Wikipedysta:Patrolson/Kondominium Bośni i Hercegowiny


Wikipedysta:Patrolson/Kondominium Bośni i Hercegowiny w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Patrolson Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bośnia i Hercegowina - znalazła się pod okupacją Austro-Węgier w 1878 roku po kongresie berlińskim. Mimo okupacji austro-węgierskiej terytorium to wciąż oficjalnie znajdowało się pod rządami Imperium Osmańskiego. Dokładnie 30 lat później Austro-Węgry dokonały pełnej aneksji Bośni i Hercegowiny co doprowadziło do kryzysu bośniackiego i powstania kondominium pod zarządem Wiednia i Budapesztu.

Spis treści

Historia Kondominium Bośni i Hercegowiny | edytuj kod

1.1 Okupacja | edytuj kod

W wyniku wojny rosyjsko-tureckiej od 13 czerwca do 13 lipca odbył się kongres berliński. W wyniku tego kongresu powstał traktat berliński zgodnie z którym turecka prowincja Bośnia i Hercegowina a także sandżak nowopazarski zostały oddane pod administrację austriacką i węgierską mimo dalszej przynależności do Imperium Osmańskiego. Niedługo po decyzjach owego traktatu Armia Austro-Węgier wkroczyła na terytorium Bośni co doprowadziło do krwawych walk z miejscową ludnością. Austro-Węgry do zajęcia Bośni zmobilizowały 82113 żołnierzy, 13313 koni i 112 dział pod przewodnictwem Josipa Filipovića. Po miesiącach walk na tym terenie 20 października 1878 terytorium to znalazło się pod pełną okupacją C.K. Monarchii a miejscowa ludność zaprzestała walki zbrojnej z okupantem. W wyniku tej operacji zginęło około 5000 żołnierzy Monarchii. Początkowo Trójjedyne Królestwo Chorwacji, Slawonii i Dalmacji, jeden z krajów Korony Świętego Stefana wystosowało petycję do Cesarza Austrii i Króla Węgier o dołączenie tego terytorium do Trójjedynego Królestwa lecz w wyniku protestu Węgier petycja została odrzucona. W wyniku okupacji Bośni terytorium to stało się przedmiotem sporu pomiędzy rządem Austrii i Węgier a miejscową ludnością. Najbardziej widoczny konflikt ten był na terenie Hercegowiny z której to odbywała się wielka imigracja ludności muzułmańskiej do Imperium Osmańskiego. W związku z brakiem pomysłu co do przynależności prowincji do Austro-Węgier, terytorium było zarządzane przez ministerstwo spraw zagranicznych Austro-Węgier a następnie przez ministerstwo finansów Austro-Węgier. Do 1882 roku faktyczna władza w prowincji należała do wojskowego dowódcy sił okupacyjnych, lecz w wyniku powstania miejscowej ludności w wyniku poboru do Armii cesarsko-królewskiej w Hercegowinie tego samego roku wojskowy Gubernator został zastąpiony cywilnym. Został nim jako pierwszy Johann von Appel. Mimo okupacji C.K. nie wprowadzono tam dużych zmian społecznych czy gospodarczych, panował tam dalej system turecki. Taki stan rzeczy na tym terenie panował do 1908 roku czyli do pełnej aneksji Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry.

1.2 Aneksja | edytuj kod

W 1908 roku miała miejsce rewolucja młodoturecka w wyniku której Austro-Węgry wykorzystując chwilową słabość Imperium Osmańskiego zajęły w pełni terytorium łamiąc tym samym postanowienia traktatu berlińskiego. Manifest cesarski do ludności o włączeniu Bośni i Hercegowiny do Austro-Węgier został ogłoszony na przełomie 6 i 7 października 1908 roku. Aneksja tego terytorium wywołała skandal międzynarodowy a co za tym idzie kryzys bośniacki ,który zakończył się dopiero w lutym 1909 roku.

Struktura administracyjna Kondominium | edytuj kod

Bośnia i Hercegowina była rządzona wspólnie przez Przedlitawe i Zalitawe de facto poprzez wspólne ministerstwo finansów tych państw. Jedną z filii tego ministerstwa było Biuro Bośniackie którym specjalnym zadaniem było rządzenie kondominium, było ono instrumentem nadrzędnym do gubernatora i jego rządu. Gubernator Bośni i Hercegowiny mimo że sprawował funkcję na miejscu w Sarajewie to jednak był podrzędny względem cesarza, ministra finansów a także parlamentów: wiedeńskiego, i budapesztańskiego.

  1. https://journals.umcs.pl/we/article/download/7569/5352
  2. http://www.gutenberg.org/files/17759/17759-h/17759-h.htm
Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Patrolson/Kondominium Bośni i Hercegowiny" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy