Wskaźnik długości palców 2D:4D


Wskaźnik długości palców 2D:4D w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania 2 D : 4 D = długość palca wskazującego (2D) długość palca serdecznego (4D) {\displaystyle \mathrm {2D:4D} ={\frac {\mbox{długość palca wskazującego (2D)}}{\mbox{długość palca serdecznego (4D)}}}}

Wskaźnik długości palców 2D:4D (ang. 2D:4D digit ratio) – stosunek długości palca drugiego (wskazującego) do palca czwartego (serdecznego)[1]. Uznawany jest za biomarker równowagi między prenatalnym testosteronem a prenatalnymi estrogenami we wczesnym okresie płodowym[1][2]. Jest cechą antropometryczną[3] i może też obrazować niestabilność rozwojową[4].

Spis treści

Dymorfizm płciowy | edytuj kod

Wskaźnik wykazuje dymorfizm płciowy – u mężczyzn jest on zazwyczaj niższy (dłuższy palec serdeczny w stosunku do wskazującego) niż u kobiet[1][2][5]. Różnice między płciami zaobserwowano u ludzi różnych ras, narodowości i grup etnicznych oraz u innych ssaków m.in. szympansów zwyczajnych, bonobo, myszy i szczurów[1][6][7], a także u ptaków[8]. Dymorfizm płciowy dotyczący długości palców jest znany antropologom i anatomom od II połowy XIX wieku, ale dopiero od końca XX wieku stał się on przedmiotem znaczących zainteresowań badaczy[3][9][10].

Różnica płciowa jest większa u prawej niż u lewej dłoni[7][11]. Prenatalny poziom testosteronu, który oddziałuje na płody, jest wyższy w przypadku płodów męskich niż żeńskich. Zasugerowano, że niski wskaźnik oznacza wysoki poziom prenatalnego testosteronu i niski poziom prenatalnych estrogenów, a wysoki wskaźnik oznacza niski poziom prenatalnego testosteronu i wysoki poziom prenatalnych estrogenów[1][12].

Dymorfizm płciowy wskaźnika 2D:4D zaobserwowano już u płodów pod koniec pierwszego trymestru ciąży. Badania naukowe wskazują, że wartość wskaźnika ustala się w wąskim oknie rozwojowym we wczesnym okresie płodowym (prawdopodobnie w 14. tygodniu ciąży) i nie zmienia się znacząco wraz z wiekiem[1][5].

Różnice międzypopulacyjne | edytuj kod

Wartość wskaźnika długości palców różni się między populacjami[7][13]. U Chińczyków jest ona wyższa niż u czarnej populacji, ale niższa niż u białej populacji[7].

Między państwami występują różnice dotyczące wielkości dymorfizmu płciowego wskaźnika. Kraje o najmniejszych różnicach między kobietami a mężczyznami cechują się najniższymi poziomami nierówności płciowych[13].

Korelacje | edytuj kod

Wykazano, że wskaźnik długości palców 2D:4D koreluje z różnymi cechami behawioralnymi i morfologicznymi[1][10].

Niższa wartość wskaźnika | edytuj kod

Niższą wartość wskaźnika 2D:4D powiązano z:

Wyższa wartość wskaźnika | edytuj kod

Wyższą wartość wskaźnika powiązano z:

Niestabilność rozwojowa | edytuj kod

Istnieje bardzo niewiele dowodów wskazujących na związek między fluktuacyjną asymetrią (miernikiem niestabilności rozwojowej) a wskaźnikiem długości palców (markerem ekspozycji płodu na hormony płciowe). Zbyt mało danych nie pozwala na wyciąganie daleko idących wniosków na temat zależności między niestabilnością rozwojową a wskaźnikiem[4].

Transpłciowość | edytuj kod

Metaanaliza wykazała, że u transkobiet występuje wyższa (kobieca) wartość wskaźnika długości palców u prawej dłoni, a identyczny efekt u lewej dłoni jest nieistotny statystycznie. Natomiast u transmężczyzn nie wykazała występowania niższej (męskiej) wartości wskaźnika ani u prawej, ani u lewej dłoni. Zależność między wskaźnikiem 2D:4D a transseksualizmem okazała się w najlepszym razie niewielka. Dane są niewystarczające, by potwierdzić płciową asymetryczność zjawiska (występowanie sfeminizowanego wskaźnika u transkobiet i brak jego zmaskulinizowania u transmężczyzn)[26].

Brak korelacji | edytuj kod

Metaanalizy nie wykazały korelacji między wskaźnikiem 2D:4D a:

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c d e f g h i j k l m n Manning JT, Kilduff L, Cook C, Crewther B, Fink B. Digit Ratio (2D:4D): A Biomarker for Prenatal Sex Steroids and Adult Sex Steroids in Challenge Situations. „Frontiers in Endocrinology”. 5, s. 9, 2014. DOI: 10.3389/fendo.2014.00009. PMID: 24523714. PMCID: PMC3906590
 2. a b c d Kim TB, Kim KH. Why Is Digit Ratio Correlated to Sports Performance?. „Journal of Exercise Rehabilitation”. 12 (6), s. 515–519, 2016. DOI: 10.12965/jer.1632862.431. PMID: 28119871. PMCID: PMC5227311
 3. a b Voracek M, Loibl LM. Scientometric Analysis and Bibliography of Digit Ratio (2D:4D) Research, 1998–2008. „Psychological Reports”. 104 (3), s. 922–956, 2009. DOI: 10.2466/PR0.104.3.922-956. PMID: 19708418
 4. a b Dongen SV. A Critical Re-Evaluation of the Association Between 2D:4D Ratios and Fluctuating Asymmetry in Humans. „Annals of Human Biology”. 36 (2), s. 186–198, 2009. DOI: 10.1080/03014460802691182. PMID: 19212824
 5. a b c d e de Sanctis V, Soliman AT, Elsedfy H, Soliman N, Elalaily R, Di Maio S. Is the Second to Fourth Digit Ratio (2D:4D) a Biomarker of Sex-Steroids Activity?. „Pediatric Endocrinology Reviews”. 14 (4), s. 378–386, 2017. DOI: 10.17458/per.vol14.2017.SSE.SexSteroids. PMID: 28613048
 6. Manning JT: Digit Ratio: A Pointer to Fertility, Behavior and Health. New Brunswick: Rutger University Press, 2002, s. 18–21. ISBN 0-8135-3029-6.
 7. a b c d Xu Y, Zheng Y. The Digit Ratio (2D:4D) in China: A Meta-Analysis. „American Journal of Human Biology”. 27 (3), s. 304–309, 2015. DOI: 10.1002/ajhb.22639. PMID: 25284473
 8. a b c Manning JT, Fink B: Digit Ratio. W: Shackelford T, Weekes-Shackelford V (red.): Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Cham: Springer, 2018. ISBN 978-3-319-19650-3.
 9. Manning JT: Digit Ratio: A Pointer to Fertility, Behavior and Health. New Brunswick: Rutger University Press, 2002, s. xiii. ISBN 0-8135-3029-6.
 10. a b c d e f g h Breedlove SM. Minireview: Organizational Hypothesis: Instances of the Fingerpost. „Endocrinology”. 151 (9), s. 4116–4122, 2010. DOI: 10.1210/en.2010-0041. PMID: 20631003. PMCID: PMC2940503
 11. Hönekopp J, Watson S. Meta-Analysis of Digit Ratio 2D:4D Shows Greater Sex Difference in the Right Hand. „American Journal of Human Biology”. 22 (5), s. 619–630, 2010. DOI: 10.1002/ajhb.21054. PMID: 20737609
 12. Manning JT: Digit Ratio: A Pointer to Fertility, Behavior and Health. New Brunswick: Rutger University Press, 2002, s. 24. ISBN 0-8135-3029-6.
 13. a b c d Manning JT, Fink B, Trivers R: Biology of Human Gender, The. W: Shackelford T, Weekes-Shackelford V (red.): Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Cham: Springer, 2018. ISBN 978-3-319-19650-3.
 14. a b c Hönekopp J. Digit Ratio 2D:4D in Relation to Autism Spectrum Disorders, Empathizing, and Systemizing: A Quantitative Review. „Autism Research”. 5 (4), s. 221–230, 2012. DOI: 10.1002/aur.1230. PMID: 22674640
 15. a b c Teatero ML, Netley C. A Critical Review of the Research on the Extreme Male Brain Theory and Digit Ratio (2D:4D). „Journal of Autism and Developmental Disorders”. 43 (11), s. 2664–2676, 2013. DOI: 10.1007/s10803-013-1819-6. PMID: 23575643
 16. a b Grimbos T, Dawood K, Burriss RP, Zucker KJ, Puts DA. Sexual Orientation and the Second to Fourth Finger Length Ratio: A Meta-Analysis in Men and Women. „Behavioral Neuroscience”. 124 (2), s. 278–287, 2010. DOI: 10.1037/a0018764. PMID: 20364887
 17. a b c d e f g h Puts DA, Gaulin SJC, Sporter RJ, McBurney DH. Sex Hormones and Finger Length: What Does 2D:4D Indicate?. „Evolution and Human Behavior”. 25 (3), s. 182–199, 2004. DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2004.03.005
 18. Hönekopp J, Schuster M. A Meta-Analysis on 2D:4D and Athletic Prowess: Substantial Relationships but Neither Hand Out-Predicts the Other. „Personality and Individual Differences”. 48 (1), s. 4–10, 2010. DOI: 10.1016/j.paid.2009.08.009
 19. Hönekopp J, Watson S. Meta-Analysis of the Relationship Between Digit-Ratio 2D:4D and Aggression. „Personality and Individual Differences”. 51 (4), s. 381–386, 2011. DOI: 10.1016/j.paid.2010.05.003
 20. Pratt TC, Turanovic JJ, Cullen FT. Revisiting the Criminological Consequences of Exposure to Fetal Testosterone: A Meta‐Analysis of the 2D:4D Digit Ratio. „Criminology”. 54 (4), s. 587–620, 2016. DOI: 10.1111/1745-9125.12115
 21. Turanovic JJ, Pratt TC, Piquero AR. Exposure to Fetal Testosterone, Physical Aggression, and Violent Behavior: A Meta-Analysis of the 2D:4D Digit Ratio. „Aggression and Violent Behavior”. 33, s. 51–61, 2017. DOI: 10.1016/j.avb.2017.01.008
 22. a b Manning JT: Digit Ratio: A Pointer to Fertility, Behavior and Health. New Brunswick: Rutger University Press, 2002, s. 61. ISBN 0-8135-3029-6.
 23. Manning JT: Digit Ratio: A Pointer to Fertility, Behavior and Health. New Brunswick: Rutger University Press, 2002, s. 125. ISBN 0-8135-3029-6.
 24. a b c Bunevicius A. The Association of Digit Ratio (2D:4D) with Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. „Disease Markers”. 2018, s. 7698193, 2018. DOI: 10.1155/2018/7698193. PMID: 29581795. PMCID: PMC5822871
 25. Siegmann EM, Bouna-Pyrrou P, Lenz B, Kornhuber J. Digit Ratio (2D:4D) in Relation to Substance and Computer Use: A Meta-Analysis. „Journal of Neural Transmission”. 136 (5), s. 623–636, 2019. DOI: 10.1007/s00702-019-02002-2. PMID: 31028478. PMCID: PMC6499759
 26. Voracek M, Kaden A, Kossmeier M, Pietschnig J, Tran US. Meta-Analysis Shows Associations of Digit Ratio (2D:4D) and Transgender Identity Are Small at Best. „Endocrine Practice”. 24 (4), s. 386–390, 2018. DOI: 10.4158/EP-2017-0024. PMID: 29561190
 27. a b Zhang K, et al. Revisiting the Relationships of 2D:4D with Androgen Receptor (AR) Gene and Current Testosterone Levels: Replication Study and Meta-Analyses. „Journal of Neuroscience Research”, in press. DOI: 10.1002/jnr.24502. PMID: 31359506
 28. Puts DA, McDaniel MA, Jordan CL, Breedlove SM. Spatial Ability and Prenatal Androgens: Meta-Analyses of Congenital Adrenal Hyperplasia and Digit Ratio (2D:4D) Studies. „Archives of Sexual Behavior”. 37 (1), s. 100–111, 2008. DOI: 10.1007/s10508-007-9271-3. PMID: 18074217. PMCID: PMC2883918
 29. Voracek M, Tran US, Dressler SG. Digit Ratio (2D:4D) and Sensation Seeking: New Data and Meta-Analysis. „Personality and Individual Differences”. 48 (1), s. 72–77, 2010. DOI: 10.1016/j.paid.2009.08.019
 30. Voracek M, Pietschnig J, Nader IW, Stieger S. Digit Ratio (2D:4D) and Sex-Role Orientation: Further Evidence and Meta-Analysis. „Personality and Individual Differences”. 51 (4), s. 417–422, 2011. DOI: 10.1016/j.paid.2010.06.009
 31. Hönekopp J. Digit Ratio (2D: 4D) and Male Facial Attractiveness: New Data and a Meta-Analysis. „Evolutionary Psychology”. 11 (5), s. 944–952, 2013. DOI: 10.1177/147470491301100501. PMID: 24084044
 32. Voracek M. No Effects of Androgen Receptor Gene CAG and GGC Repeat Polymorphisms on Digit Ratio (2D:4D): A Comprehensive Meta-Analysis and Critical Evaluation of Research. „Evolution and Human Behavior”. 35 (5), s. 430–437, 2014. DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2014.05.009
Na podstawie artykułu: "Wskaźnik długości palców 2D:4D" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy