Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego


Na mapach: 52°15′11,7″N 20°53′59,1″E/52,253250 20,899750

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (nazwa skrócona: Wojskowa Akademia Techniczna, akronim: WAT[1]) – publiczna, cywilno-wojskowa uczelnia techniczna z siedzibą w Warszawie.

W kontaktach zagranicznych uczelnia używa nazwy Military University of Technology[1].

Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2016, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 8. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1130. pośród wszystkich typów uczelni[3].

Siedziba WAT znajduje się przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w dzielnicy Bemowo .

Spis treści

Historia | edytuj kod

Akademia została powołana w 1951 ustawą z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej[4].

Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 1 października 1951. Naukę w WAT rozpoczęli wówczas studenci z kompanii akademickich przy Politechnice Warszawskiej i Politechnice Gdańskiej. Uczelnia miała na początku pięć fakultetów, do których doszły trzy kolejne. Były to fakultety: wojsk pancernych, artyleryjsko-techniczny, wojsk inżynieryjnych, wojsk lotniczych, wojsk łączności, wojsk samochodowych, uzbrojenia i radiolokacji.

W 1959 wprowadzono strukturę wydziałową. Powołano wydziały: mechaniczny, elektroradiotechniczny, inżynierii wojskowej i chemii wojskowej. W strukturze WAT funkcjonowały również katedry ogólnoakademickie: nauk społecznych, nauk ekonomicznych, taktyki ogólnej i sztuki operacyjnej, a także studium języków obcych. W 1961 powstała katedra eksploatacji urządzeń automatycznych przygotowująca kadry dla potrzeb wojsk rakietowych. Rok później na jej bazie powstał oddział uzbrojenia przekształcony w 1968 w Wydział Elektromechaniczny. W 1968 utworzono Wydział Cybernetyki. Rok później Wydział Elektroradiotechniczny przekształcono w Wydział Elektroniki. 18 grudnia 1971 sztandar Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego udekorowany został Orderem Sztandaru Pracy I klasy[5].

W 1974 utworzono Instytut Systemów Zabezpieczenia Technicznego. W 1988 powstał Instytut Nauk Społecznych, do którego włączono katedry: nauk społecznych i ekonomicznych.

W latach 90. XX w. WAT przejął kształcenie oficerów dla potrzeb wojsk samochodowych, obrony przeciwlotniczej, wojsk łączności i radiolokacji po rozformowanych szkołach oficerskich. W latach 1996–2004 akademię przekształcono w uczelnię wojskowo-cywilną. W 1997 uruchomiono cywilne studia niestacjonarne, a od 2002 cywilne studia stacjonarne. Od roku akademickiego 2006/2007 WAT ponownie rozpoczęła kształcenie kandydatów na oficerów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Proces kształcenia | edytuj kod

Podchorążowie podczas nauki

WAT kształci słuchaczy na poziomie studiów licencjackich oraz inżynierskich (I stopień) i magisterskich (II stopień) na następujących kierunkach:

W Akademii prowadzone są również studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej (III stopień) w dyscyplinach naukowych:

 • 1. dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • 2. dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie
 • 3. dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

WAT prowadzi także studia podyplomowe.

Władze | edytuj kod

 • Rektor – komendant Wojskowej Akademii Technicznej: płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak
 • Prorektor ds. wojskowych: płk Grzegorz Kaliciak
 • Prorektor ds. kształcenia: dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT
 • Prorektor ds. naukowych: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
 • Prorektor ds. rozwoju: płk dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. WAT
 • Prorektor ds. studenckich: dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT
 • Kanclerz: mgr Adam Wronecki

Struktura organizacyjna | edytuj kod

 • Komenda
 • Senat
WYDZIAŁY
Wydział Cybernetyki (WCY)
 • Instytut Teleinformatyki i Automatyki (ITA)
  • Zakład Automatyki
  • Zakład Systemów Komputerowych
  • Zakład Teleinformatyki
 • Instytut Matematyki i Kryptologii (IMK)
  • Zakład Analizy Matematycznej i Matematyki Stosowanej
  • Zakład Algebry i Teorii Liczb
  • Zakład Probabilistyki
  • Zakład Kryptologii
  • Laboratorium Badawcze Kryptologii
 • Instytut Systemów Informatycznych (ISI)
  • Zakład Inżynierii Oprogramowania
  • Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych
  • Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania
  • Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji
  • Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia
 • Instytut Organizacji i Zarządzania (IOZ)
  • Zakład Inżynierii Zarządzania
  • Zakład Ekonomii
  • Zakład Nauk Humanistycznych
  • Zakład Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Elektroniki (WEL)
 • Instytut Systemów Elektronicznych
  • Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych
  • Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych
  • Zakład Systemów Informacyjno – Pomiarowych
 • Instytut Radioelektroniki
  • Zakład Systemów Radioelektronicznych
  • Zakład Teledetekcji
  • Zakład Mikrofal
 • Instytut Telekomunikacji
  • Zakład Systemów Telekomunikacyjnych
  • Zakład Radiokomunikacji
  • Zakład Techniki Cyfrowej
 • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LAB-KEM)
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG)
 • Katedra Inżynierii i Komunikacji
 • Katedra Budownictwa
 • Zakład Geodezji
 • Zakład Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
 • Zakład Systemów Informacji Geograficznej
 • Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii
Samolot Jak-40 przed hangarem Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa, Lotnisko Warszawa-Babice
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (WBLiZ)
 • Instytut Logistyki
 • Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
 • Instytut Organizacji i Zarządzania
 • Centrum Certyfikacji Jakości
Wydział Inżynierii Mechanicznej (WIM)
 • Instytut Pojazdów i Transportu (IPiT)
 • Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn (IRiKM)
 • Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej (IMiIO)
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (WML)
 • Instytut Techniki Lotniczej (ITL)
  • Zakład Aerodynamiki i Termodynamiki
  • Zakład Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego
  • Zakład Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
  • Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa
 • Katedra Mechatroniki (KM)
 • Instytut Techniki Uzbrojenia (ITU)
  • Zakład Konstrukcji Specjalnych
  • Zakład Balistyki
  • Zakład Wspomagania, Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji
Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC)
 • Instytut Chemii
  • Zakład Chemii
  • Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń
  • Zakład Materiałów Wybuchowych
 • Instytut Fizyki Technicznej
  • Zakład Fizyki Ciała Stałego
  • Zakład Fizyki i Technologii Kryształów
  • Zakład Materiałów Wybuchowych
 • Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii
Instytut Optoelektroniki (IOE)
 • Zakład Techniki Laserowej
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych
 • Zakład Techniki Podczerwieni i Termowizji
 • Zakład Systemów Optoelektronicznych
Skonstruowany w 1964 roku na uczelni komputer analogowy ELWAT

Jednostki Organizacyjne podległe Rektorowi (RKR) | edytuj kod

 • Biuro Rektora (BRE)
 • Zespół Kontroli Wewnętrznej (ZKW)
 • Audytor Wewnętrzny (AWE)
 • Radcy Prawni (RPR)
 • Rzecznik Prasowy (RPR)
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Jednostki Organizacyjne Podległe Prorektorowi ds. Wojskowych (PRW) | edytuj kod

 • Oddział Organizacyjno – Szkoleniowy (OOS)
 • Pion Ogólny (POG)
 • Bataliony Szkolne (BSZ)
 • Wojskowy Wydział Wychowawczy (WWW)

Jednostki Organizacyjne Podległe Prorektorowi ds. Kształcenia (PRK) | edytuj kod

 • Dział Organizacji Kształcenia (DOK)
 • Studium Języków Obcych (SJO)

Jednostki Organizacyjne Podległe Prorektorowi ds. Naukowych (PRN) | edytuj kod

 • Dział Nauki (DNA)
 • Biblioteka Główna (BGŁ)
 • Redakcja Wydawnictw (RWY)

Jednostki Organizacyjne Podległe Prorektorowi ds. Rozwoju (PRR) | edytuj kod

 • Pełnomocnik Rektora ds. USOS (PNU)
 • Dział Rozwoju (DRO)
 • Dział Informatyki (DIN)
 • Zespół Analiz i Ekspertyz (ZAE)
 • Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej (GSK)
 • Centrum Transferu Technologii (CTT)

Jednostki Organizacyjne Podległe Prorektorowi ds. Studenckich (PRS) | edytuj kod

 • Dział Spraw Studenckich (DSS)
 • Dział Zakwaterowania Studentów (DZS)

Jednostki Organizacyjne Podległe Kanclerzowi (KAN) | edytuj kod

 • Dział Personalny (DPE)
 • Dział Ochrony Informacji Niejawnych (DOI)
 • Dział Organizacyjny (DOR)
 • Sekcja Inwentaryzacji (SIN)
 • Sekcja Zamówień Publicznych (SZP)
 • Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)
 • Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej (IOP)

Rektorzy (komendanci) | edytuj kod

Wykładowcy | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Wojskowej Akademii Technicznej.

Absolwenci | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej.

Doktorzy honoris causa | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c d Statut Wojskowej Akademii Technicznej.
 2. Misja Wojskowej Akademii Technicznej, 11 czerwca 2010 [dostęp 2015-08-20] .
 3. Ogólnoświatowy ranking uczelni CSIC.
 4. Dz.U. z 1951 r. nr 17, poz. 136; p. także: Dekret z dnia 18 lipca 1951 r. o nazwie Wojskowej Akademii Technicznej (Dz.U. z 1951 r. nr 39, poz. 296).
 5. Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943–1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975, s. 426.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (uniwersytet techniczny):
Na podstawie artykułu: "Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy