Wikipedia:Zasady ekspresowego kasowania


Skrót: WP:ZEK, WP:EK

Wikipedia:Ekspresowe kasowanie w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Wikipedia:Zasady ekspresowego kasowania) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Skocz poniżej nawigacji.

W pewnych przypadkach administrator może usunąć w trybie natychmiastowym stronę, której treść w sposób oczywisty nie kwalifikuje się do zachowania w Wikipedii. W tych samych przypadkach każdy użytkownik może zgłosić stronę do takiego usunięcia przez dodanie do niej szablonu {{ek|powód}}. Tak oznaczona strona zostanie dodana do odpowiedniej kategorii i prawdopodobnie usunięta przez administratorów.

W innych wypadkach należy stronę zgłosić na stronę dyskusji nad usunięciem. Grafiki należy zgłaszać na stronę zgłoszone grafiki.

Spis treści

Podstawowe wytyczne ekspresowego kasowania

Administratorzy mogą natychmiast usunąć stronę tylko wtedy, gdy równocześnie:

 1. strona w sposób oczywisty nie kwalifikuje się do zachowania w Wikipedii zgodnie z opisanymi poniżej zasadami szczegółowymi
 2. szanse na jej zachowanie w toku dyskusji są znikome
 3. nie ma podstaw, by podejrzewać, że usunięcie strony mogłoby być przedmiotem merytorycznej kontrowersji w społeczności wikipedystów
 4. nie jest możliwe przywrócenie wcześniejszej, użytecznej postaci strony.

W innych sytuacjach ekspresowe skasowanie strony nie jest dopuszczalne. W takich przypadkach należy skorzystać z procedur Poczekalni albo uzyskać konsensus w kawiarence Wikipedii lub na stronie dyskusji strony.

Szczegółowe zasady usuwania stron

Do natychmiastowego kasowania bez potrzeby uzyskania konsensusu wikipedystów kwalifikują się w szczególności:

 1. strony zawierające tylko przypadkową lub całkowicie nieczytelną treść, na przykład:
  • losowe ciągi znaków lub słów
  • testy edycyjne – do nich przeznaczony jest brudnopis
  • urywki tekstu albo cały tekst w językach obcych
  • wypowiedzi bez zrozumiałego kontekstu
 2. artykuły zawierające zdecydowanie zbyt mało przydatnej treści, by stać się zalążkiem, na przykład:
  • niepełne zdania
  • skrajnie ogólnikowe i wieloznaczne definicje
  • materiały zawierające bardzo poważne i nieodwracalne błędy.
 3. strony zawierające wyłącznie treści jednoznacznie zakazane przez przyjęte zasady, na przykład:
 4. artykuły dotyczące polityków kandydujących w najbliższych wyborach, o ile źródła zawarte w artykule nie wskazują na inne, poza kandydowaniem w wyborach, aspekty działalności osoby będącej bohaterem biogramu (zgodnie z zasadą Tryb wyborczy)
 5. strony będące przedmiotem niebudzących kontrowersji, rutynowych działań administracyjnych, na przykład:
  • poprawiania nazw stron
  • przenoszenia grafik
  • integracji z innymi tekstami
  • łączenia historii edycji
 6. strony, których usunięcie uzasadnione jest przyjętymi w projekcie względami technicznymi, na przykład:
  • kopie istniejących stron
  • kopie treści usuniętych po dyskusji
  • przekierowania spod błędnych nazw
  • przekierowania do nieistniejących stron
  • nieużywane kategorie
 7. strony mogące naruszać prawa autorskie, ale tylko gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
  • tekst przedstawia niski poziom techniczny lub merytoryczny
  • autor wcześniej odmówił zgody na publikację w Wikipedii
  • uzyskanie takiej zgody jest bardzo mało prawdopodobne
 8. strony usuwane na wniosek jedynego autora, gdy podał on przekonujące uzasadnienie dla takiej czynności.

Strona niespełniająca powyższych kryteriów ekspresowego kasowania, a która tylko częściowo narusza zasady Wikipedii albo jest w trakcie dopracowywania przez innego wikipedystę, nie powinna być kasowana. W takiej sytuacji należy skontaktować się z autorem oraz oznaczyć ją jako wymagającą poprawek z wykorzystaniem odpowiedniego szablonu.

Jeśli artykuł zostaje usunięty, a nie ma podstaw podejrzewać, że był utworzony w złej wierze, dobrą praktyką jest poinformowanie autora o tym fakcie oraz przyjazne odesłanie go do odpowiednich reguł i zaleceń edycyjnych obowiązujących w Wikipedii.

Odwołania od decyzji

Jeśli Twój artykuł został skasowany w trybie ekspresowego kasowania, a uważasz, że stało się tak wbrew zawartym tu regułom, dla uniknięcia konfliktów nie przywracaj od razu jego treści w tej samej postaci.

Zamiast tego skontaktuj się z administratorem, który usunął ten artykuł. Zwykle administrator wyjaśni podstawy swojej decyzji, zrewiduje ją albo artykuł zgłosi do Poczekalni. Jeśli jednak to się nie powiedzie lub nie osiągniesz porozumienia, opisz problem w kawiarence Wikipedii. Po uzyskaniu konsensusu ze strony innych wikipedystów i ewentualnym dopracowaniu treści nic nie stoi na przeszkodzie, by taki artykuł przywrócić.

Przyjęcie zasad

Zasady te przyjęto na podstawie Wikipedia:Głosowania/Nowe zasady EK.

Na podstawie artykułu: "Wikipedia:Zasady ekspresowego kasowania" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy