Wojciech Śleszyński


Wojciech Śleszyński w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wojciech Śleszyński (ur. 1970) – polski historyk i politolog, profesor nauk humanistycznych, w latach 2012–2016 dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, od 1 września 2016 prorektor ds. kształcenia. Od 2017 dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.

Życiorys | edytuj kod

W 1996 ukończył studia na kierunku historia w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB uzyskał na podstawie rozprawy pt. Propaganda i indoktrynacja władz sowieckich na Białostocczyźnie w latach 1939–1941 stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia najnowsza. W 2008 w Instytucie Studiów Politycznych PAN na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 5 lutego 2019 roku otrzymał nominację profesorską[1].

W 1997 został zatrudniony jako nauczyciel akademicki. Następnie pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Historii UwB (2005–2008) oraz dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB (2008–2012). W 2008 został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Stosunków Politycznych UwB. W latach 2012–2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku[2], a od 2016 zajmuje stanowisko prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku[3]. Od stycznia 2017 roku jest dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przy ul. Węglowej.

Otrzymał Srebrny (2016)[4] i Brązowy (2009)[5] Krzyż Zasługi.

Wybrane publikacje | edytuj kod

 • Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Białystok 2018.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2007.
 • Białystok – spacerem przez epoki. Przewodnik historyczny / Białystok - a walk through time. A historical guide, Białystok: Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura”, 2014.
 • Białystok w sowieckiej fotografii propagandowej 1939–1941, Białystok: BTN, 2000.
 • Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Białystok 2018.
 • Kresy Wschodnie czyli Białoruś Zachodnia. Historia, współczesność, pamięć, Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2013.
 • Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934–1939, Białystok: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku: „Benkowski”, 2003.
 • Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie w latach 1939–1941. Propaganda i indoktrynacja, Białystok: „Benkowski”: BTN, 2001.
 • Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewskim, Białystok: Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2007.
 • Szkice do dziejów Białegostoku, Białystok: PTH. O., 2003.
 • Sztetł - wspólne dziedzictwo: szkice z dziejów ludności żydowskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 2003.
 • Świat pogranicza. Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XX, Białystok: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2009.
 • University of Bialystok Institute of History. History, international relations, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009.
 • Walka instytucji państwowych z białoruską działalnością dywersyjną 1920–1925, Białystok: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział: Wydawnictwo Prymat, 2005.
 • Wyzwolenie czy okupacja? Stosunek społeczności zamieszkujących pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, Białystok: Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2006.
 • Zajścia antyżydowskie w Brześciu nad Bugiem 13 maja 1937 roku, Białystok: „Prymat”, 2004

Przypisy | edytuj kod

 1. Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-09-13] .
 2. Biogram. historia.uwb.edu.pl [dostęp 2019-11-23]
 3. Władze uczelni. uwb.edu.pl [dostęp 2019-11-23]
 4. M.P. z 2016 r. poz. 1060
 5. M.P. z 2010 r. nr 27, poz. 294
Kontrola autorytatywna (osoba):Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Wojciech Śleszyński" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy