Wikipedysta:Guma8/Dyrektor izby administracji skarbowej


Wikipedysta:Guma8/Dyrektor izby administracji skarbowej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dyrektor izby administracji skarbowej – organ Krajowej Administracji Skarbowej, nadzorujący jej działalność w województwie oraz rozstrzygający w pierwszej instancji sprawy karne skarbowe. Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem podatkowym, wchodzącym w skład administracji niezespolonej, utworzonym w miejsce dyrektora izby skarbowej. Dyrektora izby obsługuje izba administracji skarbowej.

Powoływanie i odwoływanie | edytuj kod

Dyrektora izby administracji skarbowej powołuje Minister Finansów, na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na okres 5 lat. Może być on wydłużony o maksymalnie kolejne 5 lat.

Dyrektorem izby może zostać osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nie posiada prawomocnego zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
  5. posiada kwalifikacje drugiego stopnia w zakresie prawa, administracji, ekonomii, zarządzania lub w innym zakresie uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie prawa, administracji, ekonomii lub zarządzania;
  6. ma co najmniej pięcioletni staż pracy lub służby;
  7. posiada kompetencje kierownicze;
  8. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Dyrektora odwołuje Minister Finansów po ukończonej kadencji lub przenosi do innego województwa.

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Guma8/Dyrektor izby administracji skarbowej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy