Wikipedysta:Klub PF ISO 9000/brudnopis


Wikipedysta:Klub PF ISO 9000/brudnopis w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Klub PF ISO 9000 Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 | edytuj kod w encyklopedii

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 (KLUB PF ISO 9000) – polska organizacja pozarządowa.

został założony w 1991 roku w Warszawie w Zamku Ujazdowskim, jest jedynym na skalę europejską ruchem społecznym na rzecz jakości, nieprzerwanie działający. Klub jest organizacją pozarządową, niezależną, działającą na zasadach dobrowolności. Jest organizacją „non profit.

Idea powstania Klubu związana była z tworząca się nową rzeczywistości gospodarczą w Polsce po 1990 roku, w tym z potrzebą wymiany doświadczeń, stałego doskonalenia się i lepszego dostępu do informacji z zakresu zarządzania jakością.

Inicjatorami powstania Klubu byli:

- Andrzej Ożóg, ówczesny Dyrektor Centralnego Biura Jakości Wyrobów,

- Jan Leszczyński z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji,

- Andrzej Kiszczak wówczas zastępca Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Kadr Technicznych Rady Stołecznej NOT.

Pierwszym Prezesem Klubu została Pani dr inż. Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas z Politechniki Warszawskiej, przewodziła działalności Klubu przez 5 kadencji zarządu od 1991 roku do 2016 roku. Pani dr inż. Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas jest Honorowym Prezesem Klubu.

Od 2016 roku Prezesem Klubu jest dr hab. inż. Marek Tadeusz Roszak, Prof. nzw. w Pol. Śl., pracownik Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej.

Klub jest Laureatem Polskiej Honorowej Nagrody Jakości (2009) – za dotychczasową działalność i za stałą współpracę przy prowadzeniu kolejnych konkursów, za udział ekspertów z Klubu w ocenie organizacji startujących w Konkursie, za promocję Nagrody w życiu klubowym.

Zakres działalności:

MISJĄ Klubu jest pomoc polskim organizacjom w dostosowaniu się do wymagań rynku światowego zwłaszcza w zakresie stosowania standardów zarządzania.

Zrzesza organizacje zainteresowane wdrażaniem, doskonaleniem i rozwojem systemów zarządzania oraz systemem oceny zgodności.

Klub wspiera i promuje krajowy system oceny zgodności, a w szczególności akredytacji, certyfikacji i badań.

Klub współpracuje z wieloma organizacjami działającymi w tym obszarze, m.in. z Polskim Centrum Akredytacji, Polskim Komitetem Normalizacyjnym.

Klub zapewnia przekazywanie najnowszych informacji związanych z przedmiotem działalności przedsiębiorstw dotyczących systemów zarządzania oraz oceny zgodności poprzez:

-Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych spotkań dla Członków Klubu, stanowiących skuteczne formy szkolenia.

-Wydawanie materiałów informacyjnych szkoleniowych, okolicznościowych,  przede wszystkim związanych z organizowanymi szkoleniami, seminariami, sympozjami.

-Popieranie wdrażania, doskonalenia i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz innych systemów znajdujących się w obszarze działania klubu.

-Prezentowanie osiągnięć i doświadczeń Członków Klubu.

-Ułatwianie wymiany doświadczeń i informacji między Członkami Klubu m.in. poprzez działalność w Sekcjach i Komisjach Klubu takich jak: Sekcja Przemysłu Spożywczego, Sekcja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekcja Organizacji Publicznych, Sekcja Jednostek Certyfikujących Systemy, Sekcja Auditorów, Sekcja Menadżerów Jakości, Komisja Wydawnictw.

-Upowszechnianie jednolitej wykładni postanowień norm międzynarodowych i krajowych będących przedmiotem zainteresowań Klubu.

-Współpraca ze środkami masowego przekazu w celu promocji  działalności Klubu  oraz problematyki, będącej  w obszarze jego działania.

Cele i formy działalności | edytuj kod

Integruje, informuje, ułatwia kontakty”

Cel i przedmiot działalności Klubu został określony w Regulaminie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000:

§ 5 Cele Klubu

1. Promowanie postaw i działań sprzyjających upowszechnianiu i doskonaleniu systemów zarządzania, w tym z wykorzystaniem norm międzynarodowych, europejskich i krajowych.

2. Promowanie nowoczesnych metod, technik, narzędzi, koncepcji, procesów i systemów zarządzania, w tym systemów zarządzania jakością.

3. Promowanie gospodarczego znaczenia jakości, także jakości zarządzania w świadomości społecznej.

4. Integracja środowisk skupionych wokół problematyki jakości.

5. Inspirowanie i wspieranie działalności członków Klubu w doskonaleniu systemów zarządzania, stosowaniu nowoczesnych metod, technik i narzędzi zarządzania.

6. Prezentowanie osiągnięć i promowanie członków Klubu, zwłaszcza członków rzeczywistych

§ 6 Formy działania Klubu

1. Klub realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1.1. Organizowanie spotkań, w tym spotkań sekcji i komisji Klubu w formie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów, wizyt studyjnych oraz innych podobnych form dla członków Klubu i innych zainteresowanych działalnością Klubu,

1.2. Prowadzenie działalności wydawniczej: wydawanie np. poradników, materiałów szkoleniowych, informacyjnych, okolicznościowych, promocyjnych,

1.3. Współpraca z wydawnictwami innych organizacji,

1.4. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej,

1.5. Współpraca z innymi organizacjami, nie wymienionymi wyżej, działającymi w obszarze jakości, zarządzania, oceny zgodności,

1.6. Współpraca z jednostkami naukowymi i naukowo-badawczymi w zakresie działalności Klubu, w szczególności w zakresie rozwoju i aplikacji metod i technik dotyczących jakości, zarządzania, systemów zarządzania,

1.7. Współpraca międzynarodowa w zakresie przedmiotu zainteresowania członków Klubu,

1.8. Współpraca ze środkami masowego przekazu w obszarze działania Klubu,

1.9. Upowszechnianie jednolitej wykładni postanowień norm międzynarodowych, europejskich i krajowych, będących w obszarze zainteresowania Klubu,

1.10. Ułatwianie wymiany doświadczeń i informacji między członkami Klubu,

1.11. Informowanie o nowych publikacjach, normach międzynarodowych, krajowych i regionalnych dotyczących obszaru zainteresowania Klubu,

1.12. Prowadzenie działalności doradczej dla członków Klubu oraz innych zainteresowanych stron, Regulamin Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 Strona 4 z 12

1.13. Doskonalenie istniejących oraz rozwijanie nowych rozwiązań w zakresie systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością,

1.14. Wyrażanie opinii i stanowisk przed organami administracji państwowej, innymi organami i organizacjami zgodnie z zakresem działalności Klubu,

1.15. Upowszechnianie wiedzy o wartościach, potrzebach i korzyściach dotyczących jakości oraz o innowacjach organizacyjnych w zakresie systemów zarządzania,

1.16. Prowadzenie działalności integrującej członków Klubu poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

1.17. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach wyróżniania i nagradzania członków Klubu za wybitne osiągnięcia w realizacji celów regulaminowych Klubu,

1.18. Publikowanie informacji dotyczących spraw klubowych, m. in. w mediach społecznościowych.”

Linki zewnętrzne | edytuj kod

www.pfiso9000.pl


Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Klub PF ISO 9000/brudnopis" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy