Wikipedysta:Amateja/brudnopis


Wikipedysta:Amateja/brudnopis w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Amateja Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

EN | edytuj kod

 • 7487: 4-bit True/Complement/Zero/One Element
 • 7488: 256-bitowa pamięć ROM
 • 7489: 64-bitowa pamięć do odczytu i zapisu
 • 7490: licznik dziesiętny (oddzielne sekcje modulo 2 i modulo 5)
 • 7491: 8-bitowy rejestr przesuwny, szeregowe wejście, szeregowe wyjście, wyjście bramkowane
 • 7492: licznik dwunastkowy (oddzielne sekcje modulo 2 i modulo 6)
 • 7493: 4-bitowy licznik binarny (oddzielne sekcje modulo 2 i modulo 8)
 • 7494: 4-bitowy rejestr przesuwny z dwoma asynchronicznymi wejściami ustawiającymi
 • 7495: 4-bitowy rejestr przesuwny, równoległe wejście, równoległe wyjście, szeregowe wejście, dwukierunkowy
 • 7496: 5-bitowy rejestr przesuwny, równoległe wejście, równoległe wyjście, asynchroniczne wejście ustawiające
 • 7497: 6-bitowy synchroniczny binarny mnożnik fazy
 • 7498: 4-bit Data Selector/Storage rejestr
 • 7499: 4-bitowy dwukierunkowy uniwersalny rejestr przesuwny
 • 74100: dwa 4-bitowe bistabilne zatrzaski
 • 74101: AND-OR-Gated przerzutnik JK wyzwalany opadającym zboczem z wejściem ustawiającym
 • 74102: AND-Gated przerzutnik JK wyzwalany opadającym zboczem z wejściem ustawiającym i zerującym
 • 74103: dwa przerzutniki JK wyzwalane opadającym zboczem z wejściem zerującym
 • 74104: przerzutnik JK-MS
 • 74105: przerzutnik JK-MS
 • 74106: dwa przerzutniki JK wyzwalane opadającym zboczem z wejściem ustawiającym i zerującym
 • 74107: dwa przerzutniki JK z wejściem zerującym
 • 74107A: dwa przerzutniki JK wyzwalane opadającym zboczem z wejściem zerującym
 • 74108: dwa przerzutniki JK wyzwalane opadającym zboczem z wejściem ustawiającym, wspólnymi wejściami zegarowym i zerującym
 • 74109: dwa przerzutniki J nie K wyzwalane narastającym zboczem z wejściem ustawiającym i zerującym
 • 74110: AND-Gated przerzutnik JK-MS z Data Lockout
 • 74111: dwa przerzutniki JK-MS z Data Lockout
 • 74112: dwa przerzutniki JK wyzwalane opadającym zboczem z wejściem ustawiającym i zerującym
 • 74113: dwa przerzutniki JK wyzwalane opadającym zboczem z wejściem ustawiającym
 • 74114: dwa przerzutniki JK wyzwalane opadającym zboczem z wejściem ustawiającym, wspólnymi wejściami zegarowym i zerującym
 • 74116: dwa 4-bitowe zatrzaski z wejściem zerującym
 • 74118: Szestnastkowy przerzutnik SR
 • 74119: Szestnastkowy przerzutnik SR
 • 74120: dwie Pulse Synchronizer/Drivers
 • 74121: multiwibrator monostabilny
 • 74122: retrygerowalny multiwibrator monostabilny z wejściem zerującym
 • 74123: dwa retrygerowalne multiwibratory monostabilne z wejściem zerującym
 • 74124: dwa oscylatory sterowane napięciem
 • 74125: bufor szyny z wyjściem trójstanowym aktywnym stanem niskim
 • 74126: cztery bufory szyny z wyjściami trójstanowymi aktywnymi stanem wysokim
 • 74128: cztery 2-wejściowe bramki NOR sterowników linii
 • 74130: cztery 2-wejściowe bramki buforowe AND z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego 30V
 • 74131: cztery 2-wejściowe bramki buforowe AND z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego 15V
 • 74132: cztery 2-wejściowe bramki NAND z przerzutnikiem Schmitta
 • 74133: 13-wejściowa bramka NAND
 • 74134: 12-wejściowa bramka NAND z wyjściem trójstanowym
 • 74135: cztery bramki XOR
 • 74136: cztery 2-wejściowe bramki XOR z otwartym kolektorem
 • 74137: 3-bitowy demultiplekser zatrzaskiem adresów
 • 74138: 3-bitowy demultiplekser
 • 74139: dwa 2-bitowe demultipleksery
 • 74140: dwie 4-wejściowe bramki NAND sterowników linii
 • 74141: dekoder kodu BCD na kod dziesiętny/sterownik wyświetlacza NIXIE
 • 74142: licznik dziesiętny/zatrzask/dekoder/sterownik wyświetlacza NIXIE
 • 74143: licznik dziesiętny/zatrzask/dekoder/sterownik wyświetlacza siedmosegmentowego, 15 mA prąd stały
 • 74144: licznik dziesiętny/zatrzask/dekoder/sterownik wyświetlacza siedmosegmentowego z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego 15V
 • 74145: dekoder kodu BCD na kod dziesiętny
 • 74147: 10-Line to 4-Line Priority Encoder
 • 74148: 8-Line to 3-Line Priority Encoder
 • 74150: 4-bitowy multiplekser
 • 74151: 3-bitowy multiplekser
 • 74152: 3-bitowy multiplekser
 • 74153: dwa 2-bitowe multipleksery
 • 74154: 4-bitowy demultiplekser
 • 74155: para 2-bitowych demultiplekserów
 • 74156: para 2-bitowych demultiplekserów z otwartym kolektorem
 • 74157: cztery 1-bitowe multipleksery nieodwracające
 • 74158: cztery 1-bitowe multipleksery odwracające
 • 74159: 4-bitowy demultiplekser z otwartym kolektorem
 • 74160: 4-bitowy synchroniczny licznik dziesiętny z asynchronicznym wejściem zerującym
 • 74161: 4-bitowy synchroniczny licznik binarny z asynchronicznym wejściem zerującym
 • 74162: 4-bitowy synchroniczny licznik dziesiętny z synchronicznym wejściem zerującym
 • 74163: 4-bitowy synchroniczny licznik binarny z synchronicznym wejściem zerującym
 • 74164: 8-bitowy szeregowy rejestr przesuwny z wyjściem równoległym i z asynchronicznym wejściem zerującym
 • 74165: 8-bitowy szeregowy rejestr przesuwny z równoległym asynchronicznym ładowaniem
 • 74166: 8-bit rejestr przesuwny
 • 74167: synchroniczny dziesiętny mnożnik fazy
 • 74168: 4-bitowy synchroniczny dziesiętny licznik dwukierunkowy
 • 74169: 4-bitowy synchroniczny binarny licznik dwukierunkowy
 • 74170: 4x4-bitowy register files z otwartym kolektorem
 • 74172: 16-Bit Multiple Port Register File z wyjściami trójstanowymi
 • 74173: cztery przerzutniki D z wyjściami trójstanowymi
 • 74174: sześć przerzutników D ze wspólnym wejściem zerującym
 • 74175: cztery przerzutniki D wyzwalanych zboczem z komplementarnymi wyjściami i asynchronicznym wejściem zerującym
 • 74176: ustawialny licznik dziesiętny/zatrzask
 • 74177: ustawialny licznik binarny/zatrzask
 • 74178: 4-bitowy rejestr przesuwny z dostępem równoległym
 • 74179: 4-bitowy rejestr przesuwny z dostępem równoległym, asynchronicznym wejściem zerującym i komplementarnym wyjściem QD
 • 74180: 9-bitowy generator i walidator parzystości/nieparzystości
 • 74181: 4-bitowa jednostka arytmetyczno-logiczna i generator funkcji
 • 74182: generator przeniesienia równoległego
 • 74183: dwa sumatory z przeniesieniem
 • 74184: konwerter kodu BCD na kod binarny
 • 74185: konwerter kodu binarnego na kod BCD
 • 74186: 512-bit (64x8) pamięć ROM z otwartym kolektorem
 • 74187: 1024-bit (256x4) pamięć ROM z otwartym kolektorem
 • 74188: 256-bitowa (32x8) pamięć programowalna pamięć ROM z otwartym kolektorem
 • 74189: 64-bitowa (16x4) pamięć RAM z zanegowanymi wyjściami trójstanowymi
 • 74190: synchroniczny dwukierunkowy licznik dziesiętny
 • 74191: synchroniczny dwukierunkowy licznik binarny
 • 74192: synchroniczny dwukierunkowy licznik dziesiętny z wejściem zerującym
 • 74193: synchroniczny dwukierunkowy licznik binarny z wejściem zerującym
 • 74194: 4-bitowy dwukierunkowy uniwersalny rejestr przesuwny
 • 74195: 4-bitowy rejestr przesuwny z dostępem równoległym
 • 74196: ustawialny licznik dziesiętny/zatrzask
 • 74197: ustawialny licznik binarny/zatrzask
 • 74198: 8-bitowy dwukierunkowy uniwersalny rejestr przesuwny
 • 74199: 8-bitowy dwukierunkowy uniwersalny rejestr przesuwny z szeregowym wejściem J-nie-K
 • 74200: 256-bitowa pamięć RAM z wyjściami trójstanowymi
 • 74201: 256-bitowa (256x1) pamięć RAM z wyjściami trójstanowymi
 • 74206: 256-bitowa pamięć RAM z otwartym kolektorem
 • 74209: 1024-bitowa (1024x1) pamięć RAM z wyjściami trójstanowymi
 • 74210: osiem buforów
 • 74219: 64-bitowa (16x4) pamięć RAM z prostymi wyjściami trójstanowymi
 • 74221: dwa multiwibratory monostabilne z przerzutnikiem Schmitta
 • 74222: 64-bitowa (16x4) synchroniczna kolejka FIFO z wyjściami trójstanowymi
 • 74224: 64-bitowa (16x4) synchroniczna kolejka FIFO z wyjściami trójstanowymi
 • 74225: (16x5) asynchroniczna kolejka FIFO
 • 74226: 4-bitowy równoległy układ nadawczo-odbiorczy szyny z zatrzaskiem i wyjściami trójstanowymi
 • 74230: osiem buforów/sterowników z wyjściami trójstanowymi
 • 74232: cztery bramki NOR z przerzutnikiem Schmitta
 • 74237: 3-bitowy demultiplekser z zatrzaskiem adresów, wyjścia aktywne stanem wysokim
 • 74238: 3-bitowy demultiplekser, wyjścia aktywne stanem wysokim
 • 74239: dwa 2-bitowe demultipleksery, wyjścia aktywne stanem wysokim
 • 74240: osiem buforów z zanegowanymi wyjściami trójstanowymi
 • 74241: osiem buforów z prostymi wyjściami trójstanowymi
 • 74242: cztery układy nadawczo-odbiorcze szyny z zanegowanymi wyjściami trójstanowymi
 • 74243: cztery układy nadawczo-odbiorcze szyny z prostymi wyjściami trójstanowymi
 • 74244: osiem buforów z prostymi wyjściami trójstanowymi
 • 74245: osiem układów nadawczo-odbiorczych szyny z prostymi wyjściami trójstanowymi
 • 74246: dekoder kodu BCD na kod wyświetlacza siedmiosegmentowego/Sterownik z otwartym kolektorem 30V
 • 74247: dekoder kodu BCD na kod wyświetlacza siedmiosegmentowego/Sterownik z otwartym kolektorem 15V
 • 74248: dekoder kodu BCD na kod wyświetlacza siedmiosegmentowego/Sterownik z wewnętrznym podciągnięciem wyjść do napięcia zasilania
 • 74249: dekoder kodu BCD na kod wyświetlacza siedmiosegmentowego/Sterownik z otwartym kolektorem
 • 74251: 3-bitowy multiplekser z wyjściami trójstanowymi
 • 74253: dwa 2-bitowe multipleksery z wyjściami trójstanowymi
 • 74255: dwa 4-bitowe adresowane zatrzaski
 • 74256: dwa 4-bitowe adresowane zatrzaski
 • 74257: cztery 1-bitowe multipleksery z prostymi wyjściami trójstanowymi
 • 74258: cztery 1-bitowe multipleksery z zanegowanymi wyjściami trójstanowymi
 • 74259: 8-bitowy adresowany zatrzask
 • 74260: dwie 5-wejściowe bramki NOR
 • 74261: równoległy układ mnożący 2-bity x 4-bity
 • 74265: cztery Complementary Output Elements
 • 74266: cztery 2-wejściowe bramki XNOR z otwartym kolektorem
 • 74270: 2048-bitowa (512x4) pamięć ROM z otwartym kolektorem
 • 74271: 2048-bitowa (256x8) pamięć ROM z otwartym kolektorem
 • 74273: 8-bitowy rejestr z wejściem zerującym
 • 74274: binarny układ mnożący 4-bity x 4-bity
 • 74275: 7-bit Slice Wallace Tree
 • 74276: cztery przerzutniki J nie K wyzwalane zboczem z niezależnymi wejściami zegarowymi, wspólnymi wejściami ustawiającym i zerującym
 • 74278: 4-bitówy kaskadowalny rejestrs piorytetów z zatrzaskiem wejść danych
 • 74279: cztery przerzutniki SR
 • 74280: 9-bitowy generator i walidator parzystości/nieparzystości
 • 74281: 4-bitowy równoległy akumulator binarny
 • 74283: 4-bitowy sumator binarny
 • 74284: mnożnik równoległy dwóch 4-bitowych liczb binarnych (na wyjściu 4 najmłodsze bity wyniku)
 • 74285: mnożnik równoległy dwóch 4-bitowych liczb binarnych (na wyjściu 4 najstarsze bity wyniku)
 • 74287: 1024-bitowa (256x4) programowalna pamięć ROM z wyjściami trójstanowymi
 • 74288: 256-bitowa (32x8) programowalna pamięć ROM z wyjściami trójstanowymi
 • 74289: 64-bitowa (16x4) pamięć RAM z otwartym kolektorem
 • 74290: licznik dziesiętny (oddzielne sekcje modulo 2 i modulo 5)
 • 74291: 4-bitowy uniwersalny rejestr przesuwny, binarny licznik dwukierunkowy, synchroniczny
 • 74292: programowalny dzielnik częstotliwości
 • 74293: 4-bitowy licznik binarny (oddzielne sekcje modulo 2 i modulo 8)
 • 74294: programowalny dzielnik częstotliwości
 • 74295: 4-bitowy dwukierunkowy rejestr z wyjściami trójstanowymi
 • 74297: cyfrowy filtry z pętlą synchronizacji fazy (Phase-Locked-Loop)
 • 74298: cztery 2-wejściowe multipleksery z przechowaniem
 • 74299: 8-bitowy dwukierunkowy uniwersalny przesuwny/przechowywujący rejestr z wyjściami trójstanowymi
 • 74301: 256-bitowa (256x1) pamięć RAM z otwartym kolektorem
 • 74309: 1024-bitowa (1024x1) pamięć RAM z otwartym kolektorem
 • 74310: osiem buforów z przerzutnikiem Schmitta
 • 74314: 1024-bitowa pamięć RAM
 • 74320: oscylator kwarcowy
 • 74322: 8-bitowy rejestr przesuwny z rozszerzeniem znakowym i wyjściami trójstanowymi
 • 74323: 8-bitowy dwukierunkowy uniwersalny przesuwny/przechowywujący rejestr z wyjściami trójstanowymi
 • 74324: oscylator sterowany napięciem
 • 74340: osiem buforów z przerzutnikiem Schmitta i zanegowanymi wyjściami trójstanowymi
 • 74341: osiem buforów z przerzutnikiem Schmitta i prostymi wyjściami trójstanowymi
 • 74344: osiem buforów z przerzutnikiem Schmitta i prostymi wyjściami trójstanowymi
 • 74348: 8 to 3-line Priority Encoder z wyjściami trójstanowymi
 • 74350: 4-bitowy rejestr przesuwny z wyjściami trójstanowymi
 • 74351: dwie 3-bitowych multipleksery z wyjściami trójstanowymi i czterema wspólnymi wejściami danych
 • 74352: dwie 2-bitowych multipleksery z wyjściami zanegowanymi
 • 74353: dwie 2-bitowych multipleksery z zanegowanymi wyjściami trójstanowymi
 • 74354: 3-bitowy multiplekser z przeźroczystym zatrzaskiem i wyjściami trójstanowymi
 • 74356: 3-bitowy multiplekser z rejestrem wyzwalanym zboczem i wyjściami trójstanowymi
 • 74362: czterofazowy generator przebiegu zegarowego/sterownik (aka TIM9904)
 • 74365: sześć buforów z prostymi wyjściami trójstanowymi
 • 74366: sześć buforów z zanegowanymi wyjściami trójstanowymi
 • 74367: sześć buforów z prostymi wyjściami trójstanowymi
 • 74368: sześć buforów z zanegowanymi wyjściami trójstanowymi
 • 74370: 2048-bitowa (512x4) pamięć ROM z wyjściami trójstanowymi
 • 74371: 2048-bitowa (256x8) pamięć ROM z wyjściami trójstanowymi
 • 74373: osiem przeźroczystych zatrzasków z wyjściami trójstanowymi
 • 74374: osiem rejestrów z wyjściami trójstanowymi
 • 74375: cztery zatrzaski bistabilne
 • 74376: cztery przerzutniki J nie K ze wspólnym wejściem zegarowym i zerującym
 • 74377: 8-bitowy rejestr z blokadą wejścia zegarowego
 • 74378: 6-bitowy rejestr z blokadą wejścia zegarowego
 • 74379: 4-bitowy rejestr z blokadą wejścia zegarowego i komplementarnymi wyjściami
 • 74380: 8-bitowy rejestr wielofunkcyjny
 • 74381: 4-bit Arithmetic Logic Unit/Function Generator with Generate and Propagate Outputs
 • 74382: 4-bit Arithmetic Logic Unit/Function Generator with Ripple Carry and Overflow Outputs
 • 74385: cztery 4-bitowe układy dodająco-odejmujących
 • 74386: cztery 2-wejściowe bramki XOR
 • 74387: 1024-bitowa (256x4) programowalna pamięć ROM z otwartym kolektorem
 • 74388: 4-bitowy rejestr z wyjściami standardowymi i trójstanowymi (74LS388 jest odpowiednikiem AMD Am25LS2518, funkcjonalnym odpowiednikiem Am2918 i Am25S18)
 • 74390: dwa 4-bitowe liczniki dziesiętne
 • 74393: dwa 4-bitowe liczniki binarne
 • 74395: 4-bitowy uniwersalny rejestr przesuwny z wyjściami trójstanowymi
 • 74398: cztery 2-wejściowe multipleksery with Storage and Complementary Outputs
 • 74399: cztery 2-wejściowe multipleksery with Storage
 • 74408: 8-bit Parity Tree
 • 74412: Multi-Mode Buffered 8-bit Latches z wyjściami trójstanowymi and Clear (74S412 jest odpowiednikiem Intel 8212, TI TIM8212)
 • 74423: dwa Retriggerable monostabilne multiwibratory
 • 74424: Two-Phase Clock Generator/Driver (74LS424 jest odpowiednikiem Intel 8224, TI TIM8224)
 • 74425: cztery bramki z wyjściami trójstanowymi i wejściem zezwalającym aktywnym stanem niskim
 • 74426: cztery bramki z wyjściami trójstanowymi i wejściem zezwalającym aktywnym stanem wysokim
 • 74428: kontroler systemowy dla 8080A (74S428 jest odpowiednikiem Intel 8228, TI TIM8228)
 • 74438: kontroler systemowy dla 8080A (74S438 jest odpowiednikiem Intel 8238, TI TIM8238)
 • 74440: cztery trójkierunkowe transceivery szyny z niezanegowanymi wyjściami z otwartym kolektorem
 • 74441: cztery trójkierunkowe transceivery szyny z zanegowanymi wyjściami z otwartym kolektorem
 • 74442: cztery trójkierunkowe transceivery szyny z niezanegowanymi wyjściami trójstanowymi
 • 74443: cztery trójkierunkowe transceivery szyny z zanegowanymi wyjściami trójstanowymi
 • 74444: cztery trójkierunkowe transceivery szyny z zanegowanymi i niezanegowanymi wyjściami trójstanowymi
 • 74448: cztery trójkierunkowe transceivery szyny z zanegowanymi i niezanegowanymi wyjściami z otwartym kolektorem
 • 74450: multiplekser 16-do-1 z dopełniającymi się wyjściami
 • 74451: dwa 8-to-1 Multiplexer
 • 74452: dwa Decade licznik, Synchronous
 • 74453: dwa Binary licznik, Synchronous (Motorola, "plain" TTL)
 • 74453: cztery 4-to-1 Multiplexer
 • 74454: dwa Decade Up/Down licznik, Synchronous, Preset Input
 • 74455: dwa Binary Up/Down licznik, Synchronous, Preset Input
 • 74456: NBCD (Natural Binary Coded Decimal) Adder
 • 74460: Bus Transfer Switch
 • 74461: 8-bit Presettable Binary licznik z wyjściami trójstanowymi
 • 74462: Fiber-Optic Link Transmitter
 • 74463: Fiber-Optic Link Receiver
 • 74465: Octal Buffer z wyjściami trójstanowymi
 • 74468: dwa MOS-to-TTL Level Converter
 • 74470: 2048-bit (256x8) Programowalna pamięć ROM z otwartym kolektorem
 • 74471: 2048-bit (256x8) Programowalna pamięć ROM z wyjściami trójstanowymi
 • 74472: Programowalna pamięć ROM z otwartym kolektorem
 • 74473: Programowalna pamięć ROM z wyjściami trójstanowymi
 • 74474: Programowalna pamięć ROM z otwartym kolektorem
 • 74475: Programowalna pamięć ROM z wyjściami trójstanowymi
 • 74481: 4-bit Slice Processor Elements
 • 74482: 4-bit Slice rozszerzalnych Control Elements
 • 74484: BCD-to-Binary Converter (mask programmed 74S371 ROM)
 • 74485: Binary-to-BCD Converter (mask programmed 74S371 ROM)
 • 74490: dwa Decade licznik
 • 74491: 10-bit Binary Up/Down licznik with Limited Preset and z wyjściami trójstanowymi
 • 74498: 8-bit dwukierunkowy rejestr przesuwny with równoległe wejścieputs and z wyjściami trójstanowymi
 • 74508: 8-bit Multiplier/Divider
 • 74521: 8-bit Comparator
 • 74531: Octal przeźroczysty zatrzask with 32 mA z wyjściami trójstanowymi
 • 74532: Octal rejestr with 32 mA z wyjściami trójstanowymi
 • 74533: Octal przeźroczysty zatrzask with Inverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74534: Octal rejestr with Inverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74535: Octal przeźroczysty zatrzask with Inverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74536: Octal rejestr with Inverting 32 mA z wyjściami trójstanowymi
 • 74537: BCD to Decimal Decoder z wyjściami trójstanowymi
 • 74538: 1 of 8 Decoder z wyjściami trójstanowymi
 • 74539: dwie 1 of 4 Decoder z wyjściami trójstanowymi
 • 74540: Inverting Octal Buffer z wyjściami trójstanowymi
 • 74541: Non-inverting Octal Buffer z wyjściami trójstanowymi
 • 74560: 4-bit Decade licznik z wyjściami trójstanowymi
 • 74561: 4-bit Binary licznik z wyjściami trójstanowymi
 • 74563: 8-bit D-Type przeźroczysty zatrzask with Inverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74564: 8-bit D-Type Edge-Triggered rejestr with Inverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74568: Decade Up/Down licznik z wyjściami trójstanowymi
 • 74569: Binary Up/Down licznik z wyjściami trójstanowymi
 • 74573: Octal D-Type przeźroczysty zatrzask z wyjściami trójstanowymi
 • 74574: Octal D-Type Edge-Triggered przerzutnik z wyjściami trójstanowymi
 • 74575: Octal przerzutnik typu D with Synchronous Clear, z wyjściami trójstanowymi
 • 74576: Octal przerzutnik typu D with Inverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74577: Octal przerzutnik typu D with Synchronous Clear, Inverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74580: Octal Transceiver/zatrzask with Inverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74589: 8-bit rejestr przesuwny with Input zatrzask, z wyjściami trójstanowymi
 • 74590: 8-Bit Binary licznik with Output rejestrs and z wyjściami trójstanowymi
 • 74592: 8-Bit Binary licznik with Input rejestrs
 • 74593: 8-Bit Binary licznik with Input rejestrs and z wyjściami trójstanowymi
 • 74594: Serial-in rejestr przesuwny with Output Latches
 • 74595: Serial-in rejestr przesuwny with Output rejestrs
 • 74596: Serial-in rejestr przesuwny with Output rejestrs and Open Collector Outputs
 • 74597: Serial-out rejestr przesuwny with Input Latches
 • 74598: rejestr przesuwny with Input Latches
 • 74600: Dynamic Memory Refresh Controller, przeźroczysty and Burst Modes, for 4K or 16K DRAMs (74LS600 is equivalent to TI TIM99600)
 • 74601: Dynamic Memory Refresh Controller, przeźroczysty and Burst Modes, for 64K DRAMs (74LS601 is equivalent to TI TIM99601)
 • 74602: Dynamic Memory Refresh Controller, Cycle Steal and Burst Modes, for 4K or 16K DRAMs (74LS602 is equivalent to TI TIM99602)
 • 74603: Dynamic Memory Refresh Controller, Cycle Steal and Burst Modes, for 64K DRAMs (74LS603 is equivalent to TI TIM99603)
 • 74604: Octal 2-wejściowe Multiplexer with zatrzask, High-Speed, z wyjściami trójstanowymi (74LS604 is equivalent to TI TIM99604)
 • 74605: Octal 2-wejściowe Multiplexer with zatrzask, High-Speed, z otwartym kolektorem (74LS605 is equivalent to TI TIM99605)
 • 74606: Octal 2-wejściowe Multiplexer with zatrzask, Glitch-Free, z wyjściami trójstanowymi (74LS606 is equivalent to TI TIM99606)
 • 74607: Octal 2-wejściowe Multiplexer with zatrzask, Glitch-Free, z otwartym kolektorem (74LS607 is equivalent to TI TIM99607)
 • 74608: Memory Cycle Controller (74LS608 is equivalent to TI TIM99608)
 • 74610: Memory Mapper, Latched, z wyjściami trójstanowymi (74LS610 is equivalent to TI TIM99610)
 • 74611: Memory Mapper, Latched, Open Collector Outputs (74LS611 is equivalent to TI TIM99611)
 • 74612: Memory Mapper, z wyjściami trójstanowymi (74LS612 is equivalent to TI TIM99612)
 • 74613: Memory Mapper, Open Collector Outputs (74LS613 is equivalent to TI TIM99613)
 • 74620: Octal Bus Transceiver, Inverting, z wyjściami trójstanowymi
 • 74621: Octal Bus Transceiver, Noninverting, Open Collector Outputs
 • 74622: Octal Bus Transceiver, Inverting, Open Collector Outputs
 • 74623: Octal Bus Transceiver, Noninverting, z wyjściami trójstanowymi
 • 74624: Voltage-Controlled Oscillator with Enable Control, Range Control, Two-Phase Outputs
 • 74625: dwie Voltage-Controlled Oscillator with Two-Phase Outputs
 • 74626: dwie Voltage-Controlled Oscillator with Enable Control, Two-Phase Outputs
 • 74627: dwie Voltage-Controlled Oscillator
 • 74628: Voltage-Controlled Oscillator with Enable Control, Range Control, External Temperature Compensation, and Two-Phase Outputs
 • 74629: dwie Voltage-Controlled Oscillator with Enable Control, Range Control
 • 74630: 16-bit Error Detection and Correction (EDAC) z wyjściami trójstanowymi
 • 74631: 16-bit Error Detection and Correction (EDAC) z otwartym kolektorem
 • 74632: 32-bit Error Detection and Correction (EDAC)
 • 74638: Octal Bus Transceiver with Inverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74639: Octal Bus Transceiver with Noninverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74640: Octal Bus Transceiver with Inverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74641: Octal Bus Transceiver with Noninverting Open Collector Outputs
 • 74642: Octal Bus Transceiver with Inverting Open Collector Outputs
 • 74643: Octal Bus Transceiver with Mix of Inverting and Noninverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74644: Octal Bus Transceiver with Mix of Inverting and Noninverting Open Collector Outputs
 • 74645: Octal Bus Transceiver
 • 74646: Octal Bus Transceiver/zatrzask/Multiplexer with Noninverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74647: Octal Bus Transceiver/zatrzask/Multiplexer with Noninverting Open Collector Outputs
 • 74648: Octal Bus Transceiver/zatrzask/Multiplexer with Inverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74649: Octal Bus Transceiver/zatrzask/Multiplexer with Inverting Open Collector Outputs
 • 74651: Octal Bus Transcevier/rejestr with Inverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74652: Octal Bus Transcevier/rejestr with Noninverting z wyjściami trójstanowymi
 • 74653: Octal Bus Transcevier/rejestr with Inverting Three-State and Open Collector Outputs
 • 74654: Octal Bus Transcevier/rejestr with Noninverting Three-State and Open Collector Outputs
 • 74658: Octal Bus Transceiver with Parity, Inverting
 • 74659: Octal Bus Transceiver with Parity, Noninverting
 • 74664: Octal Bus Transcevier with Parity, Inverting
 • 74665: Octal Bus Transcevier with Parity, Noninverting
 • 74668: Synchronous 4-bit Decade Up/Down licznik
 • 74669: Synchronous 4-bit Binary Up/Down licznik
 • 74670: 4 by 4 rejestr File z wyjściami trójstanowymi
 • 74671: 4-bit dwukierunkowy rejestr przesuwny/zatrzask/Multiplexer z wyjściami trójstanowymi
 • 74672: 4-bit dwukierunkowy rejestr przesuwny/zatrzask/Multiplexer z wyjściami trójstanowymi
 • 74673: 16-bit Serial-in Serial-Out rejestr przesuwny with Output Storage rejestrs, z wyjściami trójstanowymi
 • 74674: 16-bit Parallel-in Serial-out Shift rejestrs z wyjściami trójstanowymi
 • 74677: 16-bit Address Comparator with Enable
 • 74678: 16-bit Address Comparator with zatrzask
 • 74679: 12-bit Address Comparator with zatrzask
 • 74680: 12-bit Address Comparator with Enable
 • 74681: 4-bit Parallel Binary Accumulator
 • 74682: 8-bit Magnitude Comparator
 • 74683: 8-bit Magnitude Comparator z otwartym kolektorem
 • 74684: 8-bit Magnitude Comparator
 • 74685: 8-bit Magnitude Comparator z otwartym kolektorem
 • 74686: 8-bit Magnitude Comparator with Enable
 • 74687: 8-bit Magnitude Comparator with Enable
 • 74688: 8-bit Magnitude Comparator
 • 74689: 8-bit Magnitude Comparator z otwartym kolektorem
 • 74690: 4-bit Decimal licznik/zatrzask/Multiplexer with Asynchronous Reset, z wyjściami trójstanowymi
 • 74691: 4-bit Binary licznik/zatrzask/Multiplexer with Asynchronous Reset, z wyjściami trójstanowymi
 • 74692: 4-bit Decimal licznik/zatrzask/Multiplexer with Synchronous Reset, z wyjściami trójstanowymi
 • 74693: 4-bit Binary licznik/zatrzask/Multiplexer with Synchronous Reset, z wyjściami trójstanowymi
 • 74694: 4-bit Decimal licznik/zatrzask/Multiplexer with Synchronous and Asynchronous Resets, z wyjściami trójstanowymi
 • 74695: 4-bit Binary licznik/zatrzask/Multiplexer with Synchronous and Asynchronous Resets, z wyjściami trójstanowymi
 • 74696: 4-bit Decimal licznik/rejestr/Multiplexer with Asynchronous Reset, z wyjściami trójstanowymi
 • 74697: 4-bit Binary licznik/rejestr/Multiplexer with Asynchronous Reset, z wyjściami trójstanowymi
 • 74698: 4-bit Decimal licznik/rejestr/Multiplexer with Synchronous Reset, z wyjściami trójstanowymi
 • 74699: 4-bit Binary licznik/rejestr/Multiplexer with Synchronous Reset, z wyjściami trójstanowymi
 • 74716: Programmable Decade licznik (74LS716 is equivalent to Motorola MC4016)
 • 74718: Programmable Binary licznik (74LS718 is equivalent to Motorola MC4018)
 • 74724: Voltage Controlled Multivibrator
 • 74740: Octal Buffer/Line Driver, Inverting, z wyjściami trójstanowymi
 • 74741: Octal Buffer/Line Driver, Noninverting, z wyjściami trójstanowymi, Mixed enable polarity
 • 74744: Octal Buffer/Line Driver, Noninverting, z wyjściami trójstanowymi
 • 74748: 8 to 3-line priority encoder
 • 74783: Synchronous Address Multiplexer (74LS783 is equivalent to Motorola MC6883)
 • 74790: Error Detection and Correction (EDAC)
 • 74795: Octal Buffer z wyjściami trójstanowymi (74LS795 is equivalent to 81LS95)
 • 74796: Octal Buffer z wyjściami trójstanowymi (74LS796 is equivalent to 81LS96)
 • 74797: Octal Buffer z wyjściami trójstanowymi (74LS797 is equivalent to 81LS97)
 • 74798: Octal Buffer z wyjściami trójstanowymi (74LS798 is equivalent to 81LS98)
 • 74804: Hex 2-wejściowe [NAND gate|NAND] Drivers
 • 74805: Hex 2-wejściowe NOR Drivers
 • 74808: Hex 2-wejściowe AND Drivers
 • 74832: Hex 2-wejściowe OR Drivers
 • 74848: 8 to 3-line Priority Encoder z wyjściami trójstanowymi
 • 74873: ósemkowy przeźroczysty zatrzask
 • 74874: ósemkowy przerzutnik typu D
 • 74876: ósemkowy przerzutnik typu D z zanegowanymi wyjściami
 • 74878: dwa 4-bitowe przerzutniki typu D z synchronicznym wejście zerującym i niezanegowanymi wyjściami trójstanowymi
 • 74879: dwa 4-bitowe przerzutniki typu D z synchronicznym wjeściem zerującym i zanegowanymi wyjściami trójstanowymi
 • 74880: Octal przeźroczysty zatrzask z zanegowanymi wyjściami
 • 74881: 4-bit Arithmetic Logic Unit/Function Generator
 • 74882: 32-bit Lookahead Carry Generator
 • 742960: Error Detection and Correction (EDAC) (74F2960 is equivalent to AMD Am2960)
 • 742961: EDAC Bus Buffer, Inverting
 • 742962: EDAC Bus Buffer, Noninverting
 • 742968: Dynamic Memory Controller
 • 742969: Memory Timing Controller for use with EDAC
 • 742970: Memory Timing Controller for use without EDAC
 • 744075: trzy 3-wejściowe bramki OR
 • 747266: cztery 2-wejściowe bramki XNOR
Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Amateja/brudnopis" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy