Wikipedia:Poczekalnia/biografie/2011:05:08:Andrzej Jeziernicki