Wikipedysta:Sebek Adamowicz/O uprawnieniach


Wikipedysta:Sebek Adamowicz/O uprawnieniach w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Sebek Adamowicz Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spis treści

Przenoszenie uprawnień | edytuj kod

Nie można przenieść uprawnień z jednego konta na drugie. To samo dotyczy przenoszenia między projektami WMF. W razie zmiany nazwy użytkownika uprawnienia ze starego konta przechodzą na nowe. Nie ma potrzeby ubiegania się ponownie o uprawnienia po zmianie nazwy.

Utrata uprawnień | edytuj kod

Utrata uprawnień następuje w razie:

 • rezygnacji użytkownika[17]
 • pozbawienia przez dokonanie czynności samego użytkownika[18]
 • pozbawienia w razie niewykonywania przez rok[19]
 • pozbawienia w razie rażąco niewłaściwego wykonywania (np. bezpodstawnego blokowania albo przeglądania wandalizmów)
 • śmierci użytkownika (o ile będzie o tym powzięta wiadomość)
 • wydania takiego werdyktu przez KA
 • niepodanie adresu e-mail w Preferencjach przez administratora.

Błąd przekroczenia uprawnień | edytuj kod

Jeśli użytkownik nie ma danych uprawnień, funkcja z nimi związana jest niedostępna. Jeśli spróbuje dostać się na stronę zastrzeżoną osobom z UR lub UA, a także AZU przez wpisanie adresu, otrzyma komunikat błędu. Tak się dzieje w razie próby dostania się na listę jeszcze nieprzejrzanych stron, zabezpieczenia lub usunięcia, jak również przeniesienia strony bez posiadania upoważnienia. Użytkownik nieposiadający UA nie może też zablokować sam siebie. Komunikat błędu nie pojawi się jednak przy próbie wejścia na stronę edycji uprawnień użytkownika. Służy ona także do sprawdzania uprawnień przez każdego zainteresowanego i nie wymaga się do tego nawet logowania.

Proponowane uprawnienia | edytuj kod

Proponowano kilka uprawnień w Wikipedii, których jednak nie mamy. Było tak z weryfikatorami, ale nie osiągnięto w tej sprawie konsensusu. Ponadto pojawiła się propozycja uprawnień dla członków KA, ale głosowanie w tej sprawie anulowano. Wreszcie wysunięto kilkukrotnie propozycję uprawnień pośrednich między UR a UA, ale Społeczność nie była co do tego zgodna.

Przypisy | edytuj kod

 1. W Wikipedii i innych projektach WMF nie przewiduje się aktywacji konta.
 2. Zobacz jednak zasady dot. dodatkowych kont.
 3. Używa się określeń user, użytkownik, wikipedysta.
 4. Nie przewiduje się możliwości usunięcia konta.
 5. Może czasowo odebrać filtr nadużyć. Wg mnie raczej jest to techniczne zawieszenie uprawnień. Uprawnień pozbawia człowiek.
 6. Uprawnienia istnieją od 2008 r.
 7. Kandydatem co do zasady redaktor, chociaż procedura tego wprost nie wymaga. Pozbawienie UR z innych przyczyn niż rezygnacja IMO skutkuje niemożnością kandydowania.
 8. a b c d e Pozbawienie uprawnień następuje przez stewarda. Pozbawienie uprawnień następuje także w razie nieaktywności.
 9. a b Kandydatem tylko administrator.
 10. Bot technicznie ma część UR, może wyjątkowo uzyskać UA.
 11. Administrator może sam sobie nadać te uprawnienia.
 12. Ponadto blokuje się boty bez flagi.
 13. a b Administrator sam może sobie przyznać uprawnienie.
 14. Każdy może, a nawet powinien odebrać sobie te uprawnienia, gdy nie są mu już potrzebne.
 15. Wnioskodawca musi mieć UA.
 16. Można użyć określenia operator FN.
 17. W przypadku bota rezygnacji z jego używania.
 18. Dotyczy UR, ale tylko przy posiadaniu UA i użytkownika o ukrytej aktywności (tzw. pseudobota), nawet gdy nie posiada UA.
 19. Co do UR i UAP Społeczność tego nie przyjęła.
Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Sebek Adamowicz/O uprawnieniach" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy