Wojciech Strzyżewski


Wojciech Strzyżewski w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wojciech Strzyżewski (ur. 1960 r. w Zielonej Górze) – polski historyk, specjalizujący się w heraldyce i sfragistyce oraz dziejach wczesnonowożytnych XVI-XVIII wieku; nauczyciel akademicki związany z zielonogórskimi uczelniami. Rektor elekt Uniwersytetu Zielonogórskiego w kadencji 2020–2024[1].

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

Urodził się w 1960 roku Zielonej Górze[2], gdzie ukończył szkołę podstawową oraz średnią. Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym w 1980 roku podjął studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (od 2001 roku Uniwersytet Zielonogórski), które ukończył w 1985 roku dyplomem magistra.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę naukowo-zawodową na swojej macierzystej uczelni, jednocześnie kontynuując studia doktoranckie. W 1990 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy pt. Geneza i symbolika herbów miejskich środowiska Nadodrza (XIV - XIX), napisanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Bartkiewicza[3]. W 1999 roku Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy nt. Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku oraz pomyślnie zdanego kolokwium habilitacyjnego[4]. Na uczelni rozpoczynał pracę od stanowiska asystenta, a następnie kolejno zostawał adiunktem (1990), profesorem nadzwyczajnym (2000) i profesorem zwyczajnym w 2010 roku. W tym samym roku prezydent Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych w uznaniu jego zasług[5]. Wypromował siedmiu doktorów[6].

Na zielonogórskiej uczelni sprawował szereg ważnych stanowisk organizacyjnych. W latach 2000-2002 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii UZ, a następnie od 2002 do 2005 roku dyrektorem tej jednostki. Ponadto od 2000 roku jest tam kierownikiem Zakładu Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII wieku oraz Pracowni Heraldycznej. W latach 2005-2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego UZ[5]. W 2012 i 2016 roku został wybrany na prorektora do spraw studenckich[7][8]. 10 czerwca 2020 wybrany rektorem UZ w kadencji 2020–2024[1].

Poza uczelnią jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz kolegiów redakcyjnych regionalnych czasopism i towarzystw naukowych[9].

Dorobek naukowy | edytuj kod

Jego zainteresowania dziejami wczesnonowożytnymi związane są głównie z historią regionalną ze szczególnym uwzględnieniem historii miast. Jest autorem, redaktorem licznych monografii historycznych miast w tym m.in.: Świebodzina, Bytomia Odrzańskiego, Nowego Miasteczka, Sławy, Międzyrzecza. Ważny obszar badawczy stanowi również dla niego historia rodzin szlacheckich na Śląsku. W zakresie badań heraldycznych jest on autorem licznych publikacji dotyczących herbów miejskich, szlacheckich i kościelnych. Jest także twórcą ponad 20 herbów dla samorządów, np. herbu i flagi województwa lubuskiego, herbów powiatów i gmin. Wielokrotnie występował jako autorem ekspert w sprawach dotyczących poprawności znaków firmowych[10].

Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, w tym pięciu monografii i dwunastu redakcji prac zbiorowych. Główny obszar zainteresowań badawczych dotyczy dziejów nowożytnych pieczęci szlacheckich, cechowych, miejskich i różnych instytucji od XVI wieku po dzień dzisiejszy[5].

Do ważniejszych jego publikacji należą[11]:

 • Herby miejscowości województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1989.
 • Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1993.
 • Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999.
 • Herby i tytuły. Pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI - XVIII wieku), Warszawa 2009.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Nowy Rektor na UZ, www.infoserwis.uz.zgora.pl [dostęp 2020-06-20] .
 2. Wojciech Strzyżewski. Dawne herby miejskie w Nowej Marchii. „Zeszyty Naukowe”. 5, s. 54, 2006. Zielona Góra: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. ISSN 1733-1730. [dostęp 2020-05-21]. 
 3. Geneza i symbolika herbów miejskich środowiska Nadodrza (XIV - XIX) w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-04-21].
 4. Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-04-21].
 5. a b c Życiorys na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego [on-line] [dostęp: 12.04.2012]
 6. Prof. Wojciech Strzyżewski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-05-21] .
 7. Wyniki wyborów w kadencji 2012–2016 UZ, web.archive.org, 4 marca 2016 [dostęp 2020-06-20] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-04] .
 8. Rektorem UZ na kadencję 2016/2020 został wybrany prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, www.infoserwis.uz.zgora.pl [dostęp 2020-06-20] .
 9. Instytut Historii - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski - kierownik zakładu, www.ih.uz.zgora.pl [dostęp 2020-06-20] .
 10. Wywiad z prof. Strzyżewskim w "Radiu Zachód" [on-line] [dostęp: 21.04.2012]
 11. Dane na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Wojciech Strzyżewski" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy