Wikipedia:Poczekalnia/artyku��y/2013:01:30:Laur Kosmicznego Koperka