Wikiprojekt:Check Wikipedia/Tłumaczenie


Wikiprojekt:Check Wikipedia/Tłumaczenie w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikiprojekt:Check Wikipedia Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona pomaga utrzymywać prawidłowe tłumaczenie stronę projektową [[Wikiprojekt:Check Wikipedia]], które jest wykonywane automatycznie. ######################### # metadata ######################### project=plwiki END category_001=[[Kategoria:Wikiprojekt Check Wikipedia]] END #for example: [[Category:Wikipedia]] END ######################### # priority ######################### top_priority_plwiki=Błędy o najwyższym priorytecie END middle_priority_plwiki=Błędy o średnim priorytecie END lowest_priority_plwiki=Błędy o najniższym priorytecie END ######################### # error description ######################### # prio = -1 (unknown) # prio = 0 (deactivated) # prio = 1 (top priority) # prio = 2 (middle priority) # prio = 3 (lowest priority) error_001_prio_plwiki=3 END error_001_head_plwiki=Szablon zawiera słowo szablon: END error_001_desc_plwiki=W treści artykułu jest szablon, który zawiera zbyteczny prefiks „szablon:” czy „template:”. Na przykład <code>{{Szablon:Commonscat}}</code>. Przyjęte jest <code>{{Commonscat}}</code>. END error_001_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 001 END ########## error_002_prio_plwiki=3 END error_002_head_plwiki=Błędna składnia znacznika nowej linii END error_002_desc_plwiki=Znaleziono jeden lub więcej znaczników nowej linii z nieprawidłową składnią. Na przykład &lt;/br&gt; (ukośnik z przodu zamiast z tyłu), &lt;br&#92;&gt; (lewy ukośnik zamiast normalnego ukośnika), &lt;br.&gt; itp. END error_002_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 002 END ########## error_003_prio_plwiki=1 END error_003_head_plwiki=Brakujące wywołanie przypisów END error_003_desc_plwiki=Artykuł zawiera znaczniki &lt;ref&gt;, ale nie ma szablonów {{Przypisy}}, {{Mini przypisy}}, {{Uwagi}} lub {{Dolne przypisy}} ani znacznika &lt;references/&gt; END END error_003_templates_plwiki= przypisy uwagi dolne przypisy mini przypisy END error_003_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 003 END ########## error_004_prio_plwiki=2 END error_004_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;a&gt; ENDEND error_004_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik HTML „&lt;a&gt;”. Powinna być stosowana składnia wiki. END error_004_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 004 END ########## error_005_prio_plwiki=1 END error_005_head_plwiki=Nieprawidłowo zakończone &lt;!--- END error_005_desc_plwiki=Otwarty komentarz HTML <code>&lt;!--</code> bez zamknięcia <code>--&gt;</code> END error_005_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 005 END ########## error_006_prio_plwiki=0 END error_006_head_plwiki=DEFAULTSORT i znaki diakrytyczne END error_006_desc_plwiki=Nie należy stosować znaków diakrytycznych w DEFAULTSORT. Należy użyć odpowiadających im znaków ascii. END error_006_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 006 END ########## error_007_prio_plwiki=2 END error_007_head_plwiki=Nagłówki tylko trzeciego poziomu END error_007_desc_plwiki=Pierwszy napotkany nagłówek w artykule jest nagłówkiem poziomu trzeciego ("<code>=== XY ===</code>"). Nagłówki powinny się zaczynać od poziomu drugiego ("<code>== XY ==</code>"). END error_007_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 007 END ########## error_008_prio_plwiki=1 END error_008_head_plwiki=Nagłówek bez końcowego znaku = END error_008_desc_plwiki=Wszystkie nagłówki powinny kończyć się znakiem "=". END error_008_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 008 END ########## error_009_prio_plwiki=3 END error_009_head_plwiki=Wiele kategorii w jednej linijce END error_009_desc_plwiki=Poniższe artykuły zawierają kilka kategorii zapisanych w jednej linijce tekstu. Należy umieszczać tylko jedną kategorię w linijce – jest to znacznie czytelniejsze. END error_009_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 009 END ########## error_010_prio_plwiki=1 END error_010_head_plwiki=Nieprawidłowe nawiasy kwadratowe END error_010_desc_plwiki=Różna liczba nawiasów kwadratowych: [[ i ]]. Jeśli jest to fragment kodu źródłowego, należy użyć &lt;source&gt; lub &lt;code&gt;. END error_010_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 010 END ########## error_011_prio_plwiki=3 END error_011_head_plwiki=Sekwencje specjalne HTML END error_011_desc_plwiki=Artykuł zawiera sekwencje w rodzaju: <code>&amp;auml;</code> lub <code>&amp;ouml;</code> lub <code>&amp;uuml;</code>, <code>&amp;szlig;</code> lub inne. Zamiast tego używaj odpowiednich znaków Unicode (äüöÄÜÖßåÅ…). END error_011_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 011 END ########## error_012_prio_plwiki=3 END error_012_head_plwiki=Formatowanie HTML: listy END error_012_desc_plwiki=Artykuł zawiera „&lt;ol&gt;”, „&lt;ul&gt;” lub „&lt;li&gt;”. Oprogramowanie Mediawiki jest bardzo elastyczne, ale nie należy stosować powyższych elementów składni HTML. END error_012_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 012 END ########## error_013_prio_plwiki=1 END error_013_head_plwiki=Nieprawidłowo zakończone &lt;math> END error_013_desc_plwiki=W artykule występuje &lt;math> bez &lt;/math>. END error_013_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 013 END ########## error_014_prio_plwiki=1 END error_014_head_plwiki=Nieprawidłowo zakończone &lt;source> END error_014_desc_plwiki=W artykule występuje &lt;source …&gt; (bądź &lt;syntaxhighlight …&gt;) bez &lt;/source> bądź &lt;/syntaxhighlight>. END error_014_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 014 END ########## error_015_prio_plwiki=1 END error_015_head_plwiki=Nieprawidłowo zakończone &lt;code> END error_015_desc_plwiki=W artykule występuje &lt;code> bez &lt;/code>. END error_015_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 015 END ########## error_016_prio_plwiki=3 END error_016_head_plwiki=Znaki kontrolne Unicode END error_016_desc_plwiki= END error_016_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 016 END ########## error_017_prio_plwiki=3 END error_017_head_plwiki=Zdublowane kategorie END error_017_desc_plwiki=W poniższych artykułach kategorie występują wielokrotnie. END error_017_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 017 END ########## error_018_prio_plwiki=3 END error_018_head_plwiki=Kategorie zaczynające się małą literą END error_018_desc_plwiki=Kategoria zaczyna się małą literą zamiast dużą. Konsekwentne rozpoczynanie nazw kategorii z dużej litery ułatwia użytkownikom przeglądanie zrzutów. END error_018_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 018 END ########## error_019_prio_plwiki=2 END error_019_head_plwiki=Nagłówki pierwszego poziomu END error_019_desc_plwiki=W artykule występują nagłówki pierwszego stopnia (czyli "<code>= XY =</code>"). Nagłówki w tekście powinny być stopnia drugiego (czyli "<code>== XY ==</code>") lub niższego. END error_019_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 019 END ########## error_020_prio_plwiki=3 END error_020_head_plwiki=Sekwencje specjalne HTML: dagger; END error_020_desc_plwiki=Artykuł zawiera „&amp;dagger;” zamiast †. END error_020_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 020 END ########## error_021_prio_plwiki=3 END error_021_head_plwiki=Kategoria po angielsku END error_021_desc_plwiki=Artykuł ma kategorię wpisaną po angielsku (Category:ABC). Powinna być zamieniona na "Kategoria:ABC". END error_021_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 021 END ########## error_022_prio_plwiki=3 END error_022_head_plwiki=Kategoria ze spacjami END error_022_desc_plwiki=Artykuł ma przed kategorią wpisaną spację. END error_022_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 022 END ########## error_023_prio_plwiki=1 END error_023_head_plwiki=Nieprawidłowo zakończone nowiki END error_023_desc_plwiki=W artykule występuje &lt;nowiki> bez &lt;/nowiki>. END error_023_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 023 END ########## error_024_prio_plwiki=1 END error_024_head_plwiki=Nieprawidłowo zakończone pre END error_024_desc_plwiki=W artykule występuje &lt;pre> bez &lt;/pre>. END error_024_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 024 END ########## error_025_prio_plwiki=2 END error_025_head_plwiki=Hierarchia nagłówków END error_025_desc_plwiki=Po nagłówku poziomu drugiego ("<code>== XY ==</code>") nie powinien być nagłówek poziomu czwartego ("<code>==== XY ====</code>"). END error_025_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 025 END ########## error_026_prio_plwiki=3 END error_026_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;b> END error_026_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik HTML „&lt;b&gt;”. Powinno być stosowane wyróżnianie pogrubieniem za pomocą składni wiki. END error_026_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 026 END ########## error_027_prio_plwiki=3 END error_027_head_plwiki=Sekwencja Unicode END error_027_desc_plwiki=W artykule wykryto <code>&amp;#0000;</code> (dziesiętnie) lub<code>&amp;#x0000;</code> (szesnastkowo) znaki Unicode. Należy zamienić je na te znaki. END error_027_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 027 END ########## error_028_prio_plwiki=1 END error_028_head_plwiki=Nieprawidłowo zamknięta tabela END error_028_desc_plwiki=Nie znaleziono zamknięcia tabeli. END error_028_templates_plwiki= {{odcinek/dół {{col-end {{Fb cs footer {{Fb cl footer END error_028_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 028 END ########## error_029_prio_plwiki=1 END error_029_head_plwiki=Nieprawidłowo zamknięta galeria END error_029_desc_plwiki=W artykule występuje &lt;gallery> bez &lt;/gallery>. END error_029_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 029 END ########## error_030_prio_plwiki=2 END error_030_head_plwiki=Grafika bez opisu END error_030_desc_plwiki=Artykuł zawiera grafikę bez opisu. Opisy są potrzebne w celu ułatwienia dostępu dla osób niewidomych. END error_030_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 030 END ########## error_031_prio_plwiki=3 END error_031_head_plwiki=Formatowanie HTML: tabele END error_031_desc_plwiki=Artykuł zawiera „&lt;table&gt;”, „&lt;td&gt;”, „&lt;th&gt;” lub „&lt;tr&gt;”. Zamiast tego należy stosować składnię wiki. END error_031_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 031 END ########## error_032_prio_plwiki=1 END error_032_head_plwiki=Dwie pionowe kreski w jednym linku END error_032_desc_plwiki=Artykuł zawiera link typu <nowiki>[[tekst|tekst2|tekst3]]</nowiki>. END error_032_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 032 END ########## error_033_prio_plwiki=3 END error_033_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;u> END error_033_desc_plwiki=Artykuł zawiera „&lt;u&gt;”. Nie należy stosować podkreślenia, które myli się z linkami. END error_033_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 033 END ########## error_034_prio_plwiki=2 END error_034_head_plwiki=Elementy szablonów w artykule END error_034_desc_plwiki=Artykuł zawiera „#if:”, „#ifeq:”, „#switch:”, „#tag:”, „{{NAMESPACE}}”, „{{SITENAME}}”, „{{PAGENAME}}”, „{{FULLPAGENAME}}” lub „{{{1}}}” (parametr). Prawdopodobnie nieprawidłowo użyto szablonu. END error_034_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 034 END error_034_templates_plwiki= PAGENAME END ########## error_035_prio_plwiki=2 END error_035_head_plwiki=Galeria bez podpisu END error_035_desc_plwiki=Artykuł zawiera galerię, w której co najmniej jedno zdjęcie nie ma podpisu. END error_035_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 035 END ########## error_036_prio_plwiki=3 END error_036_head_plwiki=Błędne przekierowanie END error_036_desc_plwiki=Artykuł zawiera coś w stylu „#REDIRECT = [[Strona]].” Powinno być „#REDIRECT [[Strona]]”. Wykrywa również składnię w rodzaju:<br> <br> #REDIRECT<br> [[Strona]]<br> <br>END error_036_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 036 END ########## error_037_prio_plwiki=0 END error_037_head_plwiki=DEFAULTSORT brak, tytuł zawiera znaki diakrytyczne END error_037_desc_plwiki=Tytuł artykułu zawiera znaki diakrytyczne, a artykuł nie zawiera DEFAULTSORT. END error_037_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 037 END ########## error_038_prio_plwiki=3 END error_038_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;i> END error_038_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik HTML „&lt;i&gt;”. Powinno być stosowane wyróżnianie kursywą za pomocą składni wiki. END error_038_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 038 END ########## error_039_prio_plwiki=3 END error_039_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;p> END error_039_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik HTML „&lt;p&gt;”. Dzielenie na akapity powinno być wykonywane za pomocą składni wiki. END error_039_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 039 END ########## error_040_prio_plwiki=3 END error_040_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;font> END error_040_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik HTML „&lt;font&gt;”. Ten znacznik jest przestarzały i nie powinno się go używać – zamiast tego należy używać składni wiki i stylów CSS. END error_040_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 040 END ########## error_041_prio_plwiki=0 END error_041_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;big> END error_041_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik HTML „&lt;big&gt;”. END error_041_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 041 END ########## error_042_prio_plwiki=3 END error_042_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;strike> END error_042_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik HTML „&lt;strike>”. Ten znacznik jest przestarzały, powinno się używać „&lt;s&gt;”. END error_042_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 042 END ########## error_043_prio_plwiki=1 END error_043_head_plwiki=Nieprawidłowo zakończony szablon END error_043_desc_plwiki=Jest {{, ale nie ma }}. END error_043_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 043 END ########## error_044_prio_plwiki=2 END error_044_head_plwiki=Nagłówek z dodatkowym pogrubieniem END error_044_desc_plwiki=W nagłówku występuje pogrubienie: „== '''XY''' ==”. Powinno być tylko „== XY ==”. Nagłówki już są pogrubione w stosunku do normalnego tekstu. END error_044_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 044 END ########## error_045_prio_plwiki=3 END error_045_head_plwiki=Podwojone linki interwiki END error_045_desc_plwiki=Artykuł zawiera dwa linki interwiki do tego samego języka. END error_045_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 045 END ########## error_046_prio_plwiki=1 END error_046_head_plwiki=Różna liczba otwartych i zamkniętych nawiasów kwadratowych END error_046_desc_plwiki=Występuje różna liczba nawiasów [[ i ]]. Jeśli jest to fragment kodu źródłowego, należy użyć &lt;source&gt; lub &lt;code&gt;. END error_046_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 046 END ########## error_047_prio_plwiki=1 END error_047_head_plwiki=Nieprawidłowo rozpoczęty szablon END error_047_desc_plwiki=Jest }}, ale nie ma {{. END error_047_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 047 END ########## error_048_prio_plwiki=3 END error_048_head_plwiki=Link do samego siebie END error_048_desc_plwiki=Znaleziono w treści strony link do tej właśnie strony. Zamiast tego można użyć pogrubienia lub usunąć link. END error_048_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 048 END ########## error_049_prio_plwiki=2 END error_049_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;h2&gt; itd. (nagłówki) END error_049_desc_plwiki=Artykuł zawiera nagłówek wstawiony za pomocą znaczników HTML (&lt;h2&gt; itd.). Należy użyć składni wiki == Nagłówek ==. END error_049_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 049 END ########## error_050_prio_plwiki=3 END error_050_head_plwiki=Sekwencje specjalne HTML: en/em dash END error_050_desc_plwiki=Artykuł zawiera en/em dasha. END error_050_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 050 END ########## error_051_prio_plwiki=3 END error_051_head_plwiki=Interwiki przed ostatnim nagłówkiem END error_051_desc_plwiki=Artykuł zawiera interwiki przed ostatnim nagłówkiem. END error_051_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 051 END ########## error_052_prio_plwiki=3 END error_052_head_plwiki=Kategorie przed ostatnim nagłówkiem END error_052_desc_plwiki=Artykuł zawiera kategorie przed ostatnim nagłówkiem. END error_052_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 052 END ########## error_053_prio_plwiki=3 END error_053_head_plwiki=Interwiki przed ostatnią kategorią END error_053_desc_plwiki=Artykuł zawiera interwiki przed ostatnią kategorią. END error_053_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 053 END ########## error_054_prio_plwiki=3 END error_054_head_plwiki=Znacznik &lt;br /&gt; w liście END error_054_desc_plwiki=Artykuł zawiera listę, której elementy kończą się znacznikiem „&lt;br /&gt;”. Znacznik ten należy usunąć. END error_054_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 054 END ########## error_055_prio_plwiki=3 END error_055_head_plwiki=Znacznik small użyty podwójnie END error_055_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik &lt;small&gt; użyty dwukrotnie, jeden za drugim. Niekiedy oznacza to, że w tym samym artykule wcześniej występuje „&lt;small&gt;” bez „&lt;/small&gt;”. END error_055_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 055 END ########## error_056_prio_plwiki=2 END error_056_head_plwiki=Strzałka - ASCII art END error_056_desc_plwiki=Artykuł zawiera strzałki, np. „&lt;--” lub „--&gt;” lub „&lt;==” lub „==&gt;”. Lepiej używać znaków Unicode „←” lub „→” lub „⇐” lub „⇒”. Jeśli jest to fragment kodu źródłowego, należy użyć &lt;source&gt; lub &lt;code&gt;. Jeśli to wzór matematyczny, możesz też użyć &lt;math>. Jeśli to równanie reakcji chemicznej, użyj szablonu {{Chem2}}. Nie należy poprawiać strzałek „-&gt;” umieszczonych wewnątrz szablonu {{Chem2}}. END error_056_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 056 END ########## error_057_prio_plwiki=3 END error_057_head_plwiki=Nagłówek kończy się dwukropkiem END error_057_desc_plwiki=Jeden z nagłówków kończy się dwukropkiem (np. == „Skład: ==”). Taki dwukropek powinien zostać usunięty. END error_057_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 057 END ########## error_058_prio_plwiki=2 END error_058_head_plwiki=Nagłówki KAPITALIKAMI END error_058_desc_plwiki=Jeden z nagłówków składa się wyłącznie z dużych liter „== NAGŁÓWEK DUŻYMI LITERAMI ==”. Nagłówek ten ma przynajmniej 10 znaków, więc zostały pominięte nagłówki, w których użyte są skróty, np. „== NATO ==”. END error_058_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 058 END ########## error_059_prio_plwiki=3 END error_059_head_plwiki=Parametr zakończony znacznikiem &lt;br /&gt; END error_059_desc_plwiki=Na końcu wartości parametru występuje znacznik przejścia do nowej linii. (Przykład: {{Szablon|nazwisko=Kowalski&lt;br /&gt;}}). Przejście do nowej linii powinno być realizowane wewnątrz szablonu a nie w jego wywołaniu. END error_059_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 059 END ########## error_060_prio_plwiki=1 END error_060_head_plwiki=Błędne parametry szablonu END error_060_desc_plwiki=W nazwach parametrów szablonu znaleziono nietypowe znaki (<code>[|]:*</code>) Przykład: {{Template| parameter_1=100 | [[parameter]]_2=200 }}). END error_060_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 060 END ########## error_061_prio_plwiki=0 END error_061_head_plwiki=Kropka po przypisie END error_061_desc_plwiki=W języku polskim to jest prawidłowe. END error_061_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 061 END ########## error_062_prio_plwiki=3 END error_062_head_plwiki=URL bez http:// END error_062_desc_plwiki=Znaleziono link zewnętrzny, który nie zawiera http://, https:// ani //. END error_062_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 062 END ########## error_063_prio_plwiki=2 END error_063_head_plwiki=Znacznik small zagnieżdżony w znacznikach ref, sub, sup END error_063_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik &lt;small> wewnątrz przypisu, indeksu górnego lub indeksu dolnego (&lt;ref>, &lt;sub> lub &lt;sup>). W tych znacznikach nie należy ręcznie zmniejszać tekstu, gdyż i tak domyślnie jest on mniejszy niż normalnie. END error_063_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 063 END ########## error_064_prio_plwiki=3 END error_064_head_plwiki=Link tożsamy z tekstem linka END error_064_desc_plwiki=W linku jest identyczny tekst przez pionową kreską i po niej. Składnię <code>[[Link|Link]]</code> można skrócić do postaci <code>[[Link]]</code>. END error_064_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 064 END ########## error_065_prio_plwiki=3 END error_065_head_plwiki=Opis obrazka zakończony znacznikiem &lt;br /&gt; END error_065_desc_plwiki=Znaleziono opis grafiki zakończony znacznikiem „&lt;br />”. Skasuj ten znacznik. END error_065_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 065 END ########## error_066_prio_plwiki=2 END error_066_head_plwiki=Opis obrazka ze znacznikiem small END error_066_desc_plwiki=Znaleziono znacznik &lt;small> w opisie grafiki. Opis domyślnie ma ustawiony mniejszy rozmiar, więc możesz skasować znacznik. END error_066_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 066 END ########## error_067_prio_plwiki=2 END error_067_head_plwiki=Przypis po kropce END error_067_desc_plwiki=Znaleziono przypis wstawiony po kropce, np. „.&lt;ref&gt;” – powinien być przed nią. Wyjątkiem są skróty - po skrócie zakończonym kropką powinien znaleźć się przypis, a po nim nie należy stawiać drugiej kropki. END error_067_abbreviations_plwiki= I w. II w. III w. IV w. V w. VI w. VII w. VIII w. IX w. X w. XI w. XII w. XIII w. XIV w. XV w. XVI w. XVII w. XVIII w. XIX w. XX w. XXI w. 1 r. 2 r. 3 r. 4 r. 5 r. 6 r. 7 r. 8 r. 9 r. 0 r. r.ż. p.n.e. n.e. n.p.m. p.p.m. j.a. tys. proc. szt. itd. itp. m.in. Jr. jr. S.A. z o.o. a.s. Inc. por. ppor. panc. druż. L. END error_067_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 067 END ########## error_068_prio_plwiki=3 END error_068_head_plwiki=Link do innego języka END error_068_desc_plwiki=Znaleziono link do artykułu z innej wersji językowej Wikipedii, na przykład [[:is:Link]] (nie dotyczy linków interwiki). W niektórych językach (w tym na polskiej Wikipedii) taki bezpośredni link wewnątrz artykułu jest niedozwolony. Należy takie linki usuwać. Nie należy zamieniać ich na linki zewnętrzne, które także są niedozwolone w treści artykułów. END error_068_template_plwiki=Link-interwiki|pl|lang|tam|tekst END error_068_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 068 END ########## error_069_prio_plwiki=2 END error_069_head_plwiki=ISBN - błędna składnia END error_069_desc_plwiki=Został wykryty ISBN z błędem składni. Zwykły numer ISBN wygląda tak ISBN&nbsp;3-8001-6191-5, ISBN&nbsp;0-911266-16-X lub ISBN&nbsp;978-0911266160. Dozwolone są cyfry, spacje, dywiz i „X”/„x”. Nie licząc spacji i dywizów powinien składać się z 10 albo 13 znaków. Nie należy podawać numeru ISBN po „ISBN-10:” lub „ISBN-13:”, tylko bezpośrednio po „ISBN”. Pomiędzy „ISBN” a samym numerem nie może być dwukropka ani żadnych innych znaków. Jeżeli książka została opatrzona błędnie skonstruowanym numerem, a odpowiednia biblioteka narodowa nie dokonała korekty, można użyć szablonu {{Błędny ISBN}}. END error_069_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 069 END ########## error_070_prio_plwiki=2 END error_070_head_plwiki=ISBN - zła długość numeru END error_070_desc_plwiki=Został wykryty ISBN o złej długości. Numery ISBN mają długość 10 albo 13 znaków (nie licząc dywizów). Należy znaleźć poprawny numer ISBN. W tym celu można skorzystać z baz bibliotek <a href="http://alpha.bn.org.pl/screens/opacmenu_pol.html">Biblioteka Narodowa</a> lub <a href="http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First">Biblioteka Kongresu</a>, szukając książki po tytule lub autorze. Jeżeli książka została opatrzona błędnie skonstruowanym numerem, a odpowiednia biblioteka narodowa nie dokonała korekty, można użyć szablonu {{Błędny ISBN}}. END error_070_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 070 END ########## error_071_prio_plwiki=2 END error_071_head_plwiki=ISBN - błędna pozycja znaku X END error_071_desc_plwiki=Został wykryty ISBN ze znakiem „X” na złej pozycji. Numer ISBN składa się z samych cyfr oraz w przypadku ISBN-10 ewentualnie znaku „X” umieszczonego na dziesiątej (ostatniej) pozycji. Należy znaleźć poprawny numer ISBN. W tym celu można skorzystać z baz bibliotek <a href="http://alpha.bn.org.pl/screens/opacmenu_pol.html">Biblioteka Narodowa</a> lub <a href="http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First">Biblioteka Kongresu</a>, szukając książki po tytule lub autorze. Jeżeli książka została opatrzona błędnie skonstruowanym numerem, a odpowiednia biblioteka narodowa nie dokonała korekty, można użyć szablonu {{Błędny ISBN}}. END error_071_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 071 END ########## error_072_prio_plwiki=2 END error_072_head_plwiki=ISBN - błędna suma kontrolna dla ISBN-10 END error_072_desc_plwiki=Został wykryty numer ISBN z błędną sumą kontrolną dla ISBN-10. Należy znaleźć poprawny numer ISBN. W tym celu można skorzystać z baz bibliotek <a href="http://alpha.bn.org.pl/screens/opacmenu_pol.html">Biblioteka Narodowa</a> lub <a href="http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First">Biblioteka Kongresu</a>, szukając książki po tytule lub autorze. Jeżeli książka została opatrzona błędnie skonstruowanym numerem, a odpowiednia biblioteka narodowa nie dokonała korekty, można użyć szablonu {{Błędny ISBN}}. END error_072_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 072 END ########## error_073_prio_plwiki=2 END error_073_head_plwiki=ISBN - błędna suma kontrolna dla ISBN-13 END error_073_desc_plwiki=Został wykryty numer ISBN z błędną sumą kontrolną dla ISBN-13. Należy znaleźć poprawny numer ISBN. W tym celu można skorzystać z baz <a href="http://alpha.bn.org.pl/screens/opacmenu_pol.html">Biblioteka Narodowa</a> lub <a href="http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First">Biblioteka Kongresu</a>, szukając książki po tytule lub autorze. Część książek wydanych w latach 2006-2008 ma błędnie nadany przez wydawcę numer ISBN-13. Te błędne numery zostały nadane poprzez dodanie 978 przed numer ISBN-10, bez przeliczenia od nowa sumy kontrolnej. Jeżeli książka została opatrzona błędnie skonstruowanym numerem, a odpowiednia biblioteka narodowa nie dokonała korekty, można użyć szablonu {{Błędny ISBN}}. END error_073_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 073 END ########## error_074_prio_plwiki=2 END error_074_head_plwiki=Link bez artykułu docelowego END error_074_desc_plwiki=W artykule znajduje się link bez wskazanego artykułu, do którego kieruje, n.p. [[|tekst linku]]. END error_074_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 074 END ########## error_075_prio_plwiki=3 END error_075_head_plwiki=Lista z wcięciem END error_075_desc_plwiki=Artykuł zawiera listę, w której przynajmniej jedna pozycja posiada wcięcie (:* tekst). Lista nie powinna mieć wcięć robionych w ten sposób. Użyj kilku znaków „*”, by uzyskać wcięcie listy o określonym poziomie. END error_075_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 075 END ########## error_076_prio_plwiki=3 END error_076_head_plwiki=Link z %20 zamiast spacji END error_076_desc_plwiki=W artykule znajduje się link z „%20” zamiast spacji: [[Link%20Link|tekst linku]]. Zamień te „%20” na spacje. END error_076_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 076 END ########## error_077_prio_plwiki=3 END error_077_head_plwiki=Opis obrazka z częściowym znacznikiem small END error_077_desc_plwiki=Znaleziono znacznik „&lt;small>” w opisie grafiki. Opis domyślnie ma ustawiony mniejszy rozmiar, więc możesz skasować znacznik. END error_077_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 077 END ########## error_078_prio_plwiki=2 END error_078_head_plwiki=Podwójne wywołanie przypisów END error_078_desc_plwiki=Znaleziono podwójne wywołanie przypisów. Jedno z wywołań powinno zostać usunięte. END error_078_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 078 END ########## error_079_prio_plwiki=2 END error_079_head_plwiki=Link zewnętrzny bez opisu END error_079_desc_plwiki=W artykule znajduje się link zewnętrzny bez opisu (np.: [http://www.wikipedia.org]) przez co będzie on wyświetlany jako niewiele mówiące [1]. Wstaw opis do tego linku, np.: [http://www.wikipedia.org Wikipedia]. Zadanie to wykonuje MastiBOT (Wikipedysta:MastiBot/refLinks) END error_079_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 079 END ########## error_080_prio_plwiki=1 END error_080_head_plwiki=Link zewnętrzny z przejściem do nowej linii END error_080_desc_plwiki=W artykule znajduje się link zewnętrzny, w którego opisie wstawione jest przejście do nowej linii (enter). Może to także oznaczać brak zamykającego nawiasu kwadratowego albo przejście do nowej linii w szablonie cytowania. Taki link powoduje problemy dla parsera mediawiki. Usuń to przejście do nowej linii (enter). END error_080_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 080 END ########## error_081_prio_plwiki=2 END error_081_head_plwiki=Powtarzający się przypis END error_081_desc_plwiki=W artykule znaleziono powtarzający się przypis. Zamiast tego należy użyć nazwanych znaczników &lt;ref> w postaci &lt;ref name="cośtam"&gt;Książka ABC...XYZ&lt;/ref&gt;, przy powtórnym użyciu tego samego przypisu wystarczy wstawić &lt;ref name="cośtam" /&gt; END error_081_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 081 END ########## error_082_prio_plwiki=3 END error_082_head_plwiki=Link do innego projektu END error_082_desc_plwiki=W artykule znaleziono link do innego projektu Fundacji Wikimedia, np. [[:wikt:Link]]. W większości sytuacji takie linki w środku artykułu są niezalecane. END error_082_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 082 END ########## error_083_prio_plwiki=2 END error_083_head_plwiki=Nagłówki zaczynają się od poziomu trzeciego END error_083_desc_plwiki=Pierwszy nagłówek jest nagłówkiem poziomu trzeciego. Później występują nagłówki poziomu drugiego. END error_083_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 083 END ########## error_084_prio_plwiki=2 END error_084_head_plwiki=Sekcja bez zawartości END error_084_desc_plwiki=Znaleziono sekcję artykułu bez treści. END error_084_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 084 END ########## error_085_prio_plwiki=3 END error_085_head_plwiki=Znacznik bez zawartości END error_085_desc_plwiki=Znaleziono znacznik HTML albo XML bez zawartości lub z przejściem do nowej linii jako zawartość, np.: &lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;. Taki znacznik powinien zostać usunięty. END error_085_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 085 END ########## error_086_prio_plwiki=2 END error_086_head_plwiki=Link zewnętrzny w podwójnych nawiasach END error_086_desc_plwiki=Znaleziono link zewnętrzny w podwójnych nawiasach, np.: <code>[[http://www.wikipedia.org Wikipedia]]</code>. Linki zewnętrzne wymagają jedynie pojedynczych nawiasów, np.: <code>[http://www.wikipedia.org Wikipedia]</code>. END error_086_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 086 END ########## error_087_prio_plwiki=1 END error_087_head_plwiki=Sekwencje specjalne HTML bez średnika END error_087_desc_plwiki=Znaleziono sekwencję specjalną bez kończącego ją średnika END error_087_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 087 END ########## error_088_prio_plwiki=3 END error_088_head_plwiki=DEFAULTSORT ze spacją na początku END error_088_desc_plwiki=Znaleziono DEFAULTSORT ze spacją na początku, np. {{DEFAULTSORT: Kowalski, Jan}}. END error_088_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 088 END ########## error_089_prio_plwiki=3 END error_089_head_plwiki=DEFAULTSORT bez spacji po przecinku END error_089_desc_plwiki=Znaleziono DEFAULTSORT bez spacji po przecinku, np.: {{DEFAULTSORT:DuBois,Lewis}}. To spowoduje błędną kolejność w kategorii. END error_089_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 089 END ########## error_090_prio_plwiki=2 END error_090_head_plwiki=Link wewnętrzny zapisany jako zewnętrzny END error_090_desc_plwiki=Znaleziono link zewnętrzny, który należy poprawić na zwykły link. Na przykład [http://pl.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall Larry Wall] ma być zapisany w postaci [[Larry Wall]]. END error_090_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 090 END ########## error_091_prio_plwiki=3 END error_091_head_plwiki=Link interwiki zapisany jako zewnętrzny END error_091_desc_plwiki=Znaleziono link zewnętrzny, można poprawić na link interwiki. Na przykład [http://de.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall Larry Wall] da się zapisać w postaci [[:de:Larry Wall]]. END error_091_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 091 END ########## error_092_prio_plwiki=2 END error_092_head_plwiki=Podwójny nagłówek END error_092_desc_plwiki=W artykule znajdują się dwa takie same nagłówki. Rozważ przemianowanie jednego z nich albo połączenie dwóch sąsiadujących sekcji w jedną. END error_092_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 092 END ########## error_093_prio_plwiki=1 END error_093_head_plwiki=Link zewnętrzny z podwojonym http:// END error_093_desc_plwiki=Link zewnętrzny postaci <code>http://http://example.com</code> nie działa i należy go poprawić do <code>http://example.com</code>. END error_093_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 093 END ########## error_094_prio_plwiki=1 END error_094_head_plwiki=Błąd składni przypisów END error_094_desc_plwiki=Znaleziono przypis, w którym brakuje znacznika otwierającego albo zamykającego. END error_094_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 094 END ########## error_095_prio_plwiki=2 END error_095_head_plwiki=Podpis albo link do strony wikipedysty END error_095_desc_plwiki=Znaleziono podpis wikipedysty albo link wewnętrzny do przestrzeni Wikipedysta: END error_095_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 095 END ########## error_096_prio_plwiki=2 END error_096_head_plwiki=Spis treści po pierwszym nagłówku END error_096_desc_plwiki=Znaleziono magiczne słowo <code>__TOC__</code> albo <code>__SPIS__</code> poniżej pierwszego nagłówka sekcji. END error_096_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 096 END ########## error_097_prio_plwiki=2 END error_097_head_plwiki=Treść poniżej spisu treści i przed pierwszym nagłówkiem END error_097_desc_plwiki=Znaleziono magiczne słowo <code>__TOC__</code> albo <code>__SPIS__</code>, po którym jest jeszcze treść przed pierwszym nagłówkiem. END error_097_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 097 END ########## error_098_prio_plwiki=1 END error_098_head_plwiki=Niezamknięty znacznik &lt;sub&gt; END error_098_desc_plwiki=Znaleziono znacznik &lt;sub&gt; bez odpowiadającego mu zamknięcia &lt;/sub&gt; END error_098_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 098 END ########## error_099_prio_plwiki=1 END error_099_head_plwiki=Niezamknięty znacznik &lt;sup&gt; END error_099_desc_plwiki=Znaleziono znacznik &lt;sup&gt; bez odpowiadającego mu zamknięcia &lt;/sup&gt; END error_099_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 099 END ########## error_100_prio_plwiki=3 END error_100_head_plwiki=Niezamknięty znacznik w liście (&lt;ol&gt;, &lt;ul&gt; lub &lt;li&gt;) END error_100_desc_plwiki=Znaleziono znacznik &lt;ol&gt;, &lt;ul&gt; lub &lt;li&gt; bez odpowiadającego mu zamknięcia END error_100_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 100 END ########## error_101_prio_plwiki=3 END error_101_head_plwiki=Liczba porządkowa wewnątrz znacznika &lt;sup&gt; END error_101_desc_plwiki=Liczby porządkowe powinny występować w normalnym tekście, a nie w znacznikach &lt;sup&gt; END error_101_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 101 END ########## error_102_prio_plwiki=2 END error_102_head_plwiki=PMID - błędna składnia END error_102_desc_plwiki=Został wykryty ISBN z błędem składni. Zwykły numer PMID wygląda tak PMID&nbsp;4957203. Pomiędzy „PMID” a samym numerem nie może być dwukropka ani żadnych innych znaków. END error_102_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 102 END ########## error_103_prio_plwiki=2 END error_103_head_plwiki=W linku magiczne słowo tworzące pionową kreskę END error_103_desc_plwiki=W linku wewnętrznym znaleziono magiczne słowo {{!}} wstawiające symbol pionowej kreski. Taką konstrukcję stosuje się tylko w szablonach. END error_103_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 103 END ########## error_104_prio_plwiki=2 END error_104_head_plwiki=Nieprawidłowe cudzysłowy w nazwie przypisu END error_104_desc_plwiki=Znaleziono niezrównoważone cudzysłowy wewnątrz znacznika przypisu. Przykładowo &lt;ref name="przykład&gt;; zamiast prawidłowego &lt;ref name="przykład"&gt; END error_104_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 104 END ########## error_105_prio_plwiki=1 END error_105_head_plwiki=Nagłówki bez początkowego znaku = END error_105_desc_plwiki=Wszystkie nagłówki powinny zaczynać się się znakiem "=". END error_105_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 105 END ########## error_106_prio_plwiki=2 END error_106_head_plwiki=ISSN - błędna składnia END error_106_desc_plwiki=Został wykryty ISSN z błędem składni. Zwykły numer ISSN wygląda tak ISSN&nbsp;3895-2372 albo ISSN&nbsp;3957-957X. Powinien składać się z 8 znaków, rozdzielonych dywizem na dwie grupy po 4 znaki. Pomiędzy „ISSN” a samym numerem nie może być dwukropka ani żadnych innych znaków. END error_106_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 106 END ########## error_107_prio_plwiki=2 END error_107_head_plwiki=ISSN - zła długość numeru END error_107_desc_plwiki=Został wykryty ISSN o długości innej niż 8 znaków. Prawidłowe numery ISSN mają długość 8 znaków. END error_107_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 107 END ########## error_108_prio_plwiki=2 END error_108_head_plwiki=ISSN - błędna suma kontrolna END error_108_desc_plwiki=Został wykryty numer ISSN z błędną sumą kontrolną. END error_108_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 108 END ########## error_109_prio_plwiki=1 END error_109_head_plwiki=Nieprawidłowy znacznik inkluzji END error_109_desc_plwiki=Znaleziono problemy dotyczące otwierającego bądź zamykającego znacznika: &lt;includeonly&gt;, &lt;onlyinclude&gt; albo &lt;noinclude&gt; END error_109_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 109 END ########## error_110_prio_plwiki=0 END error_110_head_plwiki=Znaleziono znacznik inkluzji END error_110_desc_plwiki=Znaleziono znacznik &lt;includeonly&gt;, &lt;onlyinclude&gt; albo &lt;noinclude&gt; END error_110_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 110 END ########## error_111_prio_plwiki=1 END error_111_head_plwiki=Błędne wywołanie przypisów END error_111_desc_plwiki=Znaleziono znacznik &lt;ref&gt; po szablonie {{Przypisy}} lub po znaczniku &lt;references/&gt; END error_111_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 111 END ########## error_112_prio_plwiki=3 END error_112_head_plwiki=Formatowanie CSS END error_112_desc_plwiki=Znaleziono przestarzałe style CSS END error_112_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 112 END ########## error_113_prio_plwiki=1 END error_113_head_plwiki=Znacznik &lt;br /&gt; lub błąd w linku END error_113_desc_plwiki=Artykuł zawiera link, w którym znajduje się znaczni „&lt;br /&gt;”. Znacznik ten należy usunąć. END error_113_whitelist_plwiki=Wikiprojekt:Check Wikipedia/Whitelist 113 END 
Na podstawie artykułu: "Wikiprojekt:Check Wikipedia/Tłumaczenie" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy