przed rejestracją w polskojęzycznej Wikipedii działali w co najmniej jednym innym projekcie Fundacji Wikimedia i posiadają tam nazwę o zapisie identycznym, jak ten używany w polskojęzycznej Wikipedii.

Użytkownicy korzystający z powyższego prawa mają obowiązek zamieścić na swej stronie użytkownika polską lub – jeśli polska nie istnieje – łacińską (latynizacja) transkrypcję swojej nazwy. Powinni także wpisać się do poniższej tabeli.

Konta nie spełniające powyższych zasad mogą zostać bezterminowo zablokowane. Wikipedyści chcący złożyć wniosek o zmianę swojej nazwy na spełniającą zasady, mogą uczynić to tutaj.

(ang.)
User logins in the Polish Wikipedia have to be written in the Polish or Latin alphabet (spaces are accepted). Logins in other alphabets can be used only by users who prior to registering in the Polish Wikipedia had contributed to at least one other Wikimedia Foundation project and their login in that project is exactly the same as the one used in the Polish Wikipedia. Such users are required to place a Polish or if Polish one doesn't exist Latin transcript of their login on their user page. They should also make sure they are included in the table below. Accounts violating the above rules can be blocked indefinetely. To apply for a change of your login to one in accordance with the rules, please visit this page.

(ros.)
Имена (логины) пользователей польскоязычной википедии должны быть записаны польским или другим латинским алфавитом, при чём допускается использование пробелов. Имена использующие алфавиты иные чем вышеуказанные могут применять исключительно пользователи, которые до регистрации в польскоязычной википедии были участниками хотя бы одного другого проекта Фонда Викимедиа и имеют в нём логин с прописью идентичной используемой в польскоязычной википедии. Пользователи применяющие вышеуказанное право обязаны поместить на своей учётной странице транскрипцию - полонизацию или латинизацию (если полонизация не существует) своего логина, а также должны отметится в нижеследующей таблице. Учётные записи, которые не следуют вышеуказанным правилам могут быть бессрочно заблокированы. Википедисты, которые желают изменить свой логин на соответствующий требованиям, могут сделать запрос здесь.

Użytkownicy o niełacińskich nazwach / Users with non-Latin logins / Пользователи с нелатинскими именами | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Wikipedia:Nazwa użytkownika/Niełacińskie nazwy użytkowników" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy