Wikiprojekt:Piastowie/Literatura


Wikiprojekt:Piastowie/Literatura w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikiprojekt:Piastowie Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Literatura będąca w posiadaniu uczestników wikiprojektu Piastowie, przydatna w tworzeniu artykułów z tematyki piastowskiej

Spis treści

Wiktoryn | edytuj kod

Opracowania zbiorowe | edytuj kod

 • Balzer Oswald, Genealogia Piastów, Kraków 1895
 • Jasiński Kazimierz, Genealogia Piastów wielkopolskich. Potomstwo Władysława Odonica, [w:] Nasi Piastowie („Kronika Miasta Poznania”, nr 2/95), Poznań 1995
 • Jasiński Kazimierz, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań – Wrocław 2001
 • Jasiński Kazimierz, Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań – Wrocław 1998
 • Jasiński Kazimierz, Rodowód Piastów śląskich, Kraków 2007
 • Jasiński Kazimierz, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004
 • Szczur Stanisław, Ożóg Krzysztof (red.), Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1999

Monografie | edytuj kod

 • Dąbrowski Jan, Elżbieta Łokietkówna 1305-1380, Kraków 2007
 • Wyrozumski Jerzy, Królowa Jadwiga. Między epoką piastowską i jagiellońską, Kraków 2006

Historia Polski | edytuj kod

 • Dybkowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata, Polskie dzieje. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 1998
 • Wyrozumski Jerzy Lesław, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1984

Marek9 | edytuj kod

Aby się nie powtarzać wypiszę tylko te książki, które nie zostały wymienione wyżej.

Książki | edytuj kod

 • Boras Z., Książęta piastowscy Śląska, Katowice 1974
 • Zieliński A., Przekleństwo tronu Piastów, Warszawa 2007
 • Besala J., Małżeństwa królewskie. Piastowie, Warszawa 2006
 • Chrzanowski W., Kronika Słowian T. 2. Polanie, Kraków 2008
 • Mika N., Mieszko, syn Władysława Wygnańca, książę raciborski i pan Krakowa - dzielnicowy władca Polski, Racibórz 2006
 • Barański M. K., Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2005
 • Śliwiński J., Mariaże Kazimierza Wielkiego, Olsztyn 1987
 • Wojciechowski T., Szkice historyczne XI wieku, Warszawa 1970
 • Zieliński A., Początki Polski. Zagadki i tajemnice., Warszawa 2007
 • Żylińska J., Piastówny i żony Piastów, Warszawa 1969
 • Wiszewski P., Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji rodowej Piastów, Wrocław 2008
 • Jasienica P., Polska Piastów, Warszawa 2007
 • Wyrozumski J., Kazimierz Wielki, Wrocław 2004
 • Śliwiński B., Kronikarskie niedyskrecje czyli życie prywatne Piastów, Gdańsk 2004
 • Sroka S. A., Jadwiga Zapolya, Kraków 2005
 • Labuda G., Mieszko II. Król Polski (1025-1034), Poznań 2008
 • Binaś-Szkopek M., Bolesław IV Kędzierzawy - książę Mazowsza i princeps, Poznań 2009
 • Polska - dzieje cywilizacji i narodu. Monarchia Piastów., Warszawa-Wrocław 2003
 • Świeżawski A., Przemysł - król Polski, Warszawa 2006
 • Dominiak W., Ostatni władca Górnego Śląska - Władysław I, pan na Opolu i Raciborzu (1225-1281), Racibórz 2009

Artykuły | edytuj kod

 • von Doerr A., Legitymowani potomkowie ostatnich książąt cieszyńskich z rodu Piastów, [w:] Genealogia. Studia i materiały historyczne t. 6, Poznań-Wrocław 1995
 • Prokop K. R., Rzekomi synowie księcia legnickiego Ruperta I. Z dziejów historiograficznej omyłki, [w:] Genealogia. Studia i materiały historyczne t. 6, Poznań-Wrocław 1995
 • Jasiński K., Przydomek Bolesława Krzywoustego, [w:] Genealogia. Studia i materiały historyczne t. 6, Poznań-Wrocław 1995
 • Smoliński M., Miłość i polityka. Sojusz pomorsko-śląski z lat sześćdziesiątych XIII wieku, [w:] Miłość w czasach dawnych, Gdańsk 2009
 • Labuda G., Przeniesienie koronacji królewskich z Gniezna do Krakowa w XIV wieku, [w:] Cracovia-Polonia-Europa, Kraków 1995
 • Horwat J., Mieszko I Plątonogi, książę raciborski, opolski oraz krakowski 1131-1211, [w:] Cracovia-Polonia-Europa, Kraków 1995
 • Jasiński K., Współpraca polsko węgierska w dziedzinie polityki dynastycznej u schyłku panowania Władysława Łokietka, [w:] Cracovia-Polonia-Europa, Kraków 1995
 • Sperka J., Z dziejów wojen Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem. Działania wojenne w latach 1393-1394, [w:] Cracovia-Polonia-Europa, Kraków 1995
 • Sroka S. A., Kim była pierwsza żona Władysława Opolczyka ?, [w:] Cracovia-Polonia-Europa, Kraków 1995
Na podstawie artykułu: "Wikiprojekt:Piastowie/Literatura" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy