Wojska Lądowe


Wojska Lądowe w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wojska Lądowe (WL) – jeden z pięciu, obok Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej, rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Flaga Dowódcy Wojsk Lądowych (2012-2013)

Spis treści

Rodzaje Wojsk Lądowych[1] | edytuj kod

Wojska Pancerne i Zmechanizowane | edytuj kod

 • przeznaczenie: odpieranie uderzeń zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, wykonywanie zwrotów zaczepnych celem odzyskania utraconego terenu, prowadzenie działań na rzecz wsparcia pokoju, zwalczanie środków napadu powietrznego (w tym zwłaszcza śmigłowców bojowych) i walka z formacjami aeromobilnymi przeciwnika;
 • podstawowe wyposażenie: czołgi T-72 (159 w czynnej służbie, reszta w rezerwie, łącznie 528 na dzień 15 stycznia 2016), czołgi PT-91 (232 na dzień 1 stycznia 2016), czołgi Leopard 2 w wersjach A4 (142 sztuki), które przechodzą modernizację do standardu Leopard 2PL[2], czołgi Leopard 2A5 (105 sztuk) oraz 2 sztuki wersji szkoleniowej Leopard 2NJ (łącznie WL posiadają 249 sztuk czołgów Leopard 2 na dzień 15 stycznia 2016), opancerzone wozy bojowe (2608 na dzień 1 stycznia 2016) – w tym: bojowe wozy piechoty (BWP-1), kołowe transportery opancerzone KTO „Rosomak” oraz specjalistyczne wozy zabezpieczenia technicznego m.in. pojazdy WZT-3, Bergepanzer 2 oraz transportery Rosomak w wersji WRT (wóz rozpoznania technicznego).

Wojska Aeromobilne | edytuj kod

Wojska Aeromobilne stanowią połączenie dotychczasowych wojsk powietrznodesantowych, desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej i lotnictwa wojsk lądowych;

 • przeznaczenie: naziemne wspieranie operacji lądowych i morskich, zmierzających do opanowania z powietrza ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizacja ruchu odwodów oraz niszczenie sił i środków wsparcia logistycznego, prowadzenie działań dywersyjnych, zaczepnych i obronnych, wykonywanie rajdów przeciwpancernych oraz niszczenie środków ogniowych przeciwnika;
 • skład: 6 Brygada Powietrznodesantowa i 25 Brygada Kawalerii Powietrznej.

Wojska Rakietowe i Artylerii | edytuj kod

Wojska Obrony Przeciwlotniczej | edytuj kod

Wojska Inżynieryjne | edytuj kod

 • przeznaczenie: bojowe (wsparcia inżynieryjnego) – rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu, budowa i pokonywanie zapór inżynieryjnych, wykonywanie przejść w naturalnych przeszkodach terenowych, przygotowanie i utrzymanie dróg, urządzanie i utrzymanie przepraw, rozminowanie terenu i obiektów oraz maskowanie wojsk; humanitarne – charakteru pokojowego, niesienie pomocy gospodarce i społeczeństwu zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym: oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, udział w likwidacji skutków klęsk ekologicznych i żywiołowych, udział w misjach pokojowych w składzie sił ONZ i NATO;
 • skład: na szczeblu operacyjno-taktycznym brygady i pułki; Wojska Lądowe posiadają dwa pułki saperów i dwa pułki inżynieryjne.
 • podstawowe wyposażenie: TRI, ISM Kroton, SUM-Kalina mosty towarzyszące MS-20 Daglezja, BLG-67, parki pontonowe PP-64 Wstęga, wozy MID czy amfibie PTS.

Wojska Chemiczne | edytuj kod

 • przeznaczenie: wykrywanie skażeń biologicznych, prowadzenie rozpoznania i dokonywanie pomiarów skażeń promieniotwórczych i chemicznych, użycie zespołów do pobierania próbek skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych, zapewnienie zbiorowej ochrony przed skażeniami oraz prowadzenie całkowitej likwidacji skażeń, rażenie przeciwnika miotaczami ognia oraz maskowanie dymem wojsk własnych i obiektów, udział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
 • sposób realizacji: wykorzystanie funkcjonującego w ramach wojsk chemicznych systemu wykrywania skażeń, którego wybrane elementy w okresie pokoju monitorują sytuację skażeń na terenie całego kraju; wykorzystanie istniejącego systemu ratownictwa chemicznego, opartego na dwóch Chemicznych i Radiacyjnych Zespołach Awaryjnych;
 • skład: na szczeblu operacyjnym pułki i bataliony chemiczne, na szczeblu związków taktycznych kompanie chemiczne, na szczeblu oddziałów plutony chemiczne.
 • podstawowe wyposażenie: pojazdy służące do rozpoznawania skażeń m.in. BRDM-2RS i BRDM-2RSM oraz specjalistyczny sprzęt służący do ich likwidacji.

Wojska Rozpoznania i Walki Elektronicznej | edytuj kod

 • przeznaczenie: rozpoznanie wojskowe (zdobywanie danych o przeciwniku, niezbędnych do przygotowania i skutecznego prowadzenia działań bojowych, m.in. o ruchu wojsk przeciwnika oraz posiadanych przez niego siłach i środkach), walka elektroniczna (rozpoznanie i dezorganizacja działań organów dowodzenia przeciwnika oraz ochrona własnych wojsk przed analogicznymi działaniami), działania psychologiczne, rozpoznanie specjalne oraz zabezpieczenie geograficzne;
 • sposób realizacji: wykorzystanie wyspecjalizowanych wojsk oraz technicznych i elektronicznych środków rozpoznania i walki radioelektronicznej;
 • skład: na szczeblu operacyjnym – pułki rozpoznania, bataliony WRE, na szczeblu związków taktycznych – bataliony rozpoznawcze, na szczeblu oddziałów – kompanie rozpoznawcze.
 • podstawowe wyposażenie: m.in. zestawy Przebiśnieg oraz Breń-2.

Wojska Łączności i Informatyki | edytuj kod

 • przeznaczenie: zapewnienie dowodzenia wojskami lądowymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny; informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych, m.in. przez cyfrowe przygotowanie danych, w tym analiza potencjału bojowego przeciwnika i symulowanie przebiegu działań bojowych;
 • sposób realizacji: wykorzystanie potencjału telekomunikacyjnego kraju, istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz jednostek i pododdziałów wsparcia dowodzenia Wojsk Lądowych;
 • skład: pułki dowodzenia, bataliony dowodzenia oraz pododdziały dowodzenia i łączności jednostek rodzajów wojsk

Jednostki wsparcia logistycznego | edytuj kod

 • przeznaczenie: zadaniem jednostek wsparcia logistycznego jest zapewnienie środków logistycznych, a także uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia jednostek Wojsk Lądowych oraz utrzymania ich w pełnej gotowości bojowej. Zajmują się ciągłym odtwarzaniem zapasów, obsługiwaniem oraz remontem uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ochroną medyczną wojsk, kierowaniem transportem i przemieszczeniem jednostek.
 • skład: w ich składzie znalazły się pododdziały i oddziały zaopatrzenia, transportowe, remontowe i ewakuacyjne, medyczne i regulacji ruchu. Stacjonarna infrastruktura logistyczna obejmuje: bazy materiałowe, okrętowe i rejonowe warsztaty techniczne, szpitale wojskowe, a także wojskowe komendy transportu.

Organizacja Wojsk Lądowych | edytuj kod

Polscy żołnierze podczas ćwiczeń Anakonda 2008 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana PKW Afganistan Ćwiczenia Anakonda 2016 Desant Wojsk Powietrznodesantowych z śmigłowca PZL W-3 Sokół Żołnierze 34 Brygady Kawalerii Pancernej

Dowództwa | edytuj kod

Ustawa z 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw zlikwidowała stanowisko Dowódcy Wojsk Lądowych. Od 1 stycznia 2014 r. dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych są Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, którym podlegają poszczególne jednostki wojskowe WL. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych jest następcą prawnym Dowódcy Wojsk Lądowych.

Organizacja Wojsk Lądowych | edytuj kod

Po utworzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych struktura organizacyjna Wojsk Lądowych uległa zasadniczym zmianom:

Na bazie 2. Korpusu Zmechanizowanego sformowano Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego (COL-DKL) odpowiedzialne za użycie Wojsk Lądowych w operacjach dowodzonych przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dywizje | edytuj kod

Samodzielne brygady

Brygady lotnictwa WL | edytuj kod

Samodzielne pułki | edytuj kod

Inne jednostki bezpośrednio podlegające Wojskom Lądowym | edytuj kod

Dowództwo Garnizonu Warszawa Osobny artykuł: Dowództwo Garnizonu Warszawa.Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód | edytuj kod

KTO Rosomak w Afganistanie
 • Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (Stargard)
 • 100 Batalion Łączności (Wałcz)
 • 104 Batalion Zabezpieczenia Ziemi Wałeckiej (Wałcz)
 • Narodowy Element Wsparcia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (Szczecin)
 • Kompania Zabezpieczenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (Szczecin)

Ośrodki szkolenia | edytuj kod

Inne formacje i obiekty | edytuj kod

 • trzy ośrodki przechowywania sprzętu
 • osiem rejonowych baz materiałowych
 • cztery okręgowe warsztaty techniczne
 • siedem rejonowych warsztatów technicznych
 • siedem szpitali wojskowych
 • dziesięć wojskowych komend transportu
 • szesnaście wojewódzkich sztabów wojskowych
 • sto dwadzieścia osiem wojskowych komend uzupełnień
 • inne

Uzbrojenie i wyposażenie | edytuj kod

 Osobny artykuł: Uzbrojenie i wyposażenie indywidualne żołnierza wojsk lądowych Wojska Polskiego.  Osobny artykuł: Uzbrojenie i sprzęt bojowy Wojsk Lądowych.

Dowódcy Wojsk Lądowych | edytuj kod

Inspektorzy Wojsk Lądowych | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Rodzaje wojsk, web.archive.org, 12 grudnia 2013 [dostęp 2020-05-31] [zarchiwizowane z adresu 2013-12-12] .
 2. MSPO 2019: Zmodernizowany Leopard 2PL - Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2019-09-17] .
 3. Żelazna Dywizja, polska-zbrojna.pl [dostęp 2018-12-30] .
 4. Zmiana na stanowisku Dowódcy Wojsk Lądowych – www.prezydent.pl – 15-09-2009.

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Wojska Lądowe" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy