Wikipedysta:Wostr/Książki


Wikipedysta:Wostr/Książki w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Wostr Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spis treści

Chemia wojskowa | edytuj kod

Broń masowego rażenia | edytuj kod

Ogólnie | edytuj kod

 • MichałM. Krauze MichałM., IreneuszI. Nowak IreneuszI., Broń chemiczna, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1984, ISBN 83-11-07119-5 .
 • 1000 słów o chemii i broni chemicznej, ZygfrydZ. Witkiewicz (red.), Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987, ISBN 83-11-07396-1 .
 • JanJ. Błądek JanJ., Broń chemiczna i toksyczne środki przemysłowe, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2011, ISBN 978-83-61486-68-8 .
 • EricE. Croddy EricE., ClarisaC. Perez-Armendariz ClarisaC., JohnJ. Hart JohnJ., Broń chemiczna i biologiczna. Raport dla obywatela, Warszawa 2003, ISBN 83-204-2817-3 .
 • Broń jutra chemiczna i biologiczna, Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny, Warszawa 1970 . polskie tłumaczenie: Jacquard HirshornJ.H. Rothschild Jacquard HirshornJ.H., Tomorrow’s weapons: chemical and biological, New York: McGraw-Hill, 1964, OCLC 14615010 .
 • MarjanM. Ziembiński MarjanM., Repetitorjum z gazoznawstwa, wyd. 4, Poznań 1933, OCLC 750090180 .
 • StanisławS. Korolec StanisławS., Chemiczne środki bojowe, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Gazowej, 1928, OCLC 802697086 .
 • ZygfrydZ. Bartel ZygfrydZ., Broń chemiczna (wojna gazowa), Bydgoszcz 1925, OCLC 803600543 .
 • Bojowe środki chemiczne. Podręcznik. Chem. 8/52, Ministerstwo Obrony Narodowej, wyd. 2, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1953 .
 • Leonid AristarchowiczL.A. Bielikow Leonid AristarchowiczL.A., Broń biologiczna, ZdzisławaZ. Rokita (tłum.), Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962, OCLC 823710009 .
 • FerapanF. Kołyczew FerapanF., EdwinE. Gruszecki EdwinE., O bojowych środkach trujących, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1953 (Biblioteczka Podręczników Popularnych), OCLC 832656294 .
 • Seymour M.S.M. Hersh Seymour M.S.M., Chemical and Biological Warfare. America’s Hidden Arsenal, Indianapolis–New York: Bobbs-Merrill Company, 1968, OCLC 313596 .

Broń zatopiona | edytuj kod

 • TadeuszT. Kasperek TadeuszT., Broń chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999, ISBN 83-7174-481-1 .
 • Mieczysław S.M.S. Ostojski Mieczysław S.M.S., EugeniuszE. Andrulewicz EugeniuszE., WłodzimierzW. Krzymiński WłodzimierzW., Broń chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim w wyniku działań wojennych, Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2010, ISBN 978-83-61102-28-1 .

Leczenie | edytuj kod

 • JerzyJ. Dekański JerzyJ., Pierwsza pomoc przy zatruciach gazami i dymami bojowemi, wyd. 2, Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1934, OCLC 749567782 .
 • LudwikL. Krzewiński LudwikL., Pierwsza pomoc w zatruciach gazami bojowymi, wyd. 2, Biblioteczka Higieniczna, zeszyt XIX, Lwów–Warszawa: Książnica-Atlas, OCLC 802697593 .
 • Edward B.E.B. Vedder Edward B.E.B., Duncan C.D.C. Walton Duncan C.D.C., Wojna chemiczna na lądzie i morzu i związane z nią zagadnienia służby lekarskiej, H.H. Bilińska (tłum.), S.S. Przychocki (red.), Warszawa: Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 1930, OCLC 838510416 .
 • Ratownictwo w zatruciu bojowymi środkami chemicznymi, MarcinM. Kacprzak (red.), Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1952, OCLC 169873515 .

Skażenia | edytuj kod

 • AleksandraA. Stachlewska-Wróblowa AleksandraA., Analiza skażeń chemicznych. IOCK 106/84, Ministerstwo Obrony Narodowej, Inspektorat Obrony Cywilnej Kraju, wyd. 2, Warszawa 1985, OCLC 749290556 .
 • ZbigniewZ. Jaśtak ZbigniewZ., Skażenia promieniotwórcze, chemiczne, biologiczne, Warszawa 1963, OCLC 749832158 .
 • AdamA. Janik AdamA., Charakterystyka skażeń promieniotwórczych i chemicznych oraz niektóre zasady ochrony ludności cywilnej przed nimi, Towarzystwo Wiedzy Wojskowo-Obronnej, Warszawa 1973, OCLC 835823088 .
 • KazimierzK. Durka KazimierzK., Organizacja zbiorowej ochrony przed skażeniami w pododdziałach, „Przegląd Wojsk Lądowych”, dodatek do 11 numeru, Warszawa 1970, OCLC 831191042 .???
 • Instrukcja o działaniu posterunków podczas obserwacji wybuchów jądrowych i wykrywania skażeń. Chem. 266/77, Ministerstwo Obrony Narodowej, Szefostwo Wojsk Chemicznych, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1977 .
 • WacławW. Budźko WacławW., LucjanL. Bukalski LucjanL., Ogólne wiadomości o prognozowaniu i ocenie skażeń promieniotwórczych, Warszawa: Liga Obrony Kraju, Zarząd Główny, 1969, OCLC 839045465 .

Obrona przed bronią masowego rażenia | edytuj kod

 • JanJ. Mess JanJ., Obrona przeciwlotnicza i przeciwchemiczna. Szkolenie kół LPZ na wsi, Liga Przyjaciół Żołnierza, Zarząd Główny, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1953, OCLC 836054762 .
 • Obrona wojsk przed bronią masowego rażenia. Podręcznik. Szt. Gen. 446/69, Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1969 .
 • Metodyka szkolenia pododdziałów w zakresie obrony przed bronią jądrową. Chem. 278/78, Ministerstwo Obrony Narodowej, Szefostwo Wojsk Chemicznych, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979 .
 • StanisławS. Śladkowski StanisławS. i inni, Obrona przed bronią masowego rażenia, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2007, OCLC 297551657 .

Sprzęt ochrony przed BMR | edytuj kod

 • Instrukcja do maski przeciwgazowej filtracyjnej MC-1+MS-3, Zakład nr 172 .
 • Maska przeciwgazowa PRW-U. Chem. 298/81, Ministerstwo Obrony Narodowej, Szefostwo Wojsk Chemicznych, Warszawa 1981 .
 • Maska przeciwgazowa MP-4. Chem. 271/78, Ministerstwo Obrony Narodowej, Szefostwo Wojsk Chemicznych, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1978 .

Wojska chemiczne | edytuj kod

 • MichałM. Krauze MichałM., IreneuszI. Nowak IreneuszI., Współczesne wojska chemiczne, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983, ISBN 83-11-06941-7, OCLC 830224473 .
 • MarianM. Chwiałkowski MarianM., 4 Brodnicki Pułk Chemiczny im. Ignacego Mościckiego, Brodnica 1995 .
 • ZbigniewZ. Jaśtak ZbigniewZ., Szlakiem wojsk chemicznych 1943–1945, Warszawa: Wojskowy Instytut Historyczny–Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966, OCLC 21994059 .
 • Дмитрий МариновичД.М. Якубов Дмитрий МариновичД.М., ВасилийВ. Емельянович ВасилийВ., Боевой опыт химических войск и химической службы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сборник примеров Дмитриев, Министерство обороны СССР, Москва: Военное издательство, 1989 .

Historia i sprawy międzynarodowe | edytuj kod

 • MieczysławM. Wrzosek MieczysławM., Niemieckie gazy trujące podczas I wojny światowej, „Mówią Wieki”, XXIX (2), 1986, s. 14–17, ISSN 05800943 .
 • AdrienneA. Mayor AdrienneA., Grecki ogień, zatrute strzały, bomby skorpionów. Broń chemiczna i biologiczna w świecie starożytnym, Wydawnictwo Amber, 2006, ISBN 978-83-241-2695-8 .
 • Broń CB. Stopień zagrożenia, problemy zakazu. Rozważania na tle Raportu Sekretarza Generalnego ONZ, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971, OCLC 38794652 .
 • LeszekL. Konopski LeszekL., Historia broni chemicznej, Warszawa: Bellona, 2009, ISBN 978-83-11-11643-6, OCLC 751497778 .
 • Raport Sekretarza Generalnego ONZ o broni chemicznej i bakteriologicznej (biologicznej) oraz o skutkach ich ewentualnego użycia, BronisławB. Jankowski (tłum.), Warszawa: Książka i Wiedza, 1969, OCLC 749392321 .

Inne | edytuj kod

 • MarcelaM. Wścieklica-Pollak MarcelaM., Słownik polsko-francusko-niemiecko-rosyjski. Broń chemiczna, Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1932, OCLC 29866114 .

Materiały wybuchowe, pirotechnika i paliwa rakietowe | edytuj kod

Chemia i technologia materiałów wybuchowych | edytuj kod

 • TadeuszT. Urbański TadeuszT., Chemia i technologia materiałów wybuchowych, t. I, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1954, OCLC 750498460 .
 • TadeuszT. Urbański TadeuszT., Chemia i technologia materiałów wybuchowych, t. II, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1955, OCLC 751571515 .
 • TadeuszT. Urbański TadeuszT., Chemia i technologia materiałów wybuchowych, t. III, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1955, OCLC 832663836 .
 • TadeuszT. Urbański TadeuszT., Wstęp do technologii materiałów wybuchowych, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1954 .
 • WaldemarW. Witkowski WaldemarW. i inni, Chemia stosowana. Ćwiczenia laboratoryjne, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 1990 .
 • [skan] AndrzejA. Maranda AndrzejA., Przemysłowe materiały wybuchowe, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2010, ISBN 978-83-61486-61-9 .
 • EwaE. Karwowska EwaE., Materiały wybuchowe w środowisku, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016, ISBN 978-83-7814-529-5 .
 • Melvin AlonzoM.A. Cook Melvin AlonzoM.A., The Science of High Explosives, seria American Chemical Society Monograph Series, nr 139, New York: Reinhold Publishing Corporation, [cop. 1958], LCCN 58-10260 .

Fizyka i chemia wybuchu | edytuj kod

 • EdwardE. Włodarczyk EdwardE., Wstęp do mechaniki wybuchu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, ISBN 83-01-11594-7 .
 • [skan] EdwardE. Włodarczyk EdwardE., Podstawy fizyki wybuchu, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2012, ISBN 978-83-62954-30-8 .
 • Константин КонстантиновичК.К. Андреев Константин КонстантиновичК.К., Термическое разложение и горение взрывчатых веществ, Москва–Ленинград: Государственное энергетическое издательство, 1957, OCLC 829681964 .

Minerstwo i prace strzałowe | edytuj kod

 • Instrukcja gospodarki materiałami wybuchowymi i środkami zapalczymi w zakładach pracy przemysłu węglowego, Katowice: Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego, 1949, OCLC 836701131 .
 • MarianM. Gajewski MarianM., Materiały wybuchowe i technika strzelnicza. Podręcznik dla strzałowych i kierowników robót strzelniczych, Warszawa: Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego, 1950, OCLC 315862521 .

Pirotechnika | edytuj kod

 • IreneuszI. Nowak IreneuszI., Broń zapalająca, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986, ISBN 83-11-07322-8 .

Wojska inżynieryjne | edytuj kod

 • FranciszekF. Kaczmarski FranciszekF., StanisławS. Soroka StanisławS., Wojska inżynieryjne LWP 1945–1979, Wojskowy Instytut Historyczny, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982, ISBN 83-11-06710-4 .

Inne | edytuj kod

 • MikołajM. Korzun MikołajM., 1000 słów o materiałach wybuchowych i wybuchu, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, [cop. 1986], ISBN 83-11-07044-X .

BHP i materiały niebezpieczne | edytuj kod

 • TadeuszT. Pusty TadeuszT., Przewóz materiałów niebezpiecznych. Poradnik kierowcy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1984, ISBN 83-206-0449-4 .
 • Tomasz W.T.W. Grausz Tomasz W.T.W., Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy, wyd. 2, Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, 2013 .
 • SylwiaS. Oziembło-Brzykczy SylwiaS., Czynniki chemiczne. Obowiązki pracodawcy, wyd. 2, Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, 2011 .

Chemia | edytuj kod

Biochemia
 • WandaW. Mejbaum-Katzenellenbogen WandaW., IrenaI. Mochnacka IrenaI., Kurs praktyczny z biochemii, wyd. I, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966 .
 • FranciszekF. Nowotny FranciszekF., Biochemia węglowodanów, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1968 .
 • J.N.J.N. Davidson J.N.J.N., Biochemia kwasów nukleinowych, wyd. 2, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1969 .
Chemia analityczna
 • AdamA. Hulanicki AdamA., Współczesna chemia analityczna. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, ISBN 83-01-13581-6 .
 • Karl K.K.K. Bombaugh Karl K.K.K. i inni, Współczesna chromatografia cieczowa, Joseph J.J.J. Kirkland (red.), RajmundR. Dybczyński (tłum.), IrenaI. Fidelis (tłum.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976 .
 • BogusławB. Bobrański BogusławB., Analiza ilościowa związków organicznych, wyd. 2, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, ISBN 83-01-01587-X .
Chemia organiczna
 • A.R.A.R. Katritzky A.R.A.R., J.M.J.M. Lagowski J.M.J.M., Chemia związków heterocyklicznych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966 .
 • JohnJ. McMurry JohnJ., Chemia organiczna, wyd. 3, t. 1–5, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, ISBN 978-83-01-14406-7 .
 • PrzemysławP. Mastalerz PrzemysławP., Mechanizmy reakcji w chemii organicznej, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970 .
 • Ray Q.R.Q. Brewster Ray Q.R.Q., William E.W.E. McEwen William E.W.E., Podstawy chemii organicznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967 .
 • Reynold C.R.C. Fuson Reynold C.R.C., Reakcje związków organicznych, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966 .
 • Arthur IsraelA.I. Vogel Arthur IsraelA.I., Preparatyka organiczna, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984, ISBN 83-204-0579-3 .
 • M.F.M.F. Grundon M.F.M.F., H.B.H.B. Henbest H.B.H.B., Wstęp do chemii organicznej, JerzyJ. Kuryłowicz (tłum.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967 .
 • MieczysławM. Zieliński MieczysławM., Efekty izotopowe w chemii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, ISBN 83-01-00301-4 .
Chemia fizyczna
 • David O.D.O. Hayward David O.D.O., Mechanika kwantowa dla chemików, AgataA. Jurkiewicz (tłum.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 (Niezbędnik chemika), ISBN 978-83-01-14950-5 .
 • RudolfR. Brdička RudolfR., Podstawy chemii fizycznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970 .
 • M.M. Haïssinsky M.M., Chemia jądrowa i jej zastosowanie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959 .
 • HelenaH. Jankowska HelenaH., Chemia fizyczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1968 .
 • Harry B.H.B. Gray Harry B.H.B., Elektrony i wiązania chemiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968 .
Chemia medyczna
 • JózefJ. Dadlez JózefJ., PiotrP. Kubikowski PiotrP., Farmakologia i toksykologia leków, wyd. 2, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1954, OCLC 253235775 .
 • Preparaty SPIESS, wyd. 8, Warszawa: Przemysłowo-Handlowe Zakłady Chemiczne Ludwik Spiess i Syn .
 • StanisławS. Rolski StanisławS., Chemia środków leczniczych, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich .
Chemia nieorganiczna
 • WłodzimierzW. Trzebiatowski WłodzimierzW., Chemia nieorganiczna, wyd. 3, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965 .
 • AdamA. Bielański AdamA., Podstawy chemii nieorganicznej, wyd. 6, t. 1–2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, ISBN 978-83-01-16283-2 .
Krystalografia
 • JerzyJ. Warczewski JerzyJ., Krystaliczne struktury modulowane, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, ISBN 83-01-11036-8 .
Spektroskopia
 • JerzyJ. Konarski JerzyJ., Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej. Spektroskopia stanów wibracyjnych i rotacyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, ISBN 83-01-10164-4 .
 • J.R.J.R. Dyer J.R.J.R., Spektroskopia absorpcyjna w chemii organicznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967 .
Skrypty akademickie
 • WandaW. Burakiewicz-Mortka WandaW. i inni, Chemia. Ćwiczenia laboratoryjne, SławomirS. Neffe (red.), Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 1989 .
 • MirosławM. Badowski MirosławM. i inni, Chemia stosowana. Ćwiczenia laboratoryjne, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 1990 .
 • JerzyJ. Choma JerzyJ., AndrzejA. Świątkowski AndrzejA., Chemia. Repetytorium testowe z wykładów, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 1988 .
 • ZenonZ. Michałowski ZenonZ., JerzyJ. Prejzner JerzyJ., Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej, wyd. 5, część II, Gdańsk: Politechnika Gdańska, 1992 .
 • St.S. Grochowski St.S. i inni, Instrukcja do ćwiczeń z chemii analitycznej jakościowej, wyd. 11, Skrypty uczelniane, nr 1742, Gliwice: Politechnika Śląska, 1993, ISSN 0434-0825 .
 • FranciszekF. Buhl FranciszekF. i inni, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej, wyd. 3, Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, nr 427, Katowice: Uniwersytet Śląski, 1989, ISSN 0239-6432 .
 • JoannaJ. Masłowska JoannaJ., RajmundR. Sołoniewicz RajmundR., Schematy analizy jakościowej kationów, wyd. 3, Łódź: Politechnika Łódzka, 1994, ISBN 83-86453-10-9 .
 • JanJ. Jasiczak JanJ., RyszardR. Zieliński RyszardR., Elementy chemii nieorganicznej i nieorganicznej analizy jakościowej, Skrypty uczelniane, nr 465, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1995, ISSN 0239-6734 .
Podręczniki szkolne i zbiory zadań
 • Z.Z. Matysikowa Z.Z., F.F. Karczyński F.F., T.T. Bąk T.T., Zbiór zadań z chemii nieorganicznej, wyd. 11, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985, ISBN 83-02-02818-5 .
 • Z.Z. Matysikowa Z.Z., F.F. Karczyński F.F., I.I. Zimowska I.I., Zbiór zadań z chemii organicznej, wyd. 8, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979, OCLC 750820399 .
 • AndrzejA. Rubaszkiewicz AndrzejA., Chemia 7 i 8. Tablice i objaśnienia podstawowych terminów chemicznych, Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 1998, ISBN 83-85751-55-6 .
 • JanJ. Kulawik JanJ., TeresaT. Kulawik TeresaT., MariaM. Litwin MariaM., Chemia dla gimnazjum, wyd. 8, część 3, Warszawa: Nowa Era, 2008, ISBN 978-83-88457-53-1 .
 • TeresaT. Kulawik TeresaT., MariaM. Litwin MariaM., SzarotaS. Styka-Wlazło SzarotaS., Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum, wyd. 5, Warszawa: Nowa Era, 2006, ISBN 83-88457-34-9 .
 • MariaM. Dulinicz MariaM., Chemia nieorganiczna dla każdego, Wydawnictwo DrukPol, ISBN 83-85437-32-0 .
 • ZofiaZ. Matysik ZofiaZ., FeliksF. Karczyński FeliksF., LucjanL. Misiuro LucjanL., Zbiór zadań z chemii dla klasy VII i VIII, wyd. 8, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1972 .
 • JózefJ. Soczewka JózefJ., Vademecum maturzysty. Chemia, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo „Oświata”, 1997, ISBN 83-85394-30-3 .
 • AndrzejA. Czerwiński AndrzejA. i inni, Chemia, wyd. 2, część 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, ISBN 83-02-08215-5 .
 • MariaM. Koszmider MariaM., JaninaJ. Sygniewicz JaninaJ., Chemia. Zbiór zadań, wyd. 7, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008, ISBN 978-83-02-09697-6 .
 • Krzysztof M.K.M. Pazdro Krzysztof M.K.M., WitoldW. Danikiewicz WitoldW., Chemia dla licealistów. Podstawy, wyd. 2, część I, Chemia ogólna, Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 1996, ISBN 83-85751-26-2 .
 • Krzysztof M.K.M. Pazdro Krzysztof M.K.M., WitoldW. Danikiewicz WitoldW., Chemia dla licealistów. Podstawy, wyd. 2, część II, Pierwiastki i związki chemiczne, Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 1996, ISBN 83-85751-26-2 .
 • WitoldW. Danikiewicz WitoldW., Chemia dla licealistów. Chemia organiczna, wyd. 2, Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 1997, ISBN 83-85751-37-8 .
 • AleksanderA. Kozakiewicz AleksanderA., Chemia, wyd. 5, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1983, ISBN 83-09-00509-1 .
 • HenrykH. Całus HenrykH., Podstawy obliczeń chemicznych, wyd. 6, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1975 .
Książki rosyjskie
 • Н.К.Н.К. Воробьев Н.К.Н.К. i inni, Практикум по физической химии, wyd. 3, Moskwa, Leningrad: «ХИМИЯ», 1964 .
 • Ю.Я.Ю.Я. Фиалков Ю.Я.Ю.Я., А.Н.А.Н. Житомирский А.Н.А.Н., Ю.А.Ю.А. Тарасенко Ю.А.Ю.А., Физическая химия неводных растворов, Leningrad: «ХИМИЯ», 1973 .
 • JiřiJ. Dvořak JiřiJ., JiřiJ. Koryta JiřiJ., VlastaV. Boháčková VlastaV., Электрохимия, Moskwa: «Мир», 1977, OCLC 246175510 .
 • Г.К.Г.К. Будников Г.К.Г.К., Н.А.Н.А. Улахович Н.А.Н.А., Э.П.Э.П. Медянцева Э.П.Э.П., Основы электроаналитической химии, Издательство Казанского Университета, 1986 .
 • А.С.А.С. Заваров А.С.А.С., А.П.А.П. Баскаков А.П.А.П., С.В.С.В. Грачев С.В.С.В., Химико-термическая обработка в кипящем слое, Moskwa: «Машиностроение», 1985 .
 • Я.Н.Я.Н. Липкин Я.Н.Я.Н., В.М.В.М. Штанько В.М.В.М., Химическая и электрохимическая обработка стальных труб, Moskwa: «Металлургия», 1974 .
Inżynieria chemiczna
 • JanuszJ. Ciborowski JanuszJ., Podstawy inżynierii chemicznej, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965 .
 • IwoI. Pollo IwoI., StanisławS. Bistroń StanisławS., Chemia dla techników. Przegląd chemicznych procesów technologicznych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969 .
 • KrzysztofK. Schmidt-Szałowski KrzysztofK. i inni, Technologia chemiczna. Ćwiczenia rachunkowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, ISBN 978-83-01-17363-0 .
Inne
 • Chemia praktyczna dla wszystkich, wyd. 3, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1960 .
 • Chemia praktyczna dla wszystkich, wyd. 6, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970 .
 • Encyklopedia techniki. Chemia, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966 .
 • StanisławS. Mac StanisławS., Termodynamika, wyd. 9, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977 .
 • Sigmund F.S.F. Zakrzewski Sigmund F.S.F., Podstawy toksykologii środowiska, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, ISBN 83-01-12417-2 .
 • PrzemysławP. Mastelarz PrzemysławP., Ekologiczne kłamstwa ekowojowników, wyd. 2, Wrocław: Wydawnictwo Chemiczne, 2005, ISBN 83-905776-6-6 .
 • Podręczny słownik chemiczny, Katowice: Videograf II, 2004, ISBN 83-7183-240-0 .
 • Mały słownik chemiczny, JerzyJ. Chodkowski (red.), wyd. 3, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971 .
 • JanJ. Fronk JanJ., JakubJ. Ząbek JakubJ., Słownik szkolny. Biochemia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, ISBN 83-02-05883-1 .
 • JadwigaJ. Sobczak JadwigaJ., Krzysztof M.K.M. Pazdro Krzysztof M.K.M., ZofiaZ. Dobkowska ZofiaZ., Słownik szkolny. Chemia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, ISBN 83-02-04981-6 .
 • Słownik chemiczny rosyjsko-polski, Z.Z. Bańkowski (red.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1955 .
 • Słownik chemiczny angielsko-polski, DobromiłaD. Kryt (red.), wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, [cop. 1964] .
 • AndrzejA. Górski AndrzejA., Klasyfikacja pierwiastków chemicznych i związków nieorganicznych, wyd. 3, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003, ISBN 83-7207-417-8 .
 • AndrzejA. Górski AndrzejA., Współczesne systemy klasyfikacji związków chemicznych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971, OCLC 749450705 .

Inne | edytuj kod

Słowniki
 • Mały słownik techniczny polsko-angielski, wyd. 4, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1985, ISBN 83-204-0624-2, OCLC 15164133 .
 • Международный электротехнический словарь. Группа 10. Машины и трансформаторы, wyd. 2, Moskwa: Государственное издательство физико-математической литературы, 1958, OCLC 258008164 .
 • KazimierzK. Kumaniecki KazimierzK., Słownik łacińsko-polski, wyd. 16, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, ISBN 83-01-03531-5, OCLC 169953607 .
 • WojciechW. Meisels WojciechW., Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 1964, OCLC 40294737 .
 • AleksanderA. Brückner AleksanderA., Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 5, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989, ISBN 83-214-0410-3, OCLC 69371912 .
 • Słownik wyrazów obcych, JanJ. Tokarski (red.), wyd. 8, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ISBN 83-01-00521-1 .
 • Słownik języka polskiego, t. 1–3, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978–1981, ISBN 83-01-00281-6, OCLC 6525752 .
 • Англо-русский словарь по автоматике, кибернетике и контрольно-измерительным приборам, wyd. 2, Moskwa: Издательство «Советская Энциклопедия», 1971, OCLC 312758791 .
 • NatanN. Trachtenherc NatanN., KlementynaK. Welfeld KlementynaK., Słownik lekarski niemiecko-polski, wyd. 2, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1968 .
 • A.A. Bryczkowski A.A. i inni, Słownik techniczny polsko-francuski, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, [cop. 1969] .
 • Słownik techniczny polsko-rosyjski, Moskwa: Główna Redakcja Słowników Naukowo-Technicznych w Językach Obcych Fizmatgiz, 1963 .
 • Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, Zbigniew J.Z.J. Koch (red.), wyd. 7, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1983, ISBN 83-204-0437-1 .
Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Wostr/Książki" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy