Wikipedysta:Prymonek/brudnopis III


Wikipedysta:Prymonek/brudnopis III w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Prymonek Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Strefa działań wojennych

  • potocznie: terytorium stron konfliktu zbrojnego, które znajduje się lub może się znaleźć w zasięgu oddziaływania militarnego (m.in. środków rażenia)[1]
  • w polskim systemie prawnym: ogłoszone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw zagranicznych terytorium państwa lub strefa działania kontyngentu wojskowego, na terenie których za służbę żołnierzom i pracownikom wojska przysługuje dodatek wojenny[2].

Spis treści

Strefa działań wojennych w polskim systemie prawnym | edytuj kod

AfganistanRep. SrodkowoafrykańskaIrak Strefy działań wojennych (stan na 1 września 2020)

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku sytuacja międzynarodowa uległa zmianom i wiele regionów świata uległo destabilizacji (m.in. Bałkany). W odpowiedzi na nowe konflikty Organizacja Narodów Zjednoczonych powołała szereg nowych misji pokojowych, w które zaangażowała się Rzeczpospolita Polska. W odróżnieniu od operacji z poprzednich dekad polskie kontyngenty wojskowe stacjonowały na terenie państw w których nadal trwały konflikty zbrojne.

W 1992 wprowadzony został dodatek wojenny. Przysługuje on żołnierzom kontyngentu wojskowego (misji specjalnej) pełniącym służbę w trakcie obowiązywania strefy działań wojennych. Dni rozpoczęcia i zakończenia działań wojennych ogłasza Minister Spraw Zagranicznych w formie obwieszczenia.

Do 2016 kwestię strefy działań wojennych regulowały następujące akty prawne:

  • 17.04.1992 – 24.02.1996: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych (Dz.U. z 1992 r. nr 34, poz. 147)
  • 21.12.2000 – 01.07.2004: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz.U. z 2000 r. nr 115, poz. 1198)
  • 01.07.2004 – 02.02.2016: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz.U. z 1999 r. nr 110, poz. 1257)

Najważniejsze obwiązujące akty prawne regulujące dodatek wojenny i strefy działań wojennych (stan na 1 kwietnia 2020):

Strefy działań wojennych | edytuj kod

Stan na 1 września 2020.

Uwagi | edytuj kod

  1. Sytuacja niejasna: w Internetowym Systemie Aktów Prawnych obwieszczenie nie ma statusu nieobowiązującego, mimo, że podstawa prawna obwieszczenia, czyli Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz.U. z 1999 r. nr 110, poz. 1257) zostało uchylone 2 lutego 2016, a Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej (M.P. z 2009 r. nr 7, poz. 68) wygasło 1 czerwca 2009
  2. Sytuacja niejasna: w Internetowym Systemie Aktów Prawnych obwieszczenie nie ma statusu nieobowiązującego, mimo, że podstawa prawna obwieszczenia, czyli Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz.U. z 1999 r. nr 110, poz. 1257) zostało uchylone 2 lutego 2016, a Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej (M.P. z 2009 r. nr 77, poz. 954) wygasło 1 stycznia 2010
  3. Sytuacja niejasna: nie istniał wskazany w obwieszczeniu "Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu", w tym czasie obowiązywało Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do wzmocnienia sił Republiki Francuskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (M.P. z 2014 r. poz. 104)

Przypisy | edytuj kod

  1. Odpowiedź Ministra Obrony Narodowej Janusza Onyszkiewicza z 2 dnia 38 posiedzenia I kadencji Sejmu, 19 lutego 1993 [dostęp 2020-04-01]  (pol.).
  2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. z 1998 r. nr 162, poz. 1117)

Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Prymonek/brudnopis III" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy