Wikipedysta:Panek


Wikipedysta:Panek w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Jestem umiarkowanym inkluzjonistą. Wikipedia nie zastępuje tradycyjnych encyklopedii, a kolejni dokładacze do stubów mogą zrobić w końcu niezły artykuł, do którego jedna osoba zabierałaby się w nieskończoność.

Artykuły utworzone przeze mnie:


Nauki przyrodnicze

Oczeret jeziorny, Oksyklina, Chemoklina, Strefa afotyczna, Anoksja (biologia), Stacja Terenowa Uniwersytetu Warszawskiego w Sajzach, Konik, Konik polny, Kairomon, Cyklomorfoza, Krótkoczułkowe, Gospodarz (biologia), Scenedesmus, Gruboskóre, Cenobium, Listownicowce, Nowik (glon), Wodorosty, Jezioro humotroficzne, Desmidie, Zoochlorella, Współczynniki fitoplanktonowe, Oscillatoriales, Chlorokokowce, Kriofile, Trychom, Sparganietum erecti, Zbiornik astatyczny, Scirpetum lacustris, Ponikło błotne, Ceratofilidy, Lemnidy, Typhetum latifoliae, Rzęsa trójrowkowa, Phragmition, Szuwar mannowy, Typ miktyczny jeziora, Zabagnienie, Tanatocenoza, Merocenoza, Magnocaricion, Coelastrum, Sprzężnice, Zygnematales, Tychoplankton, Koniugacja sprzężnic, Teistyczny ewolucjonizm, Wtórna endosymbioza, Zrostnicowate, Kryptomonady, Zrostnica, Mużocja, Zygnemopsis, Wikaryzm, Wikaryzm geograficzny, Iridetum pseudacori, Typhetum angustifoliae, Potametum natantis, Caricetum elatae, Phragmitetum australis, Brzezina bagienna, Borealna świerczyna na torfie, Suboceaniczny bór sosnowy świeży, Hippuridetum vulgaris, Acydofilny las brzozowo-dębowy, Carici arenariae-Empetretum nigri, Zbiorowisko Empetrum nigri-Vaccinium vitis idaea, Harmoniczna sukcesja jezior, Śródlądowy bór sosnowy suchy, Eleocharitetum palustris, Puccinellio distantis-Salicornietum brachystachyae, Vaccinio uliginosi-Empetretum nigri, Kidzina, Atriplicetum littoralis, Scirpetum maritimi, Wydma szara, Helichryso-Jasionetum litoralis, Ranunculetum circinati, Wydma biała, Haptonastia, Caricetum gracilis, Caricetum ripariae,Caricetum acutiformis, Caricetum rostratae, Kserochazja, Ruchy higroskopowe, Perystom, Perystom (botanika), Strategia metaboliczna, Eleocharitetum multicaulis, Pilularietum globuliferae, Hydrocotylo-Baldelion, Szuwar kłociowy, Metoda Kjeldahla, Azot ogólny, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Diazotrofia, Wiązanie azotu cząsteczkowego, Bakterie azotowe, Azolla, Szuwar mozgowy, Szuwar kropidła wodnego i rzepichy ziemnowodnej, Cylinder Nesslera, Szuwar tatarakowy, Czerpak Patalasa, Luronietum natantis, Szuwar skrzypowy, Cykl siarki, Bakterie siarkowe, Fototrofia, Oksymioglobina, Dokładność metody pomiaru, Precyzja metody pomiaru, Ranunculo-Juncetum bulbosi, Pło szalejowe, Aparat Ruttnera, Eleocharitetum acicularis, Eleocharition acicularis, Szuwar turzycy prosowej, Szuwar turzycy pęcherzykowatej, Szuwar turzycy lisiej, Szuwar turzycy tunikowej, Lądowacenie, Chwytacz rurowy, Littorelletea uniflorae, Jezioro ramienicowe, Łęg zastoiskowy, Łęg rozlewiskowy, Łęg właściwy, Łąka łęgowa, Lemno-Spirodeletum polyrrhizae, Pleustofity, Geobotaniczny podział Polski, Szuwar turzycy dwustronnej, Kineza, Algicydy, Aerofity, Szuwar turzycy Buxbauma, Trzęsidło, Nukleomorf, Promieniowanie czynne fotosyntetycznie, Cyjanelle, Ajnsztajn, Protisty roślinopodobne, Glonowce, Szkielet (anatomia), Demografia ekologiczna, Różnowiciowce, Wilgotne lasy strefy umiarkowanej, Zbigniew Maciej Gliwicz, Acacia harpophylla, Mucoromycotina, Skierka, Kraina Brzeg Bałtyku, System Englera, Makrofitowy Indeks Rzeczny, Fitobentos, Współczynnik Schindlera, Typologia wód powierzchniowych, Wskaźniki okrzemkowe, Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego, Sumaryczny Wskaźnik Jakości Wody, Henryk Tomaszewicz, Fragilariowate, Asterionella, Euglena, Metabolia, Euglenozoa, Akrazje, Navicula, Ruch ślizgowy, Klasyfikacja jakości wód, Łąka trzęślicowa, Polikormon, Lobeliowe, Mokra psiara, Barbara Sudnik-Wójcikowska, Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bory Tucholskie (mezoregion), Klasyfikacja jakości wód w Polsce, Zanieczyszczenie termiczne, Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej, Glumiflorae, Jaroslav Hrbáček, Plasmopara viticola, Łąka ramienicowa, Światowy Dzień Mokradeł, Izoetydy, Jezioro Woszczelskie (Natura 2000), Murawy w Haćkach, Zbigniew Podbielkowski, Rezerwat przyrody Borowiec, Jednolita część wód, Monitoring jakości wód, Jezierza morska, Prawo wodne, Myriophylletum spicati, Myriophylletum verticillati, Nurzaniec śrubowy, Cyclops bohater, Bolesława Starmach, Chrysodesmis gloeophila, Randolph Nesse, Hildenbrandia rzeczna, Konceptaklum, Karposporofit, Monospora, Karpospora, Żabirośl, Karpogonium, Cylindrocarpus kuckuckii, Society for the Study of Evolution, Human Behavior and Evolution Society, Cylindrocarpus microscopicus, Cylindrocarpus, Ranunculion fluitantis, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Okorowanie, Ramienica szorstka, Ramienica przeciwstawna, Ramienica delikatna, Charophyta, Ramienica grzywiasta, Ramienica krucha, Ramienica kosmata, Makroglony, Ramienica kolczasta, Ramienica wielokolczasta, Ramienica zwyczajna, Ramienica cienko kolczasta, Ramienica omszona, Ramienica pospolita, Ramienica bałtycka, Chara connivens, Ramienica, Nibyłodyga, Fitolity, Kraina Mazursko-Kurpiowska, Jezioro Straduńskie, Jezioro Krzywe (gmina Świętajno), Jezioro Krzywe (gmina Stare Juchy), Jezioro Zawadzkie, Jezioro Zawadzkie (powiat ełcki), Gytiowisko, Mułowisko, Tolypella glomerata, Mixotricha paradoxa, Mikrobiom, Pożary lasów w Yellowstone (1988), Charetum fragilis, Karłowacenie wyspowe, Nitella capillaris, Krynicznik giętki, Rezerwat przyrody Torfy Orońskie, Furka skorupiaków, Coccolithophyceae, Haptofity, Polygonetum natantis, Zawłotnia śnieżna, Testacea, Polski Wielometryczny Wskaźnik Stanu Ekologicznego Rzek, Rezerwat przyrody Vambåsa hagmarker, Tanosom, Sagittario-Sparganietum emersi, Gliwiczia, Plastisfera, Metafiton, Diatoma, AlgaeBase, Diatoma polonica, Maska (anatomia), Miejsce typowe, Tilapia złota, Andrzej Jagusiewicz, Widlik zaostrzony, Inštitut za vode Republike Slovenije, Euglenaria clepsydroides, Pomniki przyrody w Międzyzdrojach, Marek Haliniak, Ludmiła Marcinowicz, Jadwiga Siemińska, Nauki o zdrowiu, Stan chemiczny wód, Stan ekologiczny wód, Olechowiec, Iwona Jasser, Monocercomonoides, Oxymonadida, Anna Karnkowska, Euglenaria, Instytut Badawczy Gospodarki Wodnej im. T. G. Masaryka, Dąb esperantystów w Sopocie, Taksonomia ludowa, Acetobacteraceae, Drożdże podstawkowe, Lemanea, Tyreotoksykoza ciążowa, Jan Igor Rybak, Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach, Conferva, Spatha (botanika), Kość zębowa, Torfowisko fluwiogeniczne, Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce, Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce (2014–2016), Ichnotakson, Cruziana, Rusophycus, Diplichnites, Dimorphichnus, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski, HRPI, Octopus tetricus, Oset (potocznie), Woronichinia, Aerotop, Nikołaj Woronichin, Ksylobiont, Hydromorfologiczne elementy stanu wód, Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu, Flandryjski multimetryczny indeks makrobezkręgowców, Kasarek, Paweł Ciećko, Diatoma problematica, Pleurosira laevis, Pleurosira, Pancerzyk okrzemek, auksospora, Obazoa, Hemimastigophora, Odontella aurita, Multimetryczny wskaźnik zakwaszenia jezior z wykorzystaniem bezkręgowców , Thermus scotoductus, River Habitat Survey, Agnieszka Kolada, Anna Stańczykowska, Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, Wody silnie zmienione,Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, Deltares, Ministerstwo Środowiska (Estonia), Polibromowane difenyloetery, Norweski Instytut Badań Wody, Agència Catalana de l’Aigua, Ogród Botaniczny Marimurtra, Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi , Wiadomości Ekologiczne, Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki, Międzynarodowa Komisja Ochrony Łaby, Czukurkul, Sasikkul

Muzyka

Pocałunek mongolskiego księcia, Taniec szkieletów, Soul Side Story, Kremlowskie Kuranty, Opowieść zimowa (utwór Armii), Tribute to Rejestracja, Kanapka z człowiekiem i trzy zapomniane piosenki, Freak, Osobliwości, Róbrege, Podróż na Wschód (album), Piotr Kaliński, Toń (album), Rimbaud (album), Journal of Popular Music Studies, Popular Music (czasopismo), Organised Sound, Beat (gatunek muzyczny), Sleaford Mods

Warszawa Ulica Uniwersytecka w Warszawie, Targowisko Banacha, Park Zachodni w Warszawie, Park Szczęśliwicki, Głaz Marszałka Józefa Piłsudskiego na Ochocie, Dzielnica Wiedzy, Ulica Włodarzewska w Warszawie, Gmach Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych

Inne

Sawwa Brodski, Plurale tantum, Parafia Opatrzności Bożej w Trzebosi, Kościół Opatrzności Bożej w Trzebosi, Hjortahammar, Dylewo Stare, Gujana (region), Planeta singli, Rzeka (ujednoznacznienie), Wyniesienie Lord Howe, Wyjście Izraelitów z Egiptu, Przejście przez Morze Czerwone, Morze Trzcin, Boldogasszony Anyánk, Jan Bielak, Madrid Río, Duivendrecht, kościół św. Urbana w Duivendrechcie, Puente de Segovia, Ermita de Sant Quirze w Lloret de Mar, Parafia Świętych Męczenników Cyryka i Julity w Lloret de Mar

Artykuły, które przerobiłem lub uzupełniłem w stopniu istotnym: Triodante (album muzyczny), Ubezdźwięcznienie, Chlorella, Pustelniki, Okrzemki, Listownica, Nymfeidy, Kolonia (biologia), Węgiel organiczny, Meromiksja, koniugacja (biologia), Biom, Heterofilia, Termonastia, Murawa bliźniczkowa, Prochlorofity, Fotosynteza, Instynkt, Matorral, Brigalow, Gytia, Skoczkowce, Glomeromycota, Acacia caven, Klasyfikacja systematyczna grzybów, Pierwotek, Głownia kukurydzy, Undaria pierzastodzielna, Euglena zielona, Bangiowe, Patologia humoralna, Klasy czystości wód, Amoebozoa, Legenda o Halinie Krępiance, Lęgniowce, Ectocarpus siliculosus, Trzeboś, Ocena oddziaływania na środowisko, Asa Gray, Trzebośnica, Karol Starmach, Szantransja, Pojezierze Ełckie, Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, Legenda (album), Krioplankton, Czerwony śnieg, Wyścig zbrojeń (ewolucja), Armia (grupa muzyczna) , Drgalnica, Kwadrat (ekologia), Szczęśliwice, Złotowiciowce, Gałęzatka, Listownica, Gwiazdoszek, Ewolucjonizm, Supergrupa, Jegocin, Chlorofil A , Fonem, Indeks stanu troficznego, Fonem, Bigbit, Przesłyszenie, Ksylometr, Kyriad, Pomocnik baldaszkowy, Jadwisin (Warszawa), Liczenie na palcach, Rezerwat przyrody Stawy Raszyńskie, Trzęsawisko, Pło, Ławta i dużo pomniejszych...

Niebywale lubię tworzyć nowe kategorie i przenosić artykuły z jednej do drugiej. ;-) Utworzone kategorie: Kategoria:Taksony nieścisłe i przestarzałe, Kategoria:Sinice, Kategoria:Brunatnice, Kategoria:Ekologia interakcji, Kategoria:Tolerancja ekologiczna, Kategoria:Pałkowce, Kategoria:Strategie pokarmowe, Kategoria:Rozmnażanie roślin, Kategoria:Rozsiewanie, Kategoria:Phragmitetea, Kategoria:Zbiorowiska roślinności wodno-błotnej, Kategoria:Lemnetea minoris, Kategoria:Lemnetea minoris, Kategoria:Zespoły organizmów wodnych, Kategoria:Typologia jezior, Kategoria:Nardo-Callunetea, Kategoria:Vaccinio-Piceetea, Kategoria:Ruchy roślin, Kategoria:Hipologia, Kategoria:Geochemia, Kategoria:Algologia , Kategoria:Polscy hydrobiolodzy, Kategoria:Littorelletea uniflorae, Kategoria:Sprzęt hydrobiologiczny i hydrochemiczny, Kategoria:Łąkarstwo, Kategoria:Języki środowiskowe, Kategoria:Zbiorowiska łąkowe i murawowe, Kategoria:Zbiorowiska roślinne, Kategoria:Querco-Fagetea, Kategoria:Molinio-Arrhenatheretea, Kategoria:Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis, Kategoria:Thero-Salicornietea, Kategoria:Quercetea robori-petraeae, Kategoria:Alnetea glutinosae, Kategoria:Salicetea purpureae, Kategoria:Briologia, Kategoria:Biogeochemia, Kategoria:Zanikłe jeziora, Kategoria:Natura 2000, Kategoria:Morfologia bakterii, Kategoria:Zwierzęta pasożytnicze, Kategoria:Larwy, Kategoria:Pterydologia, Kategoria:Roślinność twardolistna, Kategoria:Grzybowe choroby roślin, Kategoria:Biogeografia Polski, Kategoria:Biomonitoring , Kategoria:Monitoring środowiska, Kategoria:Potamologia, Kategoria:Limnologia, Kategoria:Typologia rzek, Kategoria:Euglenozoa, Kategoria:Eugleniny, Kategoria:Okrzemki, Kategoria:Polscy ichtiolodzy, Kategoria:Jeziora Równiny Wkrzańskiej, Kategoria:Jeziora Pojezierza Szczecineckiego, Kategoria:Hydrobiolodzy, Kategoria:Charetea, Kategoria:Obszary Ramsar w Polsce, Kategoria:Prawo wodne, Kategoria:Polscy mikolodzy, Kategoria:Stowarzyszenia biologiczne, Kategoria:Charophyta, Kategoria:Mokradła, Kategoria:Typologia mokradeł, Kategoria:Obszary Ramsar w Wielkiej Brytanii, Kategoria:Obszary Ramsar, Kategoria:Obszary Ramsar w Niemczech, Kategoria:Obszary Ramsar na Ukrainie, Kategoria:Obszary Ramsar na Słowacji, Kategoria:Obszary Ramsar na Litwie, Kategoria:Obszary Ramsar na Węgrzech, Kategoria:Obszary Ramsar w Austrii, Kategoria:Metamonada, Kategoria:Stellarietea mediae, Kategoria:Siedliska przyrodnicze Natura 2000, Kategoria:Lęgniowce, Kategoria:Rezerwaty przyrody w Szwecji, Kategoria:Ochrona przyrody w Szwecji, Kategoria:Italianiści, Kategoria:Czasopisma muzykologiczne, Kategoria:Wskaźniki jakości wód, Kategoria:Fykolodzy, Kategoria:Anatomia i morfologia glonów

Moje konto na Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Panek

Niektóre z moich obrazków:

Używana bibliografia | edytuj kod

{{cytuj książkę|nazwisko=Gumiński|imię=Stefan|tytuł=Fizjologia glonów i sinic|wydawca=Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego|miejsce=Wrocław|data=1990| strony=|isbn=83-229-0372-3|język=pl}}

{{cytuj książkę |inni= Czesław Jura, Halina Krzanowska (red.)|tytuł=Leksykon biologiczny |wydawca=Wydawnictwo "Wiedza Powszechna" |miejsce= Warszawa|rok= 1992| strony=|isbn= 83-214-0375-1|język=pl}}

{{cytuj książkę|nazwisko= Kadłubowska|imię = Joanna Zofia|tytuł = Zarys algologii| wydawca=Państwowe Wydawnictwo Naukowe| miejsce=Warszawa| strony=| rok =1975|język=pl}}

{{cytuj książkę |imię=Zdzisław |nazwisko=Kajak |tytuł=Hydrobiologia-limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych |miejsce=Warszawa |rok=1998 |wydawca=[[Wydawnictwo Naukowe PWN]]| strony= |isbn = 83-01-12537-3|język=pl}}

{{cytuj książkę | nazwisko= Kawecka | imię= Barbara | nazwisko2= Eloranta | imię2= Pertti Vesa | tytuł= Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych | data = 1994 | wydawca= Wydawnictwo Naukowe PWN | miejsce= Warszawa | isbn = 83-01-11320-0 | strony= |język=pl}}

{{cytuj książkę|imię=Charles |nazwisko=Krebs |tytuł=Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności |miejsce=Warszawa |rok=1997 |wydawca=[[Wydawnictwo Naukowe PWN]]| strony= |isbn = 83-01-12041-X|język=pl}}

{{cytuj książkę | nazwisko= Lampert | imię= Winfried | nazwisko2= Sommer | imię2= Ulrich | inni= tłum. Joanna Pijanowska | tytuł= Ekologia wód śródlądowych | data = 2001 | wydawca= Wydawnictwo Naukowe PWN | miejsce= Warszawa | isbn = 83-01-13387-2 | strony= |język=pl}}

{{cytuj książkę |nazwisko= Matuszkiewicz|imię= Władysław|autor link=Władysław Matuszkiewicz |tytuł=Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski |wydawca=[[Wydawnictwo Naukowe PWN]]| strony= |miejsce= Warszawa|rok= 2007|isbn= 978-83-01-14439-5|język=pl}}

{{cytuj książkę |nazwisko= Podbielkowski|imię= Zbigniew|tytuł=Geografia roślin|wydawca=Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne |miejsce= Warszawa|rok= 1991| strony=|isbn= 83-02-02678-6|język=pl}}

{{cytuj książkę |nazwisko= Podbielkowski|imię= Zbigniew|tytuł=Glony|wydawca=Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne |miejsce= Warszawa|rok= 1985|wydanie= czwarte| strony=|isbn= 83-02-02352-3|język=pl}}

{{cytuj książkę |nazwisko=Starmach |imię=Karol |autor link=Karol Starmach |tytuł=Plankton roślinny wód słodkich : metody badania i klucze do oznaczania gatunków występujących w wodach Europy Środkowej|wydawca=PWN |miejsce= Warszawa–Kraków |rok=1989 |strony= |isbn=8301091908 |język=pl}}

{{cytuj książkę|autor r=Richard Harder|rozdział=Systematyka| inni= Eduard Strasburger (red.)|tytuł=Botanika: podręcznik dla szkół wyższych| wydanie=2 pol. według 28 oryg| wydawca=PWRiL| strony=| miejsce=Warszawa|rok=1967 |język=pl}}

{{cytuj książkę |nazwisko= Szmeja|imię= Józef |tytuł=Przewodnik do badań roślinności wodnej |wydawca=Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego |miejsce= Gdańsk| strony=|rok= 2006|isbn= 8373263667|język=pl}}

{{cytuj książkę |inni= Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski (red.)|tytuł=Słownik botaniczny |wydawca=Wydawnictwo "Wiedza Powszechna" |miejsce= Warszawa| strony=|rok= 1993|isbn= 83-214-0140-6|język=pl}}

{{cytuj książkę |nazwisko= Tobolski|imię= Kazimierz |tytuł=Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych |wydawca=[[Wydawnictwo Naukowe PWN]]| strony= |miejsce= Warszawa|rok= 2000|isbn= 8301132159|seria= Vademecum Geobotanicum 2|język=pl}}

{{cytuj książkę |imię=Henryk |nazwisko=Tomaszewicz |tytuł=Roślinność wodna i szuwarowa Polski : (klasy Lemnetea, Charetea, Potamogetonetea, Phragmitetea) wg stanu zbadania na rok 1975 |miejsce=Warszawa |rok=1979 |wydawca=Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego |isbn = 83-00-01088-2|seria= Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego = Dissertationes Universitatis Varsoviensis, 0509-7177| strony=|język=pl}}

{{cytuj książkę |nazwisko=Weiner |imię=January |autor link=January Weiner |tytuł=Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej |wydawca=[[Wydawnictwo Naukowe PWN]] |miejsce=Warszawa| strony=|język=pl |rok=1999 |isbn=83-01-12668-X }}

{{Cytuj pismo|autor=Sina M. Adl, Alastair G. B. Simpson i in|tytuł=The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists|czasopismo=Journal of Eukaryotic Microbiology|odpowiedzialność=International Society of Protistologists|wydanie=5|wolumin=52|strony=399–451|język=en|data=2005|url=http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118708311/PDFSTART|doi=10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x}}

{{cytuj stronę|url=http://www.algaebase.org/search/glossary/?actionis=search&term= |tytuł=Glossary – |autor=M.D. Guiry, G.M. Guiry|opublikowany=AlgaeBase|język=en|data dostępu=2011-11-02}}

Generator szablonów cytowania

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Panek" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy