Wikipedia:Poczekalnia/Za��atwione artyku��y (listopad 2015/3)