Wikipedia:Poczekalnia/biografie/2017:11:21:Rich froning