Wikipedysta:Szzczupak/brudnopis


Wikipedysta:Szzczupak/brudnopis w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Szzczupak Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Schemat interferometru Fizeau

Interferometr Fizeau jest to interferometr Interferometr dwuwiązkowy, wspólnej drogi, z podziałem amplitudy. Najczęsciej jest używany do pomiaru kształtu powierzchni bądź jednorodności materiału. Jego działanie polega na interferencji dwóch fal odbitych od powierzchni referencyjnej oraz od powierzchni badanej. W zależności od różnicy dróg optycznych między promieniami otrzymujemy prążki interferencyjne.

Sposób działania | edytuj kod

Światło z quasi-monochromatycznego źródła, najczęściej lasera, przechodzi przez przesłonę otworkową i pada na kolimator, który zapewnia równoległość promieni w układzie pomiarowym. Następnie ulega odbiciu od powierzchni i wraca tą samą drogą, odbijając się od płytki światłodzielącej i tworzy obraz interferencji odbitych fal.

Fale odbijają się od każdej powierzchni na którą trafią, dlatego wzorzec zazwyczaj jest delikatnym klinem, aby odbijające się od niego światło nie zakłócało pomiaru. W przypadku pomiaru kształtu powierzchni obserwatora interesuje interferencja fali odbitej od dolnej powierzchni wzorca, będącej powierzchnią referencyjną, z falą odbitą od badanej powierzchni. Obserwator obserwuje prążki interferencyjne będące wynikiem różnicy dróg optycznych wynikających z kształtu powierzchni badanej. obserwowane prążki odpowiadają poziomicom, czyli w przypadku wypukłości lub wklęsłości obserwuje się prążki kołowe, zaś w przypadku pochylenia powierzchni prążki równoległe.

Wysokość H badanego defektu możemy wyliczyć ze wzoru:
h = λ S 2 {\displaystyle h={\frac {\lambda S}{2}}}
gdzie:

  • λ – długość fali
  • S – ilość prążków


Interferometr Fizeau pozwala również zmierzyć nieliniowe zmiany współczynnika załamania w szklanej płytce. Można to wykonać rejestrując 3 obrazy prążkowe – interferencji każdej z powierzchni z powierzchnią wzorca oraz jeden dla promienia odbitego od dolnej powierzchni po przejściu przez płytkę. Analiza tych trzech obrazów pozwala nam na wyznaczenie niejednorodności współczynnika załamania.

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Szzczupak/brudnopis" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy