Wikipedysta:Wikiekonomia TL/certyfikat inwestycyjny


Wikipedysta:Wikiekonomia TL/certyfikat inwestycyjny w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Wikiekonomia TL Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Certyfikat inwestycyjnypapier wartościowy emitowany przez fundusz inwestycyjny zamknięty. Jest on papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela. Jako papier wartościowy na okaziciela może być notowany na giełdzie. Jest niepodzielny, może istnieć czasowo, reprezentuje równe prawa majątkowe.

Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów, ustalenia wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny:

  • nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
  • siedem dni przed rozpoczęciem zbywania certyfikatów kolejnej emisji,
  • w dniu wykupywania certyfikatów.

Aktywa funduszu wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej poszczególnych składników. Wartość aktywów netto ustala się, pomniejszając wartość aktywów funduszu o jego zobowiązania.

Bibliografia | edytuj kod

Kategoria:Prawo Kategoria:Finanse