Wikipedia:Poczekalnia/biografie/2013:07:06:Piotr Tworz