Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Przyrządy pomiarowe


Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Przyrządy pomiarowe w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedia:Skarbnica Wikipedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Ekierka – jeden z najprostszych przyrządów pomiarowych

Oto lista pojęć związanych z przyrządami pomiarowymi, które znajdują się (niebieskie) lub powinny się znaleźć (czerwone) w polskiej Wikipedii. Oczywiście listę tę można rozszerzać. Podstawowe zagadnienia z innych dziedzin wiedzy znajdziesz na liście przegląd dziedzin wiedzy.

 Osobny artykuł: Przyrząd pomiarowy.

Czas | edytuj kod

Zegarek z certyfikatem – na tarczy napis Chronometer

gnomonklepsydrastoperzegarzegar atomowyzegar słonecznyzegar wahadłowyzegar wodny

Okres (czas) | edytuj kod

miernik okresugenerator okresu wzorcowego

Częstotliwość | edytuj kod

miernik częstotliwości (częstościomierz) • częstotliwościomierzdzielnik częstotliwościgenerator częstotliwości wzorcowej

Prędkość | edytuj kod

Anemometr czaszowy

przyspieszeniomierz (akcelerometr) • anemometr (wiatromierz) • machometrtachometr = obrotomierz (prędkość kątowa)wariometr

Długość | edytuj kod

czujnik zegarowydługościomierz Abbegoliniał krawędziowymaszyna współrzędnościowamikrokatormikrometrmikroskop pomiarowymikroskop warsztatowyoptimetrortotest • wzorce łuków kołowych • przymiarsferometrśrednicówkaśrednicówka mikrometrycznasuwmiarkatransametr

Grubość (jako rodzaj długości) | edytuj kod

grubościomierz (miernik grubości ścianek) • warstwomierz (miernik grubości powłok)

Odległość (jako rodzaj długości) | edytuj kod

Ręczny dalmierz laserowy

dalmierz (odległościomierz) • dalmierz laserowydrogomierzkrzywomierzlongimetr

Wysokość (jako rodzaj długości) | edytuj kod

Wysokościomierz barometryczny

altymetr (wysokościomierz) • wysokościomierz suwmiarkowy (zwany też traserskim)

Głębokość (jako rodzaj długości) | edytuj kod

batometr = batymetr • Sygnalizator głębokościgłębokościomierz suwmiarkowygłębokościomierz mikrometrycznygłębokościomierz czujnikowyświstawka

Pole powierzchni | edytuj kod

planimetr • powierzchniarka = miarmaszyna

Kąt | edytuj kod

liniał sinusowyekierkainklinometrkątomierzpantometrteodolitwęgielnica

Wielkości elektryczne | edytuj kod

 Osobny artykuł: Miernik. Polski woltomierz laboratoryjny magnetoelektryczny typu LM-3

amperomierzelektrodynamometrelektrometrfaradomierz = pojemnościomierz • galwanometrlicznik energii elektrycznejlogometrmiernik częstotliwościmostek pomiarowywaromierzwatomierzwoltomierz

Poziom | edytuj kod

Poziomica murarska

poziomica (dawniej waserwaga)

Temperatura | edytuj kod

Termometr

pirometrhipsotermometrtermometrtermometr alkoholowytermometr rtęciowytermowizor

Wilgotność | edytuj kod

higrometr (wilgotnościomierz)

Ciśnienie | edytuj kod

Barometr sprężynowy

barometrbarografmikromanometrmanometr (ciśnieniomierz) • miernik ciśnienia tętniczego krwianeroid

Siła | edytuj kod

dynamometr = siłomierz

Masa | edytuj kod

waga

Gęstość | edytuj kod

areometrareometr Gay-Lussacamikrofotometrreowiskozymetr

Promieniowanie | edytuj kod

dawkomierz = dozymetrlicznik Geigerapyranometrtermowizorsolarymetrspektrobolometrspektrofotometr

Przyrządy do pomiarów medycznych | edytuj kod

Współczesny sfigmomanometr elektroniczny

elektroenterografelektrogastrografelektrohysterografelektrokardiografelektrokardiomagnetografelektrokortikografelektromiografelektroneurografelektrotyreografencefalospektrografergometrgammaencefalografgammagrafsfigmomanometrspirometrtermometr lekarskitremometr (do mierzenia tremoru)

Przyrządy do pomiarów w telekomunikacji | edytuj kod

Reflektometr

Przyrządy do pomiarów w analogowych traktach miedzianych | edytuj kod

miernik poziomugenerator poziomugenerator zniekształceń telekomunikacyjnychpsofometrreflektometr

Przyrządy do pomiarów w cyfrowych traktach miedzianych | edytuj kod

analizator transmisji cyfrowej PCManalizator transmisji cyfrowej PDHanalizator transmisji cyfrowej SDHtester linii ISDNtester sieci Ethernettester sieci xDSL

Przyrządy do pomiarów w traktach optycznych (światłowodowych) | edytuj kod

laserowe źródło światłamiernik mocy optycznejtłumik optycznyreflektometr optyczny (OTDR)

Inne przyrządy do pomiarów w telekomunikacji | edytuj kod

komparator częstotliwościlokalizator uszkodzeń kabla

Przyrządy do pomiarów meteorologicznych | edytuj kod

aktywny radiometr wnękowyalbedomierzanemografanemometraneroidautomatyczna stacja meteorologicznabalon meteorologicznybarografbarometrbarometr chemicznybarometr hydrostatycznybolometrceilometrdeszczomierz

Twardość i wytrzymałość | edytuj kod

twardościomierzdurometrmaszyna wytrzymałościowasklerografskleroskopskleromater

Różne | edytuj kod

Cukromierz

aneroidanizometrapertometrardometrastrografastrolabiumbarocyklonometrbarotermografbatyfotometrbatykonduktografbatytermografbetonoskopcukromierzcykloergometrdeflektometrpluwiometr (deszczomierz) • diafonometrdyfraktometrelektrodermatografelektronografelektroskoperiometr • ewaporometr = atmometrfalomierzferrografferrometrfluksometrfleksometrfonometrfotokolorymetrfotometrgalwanometr • gausomierz – (teslomierz) • geofongrawimetrhenromierzkarbikomierzkolorymetrkonduktometrlog (przyrząd pomiarowy)mareografmętnościomierzmikrokatormultiwobuloskopnitomierzokular mikrometrycznypiknometrpluwiograf=ombrografpolarymetrpolarymetr półcieniowypoziomowskazprzepływomierzsejsmografspektrometrspektromonitortachimetrtensometrtermoskoptermoanemometrwibrografwodomierzwzorzec analityczny

Zgodność z wzorcem | edytuj kod

wzorzecpłytka wzorcowapierścień wzorcowy (pierścień ustawczy, pierścień kalibracyjny, pierścień adiustacyjny, sprawdzian pierścieniowy gładki) • płytka kątowa (płytka wzorcowa kątowa) • folia wzorcowa (foliowy wzorzec grubości, folia kalibracyjna) • sprawdzianszczelinomierz

Zobacz też | edytuj kod

busolakompasżyrokompasklasa (miernictwo)nacisk pomiarowy (nacisk mierniczy) - jako rodzaj siły nacisku (w pomiarach twardości zwany obciążeniem, wyrażany w N lub kG) • ciśnienie pomiarowe - wyrażane w Pa, kPa • odważnikoscylografoscyloskoppodziałka (skala)

Na podstawie artykułu: "Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Przyrządy pomiarowe" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy