Wikipedysta:Trxmaster/brudnopis


Wikipedysta:Trxmaster/brudnopis w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lech Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, od 2005 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992–1995, minister sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000–2001, prezydent Warszawy w latach 2002–2005, współzałożyciel partii Prawo i Sprawiedliwość i jej pierwszy prezes, senator I kadencji oraz poseł na Sejm I i IV kadencji.

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UKSW (urlopowany), były profesor nadzwyczajny UG, specjalista w zakresie prawa pracy.

Spis treści

Dzieciństwo | edytuj kod

Lech Kaczyński urodził się w Warszawie na Żoliborzu. Ojciec, Rajmund Kaczyński (1922–2005), z zawodu inżynier, był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem powstania warszawskiego. Matka, Jadwiga z domu Jasiewicz (ur. 1926), z wykształcenia jest filologiem polskim, zawodowo związana z IBL PAN). Przez matkę jest potomkiem rodów szlacheckich z XVI wieku: Olszowskich, Biskupskich i Kurozwęckich[1].

Jego bratem bliźniakiem jest Jarosław Kaczyński. W 1962 razem z nim zagrali role Jacka (Lech Kaczyński) i Placka (Jarosław Kaczyński) w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego O dwóch takich, co ukradli księżyc w reżyserii Jana Batorego[2].

Wykształcenie | edytuj kod

Uczęszczał do XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie, ukończył XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego na Bielanach (1967). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studiował w latach 1967–1971). W latach 1971–1997 był pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Pracą pt. Zakres swobody stron w zakresie kształtowania treści stosunku pracy w 1979 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Gdańskim[3]. W 1990 uzyskał stopień doktora habilitowanego rozprawą pt. Renta socjalna[4]. Był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego (1996–1999), a od 1999 zajmuje takie stanowisko na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (urlopowany).

Działalność polityczna | edytuj kod

Opozycja demokratyczna | edytuj kod

W 1971 przeniósł się do Gdańska. Jesienią 1977 za pośrednictwem brata, Jarosława, nawiązał współpracę z kierowanym przez Zbigniewa Romaszewskiego Biurem Interwencji Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Prowadził szkolenia z zakresu prawa pracy dla robotników. Od 1978 działał w Wolnych Związkach Zawodowych. W latach 1978–1980 wraz z Joanną i Andrzejem Gwiazdami prowadził dla robotników wykłady z prawa pracy i historii PRL. Pisywał w niezależnym "Robotniku Wybrzeża" oraz kolportował wśród robotników pisma "Robotnik" i Biuletyn Informacyjny KSS "KOR". W sierpniu 1980 był doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Jako prawnik był autorem części zapisów porozumień sierpniowych. Był szefem Biura Interwencyjnego, kierownikiem Biura Analiz Bieżących MKS.

W 1981 został delegatem gdańskiego NSZZ "Solidarność" na I Zjazd Krajowy Delegatów związku, wybrano go członkiem komisji programowej. Przewodniczył zespołowi do spraw uregulowania stosunków z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą.

W czasie stanu wojennego był internowany w Strzebielinku od grudnia 1981 do października 1982. Od 1983 brał udział w posiedzeniach Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej oraz w pracach tajnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". Od stycznia 1986 był członkiem TKK, a w latach 1987–1989 sekretarzem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność". Od 1985 wchodził w skład regionalnej Rady Pomocy Więźniom Politycznym w Gdańsku.

W drugiej połowie lat 80. był bliskim współpracownikiem Lecha Wałęsy, lidera "Solidarności" i późniejszego prezydenta Polski. 16 września 1988 brał udział w rozmowach "Solidarności" z przedstawicielami władz w Magdalence pod Warszawą. Od grudnia tego roku należał do Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.

Od lutego do kwietnia 1989 brał udział w obradach tzw. podstolików powstałych w związku z rozmowami Okrągłego Stołu (gdzie zasiadał w zespole do spraw pluralizmu związkowego). Od kwietnia 1989 wchodził w skład Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność".

Działalność polityczna w latach 90. | edytuj kod

W maju 1990 został wybrany pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" (kierował praktycznie związkiem w czasie kampanii prezydenckiej Lecha Wałęsy i po jego wyborze na stanowisko prezydenta RP). Zrezygnował z funkcji po przegranej walce z Marianem Krzaklewskim o stanowisko przewodniczącego "Solidarności" w lutym 1991.

Był senatorem I kadencji (1989–1991) i członkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Następnie sprawował mandat posła na Sejm I kadencji (1991–1993) z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum (nie będąc formalnie członkiem PC).

Od 12 marca 1991 do 31 października 1991 zajmował stanowisko ministra stanu do spraw bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy nadzorującego pracę Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Z pracy w Kancelarii odszedł po konflikcie z Lechem Wałęsą i szefem jego gabinetu Mieczysławem Wachowskim.

14 lutego 1992 został wybrany przez Sejm na Prezesa Najwyższej Izby Kontroli[5]. Sześcioletniej kadencji nie ukończył, gdyż w 1995 uchwałami Sejmu (z 26 maja) i Senatu (z 8 czerwca) został odwołany z tego urzędu.

Był kandydatem na urząd Prezydenta Polski w wyborach w 1995. Zrezygnował jeszcze przed pierwszą turą 30 października, zgłaszając gotowość poparcia każdego, kto – jego zdaniem – miał szansę pokonać Lecha Wałęsę (wymienił wówczas Hannę Gronkiewicz-Waltz, Jana Olszewskiego, a także Jacka Kuronia).

Minister Sprawiedliwości | edytuj kod

14 czerwca 2000 został powołany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na stanowisko ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka zastępując Hannę Suchocką. Jako Prokurator Generalny wydał w 2000 m.in. wytyczne dla prokuratorów, aby w większości spraw występowali do sądów o zastosowanie tymczasowego aresztowania dla podejrzanych. Późniejsze masowe stosowanie tymczasowego aresztowania skutkowało w grudniu 2007 tzw. sygnalizacją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, kwestionującą zbyt częste, nieuzasadnione nakładanie i przedłużanie aresztu przez polskie sądy[6].

Prawo i Sprawiedliwość | edytuj kod

W 2001 stanął na czele Prawa i Sprawiedliwości, nowej (współtworzonej z bratem) partii prawicowej, powstałej na bazie dawnego Porozumienia Centrum, jego współpracowników z NIK i MS oraz niektórych secesjonistów z Akcji Wyborczej Solidarność. W tym samym roku uzyskał mandat posła na Sejm IV kadencji w okręgu gdańskim.

Wiosną 2002 doprowadził do zjednoczenia Prawa i Sprawiedliwości z partią Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Przymierzem Prawicy. Był prezesem PiS w latach 2001–2003 (następnie do 2006 pełnił funkcję prezesa honorowego). Wystąpił z partii podczas II Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, który miał miejsce 3 czerwca 2006 w związku z objęciem urzędu prezydenta.

Prezydent Warszawy | edytuj kod

Od 18 listopada 2002 do 22 grudnia 2005 zajmował stanowisko prezydenta miasta stołecznego Warszawy, wybranego w pierwszych wyborach bezpośrednich w dniach 27 października i 10 listopada 2002 z ramienia PiS. W pierwszej turze otrzymał 49,58% głosów, w drugiej zaś pokonał kandydata koalicji SLD-UP Marka Balickiego, uzyskując 70,54% głosów. Złożył mandat na sesji rady miasta 22 grudnia 2005 w przeddzień objęcia urzędu Prezydenta RP. Dopiero 8 lutego 2006 uchwałą zdominowanej przez PiS rady miasta stwierdzono jego wygaśnięcie.

Podczas jego kadencji obchodzono 60. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Przy tej okazji prezydent otworzył w lipcu 2004 Muzeum Powstania Warszawskiego. Za jego prezydentury powstały także wydziały obsługi mieszkańców.

W 2004 i 2005 zabronił przejścia Paradzie Równości ulicami Warszawy, co wywołało kontrowersje związane ze zgodnością tego postanowienia z Konstytucją RP oraz zarzuty homofobii. Początkowo tłumaczył odmowę obroną publicznej moralności, później zaś brakami formalnymi oraz tym, iż tego samego dnia w Warszawie odbywa się uroczyste odsłonięcie pomnika Stefana Roweckiego. Tydzień później wydał zezwolenie na organizowaną przez Młodzież Wszechpolską Paradę Normalności. 18 stycznia 2006 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis prawa o ruchu drogowym, na który prezydent stolicy powołał się, zabraniając demonstracji, jest niezgodny z Konstytucją w takim zakresie, w jakim narusza on wolność do zgromadzeń[7]. 3 maja 2007 Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok, uznając że decyzja władz miasta była sprzeczna z punktami 11., 13. i 14. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Poza tym krytykowano zastój w inwestycjach, brak planów zagospodarowania przestrzennego czy unieważnianie kolejnych przetargów. Nie uruchomiono zapowiadanych budowy Mostu Północnego czy odbudowy Pałacu Saskiego.

Sam Lech Kaczyński za jedno z najważniejszych osiągnięć swojej prezydentury uznawał rozbicie tzw. układu warszawskiego, czyli istniejącej rzekomo sieci nieformalnych powiązań rządzącej miastem koalicji Platformy Obywatelskiej (wcześniej Unii Wolności) i Sojuszu Lewicy Demokratycznej z lokalnymi biznesmenami, w ramach której miało dochodzić do ustawianych przetargów. Jako symbol "układu warszawskiego" kreowano byłego prezydenta Warszawy Pawła Piskorskiego. Na tle walki Kaczyńskiego z domniemanym układem doszło do ostrego konfliktu między lokalnymi strukturami Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Jednocześnie po wyrzuceniu z klubu PO w radzie miasta Warszawy osób kojarzonych z "układem warszawskim" i założeniu przez nich Samorządowego Klubu Radnych Miasta Warszawy klub ten stał się nieformalnym koalicjantem PiS w radzie (bez jego poparcia nie byłoby możliwe np. zatwierdzanie absolutorium dla prezydenta).

Wybory prezydenckie w 2005 | edytuj kod

 Osobny artykuł: Wybory prezydenckie w Polsce w 2005 roku#Kampania przedwyborcza Lecha Kaczyńskiego.

19 marca 2005[8] jako pierwszy ogłosił swój zamiar wystartowania w wyborach prezydenckich z ramienia PiS, stając się liderem sondaży. Dynamiczna kampania dała mu początkowo bardzo wysokie poparcie. Wyprzedził w rankingach m.in. znanego kardiochirurga i senatora Zbigniewa Religę. Po wystartowaniu kampanii wyborczej marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza Lech Kaczyński spadł w lipcu na drugie miejsce w badaniach opinii publicznej. Po rezygnacji Włodzimierza Cimoszewicza we wrześniu nie odzyskał pozycji lidera, którą zajął w sondażach wicemarszałek Sejmu, Donald Tusk, występujący z ramienia PO.

Jesienią zaczął dzięki aktywnej kampanii jego notowania zaczęły ponownie rosnąć. Kandydat PO był przez PiS oskarżany o nadmierny liberalizm. Jego szanse zwiększyło niespodziewane zwycięstwo PiS w wyborach parlamentarnych. W pierwszej turze wyborów prezydenckich zajął drugie miejsce po Donaldzie Tusku, otrzymując 33% głosów. W ostatniej rozgrywce prezydent Warszawy zdobył poparcie środowiska Radia Maryja, Samoobrony oraz PSL, co przechyliło szalę na jego stronę. W drugiej turze 23 października 2005 otrzymał 8 257 468 głosów, co stanowiło 54,04% głosujących, wygrywając tym samym wybory.

Pewien wpływ na wynik wyborów miała też kampania, jaką za przyzwoleniem jego sztabu rozpoczął Jacek Kurski, spekulując publicznie w piśmie "Angora" na temat rzekomego ochotniczego wstąpienia dziadka Tuska do Wehrmachtu. Zmobilizowało to na rzecz Lecha Kaczyńskiego antyniemiecki elektorat szczególnie silny na wschodzie i centrum kraju.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | edytuj kod

 Osobny artykuł: Skład Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.  Osobny artykuł: Kalendarium prezydentury Lecha Kaczyńskiego.
Uroczystość zaprzysiężenia na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 grudnia 2005
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP – przyjęcie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, 23 grudnia 2005

Kadencja Prezydenta RP rozpoczęła się 23 grudnia 2005, upłynie z dniem 23 grudnia 2010.

Polityka zagraniczna | edytuj kod

Wizyty zagraniczne prezydenta | edytuj kod

 Osobny artykuł: Wizyty zagraniczne prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Wizyty zagranicznych głów państw i szefów rządów w Polsce | edytuj kod

Prezydent Lech Kaczyński gościł w Polsce m.in.

Polskie Kontyngenty Wojskowe w Iraku i Afganistanie | edytuj kod

Prezydent Kaczyński podtrzymał politykę zagraniczną prowadzoną przez prezydenta Kwaśniewskiego w zakresie utrzymywania wojskowej misji stabilizacyjno-szkoleniowej na terenie Iraku. Misja ta, trwająca od 3 września 2003, na mocy postanowienia prezydenta wydanego na wniosek premiera Donalda Tuska zakończyła się 31 października 2008. 29 października 2008 do Polski powrócili żołnierze z ostatniej dziesiątej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego "Irak"[9].

Na mocy postanowienia prezydenta z 2007 wydanego na wniosek premiera Kaczyńskiego od maja 2007 na terenie Afganistanu stacjonuje Polski Kontyngent Wojskowy w sile 1200 żołnierzy działając w ramach natowskiej misji ISAF. Postanowienie to na wniosek premiera Donalda Tuska zostało przedłużone do 13 października 2008.

Gruzja i Ukraina | edytuj kod

Deklaruje poparcie starań Gruzji i Ukrainy w kwestii ich akcesji do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Stanowisko to prezentował w trakcie spotkania szefów państw i rządów krajów członkowskich sojuszu, które odbyło się w Bukareszcie (tzw. 59. szczyt NATO w dniach 2–4 kwietnia 2008)[10].

12 sierpnia 2008 podczas wojny w Osetii Południowej wraz z prezydentami Ukrainy Wiktorem Juszczenką, Litwy Valdasem Adamkusem, Estonii Toomasem Ilvesem i premierem Łotwy pojawił się na wiecu politycznym w Tbilisi, udzielając poparcia prezydentowi Gruzji Micheilowi Saakaszwillemu.

Polityka energetyczna | edytuj kod

W ramach deklarowanych zamiarów stworzenia wspólnej polityki energetycznej łączącej kraje należące do UE, Ukrainę i republiki kaukaskie, zorganizował tzw. szczyt energetyczny w Krakowie w dniach 11–12 maja 2007, w którym udział wzięli prezydenci Azerbejdżanu, Gruzji, Litwy i Ukrainy[11]. Na spotkaniu zadeklarowano porozumienie pomiędzy Polską i Litwą w sprawie tzw. mostu energetycznego i wstępnego międzyrządowego opracowania projektu budowy elektrowni atomowej dostarczającej energię na potrzeby krajów regionu[12][13].

Traktat lizboński | edytuj kod

Lech Kaczyński i prezydent Litwy Adamkus, powyżej premier Donald Tusk podczas uroczystości złożenia podpisów pod tekstem traktatu. Lizbona, 13 grudnia 2007

Podczas szczytu negocjacyjnego Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 21–23 czerwca 2007, reprezentując rząd, zgłaszał postulaty w sprawie systemu głosowania w RE w ramach negocjowania treści przyszłego Traktatu Lizbońskiego. Propozycja rządowa, dla której poparcie zadeklarowała tylko strona czeska, dotycząca tzw. systemu pierwiastkowego, wobec proponowanego przez pozostałych 25 członków szczytu tzw. zasady podwójnej większości nie uzyskała poparcia przewodniczącej Rady Europejskiej kanclerz Niemiec Angeli Merkel. W rezultacie strona polska wynegocjowała utrzymanie "systemu nicejskiego" (z 2000) do 2014[14].

Prezydent był obecny w Lizbonie podczas uroczystości podpisania traktatu przez premiera Donalda Tuska i ministra Radosława Sikorskiego. Z dniem 30 kwietnia 2008 został uprawniony do ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, który ratyfikował 10 października 2009.

Polityka krajowa | edytuj kod

Nominacje i powołania | edytuj kod

Podczas swojej kadencji prezydent Kaczyński desygnował 2 Prezesów Rady Ministrów odbierając przysięgę:

Lech Kaczyński z desygnowanym na premiera Donaldem Tuskiem, 9 listopada 2007

Na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego powołał 4 listopada 2006 Jerzego Stępnia, a 25 czerwca 2008 Bohdana Zdziennickiego.

W ramach uprawnień 31 stycznia 2006 powołał do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbietę Kruk i Wojciecha Dziomdziorę, a po ich rezygnacji z zajmowanych funkcji nominował Piotra Boronia (18 września 2007) i Barbarę Bubulę (26 września 2007). 6 stycznia 2006 na swojego przedstawiciela w Krajowej Radzie Sądownictwa wyznaczył Ewę Stryczyńską. W styczniu 2007 wskazał kandydata na prezesa Narodowego Banku Polski w osobie Sławomira Skrzypka.

Postanowieniem z 3 stycznia 2008[17] jako pierwszy prezydent w III Rzeczpospolitej odmówił nominacji na stanowiska sędziowskie dziewięciu kandydatom przedstawionym mu do powołania przez Krajową Radę Sądownictwa. Powołał się na art. 179 Konstytucji RP (posługującym się wyłącznie terminem "powołuje"). Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki wystąpił o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, jednak Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie z wniosku wobec brak przesłanek sporu kompetencyjnego[18].

Rada Gabinetowa | edytuj kod

Posiedzenia Rady Gabinetowej zwołane przez prezydenta Kaczyńskiego:

 • 23 lutego 2006 – poświęcone programowi prac rządu w 2006 i zasad współpracy między rządem a prezydentem.
 • 9 czerwca 2006 – poświęcone sytuacji w służbie zdrowia, problemowi bezrobocia, koordynacji działań w polityce zagranicznej i rządowej propozycja zmian w sposobie opodatkowania twórców.
 • 14 stycznia 2008 – poświęcone polityce ochrony zdrowia.
 • 28 października 2008 – poświęcone planom rządu odnośnie wprowadzenia w Polsce euro.

Relacje z parlamentem | edytuj kod

Podczas trwającego sporu politycznego w Sejmie prezydent w orędziu telewizyjnym z 13 lutego 2006 zapowiedział, że nie skorzysta z prerogatywy skrócenia kadencji wobec uznania przez niego, że Sejm V kadencji nie uchwalił ustawy budżetowej w terminie konstytucyjnym[19].

Na skutek uchwały Sejmu z 7 września 2007 o skróceniu kadencji Sejmu V kadencji, postanowieniem z 8 września 2007 zarządził na dzień 21 października tego roku przedterminowe wybory parlamentarne[20].

Orędzie sejmowe prezydenta Lecha Kaczyńskiego; w tle premier Donald Tusk z ministrami, 22 maja 2009

17 października 2008 prezydent przesłał do Senatu projekt postanowienia w sprawie przeprowadzenia w dniach 10–11 stycznia 2009 referendum ogólnokrajowego w kwestii komercjalizacji i prywatyzacji służby zdrowia. Senat uchwałą z 29 października 2008 nie wyraził zgody na referendum.

22 maja 2009 zwrócił się z orędziem do Sejmu VI kadencji na temat kryzysu finansowego i stanu polskiej gospodarki.

Działalność legislacyjna | edytuj kod

 • Niektóre prezydenckie inicjatywy ustawodawcze:
  • 2006 – projekt ustawy zmieniającej Konstytucję RP w zakresie dotyczącym ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania. Ustawa została przyjęta, zmieniając Konstytucję RP z dniem 7 listopada 2006.
  • 2006 – projekt nowelizacji ustawy lustracyjnej.
  • 2007 – złożenie w Sejmie projektu ustawy zmieniającej Konstytucję RP w zakresie dotyczącym ochrony życia poczętego człowieka. Ustawa w głosowaniu z 13 kwietnia 2007 nie została przyjęta przez Sejm kwalifikowaną większością głosów.
 • Ratyfikacje ważniejszych umów międzynarodowych:
  • 27 grudnia 2006 ratyfikował Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisaną w Londynie 20 lipca 2006.
  • 28 marca 2007 ratyfikował umowę międzynarodową o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych tzw. konwencję rzymską.
  • 10 października 2009 ratyfikował umowę międzynarodową, tzw. traktat lizboński.
 • Weta prezydenckie:
 • Wybrane weta prezydenckie:
  • 10 sierpnia 2006 zawetował ustawę zmieniającą kodeks cywilny w zakresie zrzeczenia się prawa własności nieruchomości. Weto nie zostało odrzucone przez Sejm.
  • 16 maja 2008 zawetował ustawę z 25 kwietnia 2008 o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. W lipcu tego roku Sejm w głosowaniu weta nie odrzucił.
  • 25 listopada 2008 zawetował nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a dzień później trzy ustawy z pakietu reformy służby zdrowia.
  • 30 grudnia 2008 zawetował ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Akty łaski | edytuj kod

Prezydent Kaczyński w latach 2005–2006 ułaskawił 77 osób, odmówił prawa łaski 550 osobom. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom (wynikającym z krytyki Aleksandra Kwaśniewskiego) zrezygnował z publikacji listy osób ułaskawionych[21].

Polityka odznaczeń | edytuj kod

Najwyższe polskie odznaczenie Order Orła Białego otrzymali od niego przedstawiciele polskiego kościoła hierarchicznego (Andrzej Maria Deskur, Ignacy Tokarczuk, Kazimierz Majdański, Henryk Gulbinowicz), działacze opozycji antykomunistycznej w PRL: Jan Józef Lipski (pośmiertnie), Andrzej Gwiazda i Anna Walentynowicz, były Rzecznik Interesu Publicznego Bogusław Nizieński, kardiochirurg i polityk Zbigniew Religa, były premier Jan Olszewski, pośmiertnie: poeta Zbigniew Herbert (wcześniej jego żona nie przyjęła Orderu od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego), aktor Gustaw Holoubek, pierwszy marszałek senatu III RP Andrzej Stelmachowski oraz bohaterowie okresu II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej, skazani na karę śmierci lub represjonowani w okresie stalinowskim (gen. Emil Fieldorf, rotmistrz Witold Pilecki, Łukasz Ciepliński, Franciszek Niepokólczycki, Wincenty Kwieciński). Order Orła Białego otrzymał również król Arabii Saudyjskiej Abdullah bin Abdulaziz al Saud, prezydenci Czech i Słowacji, Vaclav Klaus i Ivan Gašparovič. 10 lipca 2007 Kapituła Orderu zadecydowała o przyznaniu najwyższego polskiego odznaczenia Ronaldowi Reaganowi.

W sierpniu 2006 prezydent pozbawił Helenę Wolińską-Brus Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski nadanego uchwałą Rady Państwa z 1954 oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski nadanego uchwałą Krajowej Rady Narodowej z 1945. W marcu 2006 odznaczył Krzyżem Zesłańców Sybiru Wojciecha Jaruzelskiego. Po ujawnieniu tego faktu przez TVN minister Andrzej Urbański z Kancelarii Prezydenta oświadczył, że został on odznaczony przez pomyłkę, gdyż prezydent akceptował tylko postanowienia, nie zaś listy osób i nie zdawał sobie sprawy, że na liście występuje Wojciech Jaruzelski[22]. Po tym oświadczeniu Wojciech Jaruzelski odesłał otrzymane odznaczenie.

Pod koniec 2005 po swoim wyborze, odnosząc się do Orderu Orła Białego stwierdził, iż od prezydenta Kwaśniewskiego najwyższe odznaczenia, co niestety, tyczy się też Orderu Orła Białego, dostają ludzie zasłużeni. Są rzeczywiście zasłużeni – ale dla PRL. W odpowiedzi na tę wypowiedź z funkcji kanclerza kapituły ustąpiła profesor Barbara Skarga, która była deportowana na Syberię w 1944, skąd powróciła w 1955[23]. Po objęciu funkcji prezydenta nie zwoływał posiedzenia kapituły tego orderu, której członkowie przy propozycjach nominacji byli konsultowani telefonicznie. Wiosną 2007 uznał, iż wobec niezłożenia oświadczeń lustracyjnych wymaganych ustawą wygasło członkostwo w Kapitule Tadeusza Mazowieckiego i Bronisława Geremka, wkrótce z członkostwa zrezygnował Władysław Bartoszewski, co pozostawiło wówczas w kapitule tylko Andrzeja Gwiazdę, mianowanego przez Lecha Kaczyńskiego. Prezydent zaproponował członkostwo w Kapitule Irenie Sendlerowej (odmówiła ze względu na wiek i stan zdrowia) i Wiesławowi Chrzanowskiemu. W skład kapituły później weszli również arcybiskup Ignacy Tokarczuk oraz sędzia Bogusław Nizieński.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego | edytuj kod

28 grudnia 2005 powołał pierwszy skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz wyznaczył Szefów Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

 Osobny artykuł: Rada Bezpieczeństwa Narodowego.  Osobny artykuł: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Katastrofa samolotu | edytuj kod

Dnia 10 kwietnia 2010 samolot, w którym leciał prezydent wraz z delegacją na uroczystości rocznicowe w Katyniu rozbił się w okolicach Smoleńska[24].

Ordery, odznaczenia i nagrody | edytuj kod

Z tytułu objęcia urzędu prezydenta RP został:

Ponadto otrzymał następujące odznaczenia i wyróżnienia:

 • Człowiek Roku 2004 według "Tygodnika Solidarność";
 • 17 stycznia 2007 "Człowieka Roku 2006" przyznany przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP ("w uznaniu zasług dla naprawy Rzeczypospolitej, przywracania pamięci o bohaterach walki o wolność obywatela i suwerenność państwa");
 • 24 stycznia 2007 na zakończenie trzydniowej oficjalnej wizyty w Turcji odebrał nagrodę "Europejskiego Męża Stanu 2006", przyznaną za "otwarte i szczere wsparcie procesu integracji Turcji z Unią Europejską". Nagrodę przyznały: Związek Dziennikarzy Europejskich, Zrzeszenie Tureckich Kobiet Biznesu oraz czasopismo poświęcone integracji Turcji z UE "True";
 • 16 kwietnia 2007 podczas oficjalnej wizyty w Gruzji odebrał doktorat honoris causa Państwowego Uniwersytetu im. I. Dżawachiszwilego;
 • 14 maja 2007 Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego Andrew Willoughby Ninian Bertie uhonorował go Złotym Łańcuchem i Gwiazdą Orderu Zasługi Zakonu Maltańskiego;
 • 25 czerwca 2007 przyznane mu zostało najwyższe odznaczenie Arabii Saudyjskiej, Łańcuch Króla Abdulaziza;
 • 23 listopada 2007 prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili odznaczył go Orderem Świętego Jerzego;
 • 6 grudnia 2007 odebrał doktorat honoris causa Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy prezydencie Ukrainy;
 • 6 grudnia 2007 prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko uhonorował go Orderem Jarosława Mądrego I Stopnia;
 • 17 lutego 2008 otrzymał tytuł Kociarza Roku w plebiscycie czytelników miesięcznika "Kot";
 • 22 lutego 2008, w związku z objęciem Honorowego Protektoratu nad organizacjami harcerskimi, otrzymał Krzyż Honorowego Harcerza Rzeczypospolitej;
 • 8 kwietnia 2008 otrzymał medal "Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej" w uznaniu działań na rzecz upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej. Medal przyznała Polska Fundacja Katyńska;
 • 2 września 2008 prezydent Portugalii Anibal Cavaco Silva przyznał mu Order Infanta Henryka z Wielką Wstęgą;
 • 1 grudnia 2008 podczas oficjalnej wizyty w Mongolii odebrał doktorat honoris causa Mongolskiego Uniwersytetu Państwowego;
 • 6 grudnia 2008 podczas oficjalnej wizyty w Korei Południowej odebrał doktorat honoris causa Uniwersytetu Studiów Zagranicznych Hankuk w Seulu;
 • 1 stycznia 2009 został laureatem Nagrody im. św. Grzegorza I Wielkiego, przyznawanej przez "Niezależną Gazetę Polską";
 • 29 stycznia 2009 odznaczony został (przyznanym z datą 11 listopada 2008) Krzyżem Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" za działalność niepodległościową w latach 1945–1954[25];
 • 21 lutego 2009 z rąk prezydenta Słowacji odebrał najwyższe odznaczenie słowackie – Order Podwójnego Białego Krzyża I Klasy[26];
 • 1 lipca 2009 odebrał doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • 3 lipca 2009 podczas oficjalnej wizyty w Azerbejdżanie odebrał doktorat honoris causa Uniwersytetu Słowiańskiego w Baku;
 • 9 listopada 2009 podczas wizyty w Nowym Sączu odebrał honorowe obywatelstwo tego miasta,
 • 21 stycznia 2010 otrzymał najwyższe odznaczenie Republiki Czeskiej, Order Białego Lwa I Klasy z Kollaną[27].

Procesy sądowe | edytuj kod

W 2001 w wywiadzie udzielonym Radiu ZET określił Mieczysława Wachowskiego (szefa Gabinetu Prezydenta Lecha Wałęsy) "wielokrotnym przestępcą". 24 czerwca 2005 Lech Kaczyński, wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie, został uznany winnym zniesławienia oraz skazany na grzywnę. Orzeczono wobec niego też nawiązkę na cel społeczny i obowiązek opublikowania sprostowania w prasie[28]. Po apelacji Lecha Kaczyńskiego, Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 14 grudnia 2005 uchylił sprawę do ponownego rozpoznania[29]. Na mocy przepisów Konstytucji RP, od 23 grudnia 2005 (w związku z objęciem urzędu prezydenta i chroniącego go immunitetu prezydenckiego) postępowanie karne uległo zawieszeniu, a możliwość przedawnienia ewentualnego przestępstwa wstrzymana.

Rodzina | edytuj kod

Lech Kaczyński z żoną Marią

Lech Kaczyński jest żonaty z Marią, mają jedno dziecko: córkę Martę (ur. 1980), absolwentkę prawa na Uniwersytecie Gdańskim.

Ciekawostki | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Marek J. Minakowski, Ci wielcy Polacy to nasza rodzina, Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne, Wyd. 3, Kraków 2008, ​ISBN 83-918058-5-9
 2. Lech Kaczyński w bazie filmpolski.pl
 3. Kaczyński powołuje się na Lenina. gazeta.pl, 25 marca 2006.
 4. Dr hab. Lech Kaczyński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] .{{Ludzie nauki}} Brakujące pola: data dostępu.
 5. M.P. z 1992 r. nr 7, poz. 45
 6. Strasburg: Polska szafuje aresztami. wyborcza.pl, 11 grudnia 2007.
 7. Dz.U. z 2006 r. nr 17, poz. 141
 8. Kaczyńscy atakują. interia.pl, 19 marca 2005.
 9. Uroczyste powitanie X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego "Irak". 29 października 2008.{{Cytuj stronę}} Nieznane pola: 1.
 10. Rozpoczął się szczyt NATO w Bukareszcie. rp.pl, 4 kwietnia 2008.
 11. Udany szczyt energetyczny w Krakowie. money.pl, 12 maja 2007.
 12. Most energetyczny Polska-Litwa i budowa elektrowni atomowej w Ignalinie. mojaenergia.pl, 10 stycznia 2007.
 13. Most energetyczny połączy nas z Litwą. money.pl, 12 lutego 2008.
 14. System pierwiastkowy lepszy, ale.... wprost.pl, 13 czerwca 2007.
 15. M.P. z 2007 r. nr 87, poz. 945 oraz M.P. z 2007 r. nr 87, poz. 947
 16. M.P. z 2007 r. nr 85, poz. 902
 17. M.P. z 2008 r. nr 4, poz. 38
 18. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2008 r. w sprawie o sygn. akt Kpt 1/08 na stronie KRS
 19. Na podstawie art. 225 Konstytucji RP.
 20. Na podstawie art. 98 ust. 3-5 Konstytucji RP.
 21. Tygodnik "Polityka" nr 43 z października 2007, s. 7
 22. Nie wiedział, że odznacza. interia.pl, 29 marca 2006.
 23. Prof. Skarga rezygnuje z kapituły Orderu Orła Białego. wyborcza.pl, 15 listopada 2005.
 24. Rozbił się prezydencki samolot, sprzeczne informacje ze Smoleńska (pol.). Onet.pl, 10 kwietnia 2010. [dostęp 10 kwietnia 2010].
 25. Odznaczenie jest honorowe, Lech Kaczyński był w 1954 małym dzieckiem; w legitymacji podpisanej przez mjr. Romualda Bardzyńskiego wpisano: Funkcja: umacnianie zasady wolność i niezawisłość państwa polskiego w majestacie Prezydenta najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
 26. Jolanta Flach: Prezydenckie głowy na Orawie. tygodnikpodhalanski.pl, 21 lutego 2009.
 27. Prezident udělil Řád bílého lva Lechu Kaczyńskému (cz.). hrad.cz, 21 stycznia 2010.
 28. Lech Kaczyński skazany w procesie o zniesławienie. wp.pl, 24 czerwca 2005.
 29. Kaczyński vs Wachowski wraca na wokandę. wprost.pl, 14 grudnia 2005.
 30. Cień generała, "Newsweek Polska" nr 9 z 2 marca 2008
 31. Lech Kaczyński spotkał się z Saakaszwilim. interia.pl, 23 listopada 2007.

Źródła | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Prezydenci Polski

 1. odczytując literalnie art. 40 ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązującej w tym czasie zgodnie z Manifestem PKWN.
Rząd Jerzego Buzka (1997–2001)

 • kursywa – ministrowie odwołani przed końcem istnienia rządu
Ministrowie sprawiedliwości III Rzeczypospolitej

Prokuratorzy generalni PRL i III RP Prezesi Najwyższej Izby Kontroli

 • kursywa - osoba pełniąca obowiązki
Prezydenci Warszawy

Przywódcy państw i premierzy rządów państw Europy

 1. a b Prezydent pełni równocześnie funkcję szefa rządu.
 2. Republika Kosowa jest uznawana przez 98 ze 193 państw członkowskich ONZ, 22 z 27 państw członkowskich UE oraz 26 z 30 państw członkowskich NATO (stan na 4 kwietnia 2021).
 3. Kolegialny organ pełniący funkcję głowy państwa i szefa rządu.
{{SORTUJ:Kaczyński, Lech}} [[:Kategoria:Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego]] [[:Kategoria:Doktorzy honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II]] [[:Kategoria:Działacze KOR]] [[:Kategoria:Działacze Wolnych Związków Zawodowych]] [[:Kategoria:Kandydaci na urząd Prezydenta RP]] [[:Kategoria:Lech Kaczyński| ]] [[:Kategoria:Ludzie związani z Sopotem]] [[:Kategoria:Ministrowie sprawiedliwości III RP]] [[:Kategoria:Odznaczeni Orderem Odrodzenia Polski]] [[:Kategoria:Odznaczeni Orderem Orła Białego (III Rzeczpospolita)]] [[:Kategoria:Polacy odznaczeni Orderem Białego Lwa]] [[:Kategoria:Politycy Porozumienia Centrum]] [[:Kategoria:Politycy Prawa i Sprawiedliwości]] [[:Kategoria:Polscy aktorzy dziecięcy]] [[:Kategoria:Polscy przedstawiciele nauk prawnych]] [[:Kategoria:Posłowie z okręgu Gdańsk]] [[:Kategoria:Prezesi Najwyższej Izby Kontroli]] [[:Kategoria:Prezydenci Warszawy]] [[:Kategoria:Prokuratorzy generalni]] [[:Kategoria:Senatorowie III RP]] [[:Kategoria:Uczestnicy Okrągłego Stołu]] [[:Kategoria:Urodzeni w 1949]] [[:Kategoria:Wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego]] [[af:Lech Kaczyński]] [[ar:ليخ كاتشينسكي]] [[be-x-old:Лех Качынскі]] [[br:Lech Kaczyński]] [[cv:Качиньский Лех]] [[cs:Lech Kaczyński]] [[da:Lech Kaczyński]] [[de:Lech Kaczyński]] [[et:Lech Kaczyński]] [[el:Λεχ Καζίνσκι]] [[en:Lech Kaczyński]] [[es:Lech Kaczyński]] [[eo:Lech Kaczyński]] [[fa:لخ کاچینسکی]] [[fr:Lech Kaczyński]] [[fur:Lech Kaczyński]] [[ga:Lech Kaczynski]] [[gd:Lech Kaczyński]] [[ko:레흐 카친스키]] [[hy:Լեխ Կաչինսկի]] [[hr:Lech Kaczyński]] [[io:Lech Kaczyński]] [[id:Lech Kaczyński]] [[is:Lech Kaczyński]] [[it:Lech Kaczyński]] [[he:לך קצ'ינסקי]] [[ka:ლეხ კაჩინსკი]] [[la:Lechus Kaczyński]] [[lv:Lehs Kačiņskis]] [[lt:Lech Kaczyński]] [[hu:Lech Kaczyński]] [[na:Lech Kaczyński]] [[nl:Lech Kaczyński]] [[ja:レフ・カチンスキ]] [[no:Lech Kaczyński]] [[nn:Lech Kaczyński]] [[oc:Lech Kaczyński]] [[uz:Lech Kaczyński]] [[pt:Lech Kaczyński]] [[ro:Lech Kaczyński]] [[ru:Качиньский, Лех Александр]] [[scn:Lech Kaczyński]] [[simple:Lech Kaczyński]] [[sk:Lech Kaczyński]] [[szl:Lech Kaczyński]] [[sr:Лех Качињски]] [[sh:Lech Kaczynski]] [[fi:Lech Kaczyński]] [[sv:Lech Kaczyński]] [[tr:Lech Kaczyński]] [[uk:Лех Качинський]] [[vi:Lech Kaczyński]] [[yo:Lech Kaczyński]] [[zh:萊赫•卡欽斯基]] 
Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Trxmaster/brudnopis" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy