Województwo ruskie


Na mapach: 49°51′00,0000″N 24°01′00,1200″E/49,850000 24,016700

Województwo ruskie w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Województwo ruskie w składzie małopolskiej prowincji Korony Polskiej, 1635

Województwo ruskiewojewództwo Korony Królestwa Polskiego, część prowincji małopolskiej, jednostka administracyjna Królestwa Polskiego (od 1569 w składzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów) istniejąca w latach 1434–1772.

Województwo ruskie powstało na mocy przywileju króla Władysława II Jagiełły. Wszystkie województwa polsko-litewskie mają swe źródło w nadaniu w 1347 przez Kazimierza Wielkiego osobnych statutów – występujących w historiografii pod wspólną nazwą „statuty wiślicko-piotrkowskie” – dla Wielkopolski i Małopolski, a jeszcze głębsze – w rozbiciu dzielnicowym. Po unii lubelskiej Rzeczpospolita Obojga Narodów dzieliła się na województwa wchodzące w skład prowincji małopolskiej, wielkopolskiej oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Stolicą województwa był Lwów, sejmiki generalne województwa odbywały się w Sądowej Wiszni. Diecezja przemyska istniała od 1340, diecezję chełmską utworzono w 1375, w 1412 utworzono archidiecezję lwowską na miejsce istniejącej od 1367 metropolii halickiej.

Po I rozbiorze Polski ziemie te przypadły Austrii, obejmując m.in. Lwów, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Jarosław i Bełz oraz zachodni fragment Podola (Tarnopol). Tereny te uzyskały status kraju koronnego Austrii o oficjalnej nazwie Królestwo Galicji i Lodomerii (niem. Königreich Galizien und Lodomerien). Nawiązując do tytułu Rex Galiciae et Lodomeriae, dyplomacja austriacka starała się uzasadnić prawo monarchów austriackich – jako spadkobierców korony węgierskiej – do zajętych ziem.

Spis treści

Granice | edytuj kod

Województwo graniczyło od południa z Królestwem Węgierskim (komitaty Zemplén, Ung i Máramaros), od zachodu z województwem krakowskim, od północy z województwem lubelskim i województwem bełskim, a od wschodu z województwami: podolskim i wołyńskim. W skład województwa wchodziły poszczególne ziemie prowincji małopolskiej:

Sztandar ziemi chełmskiej z okresu bitwy pod Grunwaldem

Ziemia chełmska | edytuj kod

stolica Chełm

Sztandar ziemi halickiej z okresu bitwy pod Grunwaldem

Ziemia halicka | edytuj kod

stolica Halicz

Sztandar ziemi lwowskiej z okresu bitwy pod Grunwaldem

Ziemia lwowska | edytuj kod

stolica Lwów, starostwo grodowe, sejmik deputacki i gospodarski

Sztandar ziemi przemysko-sanockiej z okresu bitwy pod Grunwaldem

Ziemia przemyska | edytuj kod

stolica Przemyśl, starostwo grodowe, sejmik deputacki i gospodarski, powiaty (główne):

Delineatio Generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina. Cum adjacentibus Provinciis Mapa Wilhelma Beauplana z 1648 wykonana na zlecenie Władysława IV obejmująca województwa: kijowskie, bracławskie, czernihowskie, podolskie, wołyńskie i wschodnią część województwa ruskiego. Północ na dole mapy

Ziemia sanocka | edytuj kod

stolica Sanok, starostwo grodowe, sejmik deputacki i gospodarski

Miasta i miasteczka | edytuj kod

System prawny w oparciu o prawo magdeburskie:

Wojewodowie | edytuj kod

 Osobny artykuł: Wojewodowie ruscy.

Grupy etniczne | edytuj kod

Sądy | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Stefan Krzysztof Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993, s. 214.
 2. Antoni Sozański, Wykład politycznej geografii, rządu i administracyi dawnej Polski przy końcu istnienia całego państwa (1648-1772), Kraków 1889, s. 5.
 3. Ogółem obszar prowincji obejmował wg obliczeń Aleksandra Jabłonowskiego 1169,85 mil².
 4. Może chodzi o Borszowice (Ukraina), Borszewyczi
 5. Może chodzi o Brzuchowicze
 6. Może chodzi o Drozdowice (rejon gródecki) lub Drozdowice (rejon starosamborski)
 7. [1], w spisie treści poz. 10
 8. Może chodzi o Wełykosilla (obwód lwowski)
 9. Może chodzi o Wołoszynowa (Волошиново, Wołoszynowo)
 10. Może chodzi o Wołków (rejon przemyślański), (Вовків, Wowkiw)

Bibliografia | edytuj kod

 • Akta Grodzkie i Ziemskie
 • Lustracja województwa ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1565, Warszawa (I) 2001, 289 stron. ​ISBN 83-7181-193-4​.
 • Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Lustracja województwa ruskiego 1661–1665. Część III ziemie halicka i chełmska. Polska Akademia Nauk – Instytut Historii, 1976;
 • Lustracje województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564 – 1565, wyd. K. Chłapowski, H. Żytkowicz, cz. 1, Warszawa – Łódź 1992;
 • Lustracje województwa ruskiego 1661-1665, wyd. E. i K. Artanowscy, cz. 3, Ziemia halicka i chełmska, Warszawa 1976;
 • Lustracja województwa ruskiego 1661-1665, cz. 1: Ziemia przemyska i sanocka, wyd. K. Arłamowski i w. Kaput, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1970;
 • Aleksander Jabłonowski, Polska wieku XVI, t. VII, Ruś Czerwona, Warszawa 1901 i 1903.
 • Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352–1783. Karol Maleczyński, Lwów 1938
Podział administracyjny I Rzeczypospolitej

Na podstawie artykułu: "Województwo ruskie" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy