Wikipedysta:Ausir/Scjentologia


Wikipedysta:Ausir/Scjentologia w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Ausir Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Scjentologia (ang. Scientology) to nowy ruch religijny założony w roku 1951 jako alternatywa dla psychologii przez pisarza science fiction L. Rona Hubbarda. W roku 1953 została ona jednak określona przez niego jako "stosowana filozofia religijna". Przeciwnicy scjentologii uważają poglądy Hubbarda na psychoterapię za pseudonaukowe.

Sam termin scjentologia jest znakiem towarowym Religious Technology Center, które udziela licencji na jego użycie oraz na wydawanie dzieł Hubbarda kontrowersyjnemu Kościołowi Scjentologicznemu. Kościół określa się jako religijną organizację non-profit poświęconą propagowaniu rozwoju ducha ludzkiego oraz programom doradztwa i rehabilitacji będącym alternatywą dla psychiatrii, którą scjentologowie uważają za barbarzyńską i skorumpowaną profesję [1]. Wielu członków kościoła twierdzi, że nauki Hubbarda (zwane w terminologii scjentologicznej "technologią") uwolniły je od uzależnień, depresji, problemów w nauce, chorób psychicznych i innych kłopotów.

Kościół Scjentologiczny jest jednak przedmiotem wielu kontrowersji i krytyk. Jego przeciwnicy, w tym rządy niektórych krajów, nazywają kościół bezwzględną organizacją finansową i sektą prześladującą swoich przeciwników i wykorzystującą członków. Krytycy Kościoła Scjentologicznego twierdzą, że wiele kontrowersyjnych działań kościoła wynika bezpośrednio z nauk Hubbarda.

Mimo podobnej nazwy, nie ma żadnego związku między ruchem Christian Science zwanym scjentyzmem a scjentologią.

Spis treści

Wierzenia i praktyki | edytuj kod

Doktryny scjentologii ustalone zostały przez Hubbarda w przeciągu około 33 lat, od 1952 r. aż do jego śmierci w styczniu 1986. Większość podstawowych zasad ustalona została podczas lat 50. i 60.

Scjentologia to rozwinięta i przebudowana forma dianetyki, wcześniejszego systemu technik samodoskonalenia opisanego przez Hubbarda w jego książce Dianetyka. Wspólczesna nauka o zdrowiu umysłowym. W połowie lat 50. Hubbard uznał dianetykę za jedną z części scjentologii. Główna różnica między dianetyką a scjentologią polega na tym, że dianetyka skupia się na obecnym życiu danej osoby i na radzeniu sobie z fizycznymi, psychicznymi i emocjonalnymi problemami oraz twierdzi, że większość obecnych problemów to reakcje na dawne traumy danego człowieka. Scjentologia przyjmuje natomiast bardziej religijne podejście, zajmując się oprócz przezwyciężania obecnych trudności również problemami duchowymi takimi jak poprzednie życia. [2], a także etyką i moralnością, zdrowiem psychicznym i jego zależnością od zdrowia duchowego, komunikacją, małżeństwem, wychowaniem dzieci, problemami w pracy, studiowaniem "technologii" i samą naturą życia.

Wierzenia scjentologów składają się z szeregu coraz bardziej zaawanasowanych poziomów wiedzy ezoterycznej. Opisuje się to jako droga w górę "Mostu Całkowitej Wolności" lub po prostu "Mostu".

Główne wierzenia scjentologów to:

  • Każda osoba jest nieśmiertelną istotą duchową (określaną jako thetan), która posiada ciało i umysł
  • Każdy thetan przeżył już wiele żyć i żyć będzie ponownie po śmierci ciała.
  • Każda osoba jest z natury dobra, ale zostaje "skażona" przez chwile cierpienia w swoim życiu
  • Prawdziwe jest to, co jest prawdziwe dla ciebie. Żadne wierzenia nie są na nikim wymuszane jako "prawdziwe". Zamiast tego zasady scjentologii powinny zostać sprawdzone określone jako prawdziwe lub nie przez wierzących.
  • Scjentologia może pomóc światu na wielką skalę z problemami takimi jak narkotyki, przestępczość, analfabetyzm, prawa ludzkie itp.

Scjentologowie twierdzą, że ich metodologia może pomóc każdemu osiągnąć wyższy poziom duchowej i etycznej edukacji, zwiększając jego świadomość otaczającego go świata oraz skuteczność jego działań. Pozwolić na to mają scjentologiczne metody doradztwa duchowego. Ostatecznym celem scjentologii jest przywrócenie duszy z powrotem do jej naturalnego stanu całkowitej wolności, który da jej kontrolę nad materią, energią, czasem, przestrzenią, myślami, formą i życiem. Ten stan zwany jest Thetanem Operatywnym (ang. Operating Thetan), w skrócie OT.

Struktura umysłu | edytuj kod

Scjentologowie uważają, że ludzki umysł składa się z dwóch części: "umysłu analitycznego" i "umysłu imysł reaktywny". Hubbard opisał umysł analityczny jako część pozytywną, racjonalną i rozumującą, poczas gdy umysł reaktywny operuje odpowiedziami na ból i nieświadome stymulacje. Scjentologowie wierzą, że umysł reaktywny ma szkodliwe działanie, powodując nieracjonalne zachowanie i doprowadzając do degradacji jednostki oraz zapobiegając próbom tworzenia trwałych, dostatnich i zdrowych społeczeństw. "Umysł analityczny" i "reaktywny" porównywane bywają do superego i id Freuda oraz do świadomości i podświadomości, choć ich funkcje nie są identyczne.

Audytowanie | edytuj kod

Centralną praktyką w scjentologii jest "audytowanie" (ang. auditing z łac. audire' "słuchać"), polegający na komunikacji sam na sam z tzw. "audytorem" lub "doradcą". Audytor wykonuje dokładnie sekwencję instrukcji określoną przez Hubbarda aby "oczyścić" umysł reaktywny. Do audytowania wykorzystuje się urządzenie zwane w scjentologii jako E-meter (urządzenie mierzące odruch skórno-galwaniczny), które według scjentologów obserwuje ścieżki nerwowe i neurony mózgu i ciała osoby audytowanej. System ten bywa porównywany do neurofeedbacku, jednakże sami scjentologowie nie używają tej terminologii podczas opisywania teorii i praktyk audytowania.

Proces audytowania ma pomagać ludziom pozbyć się brzemienia określonych traumatycznyc hzdarzeń, dawnych nieetycznych zachowań i złych decyzji, które powstrzymują daną osobę przed osiągnięciem swych celów i doprowadzają do rozwoju "umysłu reaktywny". Audytor zadaje osobie audytowaniem pytania, które wywołać mają określone reakcje i formułowane są zawsze w ściśle określony sposób. Audytowanie wymaga zrozumienia pytań przez osobę audytowaną i przebiega lepiej jeśli wie ona o co chodzi. Zgodnie z polityką kościoła, audytorzy nie mogą sugerować, poprawiać ani ganić odpowiedzi osób audytowanych. E-meter używany jest do zlokalizowania zagrożonych obszarów.

Kościół Scjentologiczny twierdzi, że audytowanie może zwiększyć IQ, poprawić pamięć, wyleczyć dysleksję i problemy z nadpobudliwością oraz pomaga się zrelaksować, jednakże żadne badania naukowe tego nie zweryfikowały. Licencjonowani psychoterapeuci Kościół Scjentologiczny, że audytowanie jest próbą leczenia psychicznego bez licencji. W odpowiedzi na te zarzuty kościół twierdzi, że jest to jedynie leczenie duchowe.

Podczas sesji audytowania audytor może zebrać informacje osobiste o osobie audytowanej w sposób podobny do sesji psychoterapeutycznych. W przeciwieństwie do psychologów i psychiatrów, audytorzy nie są prawnie zobowiązani do zachowania takich informacji w tajemnicy, jednakże Kościół Scjentologiczny utrzymuje, że informacje te nie są nikomu udostępniane. W niektórych przypadkach byli członkowie kościoła twierdzili, że informacje zebrane podczas tych sesji używane były przeciw nim, nie zostało to jednak prawnie dowiedzione.

Trójkąt ARC | edytuj kod

Kolejnym z podstawowych wierzeń scjentologicznych jest wiara w to, że istnieją trzy wzajemnie powiązane komponenty pomyślnej "żywotności" (ang. livingness): uczucia (ang. affinity, reakcje emocjonalne), rzeczywistość (ang. reality, wiedza o tym, co rzeczywiste) oraz 'komunikacja (ang. communication, wymiana idei). Hubbard nazwał je "Trójkątem ARC" od skrótu angielskich słów. Scjentologowie uznają ARC za podstawową zasadę organizacji ich życia, wierząc, że poprawiając jeden z aspektów trójkąta poprawiają również pozostałe dwa.

Skala tonowa | edytuj kod

Skala tonowa to system określania ludzkiego nastroju i zachowania poprzez różne pozycje na skali, pierwotnie opracowanej dla audytorów. Pozycje na skali tonowej zazwyczaj oznaczają emocje, ale Hubbard opisał również wiele innych rzeczy, które można określić przy pomocy poziomów tej skali, takie jak zdrowie, zachowanie seksualne, potencjał przetrwania czy zdolność radzenia sobie z prawdą danej jednostki. Skala tonowa używana jest przez scjentologów do oceny ludzi - im niżej ktoś jest na skali, tym bardziej skomplikowane są jego codzienne problemy i tym ostrożniej należy z nim postępować.

Poprzednie życia | edytuj kod

Już w dianetyce Hubbard twierdził, że "wypaczenia" ludzkiego umysłu to zakumulowane nieświadome wspomnienia traumatycznych przeżyć i wyrzutów sumienia, z których niektóre poprzedają obecne życie danej osoby. Ten pogląd został rozwinięty w scjentologii, gdzie Hubbard twierdzi, że thetany istnieją od trylionów lat. Przez ten czas były wystawione na cały szereg traumatycznych przeżyć i podejmowały wiele decyzji, które wpłynęły na ich obecny stan. Według jednego z wczesnych wykładów Hubbarda, przypomnienie sobie każdego z tych wydarzeń jest niemożliwe i niepożądane. Dlatego też jego trzydziestoletni rozwój scjentologii skupiał się na usprawnieniu procesu przywoływania jedynie kluczowych wspomnień.

Według Hubbarda niektóre z tych traum zostały celowo wszczepione w formie "implantów" przez pozaziemskie dyktarury w celu kontroli nad jednostkami. Doktryna scjentologii zawiera w sobie wiele wierzeń w cywilizacje pozaziemskie i obce interwencje na Ziemi, opisywanych łącznie przez Hubbarda jako "space opera".

Poziomy Tehtanu Operacyjnego i incydent Xenu | edytuj kod

Najbardziej zaawansowani scjentologowie poznają "Ukrytą Prawdę" o naturze wszechświata podczas cyklu kursów znanych jako Poziomy Zaawansowane (ang. Advanced Levels). Te poziomy są powyżej poziomu "Oczyszczenia" i ich treść utrzymywana jest wewnątrz Kościoła Scjentologicznego w ścisłej tajemnicy. Najwyższe z tych poziomów to osiem poziomów Thetanu Operacyjnego, do których nowicjusz musi być gruntownie przygotoway. Najwyższy z nich, OT VIII, uzyskiwany jest jedynie na morzu, na statku Kościoła Scjentologicznego Freewinds. Ze względu na status materiału dowodowego w kilku sprawach sądowych od lat 80., streszczenia i fragmenty tych tajnych tekstów ukazały się w licznych publikacjach.

W poziomach OT Hubbard opisuje pewną ilośc traumatycznych wydarzeń często doświadczanych w poprzednich życiach. Opisuje jak odwrócić ic efekty poprzez przeprowadzanie różnych procesów scjentologicznych. Spośród nich, ten wyjawiony w poziomie OT III jest najczęściej cytowany przez prasę: historia Xenu, galaktycznego tyrana, który uwięził tych, których uznał za "nadmiarową populację", załadował na kosmiczne samoloty i przewiózł na miejsce zagłady, planetę Teegeeack (Ziemię). Te kosmiczne samoloty wyglądąły ponoć zupełnie jak Douglas DC-8, tylko z silnikami rakietowymi. Wtedy, 75 milionów lat temu, umieścił setki miliardów tych zamrożonych ofiar wokół ziemskich wulkanów, po czym wysadził je bombami wodorowymi oraz indoktrynował ich thetany przy pomocy gigantycznego, trójwymiarowego filmu przez 36 dni, wmawiając im kłamstwa o tym, czym są i jaki powinien być wszechświat oraz mówiąc im że są trzema różnymi rzeczami: Jezusem, Bogiem i Diabłem. Poddane traumie thetany wniknęły później do ludzkich ciał, ponieważ widziały razem film, co uczyniło je jednym i tym samy, w efekcie zmieniając je w duchowe pasożyty zwane "thetanami cielesnymi" (ang. body thetans), których pozbyć się można jedynie przy pomocy zaawansowanych technik scjentologicznych. Xenu jest ponoć uwięziony wewnątrz góry przez pole siłowe zasilane przez wieczną baterię i żyje po dziś dzień.

Według scjentologów, opublikowane opisy historii Xenu i innych podobnych nauk są wyrwane z kontekstu w celu ośmieszenia ich religii. Dziennikarze i krytycy scjentologii odpowiadają na te zarzuty twierdząc, że Xenu jest częścią o wiele szerszych wierzeń scjentologów w poprzednie życia na innych planetach, z któryc część dostępna była publicznie przez dziesięciolecia. Na przykład w książce Hubbarda Have You Lived Before This Life (Czy żyłeś już przed tym życiem) z roku 1958 opisane są poprzednie życia jednego ze scjentologów, których wspomnienia odzyskał podczas sesji audytowania. Wśród nich był romans z robotem udającym piękną, rudowłosą dziewczynę, bycie przejechanym przez walec drogowy kierowany przez marsjańskiego biskupa, zmiana w międzygalaktycznego morsa, który zginął spadając z latającego talerza oraz życie jako "bardzo szczęśliwa istota, która mieszkała na planecie Nostra 23 064 000 000 lata temu".

Choć nie istnieją wiarygodne statystyki, szacuje się że większość scjentologów nie jest jeszcze wystarczająco wysoko na "Moście" by dowiedzieć się o Xenu. Dlatego też, choć wiedza o Xenu i thetanach cielesnych jest ważną częścią wyższych poziomów nauk kościoła, nie można jej uważać za jedno z głównych wierzeń większości scjentologów. Z drugiej strony jednak, literatura scjentologiczna zawiera wiele odwołań do pozaziemskich wcześniejszych żyć, zaś w wewnętrznych publikacjach Kościoła Scjentologicznego znaleźć można ilustracje przedstawiające statki kosmiczne oraz niejasne wzmianki o katastrofie, która zdarzyła się "75 milionów lat temu" (czyli do incydentu Xenu).

Scjentologia a inne religie | edytuj kod

Kościół Scjentologiczny publicznie głosi, że scjentologia jest kompatybilna ze wszystkimi z dotychczasowych wielkich religii świata. Według oficjalnych informacji:

"Scjentologia szanuje wszelkie religie. Scjentologia nie stoi w konflikcje z innymi religiami ani praktykami religijnymi." (What is Scientology? 1992, str. 544)

Scjentologowie wdali się jednak w konflikty z innymi grupami wyznaniowymi, takimi jak kościół anglikański, kościół luterański czy rosyjska cerkiew prawosławna, które krytykowały działania i doktryny Kościoła Scjentologicznego. Współpracowali oni jednak blisko z innymi grupami religijnymi podczas kampanii przeciwko rzekomym prześladowaniom przez rządy różnych państw świata.

Publicznemu twierdzeniu o religijnej kompatybilności przeczą nauki scjentologiczne dostępne na wyższych poziomach wtajemniczenia. Hubbard twierdzi w nich, że poziom uduchowienia dostępny poprzez scjentologię jest o wiele wyższy niż w jakiejkolwiek innej religii. Krytycy zarzucają, że w scjentologii "zdolności duchowe" oznaczają raczej "mistyczne moce" niż "pokój ducha". Sam Hubbard ostrzegał przed niemądrym lub niewłaściwym wykorzystaniem tych mocy w książce History of Man (Historia człowieka).

Ze względu na tajność tekstów scjentologicznych wyższego poziomu, bardziej ezoteryczne nauki, dostępne jedynie zaawansowanym członkom kościoła i które stara się on utrzymać w tajemnicy, nie zawsze są zgodne z naukami początkowymi. Jeśli dana osoba osiągnie dostatecznie wysoki "poziom" by uzyskać dostęp do bardziej ezoterycznych nauk (co udaje się jedynie mniejszości), poznaje również pewne tajne doktryny. Pewnego rodzaju potwierdzeniem stanowiska Kościoła Scjentologicznego, że jest on wyższy od wszelkich innych religii jest następujący fragment jego podania o ulgi podatkowe w Stanach Zjednoczonych:

"Choć żadna zasada w Tekstach nie wymaga bezpośrednio porzucenia przez scjentologów ich wierzeń religijnych ani członkostwa w innych kościołach, w praktyce oczekuje się, że to zrobią i w pełni poświęcić się scjentologii można jedynie przez wykluczenie innych wierzeń. Jako od scjentologów oczekuje się od nich, że odpowiedzi na fundamentalne pytania o ich istnienie oraz oświecenia szukać będą jedynie w Tekstach scjentologicznych."

Krytycy scjentologii twierdzą, że wybrana grupa zaawansowanych członków Kościoła Scjentologicznego ostatecznie dowiaduje się, że Hubbard nie pozostawił wątpliwości jeśli chodzi o jego stosunek do innych religii. W niektórych z tekstów przeznaczoncyh jedynie dla tej wybranej grupy twierdzi on, że Jezus nigdy nie istniał, ale został wszczepiony do kolektywnej pamięci ludzkości przez Xenu 75 milionów lat temu i że chrześciaństwo było "operacją entheta (zła)", kierowaną przez istoty zwane Targami (Hubbard, "Electropsychometric Scouting: Battle of the Universes", kwiecień 1952), co jednoznacznie identyfikuje Jezusa i chrześcijaństwo jako siły zła, nie siły dobra. Należy jednak ponownie zaznaczyć, że teksty te znane są jedynie małej grupie wyznawców.

Według Hubbarda islam również był rezultatem pozaziemskiego implantu pamięciowego zwanego Emanatorem, którego artefaktem jest ponoć Kaaba. Według niego główne religie nie zrealizowały swych głównych celów: "Można idealizować ubóstwo i utożsamiać mądrość z żebraczymi miskami lub cnotę z niskim stanem posiadania. Jednakże wszyscy ci, którzy to robili (buddyści, chrześcijanie, komuniści i inni fanatycy) skończyli w martwym punkcie lub wkrótce tam trafią." (Hubbard, 21 stycznia 1965)

Rudowłosy Hubbard czasem identyfikował siebie z Maitreją, Buddą przyszłości, który opisywany był w tekstach buddyjskich jako "człowiek z zachodu z włosami jak płomienie, który przybędzie około 2 500 lat po pierwszym Buddzie. (Hubbard, Hymn of Asia, 1952).

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Ausir/Scjentologia" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy