Wikipedysta:Mordex/brudnopis


Wikipedysta:Mordex/brudnopis w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Berlińska galeria marstwa (niem.Berliner Gemäldegalerie) na Berlińskim forum kulturowym jest zbiorem specjalnym państwowej muzeów do Berlina, fundacja pruski posiadłość kulturowa (SPK) i przenocuje jednym z najznaczniejszych stanów starego europejskiego malarstwa od 13. do 18. wiekowi. Ona jest w jej teraźniejszej formie wynikiem ambitnej polityki zbioru,< ref > Tilmann od Stockhausen, galeria malarstwa Berlin ? historia jej polityki nabywczej 1830 ? 1904 </ ref > pełne sukcesy i także bolesne naci?cia,< ref > Tilmann od Stockhausen, galeria malarstwa Berlin, S. 207 f.</ ref >< ref > Wilhelm z Bode, Moje ?ycie, Bd. 2, S. 103 f.</ ref >< ref > Henning kozio?, słowo wstępne w: Mikl?s Boskovits, ranny pora włoskie malarstwo, S. VII f.</ ref >< ref > Rainer Michaelis, dokumentacja strat zespołu I ? galeria malarstwa </ ref > ona w oparcia o jej stanu także polityczny rozwój wydarzeń ostatniej odzwierciedla dwieście lat.

Spis treści

Budynek | edytuj kod

centrala hali spacerowej w roku 2006 z jedną wyznaczyli wystawie zbioru rzeźby docześnie

Berlińska galeria malarstwa prezentuje się od 1998 w jednym ekstra dla ni? wznieśli budowę muzealną przy tym forum kulturowe. Budynek został wzniesiony przez architektów Heinz Hilmer, Krzysztofowi siodlarzy i Thomasowi Albrecht pod uwzględnieniem willi wydawcy Paulem Parey. To ma w przybliżeniu prostokątny zarysu, który fasada północna pociągnięta została lekko po zewnątrz. Fasady zewnętrzne samego składają się z gęsto spajanych płyt terakoty, które zmontowane zostały nad wysokim cokołem rustyki i pośredniczyli tak optyczny obraz, to zarówno przy włoskiej renesans przypomina jako także na pruski klasycyzm. Jądrem budynku jest jedn? z dwóch rzędów słupów przew?drowan? halą spacerową z płaskimi wypukłościami nakrycia i 32 kopułach szkło jasnymi, w których centrum sobie instalacja studni ""5 ? 7 ? 9 serii"" amerykańskiego artysty konceptu Walter de Maria uzna. Właściwe pomieszczenia wystawowe, 18 sal i 41 gabinetów kładą się podkowiasto w dwóch warstwach wokół hali i są oświetlane w przypadku wzorca tylko przez światło dzienne (światłem górnym). Oni obejmują powierzchnię wystawienniczą 7.000 metrom kwadratowym i zapewniają dwukilometrowy obchód, z oko?o 1.800 bieżącym metrom powierzchni skłonności, miejsce dla około 900 obrazów. Około 400 dalszych obrazów został dwanaście przestrzeni wyczerpującą galeria studium galeria studium galerię studium galeria studium galeria studium w piętrze cokołu budynku gezeigt w jakiej?.< ref > Jan kielich, wprowadzenie, w: prestel - przewodnicy muzealni. Galeria malarstwa Berlin, S. 11 </ ref > Z otwarciem Bode- muzeums staj? si? 2006 tak?e tam w roku, do optycznej Verdeutlichung z naukowych sztuka zwi?zk?w, dalsz? 150 obraz?w w zespole z tym zbi?r rze?by wystawi?.

Wypis dla nowej budowli galerii malarstwa si?ga do roku 1986 i pierwotnie tylko ona powinien w Dahlem berli?skim obrazy przechowa?a podnios?. Po po??czeniu z galeri? malarstwa na wyspie muzealnej w roku 1991 by? jednak jasny, kt?re zaplanowana nowa budowla przy?o?ona by?a du?o za ma?a, aby przymierzy? wystawi? m?c podwojony stan obrazu. Wok? jednak Zusammenlegung obojga zbior?w przeprowadza? m?c mimo to tak szybko jak mo?liwie, unikn?? czasoch?onnych i drogich planowa? nowych jak r?wnie? ju? przyznane pieni?dze budowlane nie upadaj? zostawi?, galeria zosta?a wzniesiona jednak w zaplanowanej formie. Z tym mo?liwie du?y przekroi poprzeczny mo?e zosta? zaprezentowany przez zbi?r ca?y, by? postanawiany, warsztaty restaurowania, kt?re powinni byli umie?ci? zosta? w pi?trze coko?u, auszulagern i w wolny zosta?ych przestrzeniach, po wzorze Narodowo Gallery w Londynie, przy?o?y? galerii studium, w kt?rej w zmianie dalsze wa?ne dzie?a zbioru mog? zosta? pokazane.< ref > Dieter wilczy Dube, słowo wstępne, w: Colin Eisler, arcydzieło w Berlin, S. XII </ ref >

Zbiór | edytuj kod

Galeria malarstwa przechowuje obecnie ponad 3.500 obrazów (z czego około 2.900 obrazów należy do zbiorów własnych) i dalsze 3.000 historycznych ram, to dzisiaj organizacyjnie w ??cznie dziesi?? oddzia??w podzieli? na s?:

 • Niemieckie malarstwo 13. do 16. wieku
 • Niemieckie malarstwo od 18. wieku
 • Holenderskie malarstwo 14. do 16. wieku
 • Flamandzkie malarstwo 17. wieku
 • Holenderskie malarstwo 17. wieku
 • Włoskie malarstwo 13. do 16. wieku
 • Włoskie malarstwo i 18. wieku
 • Hiszpańskie malarstwo 15. do 18. wieku
 • Francuskie malarstwo 15. do 18. wieku
 • Angielskie malarstwo 18. wieku

Własne zbiory | edytuj kod

Niemieckie malarstwo 13. do 16. wieku | edytuj kod

Wnętrze sali I z estrami najwcześniejszego niemieckiego malarstwa tabliczkowego

Ten oddział galerii malarstwa przechowuje jeden z najznaczniejszych zbiorów staroniemieckiego malarstwa, w którym są prezentowane wszystkie szkoły, kierunki i style, czasem prawie o kompletnie światowym zasięgu. ""Skrzydła Wurzacher Altars"" należą do punktów kulminacyjnych zbioru, którzy nale?? do niewielu malowniczych prac tego w przeciwnym razie raczej jako rze?biarz czynnego Hansa Multscher, dwa obrazy od Konrada dowcipowi, dwa obrazy od mistrza ksi??ki domowej, marcin Schongauer, dwa obrazy od Hans noga przynosz?ca d. ?., na siedmiu obrazach z Albrecht D?rer, Hans Baldung i Albrecht Altdorfer, 22 obraz?w od Lucasa Cranach d. ?. i pi?? obraz?w od M?odszy Hans noga przynosz?ca d. J.< ref > galeria malarstwa Berlin. Spis ca?y </ ref >

Niemiec malarstwa i 18. wieku | edytuj kod

Zbi?r przecina w tym zasi?gu siebie cz?ciowo z stanami berli?skiej galeria narodowa. Ona nie jest ca?kiem tak rozleg?ym jak zasi?g starszym niemieckiej malarstwem, s?ucha? jednak mimo to do znaczniejszego jej sposobu. Jak Daniel Chodowiecki malarze nale?? do stanu, Christian Wilhelm powaga wytrych, Johann Georg Edlinger , Adam Elsheimer, Anton Graff, Angelika Kauffmann, Christian Bernhardt Karczuje i Johann m?ot roty, kt?rzy reprezentowani s? z najcz?ciej wi?kszymi kompleksami dzie?a.< ref > galeria malarstwa Berlin. Spis ca?y </ ref >

S? przyporz?dkowani z organizacyjnej podstawy nim obojga oddzia?om niemieckiego malarstwa tak?e obrazy od austriackich i szwajcarskich malarzy.

Holenderska malarstwa 14. do 16. wieku | edytuj kod

Berli?ski zbi?r uchodzi w tym zasi?gu za jedn? najznaczniejszej o ?wiatowego zasi?gu. Ona dostarcza nieomal kompletny widok z jej pocz?tk?w do ko?cowi renesansu i prezentuje mistrz?w g??wnych z licznymi g??wnymi dzie?ami jej sztuki. Trzy prace zaznaczaj? pocz?tek zbioru Jana van Eyck, kt?rzy nale?? do najlepszych dzie? jego tw?rczo?ci. Cztery obrazy zgadzaj? si? to z Petrus Chrystusa, dwa obrazy z Robertem Campin jak r?wnie? obrazy jego uczni?w Jacques Daret i Rogier van Weyden. Jak jest ostatni z trzema o?tarzami, dwoma tablicami gry pojedynczej i szeregiem dalszych prac z warsztatu, w ?adnym innym zbiorze tak obecny w Berlinie. Nad tym na zewnatrz zbi?r posiada jedyny bezsprzeczny obraz Aelbert van Ouwater, na dw?ch obrazach z Dieric Bouts, Gerard David i Geertgen martwo Sint Jana, trzy obrazy z Hugon van Goes, trzy obrazy z Hansem Memling, sze?? obraz?w z Janem Gossaert i jeszcze raz dwa obrazy od Pieter Bruegel d. ?.. Obrazy zgadzaj? si? to z Hieronimem Bosch, Lucasa van Leyden, drugie klasy gimnazjum Massys, Marinus van Reymerswaele.< ref > galeria malarstwa Berlin. Spis ca?y </ ref >

Flamandzkie malarstwo 17. wieku | edytuj kod

thumb|Interieur Saal VIII: Rubenssaal Ten oddzia? oferuje przyk?adowy widok nad flamandzkim malarstwem tej epoki, w kt?rych punkt ?rodkowy Peter Paul Rubens z siedemnastu obrazami, z siedmiu Anthonis van Dyck, z trzema Jacob Jordaens i M?odszy David Teniers d. J. stoj? z o?miu obrazami. Wok? tego j?dra dwie?cie dalszych obraz?w, kt?re oferuj? dobry widok nad flamandzkim malarstwem tego czasu ugrupowywa?uje si? wi?cej ni?. Obrazy znajduj? si? pod tym z Adriaen Brouwer, Jan Brueghel d. ?., M?odszy Jan Brueghel d. J., M?odszy Pieter Brueghel d. J., Gonzales Coques, Jan Fyt, Jan Davidsz. de Heem i Frans Snyders.< ref > galeria malarstwa Berlin. Spis ca?y </ ref >

Holenderskie malarstwo 17. wieku | edytuj kod

Holenderski oddzia? nale?y do najlepszych zbior?w w og?le i oferuje wystaj?cy widok nad t? epok? sztuki. Stoi w centrum zbioru Rembrandt, od tego obrazom zbi?r obecnie 16 uzna? og?lnie posiada dzie?a i nale?y z tym do najwi?kszych zbior?w gry pojedynczej tego mistrza. Zbi?r oferuje obok wystaj?cej kolekcji z pracami z jego kr?gu i jego nast?pstwa (Gerard Dou, Govert Flinck, Aert de pieni?dzy i Philipa de Koninck) wyczerpuj?cy widok nad holenderskim malarstwem tej epoki ??cznie. Do niego cz?ciowo z wi?kszymi kompleksami dzie?a obecnym malarzom nale?? mi?dzy innymi Willem van Aelst, Jan Asselijn, Nicolaes Pietersz. Berchem, Gerard ter Borch, Hendrick ter Brugghen, Pieter Claesz, Aelbert Cuyp, Jan van Goyen, Frans gard?o, gnie?d? si? wyg?adzi? grupa drzew Gerrit van, Pieter de Hooch, Willem Kalf, Pieter Lastman, Adriaen van ?egnaj wschodni, Isack van ?egnaj wschodni, Paulus Potter, Jacob van Ruisdael i Jan Steen, Jan Vermeer i Emanuel de Witte.< ref > galeria malarstwa Berlin. Spis ca?y </ ref >

W?oskie malarstwo 13. do 16. wieku | edytuj kod

thumb | wn?trze sali XVII z wielkoformatowymi obrazami w?oskiego renesansu wysokiego Ten zasi?g jest najbardziej rozleg?ym oddzia?em galerii malarstwa i oferuje wyczerpuj?cy widok nad w?oskim malarstwem tego czasu. Na pocz?tku Trecento- zbioru sta? si? dwa tego niewielu w?asnor?cznych obraz?w tablicy z Giotto di Bondone sobie te mi?dzy innymi znaczne obrazy z Maso di Banco, Agnolo Gaddi, Taddeo Gaddi, Lippo Memmi, Bernardo Daddi, Pietro Lorenzetti, Simone Martini, Lorenzo Monako i Gentile tu Fabriano przy??cz?. Quattrocento- zbi?r zostanie Masaccio wprowadza? z najwi?kszego zbioru z tablic gry pojedynczej. To nast?puj? obraz z Piero della Francesca, pi?? obraz?w z Fra Angelico, dwa obrazy z Domenico Veneziano, obraz z Antonio del Pollaiuolo, dwa od jego brata Piero del Pollaiuolo, trzy obrazy z Fra Filippo Lippi, trzy obrazy z Filippino Lippi, trzy obrazy z Sandro Botticelli, cztery obrazy z Luca Signorelli, siedem obraz?w z Giovanni Bellini, dwa obrazy z Domenico Ghirlandaio, trzy obrazy z Andre? Mantegna jak r?wnie? obrazy z Gentile Bellini , Piero di Cosimo, Antonello tu Messina i jaki? on niewielu bezsprzecznym tablicom z Andre? del Verrocchio. Cinquecento prezentuje si? z znaczn? prac? z Giorgione, Tizian, Palma il Veccio, Lorenzo lotto, Sebastiano del Piombo, Agnolo Bronzino, Pary? Bordone, Paolo Veronese, Jacopo Tintoretto, Giovanni Battista Moroni, Correggio i Parmigianino.< ref > galeria malarstwa Berlin. Spis ca?y </ ref >

W?oskie malarstwo i 18. wieku | edytuj kod

Rozszerz si? niewiele ?ci?le, p?niejsi W?osi prezentuj? si? dla tego z wystaj?cymi przyk?adami. Obok wielu dzie? Carracci-rodzina, zbi?r dzie? prezentuje z Jacopo Amigoni, Pompeo Girolamo Batoni, Canaletto, Caravaggio, Giuseppe Maria Crespi, Carlo Dolci, Orazio Gentileschi, Luca Giordano, Giovanni Antonio Guardi, Francesco Guardi, Guercino, Sebastiano Ricci, Giovanni Battista Tiepolo i Giovanni Domenico Tiepolo.< ref > galeria malarstwa Berlin. Spis ca?y </ ref >

Hiszpa?ska malarstwa 15. do 18. wieku | edytuj kod

S?ucha? hiszpa?ski oddzia? czysto liczebnie do wi?kszych zbior?w w Niemczech. Istniej?ce dzie?a obowi?zuj? a? do niewiele wyj?tki raczej jako drugi - do trzeciorz?dnie, tak, ?e obecnie tylko kilka niewiele dzie? wewn?trz przedstawienia w?oski mistrz i 18. wieku pokazywany jest publiczny. Do niego prace nale?? do niewielu znacznych obraz?w z Bartolom? Bermejo, Pedro Berruguete, Bartolom? Esteban Murillo, Luis de Morales, Diego Vel ? zquez i Francisco de czysty do barowa ? n. Kilka dalszych przyk?ad?w wczesnego hiszpa?skiego malarstwa zostan? wystawi? od 2006 tak?e w zbiorze rze?by w Bode- muzeum. Przy to chodzi nie wystawionym dzie?om, a? do niewiele wyj?tki (z. B. szkic z Francisco de Goya i dzie?em Alonso Cano i Mateo Cerezo) do wi?kszej cz?ci wok? dzie? raczej nieznany mistrz, aby wyszkoli? - lub obrazy warsztatu i kopie.< ref > galeria malarstwa Berlin. Spis ca?y </ ref >

J?zyk francuski malarstwa 15. do 18. wieku | edytuj kod

Francuski oddzia? oferuje ma?y widok nad starym francuskim malarstwie, w kt?rym zawarci s? ca?ym szeregiem wystaj?cych dzie?. Dzie?a nale?? do wczesnych latarni morskich francuskiego malarstwa w og?le z Szymonem Marmion i Jean Fouquet. W Berlinie znajdujcie si? poza tym jedyny obraz z George'em de La trasy w publicznym zbiorze w Niemczech. Prace id? za tym z Baptiste Jeana Greuze, Nicoli de Largilliere, Eustache Le Sueur, Claude Lorrain, Jean Baptiste Chardin. Nicoli Poussin, Antoine Watteau, Antoine Pesne, Huberta Robert i Fran?ois Boucher.< ref > galeria malarstwa Berlin. Spis ca?y </ ref >

J?zyk angielski malarstwa 18. wiek | edytuj kod

Angielskie malarstwo jest wprawdzie liczebnie najmniejszym oddzia?em berli?skiej galerii malarstwa, mimo to ona tworzy najwi?ksz? kolekcj? jej sposobu w niemieckim muzeum. W centrum pi?? obraz?w stoi ??cznie z Thomasem Gainsborough. To trzy obrazy nast?puj? mi?dzy innymi z Joshua Reynolds, na dw?ch z Johnem Hoppner i Henry Raeburn jak r?wnie? obraz od Thomasa Lawrence.< ref > galeria malarstwa Berlin. Spis ca?y </ ref >

Depozyty | edytuj kod

Galeria malarstwa zarz?dza obok w?asnych stan?w tak?e wystawiony du?? liczb? od < small >(u g?ry nie)</ small > depozyty, od kt?rych wyjmie obrazy z zbioru cesarza zwi?zek Friedrich muzealnes (Hans Baldung, Fran?ois Boucher, Gerard Dou, Albrecht D?rer, Giotto di Bondone, Giovanni Antonio Guardi, Hans Memling, Rembrandt van Rijn, Peter Paul Rubens) najznaczniejszy stan. Dalsze znaczne depozyty pochodz? z Streitschen fundacji (Jacopo Amigoni, Canaletto), on biblioteki sztuki SMPK wrzosowego Lipper nale??cego zbioru (wilka Huber), republiki federalnej Niemiec (Pary? Bordone, Peter Paul Rubens, Sebastiano Ricci, Antoine Watteau), biblioteki pa?stwowej SMPK ( Lucasa Cranach d. ?.).< ref > galeria malarstwa Berlin. Spis ca?y </ ref >< ref > 100 lat mecenasostwo ? dzie?a sztuki muzealne Friedrich cesarza- Berlin zwi?zku </ ref >

Galeria prezentuje dodatkowo tak?e szereg z depozyt?w anonimowy zbieracza prywatny, kt?rzy cz?ciowo ju? od pokazywany jest wielu latom w zbiorze pokazu. Szczeg?lnie od otwarcia znowu galerii malarstwa na forum kulturowym, tam liczne prywatne depozyty s? wystawiane, dzie?a nale?? do tego z Hendrick ter Brugghen, Willem Pietersz. Buytewech, Jacob van Ruisdael, Adriaen van Werff, Philipa Wouwerman, Baptiste Jeana ojc?w duchowny i obecnie (sta?: 2008) z jak??"'Landschaft z zjawiskiem Christi u aposto??w na jeziorze Genezareth tak?e wczesna tablica od Pieter Bruegel d. ?.< ref > aktualny zbi?r pokazu galeria malarstwa </ ref >

Przedstawienie w Bode- muzeum | edytuj kod

thumb | Alvise Vivarini: Pfingstaltar. on Jakich? w Bode- muzeum wystawionych dzie? galerii malarstwa. Galeria malarstwa jest obok wystawionych obraz?w na forum kulturowym od pa?dziernika 2006 tak?e z bardziej rozleg?? kolekcj? w Bode- muzeum obecna. Ona tam w ekspozycja sta?a zbioru rze?by zintegrowanych dzie? zaoferuj? r?wnie? ma?y, kiedy tak?e bardzo niekompletnemu spojrzeniu nad ca?emu nad histori? europejskiego malarstwa. Dla tego zbi?r przedstawi? wiele, deponowa? od obraz?w najcz?ciej z jej stanu ca?ego. Tylko niewiele prace by?y by? do widz? przedtem na forum kulturowym w pokazie - i w zbiorze studium.< ref > aktualny zbi?r pokazu w Bode- muzeum </ ref > Kilka zostali wyrestaurowa? dla przedstawienia ekstra, pod tym tak?e obrazy, kt?re pos?uchali do zbioru pokazu muzealne Friedrich cesarza i od nie zostali zaprezentowani 1939 bardziej publiczni.< ref > aktualny zbi?r pokazu w Bode- muzeum </ ref >

Jak w zbiorze g??wnym le?cie tak?e tu ?rodki eksponat?w na w?oskim, holenderskim alt i staroniemiecki malarstwie. Tiepolo- fresk s? przy tym punktowi kulminacyjnemu przedstawienia z willi Panigai, kt?ry prawdopodobna jedna pracy kolektywnej od Giovanni Battista i s? Giovanni Domenico Tiepolo. Im stoj? do strony na w?oskiej pracy Paolo Uccello przypisany"'Maria z Kinde," jaki?'Beweinung Christi z Giovanni Bellini, Pfingstaltar z Alvise Vivarini," ten'Herkules na Scheideweg z Niccolo Soggi, wiele obraz?w z Alessandro Allori, na tablicy o?tarza z Francesco Vecellio i Girolamo dai Libri, kt?ry"'Bildnis tego Benedetto de" Medici z Giorgio Vasari,"'Der prorok Bileam na Reise od Luca Giordano i" ten'Trunkenheit Noahs z Andre? Sacchi. Zbi?r prezentuje na holenderskim alt malarstwie przede wszystkim dzie? niewielu bardziej znanych lub bardziej anonimowych artyst?w, od kt?rych on jest dla jego kopii wed?ug du?ych mistrz?w znany Michiel Coxcie z wielu dzie?ami obecny. Znajdzie si? obok tego prac z Aelbert Bouts i Goswijn van Weyden. Najznaczniejsze prace staroniemiecki szko?y s? jedn? iAdam--tablica od Lucasa Cranach d. ?., dwa obrazy z Georg Pencz i obraz pana obraz pana obraz pana obraz pana obraz pana z Joachimem marcin konia bu?anego. Bardziej znani malarze innych szk? s? mi?dzy innymi Ferdynand Bol, Cornelis Cornelisz. van Haarlem i Hubert Robert.

Obok obraz?w z w?asnego zbioru sta? si? kilka obrazu z posiad?o?ci cesarza zwi?zek Friedrich muzealnes wystawi? w Bode- muzeum tak?e.

Historia galerii malarstwa | edytuj kod

Planowanie i budowa berli?ska galeria malarstwa | edytuj kod

thumb | right | Friedrich po?o?y? Wilhelm III. z kupnem zbioru Giustiniani podstaw? dla galerii malarstwa thumb | right | Edwarda Solly, du?y zbi?r, kt?rego do nale?y dzisiaj do stanu j?drowego galerii malarstwa thumb | alt muzeum w Berlinie oko?o 1830 ? Pierwsza ojczyzna berli?skiej galerii malarstwa thumb | plan zarysu galerii malarstwa w wy?szym pi?trze staruszka muzeum od 1830 Berli?ski zbi?r obrazu jest pierwszym zbiorem starego europejskiego malarstwa, kt?rego z pocz?tku przy naszkicowywany by? po ?ci?le historycznych sztuka punktach widzenia. < ref > Jan kielich, wprowadzenie, w: prestel - przewodnicy muzealni. Galeria malarstwa Berlin, S. 4 </ ref > zach?cic Ju? w roku 1797 badacz staro?ytno?ci Aloys pastuch za?o?enie publicznego berli?skiego muzeum tworzenia europejskiej historii sztuki, historii sztuki sobie, w przeciwie?stwie za reprezentacyjne zbiory ksi?cia, ?ci?le przy naukowe zasady i Systematik powinny by?y zorientowa?. Ten pomys? natkn?? si? na szerokie echo i znalaz? z architektem Karl Friedrich Schinkel i uczonemu wybitni or?downicy Carl Friedrich z Ruhmor. Przecie? w przeciwie?stwie do oni byli pastucha zdaniem, ?e po pierwsze rado?? na sztuce i sta? powinien dopiero potem pouczenie. < ref > Tilmann od Stockhausen, galeria malarstwa Berlin, S. 17 </ ref > Przytknij rozpoczynano to, pomys?u, kt?ry od Friedrich Wilhelm III. wspom?c zosta? aktywnie, przesadzi? do czynu. Kr?l by? wielkodusznie gotowy, postawi? nowemu muzeum licznych przedmiot?w z jego posiad?o?ci do dyspozycji. Aloys pastuch spotka? przy pierwszym wyborze z kr?lewskiej posiad?o?ci obrazu 1812 wybor?w od oko?o 650 obrazom, kt?re on zatrzymywa? dla nadawa? na zaplanowane muzeum. Po uko?czeniu napoleonischen wojen liczne dzie?a sztuki, kt?re zostali zabrane przez Francuz?w ju? przed wyborem z kr?lewskiej posiad?o?ci wr?ci?y, wed?ug Prusaka z powrotem, tak ?e pastuch ju? spotkany wyb?r wok? uzupe?ni? m?g? dalsz? 113 obraz?w.< ref > Gerd Bartoschek, obrazy z zbioru Giustiniani w pruskich zamkach, w: Caravaggio w Prusaka, S. 151 </ ref > Chocia? kr?lewski zbi?r ju? du?a liczba zawiera?a z obraz?w wysokiej artystycznej rangi, ona nie zosta? grabiona postawionym roszczeniom, kt?rzy od jednej po naukowych zasadach wzniesionego zbioru oczekiwani zostali. Stan obrazu by? daleko od tego odlegle, zaoferowa? encyklopedyczny widok nad wszystkimi europejskimi szko?ami razu do 18. wiekowi. Aby zosta? temu ?yczeniu sprawiedliwy, jeszcze liczne Zuk?ufe get?tigt musieli zosta?.

1815 nadarzy? si? w Pary?u pierwszej okazji do jakiej? znacznego rozszerzenia dla zaplanowanej galerii malarstwa. Friedrich odkry? Wilhelm III. tam od pary?anina handlarza dzie?ami sztuki F?r?rol Bonnemaison zaoferowane obrazy z zbioru Giustiniani. Przez szcz?liwy przypadek on by? w przeciwnym razie jako chciwie znana monarcha dobry przy kasie i naby? Giustinani- obraz dla sumy z 540.000 frank?w. Dla dalszej on kupi? 64.000 frank?w, r?wnie? przy Bonnemaison, jeszcze 14 dalszych obraz?w. Kr?l zwierzy? przez szcz?liwy przypadek w Pary?u jeszcze dwa dalsz?, r?wnie? do sprzeda?y stoj?ce obrazy Giustiniani- zbioru, kt?re on m?g? naby? r?wnie? jeszcze. W Berlinie obrazy zostali, pomy?lane by?y w?a?ciw? do jako?ciowego wzbogacenia kr?lewskiego zbioru, przekazywa?y najpierw na akademi? publicznie zaprezentowa? si?, ona 1816. Jeszcze w selben roku pierwsze g?osy zostali g?o?ne, ??da?y j?, doprowadzi? Giustinani- obraz natychmiast nowemu muzeum i nie ??czy? w kr?lewski zbi?r.< ref > Christoph M. Vogtherr, nabycia Friedrich Wilhelm III. dla Nerliner muzea i kr?lewskie zbiory, w: Caravaggio w Prusacy, S. 139 f.</ ref >

Do uzupe?nienia Giustiniani- zbioru, kt?rego a? do niewiele wyj?tki przewa?aj?c dzie?a w?oskiego barok wczesny zawiera?, pod pracowaniem od Caravaggio, Carracci i Guido Reni, zarobek znanych Berger Heidel zbioru Boisser?e sta? si? z jego "ojczystej sztuce" zaproponowa? teraz.< ref > Christoph M. Vogtherr, nabycia Friedrich Wilhelm III., S. 142 </ ref > up?r powa?nych wysi?k?w pruskich pa?stwa pobili brakuj negocjacje. Zdecydowano si? Stattdessen dla kupna jego bardzo du?o znaczniejszemu zbiorowi obrazu w Berlinie ?yj?cemu angielskiemu Kaufmanns Edwarda Solly, kt?ry dobry przyjaciel od by? pastuchem i Schinkel i doradzi? od tych. Jeszcze Ruhmor nale?eli do jego dalszych doradc?w i Gustav Friedrich wag. On mia? zastawi ju? 1819 jego oko?o 3000 obraz?w wyczerpuj?cy zbi?r obrazu dla kredytu na Prusaku. Niezdolny, sp?aci? to, 1820 zacz?li przez po?rednictwo od Benjamin Wegner, przyjaciel i agent Sollys, negocjacje 1821 zamkni?ci zostali nad kupnem zbioru,. Obrazy przesz?y dla 500.000 talara pa?stwowego w pruskiej posiad?o?ci. Du?y zbi?r dotar? z tym w?oskie obrazy 13., a? 16. wiek, znaczna liczba bardziej holenderskie alt, staroniemiecki obrazy i ma?a liczba z dzie? innych szk? razu do posiad?o?ci zaplanowanego muzeum.< ref > Wilhelm H. K?hler, zbi?r Solly, cechy i znak jej obrazy, w: Miklos Boskovits, ranny pora w?oskie malarstwo, S. 185 </ ref >< ref > Colin Eisler, arcydzie?a w Berlin, S. 11 </ ref >

Oko?o do r?wnego czasu planowania zacz?y tak?e dla reprezentacyjnej budowy muzealnej, on zbi?r powinien by? podnie?? p?niej. Zagrano pocz?tkowo jeszcze z my?l?, umie?ci? obrazy trwale w budynku akademii, przecie? or?downicy budowy nowej przebili si? potem. Na jej szczycie sta? mi?dzy innymi Schinkel, koncept, kt?rego po?o?y? dla wspania?ej budowy muzealnej. < ref > Colin Eisler, arcydzie?a w Berlin, S. 3 </ ref >< ref > Jan kielich, wprowadzenie, w: prestel - przewodnicy muzealni. Galeria malarstwa Berlin, S. 4 </ ref > Sekwana plan?w znalaz?y wi?kszo??, tak ?e kwietnia 24. 1823 ostateczna ona za?o?enia tego dzisiaj starocie muzeum zwana budowla postanowione zosta?o. Komisja eksperta podnios?a r?wnocze?nie jej prac?, kt?ra powinien by? spotka? wyb?r p?nych zastawiaj?cych out obraz?w. Obok Schinkel i pastuch nale?a? przy was, pocz?tkowo jeszcze jako pomocnik, wagi. On zosta? 1828 potem sta?ym cz?onkiem. Przez niezgodno?ci mi?dzy Schinkel i pastuch, posz?o jeszcze zawsze wok? pytania, czy tworzenie lub rado?? na dzie?ach sztuki mie? powinni pierwsze?stwo, komisja zosta? rozwi?zana i zast?powa?a 1829 przez now?. Obok Schinkel i wagi nale?a?y was teraz tak?e Wilhelm z Humboldt, Christian Daniel dym, Ryszard D?hling, Czuwaj przy Wilhelm, Jakub Schlesinger i Friedrich Tieck. Do przewodnicz?cego mianowany Humboldt, kt?ry zaprojektowa? przysz?? struktur? organizacyjn? muzeum by? odpowiedzialny przy tym. Gustav Friedrich wag zatrzasn?? si? bezpo?redni wyb?r dla zastawiaj?cych out obraz?w, z czym on stworzy? za?o?enie dla tego, ?e on mianowany sta? si? pierwszym dyrektorem oddzia?u obrazu. Wspomo?e on zosta? przy tym od Carl Friedrich od Rumohr.< ref > Tilmann od Stockhausen, galeria malarstwa Berlin, S. 17 </ ref >

By? kupowany r?wnolegle do wyboru eksponat?w jeszcze oko?o 110 dalszymi obrazami. Spotka si? przy ponownie przejrzeniu Kr?lewskiego zbioru teraz ostateczny wyb?r dla muzeum, kt?ra wypad?a przez liczne w?asne dost?py mniej szacowany, jako od pastuch. To tam przez pobieranie powsta?e luki zosta?y nape?ni? z obrazami z zbior?w Giustiniani i Solly, ona dla muzeum jako nie zostali nadali. < ref > Gerd Bartoschek, obrazy z zbioru Giustiniani w pruskim zamkom, S. 151 ff.</ ref >< ref > galeria malarstwa Berlin. Spis ca?y </ ref >

Muzeum zosta?o otworzone sierpnia 3. 1830. Zbi?r obrazu obj?? w?wczas 1198 obraz?w, kt?re wystawiony zostali w g?rnym pi?trze Schinkelschen budowy muzealnej. Z wystawionych obraz?w 378 z on wyprzedzili?my nad licznymi zamkami rozsypali Kr?lewski zbi?r, 677 obraz?w z zbioru Solly, 76 obraz?w z zbioru Giustiniani i reszta z pozosta?ych naby?.< ref > Rainer Michaelis, zbi?r Giustiniani w lustrze od Gustav Friedrich Waagens spis galerii, w: Caravaggio w Prusaka, S. 146 </ ref > Zaprezentuje obrazy zosta?y w trzech oddzia?ach, wagi wymierzy?y nast?puj?c sklasyfikowa?:

 • "'Erste oddzia?u. W?oskie szko?y i to sam spokrewnione kierunki sztuki. Akademiki."
 • "'Zweite oddzia?u. Holenderskie i niemieckie szko?y."
 • "'Dritte oddzia?u. Zabytki i historyczne sztuka osobliwo?ci."< ref > Tilmann od Stockhausen, galeria malarstwa, S. 19. </ ref >

Podczas te sz?y za pierwszymi obojga oddzia?om historycznemu kontekstowi szk? po jej czasie powstania, trzeci oddzia? zawiera? tamte dzie?a, kt?re zostali wydzielony z r?nej, wi?kszo?ci estetycznej lub moralnej podstawy i robili zostali tylko wybranym go?ciom dost?pny. < ref > Tilmann od Stockhausen, galeria malarstwa Berlin, S. 19 ff.</ ref >

Wej?cie do muzeum by?o wolne, musia? zg?osi? zosta? pocz?tkowo przedtem.< ref > Tilmann od Stockhausen, galeria malarstwa Berlin, S. 203 </ ref >

< div projektuje ="clear:both; class ="NavFrame"> < div class ="NavHead"; projektuje ="background - color:# DEDDE2"> Wyb?r"Bedeutende naby? galerii malarstwa do 1830' () < center ></ center ></ div > < div class ="NavContent">

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Mordex/brudnopis" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy