Wikipedysta:Kenraiz/Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Polanowa


Wikipedysta:Kenraiz/Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Polanowa w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Kenraiz Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Polanowaobszar chronionego krajobrazu położony we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego na terenie gmin: Bobolice, Polanów i Biały Bór (wszystkie to gminy miejsko-wiejskie).

Spis treści

Położenie | edytuj kod

Obszar ma kształt asymetrycznej klepsydry ze zwężeniem w miejscowości Biały Bór, z większą, północną częścią obejmującą fragment Pojezierza Bytowskiego i mniejszą, południową obejmującą fragment Doliny Gwdy[2][1]. Na północy obszar kontaktuje się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Jezioro Bobięcińskie ze Skibską Górą, a na południu z obszarami chronionego krajobrazu Las Drzonowski i Na południowy wschód od Jeziora Bialsko[1].

Historia i status prawny | edytuj kod

Obszar objęty został ochroną na podstawie Uchwały Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie stref chronionego krajobrazu (Dz. Urz. WRN w Koszalinie Nr 9, poz. 49)[1][3]. Obszar obejmował wówczas ochroną 12350 ha[3]. Po reformie administracyjnej w 1999 roku znalazł się w granicach województw zachodniopomorskiego. Ochrona obszaru została podtrzymana rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego[4]. W 2003 dotychczasowa strefa ochrony krajobrazu uznana została za obszar chronionego krajobrazu i przyjęte zostały ujednolicone zakazy wszystkich obszarach tej formy ochrony w województwie[5], skorygowane w 2005[6] i później wielokrotnie modyfikowane przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego (8-krotnie w latach 2009-2018). W uchwale z roku 2016 zmieniono powierzchnię obszaru na 12376,3 ha[7].

Charakterystyka krajobrazu | edytuj kod

Obszar chroni młodoglacjalny krajobraz pojezierny obfitujący w jeziora, małe zbiorniki wodne i torfowiska[1]. Wyróżniającym się obiektem na terenie obszaru chronionego krajobrazu, chronionym w randze rezerwatu przyrody jest Jezioro Iłowatka. To zbiornik lobeliowy stanowiący siedlisko dla tak rzadkich gatunków jak: lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna), poryblin jeziorny (Isoëtes lacustris), brzeżyca jednokwiatowa (Litorella uniflora)[8]. Pozostałe jeziora w granica obszaru są eutroficzne: Przyradź, Oblica, Cieszęcino, Łobez, Białoborskie Małe i Bielsko. W północnej części obszaru znajduje się szczytowo-pompowa Elektrownia Żydowo wykorzystująca różnicę poziomów między jeziorami Kamiennym (górnym) i Kwiecko (dolnym)[1].

Część zagłębień terenowych zajmują torfowiska wysokie i przejściowe, najlepiej zachowane przy południowym brzegu Jeziora Bobięcińskiego Wielkiego[1].

Powierzchniowo w obszarze dominują lasy, głównie z drzewostanami mieszanymi. Do najcenniejszych lasów pod względem przyrodniczym należą buczyny w okolicy jezior Bobięcińskiego Wlk. i Cieszęcińskiego[1].

Nadzór | edytuj kod

Nadzór nad obszarem sprawuje Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego[1].

Przypisy | edytuj kod

  1. a b c d e f g h i j Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Żydowo-Biały Bór. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-01-29].
  2. Jerzy Kondracki: Geografia fizyczna Polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, s. 282. ISBN 83-01-02323-6.
  3. a b Uchwała Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie stref chronionego krajobrazu. W: Dz. Urz. WRN w Koszalinie Nr 9, poz. 49 [on-line]. [dostęp 2019-01-29].
  4. Rozporządzenie Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Woj. Gorzowskiego, Koszalińskiego, Pilskiego, Słupskiego oraz Szczecińskiego obowiązujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Dz. Urz. z 1999 r. Nr 7, poz. 71. [dostęp 2019-01-29].
  5. Rozporządzenie Nr 19/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające akty prawne regulujące obszary chronionego krajobrazu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dz. Urz. z 2003 r. Nr 73, poz. 1286. [dostęp 2019-01-29].
  6. Rozporządzenie Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. W: Dz. Urz. z 2005 r. Nr 25, poz. 497 [on-line]. [dostęp 2019-01-29].
  7. Uchwała Nr XI/222/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Zachodniopomorskiego z 2014, poz. 1637 j.t.). W: Dz. Urz. z 2016 r. poz. 2239 [on-line]. [dostęp 2019-01-29].
  8. Przyroda Pomorza Zachodniego. Szczecin: Oficyna In Plus, 2002, s. 395. ISBN 83-910827-8-4.

Kategoria:Obszary chronionego krajobrazu w województwie zachodniopomorskim Kategoria:Kalisz Pomorski Kategoria:Polanów (gmina) Kategoria:Biały Bór (gmina)

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Kenraiz/Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Polanowa" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy