Wikipedysta:Woojtek008/brudnopis


Wikipedysta:Woojtek008/brudnopis w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Infografika
| edytuj kod

Definicja

Infografika (termin będący skrótem od „grafiki informacyjnej") to obraz łączący

Przykładowa infografika

w sobie dane z wzornictwem graficznym, który służy zarówno jednostkom, jak i całym

Przykładowa infografika

organizacjom w zwięzłym przekazywaniu odbiorcom komunikatów. Proces tworzenia i publikowania infografik określa się mianem wizualizacji danych, projektowania informacji bądź architektury informacji. W świecie biznesu jedna definicja infografiki wybija się ponad inne. Brytyjski designer, pisarz i teoretyk projektowania informacji, Nigel Holmes, nazywa infografiki po prostu „grafikami objaśniającymi".
Praktyczne zastosowanie infografiki
Infografiki są obecnie wykorzystywane przez różnorakie jednostki i organizacje do usprawniania komunikacji. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, małe firmy, organizacje pożytku publicznego, a także wielkie korporacje mogą wynaleźć różne metody korzystania z infografik w celu zwiększenia atrakcyjności i dostępności informacji dla docelowych odbiorców. Dla zwykłego człowieka infografiki mogą się wydawać nowością, która zaistniała dopiero dzięki rozwojowi internetu. W rzeczywistości od zarania dziejów wykorzystywaliśmy symbole, rysunki i obrazki do opowiadania historii, dzielenia się informacjami i gromadzenia wiedzy. W obecnej erze przeładowania informacyjnego i narastających wśród ludzi problemów ze skupianiem uwagi przez dłuższy czas na jednej rzeczy infografiki są wykorzystywane przez wszystkie organizacje do szybkiego przekazywania zrozumiałych informacji odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym. Jeśli dodać do tego fakt, że media społecznościowe ułatwiają rozpowszechnianie takich materiałów, można dostrzec, że infografika staje się jedną z najefektywniejszych form przekazywania treści w czasach rewolucji komunikacyjnej. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że infografiki nie służą wyłącznie do komunikacji z odbiorcami zewnętrznymi. Są wprawdzie świetną formą przekazu treści reklamowych potencjalnym i pozyskanym klientom, lecz równie dobrze sprawdzają się przy usprawnianiu komunikacji wewnętrznej. Informacje biznesowe można przyporządkować do następujących kategorii:
Statystyki — wskaźniki sprzedaży, przychodu, badania rynku, sondaże.
Procesy — produkcja, obsługa klienta, lejek sprzedaży, pozyskiwanie potencjalnych klientów, łańcuch dostawczy.
Myśli — koncepty, teorie, przywództwo intelektualne, ideologie.
Chronologia — historia, kolejność zdarzeń, linie czasu, harmonogramy.
Geografia — lokalizacje, dane według regionu.
Skład — części składowe, komponenty, listy.
Hierarchia — struktura organizacyjna, zapotrzebowanie.
Relacje — wewnętrzne, zewnętrzne, ludzie, produkty i usługi.
Osobowość — humanizacja marki, kultura organizacji.
Ludzie są w znacznej mierze przyzwyczajeni do przedstawiania statystyk w formie infografik, co wynika z popularności wizualizacji danych i jej zastosowania w mediach tradycyjnych. Tymczasem właściciele firm, marketingowcy i menedżerowie zapominają o tym, że przy użyciu infografik można przekazywać także treści innego rodzaju.
Wizualne przyswajanie informacji
Zgodnie z modelem VARK6 ludzie przyswajają wiedzę na cztery sposoby:
• wzrokowo (V — Visual) — nauka poprzez oglądanie grafiki, takiej jak wykresy, mapy i diagramy, zamiast posługiwania się słowami;
• słuchowo (A — Auditory) — nauka poprzez słuchanie wypowiadanych słów;
• pisemnie (R — Read/write) — nauka poprzez czytanie bądź pisanie;
• kinestetycznie (K — Kinesthetic) — nauka poprzez doświadczanie (czyli działanie).
Organizacje przekazujące swoje idee i informacje przy użyciu infografik mają sposobność, by stworzyć pomost informacyjny pomiędzy nimi samymi a odbiorcami. Infografiki mogą korzystnie wpłynąć na wrażenia, jakie potencjalni i faktyczni klienci odnoszą w styczności z materiałami promocyjnymi. Co więcej, wizualizacja informacji może usprawnić przekaz wiedzy między pracownikami i innymi osobami z organizacji.
Infografiki zapewniają m.in. następujące korzyści w przekazie wiedzy:
• większą zrozumiałość informacji, pomysłów i koncepcji;
• rozwinięcie myślenia krytycznego oraz zdolności do opracowywania i organizowania pomysłów;
• sprawniejsze zapamiętywanie i przywoływanie informacji. Ponieważ szacuje się, że wzrokowcy stanowią około 65% ogółu społeczeństwa, z punktu widzenia działalności organizacji włączenie infografik w strategię tworzenia treści jest całkowicie sensownym rozwiązaniem.
Dlaczego infografiki sprawdzają się w biznesie?
Nie ma wątpliwości, że wraz z przenikaniem technologii i mediów cyfrowych do kolejnych obszarów naszego życia prywatnego i zawodowego tracimy zdolność do utrzymywania koncentracji przez dłuższy czas. W erze przeładowania informacyjnego jesteśmy zalewani kolejnymi falami danych. Na korzyść zastosowania infografik w ramach marketingu, strategii tworzenia treści i komunikacji przemawia szereg czynników:
Łatwość przetwarzania
Odbiorcy pochłaniają coraz więcej informacji w sieci, wobec czego należy dostrzec różnicę w styczności z danymi w mediach cyfrowych i drukowanych. Z ekranu czytamy na ogół wolniej niż z namacalnych nośników, takich jak książki czy czasopisma. Prawda jest taka, że zaczęliśmy pobieżnie przeglądać treści. Jakob Nielsen, uznany ekspert do spraw użyteczności w sieci, przez ostatnie dwa dziesięciolecia badał zachowania internautów. Odkrył m.in., że w internecie w rzeczywistości czytamy bardzo mało; okazało się, że przeciętny użytkownik czyta około 20% wyrazów znajdujących się na stronie internetowej. Erze informacyjnej towarzyszy również zmiana sposobu, w jaki odbiorcy przetwarzają informacje i poruszają się po sieci. Jednym ze schematów zachowań, które można odnotować, jest ciągłe zachowywanie podzielności uwagi. Polega to na tym, że internauci korzystają jednocześnie z wielu elektronicznych kanałów przekazu danych, by zmaksymalizować swoją styczność z informacjami. Skutkuje to uzyskaniem szerszego, lecz bardziej spłyconego dostępu do informacji, kiedy to odbiorca zwraca na wszystko uwagę jedynie częściowo. Jedną z pochodnych tej nowej rzeczywistości internetowej jest „gospodarka uwagi", której założeniem jest traktowanie uwagi odbiorcy jako pewnego rodzaju waluty. Użytkownik uświadamia sobie istnienie jakiejś informacji, przeznacza pewną ilość energii umysłowej na przyswojenie jej sobie, a następnie decyduje, czy zamierza się nią zajmować dalej. Konsultant ds. strategii w mediach społecznościowych, prezenter i pisarz Jay Baer uważa, że w czasach powszechnego rozproszenia uwagi technologia kształtuje dalszy rozwój komunikacji. „Technologia w znacznym stopniu decyduje o sposobie, w jaki się porozumiewamy — twierdzi Baer. — Czas nie był ważnym czynnikiem, kiedy jeszcze dzieliliśmy się informacjami na zwojach i w długich wypowiedziach pisemnych". Baer jest zdania, że infografiki doskonale przystają do świata „140 znaków": „Z im większą presją czasu musimy sobie radzić, tym ważniejsze staje się przekazywanie zwięzłych, przejrzystych komunikatów". W czasach, kiedy czas jest w cenie, a uwaga staje się drogim towarem, odbiorcy chcą dostawać wartościowe informacje w urywkach. Infografiki zaspokajają tę potrzebę, przekazując wiedzę w łatwo przyswajalnej formie.
Łatwość przekazu informacji
Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na komunikację w sieci jest „szeptanie myszką", czyli przekazywanie informacji od osoby do osoby kanałami elektronicznymi. Nie musisz być programistą, żeby zapewnić ludziom możliwość dzielenia się zasobami za pośrednictwem takich kanałów. Paski i widżety z przyciskami pozwalającymi na przekaz treści są bardzo proste w użyciu i coraz częściej pojawiają się w witrynach internetowych, blogach i serwisach społecznościowych. Wyzwanie wiążące się z współdzieleniem treści ma charakter nie tyle technologiczny, co behawioralny. Ludzie z reguły niechętnie dzielą się linkami do artykułów, wpisów blogowych bądź stron internetowych, jeśli nie mieli uprzednio możliwości ich przeczytania. Wiele treści przekazywanych jest przez sieci kontaktów biznesowych i wielu profesjonalistom zależy na tym, by te informacje były wartościowe dla ich odbiorców, a także przystawały do ich przekonań. Z braku czasu ludzie często nie mogą sobie pozwolić na czytanie długich tekstów, przez co zmniejsza się prawdopodobieństwo, że będą gotowi się nimi dzielić. Jason Falls, dyrektor generalny Social Media Explorer LLC, uważa, że infografikami z natury dzielimy się chętniej niż innymi zasobami. „W przypadku infografiki nie wymagasz od odbiorców poświęcenia dziesięciu minut na przeczytanie tekstu składającego się z ośmiuset słów — twierdzi Falls. — Jeśli potrafisz ukazać główną tezę swojego komunikatu w postaci atrakcyjnej infografiki, odbiorcy zrozumieją ją na pierwszy rzut oka... Tak jest szybciej". Falls sądzi, że dzielimy się infografikami, ponieważ „łatwo je zrozumieć i nie zabierają ludziom za dużo czasu. Jeśli infografika ukazuje coś pożytecznego, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ludzie będą się nią dzielić przez swoje sieci kontaktów". Falls twierdzi też, że panuje ogólna niechęć do dzielenia się materiałami o większej długości. „Wydaje mi się, że ludzie mają obecnie większe wątpliwości co do dzielenia się długimi postami blogowymi i filmami. Kiedy masz infografikę, której przejrzenie zajmuje dosłownie 20 sekund, możesz się z nią szybko i bezproblemowo zapoznać, przez co podzielenie się nią z kimś innym jest o wiele prostsze". Umieszczona w dobrym miejscu samodzielna infografika odpowiada na naszą potrzebę bycia pewnym co do przekazywanych treści. Infografiki przekazują szybko właściwy sens treści, co zwiększa prawdopodobieństwo przekazania ich dalej i napędza ich rozpowszechnianie przez różnorakie kanały elektroniczne.
Estetyka
Za efektywność infografiki jako narzędzia komunikacyjnego odpowiada także estetyka. Krótko mówiąc, infografiki są inne — i fajnie wyglądają.

Źródło artykułu: "Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie" Autor: Mark Smiciklas

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Woojtek008/brudnopis" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy