Wikipedysta:Aestimator/Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych


Wikipedysta:Aestimator/Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spis treści

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych | edytuj kod

Organizacja zarejestrowana dnia 24.04.2008 r., w Warszawie, działająca zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach. Zrzesza wyłącznie aktywnie działających zawodowo rzeczoznawców majątkowych. Formalnie, zgodnie z art. 4 pkt. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami stanowi organizację zawodową działająca na terenie całej Polski.

Działalność | edytuj kod

Powstanie stowarzyszenia jest efektem Zebrania Założycielskiego, które miało miejsce dnia 9 lutego 2008. w Warszawie. Formalną działalność statutową rozpoczęto 8 maja 2008 roku w ówczesnej siedzibie przy ul. Mińskiej 69.

Działalność Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych skupia się na promowaniu i podnoszeniu rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Towarzystwo wykorzystując najnowocześniejsze, często niestandardowe metod wyceny oparte na złożonych modelach statystycznych i ekonometrycznych uczestniczy w tworzeniu najwyższych standardów zawodowych. Organizacja wspiera członków w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych, poprzez licznie powstające szkolenia, które są całkowicie lub w przeważającej części finansowane ze środków Towarzystwa. Jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rzeczoznawców majątkowych, PTRM dba również o rozwój jakości systemu kształcenia całej grupy zawodowej organizując warsztaty, sympozja oraz wydając biuletyn. Własnością organizacji jest biblioteka kilkuset opracowań, w tym operatów szacunkowych, raportów i analiz rynku zgromadzona przez członków Towarzystwa.

Organizacja dba o upowszechnianie wiedzy u konsumentów na temat etyki i standardów obowiązujących rzeczoznawców majątkowych, stara się zapewnić przejrzystość i jawność procedur, stwarzając jednocześnie warunki do polubownego załatwiania sporów związanych z wykonywaniem czynności rzeczoznawcy majątkowego. Działalność PTRM skupiają się także na przeciwdziałaniu dyskryminacji, nieuczciwej konkurencji oraz wszelkim patologiom życia zawodowego i gospodarczego, wydając na wniosek organów władz publicznych lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, standardach zawodowych i standardach świadczenia usług i cenach.

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych stara się aktywnie współpracować z organami władzy publicznej, poprzez inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz wydawanie opinii w zakresie nowych regulacji prawnych związanych z działalnością zawodową członków Towarzystwa. Działalność organizacji polega również na delegowaniu przedstawicieli do organów doradczych władz publicznych, uczestniczeniu w postępowaniach sądowych czy wyrażaniu poglądów w postępowaniach administracyjnych.

PTRM utrzymuje kontakty z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zawodowymi, społecznymi, gospodarczymi, naukowymi w zakresie współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności zawodowej członków Towarzystwa.

Członkostwo | edytuj kod

Członkami Towarzystwa mogą zostać osoby fizyczne posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Deklaracja przystąpienia do Towarzystwa wymaga rekomendacji dwóch członków Towarzystwa i akceptacji pozostałych. Zainteresowani członkostwem są zobligowani do przedstawienia trzech opracowań (operatów, opinii, analiz itp.) prezentujących profil zawodowy kandydata, w celu ich oceny. Osoby ubiegające się o status członka Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych zobowiązane są do uiszczenia wpisowego, jednakże z tego obowiązku zwolnieni są Rzeczoznawcy Majątkowi, których podmioty gospodarcze są, lub były członkami Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Przynależność wiąże się także z comiesięcznym wnoszeniem składek. PTRM liczy obecnie 37 członków i nieustannie zwiększa swą liczebność.

W dotychczasowej historii Towarzystwa, Walne Zgromadzenie wybierało Zarząd czterokrotnie:

18 października 2008 r. w Nałęczowie

  • Prezes- Tomasz Kotrasiński
  • Wiceprezesi: Piotr Walczyk, Sławina Kosmulska


22 maja 2009 r. w Bełchatowie

  • Prezes- Tomasz Kotrasiński
  • Wiceprezesi: Elżbieta Czuczman , Piotr Walczyk


10 czerwca 2010 r. w Lubrzy

  • Prezes- Piotr Walczyk
  • Wiceprezesi: Elżbieta Czuczman, Witold Solski


30 listopada 2011 r. w Gdańsku został wybrany obecny skład PTRM

  • Prezes- Beata Szykulska
  • Wiceprezesi : Elżbieta Czuczman , Witold Solski i Leszek Flis


Źródła | edytuj kod

Strona internetowa PTRM

Statut Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych

Regulamin PTRM


Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Aestimator/Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy