Wikipedysta:Pko/brudnopis/Toruń/archiwalny


Wikipedysta:Pko/brudnopis/Toruń/archiwalny w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Pko‎ | brudnopis‎ | Toruń Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Bilbord z nowym hasłem reklamowym Torunia Pomnik Mikołaja Kopernika z 1853 roku na Rynku Staromiejskim w Toruniu Hotel Copernicus Toruń, od 2014 roku miejsce dorocznych spotkań Welconomy Forum in Toruń Toruń nocą Wisła na wysokości Starego Miasta w Toruniu Krzywa Wieża – jeden z symboli Torunia Struga Toruńska w centrum miastaprzedzamcze Dolina Marzeń Festiwal Światła Bella Skyway 2015

Toruń i (niem. Thorn, łac. Thorunia, Torunium) – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim. Prawobrzeżna część miasta leży na Pomorzu[3], lewobrzeżna część położona jest na Kujawach. Miasto leży nad Wisłą i Drwęcą.

Siedziba marszałka województwa kujawsko-pomorskiego[4], siedziba organów samorządu województwa, czyli Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego oraz jednostek wojewódzkich im podporządkowanych, a także siedziba starosty powiatu toruńskiego. Jest również jednym z miast centralnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego[5].

Stolica diecezji toruńskiej.

Jest jednym z najstarszych miast Polski (prawa miejskie uzyskał w 1233 roku[6]). W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów Toruń był jednym z najbogatszych i jednym z czterech największych miast Królestwa Polskiego[7], miastem królewskim i hanzeatyckim, posiadającym autonomiczne uprawnienia polityczne, w tym m.in. prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla[8]. Obecnie szesnaste pod względem liczby ludności miasto w kraju (203 158 mieszkańców wg GUS z 31 grudnia 2014). Miasto jest dużym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym, naukowym, akademickim i turystycznym oraz węzłem drogowym i kolejowym.

Miejsce urodzenia Mikołaja Kopernika.

W 1997 roku toruński średniowieczny zespół miejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a od 2004 roku Toruń jest ogólnopolską siedzibą Ligi Polskich Miast UNESCO.

Patronem Torunia jest św. Jan Chrzciciel. Święto miasta jest obchodzone 24 czerwca[9].

Spis treści

Położenie | edytuj kod

Zespół Staromiejski Torunia, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO


Toruń położony jest w północnej Polsce, w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Ulokowany jest po obu stronach Wisły, w widłach Wisły i Drwęcy, we wschodniej części Kotliny Toruńskiej na styku trzech krain historycznych[10]:

Natomiast pod względem geograficznym obszar północny miasta należy do Pojezierza Chełmińskiego, wschodni do Pojezierza Dobrzyńskiego, a południowy leży w dolinie Wisły, zwanej Kotliną Toruńską, stanowiącą część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej[11].

Większa część miasta położona jest po prawej stronie Wisły, historycznie, a przez to kulturowo i cywilizacyjnie należy do Pomorza, a lewobrzeżna zaś do Kujaw[12].

Środowisko przyrodnicze | edytuj kod

Ukształtowanie powierzchni | edytuj kod

Toruń położony jest w zalesionej Kotlinie Toruńskiej, po obu stronach rzeki Wisły, otoczony prawie ze wszystkich stron lasami. Dalej od niecki rzeki teren wznosi się (50–60 m n.p.m.), często stromo (np. osiedle Na Skarpie), staje się pagórkowaty, tworząc malownicze tarasy, o ziemi piaszczystej (V, VI klasa)[13]. Teren wokół Torunia określany jest jako pagórkowaty[14].

Klimat | edytuj kod

 Osobny artykuł: Klimat w Toruniu. Limnigraf – stacja pomiarowa w Toruniu

Klimat na terenie miasta charakteryzuje się przede wszystkim dużą zmiennością spowodowaną ścieraniem się mas powietrza kontynentalnego ze wschodu i oceanicznego z zachodu. Wpływ na to ma położenie geograficzne miasta – Kotlina Toruńska od południa i dolina Wisły od północy[15].

Wody | edytuj kod

 Osobne artykuły: Transport i infrastruktura rzeczna w ToruniuPowodzie i regulacja Wisły w Toruniu.

Największą rzeką jest dzieląca miasto na dwie części Wisła, dzięki której Zespół Staromiejski zyskuje malownicze położenie. Drugą co do wielkości jest Drwęca, a trzecią Struga Toruńska. Struga Toruńska w części swego biegu przepływa pod Zespołem Staromiejskim, gdzie jej fragmenty są wyeksponowane w budynkach i chodnikach. Największym zbiornikiem wodnym w Toruniu jest staw Nagus na Rudaku, później Kaszownik obok starówki i kilka mniejszych.

Stany wód na Wiśle w Toruniu | edytuj kod

W okresie powojennym najwyższy stan Wisły w Toruniu wynosił 867 cm w czerwcu 1962 roku[17], natomiast najniższy miał miejsce 2015 roku i wynosił 108 cm.

Wybrane akweny w ToruniuMartwa Wisła na terenie Parku MiejskiegoBydgoskie PrzedmieścieStaw Kaszownik w centrum miastaStruga Toruńska na Starym Mieście – Plac DominikańskiWisła na wysokości RubinkowaStawy na Barbarce


Parki i tereny zielone | edytuj kod

 Osobne artykuły: Parki i tereny zielone Torunia i okolicyPomniki przyrody w Toruniu.

Toruń prawie ze wszystkich stron otoczony jest przez obszary leśne, stanowiące tereny rekreacyjne – Barbarka, Las Bielawski, Bielański, Łysomicki, Papowski, Lasy Ciechocińskie, Puszcza Bydgoska, oraz trzy rezerwaty: rezerwat leśny Las Piwnicki z 1924 roku; najdłuższy rezerwat ichtiologiczny w Polsce – Rezerwat na rzece Drwęcy z 1961 roku (z ginącym minogiem rzecznym) oraz unikatowo położony w centrum miasta rezerwat leśny Kępa Bazarowa z 1987 roku, na wiślanej wyspie, naprzeciwko Zespołu Staromiejskiego.

Zieleń miejska | edytuj kod

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

W Toruniu znajduje się duża liczba terenów zielonych, a miasto zalicza się do jednego z najbardziej zielonych w Polsce (około 30% powierzchni). Łączna powierzchnia lasów to 2755 ha; stanowią one niemal połowę obszarów zielonych w mieście. Główne parki skupione są w centrum na tzw. Plantach wokół Zespołu Staromiejskiego (m.in. Dolina Marzeń, Alpinarium), gdzie po likwidacji średniowiecznych umocnień w XIX wieku wygospodarowano strefę zieleni wokół Starego Miasta, znacznie poszerzoną po rozebraniu nowożytnych i XIX-wiecznych fortyfikacji bastionowych w latach 20. XX w.

Parki | edytuj kod

Poza tym w Toruniu znajduje się kilkanaście parków. Największymi terenami rekreacyjnymi są: Barbarka, ze szkołą leśną, urządzeniami rekreacyjnymi, placami zabaw; niedawno zagospodarowane Błonia Wisły[18] oraz trzy rezerwaty. Parki zajmują niecałe 3% powierzchni miasta, tj. 346,7 ha. Najstarszymi terenami zielonymi są:

Wybrane tereny zielone w ToruniuDrzewostan w Parku MiejskimDolina Marzeń, stawAlpinariumOgród MuzykówBłonia nadwiślańskie


Historia | edytuj kod

Średniowieczna Krzywa Wieża w systemie murów obronnych (XIII w.) Marian Jaroczyński„Drugi Pokój Toruński” obraz z 1873 r. (ze zbioru Muzeum Okręgowego w Toruniu) Toruń z mostem przez Wisłę z 1500 r. Toruń twierdzą od 1641 r. Oblężenie Torunia przez armię szwedzką w 1658, z dzieła Pufendorfa Caroli gustavi... vita et res gestae, 1697, grafika E.J. Dahlberga Pocztówka z panoramą Torunia (1897); na zdjęciu m.in. budowa wieży kościoła Świętego Ducha (1893–1899), limnigraf (1892) oraz Brama Łazienna (zburzona w końcu XIX w.) Budynek Policji Miejskiej i aresztu z 1902 roku. Dziś Urząd Miasta. Muszla koncertowa Teatru Wiktoria w Toruniu w 1903 roku Hala sterowcowa na Bielanach (1911-1945) Pomorski Urząd Wojewódzki w Toruniu 1920-1939 Niemiecki obóz dla internowanych w Forcie VII Toruń i okolice w 1965 roku Miasteczko UniwersyteckieBudowa Biblioteki Głównej UMK, maj 1970 rok Południowa część dzielnicy Rubinkowo Most drogowy im. Elżbiety Zawackiej Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki  Osobne artykuły: Historia ToruniaKalendarium historii Torunia.

Obszar dzisiejszego miasta w epokach prehistorycznych znajdował się na styku trzech krain geograficznych, miał dostęp do rzeki oraz dogodną przeprawę (bród) przez Wisłę, co sprawiło, iż osadnictwo na obszarze dzisiejszego miasta i w jego okolicy rozwijało się od paleolitu, ok. 9 tys. lat p.n.e. Przez Toruń prowadził także bursztynowy szlak. Około roku 1100 p.n.e. na obszarze obecnego zamku krzyżackiego funkcjonowała osada łużycka.

W okresie od IX do XIII w. w tym miejscu wznosił się pierwotny słowiański gród toruński, otoczony drewniano-ziemnymi wałami, strzegący przeprawy przez Wisłę.

Toruń w państwie krzyżackim (1231-1454) | edytuj kod

Początek współczesnemu miastu dali Krzyżacy w 1230 roku, dla których był on punktem wyjścia do podboju plemion pruskich i tworzenia państwa krzyżackiego. Pierwszą wzmiankę historyczną o Toruniu zawiera dokument lokacyjny z 28 grudnia 1233 roku wystawiony przez Hermana von Salza, mistrza krzyżackiego. W roku 1236, z powodu częstych powodzi nawiedzających te nisko położone tereny, miasto przeniesiono w górę rzeki, w miejsce jego obecnego położenia. Nowe terytorium miasta określał odnowiony przywilej chełmiński z 1251 roku, wystawiony w miejsce starego, zniszczonego w pożarze. 13 sierpnia 1264 roku nadano prawa miejskie drugiej osadzie – Nowemu Miastu, od wschodu stykającemu się ze Starym Miastem. W 1454 roku oba miasta połączono, zachowując jednak dzielące je mury obronne.

Przed 1280 rokiem Toruń stał się członkiem Hanzy[19]. XIII-XIV wiek to pierwszy okres szybkiego rozwoju miasta. Toruń stał się dużym ośrodkiem handlowym w Prusach, liczącym aż 20 tysięcy mieszkańców.

1 lutego 1411 roku w Toruniu zawarto I pokój toruński, kończący tzw. wielką wojnę polsko-krzyżacką 1409–1411. W 1440 roku Toruń był jednym z głównych organizatorów Związku Pruskiego i siedzibą jego Tajnej Rady.

Toruń w latach 1454-1807 | edytuj kod

W 1454 roku wybuchło powstanie antykrzyżackie, zburzono zamek krzyżacki. Był to początek polsko-krzyżackiej wojny trzynastoletniej. Dla wzmocnienia poparcia szlachty król polski w 1454 roku nadał słynne przywileje szlacheckie. Stało się to na Zamku Dybowskim, w podmiejskiej osadzie Nieszawa (obecnie dzielnica Torunia). 6 marca 1454 roku król Kazimierz IV Jagiellończyk na wniosek poselstwa Związku Pruskiego wydał akt inkorporacji Prus do Królestwa Polskiego i wcielił Toruń do Polski. W czasie wojny Toruń wsparł finansowo króla polskiego ogromnymi sumami pieniędzy (szacowanymi przez historyków na prawie 200 tysięcy grzywien, tj. kwotę równą dochodom ówczesnego Krakowa w ciągu 80 lat, a Poznania w ciągu 270 lat). 19 października 1466 roku II pokój toruński zakończył wojnę trzynastoletnią. W wyniku jego postanowień Toruń wraz z Prusami Królewskimi wszedł w skład państwa polskiego, uzyskując w nim wraz z Gdańskiem i Elblągiem pozycję uprzywilejowaną.

Już w trakcie wojny trzynastoletniej Toruń otrzymał od króla Kazimierza Jagiellończyka tzw. privilegia Casimiriana (zwłaszcza tzw. wielki przywilej z 1457 r.), które określiły zasady politycznej odrębności Torunia oraz podstawy prawno-ustrojowej niezależności i silnej jego gospodarki aż do rozbiorów Rzeczypospolitej i włączenia go do Królestwa Prus w 1793 roku. W ten sposób Toruń (podobnie jak Gdańsk i Elbląg) wyróżniał się na tle innych miast Rzeczypospolitej.

Okres XVI i 1. poł. XVII w. to czas szybkiego rozwoju Torunia. Miasto bogaciło się na handlu wiślanym, składzie soli i towarów solonych, wielkich dorocznych jarmarkach międzynarodowych. W 1576 w mieście i na przedmieściach działały 102 gospody[20]. 15 czerwca 1528 roku przy ulicy Mostowej została otwarta mennica królewska, zastępująca dotychczasowe mennice: krzyżacką i miejską. W pierwszej połowie XVI w. rozpowszechniła się w Toruniu reformacja, do której przystąpiła znaczna część mieszczan. W 1557 roku Toruń stał się oficjalnie miastem luterańskim i jednym z ważniejszych ośrodków protestantyzmu w Rzeczypospolitej. W 1568 nastąpiło otwarcie Gimnazjum Akademickiego, a w 1594 roku uroczyste podniesienie go do rangi uczelni półwyższej (jednej z pierwszych w kraju). W 1595 roku z inicjatywy burmistrza Heinricha Strobanda rozpoczęto starania o założenie w Toruniu uniwersytetu.

W pierwszej połowie XVII w. Toruń, jako jedno z kilku największych i najbogatszych miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zamieszkiwało, w zależności od szacunków, od ok. 12 tys.[21] do 20 tys. mieszkańców[22]. Dzięki przywilejom i pozycji gospodarczej Toruń wraz ze swoim patrymonium – pomimo, że leżał na obszarze województwa chełmińskiego i był jego największym miastem – wyłączony był z administracji województwa, stanowiąc samorządną jednostkę autonomiczną.

Druga połowa XVII wieku to czas osłabienia miasta ze względu na toczące się w jego rejonie wojny. W 1629 roku miasto odparło pierwsze oblężenia Szwedów. Rozpoczęto budowę fortyfikacji bastionowych, dzięki czemu Toruń stał się jedną z najpotężniejszych twierdz w Rzeczypospolitej. W 1645 roku w mieście odbyło się Colloquium charitativum, jedyne na świecie spotkanie ekumeniczne w celu pogodzenia katolików i protestantów. W 1658 wojska króla Jana Kazimierza po oblężeniu okupujących miasto Szwedów odzyskały Toruń.

Od 24 września do 9 października 1703 roku doszło do katastrofalnego, najdotkliwszego w całej historii bombardowania miasta przez wojska szwedzkie, dowodzone przez Karola XII. Spłonęła znaczna część Rynku, ratusz i kościoły. W 1708 roku ludność miasta została zdziesiątkowana przez wielką epidemię dżumy.

Na tle zaostrzających się w Rzeczypospolitej konfliktów religijnych 16 lipca 1724 roku doszło do tzw. tumultu toruńskiego, zakończonego surowym wyrokiem sądu królewskiego i ścięciem protestanckiego burmistrza miasta Jana Godfryda Roesnera, co odbiło się głośnym echem poza granicami kraju, jako tzw. Toruński krwawy sąd. W 1767 roku została w Toruniu przez ewangelicką szlachtę zawiązana konfederacja toruńska.

I rozbiór Rzeczypospolitej w 1772 roku pozostawił Toruń przy Polsce; wtedy po raz pierwszy z inicjatywy Rosji podejmowano starania w celu utworzenia wolnego miasta Torunia. Wywierana przez Prusy presja ekonomiczna na Toruń i Gdańsk, pozostające wciąż w granicach Rzeczypospolitej, przyniosła miastu straty gospodarcze. II rozbiór włączył Toruń w skład Królestwa PrusPrus Zachodnich ze stolicą w Gdańsku. 24 stycznia 1793 roku wojska pruskie wkroczyły do miasta. Ludność zmniejszyła się z 10 tysięcy mieszkańców około roku 1772 do 6 tysięcy mieszkańców w 1793 roku.

Księstwo Warszawskie (1807-1815) | edytuj kod

Czasy napoleońskie dla Torunia oznaczały ogromne osłabienie gospodarcze, kontrybucje i zniszczenia. Na mocy traktatu w Tylży 7 lipca 1807 roku Toruń znalazł się w Księstwie Warszawskim. 21 kwietnia 1809 roku na trzy tygodnie Toruń stał się stolicą Księstwa Warszawskiego, będąc miejscem rezydowania ewakuowanego z Warszawy rządu. W styczniu 1813 roku, przygotowując miasto do oblężenia przez wojska rosyjskie, na rozkaz francuskiego marszałka Louisa Davout, zburzono prawie doszczętnie wszystkie przedmieścia Torunia (m.in. Podgórz, Mokre) i podmiejskie wsie. Nie przeszkodziło to w kwietniu tego samego roku zdobyć miasta Rosjanom, którzy okupowali je przez dwa kolejne lata.

Okres pruski (1815-1920) | edytuj kod

Po przegranej Napoleona 22 września 1815 roku na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego Toruń wrócił do Prus. Okres XIX wieku to umiarkowany rozwój gospodarczy i nowe inwestycje (wybudowano m.in. budynek Policji Miejskiej i aresztu przy Wałach Generała Sikorskiego, Sąd Okręgowy przy ulicy Piekary, urząd powiatu i starostwa, Bank Rzeszy, Teatr Miejski, Pocztę i Dwór Artusa na Rynku Staromiejskim, szpital miejski przy ulicy Przedzamcze, szpital obywatelski przy ulicy Słowackiego, szpital diakonisek przy ulicy Batorego, przytułek dla starców i kalek przy ulicy Sienkiewicza, szkołę średnią dla chłopców przy placu św. Katarzyny, Szkołę Przemysłową przy Wałach Generała Sikorskiego, szkołę powszechną na Bydgoskim Przedmieściu, katolickie seminarium nauczycielskie i ewangelickie seminarium nauczycielskie przy ulicy Sienkiewicza, Młyn Rychtera, Gazownię Miejską, wodociągowe stacje pomp i sporo innych). Ograniczeniem dla rozwoju Torunia w tym czasie był jego status jako ważnej twierdzy, leżącej w sąsiedztwie ówczesnej granicy rosyjsko-pruskiej i związane z tym przepisy budowlane, zakazujące w zasadzie wznoszenia budynków murowanych poza obrębem murów miejskich. Restrykcje te rozluźniono dopiero w latach 80. XIX w., po budowie twierdzy fortowej. W 1862 roku otwarto pierwszą linię kolejową łączącą Toruń z Warszawą i Bydgoszczą. Dzięki budowie mostu kolejowego na rzece Wiśle w 1873 roku oraz linii kolejowej BerlinWystruć miasto stało się ważnym węzłem kolejowym. W 1899 roku otwarto pierwszą elektryczną linię tramwajową. W 1900 roku Toruń stał się powiatem miejskim (Stadtkreis) w rejencji kwidzyńskiej, w prowincji Prusy Zachodnie. W 1906 roku powiększono obszar miasta przez przyłączenie gminy Mokre[23].

Powrót do Polski (1920-1939) | edytuj kod

Po I wojnie światowej w wyniku postanowień traktatu wersalskiego Toruń został przyznany odrodzonej Polsce. 18 stycznia 1920 roku wojska niemieckie opuściły Toruń. Miasto, będące siedzibą oddziałujących na całe Pomorze i Warmię polskich organizacji społecznych i naukowych, liczące w 1921 roku 37 356 mieszkańców, zostało stolicą województwa pomorskiego i zaczęło odzyskiwać dawną, przedrozbiorową pozycję. Powstały nowe zakłady pracy np. Zakłady Nawozów Fosforowych „Polchem” oraz gmachy użyteczności publicznej, takie jak: Dyrekcja Pomorskiej Kolei Państwowej, Komunalnej Kasy Oszczędności (słynna harmonijka), Bank Rolny, Dyrekcja Lasów Państwowych, Ubezpieczalnia Społeczna, Dom Społeczny i inne. W 1933 roku nastąpiło otwarcie drugiego mostu przez Wisłę. W 1938 roku zapadła decyzja o utworzeniu w 1940 roku uniwersytetu w Toruniu, jako filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1939 roku populacja Torunia wynosiła około 80 tysięcy mieszkańców; była trzecią największą spośród populacji miast w województwie pomorskim, po Bydgoszczy (przyłączonej do województwa w 1938 roku, ok. 142 tys. mieszkańców) oraz Gdyni (ok. 127 tys. mieszkańców). W 1938 roku Toruń powiększył swój obszar o położony na lewym brzegu Wisły Podgórz[24].

II wojna światowa (1939–1945) | edytuj kod

7 września 1939 roku do miasta wkroczył Wehrmacht. Dekretem Hitlera Pomorze wraz z Toruniem wcielono do III Rzeszy (Toruń znalazł się w prowincji Gdańsk-Prusy Zachodnie). Okupację hitlerowską w mieście cechowały bezwzględne akcje, mające na celu wyniszczenie ludności polskiej.

Jesienią 1939 roku w ramach tzw. Intelligenzaktion okupanci rozpoczęli masowe aresztowania przedstawicieli polskiej elity społecznej i intelektualnej z Torunia i okolicznych miejscowości. W wyniku jednej tylko obławy, przeprowadzonej w dniach 17-21 października, zatrzymano od 600 do 1200 mieszkańców Torunia i powiatu. Aresztantów umieszczano w obozie dla internowanych zorganizowanym na terenie Fortu VII Twierdzy Toruń. Od października do grudnia 1939 roku więźniowie obozu byli masowo rozstrzeliwani przez SS i Selbstschutz w podmiejskim lesie Barbarka. Zamordowano tam co najmniej 600 Polaków[25].

 Osobny artykuł: Zbrodnia w Barbarce.

Egzekucje Polaków odbywały się również w żwirowni Olek koło Torunia. Liczba ludności polskiej spadła do ok. 15 tys. (w roku 1938 ok. 78 tys.). W listopadzie 1940 roku założono obóz przesiedleńczy Szmalcówka, a po roku przekształcono go w obóz karno-represyjny. Przeszło przez niego ok. 20 tys. osób, a zginęło ok. 3000 (w tym ok. 400 dzieci). W lipcu 1943 roku obóz został zlikwidowany, a osadzonych skierowano do obozów w Stutthofie i Potulicach[26].

Okres PRL (1945–1989) | edytuj kod

1 lutego 1945 roku Toruń został oswobodzony spod okupacji hitlerowskiej przez wojska radzieckie. Miasto – jako cenna substancja historyczna – miało sporo szczęścia, gdyż poza niewiele znaczącymi epizodami nie zostało dotknięte zniszczeniami wojennymi, będącymi udziałem tak wielu polskich miast.

Tuż po wyzwoleniu, w wyniku zabiegów elit politycznych Polskiej Partii Robotniczej w Bydgoszczy, ukształtowane w Toruniu władze nowego województwa pomorskiego przeniesiono do Bydgoszczy, argumentując to przede wszystkim dwukrotnie większym skupiskiem ludności robotniczej w przeciwieństwie do Torunia[27]. W konsekwencji tego Toruń został pozbawiony na rzecz Bydgoszczy kolejnych instytucji-czynników miastotwórczych, jak np. Pomorskiej Rozgłośni Polskiego Radia, dowództwa okręgu wojskowego, prasy codziennej, związków i stowarzyszeń branżowych, Kuratorium Okręgu Szkolnego, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, orkiestry symfonicznej[28]. W 1945 roku powołano Uniwersytet Mikołaja Kopernika, kontynuujący tradycje Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wykorzystując przypadający na rok 1973 jubileusz 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, rozbudowano uczelnię jego imienia, zakładając miasteczko uniwersyteckie na Bielanach, stanowiące do dziś ciekawy przykład nowoczesnej architektury II połowy XX wieku. Z okazji zbliżającego się jubileuszu zintensyfikowano trwające od początku lat 60. prace konserwatorskie przy renowacji toruńskich zabytków. Ważną datą był rok 1966, czyli rocznica 500-lecia Pokoju Toruńskiego, która przyczyniła się do ostatecznego zabezpieczenia i zagospodarowania ruin zamku krzyżackiego jako pomnika Pokoju Toruńskiego.

Po 1960 roku intensywna industrializacja kraju sprawiła, że Toruń stał się ośrodkiem przemysłu chemicznego, elektronicznego, metalowego i włókienniczego. Rozbudowano i zmodernizowano (1950-1955 r.) istniejące już od okresu międzywojennego zakłady przemysłowe („Polchem”, Fabrykę Maszyn Budowlanych, Zakłady Urządzeń Młyńskich) i wybudowano nowe (do największych w kraju należały Zakłady Włókien Sztucznych „Chemitex-Elana” [1963 r.] zatrudniające w szczytowym okresie prawie 7000 pracowników[29] i Toruńska Przędzalnia Czesankowa „Merinotex” [1965 r.]). Rozpoczęto rozbudowę Zakładów Urządzeń Okrętowych (1960 r.), czyli istniejący do dziś „Towimor”. Wraz z rozwojem przemysłu w mieście zaczęły powstawać osiedla mieszkaniowe, które i tak nie były w stanie zaspokoić rosnącego głodu mieszkań. W latach 50. największym z nich był „Kaszownik”. Lata 60. przyniosły osiedla: Zjednoczenia, Młodych, Bema, Tysiąclecia, Chrobrego, Reja i Armii Ludowej (na Podgórzu). Powstało także sporo bloków budowanych przez zakłady pracy, m.in. „Elanę” i „Merinotex”. Najbardziej intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego Toruń przeżył w II połowie lat 70. i w latach 80., kiedy to na jego wschodnich terenach powstała tak zwana sypialnia miasta, którą stanowiły trzy wielkie osiedla: Rubinkowo I, Rubinkowo II i Na Skarpie, liczące aktualnie ok. 70 tys. mieszkańców. 1 czerwca 1975 roku Toruń stał się stolicą województwa toruńskiego[30][31].

W latach 1980 -1981 Toruń stał się kolebką tzw. struktur poziomych w PZPR. Była to grupa młodych członków partii (głównie wywodzących się z pracowników naukowych Uniwersytetu Toruńskiego), którzy zakładali, że należy zastąpić dotychczasowe zhierarchizowane struktury partii i jej aparat siecią oddolnych demokratycznych komórek partyjnych[32].

Po 1989 roku | edytuj kod

Po 1989 roku miasto stało się centrum inwestycyjnym, biznesowym, naukowym i turystycznym regionu. Rozbudowano Uniwersytet Mikołaja Kopernika (powstało m.in. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Centrum Optyki Kwantowej, Collegium Humanisticum). Powstały nowe uczelnie, hotele, muzea. W 1997 roku wpisano zespół Starego i Nowego Miasta oraz ruiny zamku krzyżackiego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a w 2004 roku wybrano Toruń na ogólnopolską siedzibę Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO. W 1999 roku zaplanowano nową reformę administracyjną, w której województwo toruńskie przestało istnieć. Wobec tego mieszkańcy Torunia starali się o dołączenie do województwa pomorskiego z siedzibą w Gdańsku. W lipcu 1998 roku zapadła decyzja o umieszczeniu w Toruniu władz samorządowych nowo utworzonego województwa kujawsko-pomorskiego, a tym samym 1 stycznia 1999 roku miasto stało się jedną z dwóch stolic nowego województwa. W 2007 roku rozpoczęły się starania Torunia o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, zakończone niepowodzeniem. W 2011 roku miasto uzyskało połączenie z autostradą A1 w kierunku Gdańska, a w 2013 roku w kierunku Łodzi. Natomiast 9 grudnia 2013 roku otwarto most drogowy im. gen. Elżbiety Zawackiej. W kwietniu 2013 roku rozpoczęto budowę Centrum Kulturalno-Kongresowego „Jordanki”, w którym swą siedzibę ma Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Inwestycja została ukończona w grudniu 2015 roku[33].

Administracja | edytuj kod

Status administracyjny miasta | edytuj kod


* Miasto na mocy rozkazu króla Fryderyka Wilhelma III z 1818 roku landratowi (powiatowi) podlegało jedynie w sprawach wojskowych i podatkowych, dotyczyło to również prawa bezpośredniego zwracania się do władz rejencyjnych z pominięciem toruńskiego landrata. Ponadto władze miasta sprawowały również do 1861 roku nadzór i zwierzchność policyjną nad przedmieściami i wsią Mokre. Formalnie jednak przez cały okres należało do powiatu[34]

** całkowite wydzielenie miasta z władzy powiatu nastąpiło 1 kwietnia 1900 roku, Toruń został tzw. powiatem grodzkim

*** formalnie województwo pomorskie przywrócono dekretem PKWN z dnia 21 sierpnia 1944 roku, ustanawiając stolicę w Toruniu

Stan obecny | edytuj kod

Od czasu reformy administracyjnej z 1999 roku prawie całe byłe województwo toruńskie (oprócz gmin powiatu nowomiejskiego) weszło w skład nowo powstałego województwa kujawsko-pomorskiego, a Toruń został jego współstolicą. Po trwających kilka miesięcy rozmowach polityków, samorządowców i przedstawicieli lokalnych elit zdecydowano o ulokowaniu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zaś Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W mieście zlokalizowane są zarówno instytucje podległe samorządowi województwa, jak i wojewodzie[35].

Siedziba m.in. prezydenta Torunia i Rady Miasta Urząd Miasta Torunia, siedziba m.in. Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego

Samorząd miejski | edytuj kod

 Osobny artykuł: Burmistrzowie i prezydenci Torunia.

Organem ustawodawczym samorządu miejskiego jest licząca 25 radnych Rada Miasta Torunia. Obecnie trwa jej VII kadencja (2014–2018). Organem wykonawczym samorządu jest Prezydent Miasta Torunia. Aktualnie tę funkcję sprawuje już IV kadencję (od roku 2002) Michał Zaleski[36][37]. Siedziba władz miasta mieści się przy ulicy Wały gen. Sikorskiego, natomiast poszczególne wydziały urzędu mają siedzibę w różnych punktach miasta.

Urząd Marszałkowski w Toruniu, siedziba m.in. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Samorząd wojewódzki | edytuj kod

Toruń oraz dwa powiaty: toruński i chełmiński stanowią okręg wyborczy numer 4, z którego wybiera się 6 radnych do 33-osobowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Siedziba Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się przy Placu Teatralnym w Toruniu.

Podział miasta | edytuj kod

 Osobny artykuł: Podział administracyjny Torunia.

W Toruniu nie ma administracyjnych dzielnic. Miasto od 2005 roku podzielone jest na 24 części (dla celów urzędowych). Inny podział zastosowany został przy tworzeniu jednostek pomocniczych gminy, które w Toruniu nazywają się okręgami. Obecnie istnieje 13 Rad Okręgów (Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice, Kaszczorek, Bielawy-Grębocin, Skarpa, Rubinkowo, Jakubskie-Mokre, Wrzosy, Chełmińskie, Staromiejskie, Bydgoskie), których przedstawicieli wybierają mieszkańcy danego obszaru. Rady danych okręgów stanowią ciała opiniodawcze dla Rady Miasta Torunia[42].

Dzielnice (wykaz części urzędowych miasta Torunia)[43][44][45]:

Liczba zameldowanych mieszkańców w największych dzielnicach miasta (stan z 30 września 2015)

Wybrane toruńskie dzielnice i osiedlaDzielnica Na Skarpie, widok z jednego z 11-piętrowych bloków przy ul. KusocińskiegoFragment Bydgoskiego PrzedmieściaOsiedle MłodychFragment Starego Miasta, widok z Ratusza StaromiejskiegoNowa zabudowa miasta – Osiedle Sztuk Pięknych na granicy Bielan i Bydgoskiego Przedmieścia


Aglomeracja | edytuj kod

Toruński Obszar Funkcjonalny | edytuj kod

Toruń (miasto na prawach powiatu) wraz z powiatem toruńskim (Toruński Obszar Funkcjonalny) wchodzi w skład bicentrycznej aglomeracji bydgosko-toruńskiej, która oficjalnie powstała w kwietniu 2014 roku. W skład Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego ponadto wchodzą: miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, a także gminy: Łabiszyn, Szubin, Nakło i Kowalewo Pomorskie. Obszar ten zamieszkuje ponad 850 tys. osób, co stanowi prawie 41% ludności prawie dwumilionowego województwa kujawsko-pomorskiego. Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny, zajmujący powierzchnię 3744 km², stanowi zatem jeden z największych obszarów miejskich w Polsce[5].

Z aglomeracyjnych funkcji miasta, takich jak: handel, usługi, infrastruktura medyczna, szkolnictwo, kultura, rozrywka czy miejsca pracy, korzystają i wyraźnie ciążą w stronę Torunia również gminy niewchodzące w skład Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Są to gminy powiatu aleksandrowskiego, rypińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, chełmińskiego, wąbrzeskiego i brodnickiego, w mniejszym stopniu powiatu inowrocławskiego[46].

Potencjał regionalny Torunia | edytuj kod

Potencjał Torunia w województwie kujawsko-pomorskim[47][48][49][50][51][52][53][54][55]:

 • administracja – współstolica województwa – siedziba m.in.: marszałka, zarządu i sejmiku województwa oraz wielu instytucji szczebla wojewódzkiego
 • mieszkańcy miasta i powiatu – ok. 315 tys. ludności, co stanowi ok. 15% mieszkańców województwa
 • gospodarka – lider w województwie pod względem ilości największych przedsiębiorstw, bogate zaplecze naukowo-badawcze oraz dobrze rozwinięte otoczenie biznesu
 • działalność badawczo-rozwojowa – placówki badawcze i badawczo–-wdrożeniowe (Polska Akademia Nauk, UMK i inne)
 • turystyka – główny ośrodek turystyczny województwa, rozbudowana baza noclegowa (4297 miejsc noclegowych), ponad 2 mln. turystów rocznie
 • szkolnictwo wyższe – znaczący ośrodek akademicki, 33 tys. studentów i ok. 800 doktorantów
 • kultura – bogata i różnorodna oferta kulturalna, na którą składają się trzy teatry zawodowe, kilka amatorskich, kilkadziesiąt muzeów i galerii wystawowych oraz dziesiątki imprez kulturalnych (w tym znaczące w kraju festiwale teatralne, muzyczne i filmowe)
 • zabytki – największa liczba najcenniejszych zabytków architektury w województwie
 • sport – znacząca infrastruktura sportowa, zawody krajowe i międzynarodowe oraz liczne dyscypliny sportowe

Demografia | edytuj kod

Fragment zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Toruniu  Osobny artykuł: Ludność Torunia.

Liczba mieszkańców | edytuj kod

Toruń to jedyne duże miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w którym od blisko dekady obserwuje się więcej urodzeń niż zgonów. Dodatni przyrost naturalny jest wyraźny, co pokazują wyniki przedstawione przez GUS (patrz rok 2011, kiedy to w mieście odnotowano 1969 urodzeń i 1812 zgonów). Różnica in plus wyniosła 157[56].

Najwyższą liczbę ludności Torunia odnotowano w 2000 roku (210 tys.). Obecnie miasto cechuje spadek ludności. Głównym tego powodem jest osiedlanie się mieszkańców Torunia w podmiejskich gminach, które bezpośrednio graniczą z miastem (Łysomice, Lubicz, Zławieś Wielka, a także Mała i Wielka Nieszawka).

 • Liczba ludności miasta Torunia od końca XIV w.


Źródła:

Koniec XIV w.: K. Mikulski, Toruń narodów i wyznań, Kraków 2015
Rok 1454: Historia Torunia. Marian Biskup (red.). T. I: W czasach średniowiecza (do roku 1454). Toruń: 1999, s. 202, 254.
Rok 1570: Historia Torunia. Marian Biskup (red.). T. II. Cz. II: W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku (1548-1600). Toruń: 1994, s. 14-15.

Początek XVII w.: K. Mikulski, Toruń w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku, [w:] Henryk Stroband (1548–1609) burmistrz toruński, Towarzystwo Miłośników Torunia, Toruń 2010.
Lata 1703-1769: Historia Torunia. Marian Biskup (red.). T. II. Cz. III: Między barokiem i oświeceniem (1660-1793). Toruń: 1996, s. 8-12.
Lata 1815-1900: Historia Torunia. Marian Biskup (red.). T. III. Cz. I: W czasach zaboru pruskiego (1793-1920). Toruń: 2003, s. 62, 120.
Lata 1925, 1930: Kazimierz Esden-Tempski: Księga Pamiątkowa Dziesięciolecia Pomorza. Toruń: Pomorski Związek Podoficerów Rezerwy, 1930, s. 482.
Uwagi:
1. Wartości szacunkowe.
2. Wartości hipotetyczne.
3. Ludność wraz wojskiem.

Struktura demograficzna | edytuj kod

Rozwój przestrzenny Torunia

Struktura demograficzna mieszkańców miasta Toruń według danych z 31 grudnia 2010[57]:

Piramida wieku mieszkańców Torunia w 2014 roku[2].

Gminy podmiejskie | edytuj kod

Od początku lat 90. XX wieku znacząco rośnie liczba mieszkańców zurbanizowanych osiedli podmiejskich wokół Torunia: Przysiek-Rozgarty, Złotoria, Lubicz, Grębocin, Mała i Wielka Nieszawka, Łysomice. Do gmin podmiejskich, bezpośrednio związanych z Toruniem, należą Gmina Łubianka, Gmina Lubicz, Gmina Zławieś Wielka, Gmina Łysomice, Gmina Wielka Nieszawka.

Rozwój terytorialny | edytuj kod

Od blisko dekady, co jakiś czas, w lokalnych mediach trwa dyskusja na temat ewentualnego przyłączenia do obszaru administracyjnego Torunia niektórych gmin przylegających do miasta. W dyskusji przewija się propozycja, aby miasto powiększyło się o gminy i wsie, takie jak: Mała i Wielka Nieszawka, Przysiek, Rozgarty, Stary Toruń, Różankowo, Łysomice, Ostaszewo, Papowo Toruńskie, Grębocin, Rogowo, Rogówko, Lubicz oraz Złotoria. Jednak do tej pory żadna ze stron nie podjęła w tej kwestii czynności administracyjnych czy prawnych.

Ostatni raz obszar miasta rozszerzono w 1976 roku, kiedy przyłączono Kaszczorek, Bielawy i część Grębocina[58].

Sądownictwo | edytuj kod

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Areszt Śledczy Toruń

Toruń to ważny i prężny ośrodek prawniczy w Polsce. To na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika kształci się od blisko 70 lat przeszłych sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i innych, a cały rozległy proces dydaktyczny i naukowy prowadzi na 26 katedrach aktualnie blisko 120 nauczycieli akademickich, w tym 20 profesorów tytularnych, 13 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora UMK i 6 doktorów habilitowanych[59].

Sądy i instytucje związane z sądownictwem | edytuj kod

W Toruniu swoją siedzibę mają[60]:

 • Sąd okręgowy – obejmuje wschodnią część województwa kujawsko-pomorskiego, ul. Piekary 51
 • Sąd rejonowy – wydziały sądu zlokalizowane są w kilku budynkach na terenie miasta m.in.: ul. Fosa Staromiejska 12 /14, ul. Piastowska 7 (I Wydział Cywilny). Obecnie trwają prace przygotowawcze dotyczące budowy nowego gmachu Sądu Rejonowego na Placu Zwycięstwa[61].
 • Prokuratura okręgowa – obejmuje wschodnią część województwa kujawsko-pomorskiego, ul. Grudziądzka 45
 • Prokuratura rejonowa – Toruń Centrum-Zachód, ul. Grudziądzka 45 i Toruń-Wschód, ul. Grudziądzka 47
 • Samorządowe kolegium odwoławcze – ul. Targowa 13/15
 • Stały Polubowny Sąd Konsumencki – funkcjonuje jako ośrodek zamiejscowy, ul. Moniuszki 15/21
 • Toruńska Okręgowa rada adwokacka – obejmuje wschodnią część województwa kujawsko-pomorskiego, ul. Rynek Staromiejski 17
 • Toruńska Okręgowa Izba Radców Prawnych – obejmuje wschodnią część województwa kujawsko-pomorskiego, ul. Chełmińska 16
 • Krajowa Izba Biegłych Rewidentów – oddział regionalny w Toruniu
 • Centrum Sprawiedliwości Naprawczej – Zadaniem ośrodka jest wypełnienie luki instytucjonalnej pomiędzy instytucjami wymiaru sprawiedliwości, a dostępnymi w polskim porządku prawnym narzędziami sprawiedliwości naprawczej (jedyna taka placówka w kraju), ul. Ślusarska 2/2[62]
 • Kujawsko-Pomorskie Akademickie Centrum Prawa Ochrony Środowiska – ośrodek ten prowadzi niezależne badania naukowe w dziedzinie prawa ochrony środowiska o charakterze interdyscyplinarnym[63].
 • Ośrodek Mediacyjny – Fundacja Pracownia Dialogu, ul. Ślusarska 2
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny – ul. Plac Fryderyka Skarbka 7/9
 • Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych – ul. Lelewela 33

Pod koniec lat 2000 władze miasta oraz środowisko prawnicze Torunia starały się w Ministerstwie Sprawiedliwości o przywrócenie w mieście Sądu Apelacyjnego (istniał w latach 1920 -1933). Do dnia dzisiejszego nie zapadła wiążąca decyzja w tej sprawie[64].

Więziennictwo | edytuj kod

W Toruniu znajduje się Areszt Śledczy. Zlokalizowany jest w samym środku Zespołu Staromiejskiego, w zabytkowej neogotyckiej rotundzie

Wybrane siedziby sądu i instytucji związanych z sądownictwem w ToruniuSąd OkręgowySąd RejonowyCentrum Sprawiedliwości NaprawczejToruńska Okręgowa Rada AdwokackaSamorządowe kolegium odwoławczeKrajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział regionalny


Polityka | edytuj kod

Parlamentarzyści | edytuj kod

Zabytkowa kamienica przy ulicy Mostowej, siedziba biur poselskich toruńskich posłów Platformy Obywatelskiej

Mieszkańcy Torunia wybierają posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu wyborczego numer 4, do Senatu z okręgu wyborczego numer 11, natomiast do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego numer 2. W mieście znajdują się liczne biura poselskie, posłów zasiadających zarówno w parlamencie polskim, jak i europejskim.

Biura poselskie | edytuj kod

Posłowie mający biura poselskie w mieście[65][66]:

Biuro Senatorskie w mieście:

Posłowie do Parlamentu Europejskiego posiadający biura poselskie w mieście:

Instytucje wyborcze | edytuj kod

W Toruniu ma swą siedzibę delegatura Krajowego Biura Wyborczego oraz Okręgowa Komisja Wyborcza dla okręgu wyborczego nr 5 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, obejmująca miasta: Grudziądz, Toruń i Włocławek oraz powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski i włocławski a także okręgu wyborczego nr 11, okręgu wyborczego nr 13 i okręgu wyborczego nr 12 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dyplomacja | edytuj kod

 Osobny artykuł: Konsulaty w Toruniu.

Rys historyczny | edytuj kod

Toruń był siedzibą trzech obrad sejmu w okresie I Rzeczypospolitej (1519, 1576, 1626). W podtoruńskiej Nieszawie na Zamku Dybowskim (obecnie dzielnica Torunia) nadano słynne przywileje szlacheckie, rozpoczynające okres „złotej wolności szlacheckiej”. W Toruniu zawarto I pokój toruński i II pokój toruński, a także ostatni rozejm polsko-krzyżacki w 1521 roku.

W czasie rozbiorów, w 1807 roku był siedzibą rządu powstańczego – przy Rynku Nowomiejskim w Toruniu. W tym okresie posiadał dwa konsulaty: Rosja i USA. W okresie międzywojennym w Toruniu ulokowano pięć konsulatów, w tym Konsulat Generalny Niemiec i III Rzeszy, Francji, Belgii.

Wybrane konsulaty w ToruniuKonsulat LitwyKonsulat FinlandiiKonsulaty Mołdawii i Słowenii

Konsulaty honorowe | edytuj kod

Obecnie w Toruniu znajduje się pięć konsulatów honorowych (z dziesięciu w całym regionie)

 • Konsulat Honorowy Peru – od 14 lipca 1998 roku
 • Konsulat Honorowy Słowenii – od 21 czerwca 2003 roku[68]
 • Konsulat Honorowy Litwy – od październik 2006 roku
 • Konsulat Honorowy Finlandii – od 29 maja 2014 roku[69]
 • Konsulat Honorowy Mołdawii – od 23 czerwca 2014 roku[70]

Ponadto w Torunia działa:

 • Filia Ambasady Francuskiej w Warszawie[71]

Placówki dydaktyczne | edytuj kod

W Toruniu swoją siedzibę mają także placówki dydaktyczne: British Council (placówka Wielkiej Brytanii), Goethe Institut (placówka Niemiec), Alliance Française (placówka Ambasady Francji), Centrum Badań Kanadyjskich (placówka Ambasady Kanady), Centrum Badań Australijskich (placówka Ambasady Australii), Pracownia Języka i Kultury Japońskiej (placówka Japonii), Confucius Classroom (placówka Chin) oraz Pracownia Języka i Kultury Arabskiej (placówka Arabii Saudyjskiej)[72].

Związki i organizacje | edytuj kod

Toruń należy do krajowych i międzynarodowych związków i organizacji[73]:

Flaga UNESCOLiga Polskich Miast i Miejsc UNESCO z siedzibą w Toruniu

Gospodarka | edytuj kod

 Osobny artykuł: Gospodarka Torunia.

Charakterystyka | edytuj kod

Toruński Park Technologiczny, Exea Data Center

Toruń to regionalny ośrodek gospodarczy, biznesowy, a także siedziba władz lokalnych kluczowych organizacji gospodarczych. Jest siedzibą władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, a także ważnym węzłem komunikacyjnym (autostrada A1).

Miasto jest liderem w województwie pod względem ilości największych przedsiębiorstw, a także najwyższego w regionie wynagrodzenia za pracę[74] oraz niskiego bezrobocia. W styczniu 2017 roku stopa bezrobocia w Toruniu wynosiła 6,3%, w powiecie toruńskim 14,7%, a w województwie 12,9%[75][76]. Toruń przoduje również w pozyskiwaniu środków unijnych[77], co pozwala aktualnie na realizacje dużych inwestycji infrastrukturalnych. Jako jedyne miasto w województwie uzyskało klasę A, tzn. najwyższą atrakcyjność inwestycyjną dla wszystkich analizowanych sekcji gospodarki narodowej[78]. Miasto jest również drugim pod względem ważności ośrodkiem dojazdowym do pracy w regionie[79].

O silnej pozycji gospodarczej Torunia na tle innych ośrodków miejskich województwa kujawsko-pomorskiego może świadczyć wynik rankingów opublikowanych w kwietniu 2012 roku przez dwa czasopisma: „Rzeczpospolitą” i „Politykę”. Zestawiono w nim niezależnie 500 największych polskich firm działających w 2011 roku. Z całego regionu kujawsko-pomorskiego na listę trafiło 18 przedsiębiorstw, z których wg „Rzeczpospolitej” osiem pochodzi z Torunia, a wg publikacji „Polityki” aż 10. Co roku ten wskaźnik jest podobny[80][81].

Wybrane największych przedsiębiorstwa w ToruniuCereal Partners Poland Toruń PacificToruńskie Zakłady Materiałów OpatrunkowychGeofizyka ToruńKrajowa Spółka CukrowaNova Trading


Przedsiębiorstwa | edytuj kod

Do największych przedsiębiorstw w Toruniu należą m.in. GK Neuca (farmaceutyka i kosmetyka), Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (farmaceutyka i kosmetyka), Krajowa Spółka Cukrowa (przemysł spożywczy), ThyssenKrupp Energostal (przemysł metalowy), GK Apator (przemysł elektrotechniczny), Cereal Partners Poland Toruń-Pacific (przemysł spożywczy), Nova Trading (przemysł metalowy), Geofizyka Toruń (górnictwo naftowe), Janus (przemysł spożywczy), RUG Riello Urządzenia Grzewcze (budownictwo), Rywal-RHC (przemysł elektrotechniczny)[82][83].

Na terenie miasta do dziś działają firmy z wieloletnią tradycją:

Zakład Energetyczny Toruń (Energa-Operator) Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń „Metron” Wybrane firmy z wieloletnią tradycją w ToruniuDrukarnia ZapolexToruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego – 1950Polmos Toruń (Toruńskie Wódki Gatunkowe) – 1884 rokFabryka Cukiernicza „Kopernik” – 1751 rokTorseed


Znane marki produkowane w Toruniu | edytuj kod

Toruńskie pierniki

Do najbardziej znanych toruńskich marek bez wątpienia należą:

 • toruńskie pierniki produkowane przez Fabrykę Cukierniczą „Kopernik”, są to m.in.: Toruńskie pierniki (pomarańczowe niebo, malinowe niebo, serca w czekoladzie, nuta cytrynowa, serduszka w czekoladzie z nadzieniem różanym, bursztynowe serca z nadzieniem brzoskwiniowym, serca toruńskie, flisaczki, uszatki, przekładaniec toruński, mieszanka firmowa), Katarzynki (katarzynki w czekoladzie, mini katarzynki), Wafle Teatralne (wafel teatralny w czekoladzie, wafel teatralny cytrynowy) i inne[105].
 • płatki śniadaniowe produkowane przez Cereal Partners Poland Toruń Pacific, są to m.in.: Nesquik, Nesquik Duo, Nesquik Alphabet, Cini Minis, Strawberry Minis, Cookie Crisp, Cookie Crisp Brownie, Chocapic, Chocapic Choco-Orzechowy, Cheerios, Kangus, Lion, Corn Flakes, Gold Flakes, Frutina owoce i błonnik, Fitness i inne[106].
 • materiały opatrunkowe produkowane przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, są to m.in.: Bella (podpaski higieniczne, wkładki, tampony), Dr Max (chemia gospodarcza), Happy (pieluszki i kosmetyki dla dzieci), Pollena Eva (kosmetyki do pielęgnacji ciała), Seni (pieluchomajtki dla dorosłych), Matopat (wyroby medyczne dla służby zdrowia – gazy, kompresy, opaski, plastry) i inne[107].

Sektor branży IT | edytuj kod

W Toruniu znajdują się placówki wielu firm z branży IT[108][109]. W grudniu 2015 były to m.in. OpusCapita (F&A), Telmon (Call Center), Atos (IT), Grant Thornton (HR, F&A), Contact Centre (Call Center), Grupa Allegro (IT), Cyfrowy Polsat (Call Center), Manpower (HR), Randstad (HR), CDTP (Call Center).

Instytucje finansowe | edytuj kod

W Toruniu siedzibę mają oddziały, wydziały zamiejscowe, placówki i zespoły, takich służb jak: Izba skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej, Regionalna izba obrachunkowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Urząd Skarbowy, II Urząd Skarbowy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne

Wybrane banki i instytucje związane z finansami w ToruniuBiuro Krajowe Informacji Podatkowej Izby SkarbowejPKO Bank PolskiMillenniumZespół Regionalnej Izby ObrachunkowejBank Zachodni WBKPierwszy Urząd Skarbowy


Handel | edytuj kod

Centrum handlowe Toruń Plaza

W Toruniu w 2015 roku znajdowało się 11 hipermarketówCastorama, Auchan, Kaufland, Carrefour, Leroy Merlin, OBI, Brico Depot i inne oraz blisko 50 supermarketówJysk, Lidl, Netto, Tesco, Intermarché, Stokrotka, Piotr i Paweł i inne. Istnieją również supermarkety specjalistyczne, takie jak: sportowy Decathlon czy elektroniczne, np Media Markt i Media Expert. W mieście działają również targowiska miejskie, z których największe mieści na Chełmińskim Przedmieściu[110].

Największe centra handlowe | edytuj kod

Transport | edytuj kod

 Osobny artykuł: Transport w Toruniu. Autostrada A1 w okolicy Torunia Wiadukt Kościuszki w Toruniu Skrzyżowanie Szosy Lubickiej z ulicami Jamontta i Ślaskiego w Toruniu GDDKiA w Toruniu Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Toruniu

Transport drogowy | edytuj kod

Toruń leży na skrzyżowaniu dróg tranzytowych biegnących z południa kraju na północ (Paneuropejski korytarz transportowy) i z zachodu na wschód. W okolicach miasta (osiedle Czerniewice) krzyżuje się jedyna w województwie autostrada A1 z drogą szybkiego ruchu S10 (węzeł Toruń Południe). Poza tym przez miasto przebiegają cztery drogi krajowe i 10 dróg wojewódzkich.

Węzły drogowe w okolicach Torunia | edytuj kod

 • Toruń Południe[113] – A1/S10
 • Lubicz – (Toruń Wschód) A1/S10[114]
 • Turzno – (Toruń Północ) A1/15
 • Toruń Zachód – S10/15

Wykaz dróg | edytuj kod

 • A1E75 autostrada A1 – w kierunku Gdańska i Łodzi
 • S10 (południowa obwodnica Torunia) – fragment drogi szybkiego ruchu S10, otwarty 15 listopada 2005 roku jako jednojezdniowy fragment.
10 w kierunku Bydgoszczy, Szczecina i Warszawy 15 w kierunku Inowrocławia, Poznania, Krotoszyna, Wrocławia do Olsztyna 80 w kierunku Bydgoszczy 91 w kierunku Gdańska i Łodzi 200 (Wielka Nieszawka – Cierpice) 257 (Toruń Przybyszewskiego – Toruń – rzeka Wisła – Mała Nieszawka) 258 (Toruń – Złotoria – Silno – rzeka Wisła – Wygoda – Toruń Czerniewice) 273 (Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice) 552 Różankowo – Lubicz 553 w kierunku Różankowa 572 (Lubicz – stacja PKP) 585 (Podgórska – Dybowska) 654 (Toruń – Złotoria – Silno) 657 (Złotoria – Lubicz)

Administracja drogowa | edytuj kod

Wszystkimi drogami w Toruniu zawiaduje Miejski Zarząd Dróg[115], do którego zadań należy budowa, przebudowa, planowanie oraz bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich. W mieście swoją siedzibę ma także Rejon Dróg GDDKiA[116], który zajmuje się remontami i bieżącym utrzymaniem autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych na terenie rejonu toruńskiego oraz Rejon Dróg Wojewódzkich, zarząd dróg wojewódzkich. Jednostka ta odpowiada za utrzymanie dróg w powiatach chełmińskim, toruńskim, golubsko-dobrzyńskim i części bydgoskiego[117].

Miasto jest także siedzibą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z filią w Grudziądzu[118] oraz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego[119].

Obiekty inżynierskie | edytuj kod

 Osobny artykuł: Mosty w Toruniu.

W Toruniu znajduje się blisko 50 obiektów inżynierskich. Do największych należą trzy mosty drogowe i jeden kolejowy przez Wisłę: most kolejowy im. Ernesta Malinowskiego, most drogowy im. Józefa Piłsudskiego, most autostradowy im. Armii Krajowej, most drogowy im. gen. Elżbiety Zawackiej, a także estakada im. Marka Sudaka, tunel pod placem Daszyńskiego, wiadukt im. Tadeusza Kościuszki oraz estakada na Trasie Średnicowej Północnej.

Wybrane obiekty inżynierskie na terenie miastaEstakady prowadzące na most Gen. Elżbiety ZawackiejMost kolejowy przez WisłęEstakada im. Marka SudakaTunel pod Placem DaszyńskiegoMost drogowy im. Józefa PiłsudskiegoMost drogowy im. Elżbiety Zawackiej


Komunikacja miejska | edytuj kod

 Osobne artykuły: Tramwaje w Toruniu, Autobusy w ToruniuMiejski Zakład Komunikacji w Toruniu. Niskopodłogowy MAN Lion’s City należący do MZK w Toruniu Dworzec autobusowy w Toruniu – perony komunikacji dalekobieżnej

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie Torunia jest Gmina Miasta Toruń. Obsługę komunikacyjną zapewnia Miejski Zakład Komunikacji, istniejący od 1891 roku. Jest on głównym przewoźnikiem w mieście. Firma obsługuje 41 linii autobusowych[120] (w tym 4 nocne) oraz 7 linii tramwajowych (w tym 2 nocne)[121]. Firma zapewnia również obsługę okolicznych wsi, posiadając 4 linie obsługujące miejscowości Gminy Lubicz. Połączenia miasta z tą gminą zapewnia również firma POLBUS, uruchamiająca 3 linie autobusowe kursujące z Placu św. Katarzyny (104, 105, 106)[122]. Ponadto MZK w Toruniu w okresie letnim uruchamia specjalną linię autobusową 106, dowożącą mieszkańców nad jezioro w miejscowości Kamionki w gminie Łysomice[123].

Pozostałe środki transportu | edytuj kod

W Toruniu istnieją 3 linie autobusowe bezpłatne. Dwie prowadzone przez firmę Morvi dowożą pasażerów do Galerii Copernicus i hipermarketu Auchan w Centrum Handlowym Kometa oraz jedna do Centrum Handlowego Bielawy[124][125].

Dogodną komunikację z innymi miejscowościami w regionie i w Polsce oferuje firma Arriva Bus Transport Polska (dawny PKS Toruń), posiadająca swoją główną siedzibę na Dworcu Autobusowym przy ul. Dąbrowskiego[126]. Miasto posiada również drugi dworzec autobusowy przy dworcu kolejowym Toruń Miasto.

Dogodną komunikację w obrębie miasta zapewnia również kolej. Szczególnie na odcinku od dworca Toruń Wschodni do Toruń Główny. Władze miasta planują w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020 zakup taboru kolejowego i obsługę ruchu aglomeracyjnego w obrębie Torunia i okolicznych miejscowości. Planowana jest rewitalizacja istniejących przystanków kolejowych, jak i budowa nowych m.in. w okolicach Garbatego Mostku, na osiedlu Podgórz czy przy Centralnym Cmentarzu Komunalnym[127][128].

W Toruniu znajduje się 44 postojów taksówek, zapewniających ponad 360 miejsc dla samochodów TAXI, działa kilka korporacji taksówkowych[129].

Dawniej w Toruniu istniała jedna prywatna linia autobusowa E, uruchomiona w październiku 2006 roku przez firmę EUROPOL. Łączyła osiedle Na Skarpie z Placem Teatralnym. Zakończyła ona swoją działalność w kwietniu 2008 roku[130]. Również swoją działalność w grudniu 2007 roku zakończyła A-Linia prowadzona przez Toruńską Korporację Autobusową. Prowadziła ona regularne linie do okolicznych miejscowości praktycznie we wszystkich gminach powiatu toruńskiego[131].

Wybrane alternatywne środki transportu na terenie miasta i jego okolicachLinie tramwajoweAutobusy bezpłatne m.in. do hipermarketu Auchan (Galeria Copernicus)Linie autobusowe miejskie i podmiejskieSzybka kolej miejska BiTCity (Toruń WschodniToruń Kluczyki)Przewoźnik autobusowy Arriva Bus Transport Polska


Transport kolejowy | edytuj kod

Baza Toruń-Kluczyki – Sekcja Utrzymania Taboru Trakcyjnego  Osobny artykuł: Transport kolejowy w Toruniu.

Toruński Węzeł Kolejowy tworzą następujące linie kolejowe:

W granicach administracyjnych miasta znajdują się trzy dworce kolejowe: Toruń Główny, Toruń Miasto, Toruń Wschodni oraz trzy przystanki osobowe: Toruń Kluczyki, Toruń Czerniewice, Toruń Grębocin

Jednostki i instytucje związane z kolejnictwem | edytuj kod

Toruń jest od 2015 roku siedzibą dla spółki kolejowej Arriva RP[132], której pociągi kursują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego oraz Bazy Toruń-Kluczyki[133], mającej za zadanie m.in. bieżące utrzymanie składów Elf 22WEc, które kursują w ramach szybkiej kolei miejskiej BiT City na trasie Toruń Wschodni – Bydgoszcz Główna. Ponadto w Toruniu swoją siedzibę mają: Sekcja przewozów pasażerskich i Sekcja utrzymania taboru trakcyjnego Toruń Kluczyki Przewozów Regionalnych[134], PKP Cargo Wagony oraz posterunek Straży Ochrony Kolei[135].

W Toruniu działają również liczne kolejowe związki zawodowe, są to m.in.: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników PKP z siedzibą w Toruniu[136], Związek Zawodowy Pracowników PKP przy oddziale Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku z siedzibą w Toruniu i Międzyzakładowy Nadwiślański Związek Zawodowy Maszynistów[137].

W Toruniu działa także Stowarzyszenie Przyjaciół Kolei i Zabytków Techniki[138] oraz Izba Tradycji Toruńskiego Węzła Kolejowego[139]

Wybrane dworce autobusowe i kolejowe oraz węzły przesiadkowe w ToruniuDworzec Toruń MiastoDworzec autobusowyDworzec Toruń GłównyDworzec Toruń WschodniWęzeł przesiadkowy w Alei Solidarności


Lotnisko | edytuj kod

 Osobny artykuł: Lotnisko Toruń.

W samym Toruniu znajduje się lotnisko, którego użytkownikiem jest Aeroklubu Pomorskiego, istniejące od 1922 roku.

Transport lotniczy | edytuj kod

Toruń znajduje się w obszarze oddziaływania czterech dużych portów lotniczych, są to: Port lotniczy Warszawa-Okęcie, Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Port lotniczy Warszawa-Modlin i Port lotniczy Poznań-Ławica oraz dwóch mniejszych: Port lotniczy Bydgoszcz-Szwederowo i Port lotniczy Łódź-Lublinek. Miasto posiada regularne połączenia autobusowe z lotniskami w Gdańsku (od kwietnia 2013 roku)[140], Warszawie (od maja 2015 roku), Modlinie (od maja 2015 roku)[141] oraz w Bydgoszczy (od marca 2015 roku)[142]. Warto dodać, że miasto posiada 0,058% udziałów w Porcie lotniczym Bydgoszcz-Szwederowo[143]

Lądowiska | edytuj kod

Ponadto w Toruniu swoją siedzibę ma Leśna Baza Lotnicza Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która zlokalizowana jest na terenie Aeroklubu Pomorskiego, gdzie w okresie zagrożenia pożarowego stacjonują samoloty patrolowe i gaśnicze[146].

Lotnictwo w ToruniuLądowisko przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym (Na Skarpie)Leśna Baza Lotnicza Regionalnej Dyrekcji Lasów PaństwowychAeroklub PomorskiAeroklub Pomorski– sekcje m.in. samolotowa, szybowcowa, spadochronowa i balonowa


Transport wodny | edytuj kod

 Osobny artykuł: Transport i infrastruktura rzeczna w Toruniu. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Toruniu kształci m.in. wioślarzy

Na terenie Torunia istnieją dwa porty rzeczne:

Istnieje także osiem przystani żeglarskich:

 • AKS
 • AZS z Bazą Wioślarską
 • KS Budowlani
 • Szkwał, Port Drzewny
 • Towimo, Port Drzewny
 • Walter, Port Drzewny
 • Yacht Klub Toruń, Port Drzewny
 • Liga Morska i Rzeczna, Port Drzewny

Ponadto w 2015 roku na rzece Drwęcy w Kaszczorku została wybudowana przystań kajakowa wraz z infrastrukturą turystyczną[147]

Porty rzeczne i przystanie żeglarskie w ToruniuPrzystań AZSPort ZimowyPort DrzewnyBulwar FiladelfijskiBaza wioślarska oraz siedziba WOPR


Transport turystyczny | edytuj kod

 Osobny artykuł: Szlaki turystyczne Torunia i okolic. Łódka Katarzynka – niegdyś łączyła Bulwar Filadelfijski z Kępą Bazarową

W sezonie turystycznym oferowane są dodatkowo inne formy komunikacji:

Komunikacja rowerowa | edytuj kod

 Osobny artykuł: Transport rowerowy w Toruniu.

Na terenie Torunia w 2015 roku znajdowało się blisko 100 km dróg rowerowych[148][149]: głównych – łączących dzielnice i prowadzących za miasto, zbiorczych – rozprowadzających ruch rowerowy w dzielnicach oraz lokalnych – obsługujących ruch na terenie osiedli. Miasto jest bogate w infrastrukturę rowerową, na którą składają się setki stojaków rowerowych, zadaszone parkingi rowerowe[150] oraz trzy samoobsługowe stacje naprawy rowerów[151].

Toruński Rower Miejski | edytuj kod

Od 18 kwietnia 2014 roku mieszkańcy i goście Torunia mogą korzystać z Toruńskiego Roweru Miejskiego. Do dyspozycji miłośników dwóch kółek jest 260 rowerów i jak dotąd 27 stacji zlokalizowanych w różnych częściach miasta tak, aby umożliwić szybkie i sprawne poruszanie się w przestrzeni publicznej. Wypożyczalnia rowerów w Toruniu cieszy się dużym zainteresowaniem. W 2014 roku mieszkańcy i goście skorzystali z niej 42 tysiące razy[152].

Wybrany transport turystyczny w ToruniuStatek pasażerski Wanda pływający po WiśleRiksze na Starym MieścieTramwaj turystycznyKatarzynka IIToruński Rower Miejski


Turystyka | edytuj kod

 Osobny artykuł: Turystyka w Toruniu. Ulica Szeroka w czasie sezonu turystycznego

Toruń jest najbardziej znanym miastem województwa kujawsko-pomorskiego[153][154][155][156] i niekwestionowanym liderem pod względem turystyki w regionie[157][158][159][160]. Znaczenie Torunia jako ośrodka o międzynarodowej[161][161][162][163][164] randze turystycznej wynika z jego dziedzictwa kulturowego, będącego świadectwem jego dawnej, przedrozbiorowej potęgi ekonomicznej i politycznej. Największe znaczenie dla turystyki Torunia ma jego zabytkowy średniowieczny zespół miejski (składający się ze Starego Miasta, Nowego Miasta i zamku krzyżackiego) wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Listę Pomników Historii, Kanonu Miejsc Historycznych[165][165], a także inne atrakcje miasta o międzynarodowym znaczeniu, np. obiekty Twierdzy Toruń, zbiory muzealne, międzynarodowe wydarzenia i festiwale kulturalne oraz inne walory turystyczne[166]. Co roku miasto odwiedza ponad 2 mln turystów. Statystycznie co roku liczba ta zwiększa się o kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób[167][168][169][170][171].

Liczba turystów w Toruniu na przestrzeni kilku ostatnich lat przedstawia się następująco[172][173]:

Wybrane hotele czterogwiazdkowe w ToruniuCopernicus Toruń HotelHotel BulwarHotel FilmarHotel Mercure Toruń Centrum


Według danych GUS-u w Toruniu znajduje się największa liczba obiektów noclegowych spośród wszystkich miast w województwie. Działalność prowadzi tu 40 obiektów, w tym 23 hotele. Znajduje się tu również największa liczba zarówno hoteli 4-gwiazdkowych (5 obiektów), jak i 3-gwiazdkowych (9 razem z Ciechocinkiem)[174][175].

Z kolei bardziej wiarygodne dane, odzwierciedlające stan faktyczny, posiada toruński Ośrodek Informacji Turystycznej, który gromadzi szczegółowe informacje o Toruniu; wg nich miasto posiada nie 36, a 78 całoroczne obiekty, które oferowały liczbę 4528 miejsc noclegowych. W tym znajduje się 24 hoteli, 8 hosteli, 1 kemping, 18 innych obiektów hotelarskich (głównie pensjonaty, gościńce, domy wycieczkowe, zajazdy i inne), 26 apartamentów i 1 szkolne schronisko[167][176].

Miasto może pochwalić się również największą liczbą osób korzystających z noclegów w województwie. Także turyści zagraniczni najliczniej nocują w Toruniu[177]. W 2015 roku było ich ponad 52 tys. Również stopień wykorzystania istniejących pokoi jest najwyższy w regionie i wynosi 52,4%[178].

Wśród wszystkich turystów odwiedzających Toruń w 2013 roku blisko 80% pochodziło z Polski, pozostali byli turystami zagranicznymi, w tym 2,3% stanowiła Polonia. Blisko 48% z nich decydowało się na przynajmniej 1 nocleg w Toruniu w mieście. W zdecydowanej większości byli to turyści zagraniczni (68%). Największą grupę turystów zagranicznych stanowiły osoby z Niemiec (41,4%), pozostali to Anglicy (12,2%) i Hiszpanie (7,5%).

Zabytki | edytuj kod

 Osobne artykuły: Zabytki ToruniaNieistniejące obiekty budowlane Torunia.

Nadzór konserwatorski nad toruńskimi zabytkami sprawuje Miejski Konserwator Zabytków[179]. Siedzibę w Toruniu ma także Kujawsko-Pomorski wojewódzki konserwator zabytków[180]. Ponadto w mieście istnieją: kujawsko-pomorski oddział Narodowego Instytutu Dziedzictwa i oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami.

Warto dodać, że przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika funkcjonuje Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa kształcący znanych i wysoko cenionych konserwatorów sztuki.

Zespół Staromiejski | edytuj kod

Zespół Staromiejski Torunia jest jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. W 1997 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Obejmuje Stare i Nowe Miasto z zachowanym prawie bez zmian XIII-wiecznym układem urbanistycznym oraz teren zamku krzyżackiego. Zabytki Torunia znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Na obszarze tym znajduje się ok. 1100 obiektów wpisanych do rejestru zabytków[181][182].

Toruńskie kamienice na terenie Zespołu StaromiejskiegoKamienica przy ulicy św. DuchaKamienice przy Rynku Staromiejskim – pierzeja wschodniaKamienice przy Rynku Staromiejskim – pierzeja północnaKamienicy przy ulicy PiekarySecesyjna kamienica przy ulicy Wielkie Garbary 17Kamienice przy ulicy Szczytnej i Łaziennej


Główne i najcenniejsze zabytki sakralne | edytuj kod

Katedralny dzwon Tuba Dei (Trąba Boża) – największy średniowieczny dzwon w Polsce i jeden z największych średniowiecznych dzwonów kołysanych w Europie Środkowej

Główne i najcenniejsze zabytki sakralne na terenie Zespołu Staromiejskiego:

Zabytki sakralne na terenie Zespołu StaromiejskiegoBazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana EwangelistyKościół św. Katarzyny, garnizonowyKościół św. JakubaKościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii PannyKościół św. Ducha, akademicki


Główne i najcenniejsze zabytki świeckie | edytuj kod

Pomnik Mikołaja Kopernika Tama Gotycka z końca XIII w., wchodząca w skład zamkowego systemu obronnego

Główne i najcenniejsze zabytki świeckie na terenie Zespołu Staromiejskiego:

Wybrane zabytki świeckie na terenie Zespołu StaromiejskiegoDawny Kościół Świętej Trójcy – dziś Fundacja TumultDom KopernikaKamienica Pod GwiazdąDwór ArtusaŁuk CezaraGdanisko zamku krzyżackiegoDwór Mieszczański


Mury obronne | edytuj kod

Pozostałości średniowiecznych obwarowań miejskich Starego Miasta: fragmenty murów, budowanych od połowy XIII, rozbudowywanych i modernizowanych do XV w., zachowały się m.in. odcinki wzdłuż Wisły i ulicy Podmurnej. Pozostałości obwarowań miejskich Nowego Miasta przy ul. Międzymurze, Piernikarskiej i terenie dawnego klasztoru dominikańskiego[183].

Mury obronne na terenie Zespołu StaromiejskiegoFragment między Krzywą Wieżą a Bramą KlasztornąFragment między Bramą Żeglarską a ul. ŁaziennąFragment przy ulicy BankowejFragment między Bramą Mostową a ulicą ŁaziennąFragment między Bramą Klasztorną a Bramą Żeglarską


Bramy i Baszty | edytuj kod

Bramy i Baszty na terenie Starego Miasta zachowane do dziś[184]:

Bramy i Baszty na terenie Zespołu StaromiejskiegoBrama MostowaBaszta Koci ŁebBaszta MonstrancjaKrzywa WieżaBrama ŻeglarskaBaszta GołębnikBaszta ŻurawBaszta przy ulicy PodmurnejBrama klasztorna


Spichrze | edytuj kod

Toruńskie spichrze należą do jednych z najcenniejszych i najstarszych tego typu zabytków w Polsce i są świadectwem zamożności Torunia w czasach, gdy był on europejskim ośrodkiem handlowym. Wówczas to funkcjonowało w mieście blisko sto spichlerzy, z których do dziś zachowało się jedynie 30. Niektóre z nich zostały przebudowane i przystosowane do nowych funkcji, czego chlubnym przykładem jest Hotel Spichrz przy ulicy Mostowej[185].

Wybrane spichrze na terenie Zespołu Staromiejskiegoprzy ulicy Mostowejprzy ulicy Rabiańskiejprzy ulicy Ciasnejprzy ulicy Ciasnejprzy ulicy Podmurnejprzy ulicy Rabiańskiejprzy ulicy Piekary


Inne dzielnice, okolice Torunia | edytuj kod

Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu Zamek Bierzgłowski

Zabytki świeckie poza Zespołem Staromiejskim:

Wybrane zabytki świeckie poza Zespołem StaromiejskimSzachulcowy budynek przy ul. Bydgoska 34/36 na Bydgoskim PrzedmieściuSzachulcowy budynek przy ul. Konopnickiej 14 i 12 na Bydgoskim PrzedmieściuCentrum Edukacji NauczycieliKamienice przy ul. Warszawskiej na Przedmieściu św. KatarzynyDawna fabryka Born & Schütze na MokrymWilla przy ul. Batorego na MokrymSala gimnastyczna I LO na Bydgoskim Przedmieściu


Zabytki sakralne poza Zespołem Staromiejskim:

Kaplica pw. św. Barbary w Toruniu

Kościół gotycki

Wybrane zabytki sakralne poza Zespołem StaromiejskimKościół św. św. Piotra i Pawła na PodgórzuCerkiew św. Mikołaja na MokrymKościół Chrystusa Króla na MokrymKościół Podwyższenia Krzyża Świętego w KaszczorkuKościół Opatrzności Bożej na RudakuKościół Matki Boskiej Zwycięskiej na MokrymKościół św. Józefa na Bielanach


Zabytki militarne | edytuj kod

XIX-wieczna Twierdza Toruń składa się z ponad 150 obiektów (w tym 15. dużych fortów). Fortyfikacje toruńskie są zabytkami techniki wojennej i tworzą unikatowy system fortyfikacji na skalę europejską. Twierdza Toruń do rejestru zabytków została wpisana w 1971 roku[186]. Wykaz fortów (nazwy polskie):

Twierdza ToruńBrama wjazdowa do Fortu V im. Jana Karola ChodkiewiczaFort IX im. Bolesława ChrobregoFosa w prawej części koszar szyjowych Fortu IV im. Stanisława ŻółkiewskiegoFort I im. Jana III Sobieskiego – brama wjazdowaFort XIII im. K. KniaziewiczaKoszary „Bramy Lubickiej”


Najwyższe budynki mieszkalne | edytuj kod

Najwyższym budynkiem mieszkalnym jest 14-piętrowy blok z wielkiej płyty w narożniku ulic Szosa Lubicka i Ślaskiego. Budynek wraz z całym zespołem tego kwartału powstał na początku lat 90. XX wieku. Były to ostatnie wysokie budynki stawiane w dzielnicy Na Skarpie[187].

Najwyższym budynkiem mieszkalnym w lewobrzeżnej części miasta jest modernistyczna 9-piętrowa wieża ciśnień z 4 kondygnacjami mieszkalnymi. Konstrukcja powstała w latach 1941-1943[188]

Drugim co do wysokości budynkiem po lewej stronie Wisły jest konstrukcja z lat 90. XX wieku. W 2010 roku zakończono jej adaptację na cele mieszkaniowe (jest to dawny biurowiec po Drosedzie). Liczy on 9 kondygnacji i wysokością dorównuje podgórskiej wieży ciśnień[189].

Toruńska mała architekturaFigurka czytającej mieszczki, ulica Podmurna, Galeria PasjaFigurka rycerza, ulica Podmurna, Galeria PasjaFigurka w oknie Ratusza StaromiejskiegoFigurka na gzymsie kamienicy przy Rynku StaromiejskimFigurka śpiącego chłopca, ulica Podmurna, Galeria PasjaSzyld – Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości DzieckaRatusz Staromiejski – zdobienia krat okiennych


Kultura i sztuka | edytuj kod

 Główna strona: Kultura w Toruniu. Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, siedziba Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej Siedziba Toruńskiej Agendy Kulturalnej

Kultura i sztuka to charakterystyczne cechy Torunia, główne przyczyny czyniące Toruń miastem znanym w Polsce i w Europie. Kilkanaście kin i teatrów (w Toruniu działa 8 kin, w tym dwa multipleksy), kilkadziesiąt różnorodnych festiwali, kilkanaście muzeów, kilkadziesiąt galerii, Planetarium, Orbitarium czy jedyne w województwie Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy.

W grudniu 2015 roku oddana została do użytku wielofunkcyjna (mieści sale koncertowe i siedzibę Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, umożliwia wystawianie sztuk teatralnych, operowych i musicali, emisję seansów filmowych i organizację kongresów i konferencji) sala koncertowo-kongresowa na Jordankach, dzięki której instytucje kultury w mieście zyskały nowe możliwości do rozwoju. Jest to również kolejna architektoniczna wizytówka Torunia, zaprojektowana przez hiszpańską pracownię Menis Arquitectos[190][191].

Zabiegi o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 | edytuj kod

Decyzją Rady Miasta w lipcu 2006 roku Toruń zgłosił chęć przystąpienia do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku[192], organizowanego przez Unię Europejską[193] i koordynowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego[194]. 13 września 2007 roku Rada Miasta podjęła decyzję o współpracy z hiszpańską Pampeluną w zakresie wspólnych starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Stosowne porozumienie w tej sprawie 18 czerwca 2008 roku podpisali w Brukseli, w siedzibie Komitetu Regionów, przedstawiciele obu miast – Yolanda Barcina i Michał Zaleski[195]. Od 15 maja 2008 roku związane z konkursem starania Torunia kreowała, koordynowała i monitorowała miejska instytucja kultury TORUŃ 2016[196].

Toruńska Agenda Kulturalna | edytuj kod

Po przegranej walce o tytuł ESK, instytucja TORUŃ 2016 24 lutego 2011 roku przekształcona została w Toruńską Agendę Kulturalną, której zadaniem jest organizacja i współorganizacja miejskich wydarzeń kulturalnych, wprowadzanie rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności kulturalnej przez twórców indywidualnych i organizacje pozarządowe, działania warsztatowe i edukacyjne. Instytucja wzorowana była na Krakowskim Biurze Festiwalowym. TAK jest organizatorem najbardziej popularnego festiwalu i największego plenerowego festiwalu światła w Polsce – Międzynarodowego Festiwalu Światła BELLA SKYWAY. Szósta edycja festiwalu w sierpniu 2014 roku przyciągnęła na ulice Torunia ponad 300 tys. widzów[197]. Ponadto instytucja jest organizatorem prowadzonego wspólnie z Telewizją Polską Festiwalu Sztuki Faktu czy Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej[198]. Placówka jest również koordynatorem wielu innych wydarzeń w mieście m.in. świąt toruńskich ulic, corocznego Orszaku Trzech Króli, miejskich imprez: Sylwestra, Wigilii, Święta Miasta, obchodów Święta Muzyki czy najnowszego toruńskiego wydarzenia jakim są Dni Grzegorza Ciechowskiego, których kulminacją jest przyznanie Nagrody Artystycznej jego imienia[199].

Toruńskie sceny teatralneTeatr im. Wilama Horzycy – Scena na ZapleczuTeatr MuzycznyTeatr im. Wilama HorzycyTeatr Baj PomorskiTeatr Wiczy


Teatry | edytuj kod

Festiwal Teatrów Ulicznych w Toruniu – Teatr Cera una Volta  Osobny artykuł: Teatry w Toruniu.

Toruń posiada teatr dramatyczny – Teatr im. Wilama Horzycy – jedną z najstarszych i najbardziej znanych i utytułowanych placówek w Polsce, goszczącą kilka dużych przedsięwzięć teatralnych (Festiwal Kontakt czy Festiwal Pobocza Teatru). Teatr ten jest wojewódzką instytucją kultury.

Toruń posiada również trzy sceny dziecięce – Teatr Baj Pomorski, Teatr Lalek „Zaczarowany Świat” i objazdowy Teatr Vaśka. Najsłynniejszy z nich, Baj Pomorski, poza dziesiątkami przedstawień dla dzieci i organizacją Międzynarodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek, jest także kolejną toruńską sceną dla dorosłych. Teatr Zaczarowany Świat powstał jako państwowy w 1950 roku (od 1990 roku w rękach prywatnych), nastawiony jest głównie dla najmłodszych widzów, szczególnie do dzieci w wieku przedszkolnym. Słynie przede wszystkim z charakterystycznej sali posiadającej 182 miejsca w tym 122 przeznaczonych wyłącznie dla najmłodszych w kształcie zwierząt, a w swojej historii przygotował ponad 200 premier[200][201].

Najnowszym toruńskim teatrem jest powstały w 2014 roku z inicjatywy samorządu województwa Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, będący wojewódzką instytucją kultury. Teatr jest jedyną państwową jednostką w województwie nastawioną na spektakle stricte muzyczne. Nie ogranicza się on wyłącznie do przedstawień, organizuje również szereg koncertów, recitali, seansów filmowych oraz warsztatów teatralnych. Premierową sztuką było przedstawienie pn. „Siostry Parry” w dniu 13 czerwca 2014 roku. Tylko w przeciągu niespełna roku (od maja 2014) Teatr zorganizował 167 imprez, na których obecnych było łącznie ponad 19 tys. widzów[202][203].

Teatry alternatywne | edytuj kod

W mieście istnieje również wiele teatrów alternatywnych. Do najbardziej znanych należy Teatr Wiczy, istniejący od 1991 roku. Prezentuje spektakle na scenach teatralnych, jak i w miejscach niekonwencjonalnych. Ich przedstawienia prezentowane były m.in. na słynnym Festiwalu Fringe w Edynburgu[201].

Wybrane teatry alternatywne i uliczne w ToruniuPlastyczny Teatr SymboluTeatry uliczneTeatry uliczne

Do pozostałych należą:

Kina | edytuj kod

Rys historyczny | edytuj kod

Dawniej w mieście istniało wiele kin, do najbardziej znanych i najdłużej działających zalicza się Kinoteatr Grunwald (zamknięty w lipcu 2011 roku, sala kinowo-teatralna istnieje do dziś, a cały budynek jest w posiadaniu wojska)[204], Kino Orzeł (działające nieprzerwalnie przez 80 lat, zamknięte 27 lipca 2008 roku. Posiadało salę na 200 miejsc, ostatnim seansem był film Orzeł kontra rekin[205]), Kino Kopernik (w jego miejscu znajduje się dziś Biedronka) czy Nasze Kino przy ul. Podmurnej (zakończyło działalność we wrześniu 2010 r.)[206].

Wybrane toruńskie kinaKino Centrum w CSW (studyjne)Cinema CityKino Niebieski Kocyk w Od NowieKino plenerowe na terenie Zamku KrzyżackiegoCinema City Toruń Plaza


Obecnie | edytuj kod

Aktualnie w Toruniu czynnych jest osiem kin. Od kameralnych kin klubowych do wielkich multipleksów. Łącznie dysponują one 26. salami.

Sezonowe kino działa również w Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrze Muzycznym przy ulicy Żeglarskiej[208]

Warto dodać, że także w nowo powstałym Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki można uczestniczyć w projekcjach filmowych. W sali kameralnej Centrum został zainstalowany nowoczesny projektor 3D[209].

Wybrane plenerowe wystawy czasowe w ToruniuWystawa fotograficzna przy Alei Solidarności „Okiem orła” prezentuje krajobrazy woj. kujawsko-pomorskiego z lotu ptaka (czerwiec 2015)Toruń z czasów II wojny światowej na fotografiach (maj – sierpień 2015)Instalacja „Kosmos” podczas Festiwalu Światła Skyway. Napis pochodzi ze zburzonego hotelu „Kosmos” (sierpień 2009)Wystawa na Rynku Staromiejskim w czasie żałoby narodowej po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego (kwiecień 2010)Festiwal Plakatu i Typografii PLASTER (czerwiec 2015)


Imprezy i festiwale | edytuj kod

Jedna z projekcji podczas Festiwalu Światła SKYWAY na fasadzie Kościoła św. Ducha  Osobny artykuł: Festiwale w Toruniu.

Pośród festiwali teatralnych najbardziej znany w kraju jest Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”, odbywający się od 1991 roku. Teatr studencki reprezentują Akademickie Spotkania Teatralne Klamra, alternatywny – Ogólnopolski Festiwal Teatralny Pobocza Teatru, uliczny – Letnie Spotkania Teatrów Ulicznych, Międzynarodowe Spotkania Kapel Ludowych i Festiwal Folkloru Miejskiego. Teatr dziecięcy to Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek. Kino i film reprezentują Międzynarodowy Festiwal Lato Filmów (2006 r. i 2007 r.) i Tofifest.

Z imprez i festiwali muzyki poważnej działa Festiwal Muzyczny Toruń-Muzyka i Architektura oraz Międzynarodowy Festiwal Haendlowski. Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica odbywa się poza Toruniem, także w Warszawie i Grudziądzu, podobnie Europejskie Spotkania Artystyczne – oprócz Torunia w Przysieku i Zamku Bierzgłowskim. Świętojański Festiwal Muzyki Organowej trwa przez całe dwa letnie miesiące. Z festiwali muzyki współczesnej w Toruniu zorganizowano Jazz Od Nowa Festival, Toruń Blues Meeting, CoCArt Music Festival – organizowany przez Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Afryka Reggae Festival i Toruń-Bydgoszcz Harmonica Bridge. Największy rozgłos zyskał Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Song Of Songs. Poezja jest reprezentowana przez Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta.

Z imprez naukowych jest tu najstarszy w regionie Toruński Festiwal Nauki i Sztuki oraz impreza uniwersytecka Promocja Edukacyjna, ukazująca ofertę szkół wyższych z całej Polski, a w listopadzie – Toruński Festiwal Książki. Sztuki plastyczne reprezentowane są przez jedną z największych światowych imprez graficznych, odbywającą się w kilku miastach – Międzynarodowe Triennale Grafiki Kolor w grafice, Ogólnopolski Konkurs Wydawnictw Reklamowych IDEA, najstarszy regionalny Konkurs ZPAP Dzieło Roku, a także unikatowy w skali europejskiej Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży.

Imprezy masowe i popularne to Otwarte Mikrolotowe Mistrzostwa Polski – Festiwal Wiatru, coroczna odsłona Piernikowej Alei Gwiazd, Święto Muzyki, Dni Torunia i Święto Piernika. Od dwóch lat odbywa się także Festiwal Anielskie Spotkania, festiwal wolontariuszy pod hasłem „Toruń miastem aniołów”.

Wybrane imprezy i festiwale w ToruniuOrkiestra Królewskiej Marynarki Wojennej Szwecji na festiwalu ProbalticaFestiwal Światła Skyway'09Koncert Boban i Marko Marković Orkestar impreza towarzysząca festiwalowi Tofifest w roku 2008Festiwal Debiutantów „Pierwszy Kontakt”, maj 2015Festiwal Światła Skyway'11Koncert jazzowy na rynku w Toruniu, czerwiec 2013


Muzea | edytuj kod

Muzeum Toruńskiego Piernika Muzeum Etnograficzne Muzeum Zabawek

W mieście istnieje ponad 20 instytucji muzealnych. Do najstarszych tego typu placówek bez wątpienia należy Muzeum Okręgowe. Wywodzi się ono z założonego w 1861 roku Muzeum Miejskiego i Muzeum Toruńskiego Towarzystwa Naukowego otwartego w 1876 roku. Jego oddziałami są[210]:

Pozostałe to:

Wybrane muzea na terenie miastaMuzeum DiecezjalneRatusz StaromiejskiMuzeum OkręgoweMuzeum Podróżników im. Tony HalikaDom EskenówMuzeum PiernikaMuzeum Inżynierii Komunalnej ToruniaMuzeum Uniwersyteckie


Centra kultury i nauki | edytuj kod

Centrum Nauki Młyn Wiedzy w Toruniu

Ofertę kulturalną w mieście uzupełniają placówki związane z kulturą oraz jej popularyzacją, są to m.in. kluby studenckie, ogniska pracy pozaszkolnej, domy kultury. Największą tego typu placówką jest Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, który otwarto w 2013 roku. Na siedzibę Centrum wybrano dawne Młyny Richtera zlokalizowane w północno-wschodniej części miasta (Mokre), a pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. To pierwsza taka instytucja w Toruniu, a także w województwie i jedna z nielicznych w kraju. Posiada ona najdłuższe w Polsce, zamontowane na stałe, Wahadło Foucaulta[215].

Pozostałe instytucje kultury to[216]:

Wybrane centra kultury i nauki w ToruniuOgnisko Pracy Pozaszkolnej - Dom HarcerzaMiędzynarodowe Centrum Spotkań MłodzieżyKlub Od NowaMłodzieżowy Dom KulturyDom MuzDom Muz na Podgórzu


Planetarium | edytuj kod

Wnętrze sali projekcyjnej planetarium im. Władysława Dziewulskiego

Toruńskie Planetarium im. Władysława Dziewulskiego otwarto 19 lutego 1994 roku w rocznicę urodzin słynnego toruńskiego astronoma – Mikołaja Kopernika. Na siedzibę placówki zaadoptowano XIX-wieczny zbiornik gazowy znajdujący się na terenie Zespołu Staromiejskiego przy ulicy Franciszkańskiej. Od chwili uruchomienia, placówka cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta, a także gości odwiedzających Toruń. Rekord frekwencji padł w roku 2014, kiedy to Planetarium odwiedziło blisko 217 000 osób[218].

Instytucje towarzyszące to Orbitarium i Centrum Wiedzy o Wszechświecie.

Obserwatorium astronomiczne | edytuj kod

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach pod Toruniem powstało w 1948 roku. Centrum astronomiczne wyposażane jest m.in. w największy w Polsce i w Europie Środkowej radioteleskopy RT-4 o średnicy 32 m. Służy m.in. do poszukiwania nowych układów planetarnych. Ponadto na terenie kompleksu znajdują się jeszcze:

 • zabytkowe obserwatoria kopułowe optyczne (rozsuwane dachy)
 • zabytkowy pałac i park pałacowy

W Toruniu swoją siedzibę ma Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii mieszczący się przy ulicy Kopernika 33[219]

Placówki naukowo-badawcze oraz popularyzujące wiedzę o kosmosie w ToruniuPlanetarium im. Władysława DziewulskiegoOrbitarium, Oddział Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w ToruniuCentrum Astronomii UMK (15-metrowy radioteleskop, został oddany do użytku w 1979 roku)Centrum Astronomii UMK (32-metrowy radioteleskop, został oddany do użytku w 1994 roku)Fragment Centrum Astronomii UMK – Pawilon z teleskopem Schmidta-CassegrainaWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK


Muzyka | edytuj kod

Z Torunia wywodzą się zespoły[220]:

Republika, Rejestracja, Bikini, Kobranocka, Manchester, Nocna Zmiana Bluesa, SOFA i Butelka. Corocznie podczas koncertu pamięci Grzegorza Ciechowskiego w klubie Od Nowa na Toruńskich Bielanach, przyznawana jest specjalna nagroda jego imienia (Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego dla młodych, utalentowanych muzyków).

Wybrane zespoły muzyczne wywodzące się z ToruniaNocna Zmiana BluesaManchester

W mieście siedzibę mają następujące orkiestry i chóry:

Ponadto w mieście działają liczne kluby muzyczne, są to m.in. Lizard King, Klub 21, Bunkier, Mocart, Toruńska Piwnica Artystyczna, Forte, Kotłownia[221]

Muzyka w ToruniuCentrum Kultury Dwór Artusa – Sala WielkaFontanna Cosmopolis – multimedialnaAkcent muzyczny na Rynku Staromiejskim flisak grający na skrzypcachCentrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, siedziba Toruńskiej Orkiestry SymfonicznejKlub Muzyczny Lizard KingSala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych


Galerie | edytuj kod

Bilbord Galerii Rusz przy CSW w Toruniu

W mieście swoją siedzibę ma kilkanaście galerii[222]. Najważniejsze i największe są galeriami państwowymi. Do tego grona zaliczamy wspomniane już CSW „Znaki Czasu”, najstarszą działającą od 1950 roku Galerię Sztuki Wozownia (prezentuje dokonania współczesnych twórców na ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych, organizator licznych konkursów i wydarzeń) oraz założoną w 1964 r. Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, jest ona placówką prowadzącą zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą inicjującą akcje plastyczne i programy edukacyjne oraz prezentującą różnorodne wystawy[222][223]. Ponadto w mieście znajdują się:

Miasto jest siedzibą wojewódzkich oddziałów:

Wybrane galerie sztuki na terenie miastaMała Galeria Fotografii, Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Polskich Artystów FotografikówGaleria „Na Piętrze” oddziału ZPAPGaleria i Ośrodek Plastycznej Twórczości DzieckaGaleria Sztuki Wozownia (wojewódzka instytucja kultury)Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu


Oświata | edytuj kod

 Osobny artykuł: Oświata i wychowanie w Toruniu.

Placówki oświatowe | edytuj kod

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu Przedszkole Miejskie nr 4 na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu

W Toruniu działa blisko 150 placówek oświatowych różnego rodzaju i szczebla[229]

 • 28 szkół podstawowych (SP nr 10, SP nr 18 i SP nr 16 z oddziałami integracyjnymi w tym 2 szkoły specjalne SP nr 19, SP nr 26 oraz 5 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej)[230][231]
 • 28 gimnazjów (w tym 1 dwujęzyczne (Gim. nr 4) i 2 specjalne (Gim. nr 19 i Gim nr 26) oraz 6 gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej)
 • 15 liceów ogólnokształcących (w tym 2 dla dorosłych i 9 niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej)
 • 12 publicznych techników (w tym 2 dla dorosłych i 8 niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej)
 • 11 zasadniczych szkół zawodowych (w tym 1 specjalna i 1 niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej)
 • 3 licea profilowane
 • 17 przedszkoli publicznych (niektóre z placówek posiadają także grupy żłobkowe dla najmłodszych)
 • 23 przedszkola niepubliczne (niektóre z placówek posiadają także grupy żłobkowe dla najmłodszych)

Gimnazjum i Liceum Akademickie UMK | edytuj kod

W Toruniu działa jedyne w województwie i w kraju Gimnazjum i Liceum Akademickie. Placówka ta powstała w 1998 roku, ale jej korzenie sięgają początku lat 90. XX w., kiedy to rozpoczęto prace nad kształtem i funkcją szkoły. GiLA jest szkołą prowadzoną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a Ministerstwo Edukacji Narodowej patronuje placówce. Liceum Akademickie w roku 2015 zajęło czwarte miejsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych (najlepsze liceum i technikum w Polsce) przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, natomiast w 2014 roku szkoła zajęła pierwsze miejsce w powyższym rankingu[232][233].

Szkolnictwo artystyczne | edytuj kod

Szkolnictwo medyczne | edytuj kod

Szkolnictwo sportowe | edytuj kod

 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego – toruńska szkoła sportowa stwarza ofertę dla uzdolnionej młodzieży z całego regionu, trenują w niej wioślarze i kolarze, powstała w 1997 roku

Szkolnictwo specjalne | edytuj kod

Zespół Szkół Nr 6 im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego, Zespół Szkół Nr 26, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Korczaka, Szkoła Podstawowa dla dzieci z Autyzmem PROMETHEUS[237]

Wybrane obiekty oświatowe oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze w ToruniuCentrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las"Centrum Kształcenia UstawicznegoZespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum AkademickieI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja KopernikaMedyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego


Inne instytucje | edytuj kod

W Toruniu działają również placówki opiekuńczo-wychowawcze takie jak „Młody Las”, rodzinne domy dziecka i inne. W mieście swoją siedzibę ma również Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny[238].

Nadzór i doskonalenie zawodowe nauczycieli | edytuj kod

W mieście funkcjonują instytucje publiczne nadzorujące i wspomagające oświatę na obszarze miasta i części wschodniej województwa, są to: Kuratorium Oświaty – delegatura w Toruniu[239], Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna[240], Niepubliczna Rodzinna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Toruńskie Stowarzyszenie Oświatowe, którego celem jest tworzenie nowych alternatywnych form edukacji dzieci i młodzieży[241].

W Toruniu działa także Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli[242]

Nauka | edytuj kod

 Osobny artykuł: Uczelnie i placówki naukowe w Toruniu. Towarzystwo Naukowe z 1875 roku

Rys historyczny | edytuj kod

Pierwsza uczelnia w Toruniu – protestanckie Gimnazjum Akademickie – powstała już w 1568 roku i była jedną z najstarszych uczelni w kraju. Od 1594 roku jako szkoła wyższa, przekształcona dzięki zabiegom toruńskiego burmistrza i humanisty Henryka Strobanda do rangi akademickiej. Była to jedna z pierwszych uczelni wyższych w Polsce. Drugą w regionie szkołą wyższą było Konserwatorium Muzyczne przy Pomorskim Towarzystwie Muzycznym; status ten uzyskało w roku 1925. W roku 1939 roku wraz z wybuchem wojny Konserwatorium zostało zamknięte i już nigdy nie wznowiło działalności, po wojnie szkoły te były likwidowane, a w ich miejsce powoływano Akademie Muzyczne, w Toruniu jednak jej nie powołano.

Charakterystyka | edytuj kod

Miasto jest dużym ośrodkiem naukowym. To w Toruniu znajduje się najstarsza, największa i najlepsza uczelnia publiczna w północnej Polsce, czyli Uniwersytet Mikołaja Kopernika[243]. Znajdują się tu jedyne w województwie placówki Polskiej Akademii Nauk, a także kilkanaście innych placówek naukowo-badawczych, z których na wyróżnienie zasługuje największa i najważniejsza w regionie, ministerialny Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, powstały w 1962 roku i posiadający oddziały w Gliwicach i Piastowie. Wreszcie działalność naukowo-badawczą prowadzą liczne towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz społeczno-kulturalne posiadające oddziały (w większości o charakterze regionalnym) w Toruniu. Największą w regionie i jedną z najstarszych w Polsce takich instytucji jest Toruńskie Towarzystwo Naukowe, założone w 1875 roku i posiadające 7 wydziałów (Nauk Historycznych, Filologiczno-Filozoficzny, Matematyczno-Przyrodniczy, Prawny, Teologiczny, Medyczny, Ekonomii i Biznesu)[244][245].

Świadectwem ogromnego znaczenia i niejako potwierdzającym tezę o dominującej roli w województwie Torunia w zakresie naukowo-badawczym może być liczba kształconych w mieście doktorantów. Na ogólną liczbę 1198 osób kształcących się w regionie, aż 763 pobiera naukę w Toruniu (na całym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jest to 881 osób, z czego 117 na Wydziałach Collegium Medicum w Bydgoszczy). Uczelnia posiada najszerszą ofertę kształcenia, obejmując 13 dziedzin naukowych i 26 dyscyplin[246].

Wybrane uczelnie wyższe w ToruniuWyższa Szkoła Kultury Społecznej i MedialnejUniwersytet Mikołaja KopernikaWyższa Szkoła BankowaWyższe Seminarium DuchownePubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków ObcychWyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej


Uczelnie | edytuj kod

Jednostki naukowo-badawcze | edytuj kod

Toruń to jedyne miasto w województwie będące siedzibą instytutów Polskiej Akademii Nauk, są to:

Biblioteki i archiwa | edytuj kod

 Osobny artykuł: Biblioteki i Archiwa w Toruniu. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ulicy Szczytnej w Toruniu Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Biblioteki | edytuj kod

Szczególną rolę na mapie naukowej Torunia zajmują biblioteki i archiwa toruńskie. Miasto może poszczycić się posiadaniem kilkunastu tego rodzaju instytucji naukowych. To w Toruniu znajduje się największa biblioteka naukowa województwa oraz jedna z największych w całej Polsce – Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, posiadająca ponad 2200 tys. zbiorów, jak i najstarsza placówka naukowa na Pomorzu – Książnica Kopernikańska założona 19 lutego 1923 roku. Książnica Kopernikańska, która pełni dziś rolę biblioteki wojewódzkiej, jest kontynuatorką bogatych tradycji bibliotekarskich Torunia, sięgających czasów założenia miasta. Obie biblioteki w swoim zasobie posiadają cenne zbiory dawnych starodruków, bogate działy historii obejmujące nie tylko dzieje regionu, ale całej Polski, a nawet Europy. Książnica Kopernikańska liczy ok. 26 tys. woluminów starodruków (z ponad 60 tys. materiałów składających się na zbiory specjalne) począwszy od XV wieku, natomiast Biblioteka Uniwersytecka liczy około 0,5 mln zbiorów specjalnych, na które składają się rękopisy, stare druki czy zbiory kartograficzne i graficzne[253][254][255]. Biblioteka Uniwersytecka jest również głównym koordynatorem projektu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Jest także jedną z 17 instytucji w Polsce, posiadającej prawo do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego (od 1947 roku). Do 1997 roku przywilej ten przysługiwał również Książnicy Kopernikańskiej, która otrzymywała regionalny egzemplarz obowiązkowy. Prawo te obowiązywało w latach 1927–1939 i 1968–1996[256].

Pozostałe to:

W Toruniu znajduje się także 14 filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej. Specjalną czytelnie posiada Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu wśród której znajdziemy 2800 egzemplarzy książek, 1300 numerów czasopism, oraz prawie 80 płyt CD oraz DVD, z których można korzystać na miejscu[267].

Biblioteki ToruńskieWojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica KopernikańskaBiblioteka Muzeum EtnograficznegoBiblioteka Naukowa Muzeum OkręgowegoBiblioteka Kolegium Języków ObcychBiblioteka Uniwersytecka


Archiwa | edytuj kod

Siedziba Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej Archiwum Państwowe w Toruniu

Toruń jest znaczącym ośrodkiem archiwistyki w Polsce. To na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika od ponad 60 lat kształceni są archiwiści (jako jedyna uczelnia w Polsce na osobnym kierunku pn.: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją). W jego ramach działa jedyny w Polsce Instytut Historii i Archiwistyki, na którym wykładają bądź wykładali wybitni specjaliści z zakresu archiwistyki m.in. Ryszard Mienicki, Franciszek Paprocki, Andrzej Tomczak, Bohdan Ryszewski czy Halina Robótka. Toruń w końcu jest również siedzibą wielu archiwów, których zasób jest jednym z najcenniejszych w Polsce[268][269][270][271]. Wśród archiwów wchodzących w skład państwowej sieci archiwalnej pierwszorzędną rolę odgrywa Archiwum Państwowe. Zaliczane jest do najstarszych i najbardziej wartościowych pod względem posiadanego zasobu w Polsce. Jego początki sięgają założenia miasta w XIII wieku. Do 1951 roku działało jako Archiwum Miejskie z siedzibą od początku swojego istnienia w Ratuszu Staromiejskim, następnie włączone zostało do sieci archiwalnej. Od tego momentu podlega Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (do 1975 roku jako Oddział Terenowy Archiwum Państwowego w Bydgoszczy). Na zasób archiwum składa się około 6 tys. akt. Najcenniejsze materiały Archiwum stanowią dokumenty i akta z okresu staropolskiego (m.in. przywileje królewskie dla Torunia, przywilej lokacyjny Miasta Torunian, czy bulle papieskie). W zbiorach zachował się też jeden z największych w Europie zespół tabliczek woskowych połączonych w poliptyki. W 2003 roku tabliczki te zostały wpisane na krajową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO[272][273].

Pozostałe to:

 • Archiwum Wojskowe - należy do grupy tzw. archiwów wyodrębnionych. Podlega ono Ministerstwu Obrony Narodowej i jest jednym z 6 istniejących w Polsce tego typu placówek[274].
 • Archiwum UMK w Toruniu - należy do grupy archiwów zakładowych z powierzonym zasobem historycznym. Jego początki sięgają 1948 roku[275]
 • Archiwum Emigracji - powstało w 1995 roku i zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem wszelkich materiałów związanych z życiem i działalnością emigracji polskiej
 • Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej - na jego zasób składają się akta metrykalne z parafii Diecezji Toruńskiej oraz akta z archiwów parafialnych i klasztornych[276]
 • Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek - całość zbiorów to około 40 metrów bieżących akt i innych materiałów, tj. około 8 tys. jednostek archiwalnych (w tym 6654 teczki osobowe konspiratorów pomorskich i kobiet żołnierzy), ok. 4500 fotografii, 121 mikroform, 442 eksponaty muzealne oraz ponad 5 tys. publikacji składających się na zbiory biblioteczne (materiały nieaktowe)[277]

W Toruniu działa również szereg archiwów zakładowych, które wchodzą w skład państwowej sieci archiwalnej. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Oddział Nadzoru Archiwum Państwowego w Toruniu.

Miasteczko uniwersyteckie | edytuj kod

 Osobny artykuł: Osiedle Uniwersyteckie - campus (Toruń).

Rys historyczny | edytuj kod

Fragment miasteczka uniwersyteckiego

Dzięki staraniom władz UMK na początku lat 60. XX w. podjęto decyzję o budowie w Toruniu miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach. Budowa miasteczka uniwersyteckiego została włączona przez rząd do programu obchodów 500-lecia rocznicy urodzin słynnego astronoma i patrona Uczelni – Mikołaja Kopernika, a opracowana w Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej S-77 pod kierunkiem doc. dr. Ryszarda Karłowicza. Teren miasteczka zajmuje ok. 82 ha. Położone jest ono na osiedlu Bielany w północno-wschodniej części miasta. Projekt przewidywał rozbudowę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w formie jednorodnie ukształtowanego miasteczka z wyraźnym podziałem funkcjonalnym na część dydaktyczną (wydziały), usługowo-socjalną (akademiki, kluby studenckie) i centralną (rektorat, aula i biblioteka) i taki układ przestrzenny zachowany został do dnia dzisiejszego. Uroczyste otwarcie kampusu nastąpiło 2 października 1973 roku. Od lat 90. XX w. do dziś miasteczko akademickie jest rozbudowywane, a od czerwca 2014 roku połączono je z centrum linią tramwajową.

Wydziały na terenie kampusu | edytuj kod

Spośród wszystkich 16 wydziałów uczelni swoją siedzibę na terenie kampusu mają[278][279]:

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Historycznych, Wydział Chemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Teologiczny

Inne | edytuj kod

Na terenie miasteczka uniwersyteckiego znajduje się jeszcze:

Rektorat, Biblioteka Główna, Aula uniwersytecka, Domy Studenckie (nr 7, 8, 9, 10, 11), dwa Hotele Asystenckie, Klub Studencki Od Nowa, Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Akademicka Przychodnia Lekarska i osiedle mieszkaniowe „Universitas”.

Miasteczko uniwersyteckieCollegium HumanisticumKampus UMK z góryWydział Nauk Ekonomicznych i ZarządzaniaAula Uniwersytecka


W Toruniu oprócz miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach istnieją jeszcze:

Media | edytuj kod

 Osobny artykuł: Media w Toruniu. Samochód Polskiego Radia przy Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu Budynek Pomorskiej Rozgłośni Polskiego Radia uruchomionej 15 stycznia 1935 roku w Toruniu

Telewizja | edytuj kod

Toruń jest znaczącym ośrodkiem telewizyjnym na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. W mieście znajduje się jedyne w regionie studio i biuro korespondenta telewizji: TVN, TVN 24 i TTV[280][281], a także siedziba ogólnopolskiej TV TRWAM. Ponadto w Toruniu swoje studio i redakcję posiada Telewizja Polska, dzięki którym program z Torunia może być emitowany zarówno na antenie TVP3 Bydgoszcz (np. „Rozmowa Dnia”), jak i ogólnopolskiej. Placówka TVP powstała w mieście w 1996 roku, a jej siedziba od 2005 roku mieści się w kamienicy przy ul. Kopernika 4[282]. Miasto w końcu posiada lokalne stacje telewizyjne, z których największą i najstarszą jest Telewizja Toruń.

Radio | edytuj kod

Toruń posiada duże tradycje radiowe. To tu powstała 8 rozgłośnia radiowa w historii Polski. Pomorska Rozgłośnia Polskiego Radia uruchomiona została 15 stycznia 1935 roku. Od 1945 roku działała jednak w strukturze Polskiego Radia w Bydgoszczy, będąc drugim studiem rozgłośni działającej wówczas pod nazwą Rozgłośnia Pomorska Bydgoszcz-Toruń. Do 1959 roku to w Toruniu znajdował się jedyny nadajnik radiowy, z którego emitowany był program stacji. Studio i redakcja w Toruniu przez cały okres istnienia wnosi znaczący wkład w program rozgłośni, przejawiając się dużą aktywnością. Obecnie po zmianach w latach 90. tradycje Rozgłośni Pomorskiej kontynuuje Polskie Radio Pomorza i Kujaw mające w Toruniu siedzibę przy ul. Ślusarskiej 5[283][284]. Ponadto w mieście swoją siedzibę ma ogólnopolskie katolickie Radio Maryja. Toruń jest także siedzibą wielu innych lokalnych rozgłośni radiowych m.in. Radia GRA, Radia Sfera (studencka stacja radiowa) czy Radia Zet Gold. Istnieje tu również regionalny oddział RMF FM, przy którym dyżuruje jedyny w województwie reporter tej stacji[285][286].

Maszty radiowe i telewizyjne | edytuj kod

W Toruniu przy ulicy Moniuszki 11/13 mieści się Stacja Linii RadiowychMoniuszki”. Od 2014 roku stacja ta pełniła rolę nadajnika testowego DAB+ Polskiego Radia (Toruń i okolice). Testową cyfrową emisję programu z tego nadajnika zakończono 1 maja 2015 roku[287].

Prasa, internet | edytuj kod

W mieście działają liczne redakcje gazet, ukazują się 3 regionalne dzienniki: Gazeta Wyborcza Toruń, Nowości Dziennik Toruński oraz Gazeta Pomorska. Istnieje także wiele portali internetowych od informacyjnych po kulturalne i sportowe.

Inne | edytuj kod

W Toruniu swoich korespondentów mają: Rzeczpospolita, Polska Agencja Prasowa, Katolicka Agencja Informacyjna oraz TVN News and Services Agency.

Wybrane siedziby toruńskich mediówNowości – redakcjaTV Trwam – siedzibaPolskie Radio – redakcjaRadio Maryja – siedzibaTVP – redakcjaTVN24 - redakcja


Opieka zdrowotna | edytuj kod

 Osobny artykuł: Opieka zdrowotna w Toruniu. Siedziba kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON oraz delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia

W Toruniu znajduje się kilkadziesiąt placówek ochrony zdrowia, w tym 6 szpitali, ponadto miasto jest siedzibą wojewódzkiego, kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON; znajduje się tu delegatura NFZ dla byłego województwa toruńskiego oraz Departament Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, który sprawuje nadzór i kontrolę nad samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej, powołanymi przez Samorząd Województwa. Siedzibę w mieście mają również samorządy zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów – Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska[288] czy pielęgniarek i położnych – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych[289]. Do 2009 roku miasto było również siedzibą samorządu lekarzy weterynarii, czyli Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej[290].

Ponadto w mieście siedzibę mają oddziały, wydziały zamiejscowe, placówki i delegatury: Inspektoratu Farmaceutycznego, Inspektoratu Weterynarii, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa[291], Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej[292] i inne

Szpitale | edytuj kod

Szpitale w ToruniuSzpital Obserwacyjno-ZakaźnyWojewódzki Szpital Zespolony – główna siedziba (rozbudowa od listopada 2016 roku)Specjalistyczny Szpital MiejskiSzpital Specjalistyczny MatopatSzpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych


Bezpieczeństwo publiczne | edytuj kod

 Osobny artykuł: Bezpieczeństwo publiczne w Toruniu. Komenda Miejska Policji w Toruniu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Na terenie Torunia istnieją wojewódzkie i miejskie instytucje dbające o bezpieczeństwo zarówno w mieście, jak i w powiecie oraz w województwie. Dyspozytorzy powyższych służb pełnią dyżury w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącym się przy ulicy Legionów 70/76 (siedziba Państwowej Straży Pożarnej)[297]. Centrum przyjmuje zgłoszenia numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999

Policja | edytuj kod

W Toruniu znajduje się Miejska komenda Policji. Jednostka ta oprócz miasta Torunia obejmuje także obszar powiatu toruńskiego. Siedziba komendy znajduje się przy ulicy Grudziądzkiej 17. W jej skład wchodzą:

 1. Komisariat Policji – Toruń Śródmieście
 2. Komisariat Policji – Toruń Rubinkowo
 3. Komisariat Policji – Toruń Podgórz
 4. Komisariat Policji w Chełmży
 5. Komisariat Policji w Lubiczu
 6. Komisariat Policji w Toruniu (wodny), mieszczący się w Porcie Zimowym przy ulicy Popiełuszki – to jedyny tego typu komisariat w województwie
 7. Komisariat Policji w Dobrzejewicach – w budowie[298]

Państwowa Straż Pożarna | edytuj kod

Na terenie Torunia swoją siedzibę ma Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej mieszcząca się w centrum miasta przy ulicy Prostej 32, a także Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa PSP i Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast przy ulicy Legionów 70/76 umieszczono Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, której podlegają bezpośrednio następujące jednostki:

 1. Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 (Chełmińskie Przedmieście)
 2. Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 (Podgórz)
 3. Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 (Bielawy)
 4. Ratowniczo-Gaśnicza w Chełmży.
Bezpieczeństwo publiczne w ToruniuPunkt pomocy i informacji Straży MiejskiejJednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2Stacja Pogotowia Ratunkowego (główna siedziba)Kamera miejskiego monitoringu w parkuSiedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1


Inne instytucje | edytuj kod

Pozostałem instytucje to: Straż Miejska[299], Stacja Pogotowia Ratunkowego, Izba celna, Urząd Celny, WOPR, centrum szkoleniowe dla strażaków[300]), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Rybacka, Straż Leśna i Straż Ochrony Kolei.

Garnizon toruński | edytuj kod

 Osobny artykuł: Garnizon Toruń. Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii na toruńskim poligonie

Garnizon toruński swoim zasięgiem obejmuje kilka powiatów we wschodnio-południowej części województwa kujawsko-pomoskiego (m.in. toruński, aleksandrowski, włocławski, lipnowski) i należy do jednego z największych w tym regionie. Największe miasta na terenie tego garnizonu to Toruń oraz Włocławek. Komenda garnizonu mieści się przy ulicy Sobieskiego (CSAiU)[301].

Uczelnie wojskowe | edytuj kod

Warto dodać, że w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika działa Zakład Historii Wojskowej. Prowadzi on unikatową specjalizację – „Historia wojskowa, służb mundurowych i specjalnych”, to drugi taki kierunek w Polsce na uczelni cywilnej[303].

Pomniki związane z wojskiem w ToruniuPomnik Kotwica na Bulwarze Filadelfijskim, upamiętniający powstanie w 1921 roku pierwszej polskiej Oficerskiej Szkoły Marynarki w ToruniuPomnik Artylerii Polskiej na placu Towarzystwa Miłośników Torunia, uzupełniony w 1993 roku o tablicę pamiątkową Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu

Jednostki wojskowe | edytuj kod

 • 1. Baza Materiałowo-Techniczna – jest jednostką logistyki stacjonarnej, jedyną o takim charakterze w Siłach Zbrojnych RP, w skład której wchodzą:
 • 6. Samodzielny Oddział Geograficzny im. płk dypl. inż. Tadeusza Zieleniewskiego[304]
 • Wojskowa Komenda Transportu, delegatura w Toruniu

Instytucje wojskowe | edytuj kod

Wojsko w Toruniukościół garnizonowy6. Samodzielny Oddział GeograficznyArmata samobieżna 2S7 Pion – Muzeum ArtyleriiCentrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa BemaWojskowa Komenda Uzupełnień


Religia | edytuj kod

 Osobne artykuły: Obiekty sakralne w Toruniu, Diecezja toruńskaReligia w Toruniu.

Katolicyzm | edytuj kod

Bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu

Toruń od 1992 roku jest stolicą diecezji toruńskiej Kościoła rzymskokatolickiego, ustanowionej przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca tego samego roku. Ingres pierwszego biskupa toruńskiego Andrzeja Wojciecha Suskiego do katedry św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela w Toruniu odbył się dnia 31 maja 1992 roku. Miasto obejmują cztery dekanaty: Toruń I, Toruń II, Toruń III i Toruń IV[305][306].

Do 1992 roku Toruń prawobrzeżny należał do diecezji chełmińskiej, a lewobrzeżny do archidiecezji gnieźnieńskiej.

Główne świątynie znajdujące się w Toruniu:

Zakony i zgromadzenia | edytuj kod

W Toruniu swoje domy zakonne mają zarówno zakony i zgromadzenia męskie (franciszkanie, jezuici, redemptoryści, michalici, paulini, somaskowie), jak i żeńskie (serafitki, Karmelitanki, nazaretanki, pasterki, elżbietanki, józefitki, michalitki, urszulanki)

Kościoły katolickie w Toruniu, których budowę rozpoczęto po roku 1975Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny, KoniuchyMatki Bożej Królowej Polski, Rubinkowo Iśw. Antoniego, Wrzosyśw. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza, Rybakiśw. Maksymiliana Kolbe, Na Skarpie


Kościół greckokatolicki | edytuj kod

Kaplica polskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Toruniu

W Toruniu znajduje się Parafia greckokatolicka obrządku bizantyjsko-ukraińskiego Z powodu braku świątyni liturgia celebrowana jest w kościele rzymskokatolickim pw. św. Maksymiliana.

Kościół prawosławny | edytuj kod

W Toruniu znajduje się jedna parafia prawosławna pw. św. Mikołaja należąca do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Kościół starokatolicki | edytuj kod

W Toruniu działalność duszpasterską prowadzi parafia polskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Kościół protestancki | edytuj kod

Od połowy XVI w. Toruń był miastem protestanckim, dziś kontynuatorką tej tradycji jest parafia ewangelicko-augsburska oraz siedem innych wyznań protestanckich. Większość toruńskich kościołów protestanckich reprezentuje nurt chrześcijaństwa ewangelicznego i należy do Toruńskiego Przymierza Protestanckiego oraz Aliansu Ewangelicznego w RP.

Zbory w Toruniu: Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Zbór Kościoła „Chrystus dla Wszystkich”, Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, Zbór Kościoła Zielonoświątkowego

Świadkowie Jehowy | edytuj kod

W Toruniu działa również 8 zborów Świadków Jehowy[307][308]: Bielawy, Bydgoskie (z grupą anglojęzyczną), Chełmińskie, Chrobrego, Na Skarpie, Podgórz, Rubinkowo (z grupą języka migowego) i Wschód, spotykając się w Salach Królestwa.

Cmentarze | edytuj kod

 Osobny artykuł: Cmentarze w Toruniu.

W Toruniu znajduje się kilkanaście cmentarzy różnych wyznań, co wiąże się z wielokulturową historią miasta. Najstarsza zachowana nekropolia na terenie Torunia to mieszczący się przy ulicy Gałczyńskiego, w pobliżu zespołu staromiejskiego, cmentarz św. Jerzego z 1811 roku (jego historia sięga XIV w.) Pochowani są tam wybitni torunianie: rajcowie miejscy, notable, naukowcy, duchowieństwo, a także zwykli mieszkańcy miasta. Od 2003 roku 1 Listopada Towarzystwo Miłośników Torunia i władze miasta organizuje kwestę, której celem jest ratowanie najbardziej zniszczonych, a cennych nagrobków tego cmentarza.

Największą toruńską nekropolią jest założony w 1973 roku Centralny Cmentarz Komunalny, mieszczący się w północnej części miasta i zajmujący powierzchnię 27, 84 ha[309][310].

Wybrane cmentarze w ToruniuCmentarz św. JerzegoLapidarium dawnego cmentarza staroluterańskiegoCmentarz GarnizonowyCmentarz Najświętszej Marii PannyCmentarz św. św. Piotra i PawłaKolumbarium na cmentarzu św. Jerzego


Toruńskie pomniki | edytuj kod

 Osobny artykuł: Pomniki w Toruniu.

Toruń prastary gród Kopernika i miasto o bogatej historii oraz dziedzictwie kulturowym, zachowuje pamięć o ważnych wydarzeniach ze swojej przeszłości oraz upamiętnia wyjątkowe postaci z nią związane, czego wyrazem są liczne pomniki, tablice i instalacje artystyczne. Najbardziej znanym i charakterystycznym jest stojący w samym centrum miasta, czyli na Rynku Staromiejskim pomnik najsłynniejszego torunianina – Mikołaja Kopernika[311].

Wybrane pomniki w ToruniuPomnik Samuela LindegoPomnik Józefa HalleraPomnik bł. Stefana Wincentego FrelichowskiegoPomnik bł. ks. Jerzego PopiełuszkiPomnik Władysława RaczkiewiczaPomnik Mikołaja Kopernika


Ponadto w Toruniu występują liczne mniejsze pomniki, rzeźby, kamienie pamiątkowe, tablice, instalacje artystyczne i inne.

Sport | edytuj kod

 Osobny artykuł: Sport w Toruniu. Adrian Miedziński, jeden z żużlowców KS Toruń Piłkarze Elany Toruń Laskarze Pomorzanina (w czerwonych strojach)

Jedną z pierwszych organizacji sportowych w Toruniu był regionalny oddział Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” założonego w 1894 roku[312].

Zawodowe kluby sportowe | edytuj kod

Obiekty sportowe | edytuj kod

Do największych obiektów sportowych na terenie Torunia należy oddana do użytku w 2014 roku hala sportowo-widowiskowa przy ulicy Bema. Wielofunkcyjny obiekt o charakterze sportowo-widowiskowym wyposażony jest w jedyną w województwie i w kraju stałą sześciotorową bieżnię lekkoatletyczną o długości 200 metrów, a także w bieżnię treningową. Ponadto w hali znajdują się: ośmiotorowa bieżnia prosta do biegów sprinterskich, rozbieżnia do skoków w dal, trójskoku, skoku o tyczce i skoku wzwyż, a także rzutnia do pchnięcia kulą. Toruńska hala jest również przystosowana do dyscyplin zespołowych, takich jak: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, hokej halowy, tenis stołowy, halowy hokej na trawie, boks, kickboxing, badminton, tenis ziemny, szermierka, gimnastyka i akrobatyka sportowa[313].

Drugim co do wielkości obiektem sportowym w mieście jest z pewnością Motoarena im. Mariana Rosego, zlokalizowana w zachodniej części Torunia. Jest najnowocześniejszym stadionem żużlowym nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Długość toru wynosi 325 metrów, a na trybunach stadionu może zasiąść ok. 15000 kibiców. Obiekt otwarty zastał w kwietniu 2009 roku. Odbywają się na nim rozgrywki ligowe toruńskich żużlowców, a także inne zawody czarnego sportu[314].

W Toruniu istnieje również kryte profesjonalne lodowisko Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego, aktualnie jedyny taki obiekt w województwie. Lodowisko powstało w 1960 roku, natomiast w 1986 roku obiekt zastał zadaszony. W latach 2004–2006 obiekt został gruntownie zmodernizowany. Służy toruńskim hokeistom oraz młodym toruńskim łyżwiarzom z MKS Axel Toruń[315].

Wybrane obiekty sportowe na terenie ToruniaHala widowiskowo-sportowaMotoarena Toruń im. Mariana RosegoLodowisko TOR-TOR im. Józefa StogowskiegoKorty tenisoweUniwersyteckie Centrum Sportowe


Miasta partnerskie | edytuj kod

 Osobny artykuł: Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia.


W latach 70. XX wieku pojawiła się nowa forma współpracy – miasta partnerskie. Obecnie Toruń ma podpisane umowy z dziesięcioma takimi miastami[316].

Tablice miast partnerskich na budynku urzędu miasta Torunia
 • Filadelfia – umowa z Toruniem od 1976 roku. Widocznym śladem jest nazwa nadwiślańskiego bulwaru – Bulwar Filadelfijski
 • Getynga – umowa z Toruniem od 1978 roku. Widocznym śladem jest tablica drogowa na Placu Teatralnym (kierująca do Getyngi), kamień graniczny Getyngi, nazwa zjazdu drogowego z mostu drogowego Józefa PiłsudskiegoŚlimak Getyński
 • Lejda – umowa z Toruniem od 1988 roku
 • Hämeenlinna – umowa z Toruniem od 1989 roku
 • Kaliningrad – umowa z Toruniem od 1995 roku
 • Čadca – umowa z Toruniem od 1996. Widocznym efektem współpracy są coroczne Dni Czadcy w Toruniu i Dni Torunia w Czadcy oraz Rondo Czadcy przy ul. Legionów w Toruniu roku
 • Swindon – umowa z Toruniem od 2003 roku
 • Łuck – umowa z Toruniem od 2008 roku
 • Novo Mesto – umowa z Toruniem od 2009 roku
 • Guilin – umowa z Toruniem od 2010 roku
 • Angers - umowa z Toruniem od 2016 roku[317]

Znani torunianie – urodzeni w Toruniu | edytuj kod

Urodzeni w ToruniuMikołaj Kopernik – najsłynniejszy torunianinTony Halik – podróżnik, dziennikarz, pisarz, operator filmowy i fotografElżbieta Zawacka – kurierka Komendy Głównej Armii KrajowejHelena Grossówna – tancerka oraz aktorka teatralna i filmowaKatarzyna Żak – aktorkaPiotr Głowacki– aktor filmowy i teatralny


Związani z Toruniem | edytuj kod

 Osobne artykuły: Medal „Thorunium”, Torunianin RokuHonorowi obywatele Torunia.

Jednostki pływające nazwane imieniem Torunia | edytuj kod

ORP Toruń wpływający do portu szczecińskiego

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Istnienie osady przedlokacyjnej na terenie zamku krzyżackiego jest potwierdzone od X w., nie wykluczone, że istniała ona już w końcu VIII w. Patrz: Historia Torunia, M. Biskup (red.), t. I, W czasach średniowiecza (do roku 1454), s. 61.
 2. a b http://www.polskawliczbach.pl/Torun, w oparciu o dane GUS.
 3. O Toruniu, Położenie Torunia (pol.). Toruński Serwis Turystyczny. [dostęp 2015-10-10].
 4. Art. 3. Ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa – Dz. U. 1998.96.603, z dnia 28 lipca 1998 r. mówi: „Siedzibą wojewody i sejmiku województwa są: 2) w województwie kujawsko-pomorskimwojewodyBydgoszcz, sejmiku województwa – Toruń,”. Ww. ustawa nie określa terminu stolica województwa kujawsko-pomorskiego jako obowiązującego, choć w potocznym rozumieniu oba miasta nazywane są „stolicami” bądź „współstolicami”, co odnotować można również w czwartym akapicie „Podział administracyjny Polski 2006” na witrynie KSNG.
 5. a b ZIT: Porozumienie podpisane (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-04-08].
 6. Historia Torunia (pol.). turystyka.torun.pl.
 7. Bogucka M.: Miasto i mieszczanin w społeczeństwie Polski nowożytnej XVI-XVIII w., Warszawa 2009
 8. Polska Encyklopedia Szlachecka, t. I, Warszawa 1935, s. 42. oraz: Respublica Thorunensis: Toruń w czasach nowożytnych.
 9. Św. Jan Chrzciciel, Patron Torunia (pol.). torun.pl.
 10. Położenie geograficzne (pol.). torun.pl.
 11. Przewodnik Torun. Warszawa: Sport i Turystyka, 1971, s. 7.
 12. O Toruniu (pol.). turystyka.torun.pl.
 13. Ukształtowanie powierzchni terenu oraz budowa geologiczna (pol.). [dostęp 2010-04-03].
 14. Krajobraz województwa kujawsko-pomorskiego. [dostęp 2010-03-10].
 15. Środowisko geograficzno-przyrodnicze (pol.). powiaty.torun.com.pl.
 16. Weatherbase: Historical Weather for Torun, Poland (ang.). [dostęp 17.12.2008].
 17. Worki czekają w gotowości. „Nowości”, s. 7, 2010-05-20. 
 18. Otwarcie przystani i terenów rekreacyjnych na Bulwarze Filadelfijskim | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2015-12-27] .
 19. Hanza Toruń, „Toruński Portal Turystyczny” [dostęp 2017-09-01]  (pol.).
 20. Szymon Spandowski „Duch dziedzica nad kuflem piwa”
 21. Bogucka Maria, Samsonowicz Henryk, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 372, ​ISBN 83-04-01701-6​.
 22. K. Mikułowski, Toruń w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku, [w:] Henryk Stroband (1548–1609) burmistrz toruński, Towarzystwo Miłośników Torunia, Toruń 2010.
 23. Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920. Warszawa: Neriton, 2004.
 24. Przewodnik Toruń. Sport i Turystyka, 1971, s. 18.
 25. Włodzimierz Jastrzębski: Terror i zbrodnia. Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939–1945. Warszawa: Interpress, 1974, s. 167–171.
 26. Przewodnik Toruń. „Sport i Turystyka”, 1971.
 27. Ponieważ Bydgoszcz jest miastem robotniczym (...) przeto słusznym było nasze założenie, że te najwyższe władze administracyjne powinny być pod stałą kontrolą mas pracujących i partii demokratycznych, a w Toruniu prawdopodobnie województwo byłoby pod naciskiem mieszczaństwa, kryjącego w sobie pozostałości reakcyjne” – słowa I sekretarza Komitetu Miejskiego PPR, Antoniego Alstera, protokół z plenum Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej w Bydgoszczy z 1.09.1945, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.
 28. Dominujemy nad Toruniem już od ponad 160 lat (pol.). turystyka.bydgoszcz.pl. [dostęp 2016-10-20].
 29. „Stracone szanse?” -"Przegląd” nr 21 z 2016 r., str. 10
 30. Toruń w latach 1966-1970. 1965.
 31. Rubinkowo. Kultowe osiedle Torunia (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2012-09-17].
 32. Kazimierz Barcikowski „U szczytów władzy” Wydawnictwo Projekt, Warszawa 1998, ​ISBN 83-87168-20-3​, str. 232
 33. Sala koncertowa na Jordankach w budowie. Program imprez też (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2014-12-01].
 34. Niedzielska M., Życie polityczne i kulturalne Torunia (1815–1914), [w:] Historia Torunia, pod red. M. Biskupa, t. 3, cz. 1, Toruń 2003, s. 363-370.
 35. Historia, www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl [dostęp 2015-12-04] .
 36. Rada Miasta Torunia (pol.). torun.pl.
 37. Prezydent Torunia (pol.). torun.pl.
 38. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe. wybory2002.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-13].
 39. Geografia wyborcza – Wybory samorządowe – Państwowa Komisja Wyborcza. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-13].
 40. Wybory Samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo kujawsko-pomorskie – – m. Toruń. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-13].
 41. „Nowości” prezentują wyniki wyborów prezydenta miasta i do Rady Miasta – Nowości – Dziennik Toruński, Toruń, Kujawy i Pomorze – aktualności, informacje, artykuły, wydarzenia.. nowosci.com.pl. [dostęp 2015-10-13].
 42. Dzielnice i osiedla Torunia na stronie Urzędu Miasta [dostęp 2015-01-05].
 43. Dzielnice i osiedla Torunia (pol.). Urząd Miast -Torunia. [dostęp 2012-02-23].
 44. Przeglądanie -TERYT (pol.). GUS. [dostęp 2011-11-18].
 45. Geoportal miasta Torunia (pol.). Urząd Miasta Torunia. [dostęp 2011-11-18].
 46. Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa (pol.).
 47. Toruń liderem gospodarki (pol.). torun.pl. [dostęp 2013-05-16].
 48. „Perspektywy” opublikowały ranking szkół wyższych w Polsce. Na którym UMK? (pol.). torunmiasto.pl. [dostęp 2014-05-21].
 49. Informacje o Toruniu (pol.). turystyka.torun.pl.
 50. Metropolia. Jakie są słabe i mocne strony Bydgoszczy i Torunia? (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2012-10-01].
 51. Toruński uniwersytet po raz kolejny uznany został za jedną z czołowych uczelni wyższych w Polsce (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2014-05-24].
 52. Województwo wyjątkowo nieatrakcyjne dla inwestorów (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2015-02-15].
 53. Toruń stolicą światła. Trwa Bella Skyway Festival 2014 (pol.). nowosci.com.pl.
 54. Festiwal „Kontakt”: od nadużyć w irlandzkich sierocińcach po wojnę na Bałkanach (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2014-05-24].
 55. Jaki był tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest?. nowosci.com.pl. [dostęp 2014-10-29].
 56. Toruń w przyroście naturalnym jest regionalnym liderem (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2013-12-16].
 57. Bank Danych Lokalnych – Strona główna (pol.). GUS. [dostęp 2011-07-21].
 58. Czy jest szansa na powiększenie Torunia o przylegające do niego tereny? (pol.). nowości.com.pl.
 59. Strona Wydziału (pol.). law.uni.torun.pl.
 60. Sądy – Urzędy – Toruń (pol.). dlastudenta.pl.
 61. Nowy budynek dla sądu (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-04-27].
 62. W Toruniu powstaje Centrum Sprawiedliwości Naprawczej (pol.). courtwatch.pl. [dostęp 2014-12-18].
 63. Strona Wydziału (pol.). law.umk.pl.
 64. Toruń chce Sądu Apelacyjnego (pol.). lex.pl. [dostęp 2008-02-26].
 65. Wyborcza.pl, torun.wyborcza.pl [dostęp 2015-12-15] .
 66. Nowe biuro posłanki Michałek czeka na mieszkańców, bydgoszcz.tvp.pl [dostęp 2015-12-18] .
 67. Jan Klawiter otworzył swoje biuro poselskie w Toruniu - Wiadomości lokalne - Polskie Radio PiK, www.radiopik.pl [dostęp 2016-04-02] .
 68. Konsulat Honorowy Republiki Słowenii w Toruniu (pol.). wiadomosci.wp.pl. [dostęp 2003-06-24].
 69. Mamy konsulat Finlandii (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-05-29].
 70. Mołdawia ma konsulat w Toruniu (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-06-24].
 71. Toruń ma już 5 konsulatów honorowych (pol.). nowości.com.pl. [dostęp 2014-06-24].
 72. Otwarcie Confucius Classroom w Toruniu | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2016-05-25] .
 73. BIP torunski (pol.). torun.pl.
 74. Jak nam płacą w Toruniu? (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2013-12-16].
 75. Bezrobocie w Kujawsko-Pomorskiem spadło, ale ciągle wysokie (pol.). onet.pl. [dostęp 2014-12-31].
 76. Stopa bezrobocia w województwie | WUP Toruń, wup.torun.pl [dostęp 2015-12-22] .
 77. Toruń liderem wykorzystania unijnych pieniędzy (pol.). samorzad.lex.pl.
 78. Toruń atrakcyjny Inwestycyjne (pol.). torun.pl. [dostęp 2012-11-28].
 79. Największe firmy w regionie. Bydgoszcz w cieniu Torunia (pol.). torun.gazeta.pl. [dostęp 2014-04-29].
 80. Ranking okresu wschodzącego słońca w regionie (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2013-12-16].
 81. Centrum gospodarcze jest w Toruniu (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2013-12-16].
 82. Diamenty odkryte w Toruniu, czyli toruńskie firmy w prestiżowym rankingu (pol.). torun.naszemiasto.pl. [dostęp 2014-05-14].
 83. Lista 500 Największych polskich firm (pol.). lista500.polityka.pl.
 84. Historia Towimor (pol.). towimor.com.pl.
 85. Dawny Polmos już się podniósł po upadku. Co planuje? Cały tekst: http://torun.wyborcza.pl/torun/1,87119,17330547,Dawny_Polmos_juz_sie_podniosl_po_upadku__Co_planuje_.html#ixzz3VcS060VU (pol.). gazeta.pl. [dostęp 2015-01-30].
 86. Historia zakładu (pol.). metron.torun.pl.
 87. Historia (pol.). kopernik.com.pl.
 88. Historia Cergii SA (pol.). www.edftorun.pl.
 89. historia (pol.). mzk-torun.pl.
 90. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU, ZAKŁAD MLECZARSKI W TORUNIU (pol.). mleczarnia.lowicz.pl.
 91. Apteka Pod Złotym Lwem (pol.). turystyka.torun.pl.
 92. Historia (pol.). pokojski.com.pl.
 93. Historia (pol.). lenkiewicz.net.
 94. Historia (pol.). mpo.torun.pl.
 95. Nasze korzenie (pol.). wodociagi.torun.com.pl.
 96. Hotel Pod Orłem (pol.). podorlemtorun.pl.
 97. Historia (pol.). torun.pl.
 98. Historia (pol.). polonia.torun.pl.
 99. O oddziale (pol.). energa-operator.pl.
 100. Podgórz (pol.). Turystyka.torun.pl.
 101. Historia firmy (pol.). piekarniabartkowscy.pl.
 102. Historia (pol.). elana.pl.
 103. Historia firmy (pol.). torseed.pl.
 104. historia (pol.). urbitor.pl.
 105. Nasze produkty (pol.). kopernik.com.pl.
 106. W tej toruńskiej fabryce produkują płatki kukurydziane Nestlé (pol.). strefabiznesu.pomorska.pl. [dostęp 2010-06-23].
 107. Nasze marki (pol.). tzmo.pl.
 108. Cyfrowy Polsat otwiera w Toruniu centrum obsługi klienta. Jest szansa na pracę nawet dla kilkuset osób, pomorska.pl [dostęp 2015-12-04] .
 109. Województwo Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Investora w Toruniu, www.coi.kujawsko-pomorskie.pl [dostęp 2015-12-04] .
 110. Zakupy w Toruniu (pol.). turystyka.torun.pl.
 111. Plaza już nie jest taka dzika (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2010-09-03].
 112. Nowa galeria Atrium Copernicus na początku 2015 r. (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-09-05].
 113. Autostrada A1 z nowym, „toruńskim” oznakowaniem. Od dziś jedziemy na Toruń Południe!. nowosci.com.pl. [dostęp 2015-10-23].
 114. Węzeł musi być rozpoznawalny (pol.). nowosci.com.pl.
 115. MZD TORUN (pol.). mzd.torun.pl.
 116. Rejon Dróg w Toruniu (pol.). gddkia.gov.pl.
 117. RDW Toruń (pol.). zdw-bydgoszcz.pl.
 118. WORD Toruń (pol.). word.torun.pl.
 119. Strona internetowa rady (pol.). k-pwrbrd.word.torun.pl.
 120. Rozkład jazdy komunikacji miejskiej | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2016-09-12] .
 121. Komunikacja miejska w Toruniu UM Toruń [dostęp 2015-01-05].
 122. Komunikacja miejska na stronie Informacji Turystycznej w Toruniu [dostęp 2015-01-05].
 123. Do Kamionek dojedziesz autobusem mzk, strona torunmiasto.pl [dostęp 2015-01-05].
 124. przewoźnika Morvi [dostęp 2015-01-05].
 125. Strona Centrum Handlowego Bielawy w Toruniu [dostęp 2015-01-05].
 126. Strona Arriva Bus Polska [dostęp 2015-01-05].
 127. Toruń chce mieć własną kolej, Kurier Kolejowy [dostęp 2015-01-05].
 128. Wywiad z prezydentem miasta Michałem Zaleskim w Gazecie Wyborczej [dostęp 2015-01-05].
 129. Postoje TAXI strona UM Toruń [dostęp 2015-01-05].
 130. kursów linii E, Gazeta Pomorska [dostęp 2015-01-05].
 131. A-linia kurs na zamiany czy plajtuje? Nowości Dziennik Toruński [dostęp 2015-01-05].
 132. Arriva zmienia adres i przenosi się z Warszawy do Torunia (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2015-06-23].
 133. Przewozy Regionalne z zyskiem, nowymi etatami i Pesą (pol.). torun.wyborcza.pl. [dostęp 2014-06-25].
 134. Toruń: majówka z Przewozami Regionalnymi (pol.). kurierkolejowy.eu. [dostęp 2012-05-15].
 135. Posterunki (pol.). kgsok.pl.
 136. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników PKP Z Siedzibą w Toruniu (pol.). krs-pobierz.pl.
 137. MIĘDZYZAKŁADOWY NADWIŚLAŃSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW (pol.). bisnode.pl.
 138. STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW KOLEI (pol.). kmd.pl.
 139. Święto Kolejarza na Kluczykach – Toruń Główny, Toruń Główny [dostęp 2015-12-15] .
 140. Bezpośrednie połączenie z Torunia na lotnisko w Gdańsku za 26 zł (pol.). www.arrivabus.pl.
 141. Dojazd z Torunia na Lotnisko Modlin (pol.). www.modlinbus.pl.
 142. Z TORUNIA AUTOBUSEM NA BYDGOSKIE LOTNISKO (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-03-27].
 143. Toruń dokłada do bydgoskiego lotniska. Słusznie? (pol.). rynekinfrastruktury.pl. [dostęp 2014-10-20].
 144. Lądowisko dla helikopterów (pol.). torun.pl. [dostęp 2002-05-07].
 145. Przygotowania do rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wchodzą w decydującą fazę (pol.). nowosci.com.pl.
 146. Leśne Bazy Lotnicze (LBL) (pol.). www.torun.lasy.gov.pl.
 147. Raj dla kajakarzy (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-05-12].
 148. Ścieszki rowerowe (pol.). torun.pl.
 149. Przybywa tras dla rowerów | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2015-12-15] .
 150. Pierwszy w Toruniu zadaszony parking rowerowy jest niemal gotowy. Brakuje mu tylko... dachu (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2015-01-12].
 151. gazeta.pl: Darmowe stacje naprawy rowerów w trzech miejscach (pol.). [dostęp 2015-05-05].
 152. Toruński Rower Miejski się rozpędza – 25 stacji (pol.). torun.gazeta.pl. [dostęp 2015-01-29].
 153. Toruń odwiedza coraz więcej turystów - Wiadomości lokalne - Polskie Radio PiK, www.radiopik.pl [dostęp 2016-11-26] .
 154. Polska Agencja PrasowaP.A.P. SA Polska Agencja PrasowaP.A.P., Coraz więcej gości. Ponad 2 miliony turystów odwiedziły Toruń w 2015 roku, Kurier PAP Wiadomości Centrum Prasowego [dostęp 2016-11-26] .
 155. 2 miliony turystów w Toruniu! To prawdziwy rekord!, ddtorun.pl .data dostępu?
 156. http://www.turystyka.torun.pl
 157. Turystyka Torun - NaszeMiasto.pl, torun.naszemiasto.pl [dostęp 2016-11-26]  (pol.).
 158. Pan Koracz - 3sekundy(at)gmail.com, Toruń atrakcje i zabytki Starego Miasta czyli przewodnik po Toruniu, torun.tucoo.pl [dostęp 2016-11-26] .
 159. Kopernik też by zwiedzał, czyli Toruń miastem turystów | ChilliToruń, www.chillitorun.pl [dostęp 2016-11-26] .
 160. Atrakcje województwa kujawsko-pomorskiego, turystyka.torun.pl [dostęp 2015-01-08].
 161. a b MarekM. Weckwerth MarekM., Zagraniczni turyści chętnie odwiedzają nas w wakacje. Najwięcej jest Niemców, „pomorska.pl” [dostęp 2016-11-26] .
 162. Ilu turystów w Toruniu?, www.torun.pl [dostęp 2016-11-26] .
 163. Wyborcza.pl, trojmiasto.wyborcza.pl [dostęp 2016-11-26] .
 164. RenataR. Mitsui RenataR., Turystyka z Japonii do Polski nabiera rozmachu, www.polonia-jp.jp [dostęp 2016-11-26] .
 165. a b Kujawsko-Pomorskie odwiedzają głównie Niemcy, wiadomosci.onet.pl [dostęp 2016-11-26] .
 166. Walory turystyczne Torunia, turystyka.torun.pl [dostęp 2015-10-10].
 167. a b Monitoring ruchu turytycznego Turystyka Toruń 2013, Urząd Miasta Torunia [dostęp 2015-01-08].
 168. Systematycznie wzrasta liczba turystów w Toruniu, Money.pl [dostęp 2015-01-08].
 169. 1,7 miliona gości przyjął w zeszłym roku Toruń. Turyści zostawili u nas blisko pół miliarda złotych, Nowości Dziennik Toruński [dostęp 2015-01-08].
 170. Więcej turystów w stolicach regionu. Wydali 0,5 mld zł. Nowości Dziennik Toruński [dostęp 2015-01-08].
 171. Badanie Ruchu Turystycznego. Turystyczny Toruń 2015 [dostęp 2016-05-16].
 172. Turyści wybierają Toruń | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2016-11-26] .
 173. ArturA. Olewiński ArturA., Rekordowe dwa miliony gości w Toruniu! Przyjezdni liczniejsi, ale i biedniejsi, „nowosci.com.pl” [dostęp 2016-11-26] .
 174. Ewidencja skategoryzowanych obiektów hotelarskich wg stanu na 26 listopada 2014 [dostęp 2015-01-08].
 175. Turyści wybierają Toruń - TTG Dziennik Turystyczny, „TTG Dziennik Turystyczny”, 18 maja 2016 [dostęp 2016-11-26]  (pol.).
 176. Informacja Turystyczna w Toruniu, zakładka noclegi [dostęp 2015-01-08].
 177. 2 miliony turystów [dostęp 2016-11-26] .
 178. http://www.turystyka.torun.pl/upload/file/GUSturystyka_w_2015.pdf Turystyka w Polsce 2015, Główny Urząd Statystyczny
 179. Miejscy Konserwatorzy (pol.). torun.wkz.gov.pl.
 180. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków (pol.). torun.wkz.gov.pl.
 181. Zabytki (pol.). torun.pl.
 182. Zabytki Torunia (pol.). turystyka.torun.pl.
 183. Mury obronne (pol.). torun.pl.
 184. Bramy i baszty (pol.). torun.pl.
 185. SPICHRZE (pol.). turystyka.torun.pl.
 186. Twierdza Toruń (pol.). torun.pl.
 187. SzymonS. Spandowski SzymonS., Najwyższe i najniższe miejsca w Toruniu, „nowosci.com.pl” [dostęp 2017-01-09] .
 188. Kolejowa wieża ciśnień.
 189. SkyscraperCity.
 190. Sala Koncertowa na Jordankach.
 191. Sala na Jordankach otwarta! | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2016-01-10] .
 192. Uchwała Rady Miasta Toruń nr 1049/2006 z dnia 13 lipca 2006 r.
 193. European Commission – Culture.
 194. Europejska Stolica Kultury 2016 – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 195. Informacja prasowa, Treść dokumentu.
 196. Statut instytucji TORUŃ 2016 określa załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia nr 304/08 z dnia 15 maja 2008 r.
 197. Rekordowa frekwencja na Skywayu, Nowości Dziennik Toruński [dostęp 2015-01-05].
 198. Strona Toruńskiej Agendy Kulturalnej [dostęp 2015-01-05].
 199. Wydarzenia organizowane przez TAK [dostęp 2015-01-05].
 200. Strona Teatru Zaczarowany Świat.
 201. a b Teatry w Toruniu.
 202. Strona Teatru Muzycznego.
 203. Wywiad z dyrektorką Teatru.
 204. Znika Kinoteatr Grunwald – RMF FM.
 205. Kino Orzeł w serwisie tubyłokino.pl.
 206. Co po Naszym Kinie?, Nowości – Dziennik Toruński.
 207. Nowe kino w toruńskim Dworze Artusa już ruszyło (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2014-05-05].
 208. Rusza darmowe letnie kino w Teatrze Muzycznym (pol.). torun.wyborcza.pl. [dostęp 2015-07-08].
 209. KINO NA JORDANKACH (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-10-21].
 210. Strona Muzeum Okręgowego – Historia.
 211. W Toruniu otwarto muzeum piernika (pol.). onet.pl. [dostęp 2015=06-20].
 212. Muzeum Sportu Żużlowego | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2017-06-27]  (pol.).
 213. SzymonS. Spandowski SzymonS., Toruń. Muzeum Twierdzy Toruń ma powstać w forcie obok dworca autobusowego, „nowosci.com.pl” [dostęp 2017-01-05] .
 214. http://www.nowosci.com.pl/aktualnosci/a/fort-swietego-jakuba-baza-general-zo,11951810/
 215. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy [dostęp 2015-12-04]  (pol.).
 216. Centra Kultury w Toruniu.
 217. Od wrześnią w Toruniu ruszą filie Domu Harcerza (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2015-05-29].
 218. Rekord w planetarium (pol.). torun.pl. [dostęp 2015-01-13].
 219. Oddziały Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (pol.). ptma.pl.
 220. http://www.torun.pl/pl/node/3414%7C Orkiestry i chóry w Toruniu.
 221. Kluby w Toruniu (pol.). www.partylover.pl.
 222. a b Galerie w Toruniu.
 223. Strona GiOPTD.
 224. W Toruniu powstała nowa galeria. Nazywa się Miłość (pol.). torun.wyborcza.pl. [dostęp 2014-09-26].
 225. strona oddziału.
 226. strona oddziału.
 227. strona oddziału.
 228. strona oddziału.
 229. Kuratorium Oświaty [dostęp 2015-01-04].
 230. Szkoły podstawowe w Toruniu, strona urzędu miasta [dostęp 2015-01-04].
 231. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy [dostęp 2015-01-04].
 232. Liceum Akademickie czwarte w Polsce. Wysoko, ale... (pol.). torun.gazeta.pl. [dostęp 2015-01-14].
 233. Liceum Akademickie w czołówce. torun.pl. [dostęp 2015-01-14].
 234. Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych (pol.). psept.pl.
 235. Szkoła Muzyczna Toruń (pol.). ysmt.art.pl.
 236. Zespół Szkół Muzycznych (pol.). zsm.torun.pl.
 237. Szkoły specjalne (pol.). uran.um.torun.pl. [dostęp 2015-01-28].
 238. strona ośrodka w Toruniu (pol.). k-poa.torun.pl.
 239. Kuratorium Oświaty (pol.). kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl.
 240. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Toruniu (pol.). ppp.torun.pl.
 241. Toruńskie Stowarzyszenie Oświatowe (pol.). bazy.ngo.pl.
 242. Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (pol.). kpcen-torun.edu.pl.
 243. [założona w 1945, kształci ponad 30 tys., najwięcej w regionie, najlepsza wg rankingów np. Perspektywy, wg którego jest 5 uniwersytetem w kraju].
 244. Szkolnictwo wyższe i działalność badawczo-rozwojowa w województwie, Kujawsko-pomorskie Centrum Obsługi Inwestora w Toruniu [dostęp 2015-01-10].
 245. O Towarzystwie Naukowym w Toruniu [dostęp 2015-01-10].
 246. Doktoranci w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy [dostęp 2015-01-10].
 247. [według rankingów: „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”, „Polityka”, „Home & Market”, Medal Europejski Business Centre Club].
 248. Pracownia słownika polszczyzny XVI wieku. Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie [dostęp 2015-01-10].
 249. Strona Instytutu Matematycznego PAN [dostęp 2015-01-10].
 250. Strona zakładu [dostęp 2015-01-10].
 251. Strona zakładu [dostęp 2015-01-10].
 252. Strona zakładu [dostęp 2015-01-10].
 253. O Książnicy Kopernikańskiej [dostęp 2015-01-04.
 254. Dawne biblioteki toruńskie Toruński Serwis Turystyczny [dostęp 2015-01-04].
 255. O bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
 256. Biblioteczny egzemplarz obowiązkowy w Toruniu [dostęp 2015-02-19].
 257. Historia Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na domowej stronie internetowej [dostęp 2015-01-04].
 258. Strona internetowa CSAiU – Biblioteka [dostęp 2015-01-04].
 259. strona Biblioteki Diecezjalnej w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
 260. Strona biblioteki WSKSiM [dostęp 2015-01-04].
 261. Strona WSB w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
 262. Strona Muzeum Okręgowego w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
 263. strona Muzeum Etnograficznego [dostęp 2015-01-04].
 264. Strona oddziału biblioteki lekarskiej w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
 265. Strona WSHF [dostęp 2015-01-04].
 266. Strona NKJO w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
 267. blog Czytelni imienia Sömmerringów CSW w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
 268. Historia Instytutu Historii i Archiwistyki UMK [dostęp 2015-01-04].
 269. poświęcona obchodom jubileuszu kształcenia archiwistów na UMK [dostęp 2015-01-04].
 270. roku jubileuszu – dokąd zmierza toruńska archiwistyka? Głos Uczelni.
 271. Uczelnie w Polsce kształcące archiwistów. Strona NDAP [dostęp 2015-01-04].
 272. Strona internetowa AP w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
 273. Charakterystyka Archiwum na stronie NDAP [dostęp 2015-01-04].
 274. Zarys historyczny Archiwum Wojskowego w Toruniu [dostęp 2015-01-04].
 275. archiwum UMK [dostęp 2015-01-04].
 276. Historia archiwum na stronie internetowej [dostęp 2015-01-04].
 277. Strona internetowa Fundacji, zakładka zbiory [dostęp 2015-01-04].
 278. Jak powstawał campus UMK (pol.). gazeta.pl. [dostęp 2012-08-08].
 279. Strona Uniwersytetu (pol.). umk.pl.
 280. Oddziały lokalne – Toruń (pol.). tvnfakty.pl.
 281. TVN24 oszczędza. W Toruniu zamiast oddziału będzie biuro korespondenta (pol.). wirtualnemedia.pl. [dostęp 2012-11-30].
 282. Redakcja Toruńska TVP S.A [dostęp 2015-01-09].
 283. Historia Radia w Toruniu [dostęp 2015-01-09].
 284. O nas – Polskie Radio PiK [dostęp 2015-01-09].
 285. Paweł Balinowski reporterem RMF fm w Toruniu [dostęp 2015-01-09].
 286. Ludzie RMF FM – Paweł Balinowski [dostęp 2015-01-09].
 287. Koniec testowej emisji DAB+. Od 1 maja 2015 poszerzenie zasięgu (pol.). radiopik.pl. [dostęp 2015-04-22].
 288. Strona KPOIL w Toruniu [dostęp 2015-01-09].
 289. Informacje na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych [dostęp 2015-01-09].
 290. Nowa siedziba weterynarzy [dostęp 2015-01-09].
 291. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (pol.). mapa.targeo.pl.
 292. Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Toruniu (pol.). torun.psse.gov.pl.
 293. o Szpitalu.
 294. W Toruniu powstał Bank Mleka Kobiecego (pol.). onet.pl. [dostęp 2013-05-28].
 295. Bank szpiku w Toruniu zacznie działać za rok (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2014-10-29].
 296. 3xw.pl, Cito Care, www.citomed.pl [dostęp 2017-02-04]  (pol.).
 297. Strona urzędu miasta (pol.). torun.pl.
 298. W Dobrzejewicach powstanie komisariat. Trwa przetarg na projekt (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2014-10-25].
 299. STRAŻ MIEJSKA DLA SZKÓŁ (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-08-25].
 300. Pod Toruniem ma powstać nowoczesne centrum szkolenia straży pożarnej (pol.). nowosci.com.pl. [dostęp 2015-01-15].
 301. jednostki wojskowe (pol.). jednostki-wojskowe.pl.
 302. „Szkoła duchów”, jedyna taka w Polsce. Tu uczą się przyszli strzelcy wyborowi (pol.). innpoland.pl.
 303. Wojskoznawstwo na UMK w Toruniu (pol.). uczelnie.info.pl.
 304. Wojskowi geografowie mają patrona | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2016-09-15] .
 305. Ks. bp Andrzej Suski (pol.). torun.pl. [dostęp 2009].
 306. Ksiądz biskup Andrzej Wojciech Suski (pol.). umk.pl. [dostęp 2013-08-11].
 307. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2017-01-15] .
 308. gazeta olsztyńska.pl.
 309. Torunskie cmentarze (pol.). torun.pl.
 310. Kwesta na cmentarzu św. Jerzego (pol.). torun.pl. [dostęp 2014-10-27].
 311. Toruński Serwis Turystyczny (pol.). turystyka.torun.pl.
 312. Praca Zbiorowa, „40 lat Sokoła w Toruniu 1894-1934”, Towarzystwo Gimnastyczne w Toruniu, Toruń 1934.
 313. Hala sportowo-widowiskowa (pol.). torun.pl.
 314. Informacja o stadionie (pol.). speedway.torun.pl.
 315. Tor-Tor zmodernizowany (pol.). torun.pl. [dostęp 2006-09-06].
 316. Miasta bliźniacze Torunia (pol.). torun.pl. [dostęp 2013-04-07].
 317. Siostrzane miasta Angers i Toruń | www.torun.pl, www.torun.pl [dostęp 2016-11-14] .

Linki zewnętrzne | edytuj kod


Kategoria:Miasta w województwie kujawsko-pomorskim Kategoria:Miasta wojewódzkie Kategoria:Miasta na prawach powiatu Kategoria:Ziemia chełmińska Kategoria:Miasta posiadające prawo wyboru władców I Rzeczypospolitej Kategoria:Miasta wojewódzkie II Rzeczypospolitej Kategoria:Miejsca obrad polskich sejmów

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Pko/brudnopis/Toruń/archiwalny" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy